__MAIN_TEXT__

Page 1

VELDONDERZOEK KOLENSPOOR WANDELING VAN BERINGEN TOT EISDEN


00 WANDELROUTE : P. 2 01 HUIDIG GEBRUIK : P. 4 02 MIJNVERLEDEN: P. 6 03 STEDELIJK SYSTEEM : P. 8 04 NATUURLIJK SYSTEEM : P. 10 05 STEDELIJK NATUURLIJK : P. 12 06 RECREATIEF SYSTEEM : P. 14 07 MISSING LINKS : P. 16 08 KAARTMATERIAAL : P. 19 09 BEELDMATERIAAL: P. 37

1


2

1 - 2 : p. p.

21 38

21-22: p. p.

23 50

39-40: p. p.

27 58

56-57: p. p.

31 66

2 - 3 : p. p.

21 39

22-23: p. p.

23 51

40-41: p. p.

27 58

57-58: p. p.

31 67

3 - 4 : p. p.

21 40

23-24: p. p.

23 51

41-42: p. p.

27 58

58-59: p. p.

31 67

4 - 5 : p. p.

21 41

24-25: p. p.

23 51

42-43: p. p.

27 58

59-60: p. p.

31 68

5 - 6 : p. p.

21 42

25-26: p. p.

25 52

43-42: p. p.

27 59

60-61: p. p.

33 68

5 - 7 : p. p.

21 42

26-27: p. p.

25 52

42-44: p. p.

27 59

61-62: p. p.

33 68

7 - 8 : p. p.

21 42

27-28: p. p.

25 52

44-41: p. p.

27 59

62-63: p. p.

33 69

8 - 9 : p. p.

21 43

28-29: p. p.

25 53

41-45: p. p.

27 60

63-64: p. p.

33 69

9 - 1 0 : p. p.

21 43

29-30: p. p.

25 53

45-46: p. p.

27 60

64-65: p. p.

33 69

10-11: p. p.

21 44

30-31: p. p.

25 53

46-47: p. p.

29 61

65-66: p. p.

33 69

11-12: p. p.

21 44

31-32: p. p.

25 53

48-49: p. p.

29 61

66-67: p. p.

33 70

12-13: p. p.

21 45

32-33: p. p.

25 54

43-50: p. p.

31 61

67-68: p. p.

33 70

12-14: p. p.

21 46

33-34: p. p.

27 54

50-38: p. p.

31 62

68-69: p. p.

35 71

14-15: p. p.

21 46

34-35: p. p.

27 55

38-51: p. p.

31 62

69-70: p. p.

35 71

15-16: p. p.

21 46

34-36: p. p.

27 55

51-52: p. p.

31 63

70-71: p. p.

35 72

16-17: p. p.

23 47

36-37: p. p.

27 56

52-53: p. p.

31 63

71-72: p. p.

35 72

18-19: p. p.

23 49

37-36: p. p.

27 56

53:54: p. p.

31 64

71-73: p. p.

35 72

19:20: p. p.

23 49

36-38: p. p.

27 57

54-55: p. p.

31 65

73-74: p. p.

35 73

20-21: p. p.

23 50

38-39: p. p.

27 57

55-56: p. p.

31 66

74-75: p. p.

