Page 1

PEDERSHOLM ROSKILDEVEJ 161 3600 FREDERIKSSUND

www.frederikssundmarineforening.dk


TØRDOKKEN - det lokale medlemsblad for Frederikssund Marineforening. Ansvarshavende redaktør: Tonny Poulsen Mølleparken 5, Ganløse 3660 Stenløse Tlf.: 48 18 10 88 / 30312183 e-mail : toerdokken@webspeed.dk INDLÆG - FOTO m.m. til næste nummer af TØRDOKKEN der udkommer d. 22. MARTS 2015 skal være redaktøren i hænde SENEST d. 1. MARTS 2015 på ovenstående adresse.

I dette nummer kan du bl.a. læse: Side 3

Formandens 2 minutter.

Side 4

Generalforsamling 2015.

Side 11

Vi kipper med flaget.

Side 5

Opslagstavlen.

Side 12

Hilsner fra søens folk.

Side 6

Forårsudflugt til Museet for Søfart i Helsingør.

Side 13

Rapport fra Bal på Dækket.

Side 7

Formanden i arkivet.

Side 14-16 Herlig bustur til Korsør.

Side 8

Nyt fra Peder Skram.

Side 17-19

Side 9

Slopkisten.

Side 10

Kvartalsprogram.

Side 20

Mysteriet om M/S Hans Hedtoft’s forlis i 1959. Agterdækket.

Forsidebillede: Som skibe i en svag brise, vuggede danseparrene frem og tilbage til tonerne der blev leveret af ROBIN ved årets Bal på Dækket. 2


Formandens minutter

Et år rinder ud og et nyt og ubrugt år 2015 er på vej!

Vi har i de sidste to år været på nogle fantastiske busture (Turismo busserne) og det er min erfaring fra disse ture, at fællesskabet bland medlemmerne styrkes enorm på den måde. Nok kender vi hinanden og mødes ved vores arrangementer, men det er ikke det samme som at mødes på nogle hyggelige udflugter, og det har da også givet nye medlemmer, ture der sætter én i godt humør i gode venners lag til gavn for vores forening. Vi er i gang med at planlægge en tur til Berlin i 2015.

A

tter er et år gået med travlhed og mange aktiviteter i Frederikssund Marineforening. En lang række arrangementer er i året løb blevet gennemført til glæde og gavn for de enkelte medlemmer, men også til glæde og gavn for vores forening. Jeg vil blot nævne vores banko, forårsudflugt til Tyskland, kranselægning ved minen, grillfest, Frederikssund fik en fregatkaptajn, udflugt til Prag, gratis bustur til Korsør og ROBIN der sørgede for vind i sejlene, da der nok engang blev budt op til Bal på Dækket og mange andre arrangementer.

Med dette nummer af bladet, kan vi se, at tiden nærmer sig årsskiftet, og derfor vil jeg benytte lejligheden til her at ønskes alle medlemmer med familie og Tørdokkens læsere en glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår med tak for jeres tillid og interesse, samt en tak for godt samarbejde i det nu snart forgangne år.

Jeg vil gerne takke foreningens medlemmer som bidrager alle på hver sin måde. Nok bliver vi hver især lidt ældre for hvert år der går, men alle kan være med i vores arrangementer; det afhænger blot af at bestille den rette menu og den rette musik til festen og som passer til alle vore årgange. Bestyrelsen arbejder sammen i programplanlægningen af aktiviteter og derved skabe mulighederne for nogle fælles sammenkomster og derved fortsat bevarer medlemmernes interesse for Marineforenings beståen og jeres, for Marineforeningen nødvendige, fortsat medlemskab.

At styrke interessen i befolkningen for Søværn og Søfart - det maritime Danmark

Med venlig hilsen Kurt Terkelsen

3


Indkaldelse til ordinær

Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Bestyrelsens beretning v/formanden 3. Aflæggelse af regnskab v/kassereren. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent for 2016. 6. Valg af næstformand for 2 år, afgående Benny Bengaard Hansen. 7. Valg af kasserer for 2 år, afgående Henrik Holmgaard 8. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år, afgående Aksel Højmark-Pedersen 9. Valg af bestyrelsesmedlem til bestyrelsen for 2 år, Afgående Claus Søren Madsen 10. Valg af suppleant til bestyrelsen for 1 år. 11. Valg af revisor for 1 år, afgående Poul Carsten Hasfeldt 12. Valg af revisor for 1 år, afgående Kai Aakjær Hansen. 13. Valg af revisorsupp for 1 år, Jørgen Bang 14. Valg af sendemænd til Sendemandsmøde i Brøndby (2.maj 2015). 15. Valg af flagbærer for 1 år, afgående Poul Carsten Hasfeldt. 16. Valg af flagbærerreserve for 1 år, afgående Benny Bengaard Hansen. 17. Eventuelt Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest d. 22.januar 2015. Efter generalforsamlingen vil der være kammeratligt samvær med skafning, hvor der bliver serveret 2. stk. smørrebrød og 1 stk. ostemad, samt 1 øl/vand for en pris af 60,- kr. Tilmelding til skafning til Henrik på 30492536 hcholmgaard@sport.dk senest d. 31. januar 2015. 4


