__MAIN_TEXT__

Page 1

PEDERSHOLM ROSKILDEVEJ 161 3600 FREDERIKSSUND

www.frederikssundmarineforening.dk


TØRDOKKEN - det lokale medlemsblad for Frederikssund Marineforening. Ansvarshavende redaktør: Tonny Poulsen Mølleparken 5, Ganløse 3660 Stenløse Tlf.: 3031 2183 e-mail : toerdokken@webspeed.dk INDLÆG - FOTO m.m. til næste nummer af TØRDOKKEN der udkommer d.28. marts 2019 skal være redaktøren i hænde SENEST d. 1. marts 2019 på ovenstående adresse.

I dette nummer kan du bl.a. læse : Side 3

Formandens 2 minutter.

Side 4-5

Generalforsamling 2019.

Side 6

Indkøbstur til Tyskland.

Side 7-8

Side 11

Eftertanker fra formanden.

Side 9

Slopkisten.

Side 10

Husk kryds i kalenderen.

Vi kipper med flaget.

Side 12-13

Flot foredrag om ”S/S Skjelskør”.

Side 14-15

Rapport fra årets Bal på Dækket.

Side 15-17 Sømanden og hans piger. 17-18

En Marinesoldats erindringer. 2. del.

Side 19

Opslagstavlen.

Side 20

Agterdækket.

Forsidebillede: Der blev slidt skosåler ved årets udgave af Bal på Dækket. 2


En rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår!

Vi kan glæde os over, at Frederikssund Marineforening fortsat er på ret kurs. Der har været en større medlemsfremgang gennem de sidste år. Men samarbejdet med landsledelsen, Danmarks Marineforening, kunne være bedre?

2018 har været et utroligt spændende år i Frederikssund Marineforening. Det er sjældent, at man oplever, en så traditionsrig forening fylder 100 år, men også at vores Marineforening, var truet med stå uden tag over hovedet.

Tørdokken går nu ind i 20 årgang Så er der nok grund til at kippe med flaget. Lige siden 1999 har Frederikssund Marineforening altså haft sit eget medlemsblad. Bestyrelsen vil gerne takke Tonny Poulsen for et utrættelig og meget stor indsats for foreningens fyrtårn. Tonny kunne godt tænke sig at du kommer med din historie, hvad enten de er fra din tid i Søværnet, Handelsflåden eller Marinehjemmeværnet.

I forbindelse Frederikssund kommunens Budgetlægning for 2019 og frem, var der et katalog over mulige driftsbesparelser, og ét af forslagene var at stoppe driften af foreningscenter Pedersholm, hvilke reelt betyder en lukning. Foreningscentret Pedersholm huserer i øjeblikket 29 foreninger og 3 aftenskoler. Af en undersøgelse lavet i 2015 fremgår det, at der på års basis går 32.171 besøgende igennem centret. At der i Frederikssund er et sådan foreningscenter er med til at give kommunen et blomstrende foreningsliv.

Med dette nummer af bladet, kan vi se, at tiden nærmer sig årsskiftet, og derfor vil jeg benytte lejligheden til her at ønske alle medlemmer med familie og Tørdokkens læsere en glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår med tak for jeres tillid og interesse, samt tak for godt samarbejde i det nu snart forgangne år

Den 1. oktober 2018 indgik byrådet at hæve skatten med 0,5 procent. Det betyder blandt andet, at en lang række af de forslåede besparelser, som var sendt i høring, herunder Foreningscenter Pedersholm, heldigvis ikke blev realiseret, håber derfor, at vi kan blive i Marinestuen mange år endnu? I Marinestuen/soldaterstuen var der kun Gardehusarforening Frederikssund & Frederikssund Marineforening der indsendte et høringssvar?

At styrke interessen i befolkningen for Søværn og Søfart - det maritime Danmark Kurt Terkelsen formand 3


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

15. 16. 17.