35 73

2

3

1 4 65 7 20 8

9

10 11

19 12 13 14

15

18

16 17

21

22

23

24 25

26

27 28

29

30

31


54 53

55

66 56

32

52

33 35 34

3851

36

57

63

60 61

39 37

67

65 64

5859 62

75 68

74

69 70

73 71

40

72

43 42

41

44

46 45

47

48 49

50

00

WANDELR O U T E

3


HEU

NGEN

BERI

SDE N-Z E OLD R

ZONHOVEN

4

01

H U I D I G GEBRUIK


DILSEN-STOKKEM

De opvallende, eenvormige lijn die het Kolenspoor vroeger vertolkte, vertoont niet meer dezelfde allure die ze gekend heeft in de glorietijd van de steenkoolmijnen. Hoewel ze van bovenaf gekeken nog steeds duidelijk herkenbaar is en dwars door het unieke, Limburgse landschap van Beringen tot Maasmechelen snijdt, is ze meer gefragmenteerd dan ooit. Vanuit Beringen tot aan Houthalen-Helchteren wordt het spoor nog steeds frequent gebruikt, voor zowel goederentransport als het vervoeren van personen. Voor dit stuk mag de hoofdspoorweg dan wel volledig intact zijn, de uitlopers naar de Kolenhavens van het Albertkanaal in Beringen en Heusden-Zolder zijn niet meer wat ze geweest waren. In Beringen zijn de sporen van de uitlopers nog steeds aanwezig, voorlopig zonder enige functie. In Heusden-Zolder werd er voor geopteerd om de rails te verwijderen en werd de route opgewaardeerd tot recreatieve fietsroute, die tevens deel uitmaakt van het fietsknooppuntennetwerk. Vanaf Zonhoven werd de oorspronkelijke spoorlijn 18 opgedoekt. Ook hier werden de sporen bijna volledig weggehaald en moest de route plaats maken voor een trage wegverbinding. Toch zijn er in het natuurgebied van de Teut nog enkele originele restanten te bespeuren, gelegen naast de fietswegbedding. In Genk doet het Kolenspoor tegenwoordig dienst als transportroute voor goederen tussen de vele verschillende industrieterreinen van Genk, maar ook ver daarbuiten. Ter hoogte van 51.002243 (breedtegraad) en 5.48113 (lengtegraad) tot in Maasmechelen is het Kolenspoor in onbruik geraakt, maar zijn de spoorlijnen nog steeds aanwezig. De uitloper naar de Kolenhaven van de Willemsvaart werd echter ook verwijderd en kreeg geen specifieke herbestemming.

ELEN

ECH

SM MAA

K

GEN

5

ZUT

END AAL

AS

BILZEN


1

2

3

6

Rond de beginjaren van de twintigste eeuw zorgden grondboringen in Limburg voor een enorme belangrijke wending in de Belgische energieproductie. De vondst van vette steenkolen voorzagen de Limburgse industriesites van hun eigen brandstoffen. Omdat de kolen zich diep in de ondergrond bevonden en tevens bedekt werden door een instabiele bovenlaag, was er nood aan de oprichting van gespecialiseerde en volledig uitgeruste mijnsites. Zo kwamen er maar liefst zeven mijnzetels tot stand, namelijk Beringen, Zolder, Houthalen, Winterslag, Waterschei, Zwartberg en Eisden. Elke mijnsite was uiteraard voorzien van een ondergrondse ontginningsruimte en tal van bovengrondse installaties, die de ondergrondse werking optimaliseerden. Bovengrondse schachtbokken stonden verticaal in verbinding met de ondergrondse, horizontale mijngangen en voorzagen de tunnels van de aan- en afvoer van lucht, deden dienst als vluchtweg en als weg om de steenkolen naar de bovengrond te brengen. Na verwerking werden de onbruikbare resten afgevoerd en opgehoopt op bergen, die we kennen als terrils en nog steeds duidelijk herkenbaar zijn in het Limburgse landschap. Om de werkkrachten te bundelen, tevreden te stellen en te houden, werden tuinwijken of mijncités opgericht waarin de gezinnen van de internationale arbeiders konden verblijven. In de beginjaren was vooral het transport van de steenkolen een groot probleem. De kanalen waren niet diep genoeg en er waren onvoldoende spoorlijnen aanwezig. Tijdens het interbellum werd dit probleem opgelost en kwamen er twee interessante transportinfrastructuren tot stand, namelijk het Kolenspoor dat de zeven mijnsites met elkaar in verbinding bracht en het Albertkanaal met haar Kolenhavens. Door de ontwikkeling van tal van betere en goedkopere energiebronnen werden de Limburgse mijnen één voor één gesloten. De sites worden nu internationaal beschouwd als belangrijk, cultureel mijnerfgoed. bron: cosimo etneo. (2015). Ons mijnverleden. Geraadpleegd op 18 mei 2015, via http://www.cosimo.be/onsmijnverleden/


