Page 1

PEDERSHOLM ROSKILDEVEJ 161 3600 FREDERIKSSUND

www.frederikssundmarineforening.dk


TØRDOKKEN - det lokale medlemsblad for Frederikssund Marineforening. Ansvarshavende redaktør: Tonny Poulsen Mølleparken 5, Ganløse 3660 Stenløse Tlf.: 3031 2183 e-mail : toerdokken@gmail.com INDLÆG - FOTO m.m. til næste nummer af TØRDOKKEN der udkommer d.26. september 2019 skal være redaktøren i hænde SENEST d. 1. september 2019 på ovenstående adresse.

I dette nummer kan du bl.a. læse : Side 3

Formandens 2 minutter.

Side 4

Tid til vagtskifte.

Side 5

Tak.

Side 6

Fregatskydning 2019.

Side 7

Turen gik til Panzermuseet.

Side 8

Husk kryds i kalenderen.

Side 9

Vi kipper med flaget.

Side 10

Slopkisten.

Side 11

Jubilarstævne 2019.

Med orlogsflaget på halv Da torpedobådene blev udSide 12-14 leveret til besættelsesmagten i 1941. Side 15

Opslagstavlen.

Side 16

Agterdækket.

Forsidebillede: Benny Bengaard Hansen blev valgt til ny formand på den ekstraordinære generalforsamling d. 13. maj. 2


V

i må nok sig et vores afdeling har været ude i lidt søgang i løbet af foråret. Først valgte vores formand at gå på sygeorlov og senere trak han sig som formand. Derfor måtte vi indkalde til en ekstra ordinær generalforsamling. Her blev jeg valgt til ny formand for Frederikssund Marineforening. Jeg takker for tilliden og skal gøre mit bedste til at leve op til det. Efter søgangen er vi nu kommet i smult vand igen, og bestyrelsen ser positivt på fremtiden. Man vil ikke kunne mærke nogle store forandringer i afdelingen, det ligger et program for efteråret som vi glæder os til at afvikle og håber at mange vil bakke op om arrangementerne. Vi har et godt program med fregatskydning, bankospil, mødeaftener og så Bal på dækket. Så kære medlemmer vi skal nok komme til at hygge os resten af året og få nogle gode oplevelser.

Nu skal vi se fremad og derfor har bestyrelsen valgt at mødeaften d. 29. august skal være en aften hvor alle kan komme med et bud på hvad vi skal lave i fremtiden, det gælder sig alt fra mødeaftener, hvad skal de indeholde, udflugter hvad vil vi se, hvor skal vi hen og til hvilken pris. Skal vi på en rejse 4 – 5 dage eller har man noget helt andet i tankerne. Så der er frit spil og bestyrelsen glæder sig til at høre fra jer. Til sidst vil jeg godt takke Kurt for hans store indsats i Frederikssund Marineforening. At styrke interessen i befolkningen for Søværn og Søfart - det maritime Danmark Benny Bengaard Hansen formand

B

enny blev medlem af Frederikssund Marineforening i sommeren 2006. hans tilknytning til Marineforeningen gik via en karriere i Marinehjemmeværnet. I 2011 blev Benny valgt ind i bestyrelsen, efter et par år som suppleant til bestyrelsen. Allerede to år senere, i 2013, blev han valgt til næstformand, en post han har beklædt lige indtil den ekstraordinære generalforsamling d. 13 juni i år, hvor han indtrådte som ny formand efter Kurt. Samtidig er han en fast støtte når flaget skal

op og ned ved festlige lejligheder i Marinestuen og hvor ellers vi er ude og vise flaget frem. I mange år, har Benny, sammen med sin søde kone Margaretha lagt have til foreningens årlige grillfester. Hver gang med strålende solskin. En æra, der desværre er slut, nu hvor de flytter i lejlighed. Håber, I vil tage godt imod vores nye formand. Tonny 3


T

orsdag d. 13. juni var der vagtskifte i Frederikssund Marineforening. Formanden gennem tretten og et halvt år, Kurt Terkelsen, der i april gik på sygeorlov og sendere trådte tilbage fra posten som formand, blev på en ekstraordinær generalforsamling erstattet af den siddende næstformand Benny Bengaard Hansen. Benny er således den seksende formand i rækken, siden vores afdeling blev stiftet i 1918.