Valg af dirigent og stemmetæller. Bestyrelsens beretning v/formanden. Aflæggelse af regnskab v/kasseren. Indkommende forslag. Fastsættelse af kontingent for 2020. Valg af formand for 2 år, afgående Benny Bengaard Hansen. Valg af kasserer for 2 år afgående Henrik Holmgaard Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år, afgående Eigil Larsen Valg af bestyrelsesmedlem for 1.år, afgående Hans Ulrich Chr. Valg af suppleant til bestyrelsen for 1. år, afgående Leif Hansen Valg af revisor for 1 år, afgående Poul Carsten Hasfeldt. Valg af revisor for 1. år, afgående Birgit Overgaard Valg af revisorsupp. For 1. år, afgående Tonny Poulsen Valg af sendemand til Sendemandsmøde i Randers d 18.maj 2019 Valg af flagbærer for 1 år, afgående Poul Carsten Hasfeldt. Valg af flagbærerreserve for 1 år, afgående Benny B. Hansen. Eventuelt. Indkommende forslag skal være formanden i hænde senest d.23. januar 2019.

4


Kontingentindbetaling for 2019 Kære medlemmer. Så er tiden atter inde til, at der skal betales kontingent. Som vedtaget på generalforsamlingen i februar måned, kom der ingen kontingent stigning, hvilket vil sige, at kontingentet for 2019 er på 300,00 Kr. Du kan enten betale til mig på vores medlemsaften i Marinestuen eller du kan sætte kontingentet ind på vores konto i Nordea. Vores konto nr. i Nordea er reg. nr. 2670 konto nr. 4378672282, Frederikssund Marineforening, du skal huske at oplyse dit navn eller medlems nr. Jeg vil fremsende dit medlemskort sammen med Tørdokken i marts måned, hvis du ikke kommer i Marinestuen. HUSK. For at have stemmeret på generalforsamlingen d. 1. februar, skal du have betalt dit kontingent for 2019. Kassereren

Efter generalforsamlingen vil der være kammeratligt samvær med skafning, hvor der bliver serveret 2. stk. smørrebrød og 1 stk. ostemad samt 1 øl/vand for en pris af 80,-kr. Tilmelding til skafning til Henrik på tlf. 30492536 eller hcholmgaard@sport.dk Senest d. 31. januar 2019.

5


Så sætter vi atter kurs mod Tyskland for at provianterer. Vi kører fra Frederikssund station kl. 08.00 og er tilbage ca. kl. 19.00 På hjemvejen gør vi stop hos vores kammerater i Nykøbing F. Marineforening, der vil sørge for frokost til os. Prisen på denne tur er kun kr. 225,- pr. næse Du får bustur t/r samt dejlig frokost (inkl. 1 snaps eller 1 øl eller vand) i Nykøbing F. Marineforening Meld dig til med det samme, så er du sikker på at få en plads. Alle er velkommen, koner, kærester og venner. Bindende tilmelding senest d. 3. marts 2018 til Kurt på 21292641 eller kurts@mail.tele.dk Ellers skriv dig på den fremlagte liste i Marinestuen. PS: Der må IKKE bestilles varer hjemmefra.

6


D

en1 februar 2019 er det 13 år siden, jeg blev valgt som afdelingsformand for Frederikssund Marineforening. Her valgte Birger Tykskov efter Formandsskiftet d. 1. februar 8 år, at forlade 2006 broen på Marineforeningen, - men er stadig aktiv i landsbestyrelsen som landssekretær.

vedbliver det at være. Det har altid været afgørende betydning, at vores medlemmer lever op til det formål, at skabe forståelse for Søværnets bidrag til forsvarets effektivitet og troværdighed over for befolkningen. Men ellers den glæde og forventning, som jag have til opgaven, er til fulde blevet opfyldt. Derfor vil jeg allerede nu takke medlemmerne i afdelingen for et dynamisk og kammeratligt samarbejde til løsning af foreningens opgaver. Vi kan glæde os over, at foreningens fortsat er på ret kurs. Der har været en stadig større medlemsfremgang og mange gode aktiviteter i de 13 år. Jeg har også været naiv og troede, at jeg som afdelingsformand kunne få den nødvendige opbakning fra landsledelsen, såfremt jeg skulle få brug for hjælp og støtte, til at holde fart og kurs over grunden, savner jeg noget af.