02

M I J N VERLEDEN 5

7

6

7

4

1 2 3 4 5 6 7

Be-Mine De Schacht Greenville C-Mine Waterschei Zwartberg Terhills


1

2 5

10 6

3

4

7 8

9

11

8

12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Tuinwijk Beringen en Beverlo Mijnterreinen Bebouwde kern Beringen Bebouwde kern Heusden Tuinwijk Lindeman Industrie Heusden-Zolder Bebouwde kern Zolder Centrum-Zuid Tuinwijk Meulenberg Bebouwde kern Houthalen-Helchteren De Waerde

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Bebouwde kern Zonhoven Genk-Noord Tuinwijken Winterslag Bebouwde kern Genk Genk-Zuid Tuinwijk Zwartberg en Hoevenzavel Thor park Bebouwde kern As Tuinwijk Eisden Bedrijventerrein Lanklaar Bebouwde kern Maasmechelen


03

STEDELIJK SYSTEEM 19

21

17 18

9

20

13

14

22

15

16


10

Oppervlaktewater Loofbos Gemengd bos Naaldbos Heide Permanent weiland Natura 2000


04

NATUURLIJK SYSTEEM

11


12

05

STEDELIJK NATUURLIJK


Het Kolenspoor kan worden gezien als een verbindingslijn tussen de verschillende stedelijke elementen, maar vormt eveneens een duidelijke snijlijn doorheen het unieke Limburgse natuurlandschap. Zowel in de Wijers als in het Nationaal Park Hoge Kempen vormt het spoor een harde as die het landschap doorbreekt en kan het worden opgevat als een barrière voor alles wat er leeft in de natuur. Toch vormt de route op stedelijk niveau een interessante connectie tussen de verschillende woonkernen die ze doorkruist en de verspreide bedrijventerreinen waarvoor ze een belangrijke rol speelt in hun transportverhaal. De volledige as wordt gekenmerkt door een regelmatige afwisseling van enerzijds haar versnipperende en anderzijds haar verenigende rol.

13


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Be-Mine De Schacht De Teut en Molenheide Hengelhoef C-Mine De Maten Lieteberg Zoo Zwartberg Vliegveld Zwartberg Thor park Speelbos As Terhills

1

2

3

14

Het recreatieve fietsroutenetwerk van Limburg kruist op tal van verschillende locaties het Kolenspoor, wat haar op die manier in verbinding brengt met enkele belangrijke attractiepolen van Limburg. Uiteraard wordt het mijnerfgoed meegerekend bij deze belevingspoorten, waardoor ondertussen steeds vaker de vraag wordt gesteld of het Kolenspoor op zich ook dienst kan doen als recreatieve route.


4

8 11

9

12

15

10

5

6

7

06

RECREATIEF SYSTEEM


2

3

1 4 5 7

6 20

8

9

10 11

19 12

13

15 14

18

16 17

21

23 22

25

24

26

27

33 28

16

07

MISSING L I N K S

29

30

31

32

Om een antwoord te vinden op de voorgaande vraag en te achterhalen wat de capaciteiten zijn van het Kolenspoor als nieuwe recreatieve belevingsroute, was het noodzakelijk om door middel van veldonderzoek na te gaan wat de mogelijkheden hiertoe zijn. Een wandeltocht van mijnsite tot mijnsite, vertrekkende vanuit Beringen en eindigend in Maasmechelen, moest uitwijzen voor welke uitdagingen de mijnroute vandaag staat en welke missing links opgelost dienen te worden om een samenhangend geheel te vormen. Deze missing links of de ‘gaten’ in de wandelroute waren, in tegenstelling tot de bestaande autowegen ( - ) en trage wegen (…), vaak informele paadjes die al eerder werden bewandeld. Hoewel ze de moeite waard zijn om gezien te worden en steeds het zicht op het spoor bewaren, worden deze routes vaak over het hoofd gezien en nergens duidelijk kenbaar gemaakt. Vanaf Waterschei tot Eisden is het spoor volledig in onbruik geraakt, waardoor dit stuk volledig beschouwd kan worden als een missing link. Dankzij de unieke doorkruising van het Nationaal Park Hoge Kempen kan deze voormalige spoorweg omgetoverd worden tot een prachtige, scenografische route.


