T.OP Limburg - atlas energiesysteem

Page 1

T.OP

CENTRAAL LIMBURG WERKATLAS energiesysteem


2

OMSCHRIJVING & TRENDS

Het energiesysteem omvat zowel energieproductie, energietransport, energieopslag als energievraag. Wat betreft de energieproductie komen vijf productiesystemen aan bod: traditionele productie (gas, diesel en nucleair), geothermie, wind, zon en biomassa. Hierbij wordt zowel de feitelijke (bestaande) als de potentiĂŤle toestand bekeken.

Fossiele en nucleaire brandstoffen zijn beperkt voorradig. Terwijl de voorraad snel slinkt, neemt de vraag steeds toe. De wereldbevolking groeit en het energiegebruik per hoofd stijgt. IEA (International Energy Agency) voorspelt dat het energieverbruik tussen 1995 en 2020 met 65% zal stijgen en daarnaast zal ook de CO2-uitstoot met 70% stijgen (onder huidige situatie). Oplossingen worden gezocht door energiebehoefte en

energieopwekking op een duurzame wijze op elkaar af te stemmen. Dit betekent ten eerste het realiseren van rationeel energiegebruik (REG), dit wil zeggen spaarzaam omgaan met energie zonder comfortverlies. Daarnaast wordt ingezet op hernieuwbare energiebronnen zoals zon, wind, waterkracht, biomassa en geothermie. Europa stelt hiervoor ambitieuze doelstellingen.4

INHOUD ENERGIEPRODUCTIE traditionele energieopwekking biomassa windenergie warmtekrachtkoppeling zonne-energie geothermie ENERGIETRANSPORT leidingen ENERGIEVRAAG energiebehoefte


achtergrond: NGI


6

TRADITIONELE ENERGIECENTRALES KLASSIEKE E KLASSIEKE KLASSIEKE E E & '

#

CENTRALES CENTRALES CENTRALES

! ! # %

# # # # # # #

#

! ! !

! ! ! # ! ! # ! ! % # !" ! % # ! % # ! % # # % %

# '

& & & & ' & ' & &' ' ' ' '

# # # # # # # $ $

%

$ ' ' ' ' ' ' '

8

$ $ $ $ $

KLASSIEKE ENERGIECENTRALES

Legende

! classical " classical, combined cycle

# Deze kaarten tonen de centrales (> 20GWh) voor klassieke energieopwekking (nucleaire en fossiele brandstoffen).

combined cycle

$ diesel, gas turbine, combined cycle % gas turbine

Legende Legende Legende Legende Legende Legende Legende classical ! classical ! classical ! Legende: plant type classical ! classical ! classical, combined cycle " classical ! classical, combined cycle " classical ! classical classical, combined cycle " classical, combined cycle " classical, combined cycle " combined cycle # classical, combined cycle " classical, combined cycle combined cycle # classical, combined cycle " combined cycle # combined cycle # combined cycle # combined cycle diesel, gas turbine, combined $ combinedgas cycle # diesel, turbine, combined $ combined cycle # diesel, gas turbine, combined $ diesel, gas turbine, combined $ diesel, gas turbine, combined cycle diesel, gas turbine, combined $ % gas turbine diesel, gas turbine, combined $ % gas turbine diesel, gas turbine, combined $ % gas turbine gasturbine % gas turbine % gas turbine nuclear & % gas nuclear & % nuclear gas turbine turbine nuclear & nuclear & nuclear & onbekend ' onbekend nuclear & onbekend ' nuclear & onbekend ' onbekend ' onbekend ' ' onbekend ' onbekend kilometer kilometer

cycle cycle cycle cycle cycle cycle cycle


E

E

E E E

E

E

E E E

HOUTHALEN-HELCHTEREN

E E E E

E

E

GENK

MAASMECHELEN

HASSELT

E

E

E E E

LANAKEN

E bron: VITO, Ruimte Vlaanderen achtergrond: NGI

E

E

E E

E

E

MAASTRICHT


CENTRALES ! ! !

!!! !

! ! ! !

! !

10

AFVALVERBRANDING CENTRALES

Een afvalverbrandingsinstallatie is een installatie die specifiek bestemd is voor het verbranden van afval. Bij dit verbranden ontstaan er echter ook schadelijke stoffen. De warmte die vrijkomt, kan eventueel gebruikt worden voor warmtedistributie. In afvalverbrandingsinstallaties wordt vaak ook biomassa meegestookt. Legende

!


E

E

E E E

E

E

E E E

HOUTHALEN-HELCHTEREN

E E E E

E

E

GENK

MAASMECHELEN

HASSELT

E

E

E E E

LANAKEN

E bron: VITO, Ruimte Vlaanderen achtergrond: NGI

E

E

E E

E

E

MAASTRICHT


GASWINNING

12

ZOEKGEBIED GASWINNING In deze zone wordt er verwacht schaliegas te kunnen winnen. Schaliegas is een natuurlijk gas dat voorkomt in schaliefromaties. Vooral in de VS is schaliegas een steeds belangrijkere bron van natuurlijk gas. Een boring alleen is niet voldoende om het gas te doen vrijkomen, daarom is ‘fracking’ nodig. Hierbij worden er onder grote druk water, zand en chemicalieën ingespoten. Problematieken die hierbij spelen zijn onder andere het vervuilde productiewater en de kans op aardbevingen, bodemdaling en het vrijkomen van methaan, een broeikasgas. Legende


E

E

E E E

E

E

E E E

HOUTHALEN-HELCHTEREN

E E E E

E

E

GENK

MAASMECHELEN

HASSELT

E

E

E E E E bron: GDI-Vlaanderen, Ruimte Vlaanderen achtergrond: NGI E E E

LANAKEN

E E

E

E

MAASTRICHT


14

BIOMASSAINSTALLATIES !!

! ! ! ! !

16

BIOMASSA: INSTALLATIES

Biomassa is het drooggewicht van organismen of delen ervan. Hieronder valt zowel plantaardig als dierlijk materiaal. Op de kaart zijn de locaties van de biomassa installaties te zien. Legende

! !! ! !! ! ! !! !! ! ! ! !! !!


E

E

E E E

E

E

E E E

HOUTHALEN-HELCHTEREN

E E E E

E

E

GENK

MAASMECHELEN

HASSELT

E

E

E E E E bron: GDI-Vlaanderen, Ruimte Vlaanderen achtergrond: NGI E E E

E E

E

LANAKEN

MAASTRICHT


AFVALSTORTEN

18

BIOMASSA: AFVALSTORTEN

Op basis van de biologische waarderingskaart is er een selectie gemaakt van alle stortplaatsen. Het afval hiervan kan potentieel gebruikt worden als brandstof voor een verbrandingsinstallatie. Legende


E

E

E E E

E

E

E E E

HOUTHALEN-HELCHTEREN

E E E E

E

E

GENK

MAASMECHELEN

HASSELT

E

E

E E E

LANAKEN

E bron: VITO, Ruimte Vlaanderen achtergrond: NGI

E

E

E E

E

E

MAASTRICHT


MESTPRODUCTIE BIOMASSA: BIOMASSA:

BIOMASSA: MESTPRODUCT MESTPRODUCT MESTPRODUCT

20

BIOMASSA: MESTPRODUCTIE

Legende potentieel energieopwekking mestproductie

Op gemeenteniveau is er in deze kaart aangegeven wat het potentieel voor energieopwekking is op basis van dierlijke mest.

0 - 5000 5000 - 10000 10000 - 20000

Legende Legende Legende Legende Legende potentieel potentieel energieopwekking energieopwekking mestproductie mestproductie potentieel potentieel energieopwekking energieopwekking mestproductie mestproductie potentieel energieopwekking mestproductie 0 5000 Legende: energieopwekking mestproductie KWh 0 - potentieel 5000 0 0 - 5000 5000 KWh 0 - 5000 0-5000 5000 5000 - 10000 10000 5000 - 10000 10000 5000 5000-10000 5000 10000 10000 10000 - 20000 20000 10000 10000-20000 10000 - 20000 20000 10000 - 20000 20000 40000 20000 - 40000 20000-40000 20000 20000 - 40000 40000 20000 - 40000 40000 40000-75000 40000 - 75000 75000 40000 40000 - 75000 75000 40000 - 75000 kilometer kilometer

KWh KWh KWh KWh KWh


E

E

E E E

E

E

E E E

HOUTHALEN-HELCHTEREN

E E E E

E

E

GENK

MAASMECHELEN

HASSELT

E

E

E E E

LANAKEN

E bron: VITO, Ruimte Vlaanderen achtergrond: NGI

E

E

E E

E

E

MAASTRICHT


GROENAFVALBIOMASSA: BIOMASSA:

BIOMASSA: MESTPRODUCT MESTPRODUCT MESTPRODUCT

22

BIOMASSA: GROENAFVAL

Legende potentieel energieopwekking groenafval in

Op gemeenteniveau is er in deze kaart aangegeven wat het potentieel voor energieopwekking is op basis van groenafval en GFT.

0 - 500 500 - 1000 1000 - 2000

Legende Legende Legende Legende Legende potentieel potentieel energieopwekking energieopwekking mestproductie mestproductie potentieel potentieel energieopwekking energieopwekking mestproductie mestproductie potentieel energieopwekking mestproductie 0 5000 Legende: energieopwekking groenafval in MWh 0 - potentieel 5000 0 0 - 5000 5000 MWh 0 - 5000 0-500 5000 5000 - 10000 10000 5000 - 10000 10000 5000 500-1000 5000 10000 10000 10000 - 20000 20000 10000 1000-2000 10000 - 20000 20000 10000 - 20000 20000 40000 20000 - 40000 2000-5000 20000 20000 - 40000 40000 20000 - 40000 40000 5000-8325 40000 - 75000 75000 40000 40000 - 75000 75000 40000 - 75000 kilometer

KWh KWh KWh KWh KWh


E

E

E E E

E

E

E E E

HOUTHALEN-HELCHTEREN

E E E E

E

E

GENK

MAASMECHELEN

HASSELT

E

E

E E E

LANAKEN

E bron: VITO, Ruimte Vlaanderen achtergrond: NGI

E

E

E E

E

E

MAASTRICHT


HOUTPRODUCTIE BIOMASSA: BIOMASSA:

BIOMASSA: MESTPRODUCT MESTPRODUCT MESTPRODUCT

24

BIOMASSA: HOUTPRODUCTIE

Legende potentieel energieopwekking houtproductie

Op gemeenteniveau is er in deze kaart aangegeven wat het potentieel voor energieopwekking is op basis van houtproductie.