Kontingentindbetaling for 2015 Kære medlemmer. Så er tiden atter inde til at der skal betales kontingent. Som vedtaget på generalforsamlingen i februar måned, kom der ingen kontingent stigning, hvilket vil sige, at kontingentet for 2015 er på 300,00 Kr. Du kan enten betale til mig på vores medlemsaften i marinestuen eller du kan sætte kontingentet ind på vores konto i Nordea. Vores konto nr. i Nordea er reg. nr. 2670 konto nr. 4378672282, Frederikssund Marineforening, du skal huske at oplyse dit navn eller medlems nr. Jeg vil fremsende dit medlemskort sammen med Tørdokken i marts måned, hvis du ikke kommer i Marinestuen. HUSK. For at have stemmeret på generalforsamlingen d. 6. februar, skal du have betalt dit kontingent for 2015. Kassereren

Vor gode kammerat

Aage Palmer Nielsen er gået fra borde d.5. november 2014 i en alder af 78 år Aage Palmer Nielsen kom i Søværnet i 1957 og gjorde tjeneste på MTB SVÆRDFISKEN Han blev medlem af Frederikssund Marineforening i 2007. 5


Denne gang har vi planlagt en tur til det gamle skibsværfts tørdok i Helsingør, der nu er forvandlet til Museet for Søfart og fortæller historien om Danmark som søfartsnation på godt og ondt. Der er mange spændende ting udstillet. Og personlige historier og effekter samlet af danske søfolk på deres rejser rundt i verden. Vi vil gentage de sidste års succeser, med at inkludere frokost, denne gang i Gilleleje Marineforening Turen er bindende og baseret på min. 30 deltager og max 40 deltager – efter først til mølle princippet. Der er adgang for familie og venner. Der kan købes lotterier (Henning), øl og vand i bussen Afgang: Vi mødes som sædvanligt på Frederikssund station kl. 08:00 Hjemkomst: Forventet hjemkomst ca. kl. 18:00 Prisen er kun 250,- kr. pr. deltager. Inkl. Bustransport, rundvisning og frokost (inkl. 1. snaps eller 1. øl eller 1. vand) i Gilleleje Marineforening. Tilmelding skal ske til Kurt på 47529946/21292641 eller kurts@mail.tele.dk Senest d. 26. februar 2015

6


Frederikssund Marineforenings 75 års jubilæum den 5. maj 1993

Marineforeninger, og han ønskede alt godt for foreningens fortsatte aktiviteter og trivsel. Fra distriktet var det besluttet at markere Arne Pedersen 25 års jubilæum som formand ved at Formand gennem 25 år, Arne Pedersen udnævnes til Æresmedlem af tildele ham MariLandsformand, kommandør V. P. neforeningens hæderstegn som blev overrakt ham, sammen med diplomet, af landsformanden. En meget vellykket fest med godt kammeratskab og god og munter stemning. Marineforeningen har ført en omtumlet tilværelse, efter at den er rykkede ud fra Hotel Isefjord; så meget desto større er glæden over nu at have fået noget nær ideelle forhold på Pedersholm. I jubilæumsåret er tilrettelagt en hel del aktiviteter – f.eks. fregatskydning, pakkefest, kammeratskabsaften samt filmaften, hvor der kommer en og viser film fra Golfkrigen. Ved samme lejlighed får deltagerne at vide, hvordan der var ombord på Olfert Fischer i den dramatiske krigsperiode.

Bestyrelsen anno 1993 - stående fra venstre: Niels-Erik Jensen, Birger Tykskov, Eigil Semmelroth, Frank Stabell, Jørn Skov Petersen, sidende fra venstre: Leif Christensen, Arne Pedersen, Poul Andersen og Freddy Lindahl.

M

arineforeningen for Frederikssund og Omegn fejrede den 5. maj 1993 75 års jubilæum, og det blev markeret med en reception i foreningscentret Pedersholm, hvor marinestuen har til huse. Receptionen i anledning af jubilæet blev en god og festlig oplevelse for alle deltagerne. Der var mange gaver fra de fremmødte repræsentanter for de forskellige afdelinger, heriblandt Hovedforeningen ved formand, kommandør V. P. Heise og formanden for distrikt II, Ib Hultén. Landsformanden holdt tale og lykønskede foreningen med de 75 år som viste at Frederikssund var med blandt de første byer der stiftede

”Café Tørdokken” serverer: med kogte æg og lune flutes Torsdag d. 26. februar kl. 19:00 Husk tilmelding skal ske til Tonny via den fremlagte liste i Marinestuen, eller ved at ringe på 4818 1088 eller sende en mail til toerdokken@webspeed.dk

KU

30,-

Senest d. 20. februar 7

N

kr.