54

66

55

53 56

52 34 35

51

38

36

65

59 57

58 61

39

75

74 63

60

37

67

64

62

68

17

69 70

73 71

40

72 43 42 41 44 46 45

47

48 49

50


18


08

K A A R T MATERIAAL

19


1 2 3 4 5 5 7

20 8 9 10 11 12 12 14

-

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16

Verkenning bovengrondse infrastructuur Beringen Mijn en verlaten spooruitloper naar de Kolenhaven van het Albertkanaal in Beringen Zoektocht naar de hoofdspoorweg van het Kolenspoor door de Tuinwijken Beringen en Beverlo Overgang van de Steenstortstraat in een verborgen trage weg langs het spoor met zichten op de mijnterrils Trage weg mondt uit in uitloper van de Steenstortstraat, die via de Heerbaan terug leidt naar het Kolenspoor Doodlopend straatje langs de spoorweg Missing link 1: onveilige route langs de spoorweg, padvinden door weilanden en velden Missing link 2: geen enkel pad te bespeuren langs het Kolenspoor, dwars door de Zwarte beekvallei Missing link 3: informele route doorheen weilanden met prachtige zichten op een uniek landschap Terug in de bewoonde wereld op de Piepeleerstraat en vervolgens de Koerselsesteenweg, voorzien van een rustpunt Langs de stopplaats van het openbaar vervoer van Beringen blijft het zicht op het Kolenspoor gegarandeerd Missing link 4: Een informele trage route baant zich een weg langsheen het Kolenspoor, doorheen een loofbos en over een beekstructuur Missing link 5: Een “geheime� en onveilige oversteekplaats over de spoorweg leidt naar een naaldbos Missing link 6: De trage weg staat in verbinding met de Beringerheide die kruist met Merelstraat Vanaf deze weg tot aan de R. Gompartsstraat is het Kolenspoor volledig uit het zicht verdwenen en is ze niet van dichterbij te benaderen


Grote beek Dorpsloop Laardijkbeek

2 3

1

Oude beek 4

5 6

7

21 Winterbeek Schansbeek Zwarte beek

Kleine beek

8 Welderbeek 9

10

11

Helderbeek Winterbeek 12

13

Voortbroekbeek

15 14 16

Halbeek


16

18 19

22 20 21 22 23 24

-

17

19 20 21 22 23 24 25

Missing link 7: Langs de begraafplaats geeft een grasberm toegang tot Heusden Station op de Koerselse baan en de Schansstraat, die vervolgens via onofficiĂŤle paadjes de Koolmijnlaan bereikbaar maakt. Het verlengde van de Hoeven leidt de weg naar de voormalige spooruitlopers van de Schacht. Een tocht door het bedrijventerrein van de mijnsite van de Schacht, waarvan zo goed als alle gebouwen herbestemd zijn, maakt nieuwsgierig naar een zijpad Alternatieve route doorheen een gemengd bos met watertoren geeft toegang tot tuinwijk Lindeman en de mijnterril van de Schacht Contrast van de natuurlijke beleving van de mijnterril en de verderzetting van de tocht door het bedrijventerrein richting het Kolenspoor Missing link 8: Door het verdwijnen van de uitlopers aan de Schacht is er veel ruimte vrij om naast het spoor te wandelen tot aan het station van Heusden-Zolder Missing link 9: geen veilig pad naast het spoor te bespeuren Oversteek over het spoor geeft toegang tot trage weg met veel afwisseling Langs de andere kant van het spoor bevindt zicht een fietspad dat deel uitmaakt van het fietsknooppuntennetwerk


Bijloop Helderbeek

Helderbeek

20

23 Halbeek Winterbeek 19

18

16

17

21 22

23

Winterbeek

Schansbeemdenbeek 24

Mangelbeek

25 Echelbeek


25

24

26 27

-

26 27 33

Vanaf de kruising met de Stationstraat bevindt zich naast het fietspad ook een bredere baan, die een continu zicht op het spoor garandeert Achter de brug van de E314 scheiden de wegen van het huidige spoor en het oorspronkelijke Kolenspoor, dat vanaf hier een fietspad is geworden Het kolenspoor moest plaats maken voor een trage weg, die leidt langs achtertuinen, een industrieterrein en het unieke natuurgebied de Teut


