{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

PEDERSHOLM ROSKILDEVEJ 161 3600 FREDERIKSSUND

www.frederikssundmarineforening.dk


TØRDOKKEN - det lokale medlemsblad for Frederikssund Marineforening. Ansvarshavende redaktør: Tonny Poulsen Mølleparken 5, Ganløse 3660 Stenløse Tlf.: 48 18 10 88 e-mail : toerdokken@webspeed.dk INDLÆG - FOTO m.m. til næste nummer af TØRDOKKEN der udkommer d. 23. MARTS 2014 skal være redaktøren i hænde SENEST d. 1. MARTS 2014

I dette nummer kan du bl.a. læse:

Side 3

Formandens 2 minutter.

Side 4

Generalforsamling 2014

Side 5

Indkøbstur til Tyskland.

Tørdokkens Historietime Side 12-15 Flådens mærkedage siden år 1500 (2. del)

Side 6

Opslagstavlen.

Side 15-17 Vellykket tur til Polen.

Side 11

Vi kipper med flaget.

”Missil-Olsen” er gået fra border.

Side 18

TITANIC skal atter på havet.

Side 9

Slopkisten.

Side 19

Opslagstavlen.

Side 10

Kvartalsprogram.

Side 20

Agterdækket.

Side 7-8

Forsidebillede: Der var fest og sang på flåden, da Frederikssund Marineforening besøgte Polen i efteråret. 2


Formandens minutter

Et tilbageblik - og et forsigtig kik ind i fremtiden

er at være medlem af Frederikssund Marineforening.

I

Skal Frederikssund Marineforening i fremtiden kunne samle både gamle og unge medlemmer, er det vigtigste nok, at vi står fast i det idégrundlag, som går tilbage til foreningens start i 1918 nemlig: kombinationen af en støtteforening for flåden og en kammeratskabsforening. I konkurrencen med andre forsvarspositive foreninger og selskabelige foreninger skal vores tilbud være, at vi dækker begge felter.

mange hjem er der tradition for at der omkring nytårstide sker en ’evaluering’ og vurdering/ bedømmelse af det nyligt afsluttende kalenderår, ligesom der kigges fremad mod forventede hændelser (familieforøgelser, bryllupper, runde fødselsdage og meget andet, der for det meste er kendt i kalenderen). Hvad fremtiden ikke viser, er de ting, der ikke er planlagt eller noteret i kalenderen, men som oprinder, uanset om vi ønsker det. Det kan være såvel kedelige som glædelige begivenheder.

Til slut ønskes alle medlemmer med familie og Tørdokkens læsere en glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår med tak for jeres tillid og interesse.

2013 blev atter et år med en god og solid fremgang for Frederikssund Marineforening med godt besøg ved vores BANKO’ er, udflugter (ikke mindst vores bustur til Polen), fregatskydning, grillfest v/ næstformanden og Bal på Dækket, her får man til stadighed bekræftet, at vores nu 95-årige forening bygger på et solidt fundament af kammeratskab mellem medlemmer med interesse for Søværn, Marinehjemmeværn og søfart.

At styrke interessen i befolkningen for Søværn og Søfart - det maritime Danmark

Med venlig hilsen Kurt Terkelsen

Der skal også lyde en stor tak til redaktør, Tonny Poulsen, der i mange år har ydet en fremragende indsats, med løbende at synliggøre vores forening, der i 2000 ”søsatte” vores flotte medlemsblad ”Tørdokken”, som i 2014 er blevet til 15 – årgang. Og i 2003 oprettede Tonny, også vores lokale hjemmeside, der linkes til www.frederikssundmarineforening.dk , hvor han stadig er Web-master. Tonny er med sin adfærd og gode eksempel, i særlig grad medvirkende til afdelingens højeste agtelse, respekt og femhævelse blandt kammerater og med til, at vi sammen, kan være stolte over den ære det 3


Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/formanden. 3. Aflæggelse af regnskab v/kassereren. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent for 2015. 6. Valg af formand for 2 år, afgående Kurt Terkelsen. 7. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år, afgående Henning Mørch. 8. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år, afgående Carl Erik Nielsen. 9. Valg af suppleant til bestyrelsen for 1 år, afgående Charlotte Elgaard Jensen. 10. Valg af revisor for 1 år, afgående Poul Carsten Hasfeldt. 11. Valg af revisor for 1 år, afgående Kai Aakjær Hansen. 12. Valg af revisorsupp for 1 år, Jørgen Bang. 13. Valg af sendemænd til Sendemandsmøde i Grenå (17. maj 2014). 14. Valg af flagbærer for 1 år, afgående Poul Carsten Hasfeldt. 15. Valg af flagbærerreserve for 1 år, afgående Benny Bengaard Hansen. 16. Eventuelt. Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest d. 26.januar 2014.

Efter generalforsamlingen vil der være kammeratligt samvær med skafning, hvor der bliver serveret 2. stk. smørrebrød og 1 stk. ostemad, samt 1 øl/vand for en pris af 60,- kr. Tilmelding til skafning til Henrik på 30492536 hcholmgaard@sport.dk senest d. 30. januar 2014.

OBS: LÆS OGSÅ NEDERST SIDE 19

4


Lørdag den 5. april 2014... ...køre vi til Tyskland og handler. På hjemvejen gør vi stop hos vores kammerater i Møn Marineforening, og spiser en dejlig frokost.

Prisen for denne tur er kun kr. 200,- pr. Næse. Du får: bustur t/r, dejlig frokost med 1 øl eller 1 vand til og rigtig godt selskab med kammeraterne fra Marineforeningen. Vi køre fra Frederiksund station kl. 08.00. og er tilbage ca. kl. 18.00. Der er plads til 40 pers. Så meld dig til med det samme, så er du sikker på at få en plads, så alle er velkommen, koner, kærester og venner.

Tilmelding senest d. 23-3-2014. Til Henning på tlf. 20120494 eller til Kurt på tlf. 47529946/21292641

5


Frederikssund Marineforening Byder velkommen om bord til:

Jørgen Hansen og Kurt Larsen Tag godt imod vore nye kammerater.

6


P

å én af mine vagter på fregatten Peder Skram i sommer, fik vi besøg af Inga Larsen, søster til orlogskaptajn, Henning G. Olsen, bedre kendt som ”Missil-Olsen. Hun fortalte mig, at hendes bror led af knoglekræft og der ikke var meget at gøre. Vi kunne således, den11 oktober 2013 læse i avisen, at manden, der fik skylden for hovsa-affyringen af et missil mod et sommerhusområde i 1982, er død af kræft, 84 år. Han blev lagt i jorden på de ukendtes grav på en kirkegård i Brande, hvor han boede i sine sidste år.

Ingen tvivl om, at de vagthavende på fregattens kommandobro har gjort store øjne! Missilaffyringsramperne til HARPOON missilerne er placeret netop neden for vinduerne til broen. Nøglen, der skulle sikre, at missilerne IKKE kunne affyreres ved fejlbetjening, lå under hele testen sikkert i skibschefens pengeskab og missilproducenten McDonnell.

Orlogskaptajn, Henning G. Olsen blev landskendt som Missil-Olsen, da fregatten Peder Skram den 6. september 1982, kort før middag, da en såkaldt antiskibs missil af typen HARPOON, ved en ukendt fejl blev affyret fra fregatten Peder Skram. Den befandt sig i Kattegat nogenlunde midt mellem Ebeltoft og Sjællands Odde. Om bord var orlogskaptajn, Henning G. Olsen, som var en af Søværnets mest erfarne missil-ekspert, fra Søværnets Materielkommando, ved at udføre nogle funktionstest på Harpoon-systemet efter der var udskiftet forskellige komponenter. Ved testens afslutning i O-rummet hvor man påvirkede affyringsknappen – skete det, der ikke skulle kunne ske! Whooosh – et skarpladt Harpoon missil blev affyret. Missilet fløj i fem meters højde 34 km på kurs 123, mod nogle træer i et sommerhusområde i Lumsås, Sjællands Odde. Ved eksplosionen blev fire sommerhuse totalskadede og 130 andre beskadiget i større eller mindre omfang. Ingen mennesker kom noget til.