det klart, at forsamlingen ønskede en udskiftning på formandsposten. Efter afstemningen blev ordet givet frit. Afgående formand Kurt Terkelsen bad om ordet, for at give sin version af hændelsesforløAfgået formand bet omkring den opstået Kurt Terkelsen krise i bestyrelsen, uden at dette vist fik nogle til at tvivle på, om de havde stemt rigtigt. Efter at dirigent Palle Pedersen havde erklæret mødet for afsluttet, stod Kaj Knudsen op og takkede Kurt for de mange år, han havde været formand. Kaj takkede Kurt for hans store arbejde. Mon ikke vi alle kan være enige om, at Kurt virkelig har gjort meget godt for foreningen gennem årene. Men hans seneste års tætte parløb med især dansktopduoen Kisser og Søren’s venner, i forbindelse med turene til Polen, blev til sidst for meget for mange medlemmer af Marineforeningen. Man skal kan tvinge en bestemt musikgenre ned over andre, men blot nyde den i stilhed. Der savnedes nye tiltag. Dette håber vi den nye bestyrelse vil lægge op til. De har allerede annonceret et medlemsmøde i august, hvor vi alle får mulighed for, at sætte vores præg på de kommende arrangementer. Det bliver spændende at følge kursen fremover.

32 stemmeberettigede medlemmer var mødt frem i Marinestuen på Pedersholm, hvor de kunne hører distriktsformand Palle Pedersen, Nyvalgt formand der indledBenny Bengaard Hansen ningsvis var blevet valgt til dirigent, læse dele af vedtægterne omkring afholdelse af ekstraordinær generalforsamling. Med kun et punkt på dagsordenen, kunne vi derfor straks gå over til aftenens hovedformål valg af ny formand. Næstformand Benny B. Hansen gjorde rede for, hvorfor bestyrelsen havde indkaldt til dette møde. Herefter gik vi over til afstemning. 1 person stemte imod skiftet, og to andre undlod at stemme, mens 29 stemte for. Dermed stod

Tonny

4


Som stifter og redaktør for TØRDOKKEN gennem snart 20 år, vil jeg gerne takke Kurt for uvurderlig hjælp og støtte i forbindelse med tilblivelsen af såvel blad som hjemmeside. Kurt har, med sine mange artikler, formået at bidrage til, at gøre Tørdokken alsidig og spændende. Jeg vil gerne sige Kurt tak for kampene vi har udkæmpet med uduelige kopimaskiner, der krøllede papiret og slet ikke var samarbejdsvillig. De seneste år, kunne vi dog glæde os over, at en ny kopimaskine bare kørte perfekt, så arbejdet gik gnidningsfrit. Tak Kurt, fordi du har gidet at klipse små 550 blade på årsbasis. En ind-

sats der har bevirket, at vi har kunne holde liv i vores medlemsblad. Et resultat af Kurts afgang ses allerede i dette nummer, der er afkortet med fire sider. Derfor skal der her lyde et kraftigt opråb til alle jer medlemmer om at grave dybt i hukommelsen efter sjove, skæve, spændende og interessante oplevelser, der ligger til grund for jeres medlemskab af Frederikssund Marineforening. God vind fremover. Tonny

Henning Mørk kunne søndag d. 2. juni fejre sin 85 års dag. Dette skete med endnu et Bankospil i Marinestuen på Pedersholm. Henning vil gerne takke Frederikssund Marineforening for opmærksomheden. Henning er kendt bland foreningens medlemmer for sin utrættelighed, hvad enten det gælder Bankospil eller div. lotterier ved enhver lejlighed. Herfra TØRDOKKEN’s redaktion, skal der også lyde et TILLYKKE med dagen til en af de gamle kæmper. Redaktøren 5