Med kommandoen til mig med ordene: Alt vel – ret som det går, og udtrykte ønsket om, at jeg måtte få samme kammeratlige modtagelse og støtte på den videre færd. Vi kunne på dette tidspunkt allerede opleve, at det ikke længere er interessant, tillokkende eller acceptabel for en del orlogsgaster fra Søværnet og Marinehjemmeværnet at være medlem af en Marineforening. Derfor har vi i dag en del medlemmer der ikke har saltvand i årene, da kun et mindre antal også har haft en tid i Søværnet. Men vi har bevist, at selv om marinerne er blevet et mindretal, kan foreningens ånd og holdning stadig opretholdes, og det betyder, er man medlem af Marineforeningen er man medlem på lige fod. Sådan har det altid været, og sådan 7


Noget vi har prøvet at hjælpe andre afdelinger/landsledelsen med, som de kunne lærer meget af, men det er aldrig blevet godt modtaget? Vi fik en rejseudstilling af landskontoret, da ingen, udover Frederiksund brugte den?

Den gode og positive udvikling i vores afdeling var helt afgørende for at sikre en støt og rolig kurs. I de 13 år, der er gået for at skabe variation i aktiviteterne, og der har været udvist meget kreativitet og fantasi i arrangementerne, som har været med til at udbygge kammeratskabet, fastholde gamle medlemmer og tiltrække nye.

Ny mand/kvinde på Broen Efter mange års negative behandling af Frederikssund Marineforening, fra landsledelsen side, senest da Landsformanden Jens Ole Løje Jensen beklager på facebook/hjemmesiden, hvor han undskylder min debat på facebook, om ukorrekt påklædning, af kontraadmiral Torben Mikkelsen på en bøsse/lesbisk parade 2018.

TØRDOKKEN & hjemmesidens udbredelse, ikke blot til medlemmer, men også til andre, giver læserne et godt indblik i Frederikssund Marineforenings virksomhed, og medvirker desuden til samarbejde i afdelingen. TØRDOKKEN går nu ind i 20 årgang. Vores 100 års jubilæum, den 5. maj 2018, bød på et stort festprogram fra formiddagen på kranselægning og taler ved søminen på Sydkajen. Søværnet Tamburkorps og soldaterforeninger i optog med musikledsagelse gennem byen samt festgudstjeneste, reception med flere taler i Kulturhuset Elværket, inden det hele kulminerede i jubilæumsfest og middag lørdag aften. Men hverken landsformand eller landsnæstformanden kun afse tid til at besøge Frederikssund?

Jeg var også i 6 år distriktsrepræsentant, men måtte ikke få referater fra landsbestyrelsesmøderne, så jeg staks kunne tiltræder ved forfald? Men trods lidt hård søgang, engang imellem, er jeg taknemlig for rigtige mange gode oplevelser og stor opbakning fra bestyrelsen & gasterne på MF Frederikssund. Jeg har også haft den ære at modtage Marineforeningens Hæderstegn 2009 og blev Æresmedlem 2011. Så mon ikke tiden er kommet til vagtskifte på broen? Kurt

Synlighed og fremgang Vi har i de 13 år fundet nøglen til medlemsfremgang, spændende aktiviteter/ture, stor mødedeltagelse, synlighed i pressen, Tørdokken, hjemmesien og facebook, positiv synliggørelse og omtale er derfor absolut nødvendig for at bevare foreningens gode image, og styrke rekruttering og derigennem sikre Frederikssund Marineforenings overlevelse på sigt. 8