Sømålsmissilet HARPOON blev indført i Søværnet i 1979, og havde siden indførelsen indgået som standardbevæbning i mange af Søværnets skibe. Er et af NATO’s mest avancerede våbensystemer. Missilet, der er 4,58 meter og vejer 681 kg. inklusive en ”booster”-raket, der i løbet af 3-4 sekunder 7


En kommissionsdomstol placerede hovedansvaret for ulykken hos Olsen, selv om den amerikanske flåde tidligere havde haft et tilsvarende uheld med et missil af samme type. Resultatet af denne blev, at der ikke var anledning til, at der skulle rejses tiltale mod andre. Henning G. Olsen blev idømt en ”irettesættelse” – en såkaldt ”næse”. Staten lagde senere sag an mod producenten af missilet, McDonnell, som senere betalte erstatning for de ødelagte og beskadigede sommerhuse, nedrevne el ledninger m.m.. Henning G. Olsen, der i mellemtiden var gået på pension, blev senere renset for de tungeste anklager om pligtforsømmelse ved en ny kommissionsdomstol.

bringer missilet op i flere kilometers højde, og er et målsøgende missil, et såkaldt SSM (surface-tosurface eller skib-til-skib missil). Med en hastiged på ca. 300 meter/sek. eller omkring 111 km. Indtil kort før missilet når sit mål, følger det en retlinet bane. Den vil ramme, hvad der kommer i vejen. Men går alt som programmeret, vil missilet gå ind i ”aktiv søgning” efter målet og da søge mod det største skib. Den medførte en højeksplosiv sprængladning på ca. 150 kg TNT – sprængstof, som krigsladningen i missilets hoved består af.

De materielle skader var store, men heldigvis skete der ingen personskader ved uheldet.

I 1985 fik tre journalister fra Holbæk Amts Venstreblad – Henrik Thomsen, Allan Graubæk og Gunnar Nielsen – årets Cavlingpris for deres dækning af sagen, som ifølge priskomiteens reelt førte til nedsættelsen af den anden kommisionsdomstol, som ændrede tiltalen mod orlogskaptajn Henning G. Olsen til bagateller…

”Café Tørdokken” serverer:

Torsdag d. 27. februar kl. 19:00 Café TØRDOKKEN

Husk tilmelding skal ske til Tonny via den fremlagte liste i Marinestuen, eller ved at ringe på 4818 1088 eller sende en mail til toerdokken@webspeed.dk

KU

40,-

Senest d. 20. februar

8

N

kr.


C02 Cardigan

C12 Polo-Shirt

C23 Windbreaker

Marine eller Hvid.

Str.: 50 - 56

C2 & C21 Skjorter med korte og lange ærmer, hvid eller lyseblå C 01 Sweatshirt, marine A 04 Mini emblem A 05 Kendingstegn D 01 Blazeremblem D 02 Hue emblem Miniemblem D 03 Slips F01 Indkøbspose D 04 Blazerknap sæt D 05 ”Begyndersæt” blazer D 07 Skulderdistinkt. D 08 Badges D 09 Booswik læder bælte, sort D01 Blazeremblem D 10 Lærredsbælter, m-blå, sort D 11 Seler, blå, sort D 12 Dametørklæde Herudover sælges der: F 01 Indkøbspose C 05 Pullover; C 06 Slipover; F 02 Messeforklæde C 13 T-shirt marine og hvid; F 09 Damenål, broche Kasketter, Bordflag + stang. F 10000 Vedhæng kendingstegn Slips F 10100 Vedh. Kendingst. Forgyldt Priser spørg kassereren. BR Slipsenål BR Manchetknapper Varekatalog i farver hos kassereren. RO Autoemblem Hvis ikke varen er hjemme, AM 05 Nøglering + vognmønt kan der bestilles hos kassereren. 9