0 - 1000 1000 - 2500 2500 - 5000

Legende Legende Legende Legende Legende potentieel potentieel energieopwekking energieopwekking mestproductie mestproductie potentieel potentieel energieopwekking energieopwekking mestproductie mestproductie potentieel energieopwekking mestproductie 0 5000 Legende: energieopwekking houtproductie KWh 0 - potentieel 5000 0 0 - 5000 5000 KWh 0 - 5000 0-1000 5000 5000 - 10000 10000 5000 - 10000 10000 5000 1000-2500 5000 10000 10000 10000 - 20000 20000 10000 2500-5000 10000 - 20000 20000 10000 - 20000 20000 40000 20000 - 40000 5000-10000 20000 20000 - 40000 40000 20000 - 40000 40000 10000-20000 40000 - 75000 75000 40000 40000 - 75000 75000 40000 - 75000 kilometer kilometer

KWh KWh KWh KWh KWh


E

E

E E E

E

E

E E E

HOUTHALEN-HELCHTEREN

E E E E

E

E

GENK

MAASMECHELEN

HASSELT

E

E

E E E

LANAKEN

E bron: VITO, Ruimte Vlaanderen achtergrond: NGI

E

E

E E

E

E

MAASTRICHT


PARKEN

26

BIOMASSA: PARKEN

Op deze kaart zijn alle parken te zien op basis van de biologische waarderingskaart. Het groenafval van deze parken kan gebruikt worden als biomassa. Legende


E

E

E E E

E

E

E E E

HOUTHALEN-HELCHTEREN

E E E E

E

E

GENK

MAASMECHELEN

HASSELT

E

E

E E E

LANAKEN

E bron: VITO, Ruimte Vlaanderen achtergrond: NGI

E

E

E E

E

E

MAASTRICHT


AKKERTEELT

28

BIOMASSA: AKKERTEELT

Op deze kaart is een selectie te zien van alle percelen met akkerteelt. De productie van deze akkers kan potentieel gebruikt worden als biomassa. Legende


E

E

E E E

E

E

E E E

HOUTHALEN-HELCHTEREN

E E E E

E

E

GENK

MAASMECHELEN

HASSELT

E

E

E E E

LANAKEN

E bron: VITO, Ruimte Vlaanderen achtergrond: NGI

E

E

E E

E

E

MAASTRICHT




30

BIOMASSA: STALLEN

Deze kaarten tonen de locaties van alle landbouwgebouwen, waaronder stallen, woonplaatsen en loodsen.

Legende plaatsnamen2


E

E

E E E

E

E

E E E

HOUTHALEN-HELCHTEREN

E E E E

E

E

GENK

MAASMECHELEN

HASSELT

E

E

E E E E bron: GDI-Vlaanderen, Ruimte Vlaanderen achtergrond: NGI E E E

E E

E

LANAKEN

MAASTRICHT


ZUIVERINGSTATIONS ! !

! !

!

! ! !

!

! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !! ! !! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !!! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!! !! ! ! ! ! ! !! ! ! !! ! ! ! !!! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !! ! !! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! !! ! ! !! ! !! ! !! ! ! !! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! !! ! !!! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !!!! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!! ! ! !!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! ! !! ! ! !! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

32

BIOMASSA: ZUIVERINGSTATIONS

Op deze kaart zijn alle waterzuiveringsstations te zien. Het afval van deze installaties kunnen dienen als input voor verbrandingsinstallaties.

Legende plaatsnamen2

!

! !! !

!


E

E

E E E

E

E

E E E

HOUTHALEN-HELCHTEREN

E E E E

E

E

GENK

MAASMECHELEN

HASSELT

E

E

E E E

LANAKEN

E bron: VITO, Ruimte Vlaanderen achtergrond: NGI

E

E

E E

E

E

MAASTRICHT


34

WINDENERGIEVERGUNNINGEN WINDTURBINE WINDTURBINE

WINDTURBINE VERGUNNINGE VERGUNNINGE D

D D D D D D D D DD D D D

D D D D D DD D D D D DD D D D D D D D D D DDDD D D D D D DD D D D D D D D D D DD D D DD D D D D D D D D D D D D D D D D D D D DD DD D DD D D D D D DD D D D D D D D D D D D D D D DDD D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D DD D D D D D D D D D D D D D D DD DD DD D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D DD D D D D D D D D D D D D D DD DD D D D DD D D DD D D D D D D D DD D D DD D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D DD D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D DD D D D D D D D D DD D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D DD D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D DD D D DD D D D D D D D D D D D D D D D D DD D D D D D D D D D DD D D D D D D D D D D D D D D D D D D D DD D D DD D DDD D D D D D D D D D D D D D D D D D D D DD D D DD D D D D D D D D D DD D D D D D DD D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D DD D D DD DD D D D D D DD DD D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D DD D D D D D D D D D D D D D DD D D D D D D D D D D D D D D D D D D DD D D D D DD D D D D DD D D D DD D D D D D DD DD D D D D D D D D D D D D D D D D DD D D D DD D D D D DD D D D D D DD D D D D D D D DD D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D DD D DD D D D D DD D D D D D D D DD D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D DDD D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D DD DD D DD D D D D DD D D D DD D DD D D D DD DD D D D D D DD DD D D D DD DD DD D D D D D D D D D D DD D D D D DD DD D D DD D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D DD D D DD D D D D D D D D D D D D D D DD D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D DD D D D D D D D D DD D D D D DD D D D D D D D D D D D D D D DD D D D D D D D D D D DD D D DD D D D D D D D DD D D D DD D D D D DD D D D D D D DD D D D D D D D D D D D D D DD D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D DD D D D D D D DD D D D D D D D D D D DD D D D D D D D D D D D D DD

36

D DD D D

D D D DD D D D D D D DD D D DD D D D D D D D D D D DD DD

D D D DD D D D D D D D

D D D D D DD D D D D D D D D D D D D D D

WINDTURBINES: VERGUNNINGEN

Legende Legende Legende Legende

Legende

Voor elke windturbine is een stedenbouwkundige vergunning nodig. Op deze kaart zijn de aanvragen voor deze vergunningen te zien, opgesplitst naar de verschillende stadia en het resultaat.

E

plaatsnamen2

D Vergund D In Aanvraag

plaatsnamen2 E plaatsnamen2 E plaatsnamen2 plaatsnamen2 E Legende: status D Vergund

Vergund D Vergund D vergund Vergund D In Aanvraag D In Aanvraag D In Aanvraag D inIn aanvraag Aanvraag D Geweigerd, ingetrokken, teruggestuurd D Geweigerd, ingetrokken, teruggestuurd ingetrokken, teruggestuurd D geweigerd, Geweigerd, ingetrokken, teruggestuurd D Geweigerd, ingetrokken, teruggestuurd D Onbekend D onbekend Onbekend D Onbekend D Onbekend D kilometer

D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D


E

E

E E E

E

E

E E E

HOUTHALEN-HELCHTEREN

E E E E

E

E

GENK

MAASMECHELEN

HASSELT

E

E

E E E E bron: GDI-Vlaanderen, Ruimte Vlaanderen achtergrond: NGI E E E

E E

E

LANAKEN

MAASTRICHT


GEBOUWD D D D D D D D D D

D D D D

D D D D

D D D D D D

D

D D D D

D D D D DD D D D D D D D DD D D D D D D D DDD D DD D D DD DD D D DD D

D D D D D D

38

WINDTURBINES: GEBOUWD

Op deze kaart zijn alle reeds gebouwde windturbines in 2013 te zien.

Legende plaatsnamen2

D D D D D D DD

D D D D DD D D D D D DD DD D D D D D D D D

D DD D


E

E

E E E

E

E

E E E

HOUTHALEN-HELCHTEREN

E E E E

E

E

GENK

MAASMECHELEN

HASSELT

E

E

E E E E bron: GDI-Vlaanderen, Ruimte Vlaanderen achtergrond: NGI E E E

E E

E

LANAKEN

MAASTRICHT


40

WINDPLAN VLAANDEREN

Op deze kaart wordt op basis van de gewestplanbestemmingen naar de beste plekken voor de inplanting van windturbines gezocht. Hierbij geldt: • Klasse 0: gebieden die niet in aanmerking komen voor de toepassing van windenergie (bv. woongebieden, natuurgebieden)

• Klasse 1: gebieden die zeker in aanmerking komen voor de toepassing van windenergie, met hoogste prioriteit (bv. industriegebieden) • Klasse 2: gebieden die in aanmerking komen voor windenergie, maar waar toch eerder een beperking kan optreden (bv. agrarische gebieden, recreatiegebieden)

• Klasse 3: gebieden waar de toepassing van windenergie kan, mits de toepassing wordt afgewogen tegen de andere belangrijke functies van het gebied (bv. landschappelijk waardevolle agrarische gebieden, gelegen langs een industriegebied of autosnelweg)VLAANDERENWINDPLAN WINDPLAN

VLAANDEREN VLAANDEREN

42

WINDPLAN VLAANDEREN

Legende Legende Legende

Legende

E

plaatsnamen2 niet geschikt geschikt mits afweging andere functies

plaatsnamen2 E plaatsnamen2 E plaatsnamen2 E Legende: nietwindplan geschikt niet geschikt

niet geschikt niet geschikt geschikt geschikt mits mits afweging afweging andere andere geschikt mits afweging andere geschikt mits afweging andere functies geschikt met beperkingen geschikt met beperkingen geschikt met beperkingen geschikt met beperkingen zeer geschikt zeer geschikt zeer geschikt zeer geschikt

kilometer kilometer

functies functies functies


E

E

E E E

E

E

E E E

HOUTHALEN-HELCHTEREN

E E E E

E

E

GENK

MAASMECHELEN

HASSELT

E

E

E E E

LANAKEN

E bron: VITO, Ruimte Vlaanderen achtergrond: NGI

E

E

E E

E

E

MAASTRICHT


PINGSPUNTEN 2010

44

POSITIEVE AANKNOPINGSPUNTEN 2010 Waar er bij de meeste studies wordt gekeken naar de locaties waar windturbines niet geplaatst kunnen worden, zoals in natuurgebieden, wordt er in deze kaart juist gekeken waar er op basis van de huidige inrichting juist wel windturbines mogelijk zijn. De selectie van positieve aanknopingspunten is gebaseerd op het principe van de gedeconcentreerde bundeling van het RSV. Bedrijventerreinen en grootschalige lijninfrastructuren zoals hoofd- en primaire autowegen, hoofdwaterwegen en bovengrondse hoogspanningsleidingen ?? Ook sterk verstedelijkte gebieden worden meegenomen.

