__MAIN_TEXT__

Page 1

PEDERSHOLM ROSKILDEVEJ 161 3600 FREDERIKSSUND

www.frederikssundmarineforening.dk


TØRDOKKEN - det lokale medlemsblad for Frederikssund Marineforening. Ansvarshavende redaktør: Tonny Poulsen Mølleparken 5, Ganløse 3660 Stenløse Tlf.: 30312183 e-mail : toerdokken@webspeed.dk INDLÆG - FOTO m.m. til næste nummer af TØRDOKKEN der udkommer d. 22. marts 2018 skal være redaktøren i hænde SENEST d. 1. marts 2018 på ovenstående adresse.

I dette nummer kan du bl.a. læse : Side 3 Side 4-5

Formandens 2 minutter. Generalforsamling.

Side 6

Indkøbstur til Tyskland.

Side 7

Foredrag om rekruttering m.m.

Side 8

Maritimt samarbejde i

Side 9

Slopkisten.

Side 10

Husk kryds i kalenderen.

Side 11 Side 12-13

Vi kipper med flaget. Vrag afliver sejlivet rygter om likvidering.

Side 14

Danske fregatter får nye våben til at forsvare sig med.

Side 15

Valhal gyngede.

Side 16

Helsingør MF rundede 100 år.

Side 17

Brasso-gilde nu med knofedt.

Side 18

Sømænd og Havfruer.

Side 19

Opslagstavlen.

Side 20

Agterdækket.

Forsidebillede: Mønstring ved årets Fregatskydning. 2


Så nærmer dagen sig.

fest kan ikke kun blive god med et fastlagt program og en indbydelse. Uden festdeltagerne vil medbringe det sædvanlige gode humør og at hver især bidrager til, at vi sammen får en rigtig god, hyggelig og ikke mindst festlig dag den 5. maj 2018 i de smukke rammer i Frederikssund/Elværket.

Så gik 2017 – og det gik godt. Med dette nummer af TØRDOKKEN står vores forening umiddelbart over en markant begivenhed, nemlig foreningens 100 års jubilæum. Frederikssund Marineforening kan også se tilbage på et år med stabilt medlemstal, god aktivitet og flere fornyelser.

Jeg vil slutte med en hilsen til alle foreningens medlemmer med familie med ønsket om en

I det nye år, kan vi som sagt, fejre vores 100-års jubilæum den 5. maj 2018, men vi skal også fortsat sætte kræfterne ind på at fremme udviklingen af vores forening, værne om vores idealer og traditioner, styrke kammeratskabet, øge medlemstallet og virke for at øge interessen og forståelsen for søværn og søfart.

Glædelig jul og et Godt og lykkebringende 2018

At styrke interessen i befolkningen for Søværn og Søfart - det maritime Danmark

Vores redaktør, Tonny Poulsen, har lovet at lave et jubilæumsskrift, som foreningen udgiver og det vil blive udleveret til de medlemmer, der deltager ved receptionen eller/og jubilæumsfesten den 5. maj. Vi håber, at mange af jer finder det inspirerende og har lyst til at deltage. Deltager man til receptionen ser vi selvfølgelig gerne at man deltager i optoget med Søværnets Tamburkorps, såfremt fysikken tillader det, samt i festgudstjenesten, inden reception og jubilæumsgallafest. I næste nummer af TØRDOKKEN vil i kunne læse hvordan det endelig program kommer til at se ud.

Kurt Terkelsen formand

Bestyrelsen har lagt op til en festdag. En 3


Indkaldelse til ordinær

æller. temmet s g o t n nden. af dirige v/forma g g l a n i V n t e r n. 1 kassere lsens be / e v r y b t a s k e s 2 B f regn ggelse a 3 Aflæ mende forslag. 019. lsen. nt for 2 e om g k n d rt Terke ning Mørch. i n t u I n K o e k 4 d f n a e ættelse nde Hen år, afgå 5 Fasts formand for 2 år afgåe e Bent Hansen. 2 r o f n. af lem afgåend nde Leif Hanse , r 6 Valg bestyrelsesmed å 2 r af lem fo , afgåe t. 7 Valg bestyrelsesmed relsen for 1. år Hasfeld n e t y f s t a r s a e g l b C 8 Va sen. e Poul eant til jær Han af suppl or 1 år, afgåend k a g l A a j V a n K f 9 Svensso l) gående revisor n f o f a a g , r E g å l . e i a d 1 10 V (28. apr , afgåen isor for e r v g å e ø r . 1 f K a r i o sfeldt. smøde 11 Valg revisorsupp. F demand rsten Ha n a f e a C S l g l l u i t a o 12 V nde P mand af sende r for 1 år, afgåe fgående g l a V 3 1 ære år, a af flagb ve for 1 14 Valg flagbærerreser af ansen. de 15 Valg gaard H en i hæn n d e n B a y m n r Ben ære fo g skal v lt. a e l u s t 17. r n o f e v ende nuar 20 16 E a j m . m 4 o .2 k Ind senest d