P

å den ordinære Generalforsamling d. 20. september 2014, valgte kommandørkaptajn, Leif Rostgaard Sørensen, efter 14 år som formand, af helbredsmæssige årsager at stille sit mandat til rådighed. På første bestyrelsesmøde, den 12.november 2014, blev bestyrelsen konstitueret således:

relse vil vi alle være aktivt og deltage i bestræbelser på bedst muligt at opfylde Venneforeningens formål, nemlig at yde maksimalt støtte til bevarelsen af museumsfregatten PEDER SKRAM. Jeg vil her benytte lejligheden til at takke, Leif Rostgaard Sørensen, for den store indsats som formand gennem mange år.

Formand, seniorsergent Lars O Nielsen (t.h.) (Brøndby Marineforening) og næstformand, Kurt Terkelsen (Frederikssund Marineforening).

Kurt

Sammen med den øvrige besty-

8


C02 Cardigan

C12 Poloshirt

C23 Windbreaker

Marine eller Hvid.

Str.: 50 - 56

C2 & C21 Skjorter med korte og lange ærmer, hvid eller lyseblå C 01 Sweatshirt, marine A 04 Mini emblem A 05 Kendingstegn D 01 Blazeremblem D 02 Hue emblem Miniemblem D 03 Slips F01 Indkøbspose D 04 Blazerknap sæt D 05 ”Begyndersæt” blazer D 07 Skulderdistinkt. D 08 Badges D 09 Booswik læder bælte, sort D01 Blazeremblem D 10 Lærredsbælter, m-blå, sort D 11 Seler, blå, sort D 12 Dametørklæde Herudover sælges der: F 01 Indkøbspose C 05 Pullover; C 06 Slipover; F 02 Messeforklæde C 13 T-shirt marine og hvid; F 09 Damenål, broche Kasketter, Bordflag + stang. F 10000 Vedhæng kendingstegn Slips F 10100 Vedh. Kendingst. Forgyldt Priser spørg kassereren. BR Slipsenål BR Manchetknapper Varekatalog i farver hos kassereren. RO Autoemblem Hvis ikke varen er hjemme, AM 05 Nøglering + vognmønt kan der bestilles hos kassereren. 9


Torsdag d. 15. januar kl. 19.00 Nytårsmønstring m/champagne og kransekage

Fredag d. 6. februar kl. 18.30 Generalforsamling Skafning (Læs mere på side 4) Torsdag d. 26. februar kl. 19.00 Ulkeaften Café Tørdokken serverer: Forloren Skildpadde m/ æg og flutes.

Lørdag d. 7. marts kl. 08.00 Bustur: Museet for Søfart Helsingør og Gilleleje Marineforening.

Søndag d. 22. marts kl. 14.00: FORÅRSBANKO

10


...og siger TILLYKKE med fødselsdagen til: Brian Holte 30 år d. 4. januar John Stig Simonsen 65 år d. 27. februar Svend Aage Bovbjerg 75 år d. 2. marts samt til Hans Aage Johansen Ulrich Christensen Kaj Aakjær Hansen Henning Pedersen Allan Rasmussen (ROM

12. januar 12. januar 19. januar 23. januar 28. januar

Flemming Johnsen Peter Hartvig Hansen Povl Carsten Hasfeldt

05. februar 09. februar 21. februar

Freddy Lindahl Ernst Ertner Jørgen Bang Teddy Rene Mogensen Aksel Højmark-Pedersen

08. marts 15. marts 18. marts 22. marts 25. marts

Et stort og varmt TILLYKKE til jer alle

11


Frederiksund Marineforening har modtaget følgende 2 skrivelser Formanden fregatten PEDER SKRAMS Venner, kommandørkaptajn Leif Rostgaard Sørensen har af tiltagende og svigtende helbred, valgt at afmønstre, på den ordinære Generalforsamling den 20. september 2014, og sendt følgende:

de med Tamburkorpset og Marineforeningernes faneparade i forbindelse med afsløringen af mindesmærket ude på pynten. I skal være meget velkomne til at kontakte mig, hvis jeg kan bidrage med gode råd. Jeg har aftalt med Voxtorp, at jeg i 2015 laver en artikel? eller to-, til medlemsbladet, hvori jeg samler mine indtryk af projektet. Museumsfregatten PEDER SKRAM gennem mine 14 vår som formand- og årene inden jeg blev formand. Efterhånden er det vel kun admiral Bork, Raasthøj og mig, der har været med hele vejen. Jeg ønsker Venneforeningen og Jer alle fortsat succes med projektet. Mange venlige hilsener Rostgaard