Legende plaatsnamen2


E

E

E E E

E

E

E E E

HOUTHALEN-HELCHTEREN

E E E E

E

E

GENK

MAASMECHELEN

HASSELT

E

E

E E E

LANAKEN

E bron: VITO, Ruimte Vlaanderen achtergrond: NGI

E

E

E E

E

E

MAASTRICHT


PINGSPUNTEN 2020

46

POSITIEVE AANKNOPINGSPUNTEN 2020

In vergelijking met 2010 is er te zien dat er meer positieve aanknopingspunten voor windenergie zijn. Dit komt voornamelijk door het toenemende areaal sterk verstedelijkt gebied.

Legende plaatsnamen2


E

E

E E E

E

E

E E E

HOUTHALEN-HELCHTEREN

E E E E

E

E

GENK

MAASMECHELEN

HASSELT

E

E

E E E

LANAKEN

E bron: VITO, Ruimte Vlaanderen achtergrond: NGI

E

E

E E

E

E

MAASTRICHT


POTENTIEEL 2010

POTENTIテ記E INPLANTING WIND 2010 D

D D D D D D D D DD D D D D D DD D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D DD D D D D D D D DD D D DD D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D DD D D D D D D D D D D D DD D D D DD D D D D D D D D D DDD D D DD D D D D D D D D D D DD D D D D D D D D DDD D D DD D D D D D DD D D D D D D D D D D D DD D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D DD D D D D D D D D D D DD D D D D D D D DD D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D DD D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D DD D D D D DDDD DD D DD DD D D D D D DD D D D D D D D D D D DD D DDD D D D D D D D DD D DD D DD D D D D D DD D DD D D D D DDD D D DD D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D DDD D D D DD D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D DD D D D D D DD DD D DD D D D D D D D DD D D D D D D D D D DD D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D DD D D D D D D DD DD D D D D DD D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D DD DD D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D DDD D D D D D D DD D D DD D D D D DD D D D DD D D D DD D D D D D D D D DD D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D

48

POTENTIテ記E LOCATIES WINDTURBINES 2010

Op deze kaart is met behulp van een GIS-analyse gekeken welke gebieden er aangewezen kunnen worden als potentiテォle inplantingszones. Hierbij is zowel naar de positieve (zie uitleg hierboven)als de negatieve aanknopingspunten gekeken. Bij de negatieve aanknopingspunten worden een aantal gebieden die te kwetsbaar worden geacht, zoals vogel- en habitatrichtlijngebieden en directe woonomgevingen, niet meegenomen. Zo ontstaat er een realistisch beeld van de potentiテォle locaties voor windturbines.

Legende

E Legende plaatsnamen2

plaatsnamen2 zoekzones 2010

0 0,5 1

2

3

4

5

kilometer

Bron: VITO Bron:Ruimte Vlaanderen Achtergrond: NGI


E

E

E E E

E

E

E E E

HOUTHALEN-HELCHTEREN

E E E E

E

E

GENK

MAASMECHELEN

HASSELT

E

E

E E E

LANAKEN

E bron: VITO, Ruimte Vlaanderen achtergrond: NGI

E

E

E E

E

E

MAASTRICHT


TING WIND 2020

50

POTENTIテ記E LOCATIES WINDTURBINES 2020

Te zien is dat het totale oppervlakte aan potentiテォle inplantingszone terugvalt tussen 2010 en 2020, ondanks de toename van de positieve zone. Dit is voornamelijk te wijten aan de sterke toename van residentiテォle bebouwing tussen 2010 en 2020.

Legende plaatsnamen2


E

E

E E E

E

E

E E E

HOUTHALEN-HELCHTEREN

E E E E

E

E

GENK

MAASMECHELEN

HASSELT

E

E

E E E

LANAKEN

E bron: VITO, Ruimte Vlaanderen achtergrond: NGI

E

E

E E

E

E

MAASTRICHT


POTENTIEEL 2010 D

D D D D D D D D DD D D D D D DD D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D DD D D D D D D D DD D D DD D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D DD D D D D D D D D D D D DD D D D DD D D D D D D D D D DDD D D DD D D D D D D D D D D DD D D D D D D D D DDD D D DD D D D D D DD D D D D D D D D D D D DD D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D DD D D D D D D D D D D DD D D D D D D D DD D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D DD D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D DD D D D D DDDD DD D DD DD D D D D D DD D D D D D D D D D D DD D DDD D D D D D D D DD D DD D DD D D D D D DD D DD D D D D DDD D D DD D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D DDD D D D DD D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D DD D D D D D DD DD D DD D D D D D D D DD D D D D D D D D D DD D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D DD D D D D D D DD DD D D D D DD D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D DD DD D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D DDD D D D D D D DD D D DD D D D D DD D D D DD D D D DD D D D D D D D D DD D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D

52

WINDTURBINES: POTENTIEEL 2010

Op deze kaart worden de potentiële windturbines getoond op basis van de potentiële inplantingszones in 2010.Hierin worden zowel de positieve als de negatieve aanknopingspunten in beschouwing genomen. Er wordt bij deze kaart echter geen rekening gehouden met de huidige bestemmingsplannen of het Windplan Limburg.

Legende plaatsnamen2


E

E

E E E

E

E

E E E

HOUTHALEN-HELCHTEREN

E E E E

E

E

GENK

MAASMECHELEN

HASSELT

E

E

E E E

LANAKEN

E bron: VITO, Ruimte Vlaanderen achtergrond: NGI

E

E

E E

E

E

MAASTRICHT


POTENTIEEL 2020 D D D D D D D D DD D D D D D DD D D D DD D D D D D D DD D D D D D D D D D D D D D D D D D D DD D D D D DD D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D DD D D D DD DDD DD D D D D D D D D D D D D D DD D D D D D D DD D D D D D D D D DD D D D D DD D D D DD D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D DD D D D D D D D DD D D D DD D D D D D D D D D D D DD D D D D D D D DD D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D DDDD DD D D D D D D D DD DD D D D D D D D D D D D D D D D D D D D DDD D DD D DDDD D D D DDD D D D D D D DDD D D D D DD D D D D D D D D D D D DD D D D D D D D D D D D DD D DDD D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D DD D DD DD D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D DD D D D DD D D D D D D D D D D D D D DD DD D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D DD DD D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D DD D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D

54

WINDTURBINES: POTENTIEEL 2020

Op deze kaart worden de potentiële windturbines getoond op basis van de potentiële inplantingszones in 2020. Bij de vergelijking tussen de twee kaarten 2010-2020 is te zien dat een aantal locaties niet meer beschikbaar zijn.

Legende plaatsnamen2


E

E

E E E

E

E

E E E

HOUTHALEN-HELCHTEREN

E E E E

E

E

GENK

MAASMECHELEN

HASSELT

E

E

E E E

LANAKEN

E bron: VITO, Ruimte Vlaanderen achtergrond: NGI

E

E

E E

E

E

MAASTRICHT


56

WARMTEKRACHTKOPPELING (WKK)WKK 2010 " "

" " ""

"

"

"

" "

"" "

""

"

"

" " "

" """" " " " " """ " """"""" " " " " "

" " "" " " " " " " " " " " "" " " " """ "" "

" " "

"

58

" "" " " " " " "

"

" """

" "

"

"" " " " " " "" " "" " " " """ "" " " " "" " "" "" " " """ " " " " """ " " " "" """ " " " " " " " "" " " """" " " " " " " " " " " " " " " " " " " """ " " " " "" " " " " " " " "

" " " "

" " "

"

"

" "

"

" "

"

" ""

"

" "

WKK "" 2010 WKK 2010 " "

"

"

"

" "

"

"

"

" "" "" " " " " " " " "" " " " " "" "

"

"

"

" " ""

"

"

""

" "

"

"

" " "

"

"

"

""

"

"

"

"

"

"

"

" "

"

" " " " " " " " " " " "" " " " " " " " " "" " " " "" " """ " " " """ "" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "" " " " " " """ " " " " " " "" " " " " " " " """ " " " " " "" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " """"" " " "" " " " " "" " " " " " "" " " " " " " " " " "" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " """ " " " " " " " """ " " " " " " " " " " " " "" "" " " "" " " " " " " " " " " " " " " "" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " """"" " " " " "" " " " "" " " " " " " " " """ "" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "" " " "" " " """ " " "" " "" " " " """"" " " "" " " " " "" " " " " " " " " " """ " " " "" " " " " " " " " " " " " " "" " " " "" "" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "" " " " " " " " "" " " " "

"" "" "" ""

WARMTEKRACHTKOPPELING 2010

"

"

"

" " " "

" " " "

" " " " " " "" " " """"

" " "" "" "" "" " " " " " " " "" " " " " "

"

" " " "

" " " "

" " "

"" " "" " "" " " "" " " " " " " " " " " " " "" "" " " " " " " """ "

"" "" " " " " "" " " "" " " "" " " "" "" " "" "" " " " " " "" " " " "" " " " " """"" " "" " " " " "" " " " " " " " " " " " " "" " "" " " " " " " " """" " " """" " " "" " "" " " " " " " """ " " " " " " " " " " " " "

" " ""

" " " " " " " " " " " " " " " " " " "" " " " " " " " " " "" "" " " " " " """""

" " " "

"

" "" "" " " " " " "

"

" " " "

" " " " " " " "

" " " "

" " " "

" " "" " "" " "" " "

" " " "

" " "" "" " "" "" " " " " " " " " " " " " " "" "" "" " " "" " "

" " " "

" " " "

" " " " " " " "

" " " "

" " "" "" " "

" " " "

" " " "

" " " "

" " " " " ""

" "" " "" " " "" " " "" " " " " " "

" "" "" "" "

" " " "

"

" " " " " " " " """

" " " "

" " " "

" " " "

" " " "

" " " "

" " " " " "

" " " "" " "" "

" " " "

Legende Legende Legende Legende

Warmtekrachtkoppeling is de gecombineerde opwekking van energie en warmte in ĂŠĂŠn proces. Waar er bij de klassieke energieopwekking veel warmte verloren gaat, wordt er bij warmtekrachtkoppeling ook gebruik gemaakt van de restwarmte. Deze kaart toont de locatie en het vermogen van de WKK-installaties.