4


Kontingentindbetaling for 2017 Kære medlemmer. Så er tiden atter inde til, at der skal betales kontingent. Som vedtaget på generalforsamlingen i februar måned, kom der ingen kontingent stigning, hvilket vil sige, at kontingentet for 2018 er på 300,00 Kr. Du kan enten betale til mig på vores medlemsaften i Marinestuen eller du kan sætte kontingentet ind på vores konto i Nordea. Vores konto nr. i Nordea er reg. nr. 2670 konto nr. 4378672282, Frederikssund Marineforening, du skal huske at oplyse dit navn eller medlems nr. Jeg vil fremsende dit medlemskort sammen med Tørdokken i marts måned, hvis du ikke kommer i Marinestuen. HUSK. For at have stemmeret på generalforsamlingen d. 2. februar, skal du have betalt dit kontingent for 2018. Kassereren

Efter generalforsamlingen vil der være kammeratligt samvær med skafning, hvor der bliver serveret 2. stk. smørrebrød og 1 stk. ostemad samt 1 øl/vand for en pris af 70,-kr. Tilmelding til skafning til Henrik på tlf. 30492536 eller hcholmgaard@sport.dk Senest d. 31. januar 2018. 5


Lørdag d. 10. marts 2018 med afgang kl. 08.00 Så sætter vi atter kurs mod Tyskland for at provianterer. Vi kører fra Frederikssund station kl. 08.00 og er tilbage ca. kl. 19.00 På hjemrejsen gør vi stop hos vores kammerater i Nykøbing F. Marineforening, der vil sørge for frokost til os. Prisen på denne tur er kun kr. 225,pr. næse.

Du får bustur t/r samt dejlig frokost (inkl. 1.snaps eller 1.øl eller vand) i Nykøbing F. Marineforening. Meld dig med det samme, så er du sikker på at få en plads. Alle er velkommen, koner, kærester og venner. Bindende tilmelding senest d. 4. maj 2018

Til Kurt på 47529946/21292641 kurts@mail.tele.dk E I KK å Ellers skriv dig på den m rer Der es va l l i t s a fremlagte liste i Marinestuen. be mefr hjem

6


T

il vores foredrag den 22. marts kl. 19.00, får vi besøg af min tidligere informationschef Ninna Falck, da jeg var presse- og informationsofficer i Marinehjemmeværnet (MHV). Nu er hun Kommunikations- og rekrutteringsrådgiver i Marinehjemmeværnet Garnisonen 1 Ringsted. Hun vil fortælle om hvorledes MHV arbejder med at rekrutterer frivillige og hvorledes hun som kommunikationsrådgiver, løser opgaven, at sikre tilgang af frivilliges til MHV gennem det folkelige arbejde og markedsføring, samt synliggørelse af MHV støtte til samfundet? Noget som vi måske kan bruge i Marineforeningerne? Da vi på landsplan må konstaterer, at vores medlemstal i disse år på nedadgående (10.00 til 8.868), de 12 år jeg har været formand. Kurt

7


M

arinehjemmeværnets Stab, bl.a. chef MHV, kommandør Henrik Holck Rasmussen, har afholdt stabsseminar på Hjemmeværnets kursuscenter Christiansminde. Her havde man planlagt et besøg på S/S Skjelskør i Frederikssund havn, den 5. oktober 2017 kl. 13.00 – 17.00.

rie. Foreningen har ingen ansatte, tværtimod, alle medlemmer betaler kontingent for at dyrke deres interesse. Kirsten Pontoppidan havde i den anledning inviterer mig, som repræsentant fra Frederikssund Marineforening, til at fortælle om et godt kammeratskab i en maritim atmosfære og med gode traditioner fra Orlogsflåden, Marinehjemmeværnet og Søfarten. Kort sagt - alt det man kan opleve, som medlem i landes mange Marineforeninger. F.eks. foredrag- og filmaftner, fregatskydning og udflugter til andre Marineforeninger. Frederikssund Marineforening arrangerer bl.a. indkøbsture til Tyskland og busture til Polen og Prag, i år har vi været sydpå til Nord - Polen, Kolobrzeg. Vi arrangerer selskabelige sammenkomster som f.eks. Bal på Dækket og grillfest, ligesom vi deltager hvert år i en mindehøjtidelighed 4-5. maj ”Danmarks befrielse” og fejring af flagdagen den 5. september. Deltagerne fik også udleveret en ”folder” om vores besøg på et krigsmuseum i Kolobrzeg.