Vanen tro, skydes efterårssæsonen i gang med den årlige Fregatskydning. Igen i år vil der være bus fra Frederikssund station kl. 8.00 hvor vi køre til Hundested Marineforening og hilser på sidste års Fregatkaptajn.. Herefter forlægger vi til skydebanen hvor skydning så vil foregå. Prisen for bussen er på kr. 50, skydning koster kr. 50 og der vil være helstegt pattegris til det beskedne beløb af kr. 100. Vi forventer at komme til Frederikssund igen kl. 17.00. TILMELDING SKAL SKE TIL BENNY. Du finder kontaktoplysningerne på bagsiden. 6


L

ørdag d. 11. maj mødte 21 morgen friske person på Frederikssund station kl. 8, for at få en god oplevelse. Efter et enkelt stop på vejen ankom vi til Panzer museum. Efter en kort orientering på hvad der var at se på, gik man rundt i små grupper og så på udstillingerne. Her var der rigeligt at se på, de havde anskaffet en masse køretøjer fra

Formanden takkede for, at de ville have os på besøge og overrakte dem et par flasker vin fra vores 100 års jubilæum Kl. 15 var det så tid til at sige tak for i dag og drage mod Frederikssund. På vejen hjem fik lige trukket lotteriet som Henning havde solgt om formiddagen og der var nogle der fik en gevinst med hjem. Kl. 16.15 var vi igen på Frederikssund station efter en hyggelig dag. Det var bare synd at der ikke var flere der deltog, men vi håber flere vil deltage når vi laver de næste ture.

Mon Henning ser på ny bil? de gamle østlande. Efter vi havde gået rundt på udstillingen et par timer, drog vi videre til Slagelse Marineforening hvor der var dækket et flot bord og efter et par timer i den friske luft var sulten ved at melde sig. Vi fik serveret dejligt frisksmurt smørrebrød, efterfulgt af kaffe.

Tak til formanden for en god tilrettelagt tur. Birger

7


Lørdag d. 10. august Fregatskydning. Igen i år vil der være bus fra Frederikssund station kl. 8.00 hvor vi køre til Hundested Marineforening. Herefter forlægger vi til skydebanen hvor skydning så vil foregå. Prisen for bussen er på kr. 50, skydning koster kr. 50 og der vil være helstegt pattegris til det beskedne beløb af kr. 100. Vi forventer at komme til Frederikssund igen kl. 17.00. Jubilarstævne på Holmen søndag d. 25. august, (se side 10) Afdelingen har følgende jubilarer i år Freddy Lindahl 70 år Henning Mørch 65 år Bent Hansen 50 år John Stig Simonsen 40 år Vi ønsker dem tillykke og håber de tager til jubilarstævne. Torsdag d. 29. august holder vi ulkeaften. Bestyrelsen skal til at lave programmet for 2020, vi vil denne aften gerne have nogle input fra medlemmerne om hvad vi skal lave næste år, Mødeaftner hvad skal de indeholde alle ideer modtages, skal vi på ture og hvad skal vi besøge, hvor meget må det koste, skal der arrangeres en flere dags tur, enten her i landet eller til udlandet? Så mød op og kom med gode ideer, forening er vært ved en øl eller vand/ vin. Søndag d. 8. september kl. 14.00 Løvfaldsbanko med masser af flotte præmier.

Torsdag d. 26. september er der foredrag med skafning kl. 18. Kom til en spændende foredrag, vi forventer at få besøg af vores nye landsformand Kommandørkaptajn Steen Engstrøm, som vil fortælle om sin tid i Søværnet og hvordan det ser ud i dag. (Kan blive ændret hvis landsformanden skal på tjenesterejse) Inden foredraget vil Cafe Tørdokken server sømandsgryde samt kaffe og kage, for det beskedne beløb af 50 kr. Tilmelding til skafning skal ske til Leif.