Torsdag d. 9. januar kl. 19.00 Nytårsmønstring m/champagne og kransekage

Fredag d. 7. februar kl. 18.30 Generalforsamling 2. stk. smørrebrød, 1 stk. ostemad Øl/vand 60,- kr. HUSK TILMELDING TIL SKAFNING

Torsdag d. 27. februar kl. 19.00 Skafning - Ulkeaften HUSK TILMELDING TIL SKAFNING

Søndag d. 23. marts kl. 14.00: BANKO

10


...og siger TILLYKKE med fødselsdagen til: Henning Pedersen 75 år d. 23. jan. Peter Hartvig Hansen 75 år d. 9. feb. Freddy Lindahl 85 år d. 8. mar. samt til Brian Holte Ulrik Christensen Kaj Aakjær Hansen Allan Rasmussen (ROM

04. 12. 19. 28.

Flemming Johnsen Jørgen Dam Povl Carsten Hasfeldt

januar januar januar januar

05. februar 06. februar 21. februar

Svend Aage Bovbjerg Ernst Ertner Jørgen Bang Teddy Rene Mogensen Aksel Højmark-Pedersen

02. 15. 18. 22. 25.

marts marts marts marts marts

Et stort og varmt TILLYKKE til jer alle

11


Med venlig tilladelse fra Johnny Balsved (Flådens Historie), vil jeg i dette, og i de følgende numre, bringe en oversigt over mærkedage, der omfatter flåden lige fra år 1500 og op til vor tid. Begivenheder under krig eller krigsforhold er markeret med en grøn baggrundsfarve. 28 JAN 1631

Kong Christian IV's Rigsråd tiltræder planen om bygningen af Nyboder som boliger for Holmens faste stok. De erstatter Skipperboderne ved Bremerholm, deraf benævnelsen "Nyboder".

1643-1645: Torstenssonkrigen (Dansk-svensk krig om Nordtyskland) 16 MAJ & 24 MAJ 1644

Flådestyrke på 9 skibe under kong Christian IV om bord på orlogsskibet TREFOLDIGHEDEN slår i Listerdyb ved øen Sild en kombineret svenskhollandsk flåde på 13 skibe under Martin Thijssen.

01 JUL 1644

Slaget ved Kolberger Heide - Flåde på 40 skibe mfl. i 3 eskadrer under kommando af Kong Christian IV kæmper mod svensk flåde på 42 skibe under admiral Klas Fleming. Kongen såres og mister det ene øje, men fortsætter kampen under mottoet: "...Når blot enhver vil gøre sin pligt". (National-sangens 1. vers).

13 OKT 1644

Eskadre på 17 skibe under admiral Pros Mund kæmper i Femern Bælt og besejres af svensk-hollandsk flåde på 41 skibe under admiralerne Wrangel og Thijssen. Den danske eskadre mister 2.000 mand, herunder admiral Pros Mund.

10 MAJ 1645

Christian IV udsteder ordinans for flåden. Ved denne indføres bl.a. en søfiskal, der skal virke som flådens offentlige anklager. 1754 ændres denne titel til søkrigsprokurør, en stilling der sidste gang ses besat i 1864, men som formelt først afskaffes i 1902.

28 FEB 1648

Kong Christian IV dør på Rosenborg Slot i København, en af de få europæiske konger, der personligt førte sin flåde i krig, kendt som søtaktiker, bygmester og organisator af orlogsflåden.

23 MAR 1652

Stillingen "Viceadmiral på Holmen" oprettes og besættes første gang med kaptajn Jørgen Bjørnsen.