Her mødte de formand Kirsten Pontoppidan fra ”Foreningen til Gamle Skibes Bevarelse”, stiftet den 19. april 1963, med det ene formål at bevare ”SKJELSKØR” for eftertiden. Marinehjemmeværnets stab fik en grundig orientering om dens over 100 årige historie for fuld damp (1915). Skjelskør sejlede ca. 15.000 ture i fast rutefart, Skælskør – Agersø – Omø, i over 47 år. Især var der stor interesse om dampmaskinen, sejladsen på Roskilde Fjord. S/S og alt det frivillige arbejde. Skjelskør fremtræder i en autentisk og godt restaureret stand, og derfor er en entydig kilde til kundskab om den danske søfarts histo-

Til sidst vil jeg takke ”Foreningen til Gamle Skibes Bevarelse” for det gode samarbejde. Kurt

8


C02 Cardigan

C12 Poloshirt

C23 Windbreaker

C2 & C21 Skjorter med korte og lange ærmer, hvid eller lyseblå A 04 Mini emblem A 05 Kendingstegn D 01 Blazeremblem D 02 Hue emblem D 03 Slips D 04 Blazerknap sæt D 05 ”Begyndersæt” blazer D 07 Skulderdistinkt. D 08 Badges D 09 Booswik læder bælte, sort D 10 Lærredsbælter, m-blå, sort D 11 Seler, blå, sort D 12 Dametørklæde F 01 Indkøbspose F 02 Messeforklæde F 09 Damenål, broche F 10000 Vedhæng kendingstegn F 10100 Vedh. Kendingst. Forgyldt BR Slipsenål BR Manchetknapper RO Autoemblem AM 05 Nøglering + vognmønt

C 01 Sweatshirt, marine

Miniemblem F01 Indkøbspose

D01 Blazeremblem

Slips

Herudover sælges der: C 05 Pullover; C 06 Slipover; C 13 T-shirt marine og hvid; Kasketter, Bordflag + stang. Priser spørg kassereren. Varekatalog i farver hos kassereren. Hvis ikke varen er hjemme, kan der bestilles hos kassereren.

9


Torsdag d. 11. januar kl. 19.00 Nytårsmønstring m/champagne og kransekage

Fredag d. 2. februar kl. 18.30 Generalforsamling 2. stk. smørrebrød, 1 stk. ostemad Øl/vand 70,- kr.

Torsdag d. 22. februar kl. 19.00 Dartspil aften m/damer

Søndag d. 4. marts kl. 14.00 Banko

Lørdag d. 10. marts kl. 08.00: Indkøbstur til Tyskland – Nykøbing F. Marineforening

Torsdag d. 22. marts kl. 19.00 Foredrag: Rekruttering- og presse/synlighedsopgaven Ninna Falck Kommunikationsrådgiver MHV Café Tørdokken kl.18: Skipperlabskovs

* HUSK TILMELDING 10


...og siger TILLYKKE med fødselsdagen til: Kaj Aakjær Hansen 75 år d. 19. januar Povl Carsten Hasfeldt 75 år d. 21. februar Sten Juul Jensen 75 år d. 9. marts Margaretha Hansen 55 år d. 11. marts samt til Brian Holte Bent Kruse-Nielsen Hans Aage Johansen Ulrich Christensen Henning Pedersen

04. januar 08. januar 12. januar 12. januar 23. januar

Tony Larsen Flemming Johnsen Bent Westergård Pedersen Peter Hartvig Hansen Maggi Bente Ingrid Koch Bjarne Thomsen Lone Gerdes John Stig Simonsen

02. februar 05. februar 05. februar 09. februar 10. februar 16. februar 20. februar 27. februar

Svend Aage Bovbjerg Freddy Lindahl Ernst Ertner Anny Lydia Breiting Jørgen Bang Teddy Rene Mogensen Lis Have Andersen