E E

Legende

E

plaatsnamen2

WKK vermogen (kW) "

< 600 kW

plaatsnamen2 plaatsnamen2 plaatsnamen2 plaatsnamen2 WKK vermogen (kW) WKK vermogen (kW) WKK vermogen WKK vermogen (kW) (kW) " < 600 kW " < 600 600 kW kW " < " < 600 kW " 600-1250 " 600-1250 kW kW " " 600-1250 600-1250 kW kW 1250-2000 kW " 1250-2000 " 1250-2000 kW kW " 1250-2000 kW " 2000-4000 kW 2000-4000 2000-4000 kW kW 2000-4000 kW >4000 kW >4000 kW kW >4000 >4000 kW

E Legende: WKK vermogen kW <600 kW 600-1250 kW 1250-2000 kW " " " 2000-4000 kW " " " >4000 kW

0 0,5 0 0,5 1 1 0 0 0,5 0,5 1 1

2 2 2 2

3 3 3 3

4 4 4 4

kilometer kilometer kilometer 5 kilometer 5 5 5

Bron: VITO Bron: VITO Bron: VITO Bron: VITO Vlaan Bron:Ruimte Bron:Ruimte Vlaan Bron:Ruimte Vlaan Bron:Ruimte Vlaan Achtergrond: NGI Achtergrond: Achtergrond: NGI NGI Achtergrond: NGI


E

E

E E E

E

E

E E E

HOUTHALEN-HELCHTEREN

E E E E

E

E

GENK

MAASMECHELEN

HASSELT

E

E

E E E

LANAKEN

E bron: VITO, Ruimte Vlaanderen achtergrond: NGI

E

E

E E

E

E

MAASTRICHT


POTENTIEEL 2020

WKK POTENTIEEL 20 POTENTIEEL 2020 WKK POTENTIEEL 2020 !

!

!

! ! ! ! ! !!! !

! !! !

# # #"

!! !!

!

! !

! !

!

!

!

"" ! !

! !!!!

! "

!! "

#

!

"

!

!

"

!

"

"! "

"

!

!

"

! ! ! !

!

"

!

"

!

!

! "

! " " " ""

""

!! " "

#"

!

!

"

"

!

"

! " "

# ### !! !

"

! ! ! "

!

"

# # # # "" ! # # # # # " # # # " "" !

WARMTEKRACHTKOPPELING POTENTIEEL 2020

" "" " # # # #"" " # " #"

# # # ! # # # !! # # # #" "

"" ""

! !

# # #

" "" #" # # # #""" "

" " !! " " " " " " " " ! " " " "

# #""

"

" " " "

" " " " " # ## " " ## "# " # ## ##

" " ! " "# " ## ## " "

# # # # # # ## ## # #

!

!

!

!

"

" " " "

" "" " " "" " "" " "

" " " "

" " " " "

" " " " " " " "

" " "

"

" # # # # # ! # # # # # # # # # ! "# # # !" " "# # #" ! # # # # # # # #""" """ # # "

# ## ## #

" " " "

# # #

" " " "" " "" # # #""

"

" " " " " " " " " " " " " # # " # # # !! " " " !! "" !! " " ! ! " ! ""

" " " " " " " " " "" "

# # #"""" #

!

! ! " "

# # # " # # #""""! # # #

!

!

!

!

!

!

!

!

"" # ! !!!!!! # ! " !

!!

"

60

!

" ! ! """ " !

" ! " " " "

! !!! ! !! ! " # # " !

#

! " !" " " " !

"!

!

"

!

!

!

! ! !

! !

"

!