C02 Cardigan

C12 Poloshirt

C23 Windbreaker

C2 & C21 Skjorter med korte og lange ærmer, hvid eller lyseblå A 04 Mini emblem A 05 Kendingstegn D 01 Blazeremblem D 02 Hue emblem D 03 Slips D 04 Blazerknap sæt D 05 ”Begyndersæt” blazer D 07 Skulderdistinkt. D 08 Badges D 09 Booswik læder bælte, sort D 10 Lærredsbælter, m-blå, sort D 11 Seler, blå, sort D 12 Dametørklæde F 01 Indkøbspose F 02 Messeforklæde F 09 Damenål, broche F 10000 Vedhæng kendingstegn F 10100 Vedh. Kendingst. Forgyldt BR Slipsenål BR Manchetknapper RO Autoemblem AM 05 Nøglering + vognmønt

C 01 Sweatshirt, marine

Miniemblem F01 Indkøbspose

D01 Blazeremblem

Slips

Herudover sælges der: C 05 Pullover; C 06 Slipover; C 13 T-shirt marine og hvid; Kasketter, Bordflag + stang. Priser spørg kassereren. Varekatalog i farver hos kassereren. Hvis ikke varen er hjemme, kan der bestilles hos kassereren.

9


Torsdag d. 10. januar kl. 19.00 Nytårsmønstring m/champagne og kransekage

Fredag d. 1. februar kl. 18.30 Generalforsamling 2. stk. smørrebrød, 1 stk. ostemad Øl/vand 80,- kr.(*)

Torsdag d. 28. februar kl. 19.00 Dartspil aften m/damer

Søndag d. 3. marts kl. 14.00 Forårsbanko Lørdag d. 09. marts kl. 08.00: Indkøbstur til Tyskland Nykøbing F. Marineforening

Torsdag d. 28. marts kl. 19.00 Foredrag? Café Tørdokken kl.18:00

* HUSK TILMELDING 10


...og siger TILLYKKE med fødselsdagen til: Henning Pedersen 80 år d. 23. januar Peter Hartvig Hansen 80 år d. 9. februar Bjarne Thomsen 75 år d. 16. februar Freddy Lindahl 90 år d. 8. marts Anny Lydia Breiting 80 år d. 17. marts samt Lis Have Andersen 80 år d. 23. marts samt til Bent Kruse-Nielsen Hans Aage Johansen Ulrich Christensen Pia Lis Andersen Kaj Aakjær Hansen

08. januar 12. januar 12. januar 15. januar 19. januar

Tony Larsen Flemming Johnsen Bent Westergård Pedersen Maggi Bente Ingrid Koch Lone Gerdes Povl Carsten Hasfeldt John Stig Simonsen

02. februar 05. februar 05. februar 10. februar 20. februar 21. februar 27. februar

Svend Aage Bovbjerg Sten Juul Jensen Margaretha Hansen Jørgen Bang Teddy Rene Mogensen

02. marts 09. marts 11. marts 15. marts 18. marts

11


T

orsdag d. 25. oktober gæstede ”Foreningen til gamle skibes bevarelse” v/ formand Kirsten Pontoppidan og foredragsholder Mogens. Her var mødt 22 medlemmer op, de fleste var jo med på vores chartertur med S/S Skelskør d. 19. august, med over 50 tilmeldte. Mogens fortalte levende med ord og billeder om S/S Skjelskørs (III) historie, som var det tredje dampskib på ruten mellem Skælskør og øerne Agersø og Omø, hvor den overtog sejladsen i 1915.

S/S Skjelskør blev bygget på J. Ring Andersens Staalskibsværft i Svendborg, hvor skibet den 5. december 1914 blev søsat med navnet Skjelskør (III).den 13 marts 1915 blev skibet overdraget til Dampskibsselskabet Skjelskør og indsat på ruten. Skibet kunne opnå en fart på 7,5 knob. Den 31. marts 1962 måtte ruten opgives, og Skjelskør skulle ophugges, men den 3. september 1962 kunne foreningens besty-