02. marts 08. marts 15. marts 17. marts 18. marts 22. marts 23. marts

11


Rygtet siger, at tyskerne dræbte alle om bord på HMAS Sydney. Nu har arkæologer bevist, at en torpedo sænkede skibet. Sydney satte farten op, og mens det halede ind på det fremmede fartøj, forsøgte det at få skibet til at identificere sig. Omsider gik flaget med bogstaverne PKQI til tops. Det var signalet for det hollandske fragtskib Straat Malakka. Skibet var dog ikke et uskyldigt fragtskib, men det tyske skib Kormoran. Det forsøgte sig med forskellige vildledningsmanøvrer, men Sydney lod sig ikke narre. For Kormoran var der nu kun én ting at gøre: at bekende kulør. Det tyske flag gik til tops, og skibet blottede sine kanoner.

Historien lød Sent om eftermiddagen den 19. november 1941 mødte krydseren HMAS Sydney et mistænkeligt skib ud for Australiens vestkyst.

Fem dage senere fandt et eftersøgningshold en redningsflåde og et redningsbælte 12


Arkæologerne siger Nu er alle disse spekulationer langt om længe stedt til hvile. I 2008 fandt den uafhængige organisation Finding Sydney Foundation både HMAS Sydney og Kormoran, der sank kort efter angrebet. De to skibe lå omkring 22 kilometer fra hinanden på 2,5 kilometer dybt vand. Fundet bekræftede det, som overlevende fra Kormoran havde fortalt. Sydney blev ramt af en torpedo nær det forreste kanontårn og blev svært skadet af granater på siderne. Skader som disse fik skibet til at synke meget hurtigt, hvilket forklarede, at der ingen overlevende var.

fra Sydney. Selve skibet og dets 645 mand store besætning var derimod sporløst forsvundet. Overlevende fra Kormoran fortalte alle den samme historie. Sydney var sunket hurtigt, og alle om bord var omkommet. Australierne havde svært ved at forstå, hvordan det tyske skib – et ombygget handelsskib – så hurtigt kunne gøre det af med Sydney, den australske flådes stolthed. Snart begyndte rygter om, at der i virkeligheden var overlevende, men at de var blevet likvideret af tyskerne, at florere.

13


modsat de nuværende missiler, og rækkevidden er længere: Et sted mellem 300 og 400 kilometer. SM-6 missilet kan endnu flere ting. Her er rækkevidden oppe på omkring 500 kilometer, og det kan ligesom SM-2 skyde fly og krydsermissiler i stykker. Men også ballistiske missiler, der flyver væsentligt højere, kan skydes ned, når de er indenfor atmosfæren. Det er testet ved flere lejligheder.

I

følge det nye forsvarsforlig, skal de tre danske fregatter F361 IVER HUITFELDT – F362 PETER WILLEMOES & F363 NIELS JUEL, som i dag sejler rundt med tomme multimissillaunchere, nu udstyres med SM-2 og SM-6. SM er en forkortelse og står for ’standard missil’.

Også udrustning af Søværnets fregatter med sonar og anti-torpedosystem og de maritime helikopter med dyppesonarer og torpedoer til at deltage i antiubådskrigsførelse. Der er ikke tvivl om, at dansk deltagelse i et missilforsvar vil løfte Danmark op i en strategisk rolle, som både rummer muligheder og nye trusler. Som strategisk partner vil Danmark få indsigt og medbestemmelse på et nyt niveau. NATO er hjørnestenen i Danmarks forsvars- og sikkerhedspolitik. Vi har en stærk interesse i at fastholde NATO-samarbejdet og de transatlantiske bånd som primære garant for vores sikkerhed

I dag kan fregatterne kun forsvare sig selv og et mindre omgivende område med et kortrækkende Sea Sparrow-missiler. Det har en rækkevidde på cirka 25 kilometer, og kan skyde et fly ned, der truer fregatten – dem er der i øvrigt ikke mange af på lagerne. Derudover har fregatterne to 76 mm sø- og luftmålskanoner og et såkaldt close-in weapon-system til nærforsvar, bestående af en 35 mm maskinkanon, som populært betegnes som krigsskibs allersidste værn mod missiler.

PS: Ved redaktionens slutning, er det nye forsvarsforlig ikke endelig vedtaget i Folketinget.