8


Hans Ulrich Christensen 75 år d. 14. juli Bent Stybe 75 år d. 21. juli Lis Højmark-Pedersen 80 år d. 25. august

Niels-Erik Bach Lynge Bent Hansen Aage Brodersen Peter Christian Koch Anna Larsen Steen Justesen Henrik Lysberg Ulla Bente Andersen Kurt W. Troelsstrup

01. juli 05. juli 07. juli 07. juli 15. juli 17. juli 27. juli 27. juli 31. juli

Finn Ingolf Nielsen Ulf Amondsen Kjeld Arnø Egon Stentoft Danny Rasch

04. august 07. august 13. august 17. august 28. august

Marianne Bess Birthe Nordmand Hans-Erik Andersen Tonny Poulsen Poul Nielsen Jørgen Jørgensen Kaj Knudsen

03. september 04. september 05. september 08. september 10. september 25. september 30. september

9


C02 Cardigan

C12 Poloshirt

C23 Windbreaker

C2 & C21 Skjorter med korte og lange ærmer, hvid eller lyseblå A 04 Mini emblem A 05 Kendingstegn D 01 Blazeremblem D 02 Hue emblem D 03 Slips D 04 Blazerknap sæt D 05 ”Begyndersæt” blazer D 07 Skulderdistinkt. D 08 Badges D 09 Booswik læder bælte, sort D 10 Lærredsbælter, m-blå, sort D 11 Seler, blå, sort D 12 Dametørklæde F 01 Indkøbspose F 02 Messeforklæde F 09 Damenål, broche F 10000 Vedhæng kendingstegn F 10100 Vedh. Kendingst. Forgyldt BR Slipsenål BR Manchetknapper RO Autoemblem AM 05 Nøglering + vognmønt

C 01 Sweatshirt, marine

Miniemblem F01 Indkøbspose

D01 Blazeremblem

Slips

Herudover sælges der: C 05 Pullover; C 06 Slipover; C 13 T-shirt marine og hvid; Kasketter, Bordflag + stang. Priser spørg kassereren. Varekatalog i farver hos kassereren. Hvis ikke varen er hjemme, kan der bestilles hos kassereren.

10


11


af Søren Nørby, cand. mag.

R

echnitzer beskriver selv begivenhederne i sin dagbog. Her skriver han den 6. maj 1940 at han havde et et-times møde med den tyske søkrigsledelse i Danmark. Til stede var, foruden Rechnitzer, den tyske marinechef i Danmark admiral Mewis og den tyske marineattaché Kapitän zur See Henning, og fra dansk side kontreadmiral Hammerich og Kommandørkaptajn Vedel.

mens Dragen-klassens tre enheder allerede 13. april blev oplagt i Horsens – dog uden officielt at stryge kommando. Den 7. maj noterede Rechnitzer, at kommandør Evers informerede ham om, at tyskerne den 6. maj havde været på Holmen og her udtrykt et ønske om at overtage torpedobådene af Dragen-klassen og minestrygerne af Søløven-klassen. Tyskerne havde bemærket, at bådene med fordel kunne benyttes i Skagerrak. Bemærkningen havde skabt stor vrede blandt personellet på Holmen, og Evers mente, at dele af mandskabet ville nægte at samarbejde med tyskerne. Rechnitzer afviste forlydenderne, med henvisning til, at han netop havde vist bådene til tyskerne for, at de skulle se, hvor lidet egnede de ville være til de tiltænkte opgaver.

På mødet diskuterede man skæbnen for de danske minefelter, der var blevet udlagt inden den tyske besættelse. Felterne blev fortsat vedligeholdt af den danske flåde, men man ønskede at lade tyskerne overtage arbejdet, da vedligeholdelsen stred mod det danske ønske om ikke at foretage sig skridt, der kunne skade den danske neutralitet. På mødet udtalte tyskerne, ifølge Rechnitzer, et ønske om, at de danske minestrygere af Søløven-klassen blev brugt til minestrygning i de danske farvande, men sammen med et spørgsmål om muligheden for at holde de seks torpedobåde af Dragenog Glenten-klassen under kommando, blev en evt. beslutning udskudt indtil videre.

Det skal her bemærkes at Kommandør Evers fremlagde sagen som ønskede tyskerne at bruge bådene med deres danske besætninger, og ikke at overtage bådene og udstyre dem med tysk besætning. Den senere viceadmiral A. H. Vedel (1894-1981), har efterladt sig detaljerede dagbogsoptegnelser fra denne periode.