Mangelbeek 23

24 25 Echelbeek

Vossegracht

Rode beek Oude Laambeek Groenstraatbeek

26 Laambeek Zonder Ik beek

Hemmenbeek

25

27

28

29

30

31

33

32

Roosterbeek Slangbeek


33 34 34 36

37 36 38 39

26 40 41 42 43 42

44 41 45

-

34 35 36 37

36 38 39 40 41 42 43 42 44

41 45 46

Het voormalige Kolenspoor is omgetoverd tot fietsroute doorheen het prachtige landschap Op dit punt bevinden zich nog restanten van een spoorrail van het Kolenspoor, ze kruisen het fietspad en lopen deels verder in het bos Ook hier is nog een verwilderde spoorrail aanwezig, die evenwijdig loopt met het fietspad Missing link 10: Op dit eilandje bevinden zich ook nog steeds restjes van het Kolenspoor, dat ooit in verbinding stond met de uitlopers die zich op het industrieterrein bevinden Een andere terugweg geeft uit op een hoger gelegen trage verbinding Langsheen de drukke Transportlaan van Genk-Noord loopt een fietspad dat terug leidt naar het Kolenspoor Op de Hermeslaan zijn nog enkele restanten van uitlopers aanwezig in het fietspad en de autoweg De Hermeslaan geeft uitzicht op grote bedrijventerreinen, die zich voor de terrils van Winterslag bevinden De route naar het goederenstation van Genk is uitsluitend toegankelijk voor personeel en bevoegden. De Noordlaan geeft toegang tot de tuinwijk van Winterslag Via een recente trage zijweg van de Noordlaan is de mijnsite van C-mine bereikbaar De Wildekastanje laan loopt terug uit op de Noordlaan In de tuinwijk van Winterslag bevinden zich tal van relicten die verwijzen naar het mijnverleden, zoals mijnkarretjes en een standbeeld van een mijnwerker in de Margarethalaan De Hovenierslaan en de Kortestraat lopen tot het einde van de tuinwijk en brengen het Kolenspoor terug in zicht Langs de Tennislaan bevindt zich een trage weg tussen hoge bomen naast het Kolenspoor, maar dit pad loopt uit in een gevaarlijke route Missing link 11: Geklauter door de wildernis geeft uiteindelijk toegang tot een fietspad op de Europalaan


Mijnbeek

Roosterbeek

53

52

33

38 35

51

34

36

39

37

27

40

43

50

42

Zusterkloosterbeek

Stiemerbeek

41

44

46 45

Dorpsbeek


46

28 48

-

47 49

De trage route in de Stiemerbeekvallei loopt onder het Kolenspoor door en verbindt de vallei met de Slagmolenweg Missing link 12: In Genk-Zuid en Bosdel is het Kolenspoor nog maar moeilijk bereikbaar en niet veilig toegankelijk


46 Dorpsbeek

45 Heiwijerbeek

Achterbeek

47

48 Stiemerbeek 49

29

Daalderheidebeek

Kaatsbeek


43 50 38 52

53

30 54 55 56 57 58 59

-

50 38 52 53

54 55 56 57 58 59 60

Verkenning van de bovengrondse infrastructuur van mijnsite Winterslag of C-mine Via de Evence CoppĂŠelaan wandelen naar de Hengelhoefstraat, waar de bewoners vanuit hun achtertuin zicht hebben op de mijnterril Terug in Genk-Noord bevindt zich een fietspad op de Gieterijstraat, maar nog dichter bij het Kolenspoor is er een informele route te vinden Missing link 13: Op dit punt eindigt het functioneel gebruik van het Kolenspoor en stiekeme paden geven uit op een aangename woonwijk in de Azalealaan In de Arbeidsstraat bevinden zich tal van volkstuintjes die grenzen aan het Kolenspoor, dat vanaf hier volledig verwilderd is De Marcel Habetslaan geeft via de N76 toegang tot de Opglabbekerzavel, waar de terrils van Zwartberg pronken in het landschap Via de open weilanden wordt er toegang verleend tot de bossen langs het Kolenspoor, waar de overstekende herten gespot kunnen worden Het stadion van Genk bevindt zich vlak langs het verlaten Kolenspoor, waar een trage weg toegang geeft tot het Thor park of de mijnsite van Zwartberg Het Kolenspoor is hier veilig te betreden en van de omgeving wordt gretig gebruik gemaakt door mountainbikers en herten Een zijbaan geeft toegang tot een open veld met uitzicht op de mijnterrils, waar schapen worden ingezet voor het beheer van de weiden Een ruiterbaan bevindt zich vlak langs het spoor