09 AUG 1655

Admirals-kollegiet oprettes og sammensættes af Rigsadmiralen, Holmens admiral, Viceadmiralen, 1 sekretær og 1 admiralitetsråd. Består indtil 1848, da Admiralskollegiet afløses af Marineministeriet. 12


29 AUG 1655

Instruks for Admiralitetet, der havde sæde på Bremerholm. Det skal varetage landets søforsvar, flådens udrustning og vedligeholdelses, personellets antagelse og uddannelse og "have indseende med navigationens og commerciens fremme".

1656

Flåden præges af mange indkaldte hollandske skibschefer og den hollandske grad "Schoutbynacht" indføres. Den er placeret under viceadmirals graden. Betegnelsen betyder "den, der holder vagt om natten" og hentyder til, at schoutbynacten har kommandoen over den eskadre, der har flådens brandvagt om natten.

1657-1660: Karl Gustav-krigene 12 & 13 SEP 1657

Flåde på 26 skibe under kommando af rigsviceadmiral Henrik Bjelke kæmper uafgjort under Møen med svensk flåde på 40 skibe under admiral Klas Bjelkenstjerna.

02 -05 FEB 1658

Eskadre bestående af 4 fregatter, SVENSKE LØVE, SAMSON,EMANUEL og SVENSKE LAMMET, under kaptajn Peter Bredal afviser på Nyborg Fjord den svenske hærs angreb og storm på skibene. Skibene ises ud af fjorden og ankommer til København 15 APR, hvor Bredal som belønning udnævnes til Ekvipagemester på Holmen og får 6 skipperboder til eje.

24 AUG 1658

Bådeangreb under admiral Helt og viceadmiral Peter Bredal foretages fra det belejrede København mod de i Kallebodstrand liggende svenske skibe. 24 fartøjer erobres.

29 OKT 1658

Hollandsk flåde på 39 skibe under admiralløjtnant van Opdam, senere forenet med en dansk eskadre på 9 skibe under admiral Henrik Bjelke, slår sig i Øresund gennem svensk flåde på 55 større og mindre skibe under admiral Wrangel og undsætter København. (Medalje slået).

1 FEB 1659

Stormen på København - Bådsmandskompagnierne under Holmens chef admiral Niels Juel forsvarer Peuchlers og Qvitzows bastioner på Østervold og Kastellet.

30 MAR 1659

Dansk-hollandsk eskadre på 16 skibe under viceadmiral Nicolaj Helt kæmper ved Langeland med 6 svenske skibe, hvoraf orlogsskibet SVANEN erobres.

30 APR 1659

Hollandsk-dansk flåde på 33 skibe under admiralerne Opdam og Henrik Bjelke kæmper ved Rødsand mod svensk flåde på 24 skibe under admiral Bjelkenstjerna.

23 JUL 1659

Dansk-hollandsk eskadre, bestående af de 2 danske fregatterGRAA ULV og ST. JOHANNES samt 3 hollandske skibe under kaptajn de Konigk kæmper ærefuldt i Ebeltoft Vig mod svensk eskadre på 10 skibe under Owen Coxe. Hollandsk fregat sprænger i luften og de øvrige skibe erobres.

01 NOV 1659

Allieret flåde på ca. 100 skibe under admiralerne Ruyter, Bjelke, Niels Juel og Helt landsætter under artilleriild 9.000 mand under feltmarskal Schack i Kerteminde Bugt, hvilket bl.a. medfører Nyborgs generobring fra svenskerne 05 NOV. 13


04 NOV 1660

Admiralitetskollegiet oprettes efter svensk forbillede med rigsadmiralen som præsident, en lieutenant admiral som rigsviceadmiral, meden de to følgen admiraler bliver betegnet første og anden viceadmiral.

05 SEP 1663

Cort Sivertsen Adeler, der er født i Norge, men har været i venetiansk tjeneste, antages som admiralitetsråd og generaladmiral, chef for den dansk-norske flåde.

21 APR 1665

Admiralitetets kopibog påbegyndes. Flådens organisation og administration lægges fra nu af i faste rammer.

22 JUL 1668

Evert Jansen udnævnes som den første til Søetatens bygmester. Embedet nedlægges først i 1878.