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #""" # # # #

! !! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !! !! ! ! ! " ! ! ! ! ! ! !! ! ! !!! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! " ! ! ! ! ! " ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! !! !! ! ! ! ! " ! ! " ! ! ! ! !!!! ! ! ! " ! " ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! " !!! ! !! ! ! " ! ! !! !! ! ! ! " ! " ! ! " ! ! ! ! ! " " ! !! ! ! ! " ! ! ! ! " " !!!! ! ! ! ! !! " ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! " " ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! ! ! " ! ! ! ! ! !! ! ! ! !! ! ! !! !! ! ! ! !! ! !! !! !! ! !! ! ! ! ! ! !! ! !! !! !!!!!!! ! " ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! !! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !!! ! ! !! ! ! ! ! ! ! " ! ! ! ! ! !! ! !! ! ! ! !!" ! !! !! ! ! !! ! ! ! !! ! !!!! !! ! ! !!! ! ! ! ! !! " ! !! ! ! ! ! ! ! !! ! !! ! ! !! ! ! ! !! " ! !! !! ! ! ! ! !!! ! !! !!" ! ! ! !!! ! ! ! ! ! !! !! ! ! ! ! ! !! ! ! !!! ! " "! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! " ! !! ! !! ! !! ! ! !!!!! ! ! ! ! !! " ! ! !! !! ! ! !! ! !! " "! ! !! ! ! !! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! !! " ! ! ! ! ! ! !! ! ! !! ! ! ! ! !!! ! ! " !!! !!!! !!! ! ! ! !! !! !! ! !! ! ! ! " "! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!! ! ! ! !! ! ! !!! ! ! !"! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! " ! !! !! "! ! ! ! ! ! !!!!! ! !! !! ! "" ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! " ! ! ! !! ! ! "" ! ! ! ! !! ! ! !! !! !! ! ! !! ! ! ! ! !! "! ! ! ! ! !! " ! !! ! !! !! ! !! " ! "! ! ! !!! ! ! "! !" " !! ! !! ! ! ! !! ! " !! ! !" "" ! ! ! ! ! !! !!" !! ! ! !! "! ! ! ! ! !! ! !! ! ! ! ! ! ! " ! !! "! ! ! !!!! !" ! ! ! "! ! "! !" " ! ! !! ! ! ! !! "! ! ! ! !" ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! !! ! !! ! !! ! ! "! ! ! !! ! !! ! ! ! ! ! ! ! "! !"! ! ! !" ! " ! !! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !" !! ! "! ! ! !" ! !! !! ! ! !! !!! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! " " ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! "!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! " ! ! ! ! ! ! ! " ! ! ! !! " ! ! ! ! " !! !! ! !! ! ! ! !! " ! !! ! ! ! ! ! ! " ! ! ! ! !!! ! " ! ! ! !" ! " ! " !! ! "! ! " ! !! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! " " ! ! ! ! ! ! " ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! " !!! ! ! !!!!! ! ! ! ! " !!! ! " ! ! !" ! " ! !! ! !!! " !! ! ! ! " " !! ! "! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! " "! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! " ! ! ! ! ! " ! ! ! " " " " ! ! ! ! ! ! ! ! " ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! "!! ! " ! " !" ! ! !! !! !! ! !!!"! ! !""! ! !! ! !! ! ! ! ! !!! ! !! ! ! ! ! ! ! ! "! "!! ! ! ! " !! " ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! " ! ! ! ! ! " " " ! ! ! ! ! " ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! " ! " " ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !" ! !! !! !!! ! ! ! "! ! " !! !!"! ! " ! !! ! !!! !!! ! !!! ! ! ! !!"! ! !! ! ! !!! ! ! !! ! !! !! ! ! " ! !! ! !!! !! " "! " " ! ! ! ! " ! ! ! ! ! " ! " ! ! ! ! ! ! ! " ! ! ! ! " ! ! ! ! " ! ! ! !! ! ! ! " ! " !! " ! !" ! ! " ! ! !" !! !! ! ! ! ! !! ! ! ""! !!!!!" !! ! ! !! !! ! !! ! !! !! ! ! ! " " !!! !! " !! ! ! " !" " ! ! ! ! !! ! " !! ! ! !! " ! " " " " " " ! !" ! " " !" ! ! ! !" ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! "! !" ! ! "! " ! ! ! " " ! ! !!" " ! ! "" " ! ! ! ! !! ! ! " !! "! ! ! ! !" !! !! "! ! !! !" ! !! " !! !!!! ! "!! " !" ! " ! ! !! " ! ! ! "" !! ! ! ! " ! ! " ! ! " !! ! " ! !!! ! " !! " !!! ! !! !! ! !! ! !! ! " !! ! "" ! ! ! ! ! ! ! !! !! ! ! " ! ! ! "!"" ! ! !"! !!" !! ! !! ! !! ! !" ! " !! ! " "! ! ! " ! !! "" !! " ! " !! ! ! ! ! ! !! ! !! ! ! ! !! " !! " ! ! ! !! ! !! " ! "! " !! ! !! ! ! "" " ! !" ! ! ! !! ! !! " ! "! !" " ! "! ! ! !! !!" " !! !" ! ! ! ! " ! ! ! !"! ! ! ! ! ! !! ! ! !" ! !!! ! ! !! "! !! ! ! ! "" ! ! ! ! !" !! ! ! " ! ! ! ! ! ! !!" ! ! ! !! !! ! ! !! "!" ! ! !! "" ! ! ! ! ! ! " ! ! ! " ! " ! ! ! ! " ! ! ! ! ! ! " ! ! ! !! ! ! ! " ! ! ! ! " ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! " !! ! ! " ! ! ! ! " " !! ! ! ! "!" ! !! ! ! ! " ! "! ! ! !! !! ! ! !!! ! !" !! ! ! ! ! ! ! ! "! ! " " ! !! ! !! !! !! !" ! !!!! " ! ! !" ! ! ! ! ! " " ! ! ! ! !! ! ! "! ! ! ! ! ! ! ! " ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! " ! ! ! !" ! " ! ! !" ! !! ! ! !! "" ! !! ! " !! ! " ! ! ! ! ! ! ! !! "" !" ! !!" ! !! !! ! ! ! ! !! !! !! ! ! ! ! !!! ! ! !! ! !" ! ! ! !! ! "! ! !! ! ! ! ! ! ! " ! ! ! ! ! ! " ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!! ! ! " !!! ! ! ! ! "!! !! !! ! ! ! !! ! ! !! ! !! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !"! ! ! !" ! !! ! ! ! ! " "! ! ! ! ! ! " ! !! ! ! ! ! !!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!! !! ! ! !! " !! "! ! ! ! !!! " ! ! ! ! !! ! ! !! !! ! !!! !! !! ! " ! ! ! !! " ! !! !! ! !!" ! !! ! !! " !!"! !! !! " ! ! ! ! ! !!! " !! ! ! ! ! ! ! ! " ! ! ! ! ! " ! ! ! ! ! ! " " ! ! ! " ! ! ! ! " " ! ! " ! ! ! ! " " ! ! ! ! !! ! !! ! "! ! !" !! ! ! " ! !! ! " ! !" ! !! !! ! ! ! !!! ! ! !!" !" !! ! !! " ! ! !" ! ! ! ! !" ! ! !" ! ! ! ! ! ! !" !!!"" " !! ! ! " ! ! ! ! ! ! ! ! " " ! " ! ! ! ! " ! ! ! ! ! ! ! ! ! " ! ! ! " ! ! ! ! ! ! !" ! ! " ! ! ! ! " ! !! ! !!! " "! !! ! ! ! !! !" !! !" ! !! " !!! !" !! ! ! " " ! ! " !"" !" ! ! ! !! ! ! !! !! ! ! ! ! " !" !! !! ""! !!! ! " ! ! !! !! ! ! " ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! !! ! ! !!" ! " " ! !! !!! ! ! ! "" ! ! " " ! ! ! ! ! ! "! !! ! ! ! !" " ! ! ! ! " ! " !! ! !! !" " !! " " ! !! ! ! "!! "! ! !! ! " !!! ! ! ! ! " !! ! !! ! ! ! ! ! "!" !"! ! !! ! ! !! ! ! !! !! !!"! " ! !" !! ! " " ! ! !! !! ! ! ! !!! ! ! ! ! !! " ! ! ! ! ! ! ! "" ! " !! !! ! !! !!!! !! ! ! !! !!! !! ! ! ! ! ! ! ! !! ! "! !! ! ! ! ! ! "! ! ! ! ! ! ! ! " !! !! ! ! ! " ! "! ! ! !! !! !" ! ! ! ! ! !! ! !!! ! !! ! ! ! ! ! !" ! ! ! !! !! ! ! !! ! ! ! !! ! ! ! !! ! ! !! ! ! ! !! ! !! ! ! ! ! !! ! ! " ! ! ! !! !! !" !! ! ! ! ! !! ! "! "! ! !! ! ! ! !! !! ! ! ! !! !! !! ! ! ! ! !!! " !! ! ! !! " ! !! ! ! !!!" " ! " "! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! " " ! ! ! ! ! ! !! ! " ! " ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! " ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!" ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! !! ! ! ! !! ! !! ! ! ! ! ! "" !! ! ! " ! !! " ! ! !! ! ! !! " " ! ! ! ! !!! ! ! ! ! ! ! " ! !! ! ! ! ! ! " ! ! !! "! ! !! ! ! ! ! !! ! ! !!! ! ! ! " ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! " ! ! ! ! ! ! ! " ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! " " ! ! ! ! " ! ! ! ! ! ! " " ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!! "! ! ! !!! ! !! ! ! !" ! ! ! ! !!! ! ! ! ! ! ! ! ! !!! ! !""!! !" ! !! ! ! !! !!" ! !"!! ! ! """ ! ! "! ! !!" ! ! ! ! ! !!!! ! !! ! ! !! ! !! ! ! !! " ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! " ! ! ! ! ! ! ! " ! ! ! ! ! ! ! !! !!!" "" ! !!! ! ! !! !! ! ! ! ! !! "! ! ! !!!!!! ! "! " ! !! ! ! !! ! ! ! ! !! " ! ! !! !! ! ! ! " !! ! ! ! ! " !! ! ! ! ! ! ! " ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! " ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! " " ! !! !! ! ! ! ! ! ! !! !!!" !! ! !! "! ! " ! ! ! !" ! ! ! !! !" "! ! ! !! ! "!!!!! "! !" ! ! ! !" !! "! !" ! ! ! !! ! !!! ! " ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! " ! ! ! ! " ! ! ! ! ! ! " ! ! ! ! ! ! ! " ! ! ! ! " ! ! "! ! !! "! ! ! !" !! ! ! ! ! ! !" ! ! ! "! !!! !! ! ! " ! !! ! " !! !"!" ! ! !! ! ! !! !! !! ! ! ! !! ! ! " ! ! ! " ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !!! !! " ! ! ! ! ! ! ! ! " ! ! ! ! ! ! ! ! ! " ! ! ! ! " !! !! ! !! " ! ! ! " " ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! " !!" ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! "!!! ! ! !! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! "! ! ! ! ! " !! ! ! ! " ! ! !!! !! ! ! ! ! ! ! !! " ! ! ! !! ! ! "" ! ! ! ! ! ! ! "! ""! ! ! ! ! ! "! ! ! !! ! " !! ! " ! !"! ! !! ! ! !! " ! !" ! !! ! ! " ! ! !! "! ! ! ! ! ! ! ! !" ! !!! ! ! ! !!! ! ! " ! " ! ! ! ! !! ! " ! ! ! !! ! ! " !! ! ! ! ! ! !"!! !! ! ! ! ! ! !!!! " !! " ! ! " ! ! ! " ! ! ! ! !! "! ! ! ! !! ! !!!!! ! !" ! ! ! ! !! ! ! ! ! " !" !! ! ! ! ! ! "! " ! !! " ! ! ! ! "! ! !! " ! ! !! ! ! ! ! !! "! ! !! " ! ! !! " ! ! ! ! !! ! ! ! " ! ! !!! !" ! " " ! "! ! ! " ! ! ! " ! ! ! " ! ! ! ! ! !!! ! ! " ! ! !!! ! !! ! !! !! "! ! ! ! !! ! !! !!! !" ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! " ! ! ! ! ! "!! ! " !" ! ! ! !! ! " "! " ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! " ! ! ! ! " ! ! ! ! ! " ! ! ! ! ! ! " ! " ! " ! ! ! ! " ! ! ! ! ! " " ! ! " " ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! !!" ! ! ! !! "! "" ! !!!! ! " !! !" ! !" ! !! ! ! ! !" !" !! !! "" ! !! !! ! ! !"!! ! ! !" " !" ! ! ! " ! ! ! " !" ! " ! ! " ! ! ! ! " ! " ! ! ! ! ! ! ! " ! ! ! ! ! ! " ! ! " !" !! ! ! ! ! !! ! ! ! !"! !! ! " "! ! ! ! ! " ! !!! " " ! !" " !! !! ! ! !" ! ! ! ! ! ! ! ! "" ! !" !! ! !! !! ! "!" ! "" " "! ! ! ! ! ! ! " !! " ! " " ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! " ! ! ! ! " ! ! ! ! " ! ! " ! " " ! ! ! ! !! " ! ! ! "!" ! ! !! " ! " ! ! " !! " ! !"" ! !! !! ! ! !! !" !! ! ! ! ! "!! " !!! ! ! ! ! "" ! "" !! ! ! !" ! !!! !! " ! ! ! !! " ! ! ! " " " ! " !!" " !" ! !" ! ! " " ! ! ! ! ! ! ! ! " " ! " " ! ! ! ! ! ! ! ! " ! ! ! ! ! " ! " ! " ! " ! ! ! !" " ! ! ! "" ! ! " ! ! !! ! ! !! !! "" ! !! !! ! ! ! " !! ! ! ! ! ! !!" ! "" ! ! ! !! ! !! " ! ! " " ! ! ! ! ! " " ! ! !! ! ! ! ! !" !!" ! ! ! "" " ! " ! ! ! ! ! ! " ! ! ! ! ! ! ! ! " ! ! " ! ! ! ! " ! " ! ! ! ! ! ! " ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! " " " ! ! ! "" ! !! ! ! !""! "!" " ! ! ! " ! ! " ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! "! ! ! ! !! !! ! ! ! ! !!!! ! !"!! ! !! ! !! "! ! ! " " ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! " " !" ! " ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! " ! ! ! !!! "! !" " ! !! ! ! ! ! ! !! !! !!! ! ! ! ! !" ! ! ! " !" ! "!" ! ! ! ! ! "! ! ! " ! ! " !" ! !!!! !! ! "! ! "! ! ! ! !! " ! !" ! ! ! !! !! ! ! ! " ! !! ! ! ! ! ! !!!! " ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! " ! !" ! ! ! ! !" ! ! ! ! ! !" ! !! ! " ! " "!" ! ! ! ! " ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !" !!! ! ! ! "! ! " ! ! ! ! !!!! !"! ! ! !! ! !! ! " ! ! !! " !! ! " ! !! " ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! !" ! ! ! ! " ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! " ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !" !" ! !! ! !! " ! ! ! ! " ! ! !! ! ! ! ! !! ! !! ! ! "!! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! " ! ! " ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! "! ! " ! ! ! " ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! " ! "! !! ! ! !!! " ! ! !! " ! " !" ! !" !! ! ! " " ! " ! ! ! ! " ! ! !! ! " ! "" ! ! " !! ! ! ! " ! " ! ! ! ! " "! !" ! ! ! !! ! ! "! ! ! ! " " ! ! " !" !!! ! ! ""! ! !! " ! ! ! ! ! ! !! ! "! " ! ! " !" ! ""! ! ! !! "! ! !