Frederikssund Marineforening Kære Kurt Terkelsen! Tak for den venlige hilsen. Du er jo selv en ildsjæl både m.h.t. PEDER SKRAM og Din egen Marineforening i Frederikssund. Du har været på barrikaderne adskillige gange for at rejse øget opmærksomhed for fregatten, og Du har organiseret vagttjenesten på fortræffelig vis. Og takket være det flotte medlemsblad fra Frederikssund har jeg jo kunnet følge de mange aktiviteter, som Du har iværksat der. Jeg havde stor glæde af at deltage, da Du for nogle år siden satte hele Frederikssund på den anden en

Fra formand, Jørgen Brøgger, Ebeltoft Marineforening, der har fået sygeorlov frem til 1. januar 2015, har vi modtaget følgende: Frederikssund Marineforening Kære Kurt Tak for det nye nummer af ”Tørdokken” – og tusinde tak for din medfølgende hilsen og gode ønsker for mit helbred. Det varmede, og jeg blev meget glad for det. Jeg var i Marinestuen i går for første gang, siden jeg ”røg ind” – vi havde den årlige soldaterforenings-skydning for alle soldaterforeninger på Djursland. De bliver altid holdt hos os, da vi jo har egne skydebaner. Der var sørget for, at jeg ikke havde andre pligter end at byde velkommen, - og det var dejligt at være blandt gode venner igen. Men jeg kan også mærke, at jeg skal passe på, jeg er nødt til at overholde lægernes råd/ advarsel om at holde sygeorlov minimum resten af året. Så det gør jeg

Frederikssund Marineforening Roskildevej 161 3600 Frederikssund

Med de bedste hilsener Jørgen 12


50 feststemte og muntre gæster, dejlig mad og en musikker, der kan mere end "sejle op ad åen", så har man opskriften på en særdeles vellykket og glad aften.

Jackes og Peter Malberg til Birthe Kjær, Dean Martin og Gustav Winkler, blev der slidt både skosåler og gulvbrædder i Marinestuen på Pedersholm. Heller ikke den snart lige så kendte - eller berygtede trio "Ham, dig og mig plus én til" manglede denne aften. Og med akkompagnement af en ægte Dansktopsanger fik vi Otto Brandenburgs udødelige klassiker fra filmen "Sømand i knibe" om Susanne, Birgitte og Hanne.

Robin - en super garvet og festlig gut på 40 år.

L

ørdag d. 8. november bød Frederikssund Marineforening atter sine medlemmer og deres familie samt venner op til en glad aften med god dansemusik og hyggeligt samvær. Det var, som bekendt, lykkedes bestyrelsen og ikke mindst vores formand Kurt Terkelsen, at få booket et, for dem der lytter til Dansktoppen, kendt navn ROBIN fra Fredericia. ROBIN lå i 15 uger på Dansktoppen med sin egen sang "Hej gamle ven". Lørdag aften stod han så for den musikalske underholdning, der oven på sidste års flop, i den grad trængte til et løft. Og man må sige, at ROBIN klart leverede varen til fuld tilfredshed. Allerede fra starten, hvor ROBIN annoncerede, at han var en stor ynder af det lidt ældre musik, havde han publikum i sin hånd. Med en skøn blanding af hits der spændte lige fra Elvis, Shakin' Stevens og Cliff Richard over Four

”Trioen ”Ham, dig og mig - plus en til” sang nok engang for på foreningens slagsang om Susanne, Birgitte og Hanne.

Som noget nyt, havde bestyrelsen indført en entré på 50 kr. Pengene skulle erstatte de hidtidige langsommelige og tidskrævende Pakkeauktion og Nøglespil, og i stedet give mere plads til dans og musik. Et tiltag, som undertegnede og mange andre klart kan bakke op om. Selvfølgelig blev der også lige tid til et enkelt lotteri, mens ROBIN var ude og brænde lidt tobak af og strække fingrene. Men ingen fest uden et af Hennings lotterier. 13


Sådan et arrangement klapper kun, hvis der er nogle der yder en ekstra indsats for at få tingene til at kører på skinner.

eningens Damenål i guld til Magaritta, Lis og Birgit, idet man takkede for deres altid store indsats ikke kun ved Bal på Dækket, men også ved Grillfesten og Bankospillene.

Der var hæder til "det stærke køn" her repræsenteret ved Birgit, Magaritta og Lis flankeret af næstformand Benny, formand Kurt og længest til højre Freddy Lindahl, der fik overrakt sin 65 års jubilæumsnål fra Søværnet.

Der var trængsel på dansegulvet da ROBIN gav den gas.

Klokken ca. 01.00 blev der spillet op til sidste dans, og så var det blevet tid til at se dyner efter en rigtig god og hyggelig aften i Marinestuen.

Udover det store arbejde bestyrelsen lægger i foretagende, er der også altid en hjælpende hånd fra et par af damerne i salen. Dette ville bestyrelsen i år påskynde ved at overrække Marinefor-

Tak for i år, og på glædeligt gensyn i 2015 Tonny

"Uden øl, og langt fra hjemmet..." - sådan kun- vedkommende måtte ytre sig således. ne vi ha' sunget, da vi "slap fortøjningerne" og satte kursen mod Korsør denne tågede lørdag formiddag - den første dag i november.