relse overtage S/S Skjelskør for 12.000 kr. Fra 1964 til 1967 sejlede S/S Skjelskør turistture fra Sakskøbing og juni 1968 startede S/S Skjelskør på en ny rute udgående fra Roskilde I 1993 flyttede S/S Skjelskør til fast station i Frederikssund. S/S Skjelskør passes af en blandet flok af frivillige, der maler, nitter og banker rust. Et par stykker tager sig af papirarbejdet, og tilsammen passer, sejler og vedligeholder de skibet. Da skibet er godkendt til passagersejlads stiller Søfartsstyrelsen krav til skibets stand, sikkerhedsudstyr og besætningens kvalifikationer. Mogens fortalte hvorledes man viser skibet frem rundt i landet. Bl.a. på ulige år går turen til Flensborg Dampf Rundum. En tur der kan klares på ca. 25. timer. Der var en meget stor spørgelyst, fra vores medlemmer, det tyder på, at det var en endnu en spændende aften i Marineforeningen.

12


Formand Kirsten, havde lavet et fint bord med masser af brochure, blade, postkort og andet materiale om S/S Skjelskør, som mange af vores medlemmer viste stor interesse for. Jeg have også den ære, at byde velkommen om bord til Ruth Pedersen, og håber i vil tage godt imod hende. Det er utroligt så mange, kvindelige medlemmer, der møder op til vores maritime indslag. Kurt

Danmark er en søfartsnation. Lige siden vikingerne sejlede ud i verden, har søfart haft en enorm betydning for vores land. - Hver dag, når vi står op om morgenen, tager vi søfart på os. Vores mad, tøj og telefoner bliver produceret i udlandet og sejlet til Danmark med skibe, siger Thorbjørn Thaarup, der er museumsinspektør på M/S Museet for Søfart. Men dansk søfart er også en historie fuld af dramatiske fortællinger. - Tænk bare på vikingerne og de oversøi-

ske handelseventyr, siger Thorbjørn Thaarup. Fra omkring år 800 bliver vikingerne berygtet i det meste af Europa. De sejler ud i deres lange, smalle skibe og plyndrede byer, klostre og kirker tæt ved havet. Vikingerne var dygtige skibsbyggere. Deres skibe kunne sejle langt og hurtigt. Beretninger fra England fortæller om de frygtede skibe, der dukker op ud af det blå og angriber – og forsvinder lige så hurtigt igen. 13


som flaghejsning og afsyngning af Kong Christian, før maden kunne nydes til vores fantastiske musik, som i år blev leveret af kapelmester og pianist, Allan Steen, til tonerne af alle de gode melodier, nye som gamle, gled den medbragte mad med ledsaget af div. drikkevarer og munter snak ved bordene, hvor alle kunne synge med på de gode gamle sømandssange.

O

ver 55 gæster var der tilmeldt til årets Bal på Dækket, så der var fyldt godt op ved opdækkede borde i den store sal. Vi kunne også sige velkommen til et nyt medlem Hans-Erik Andersen, samt jeg modtog to ansøgninger, om at blive optaget som medlem i vores Marineforening.

Selvfølgelig blev der også tid til et enkelt lotteri, mens Allan Steen skulle have en bid brød og slappe af og strække fingrene. Men ingen fest uden Henning og Henriks lotterier. Efter at velkomstdrinken var blevet indtaget i Marinestuen på 1. sal, var der tid til at gå til bords. Men som vanlig skulle vi lige havde klaret de indledende manøvrer, så

Da kaffen var blevet indtaget, var der tid til at få en sving om på dansegulvet, der hurtig blev fyldt op af glade mennesker

14


Birgitte og Hanne. Udover det store arbejde bestyrelsen lægger i foretagende, er der altid en hjælpende hånd fra et par af damerne i salen og især Margarethas store indsats, i salen og kabyssen, så her vil bestyrelsen gerne takke for den gode hjælp. Klokken ca. 24.00 blev der spillet op til sidste dans og så var der blevet tid til at se dyner efter en rigtig god og hyggelig aften i Marinestuen

Sidst på aftenen, da festen kørte på sit højeste, gik vores gennemmusikalske medlemmer på scenen og sang den sang som efterhånden er blevet Frederikssund Marineforenings slagsang – Otto Brandenburgs udødelige klassikker fra filmen ”Sømand i knibe” fra 1960 om Susanne,