Mijnbeek

54 55 53 Bosbeek 56 57 52

38

51

Stiemerbeek

43

42

50

59 58

31


59 60 61 62

32

63 64 65 66 67

-

60 61 62 63 64 65 66 67 68

In As wordt het Kolenspoor gekruist door de Steenweg en snijdt ze dwars door het Nationaal Park Hoge Kempen Het zicht vanop het Kolenspoor wordt gekenmerkt door achtertuinen van percelen die grenzen aan het spoor Vanaf de kruising met de Bilzerweg loopt het Kolenspoor verder in de wildernis Na de Zandstraat is de verkeersdrukte van de Europalaan duidelijk merkbaar en lopen deze twee routes over een lange afstand evenwijdig Bij het benaderen van het Station van As splitst de monorail zich op in meerdere rails Het Kolenspoor wordt op deze site uitgebaat als een attractie met minitreinen en bijhorende spoorrails Op weg naar het oude stationsgebouw, dat nu dienst doet als cafĂŠ, bevindt zich een uitkijktoren die een wijds zicht geeft op het mijnlandschap van As Bij de oversteek van de Stationsstraat bevinden zich zowel een formele als een informele trage route Vanaf de doorsteek onder de N75 wordt de beleving van het Kolenspoor magisch met indrukwekkende grindgroeves in het gezichtsveld


Lietenbeek

Suttenbeek

67 66 Bosbeek 65 64

33

63 60

61

62

68


68 69

70

34

71

71 73 74

-

69 70

71 72

73 74 75

De magie wordt even onderbroken door de geur van en het zicht op het industrieterrein Op de Berg dat plots opduikt in het landschap Vanaf hier wordt het een optimale natuurlijke beleving, waar het Kolenspoor volledig opgaat in het lager gelegen landschap en een vergezicht op de rode mijnterril van Eisden in het beeld komt De voormalige gebouwen van het Station van Eisden zijn nog steeds aanwezig en vormen de toegangspoort naar de Mechelse Heide Aan de overzijde van de Spoorwegstraat lopen nog drie verwilderde uitlopers van het Kolenspoor, tot ze aan de Onze-Lieve-Vrouwe-straat abrupt “verdwijnen� Via de Spoorwegstraat is de tijnwijk van Eisden bereikbaar Op het einde van de Lindeweg is er een trage weg te vinden die na het doorkruisen van een kerkhof toegang geeft tot de achterzijde van Connecterra De Paul Lambertlaan geeft uiteindelijk toegang tot de mijnsite van Eisden, maar de voormalige spoorrails zijn hier volledig verdwenen