Først da vi anløb Skibby, kom der forsyninger ombord, hvilket straks løftede stemningen yderligere et par streger i vejret.

En misforståelse omkring provianteringen betød nemlig, at bussen som vores formand Kurt Terkelsen havde vundet for en dag i en konkurrence hos TURISMO busser i Ølstykke, var tørlagt. Heldigvis fejlede humøret ikke noget hos langt de fleste af deltagerne.

Kurt havde, som før nævnt, vundet en bus med chauffør og plads til sig selv plus 49 venner. Kurt valgte at give en tur ned til Flådestation Korsør og kammeraterne i Korsør Marineforening, for Frederikssund Marineforening's medlemmer samt deres familie og venner. Således blev bussen hurtigt fyldt op, og mens tågen lettede og gav plads til solen,

Fra min plads på bagsædet, hørte jeg kun en enkelt kommentar om "...elendig planlægning..", men det kom ikke som nogen overraskelse, at 14


kunne vi gennem bussens vinduer nyde de smukke efterårsfarver som moder natur havde iklædt sig.

Vi må ha' mindet om en busfuld japanske turister, der skal nå at se hele København på en dag.

Halvvejs mod Korsør, var det tid til at strække benene og lade de rygetrængende brænde lidt tobak af.

Et rigtig spændende museum i Chr. IV's gamle magasin.

Desværre har man, gennem de sidste årtier, besluttet først at nedlægge Flådestation Holmen og dernæst Søværnets Grundskole i Auderød og flytte hele molevitten - inklusiv LAPPEDYKKEREN til Jylland. Nedskæringerne ramte også os denne lørdag middag, i det det viste sig, at Flådestation Korsør er mere eller mindre lukket ned i weekenderne.

Fra Flådestationen kørte vi over til Marinestuen, der har til huse midtimellem de idyliske bygninger, hvor af flere går tilbage til Chr. IV's tid. I et af disse imponerende bygningsværker, der for øvrigt skal danne rammen om Sendemandsmødet i 2016, var der indrettet en udstilling med mange interessante emner lige fra moderne kunst over legetøj og damelingeri til historien om en svunden tid, hvor Korsør var en af hovedfærdselsårende til Fyn og Jylland. Vi var jo alle i en alder, hvor vi har prøvet at tage turen over Storebælt med færgen, dengang da Storbæltsbroen endnu kun var nogle streger på et stykke papir.

Heldigvis fik Korsør Marineforening's formand Lindy Olsen skaffet os adgang, men på den udtrykkelige betingelse, at vi blev i bussen. Således kørte vi en rundtur på Flådestationen og kiggede på de skibe, der var i havn, gennem vinduerne i bussen.

Sådan tager Fregatten Iver Huifeldt sig ud gennem en busrude

Uden mad og drikke - duer helten ikke. 15


Så var det endelig blevet tid til frokost i Korsør Marineforening's hyggelige og flotte Marinestue. Snart sad vi bænket ved borderne og nød den fantastiske frokost de muntre og gæstfrie værdsfolk havde disket op med. Kurt takkede formand Lindy Olsen og hans stab for, at de ville huse os og for den pragtfulde frokostanretning. Klokken 16.00 blev kursen atter sat nord på, selvfølgelig med ét af Henning'slotterier. I Skibby takkede Kurt for deltagelsen og blev hyldet med aplaus fra deltagerne der sagde tak for turen, inden formanden afmønstrede bussen, der herefter kørte videre mod Frederikssund, hvor turen endte kl. 18.00.

Vores formand Kurt Terkelsen (tv) takker Korsør formanden Lindy Olsen for det flotte arrangement i den smukke Marinestue.

Til sidst skal der endnu en gang lyde en stor tak til vores formand Kurt Terkelsen fordi han delte sin gevinst med os. Tonny

Nyt fra Søværnet orsvaret skal undersøge mulighederne for at anvende radarsystemerne på en eller flere af Søværnets fregatter som en del af NATOs forsvar mod ballistiske missiler. Det har regeringen besluttet. Formålet med missilforsvaret er at sikre Europa mod trusler fra slyngelstater, der har eller anskaffer ballistiske missiler.

hensigtsmæssigt etableres på fregatterne. Det vil kræve tilpasning og opgradering af fregatterne.