!

! !

!

!

# # # # # # # # # #"

Legende Legende Legende

E E

plaatsnamen2 plaatsnamen2 plaatsnamen2

3000 " industrie, " industrie, 3000 3000 " industrie,

" sector, kW industrie, 5000 5000 " industrie, industrie, 5000 sector, kW " sector, kW Legende: sector, kW industrie, " ! tertiair, 300 industrie, 30000 30000 " 30000 ! tertiair, " industrie, ! tertiair, tertiair, 300 300 300 industrie, 3000 " industrie, industrie, 35000 35000 tertiair, ! plaatsnamen2 industrie, 35000 tertiair, 1000 ! tertiair, 1000 1000 tertiair, 1000 ! glastuinbouw, 2000 # 5000 1500 1500 " industrie, " industrie, glastuinbouw, 2000 2000 " industrie, industrie, 1500 # # glastuinbouw, Legende sector, kW Legende Legende " industrie, 1500 Legende industrie, 1770 industrie, 1770 industrie, 30000 " " industrie, 1770 ! tertiair, 300 3000 " plaatsnamen2 industrie, 1770 3000 " industrie, industrie, 3000 industrie, 3000 plaatsnamen2 plaatsnamen2 industrie, 3000 " industrie, plaatsnamen2 3000 industrie, industrie, 35000 1000 5000 ! tertiair, " kilometer industrie, 5000 sector, kW " industrie, 5000 kilometer sector, kW kW 5000 kilometer industrie 5000 industrie, 5000 sector, " industrie, 0 0,5 1 2 3 4 5 sector, kW# 0 0,5 0,5 1 1 2 3 4 5 glastuinbouw, 2000 0 2 3 4 5 " industrie, 1500 " industrie, 30000 ! tertiair, 300 industrie, 30000 industrie, 3000030000 ! " ! tertiair, tertiair, 300 300 industrie, 30000 " industrie ! tertiair, 300 industrie, 30000 industrie, 35000 1770 " industrie, industrie, 35000 tertiair, 1000 ! tertiair, industrie 35000 industrie, 1000 ! industrie, 35000 35000 Bron: VITO tertiair, 1000 1000 ! tertiair, glastuinbouw, glastuinbouw, 2000 2000 " industrie, industrie, 1500 # glastuinbouw, 2000 Bron:Ruimte Vlaanderen industrie, 35000 glastuinbouw, 2000 # " 1500 " 1500 kilometer " industrie, industrie, 1500 # glastuinbouw, 2000 Achtergrond: NGI 0 0,5 1 2 3 4 5 industrie, " industrie, 1770 1770 " industrie, 1770 " Bron: VITO glastuinbouw, 1770 " industrie, 2000 Legende

Legende

Deze kaart toont de geschatte locatie van het extra potentieel aan WKK’s in 2020, opgesplitst per sector. Deze prognose voor WKK toont het markttechnisch potentieel voor 2020 aan WKK. Een selectie van bedrijven die mogelijk WKK kunnen toepassen is gemaakt.

E

plaatsnamen2

sector, kW

!

tertiair, 300

! tertiair, 1000

" " "

E

"

E E

"

"

"

" #

" " "

Br Br Br Br Br Br Ac Ac Ac


E

E

E E E

E

E

E E E

HOUTHALEN-HELCHTEREN

E E E E

E

E

GENK

MAASMECHELEN

HASSELT

E

E

E E E

LANAKEN

E bron: VITO, Ruimte Vlaanderen achtergrond: NGI

E

E

E E

E

E

MAASTRICHT


WARMTENETTEN

62

WARMTENETTEN

De bovenstaande kaart toont de locaties van warmtenetten in Vlaanderen. In Limburg is de POM op dit moment bezig met een studie over warmtenetten in Ravenshout en Genk-Zuid.


E

E

E E E

E

E

E E E

HOUTHALEN-HELCHTEREN

E E E E

E

E

GENK

MAASMECHELEN

HASSELT

E

E

E E E E bron: GDI-Vlaanderen, Ruimte Vlaanderen achtergrond: NGI E E E

E E

E

LANAKEN

MAASTRICHT


64

ZONNE-ENERGIEPV PANELEN >10 KW !

!!

! !! ! ! !! !! ! ! ! ! !! ! !! ! !! ! ! !!! ! !! ! ! !! !!! !!!!!! ! ! !!! !!! !!! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! ! !!! !! !! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! !! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! !! !!!! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!!! !! !! ! ! !! ! !! !! ! ! ! !!! ! ! ! ! ! ! ! !! !! !! ! ! ! ! !! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!!! ! !! ! ! !!! !! !! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! !! ! !! ! !! ! ! !! !! ! ! !!! ! ! !!!!! ! ! !! ! ! !! ! ! !! ! !! ! ! ! !! ! !! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !!!!! ! ! ! ! !!!!!! !! ! ! !!!! ! !! !! ! ! !! ! !! ! ! ! !! !!! !!! ! ! ! ! !!! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! !! ! !! !! ! !! ! ! !! ! ! ! ! !! !!! !!! !! !! ! ! !! !! !! !! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !!! ! !! ! ! ! ! ! ! !! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! !! ! ! !!! ! !!! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! !!! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !!!!! ! ! ! ! !! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !!! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! !! ! ! ! !!!!!!!!!! ! ! ! ! ! ! !! ! ! !! !! ! ! !!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!! ! ! ! !! ! ! !!!!! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !! !! !!! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !!!!!! ! ! !! !!!! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! ! ! !! ! ! ! ! ! !! ! ! !! ! !

! ! ! !! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

! !

!

! !

!

66

! !

!

!!

!

!

!

! !

! !!

!

!

!

!

!

! !

! ! !

!

!

!

! !

!

! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !! !

!

!

!

!

!

!

!

!

PV PV PV

PANELEN PANELEN ! PANELEN

>10 >10 >10

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !!

!

!

!

! !

!

!

! !!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

! !!

!

!

!

!

!

!

!

!!

! !

!

!

!

! !

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

KW KW KW

! !

!

!

!

!

!!

! !! ! !

!

!

!

!