1670

Soldaterne (Soldatequen), der anvendes om bord på flådens skibe, etableres som et Marinercompagnie. Fra 1862 betegnet Marinerregimentet. 12 DEC 1691 overføre regimentet til Hæren og udgør her den enhed, der senere bliver til 7. Bataillon. Den ophæves i 1951.

25 JUN 1670

I forbindelse med skibsbyggeriet oprettes Det kgl. Modelkammer, en samling af skibsmodeller.

26 MAJ 1672

Fregatten FÆRØE under kaptajn Bang hejser Dannebrog over St. Thomas i Vestindien.

1675-1679: Skånske krig 05 NOV 1675

Flådens chef, generaladmiral Cort Sivertsen Adeler dør i København på grund af sygdom efter at have overgivet kommandoen over flåden til admiral Niels Juel og være gået i land ud for Dragør 2 NOV.

01 MAJ 1676

Eskadre på 6 linieskibe og 8 fregatter mfl. under admiral Niels Juel erobrer Visby og besætter Gotland.

25 & 26 MAJ 1676

Dansk-hollandsk flåde på 18 linieskibe og 8 fregatter under admiral Niels Juel kæmper mellem Bornholm og Rügen uafgjort med svensk flåde på 27 linieskibe og 11 fregatter mfl. under admiral Lorentz Creutz.

01 JUN 1676

Dansk-hollandsk flåde på 25 linieskibe og 10 fregatter mfl. under den hollandske General-admiral Tromp og admiral Niels Juel slår ved Øland svensk flåde på 27 linieskibe og 11 fregatter mfl. under admiral Lorentz Creutz. Admiral Creutzs flagskib KRONAN kæntrer og sprænger i luften med hele besætningen. Svenskerne mister 4 linie-skibe, 2 fregatter og ca. 4.000 mand, deriblandt 3 admiraler. (Medalje slået).

25 SEP 1676

Eskadre på 11 skibe under viceadmiral Jens Rodsten erobrer Kristianopel og Karlshamn.

04 DEC 1676

Slaget ved Lund Flåden afgiver 3 matrosbatailloner inddelt i 24 "hobe", i alt 1.500 mand, der bevæbnet med pistoler, huggerter og morgenstjerner under søofficerer deltager i slaget, men nedkæmpes. 14


EN YDERST

I

begyndelsen af oktober drog en busfuld forventningsfulde medlemmer af Frederikssund Marineforening mod Polen. Turen var arrangeret af Turismo Rejser, som har kørt mange gange for vores Marineforening. Denne tur lød særdeles spændende og lidt anderledes end mange af vores andre tilbud. Chauffør var Dennis Bagge og rejseleder Lisbeth fra Ørslev v/Vordingborg.

Torvet i Berlinek med guiden Izabella.

var en vigtig kulturel forbindelse til Vesten, men i dag er kirkens rolle mindre vigtig. Den katolske kirkes moralske og sociale værdier, både i form og selvcensur i de polske medier og det skrøbelige forhold mellem religion og politik, præger dog stadig landet.

Efter opsamlingen på Frederiksund Station kl. 06.15 gik turen via Gedser-Rostock ned i det gamle Østtyskland, og allerede sidst på eftermiddagen nåede vi vort dejlige 3-stjernet Hotel Barline i Polen, med dejlige veludstyrede værelser værelser, hvor nogle fra deres balkon, kunne beundre den Barlinek sø. Det fantastiske imødekommende personale sørgede for god opvartning, ligesom hotellets kok sørgede for rigelig lækker mad, så ingen gik sultne i seng. Næste dag var der rundtur i Berlinek med den lokale dansktalende (selvlært) guide Izabelle. Barlinek er en hyggelig provinsby med ca. 15.000 indbyggere beliggende mellem Stettin og Gorzow, som er en af de smukkeste egne i det nordvestlige Polen med skove, bakker og søer. Under rundturen besøgte vi den lokale katolske kirke, som under kommunismen