F

Det er planen, at de danske fregatter skal indgå i missilforsvaret i en sensorrolle. Det vil sige, at skibene skal bidrage til varslingen mod indkommende misiler. De tre fregatter er blandt andet anskaffet for at kunne være luftforsvarsenheder. De er udstyret med en avanceret og langtrækkende varslingsradar. Det skal nu undersøges, hvordan en radarkapacitet, som kan indgå i missilforsvaret, mest

Forsvaret skal i de kommende år afdække tekniske og operative detaljer for en opgradering af fregatterne til den nye rolle. Det vil ske i et tæt samarbejde med Danmarks allierede. Det er endnu for tidligt at sige noget om, hvornår fregatterne er klar til at indgå i NATOs missilforsvar. Kilde: Forsvarsavisen 16


Historien om Hans Hedtofts gådefulde forlis Af Erik Ingemann Sørensen

D

en 30. januar 1959 klokken 13.56 sender telegrafist C.J. Dejligbjerg følgende melding fra Grønlandsskibet ”Hans Hedtoft”: ”Sender SOS er kollideret med et isbjerg på Pos 59.5N 43V”. En lille time senere – 14.41 – kommer følgende melding: ”SOS skibet er læk og er ved at fyldes med vand i maskinrummet.”

de, gav intet resultat. Det eneste, havet nogen sinde har givet fra sig, er en redningskrans, der blev fundet på den islandske vestkyst 7. oktober 1959. Den krans, der nu hænger i den lille kirke i Qaqortoq/ Julianehåb.

Meldingerne sluttes 17.41 med ordene: ”Vi synker langsomt”. En dødskamp, der havde strakt sig over 4 timer stod foran sin afslutning. Et enkelt signal klokken 18.06 – uforståeligt – er måske det tidspunkt, hvor telegrafrummet blev fyldt med vand – eller skibet krængede rundt – eller… For noget endeligt svar på, hvad der skete i de forfærdende timer, har vi aldrig fået. Og får det nok heller ikke. Tårnhøje bølger, snestorm og ringe sigtbarhed gjorde alle redningsforsøg umulige. Og intet menneske kunne overleve i det iskolde vand i mere end nogle få minutter.

Med grundlovsændringen af 1953 var Grønland blevet en ligestillet del af det danske rige. Herefter satte en moderniseringsbølge ind i den tidligere koloni. En væsentlig brik i denne proces var vintersejladserne mellem Danmark og Grønland – i januar og februar. Så forsyningerne kunne nå frem. Det skete primært med ”Disko” (bygget 1926 på 1496 brt) og med ”Ummanak” på 2.335 brt bygget i 1949.

Det utænkelige var sket. Skibet, der ikke kunne synke, var endt på havets bund. Med 40 besæningsmedlemmer og 55 passagerer. Og den storstilede eftersøgning, der omgående blev iværksat – ”Operation Isbjerg” – ved hjælp af skibe og fly fra flere lan-

For den nyudnævnte grønlandsminister, Johannes Kjærbøl (S) – 1885 til 1973 - var det et personligt prestigeprojekt, at skibene kunne sejle hele året. ”Den nye grønlandsminister satte sin personlige prestige og magt ind på at få bygget et specialskib med den nyeste teknologi til det isfyldte farvand. Så kom der skred i sagen”. Magtmennesket Kjærbøl var en herre, man absolut ikke skulle komme på kollisionskurs med. Hans imposante fysik og opvækst gennem fagbevægelsen i kampårene var svære størrelser 17


for embedsværket. Og Kjærbøll var ikke bleg for at gribe telefonen og sætte redaktører, journalister, embedsmænd med flere kontant på plads, hvis de ikke delte hans synspunkter. Som ansat direkte under ham blev man hurtigt viftet med en fyreseddel om ørerne. Og som de to forfattere ganske rigtigt anfører, så skal man erindre sig tiden, hvor alene det at tale med en minister var noget helt enestående. De skriver det ikke lige ud, men en minister var af en anden verden.

et byggeri, så der plads til nybygning nr. 226.

For Johannes Kjærbøl herskede ingen tvivl overhovedet: et moderne konstrueret skib kunne uden problemer sejle i isfyldt farvand – selv under de værste vinterstorme. Radaren var jo et uvurderligt instrument. At grønlandsskibet ”Ummanak” 2 år tidligere havde været tæt på katastrofen. Nej. Det skræmte ikke ministeren. ”Ummanak” skar gennem bølgerne i farvandet 100 sømil sydøst for Kap Farvel, og uden varsel blæste det op til storm. Stormen udviklede sig til en orkan. Med usædvanlig kraftige snebyger og tiltagende frost…” Ud over orkanen blev overisningen nu det store problem. ”Overisningen vejede efterhånden 250 ton.” Takket være at vinden pludselig løjede, så skibet kunne sejle mod varmere vand sydpå – og takket være at 45 marinesoldater, der var på vej til flådestation Grønnedal, sammen med alle, der overhovedet orkede, blev sat til at hugge is af – ja så undgik man den ultimative katastrofe. Men et af besætningsmedlemmerne mistede livet, da han gled på en trappe og fik hovedet knust.

”Skroget skulle have dobbelt bund, og tværgående skotter inddelte skibet i syv vandtætte rum for at sikre, at vandet ikke ville flyde videre til resten af skibet, hvis der kom en lækage i et af rummene.” Hertil kom, at konstruktionen var stærkere end tidligere set. Men skibet var nittet på spanterne – ikke svejset, hvilket blev påtalt over for ministeren af skibsreder Knud Lauritzen. Han fik en regulær skideballe af Kjærbøl. Og så var den sag slut. For ministeren.