! !!! ! !! ! !! !! ! ! ! ! ! ! ! !!! !!! ! ! !! !! ! ! !!! ! ! ! !! ! !! ! ! !! ! !! ! ! ! ! !!! !! !!! !! !!! ! !! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! !! !! ! ! ! !!! ! !!! ! !!! !!!! ! ! ! ! ! ! !! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!!!!! ! !! ! !!! ! ! !!! !!!!! !!!!! !! ! ! ! ! ! !! !!! !! !! ! !! ! ! !! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !!! ! !! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !!!!!!!!!! !!! !! !! ! ! ! ! !! ! ! !!!!! !! ! ! ! ! ! !! ! !!!!! !! ! ! ! ! !! ! ! ! !!! ! ! ! ! ! ! !! ! !!!! ! !!! ! !! ! ! ! !!!! ! ! ! ! !! !! !! ! ! !! ! ! !! ! ! !! !! ! ! ! ! !!! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !!! !! !! ! !!! ! ! !!! !!!!!! !! ! ! !!!! ! ! ! !! !! !! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! !!!! ! ! !! ! ! ! !! ! ! ! !! !! ! ! !! ! ! !!! ! ! ! ! !! ! ! !! !!!!! !! ! ! ! ! ! !! !! ! ! !! ! ! ! ! ! !! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! !!! ! !!!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! !!! ! ! ! ! ! ! !!! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !!! ! ! !! ! !! !! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! !!! !! ! ! ! ! !!!!! ! !! !!!!!!!! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! !! ! !!!! ! ! !! ! !!! ! ! ! ! ! ! ! !! ! !! ! ! !! ! ! ! ! !! !! ! !!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! !! !!!! ! !! ! ! !! ! !! !! ! !! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!!!!!!! !!!! !! ! !! ! !!!! !!!! ! ! ! !! !! ! ! !! !! ! !!! ! ! ! !! ! !! !!! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! !! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !! ! !! ! ! ! !!! ! !!! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! !!!!! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! !! ! !! ! !! ! ! !!! ! ! ! ! ! !!!! !! !!! ! ! ! ! ! !! !! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !!!!! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! !!! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! ! ! !! ! ! !! ! !!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !!! ! ! ! !! ! !! !! ! ! !!! ! !! ! ! !! !!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! !!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! !! ! ! ! !! ! !! ! ! ! ! ! ! !!! ! ! !!! !!!! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !!! !! ! ! !! !! !! !!!! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! !! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! !! ! ! !! ! ! ! ! !!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! !! ! ! ! !! ! ! !! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !!!!! ! ! !! ! !! !! ! ! ! ! ! !! ! !!! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !!!!!!!! ! ! !!! ! ! !! ! ! !! ! !! ! ! ! ! !!! ! ! !! ! !!!! ! ! ! !! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !! ! !!!! ! ! !!! ! ! !! ! ! ! !! ! !! ! !! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! !! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!! ! ! !!!! ! !! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !! ! ! !! ! ! !!! ! ! ! !!! ! !! ! ! ! ! !!! !! ! ! ! ! ! ! ! !! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !!!! !!! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !!!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! !! ! ! !!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! !! ! ! ! ! ! !! ! ! !! !!! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! !! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! !!!! !!!! ! ! !! ! !!! ! ! ! ! !!! !! ! ! ! ! ! ! !!!!! ! ! !! ! ! !! ! ! ! ! ! !! ! !! !! !!!! ! !!! ! ! ! ! !!!!! !! !! ! ! ! ! !! ! ! ! !! !! ! ! !! ! ! ! !! !! ! ! ! !! ! !! ! !! ! ! !!! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! ! !! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!!!! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! !! !!! !!! !! ! ! !! !! ! ! ! ! !! !!!!!!!! !!!!!!!! ! ! !!! !! !!!! ! !! ! ! ! !! !! !! ! ! !!!! !! !!! ! ! ! !! ! ! !!! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !! !! !! ! ! ! ! !! ! ! ! !!!!!! ! ! ! ! ! !! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !!!! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! !!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !! !! ! ! !! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! !! ! ! !! ! !! !! !! !! ! ! ! ! ! !! !!! !!! !! !!!! !! !!! ! !! ! ! ! !! ! !! !! !!!! ! ! ! !! !!!! !! ! ! ! !!!! !!! !! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !!!! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! !! ! ! ! ! ! !! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !! !! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! !! ! ! ! !! ! ! ! !! ! ! !! ! !! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !!!! ! !!! !!! ! ! !!! ! ! ! !!! !! ! !! ! ! !!! ! ! ! ! ! ! !! ! !! ! ! ! !! !!! ! ! !! !! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! !! ! ! ! !! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! !!!! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! !! ! ! ! ! !! !! !! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! !! ! !! !! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! !!! ! ! !!!!!!! !!! ! ! ! ! ! ! ! ! !!! ! ! ! !!! ! ! ! !! ! !! ! ! ! ! ! ! !!!! !! !!! ! !! ! ! ! ! !! ! ! !!!!!! ! ! ! !! ! ! !! ! !! ! ! ! !! ! !! ! !! !!! !! !! ! ! ! ! ! !!!!!! !! !! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !! !! ! ! ! !! ! ! ! ! !!! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! ! ! ! !! ! !!! ! ! ! ! !!! ! ! ! !! ! ! !! ! !!!! ! ! !! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! !! !! ! ! ! ! !! ! ! !! ! ! !! ! ! ! ! !!!! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! !! ! ! ! !! ! !! !! ! ! ! ! ! ! !!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! !! ! !! ! ! ! ! ! !! ! ! !! ! ! !! ! ! ! !! !! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! ! ! ! !! !! ! ! !!!! !!! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!!! !!! !!! !! ! !! !!! ! ! ! ! ! ! ! !! ! !! ! !!! ! ! ! ! ! ! !! !! !!! !! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! !! ! ! ! ! ! ! !! !! !! ! ! ! !! !! ! ! ! !! ! !! ! !!! ! ! ! ! !!! !!! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !! !! ! ! ! ! ! !! ! !! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !! !! ! ! ! ! ! !! ! !! ! ! ! ! !!! ! ! ! ! ! ! ! !! !!!! ! ! ! ! ! !! !! ! ! !! ! ! ! ! !! ! !! ! ! ! !!!!!!!!!!!! ! ! ! ! !!!! ! !!!!!!!!!! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! !! ! ! !! !! !! ! ! !!! ! ! ! ! ! ! ! !! ! !! ! ! !!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! !! ! !! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !! !!!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! !! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! !! ! !!! ! ! !! !! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! !! ! ! ! !!! !! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !! !!! !! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !! ! !! ! !! ! ! !!!!!!!!!!!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! ! ! !!! ! ! ! !!! ! ! ! !! ! ! ! ! !!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! !!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! !! !! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! !! ! ! !! !! ! !! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! !! ! ! !! !! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !!!!!!!!!!!!! ! ! ! !! !! ! ! ! ! !! ! ! !!!! ! !! ! ! ! ! !! !!! ! !! ! !!! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! !! ! !!!! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! !! ! ! !! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!! ! ! ! !!! !! !! ! ! ! !! ! ! ! !! ! ! !! ! ! ! ! !! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! !! ! !! ! ! !! ! ! ! ! ! !!!! ! ! !! ! ! !! !! ! !! !!!! ! !! !! ! !! ! ! ! ! ! !! ! ! ! !! !!! !! ! !! ! ! ! !! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! !! !!!! !!!! !!!!! ! !! ! ! !! !! ! ! ! ! ! ! !!! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !! ! ! !!!! ! !

PV PANELEN >10 KW

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

! !

! !

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!

!! ! !

!

! !!

!

! ! !

!

!

!

! !

! !

! !

!! !!

!

! ! ! !

!! !!

!

!

!

!!

!

!

!

!

! ! ! !

!

!

!

! !

!

! !

! !

! ! ! ! ! ! !! !

!

!

!

!

! ! !

! !

!

!

!!

!

!!

! ! !

!! ! !! !!

!

!

!

! !!

!! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !

! !! !

!! !! !!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!!

!

!

!!

!!

! !

!! ! ! ! ! !!! ! ! !! ! ! !! ! ! ! ! !!! ! ! !!! ! ! !! ! !! ! ! ! !

!

!! ! ! !! ! !! !!! !

! !

!

!

!

!

!

!

! !!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! !! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

! ! !

! !

!

!

!

!

!

! ! ! !

! !

!

! ! !

!

! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !!

!

!

!!

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! !

!

!

!

! !! !

!

!

! !! !

!

! ! ! !!

!

!

! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! !! ! ! ! !! ! ! !

! !

!

! ! !

!!

! !!

!

! !

!!

!!

!

!

!

!

!

! ! ! !

!

!

! ! !

! ! ! !

! !

!

!

! !

!

!

!

! !

! !

!

! !

!

!

!

! !! ! ! ! !!

!

! ! !

!

!! !

!

!!

!

!

! !

! ! ! ! !!

!

!! !

! !

! ! ! !

!! !

!

! !

!

! !

! !!

!!! ! !

!

!

!

!

!

!! !

!

!

!

! !

!!

!

!

! ! ! !

! !

! ! ! ! ! !

!

! !

!

! !

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!! !!

!

!!

!

!

! ! ! ! !!!

! !! !! ! ! !!! ! ! ! ! ! !! !! !! ! ! !! ! ! ! !! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

! !!! ! ! !! ! ! ! ! ! !

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! !

!

!

!

! ! !

!

! !

!

! ! !

!

!

!

!

!

!! !

!

!!!

!

! !! !

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

! ! !! !! ! ! ! !! ! ! ! !! !! !! ! ! ! ! !! ! ! !

!

!

!

!

!!!

!

!!

!

!!

!

!

!!

!

!

!!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

! !

! !

!!

! ! ! ! !! !

!

!

! ! !! ! !! ! !! !! ! ! !! ! ! ! !!! ! ! !! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !

!

!

!

!

! ! ! ! ! !

! ! !!

! !

!

!

!

!

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

! !

! ! !

! !! ! !!

! !

!

! ! ! !

! ! !

!

!

!

!

!

!

! !! !

! ! !! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! !! ! ! ! ! ! !! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !

! !

!! ! ! ! !! ! ! !! !

!!

! !!

! ! !! !

!

!

! !

!

!

! !! ! ! !

!

!

!! ! ! ! !! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!! ! ! ! !!! ! !!! ! !! ! ! ! !

!!

!

!

!

!

!

!

!

Legende Legende Legende Legende Legende plaatsnamen2 plaatsnamen2 plaatsnamen2 vermogen PV plaatsnamen2 plaatsnamen2 vermogen PV vermogen PV ! 10-30 kW vermogen PV ! vermogen PV 10-30 kW ! 10-30 kW ! 30-50 kW kW ! 10-30 ! 10-30 kW ! 30-50 ! 30-50 kW kW ! ! 50-100 30-50 kW kW ! 30-50 50-100 kW ! 50-100 kW ! 100-250 kW 50-100 ! 100-250 50-100 kW kW kW ! 100-250 kW >250 kW kW 100-250 100-250 >250 kW kW >250 kW >250 >250 kW kW

!

!

!

! ! !

!

! !

!!

!

! !!!

!

!

!! !

!

! !

!

!

!!

! ! !

!! !

!

!

!

! !

!

!

!

!! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

! ! ! !

! ! !

E

Legende

Op basis van de gegevens van de VREG is op deze kaart te zien waar de PV-panelen van meer dan 10 kW zich bevinden. Een photovolta誰sch paneel, ofwel PV-paneel, zet zonne-energie om in elektriciteit.

E

plaatsnamen2

vermogen PV !

10-30 kW

E E Legende: vermogen PV E E 10-30 kW 30-50 kW ! 50-100 kW ! ! ! ! ! 100-250 kW ! ! ! ! >250 kW

0 0 0 0 0

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

1 1 1 1 1

2 2 2 2 2

3 3 3 3 3

4 4 4 4 4

kilometer 5 kilometer 5 kilometer 5 kilometer kilometer 5 5

Bron: VITO Bron: VITO Vlaanderen Bron:Ruimte Bron: VITO Bron:Ruimte Vlaanderen Bron: VITO Achtergrond: NGI Bron: VITO Vlaanderen Bron:Ruimte Achtergrond:Vlaanderen NGI Bron:Ruimte Bron:Ruimte Achtergrond:Vlaanderen NGI Achtergrond: Achtergrond: NGI NGI


E

E

E E E

E

E

E E E

HOUTHALEN-HELCHTEREN

E E E E

E

E

GENK

MAASMECHELEN

HASSELT

E

E

E E E

LANAKEN

E bron: VITO, Ruimte Vlaanderen achtergrond: NGI

E

E

E E

E

E

MAASTRICHT


POTENTIEELPOTENTIEEL PV 2010 P

POTENTIEEL P

68

POTENTIEEL PV 2010

Legende Legende Legende Legende Legende

Op basis van de landgebruikstypes in het Ruimtemodel Vlaanderen is er een berekening gemaakt van de potentiĂŤle energieopwekking van PV-panelen in Vlaanderen. Hierbij is er gekeken op welk landgebruikstype er panelen geplaatst kunnen worden en welke opbrengst deze panelen zouden kunnen hebben. Deze kaart toont het potentieel van de huidig geĂŻnstalleerde PV-panelen.