Én af vores medlemmer, ville således prøve skriftestolen og bekende sine synder over for præsten og få syndsforladelse for at rette på samvittigheden, efter sin tjeneste i marinen, og hermed angrer sin synd. Men efter nogle timer, bad præsten ham, om at komme igen dagen efter. Om aftenen var der op15


lokale marked ”Manhattan” hvor vi kunne købe varer af næsten enhver art: tøj, sko, støvler, frugt, grøntsager, antikviteter og meget mere. Det var her man kunne købe tingene billigere end i butik-

træden af polske voksne og børnedansere på hotellet.

Heller ikke befolkningen i Polen skulle sparres for trioen ”Ham, dig og mig”, om end de måtte tage til takke med blot en tredje del.

kerne. Efter et rimeligt stort aftenmåltid, kom der nogle nye lokale kunstnere, som vidste hvad der skal til, for at få det til at fungere, når der skal festes igennem med noget godt polsk og dansktopmusik, med ren livsglæde, så dansegulvet var hele aftenen fyldt op. Disse gode polske kunstnere mødte deres publikum på et niveau, som er ren livsglæde og medicin til kroppen. Selv Frederikssund Marinefor-

Om tirsdagen besøgte vi det lokale bryggeri Witnica, hvor vi efter en god rundvisning fik nogle smagsprøver samt mulighed for indkøb af bryggeriets produkter. Efter frokost i bryggeriet restaurant, gik turen til Gorzow, hvor vi besøgte byens museum og et stort indkøbscenter. Det polske prisniveau ligger langt under det danske, så der var mange gode køb at gøre i butikkerne. Om aftenen var der musik og dans på hotellet, men efter dagens hårde strabadser, havde de lokale polske kunstnere, som måske ikke var de mest professionelle vi har hørt, svært ved at få folk ud på gulvet, men så tog vores kasserer, Henrik, (kendt fra vores gennemmusikalske trio ”Ham, Dig og Mig”) fat i mikrofonen og så kom der liv på dansegulvet.

enings slagsang fra filmen ”Sømand i knibe” fra 1960 om Susanne, Birgitte og Hanne, blev sunget.

Under opholdet var vi på besøg i Stettin, hvor vi besøgte 3 forskellige butikker med krystal, glas, porcelæn og gaveartikler som også er meget billigt i Polen. Der holdt også nogle, i polske personbiler, der prøvede at sælge cigarretter, til en pris, som var dyrere end i forretningerne. Derefter kørte vi til det

Den sidste dag i Polen, besøgte vi et dansk firma i Barlinek, Jens Chr. Siig, dansk statsborger, som startede i 1990 med et firma ”Int. Transport og produktion af især komponenter af svejsekonstruktioner til vindmøller mm. Derefter besøgte vi den loka16


hvor vi var hjemme ved aftentid. Efter en vellykket bustur til Polen Kurt

le ferie og campingplads, hvor vi fik smagsprøver på polske specialiteter: pølser, svinefedt, syltede agurker, hjemmelavet vodka mm. Et sidste stop i Barlinek, hvor der var tid til at shoppe og bruge de sidste zloty, inden hjemrejsen. Efter endnu et dejligt aftenmåltid, kunne formanden, takke vores dansktalende guide, Izabelle, servicepersonel/ rejseleder, Lisbeth, og vognmand, Dennis Bagge, for en vidunderlig godt tilrettelagt tur. Formanden overakte de tre, en marineforenings kasket, Tak til vores dansktalende guide Izabella. og til sidst fik de et

Henning i ”Pusher Streed” - eller er det en Polsk markedsplads?

Rejseleder Lisbeth, vognmand Dennis Bagge og guide Izabella fik kasket og bifald.

kæmpe stående bifald, fra alle deltagerne. Efter nogle herlige dage, måtte vi forlade det dejlige hotel, og efter morgenmaden gik det mod Danmark, 17


Australsk milliardær bygger nøjagtig kopi af Titanic.