De tre torpedobåde af Glenten-klassen var i midten af april overflyttet til Kystflåden, og fortsatte indtil videre i aktiv tjeneste, 12


Rechnitzer havde af søværnets personel fået hovedparten af skylden for den politik, der førte til den tyske overrumpling den 9. april. Det nye rygte om, at han nu ville udlevere flådens mest moderne enheder, var dråben, der fik bægeret til at flyde over. Resultatet blev, at fire af søværnets højtstående officerer; Kontreadmiralerne Briand de Crèvecouer og Hammerich og Kommandørerne Ipsen og Evers, den 8. maj tog det enestående skridt, at informere Rechnitzer om, at søværnets personel ikke længere havde tiltro hans ledelse.

til det opståede rygte om, at det skulle være Rechnitzers ide at udlevere torpedobådene til tyskerne, da det hverken passer med de efterladte beretninger eller med Rechnitzers opførsel overfor besættelsesmagten. Samtidig virker det ikke sandsynligt, at den tyske officer skulle have fremsat bemærkningen efter ordre fra Berlin.

Han burde derfor træde tilbage. Rechnitzer havde selv bedt om fritagelse fra posten som søværnets chef efter den tyske besættelse den 9. april, men det var blevet ham nægtet, da regeringen ikke ønskede at give det indtryk, at der var uenighed om den førte politik. Men efter det nu fremsatte mistillidsvotum blev hans afsked bevilliget pr. 10. maj 1940. De fire officerer lagde begivenhederne omkring 9. april 1940 til grund for personellets manglende tiltro til Rechnitzers fortsatte ledelse. Men som han selv skriver ”Der er vist ingen tvivl om, at Vedels besøg i torpedobådene i forgårs med de tyske officerer og de deraf opståede rygter, har hidset stemningen op”. Det er dog samtidig værd at bemærke, at ingen af de fire officerer under mødet anklagede Rechnitzer for at have indgået den påståede aftale om torpedobådenes udlevering.

Ungdomsbillede af Carl Hammerich. Efter 29. august 1943 blev Hammerich aktiv i modstandsbevægelsen. Han blev i 1944 taget af tyskerne, og omkom den 21/3 1945 under englændernes bombardement af Shell-huset i København. Det virker mest af alt som en misforståelse, der altså fik store konsekvenser for Rechnitzer. Efter Rechnitzers afgang gik sagen foreløbig i sig selv igen, hvilket også tyder på, at den tyske officer udtalte sig uden støtte fra den tyske overkommando. Efterfølgende strøg alle seks enheder af Dragen- og Glenten-klassen kommando.

Som Rechnitzer selv skriver, var de rygter, der – bevidst eller ubevidst – opstod efter tyskernes besøg på Holmen og deres undersøgelse af torpedobådene, en medvirkende årsag til hans fald som leder af søværnet. Jeg kan dog ikke fæste megen lid

Søværnet måtte prioritere dets få midler, og der var mange penge og olie at spare

13


ved at bruge de ældre, men billigere, bevogtningsfartøjer til kystbevogtningen, i stedet for de seks torpedobåde. Denne besparelse skulle vise sig at være en dyr beslutning for den danske flåde. (13) I efteråret 1940 blev Dragen-bådene sammen med hovedparten af søværnets enheder flyttet til Holmen.14 De tre Glentenklasse både forblev i Svendborg.

klassen17, der inden krigen var blevet deklassificeret til enten bevogtningsfartøjer eller minestrygere;

     

Det diplomatiske spil Den 14. november 1940 fik Storadmiral Raeder Hitlers tilladelse til at søge at købe nogle danske torpedobåde. Den ændrede holdning skyldtes både en presserende mangel på enheder, der skulle bruges i forbindelse med træning af de tyske ubådsbesætninger, men sikkert også at Raeders plan for samarbejde med den danske flåde var faldet til jorden i midten af oktober. Trods den presserende mangel på enheder, gik der, uvist af hvilken årsag, tre måneder før der skete mere i sagen.