Nye missiler kan bruges offensivt SM-2 missilet er lavet til at skyde fly ned og visse typer af helikoptere og krydsemissiler. I nogen tilfælde kan det også bruges til at angribe andre skibe. Det kan altså med andre ord også bruges offensivt

Kurt

14


F

or andet år i træk, var der indbudt til fest i Valhal, d. 4. november 2017, da dørene atter blev slået op til fest. Denne gang var det tale om den årlige ”Bal på Dækket”, der havde samlet 47 feststemte mennesker til en glad aften med god dansemusik og hyggelig samvær.

I år var der lige dele fest, dans, godmusik og nogle engle sange på flåden. Denne gang var musikken som sagt leveret af, Allan med gode melodier, nye som gamle, gled den medbragte mad ned ledsaget af div. drikkevare og munter snak ved bordene. Selvfølgelig blev der også lige tid til et enkelt lotteri, for ingen fest uden et af Henrik og Hennings lotterier og da kaffen var blevet indtaget, var der tid til at få én sving om på dansegulvet. Og til lyden af hits fra en svunden tid, blev der slidt godt på skosålerne inden der blev sagt tak for i aften og folk gik hjem med endnu et godt minde om en hyggelig aften i Frederikssund Marineforening.

Efter velkomstdrinken var blevet indtaget, var der tid til at gå til bords. Men som vanlig skulle vi lige ha´ klaret de indledende manøvrer, så som flaghejsning og afsyngning af Kong Christian, før maden kunne nydes til tonerne fra Kapelmester, Allan Steen, der rigtig formåede at sætte stemningen i vejret, på keyboard ‘et.

Jeg takker alle de mennesker, der var med til at der hurtig blev ryddet af i salen og kabyssen, stillet borde og stole på plads, og kørt en masse af vores effekter tilbage i Marinestuen. En stor tak til alle for hjælpen og på glædelig gensyn i 2018 15

Kurt


terforeninger med flag og faner. Optoget gik mod Axeltorvet, hvor det dygtige musikkorps gav flere eksempler på deres kunne. Fra Frederikssund Marineforening deltog Poul Carsten Hasfeldt (flagbærer), Benny Bengaard Hansen, Hans Ulrich Christensen, Henning Mørch, Birger Tykskov, Niels-Erik Bach Lynge og undertegnede.

M

Ugen efter, den 11. november, blev der afholdt medlemsfest med ledsagere i de smukke lokaler i Helsingørs Kongelige Privilegerede Skydeselskab i Stengade. Her blev der efter middagen, som man siger i Helsingør Marineforening: skubbes rundt med damerne på dansegulvet. Marineforening har 59 medlemmer og er en social forening med vægt på interessen for Søværn og det maritime.

arineforeningen i Helsingør blev stiftet den 9. november 1917 og fylder således 100 år. Det blev fejret ved en reception for indbudte gæster den 3. november i Danske Broder Orden lokaler i Fiolstræde, hvor foreningens formand Svend Jørgen Hansen kunne byde velkommen.

Frederikssund Marineforening hjertelig tillykke med de 100 år. Kurt

Marineforeningen har sin marinestue i Stengade 79, og fra Wiibroe Plads startede fejringen med et optog med musiceren af Søværnets Tamburkorps i front, efterfulgt af flere marineforeninger og andre solda16

ønsker


kan stadig trække fuldt hus Der var mødt 20 medlemmer, som havde en hyggelig aften. Det var glædelig, at så mange ville være med til at pudse messing, og der blev pudset på livet løs ved bordet, så der blev brugt Brasso og

klude i massevis. Henning var bange for at miste sin skjorte, men vi havde gamle klude nok. Formanden kunde også byde et nyt medlem velkommen i Frederikssund Marineforening. Det drejer sig om Niels-Erik Bach Lynge fra Ølstykke, som har gjort tjeneste i MOBA 1976. Niels-Erik har tidligere været medlem af Københavns Marineforening.

Bagefter nød alle kaffe og Skipper Stærk – en ost med karakter og fylde, som Margarethe og Benny var så flink at stå for. Stor tak til jer alle sammen. Kurt

17


D

en første gang havfruerne kom til Norden, var gennem et gammelt, nedskrevet heltekvad ”Sangen om Helge, Hjörhvads søn” fra 1200-tallet. I historien fortælles der om havfruen Hrimgerd der i tørst efter hævn opsøger helten Helge Hjørvardssøn der eftersigende skulle have slået Hrimgerds far ihjel. Helge fik dog trukket diskussionen ud så længe at de blev der til solopgang, hvor solens stråler forvandlede Hrimgerd til sten.