plaatsnamen2 E plaatsnamen2 E plaatsnamen2 plaatsnamen2 E plaatsnamen2 E < kW Legende: PV 2010 < 1 1 potentieel kW < 1 kW

Legende

E

plaatsnamen2 < 1 kW

1 < kW 1 kW kWkW <1<1-1,5 1-1,5 kW 1-1,5 kW 1-1,5 kW 1-1,5 kW 1-1,5 kW 1,5-2 kW 1,5-2 kW 1,5-2 kW 1,5-2 kW 1,5-2 kW 1,5-2 kW kW 2-2,5 2-2,5 2-2,5 kW kW 2-2,5 kW 2-2,5 kW 2-2,5 kW >2,5 kW >2,5 kW >2,5 kW >2,5 kW >2,5 >2,5 kW kW

kilometer kilometer


E

E

E E E

E

E

E E E

HOUTHALEN-HELCHTEREN

E E E E

E

E

GENK

MAASMECHELEN

HASSELT

E

E

E E E

LANAKEN

E bron: VITO, Ruimte Vlaanderen achtergrond: NGI

E

E

E E

E

E

MAASTRICHT


POTENTIEELPOTENTIEEL PV 2020

70

POTENTIEEL PV 2020

Deze kaart toont het bijkomend potentieel aan PV-panelen in 2020. Volgens studies van het VITO is er een bijkomend potentieel van 1700 MW aan energie opgewekt door PV-panelen tussen 2010-2020. Dit potentieel is opgesplitst over de verschillende landgebruikstypes van het Ruimtemodel Vlaanderen.

Legende Legende Legende Legende Legende plaatsnamen2 plaatsnamen2 plaatsnamen2 plaatsnamen2 plaatsnamen2 <3 kW <3 kW Legende: potentieel PV 2020 <3 kW <3 kW 3-4 kW <3kWkW <33-4 kW 3-4 kW 3-4 kW 3-44-5 kW kW 3-4 4-5 kW 4-54-5 kW kW 4-5 kW 5-8 4-5 kW 5-8 5-85-8 kW kW kW kW >8 kW 5-8 kW >85-8 >8kWkW >8 kW >8 kW >8 kW

E E E E E

Legende

E

plaatsnamen2 <3 kW

kilometer


E

E

E E E

E

E

E E E

HOUTHALEN-HELCHTEREN

E E E E

E

E

GENK

MAASMECHELEN

HASSELT

E

E

E E E

LANAKEN

E bron: VITO, Ruimte Vlaanderen achtergrond: NGI

E

E

E E

E

E

MAASTRICHT


72

GEOTHERMIEGELEIDBAARHEID

74

THERMISCHE GELEIDBAARHEID

Het boorgatenergieopslagsysteem wordt toegepast om energie, dat op een bepaald moment teveel wordt geproduceerd, op te kunnen slaan voor later gebruik. Voor het toepassen van boorgatenergieopslag is het nodig de thermische geleidbaarheid van de grond te meten. Thermische geleidbaarheid is afhankelijk van de temperatuur, de dichtheid en het vochtgehalte van de grond.

Legende

E

plaatsnamen2 1,7 (W/mK) 1,8

2,1

2,6

2,2

2,7

2,3

2,8

2,4

2,9


E

2,4

2,4

2,4

2,7

2,4

2,3

2,3

2,5

2,4

2,4

E 2,3

2,6

E

2,6

2,5

E

2,5

2,4

2,4

2,7

E

2,4

2,3

2,3

E

2,3

2,9

2,5

2

2,5

2,6

2,6

E,5

2,4

MAASMECHELEN

2,2

2,5

2,3

E

2,4

2,2

2,3

2,4

2,2

2,3

2,2

GENK

2,3

2,4

E

2,5

2,2

2,3

2,3

2,2

2,2

2,3

HASSELT

E

2,3

E

2,5

2,3

2,3

2,5

E

2,3 2,3 2,2

2,2

E

2,4

E 2,4

E

2,3

2,2

E bron: GDI-Vlaanderen, Ruimte Vlaanderen achtergrond: NGI E E E

LANAKEN

2,4

2,3

2,3

2,3

E

2,3 2,3 2,3

2,4

2,3

E

MAASTRICHT

2,1

2,1

2,4 2,3

2,1

2,7

2,3

2,4

2,3

2,4

E

2,1

2,5

2,7 2,6

2,9

2,7

2,5

2,3

2,9

2,6

2,2

2,3

2,4

2,9

2,6

2,5

2,9

E

2,9

E

2,6

2,2

2,2 2,2

E

HOUTHALEN-HELCHTEREN

2,5

2,4

2,2

2,8

2,6

2,6

E

2,2

2,7

2,4

2,4

E

2,6

2,5

2,3

2,5

2,9

E2,4

2,9

2,7


76

ENERGIETRANSPORTLEIDINGEN

78

HOOGSPANNINGSLEIDINGEN

Deze kaarten tonen de ligging van de bovengrondse en de ondergrondse leidingen van ELIA.

Legende plaatsnamen2


E

E

E E E

E

E

E E E

HOUTHALEN-HELCHTEREN

E E E E

E

E

GENK

MAASMECHELEN

HASSELT

E

E

E E E

LANAKEN

E bron: VITO, Ruimte Vlaanderen achtergrond: NGI

E

E

E E

E

E

MAASTRICHT


STATIONS

80

TRANSFORMATIESTATIONS

Deze kaarten tonen de ligging van de ELIA transformatiestations in Vlaanderen en Limburg.

Legende plaatsnamen2


E

E

E E E

E

E

E E E

HOUTHALEN-HELCHTEREN

E E E E

E

E

GENK

MAASMECHELEN

HASSELT

E

E

E E E

LANAKEN

E bron: VITO, Ruimte Vlaanderen achtergrond: NGI

E

E

E E

E

E

MAASTRICHT


AARDGASLEIDINGEN

82

AARDGASLEIDINGEN

Deze kaarten tonen de ligging van de aardgasleidingen van Fluxys.


E

E

E E E

E

E

E E E

HOUTHALEN-HELCHTEREN

E E E E

E

E

GENK

MAASMECHELEN

HASSELT

E

E

E E E

LANAKEN

E bron: VITO, Ruimte Vlaanderen achtergrond: NGI

E

E

E E

E

E

MAASTRICHT


84

ENERGIEBEHOEFTEDICHTHEID DICHTHEID DICHTHEID BEVOLKING BEVOLKING BEVOLKING

86

DICHTHEID BEVOLKING Legende Legende Legende Legende Legende Legende Legende Legende plaatsnamen2 Legende plaatsnamen2 plaatsnamen2 plaatsnamen2 plaatsnamen2 plaatsnamen2 0 1 plaatsnamen2 0 1 plaatsnamen2 0 1 plaatsnamen2 0 1 0 1 Legende: 0 1 - 1 10 0 1 1 10 0 1 1 1 10 0-11110 --- 10 10 10 10 50 1 10 10 50 1 10 10 50 1-10 1 10 10 10 - 50 50 10 50 50 100 10 50 50 100 10-50 10 50 50 100 10 50 50 100 50 100 50 100 100 500 50-100 50 100 100 500 50 100 100 500 50 -100 100 500 100 500 100-500 100 500 500 1.000 100 500 500 1.000 100 500 500 1.000 100 500 500 1.000 500-1000 500 1.000 500 1.000 1.000 2.000 500 1.000 2.000 500 - 1.000 1.000 1.000 1000-2000 500 1.000 1.000 - 2.000 2.000 1.000 2.000 1.000 2.000 2.000 5.000 1.000 2.000 2.000 5.000 2000-5000 1.000 2.000 2.000 5.000 1.000 2.000 2.000 5.000 2.000 5.000 2.000 5.000 > 5.000 >5000 2.000 5.000 > 5.000 2.000 5.000 > 5.000 2.000 5.000 > 5.000 > 5.000 > 5.000 > 5.000 > > 5.000 5.000

E E E E E E

Als er naar de energievraag vanuit de bevolking wordt gekeken, dan is er een duidelijke concentratie aan vraag naar energie rond Hasselt en Genk met een bevolkingsdichtheid van meer dan 5000 mensen per km².

kilometer kilometer


E

E

E E E

E

E

E E E

HOUTHALEN-HELCHTEREN

E E E E

E

E

GENK

MAASMECHELEN

HASSELT

E

E

E E E E bron: GDI-Vlaanderen, Ruimte Vlaanderen achtergrond: NGI E E E

E E

E

LANAKEN

MAASTRICHT


88

DICHTHEID ADRESSEN Legende Legende Legende Legende Legende plaatsnamen2 Legende plaatsnamen2 plaatsnamen2 plaatsnamen2 adressen per ha plaatsnamen2 adressen per ha plaatsnamen2 adressen per ha adressen per ha 0 adressen per ha 0 adressen per ha 0 Legende: 0 0 20 0 0 000 -- 20 20 0 - 20 20 30 0 -20 0-20 20 30 0 --20 20 30 20 30 20-30 30 20 - 50 30 30 50 20 30 - 30 50 30-50 30 50 50 70 30 50 50 70 50-70 30 50 - 50 70 50 70 70 70-130 50 - 130 70 70 130 50 70 - 70 130 70 - 130 70 - 130 70 - 130

E E E E E E

Indien er naar de dichtheid van de adressen wordt gekeken, valt het disperse karakter van Genk ten opzichte van het geconcentreerde karakter van Hasselt nog meer op.

kilometer


E

E

E E E

E

E

E E E

HOUTHALEN-HELCHTEREN

E E E E

E

E

GENK

MAASMECHELEN

HASSELT

E

E

E E E E bron: GDI-Vlaanderen, Ruimte Vlaanderen achtergrond: NGI E E E

E E

E

LANAKEN

MAASTRICHT


http://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Beleidsontwikkeling/TOPCentraalLimburg

90

T.OP

CENTRAAL LIMBURG WERKATLAS energiesysteem