Titanic II skal efter planen sejle i sin forgængers kølvand i 2016.

D

en australske milliardær Clive Palmer vil bygge en nøjagtig kopi af Titanic. Ifølge planen skal skibet bygges i Kina og stævne ud på Titanics oprindelige rute fra Southampton til New York i 2016. Ifølge Palmer har ca. 40.000 personer allerede meldt sig interesserede i at købe billet. Titanic var verdens mest luksuriøse passagerdamper, indtil skibet ramte et isbjerg i Atlanterhavet og sank på sin jomfrurejse i april 1912. Blot 700 af de ca. 2.200 om bord overlevede forliset.

Til højre ses vraget af den første Titanic. Øverst: Forskibet Nederst: resterne af Agterskibet. 18


Søndag d. 23. marts kl. 14.00 I MARINESTUEN PÅ PEDERSHOLM

Kontingentindbetaling for 2014 Kære medlemmer. Så er tiden atter inde til at der skal betales kontingent. Som vedtaget på generalforsamlingen i februar måned, kom der ingen kontingent stigning, hvilket vil sige, at kontingentet for 2014 er på 300,00 Kr. Du kan enten betale til mig på vores medlemsaften i marinestuen eller du kan sætte kontingentet ind på vores konto i Nordea. Vores konto nr. i Nordea er reg. nr. 2670 konto nr. 4378672282, Frederikssund Marineforening, du skal huske at oplyse dit navn eller medlems nr. Jeg vil fremsende dit medlemskort sammen med Tørdokken i marts måned, hvis du ikke kommer i Marinestuen. HUSK. For at have stemmeret på generalforsamlingen d. 7. februar, skal du have betalt dit kontingent for 2014. Kassereren

19


Skat, har du ingen BH på indenunder i dag ?? - Nej...er der noget galt ? til siger g o n - Næh.. det burde du da gøre noget mere. tue arines M a er r f - Synes du virkelig at mine bryster er faste nok til det ? gen d o hjem n t r æ e r t er der - Næh... men de trækker rynkerne ud af dit ansigt komm . Hvis k n i e r a E f so sådan som de hænger... Carl lidt på e , g t i i l g r den. un og ig e . Bir g m e a r t m e t h i lægg e hjem n, og Birg rvel, siger k k i - Jeg g e, Fa , er je lefone ringer er ringer te d er hjemm r ft an KE va K I g Kort e Nej min m t je . o. sige, a rl Erik surt e l l - Hall øret på. u k rr de Ca t du s lægge jeg ikke, a ringer? sag e n - Sagd , hvis noge e re. ig, kæ hjemm d l i t ikke et var d n e - Jo. M

Timen var lig e begy hånden ndt, da op: lille Br ”Unds ian rak kyld fr te øken, m ke kan en er d blive s et traffet vet?” for nog rigtig, at ma ni et, man ”Ja Br ikke ha kian. De r lat er hel ”Py-ha t rigtig ” sagd t”, sva e Brian lektier red , ”Jeg ”. har nem e frøkenen. lig ikk e lavet

Formand

Kurt Terkelsen

47 52 99 46

kurts@mail.tele.dk

Næstformand

Benny Hansen

47 31 13 74

bennyh6@hotmail.com

Kasserer

Henrik Holmgaard

30 49 25 36

hcholmgaard@sport.dk

Sekretær

Henning Mørch

20 12 04 93

aase41@paradis.dk

B-medlem

Claus Madsen

47 31 77 92

cs.madsen@get2net.dk

B-medlem

Carl Erik Nielsen

47 31 33 41

carlbir@comxnet.dk

B-medlem

Aksel Højmark

27 26 92 47

Suppleant

Charlotte E. Jensen

28 72 93 93 20

elgaard@jensen.tdcadsl.dk

Profile for Tonny Poulsen

Tørdokken on line 1 2014  

Tørdokken on line 1 2014  

Profile for topo198
Advertisement