Legenden om havfruen har overlevet så længe fordi mange sømænd selv har berettet om at have haft et møde med dette væsen. Havfruer kan ikke videnskabeligt bevises, og en amerikansk læge har lavet en undersøgelse omkring dette emne. Han mener, at sømændene har hallucineret denne smukke havkvinde frem fra en søko. Søkoen er nok det tætteste vi nogensinde kommer på havfruer, da dette dyr har brystvorter på samme linje som lufferne. Det er her ungerne ammer fra, og søkoen kan godt komme til at ligne en menneskekrop hvis beskueren er beruset. Det passer også meget godt med at når en søko dykker, så kaster den halen i vejret, og det kan være der ideen om fiskehalen kom fra.

Det var i 1900-tallet at der dannedes grundlag for vores tids syn på havfruen: smukt og elegant ansigt, langt, tit gyldent hår som hun sad og kæmmede. Men i dag kan vi godt lide at lave om på disse væsener, så de enten er frygtindgydende grimme og lever på blod eller mystiske, sky væsener der ikke vil findes. Man kan også vælge den klassiske rødhårede havfrue som vises i Disneys udgave af Den lille Havfrue.

Hallucinationerne kan stamme fra druk, kulde, mangel på mad eller drikke eller savn af seksuelt samvær. 18


Frederikssund Marineforening Byder velkommen om bord til:

Niels-Erik Bach Lynge Brian Egede Colberg Tag godt imod vore nye medlemmer.

Tørdokken’s on-line service - til dig der har det med at glemme. Hører du til dem, der gerne vil være fri for at glemme et arrangement i Marinestuen, er hjælpen nær. Send et par ord til:

toerdokken@webspeed.dk Så sørger jeg for, at du modtager en mail med en reminder, ca. 1 uge før et arrangementet løber af stablen. På den måde får du en chance for, at blive mindet om, hvad og hvornår der sker noget i Frederikssund Marineforening. Ordningen er gratis. Med venlig hilsen Tonny

19


Henrik ha forlede ng lidt med h n: ov

Hørt i S-toget

edet r e lemm Det er delige med muligt r e h Vores kvin at e e rd k o an erst me til m o k atte 8 a n datamaskin så g o skal e f firma t ærer... ets sek kket. r e på agterdæ ... men til geng esn æld va s n u ten i år k r e d s r julefr e d n fi røvked r oko? Hvorfo r? e elig! ekvind sn e k ik g r e mænd o der kun mænd - fordi det de u å st k til at dumme no n. hele vintere Henning var gået til bal i forsamlingshuset i Jørgen B ang mått Kulhuse - og havde endelig fået bid. e forlede de, at ha n erkenn er blev et ældre: Der var bal i den borgelige, og Henning havde - Næh, d da også fundet en sød pige, som han dansede u gamle. Jeg er ikk jeg har v med flere gange. e hvad æret. Midt på aftenen, foreslog hun pludselig at de tog - I gamle dage kun hjem til hende. ne jeg sn snes isko uppe en lde snaps Udenfor var der både mørkt og tåget. e til såda frokost, m n en juleen nu er - Det gør ikke noget, sagde Henning og tog en jeg sgu n skylle hv ødt til at kæmpe lommelygte op af lommen. er anden ned med - Sig mig Mørch, har du haft den i lommen hele en bajer. . aftenen? - Ja det har jeg da. - Så kan vi godt gå ind og danse videre.

Hver jul føler jeg mig virkelig dårlig tilpas og har kvalme, og det varer en uges tid. Men så rejser min svigermor hjem til sig selv ...

Formand

Kurt Terkelsen

47 52 99 46

kurts@mail.tele.dk

Næstformand

Benny Hansen

47 31 13 74

bennyh6@hotmail.com

Kasserer

Henrik Holmgaard

30 49 25 36

hcholmgaard@sport.dk

Sekretær

Bent Hansen

27 26 27 80

bhel@godmail.dk

B-medlem

Hans Ulrich Christensen

38 71 15 17

ulrich@biobiler.dk

B-medlem

Henning Mørch

20 12 04 93

aase41@paradis.dk

B-medlem

Jørgen Bang

20 27 47 60

joebang@live.dk

Suppleant

Leif Hansen

51 27 23 89

irenalundberg@yahoo.dk

20

Profile for Tonny Poulsen

Tørdokken on line 1 18  

Tørdokken on line 1 18  

Profile for topo198
Advertisement