Skibet blev bygget til både last- og passagerfragt. Det skulle kunne sejle på Grønlands vestkyst hele året, men om sommeren også ”til den mere farlige og vanskelige østkyst”. ”Skibet skulle konstrueres specielt til issejlads. Skroget skulle kunne modstå tryk fra alle sider. Skibssiderne var derfor glatte og afrundede, så isen i tilfælde af skruninger ville presse sig nedad langs siderne og løfte skibet fri af isen”.

Men det var ikke den eneste advarsel. ”Ummanak”s forfærdende rejse havde fået kaptajnerne fra Den Kongelige Grønlandske Handel til at advare mod passagersejlads om vinteren. Det var ganske enkelt for farligt. Det skrev de en fælleserklæring om. Hvorefter de også stødte ind i orkanen ”Kjærbøll”, der via sine embedsmænd gav et klart signal om, at hvis de ikke ville sejle – ja, så var "der andre, der kunne”. Det hele endte med en ny erklæring, hvori de erfarne kaptajner skrev under på, at sejladserne gik an. Så da det grønlandske folketingsmedlem Augo Lynge, rejste spørgsmålet i Folketinget – han havde været med ”Ummanak” til København – kunne Kjærbøl fra talerstolen meddele, at alle 7 kaptajner havde skrevet under på, at ”det er vor overbevisning, at det med specialbyggede grønlandsskibe er rigtigt at fortsætte den gennem mere end 10 år udførte vinterbesejling af Grønland”.

Både kapitlet om ”Ummanak”s hårde sejlads og det om ”Hans Hedtoft”s sejlads op til Grønland, der havde afsløret, at mangt og meget var galt, er skrevet uden overdramatisering, men nøgternt og klart. Ingen sensationsmageri. Det tjener forfatterne til stor ære, at de hele bogen igennem går i en stor bue uden om det moderne ”føleri”. Beretningen bliver herved ekstra barsk. Ekstra rystende.

”Hans Hedtoft” blev søsat den 13. august 1958 under stor festivitas. Det var nu Kai Lindberg, (S), der var grønlandsminister. Efter nogle ugers prøvesejlads ud for Frederikshavn ankom skibet til København den 17. december. To dage senere stævnede ”Hans Hedtoft” ud på præsentationssejlads på Øresund. Med til festen var også Johannes Kjærbøl. ”Det var Kjærbøls stjernestund. Til den store forsamling sagde han, at det var en glædens dag for ham. Han kunne ikke dy sig for at give skibsreder Knud

Det skortede således ikke på advarsler om farerne ved at sejle om vinteren. Men grønlandsminister Kjærbøl havde 15. maj 1957 fået penge fra Folketingets finansudvalg til bygning af et nyt, moderne skib. Ordren gik til ”Frederikshavn Værft og Tørdok” – men kunne kun komme i gang, fordi ministeren havde trukket i trådene og fået DFDS til at udskyde 18


Lauritzen en bemærkning med på vejen: ”En mand, der påstod at varetage skatteydernes interesser, mente, at det ikke var rigtigt at bygge

som gik der hul på Pandoras æske. Det føg i luften med anklager – krav om rigsretssag. Regeringen kunne ikke gøre andet end at nedsætte et udvalg. Dette fremlagde sin rapport i juli samme år – hele 260 sider. Uden egentlig at placere et definitivt svar. Siden foregik kampen fra Folketingets talerstol – det er særdeles spændende læsning, men sandelig også forstemmende. At Ninn-Hansen kæmpede for, at der blev rejst rigsretssag – er ganske pudsigt – men det eneste, der kom ud af ”kampen” var ministeransvarlighedsloven, der blev vedtaget i

dette skib, men det var rigtigt. Det vil fremtiden vise”. 7. januar 1959 stævnede ”Hans Hedtoft” ud på sin jomfrurejse til Grønland, hvortil man ankom 7 dage senere – efter en forfærdelig sejlads. Som forfatterne nøgternt skriver: ”Det frygtede vinterhav havde givet det synkefri skib ”Hans Hedtoft” en advarsel.” Og på tilbagerejsen skete så det utænkelige. Det var som om, ingen – hverken i Grønland eller Danmark - kunne acceptere den frygtelige sandhed. Men dages eftersøgning uden resultat talte et tydeligt sprog. Måske stærkest udtalt af biskop Fuglsang-Damgaard under den efterfølgende mindegudstjeneste i Holmens kirke: ”Der gives mange dyb, som får os til at standse og spørge. Livet er et dyb, døden er et dyb, evigheden er et dyb. Ingen fatter det. Tavse og stille står vi også overfor havets dyb, som optog vore landsmænd i sit skød. Vore tanker går til dem, søger det sted på havet, hvor de drog deres sidste suk”.