Havørnen (1917) Narhvalen 1917) Springeren (1919) Støren (1916) Søhunden (1917)

Søridderen (1916) Ifølge Scavenius var tyskerne ligeglade med, hvordan bådenes status blev efter udleveringen; om de blev lånt, solgt eller udlejet. Renthe-Fink var ifølge Scavenius selv mest stemt for, at bådene blev udlejet, så ejendomsretten forblev dansk. Ifølge den instruktion Renthe-Fink modtog fra Berlin, havde sagen været forelagt Føreren, der indskærpede, at kravet blev fremsat med eftertryk og ”under anvendelse af det fornødne politiske tryk”19. Med andre ord – man ville ikke godtage et dansk nej!

Onsdag den 15. januar 1941 mødte den tyske gesandt Cecil von Renthe-Fink op i det danske Udenrigsministerium.16 Her afleverede han en officiel tysk anmodning om udlevering af tolv af søværnets torpedobåde; de seks allerede nævnte torpedobåde af Glenten og Dragen-klassen; (årstallene i parentes er bådenes stabelafløbningsår):

     

Dragen (1929)

Springeren var som den eneste i aktiv tjeneste i Kystbevogtningen, mens Glenten, Høgen og Ørnen lå oplagt i Svendborg. Resten lå oplagt på Holmen.

Hvalen (1930) Laxen (1930) Glenten (1933) Høgen (1933)

Ørnen (1934) og seks ældre torpedobåde af Springeren14


KU N

50,-

Husk tilmelding til Leif pĂĽ Tlf. 5127 2389 Senest d. 19. september

Frederikssund Marineforening Byder velkommen om bord til: Jens Michael Bergenholtz

Tag godt imod vore nye medlemmer. 15

kr.


- Far, hvorfor går du og mærker på hestenes ben og bagdele? - Det er fordi, jeg måske vil købe en af dem, lille Ole. - Så tror jeg, postbuddet vil købe mor. Direktøren var efterhånden godt træt af Jensen. En dag mødte han Jensen i skuret på byggepladsen. Jensen! Ved De hvad forskellen mellem Dem og en kamel er... Kamelen kan arbejde i 14 dage uden at drikke og De kan drikke i 14 dage uden at arbejde...

Modere med en n overraskede "Hvad pige i et bælg sin teenagers øn sam l m men "Ingent aver i her?" sp ørkt rum. i u n r gte hun "Åh, du g, mor"! . og mer kommer da o e"! gså til a t ligne din far, mere

stor ny Hørt kiggede på enod der en g o d o st st i ri st sk tu "I fle Marines En amerikan enhavn. Ved siden af hamgen på skulb n ø re K d i e have re arabisk tuen. g ed in k n rik byg erikaneren p VØN flere kon e lande m isdreng. Am av e . å r . . . e har vi den .." fil e: "Men osofe n mand deren og sagd min ven, ovre i Staterne rre!" h e , ø r r heldi ede "Ved du, hvader, men de er tre gange st g dér er et gvis i Danmar g in besky k er m slags bygnin g godt forstå. Den bygn ttet a je an k f lov anden et - Ja, d en..." ospital! psykiatrisk h er skulderen, da de med riflen ov n et a en gå m m r e ko p p ng to Henni d Larsen. Hvordan s ellem to døvmødte skovfoge i skoven nu? m n ha ri e d n æ sk skyde ”Hvad må jeg e skovfoged Larsen. stumme? ed ar sv , j” ve ”Gen et. s ly r e k k Man slu

Formand

Benny Hansen

61 39 33 85 bennyh6@hotmail.com

Kasserer

Birger Tykskov

51 23 21 12 birger@tykskov.dk

Sekretær

Birthe Nordmand

B-medlem

Hans Ulrich Christensen

24 66 15 23 ulrich@biobiler.dk

B-medlem

Henning Mørch

20 12 04 93 aase41@paradis.dk

B-medlem

Eigil Larsen

Suppleant

Leif Hansen

Næstformand 21 85 29 49 heimdalsvej9@gmail.com

81 92 24 43 annakonwalia15@gmail.com 16

51 27 23 89 irenalundberg@yahoo.dk

Profile for Tonny Poulsen

Tørdokken nr. 3 2019  

Tørdokken nr. 3 2019  

Profile for topo198
Advertisement