Tak for i år, og på glædelig gensyn i 2019. Kurt

M

yten om sømanden med en pige i hver en havn lever stadig i bedste velgående. Men nu gør et nyt dansk forskningsprojekt op med myten.

museumsinspektør Morten Tinning fra M/S Museet for Søfart. - Ofte flyttede sømændene ind hos de prostituerede, mens de var i havn, og havde et ægteskabeligt forhold, hvor samværet og omsorgen for hinanden spillede en stor rolle. Morten Tinning står i spidsen for forskningsprojektet ’Lyst og længsel’, der blandt andet ligger til grund for en antologi, der udkommer til december, og som er

I hvert fald den del, der handler om sømænd og hurtige knald med tilfældige havneludere. - Vores forskning viser, at mange af sømændenes relationer til de kvinder, de mødte i havnene, var langt mere romantiske, end man hidtil har antaget, fortæller 15


Utroskab var accepteret I en undersøgelse fra 1960 om danskerne sexliv skiller sømændene sig eksempelvis ud ved at have en tidligere seksuel debut og ved at have større erfaring med prosti-

et af de få internationale forskningsprojekter, der hidtil er lavet om sømænds sexliv. Unge eventyrere Den nye forskning fokuserer primært på danske sømænds sexliv fra 1800-tallet frem til midt i 1900-tallet. Kildematerialet er blandt andet dagbøger, erindringer og interview med nulevende sømænd. Noget af det, der har overrasket forskerne mest, er hvor meget sømændene og de prostituerede involverede sig følelsesmæssigt med hinanden: - Selvfølgelig handlede det også for nogle sømænd om at få tilfredsstillet et fysisk behov, men det man kan læse ud af de mange dagbøger og breve, er, at der ofte var mere i det end bare sex. Det var i lige så høj grad et spørgsmål om nærvær, romantik og længsel, siger Morten Tinning.

tuerede end resten af befolkningen. - Det interessante er, at hovedparten af sømændene ikke fortryder eller har nogle skrupler omkring det at gå til en prostitueret. For dem er det ikke forbundet med skam eller noget, der er beskidt. - I deres breve og dagbøger beskriver de kvinderne som eksotiske og dejlige. Og mange af dagbøgerne gemmer på omtaler og kærlighedserklæringer til de kvinder, de har været sammen med, siger Morten Tinning. Morten Tinning peger på, at en del af sømændene enten var forlovede eller gift. Men da de som regel var ude at sejle i flere måneder og år ad gangen, kunne nogle have en stiltiende aftale med deres hustruer om, at det var i orden at være sammen med andre. - Det var ikke alle, der var utro, men nogen var, og det gjaldt også den anden vej. Mange sømænd blev måske endda gift med prostituerede. Det var sømandens kone, der styrede husholdningen og familien, og det kunne derfor være nødvendigt, at deres forretning gik videre, når sømanden var på havet, fortæller Morten Tinning.

Mange af sømændene var unge eventyrer, der syntes, at verden var fantastisk, og som drog afsted for at få en på opleveren. Og netop det faktum er ifølge forskerne med til at forklare, hvorfor sømændene typisk havde et mere aktivt og fordomsfuldt sex- og kærlighedsliv sammenlignet med andre mænd: - Sømændene var unge mænd, der tog ud i verden med åbent sind. Ligesom unge rygsæksrejsende i dag. De var ikke i deres hjemlige miljø og følte sig derfor mere frie. - Om kvinderne var røde, brune eller gule, prostituerede eller ej, spillede ingen rolle. I deres øjne var kvinderne først og fremmest smukke og fascinerende.

16


En uddøende race Sideløbende med forskningsprojektet åbnede M/S Museet for Søfart den 9. september særudstillingen ’Sex & the Sea’, der blandt andet viser en række interviewfilm, som installationskunstneren Saskia Boddeke og den verdenskendte filminstruktør Peter Greenaway står bag. I filmene fortæller forskellige sømænd om livet til søs og den frihed, de har oplevet og udlevet – også seksuelt. Og ifølge Morten Tinning er de nulevende sømænds beretninger værdifulde i forhold til at forstå og nuancere opfattelsen af for-

tidens sømænd og deres sexliv.