1964. Om end den dog er en vigtig del af vores parlamentariske liv. For at støtte de efterladte blev der lavet en landsindsamling til den såkaldte ”Grønlandsfond”. Det er rystende forhold, de to forfattere her afdækker. ”Grønlandsfonden gav ikke penge til de pårørende efter 49 ud af de 95 omkomne om bord på ”Hans Hedtoft”. Altså udbetalte fonden ikke penge efter mere end halvdelen af de druknede, viser en gennemgang af sagerne i Rigsarkivet. De 49 personer var fordelt på 16 besætningsmedlemmer og 33 passagerer, hvoraf de seks var børn”. Lars og Morten Halskovs omfattende og grundige research har bragt en lang række menneskeskæbner frem i dagens lys. For alle var det frygtelige tab – uvisheden om de sidste timer – alt præget af rædsel. Ja, nogle kom sig aldrig over chokket.

Det efterfølgende søforhør gav ikke noget svar. Men det sluttede helt usædvanligt med at alle stående hørte retspræsident Robert Hove oplæse konklusionen: ”Vi kan ikke komme det nærmere, end at ”Hans Hedtoft”- forliset er en af de katastrofer, der sker på søen. Vi udtaler vor anerkendelse af mandskab og passagerer, der døde for den store opgave at højne og fremme samhørigheden mellem Danmark og Grønland. Æret være deres minde”. Den 1. februar forlangte den tidligere leder af ”Grønlandsposten” og Grønlands Radio, Palle Brandt, i ”Politiken”, at der blev rejst krav om ansvar for ulykken. 3 dage senere sprang bomben, da han – denne gang i ”Vestkysten” skrev, at der fandtes to kaptajnserklæringer. Det var, 19


En forsik ringsma nd forsø nygift p gte at s ar en liv ælge et s forsikrin Trods h g. an gjord e hvad h ikke helt an kunne friske p , var de å at teg "Godt så ne forsik .", sagde ringen. forsikrin "Jeg vil gsmande bestemt n, ikke for me jer t søge at il at teg skræmne den. Sov på d et og hv is I vågn så ring t er i il mig og fortæl m morgen, ig hvad I har fu ndet

r ind mme o k d

ud af."

rn spø e r e ek apot g o t eke apot

e at " an rsøg Hr.? r?" o e f m h En m e e lpe D aterialer l da gern ii ger: jeg hjæ på d r I m en jeg v n e p a r o K e " lys ,m ugle ikke , ana ort k s e l - "Ja egentlig en, n lil ej på d en e ." e d d m n - "N n e a dgåe er m lpe D er in den. hjæ ter smid g g i f til p, k Here en o user n d n s r e g . de tag no : sken eren d i diske le bid af dbryder k e t l u e o i l n p n A en en r ha han er d efte lort!" r o bank st tager v r jo en, h id Til s ger på d .... Det e nok. a ' de og sm or helve t sgu e e d f te in - "Fy eg tænk ellem m j m ." - "Ja r siddet 14 dage a h idste Det de s r e bald

VØN kom lidt sent h jem en af Marinestu ten fra en. Konen går ud foran h uset for a ham, hvor t modtage han er i f æ rd med at sig op ad navigere trapperne til hoveddør en. Konen:" S ig mig, er du klar ov klokken e er hvad r?" VØN: "Ja , ja...slap nu af - je til stuen. g købte n Det er de oget rfor jeg kommer s ent hjem." Konen går et par trin ned af tra for at gå pperne ham i mød e : "Det var d dejligt sk a at, hvad k øbte du?" VØN: "Hii k...en omg ang."

Carl Erik ringede helt stakåndet til Henning: ”Jeg sidder bag rattet i en bil og holder en konstant fart. På min venstre side har jeg en afgrund og på min højre side har jeg en brandbil. Brandbilen holder den samme fart som mig. Foran mig løber en gris som er større end min bil og der er en helikopter, der forfølger mig tæt på. Både helikopteren og grisen holder nøjagtig samme fart som mig. Hvordan skal jeg forholde mig for at stoppe?” Henning, der tålmodigt har lyttet til Carl Erik’s beretning, siger til ham: ”Stig af børnekarussellen med det samme. Helt ærlig, er du ikke for gammel til sådan noget?!?”

Formand

Kurt Terkelsen

47 52 99 46

kurts@mail.tele.dk

Næstformand

Benny Hansen

47 31 13 74

bennyh6@hotmail.com

Kasserer

Henrik Holmgaard

30 49 25 36

hcholmgaard@sport.dk

Sekretær

Henning Mørch

20 12 04 93

aase41@paradis.dk

B-medlem

Claus Madsen

47 31 77 92

cs.madsen@get2net.dk

B-medlem

Bent Hansen

27 26 27 80

bhel@godmail.dk

B-medlem

Aksel Højmark

24 60 04 80

Suppleant 20

Tørdokken on line 1 2015  
Tørdokken on line 1 2015  
Advertisement