75

74

68

35

69

70

73

Vrietselbeek 71

72


36


09

B E E L D MATERIAAL

37


1 - 2 BERINGEN MIJN OF BE-MINE

38

5 1 . 0 7 2 7 7 8 ,

5 . 2 2 6 4 0 8

5 1 . 0 7 1 6 6 7 ,

5 . 2 2 6 1 6 8

5 1 . 0 7 1 ,

5 . 2 2 4 9 6 8

5 1 . 0 7 2 8 0 3 ,

5 . 2 2 6 4 7 8

5 1 . 0 7 2 6 0 2 ,

5 . 2 2 3 4 7 8


5 1 . 0 7 3 0 0 3 ,

5 . 2 2 3 4 3 7

5 1 . 0 7 4 1 1 8 ,

5 1 . 0 7 5 4 6 8 ,

5 . 2 2 3 5 4 7

5 1 . 0 7 6 1 0 5 ,

5 . 2 2 3 6 4 2

5 1 . 0 7 4 5 7 3 ,

5 . 2 2 3 9 5 3

5 1 . 0 7 5 0 8 5 ,

5 . 2 2 3 8 3 2

5 . 2 2 2 8 3

5 1 . 0 7 6 1 6 5 ,

5 . 2 2 1 7 7 5

5 1 . 0 7 6 2 3 8 ,

5 . 2 2 0 5 2 2 39

2 - 3 5 1 . 0 7 6 1 2 2 ,

5 1 . 0 7 3 8 9 ,

5 . 2 2 0 6 7

5 1 . 0 7 6 1 6 5 ,

5 . 2 2 0 0 2 3

TUINWIJK

VAN

5 . 2 2 8 3 5 5

5 1 . 0 7 3 9 3 5 ,

5 . 2 2 8 3 4 7

5 1 . 0 7 3 9 6 ,

BEVERLO

5 . 2 2 8 3 3 2

5 1 . 0 7 3 3 ,

5 1 . 0 7 3 9 9 3 ,

5 . 2 2 4 8 1 5

5 . 2 2 8 3 3 2


3 - 4 KOLENSPOOR IN GEBRUIK

5 1 . 0 7 3 9 0 5 ,

5 . 2 2 8 6 6 7

5 1 . 0 7 3 8 9 3 ,

5 . 2 2 8 6 8

5 1 . 0 7 4 3 8 2 ,

5 . 2 3 1 4 4 2

5 1 . 0 7 4 0 5 7 ,

5 . 2 3 1 3 4 5

5 1 . 0 7 4 0 5 7 ,

5 1 . 0 7 1 7 2 ,

5 . 2 3 1 1 1

5 1 . 0 7 0 9 0 5 ,

5 . 2 3 0 8 1 3

5 1 . 0 7 0 9 0 8 ,

5 1 . 0 6 7 8 9 ,

5 . 2 3 0 2 0 5

5 1 . 0 6 7 8 9 7 ,

5 . 2 3 1 3 2 8

40

5 . 2 3 0 8 2

5 . 2 3 0 0 9 5


4 - 5 5 1 . 0 6 6 9 6 2 ,

5 . 2 3 0 0 6 8

5 1 . 0 8 2 0 8 7 ,

5 . 2 2 9 6 2 2

ZICHTASSEN NAAR DE TERRILS

5 1 . 0 6 6 4 9 3 ,

5 . 2 3 3 3 3 8

5 1 . 0 6 6 0 3 7 ,

5 . 2 3 3 6 3 5 41

5 1 . 0 6 5 5 6 7 ,

5 . 2 3 4 9 7 5

5 1 . 0 6 4 7 5 3 ,

5 . 2 3 4 3 1 5

5 1 . 0 6 4 4 7 5 ,

5 . 2 3 2 5 8 2

5 1 . 0 6 5 0 1 5 ,

5 . 2 3 1 7 2 3

5 1 . 0 6 4 2 6 3 ,

5 . 2 3 2 0 6 2

5 1 . 0 6 4 1 9 2 ,

5 . 2 3 1 9 0 5

5 1 . 0 6 3 8 6 3 ,

5 . 2 2 9 2 2 2

5 1 . 0 6 3 8 7 3 ,

5 . 2 2 9 2 8 8


5 - 6 OP HET VERKEERDE PAD

5 1 . 0 6 3 8 0 3 ,

5 . 2 2 8 9 9 2

5 1 . 0 6 3 4 7 5 ,

5 . 2 2 9 0 2 2

5 1 . 0 6 2 8 7 3 ,

5 . 2 2 8 8 3 2

5 . 2 2 9 3 4 7

5 1 . 0 6 3 1 0 2 ,