Karl Christensen gjorde tjeneste ombord på torpedobåden Nordkaperen under besættelsen. I artiklen fortæller han om livet ombord.

Det steg så efter nogen tid til 10 kr. hver tiende dag. Da vi kom ud at sejle, fik vi 15 kr. også hver tiende dag. plus 10 øre pr. sejltime i risikotillæg for minesprængning. Jeg fik 215 kr. i hjemsendelsespenge. Det var mange penge dengang.

I dag er livet til søs helt anderledes end tidligere. Man er typisk kun i havn 48 timer af gangen, og på grund af den teknologiske udvikling har sømændene mulighed for at sende sms’er eller ’Facetime’ flere gange om dagen med familie og kærester derhjemme. - Den danske sømand er en uddøende race. Derfor har det stor historisk interesse, at vi får interviewet dem og arkiveret deres beretninger, mens de endnu lever, siger Morten Tinning.

af Karl Christensen (1921-2005) Fortsat fra forrige nummer

Ifølge flådens gamle traditioner, skulle der udleveres 2 stk. skibsøl dagligt, når vi var på søen. Det smagte noget lignende som tjæret reb, men var alligevel godt at skylle halsen med. Cigaretter købte man til toldfri pris, når man sejlede. 70 øre for en 10-stks. pakke dengang. Til gengæld kom vi ikke på langfart, som man gør nu. Vi måtte ikke forlade dansk farvand. Så den længste sejltur jeg var med på som marinesoldat nåede kun til Gilleleje. Vi havde alle et legitimationskort, som

Juleaften 1942 sejlede vi ind til Skovshoved havn, hvor alle officerer og besætning, undtaget lidt vagtmandskab, gik til julemesse i Skovshoved Kirke. Officererne dirigerede os til en ståplads ved en væg bagest i kirken. En dejlig afveksling i den faste rutine. Jeg vil lige give en lønberetning. De første måneder fik vi 6.50 kr. hver tiende dag. 17


skulle fremvises ved ind- og udgang af vagten. Der var fri orlov med nattegn, når vi var i havn. Bortset fra enkelte vagter. Engang skulle jeg ud med en meddelelse til Anden maskinmester på Østerbro. Men da jeg kom til Knippelsbro, strøg en stribe engelske bombemaskiner hen over havneindløbet i ca. 10-20 meters højde. De havde bombet Sukkerfabrikkerne på Christianshavn. Det var effektivt arbejde og forårsagede en voldsom eksplosion og brand. På militærskolen havde vores delingsfører opfordret os til at hilse på de tyske officerer, som de gode soldater, de var. Men når jeg og mine kammerater fik øje på dem, vendte vi hurtigt ryggen mod fortov og gade og kiggede meget interesseret på en køkkenudstilling, en manufakturforretning, en kolonialbutik eller hvad der nu var nærmest. Den 28. juni 1943 blev vores årgang hjemsendt – to måneder før den bedrøvelige 29. august 1943, hvor nogen af flådens skibe stak til Sverige, og “Niels Juel” var i kamp mod tyskerne på Isefjorden. Resten af flåden blev sænket på Holmen der iblandt “Nordkaperen”. Jeg og en af mine kammerater, en brugsforeningskommis, som skulle til Viborg, overnattede hos hans søster og svoger i København. Vi startede hjemturen tidligt om morgenen men nåede kun til Århus den første dag. Der overnattede vi på et par bænke i banegårdshallen, og så videre mod hjemmet næste morgen tidligt. Min tidligere læremester fra Moselund mejeri havde været hjemme hos mine forældre, for at få min adresse til “Nordkaperen” og skaffet mig arbejde på Kallehave mejeri mellem Århus og Viborg. Der startede jeg straks efter hjem18

sendelsen fra Søværnet. Men jeg længtes tilbage til det skønne Nordsjælland, som jeg havde nydt udsigten til gennem flere måneder fra “Nordkaperen”, medens vi sejlede frem og tilbage på Øresund. Det så meget skønt og idyllisk ud fra søsiden med alle de små havne, den friske, grønne skov og kystbanetoget kørende med røg og damp gennem landskabet.

Nordkaperen bliver brugt til slæb af skydemål

Jeg rejste nu tilbage til Nordsjælland, hvor jeg havde fået arbejde på Ørekilde mejeri mellem Helsinge og Tisvilde. Lønnen var i mellem tiden steget til 90 kr. om ugen. Jeg spillede håndbold og badminton på turneringsplan i serierne for Vejby idrætsforening. Jeg var der den 4. maj 1945, hvor vi hørte det glædelige budskab i radioen fra London kl. 20.30 om tyskernes kapitulation. Alle mødtes med hinanden i lykkelig omfavnelse, under en speciel stemning, som ikke kan beskrives men skulle opleves. Nu troede ingen på, at der nogensinde mere ville blive krig og ufred i verden. Jeg vil slutte mine erindringer med fredsklokkernes klang, som lød i vore øren og helt ind i sjælen på os alle. SLUT


KU N

40,-

Husk tilmelding til Leif pĂĽ Tlf. 5127 2389 Senest d. 20. marts

Frederikssund Marineforening Byder velkommen om bord til: Kresten Peter Dahl Christensen Sanne Suzane Denice Johansen Anne Jørgensen Tag godt imod vore nye medlemmer. 19

kr.


- Vores nye rengøringsdame virker ikke særlig kløgtig. ren, d grave e m ret. s d Hun vasker gulvet i elevatoren. e å konto utilfr p t e d g in o n n - Det er der vel ikke noget forkert i. gravere g været e gået o ldte han g a n k læ g a e - På hver etage ...... ? d havd . En Præsten ntes var doven grave. y s or små f n godt, lt a a h r e m so ikke så grav o u j d r a s v te t n e - Jeg sy n det. D t klage. - ser ma ret oppe for a å N å -N væ em har men hv Direktøren søgte en ny privatchauffør - Hvor og arbejdsformidlingen sendte en pæn - Lige længe har D e siden j ung mand. eg hør arbejdet her te dire ktøren , unge mand De startede bilen og direktøren sagde: s trin u de på t ? - Hvad hedder de forresten, unge mand ? rappen . - Charles! - Nåh, jeg plejer nu ikke kalde min chauffør ved fornavn. useum. zoologisk m Hvad er Deres efternavn ? te g sø e l Jørgen: b g n en Ba Henning ti rg e ø d J g g sa o - Darling ! e g Hennin inosaurern r gammel. ved en af d 10 månede g o r e n o Da de stod li ur er 2 mil dato fra? Hørt p enne dinosa D guiden mig en eksakte d å Po s u d r da fortalte e d g n o e n k t e r g d o si v å r H - Jeg rden ånede vill er for 10 m gammel. - Jeg var h men j e gerne giv illioner år m 2 r a v n eg ha e re de m d r - Det at dinosau rikke skal d desværre p e n k e ge, un ik der er mang ke være ke en halvtre dser. e der d af, giver mind re. Formand

Kurt Terkelsen

21 29 26 41 kurts@mail.tele.dk

Næstformand

Benny Hansen

47 31 13 74 bennyh6@hotmail.com

Kasserer

Henrik Holmgaard

30 49 25 36 hcholmgaard@sport.dk

Sekretær

Birthe Nordmand Petersen 21 85 29 49 heimdalsvej9@gmail.com

B-medlem

Hans Ulrich Christensen

38 71 15 17 ulrich@biobiler.dk

B-medlem

Henning Mørch

20 12 04 93 aase41@paradis.dk

B-medlem

Eigil Larsen

Suppleant

Leif Hansen

81 92 24 43 annakonwalia15@gmail.com 20

51 27 23 89 irenalundberg@yahoo.dk

Profile for Tonny Poulsen

Tørdokken nr. 1 2019  

Tørdokken nr. 1 2019  

Profile for topo198
Advertisement