5 . 2 2 9 3 2 5

5 1 . 0 6 2 7 4 5 ,

5 . 2 3 0 0 5 8

5 . 2 2 9 8 7

5 1 . 0 6 1 0 5 5 ,

5 . 2 2 9 5 8 7

5 . 2 2 8 6 4 7

5 1 . 0 5 9 1 4 7 ,

5 . 2 2 8 3 4 2

5 - 7 ONDER DE HOOGSPANNING

5 1 . 0 6 3 5 ,

42

5 1 . 0 6 1 7 1 2 ,

5 . 2 3 0 0 6 5

5 1 . 0 6 1 2 2 3 ,

5 1 . 0 6 0 9 6 3 ,

5 . 2 2 8 6 6 8

5 1 . 0 6 0 7 4 7 ,

7 - 8 DE

ZWARTE

BEEKVALLEI


8 - 9 5 1 . 0 5 7 6 3 7 ,

5 1 . 0 5 4 8 9 3 ,

5 . 2 2 8 4

5 . 2 3 0 0 8 2

5 1 . 0 5 4 4 4 8 ,

5 1 . 0 5 4 8 9 8 ,

5 . 2 3 0 0 8 2

5 1 . 0 5 4 6 3 8 ,

5 . 2 3 1 6 6

5 . 2 3 0 2 1 7

DE

‘WEIDE’

5 1 . 0 5 3 8 4 3 ,

WERELD

IN

5 . 2 3 1 1 6 3 43

5 1 . 0 5 3 8 2 7 ,

5 . 2 3 1 1 6 5

5 1 . 0 5 3 1 4 7 ,

5 . 2 3 2 0 1 7

5 1 . 0 5 3 0 1 2 ,

5 . 2 3 1 7 8 7

5 1 . 0 5 3 7 9 2 ,

5 . 2 3 3 4 9 2

5 1 . 0 5 3 9 2 ,

5 . 2 3 3 6 2 5

9-10 RUSTPUNT: CHECK, VUILBAK:?

5 1 . 0 5 3 2 8 3 ,

5 . 2 3 2 3 8 8


5 1 . 0 5 3 4 7 2 ,

5 . 2 3 3 8 0 3

5 1 . 0 5 2 4 9 5 ,

5 . 2 3 4 9 6 8

10-11 5 1 . 0 5 1 8 2 8 ,

5 . 2 3 4 1 4 2

5 1 . 0 5 1 6 3 2 ,

5 . 2 3 3 7 8 7

TREIN-

EN

5 1 . 0 5 0 9 1 8 ,

5 . 2 3 4 7 4 3

5 1 . 0 5 0 7 0 8 ,

5 . 2 3 5 2 8 8

5 1 . 0 5 0 6 7 2 ,

BUSSTATION

44

5 . 2 3 5 6 2 8

5 1 . 0 4 9 9 6 7 ,

5 . 2 3 6 4 0 8

11-12 5 1 . 0 4 9 9 3 7 ,

5 . 2 3 6 4 2

5 1 . 0 4 9 3 0 2 ,

5 . 2 3 8 0 6 7

5 1 . 0 4 8 4 6 5 ,

5 . 2 3 9 9 5 3

ENKEL WANDELAARS WELKOM


5 1 . 0 4 8 4 9 3 ,

5 . 2 4 0 0 2 3

5 1 . 0 4 8 4 1 ,

5 . 2 4 0 2 6 8

5 1 . 0 4 8 2 0 7 ,

5 1 . 0 4 7 8 1 ,

5 . 2 4 1 9 2 2

5 1 . 0 4 6 4 6 7 ,

5 . 2 4 4 9 1 7

5 1 . 0 4 6 4 2 5 ,

5 . 2 4 0 6 1

5 1 . 0 4 8 1 2 8 ,

5 . 2 4 1 2 0 8

5 . 2 4 5 5 3 8

5 1 . 0 4 5 8 7 7 ,

5 . 2 4 6 8 2 2 45

5 1 . 0 4 5 8 6 2 ,

5 . 2 4 6 9 9 8

5 1 . 0 4 5 4 8 7 ,

5 . 2 4 6 6 7

5 1 . 0 4 4 0 5 7 ,

5 . 2 5 2 1 6

12-13 OVERSTEEK NAAR NAALDBOS

5 1 . 0 4 4 3 4 8 ,

5 . 2 5 0 7 5 7

5 1 . 0 4 4 0 1 5 ,

5 . 2 5 2 0 4 8


12-14

5 1 . 0 4 2 7 9 3 ,

5 . 2 5 4 8 2 7

TERUG NAAR HET LOOFBOS

5 1 . 0 4 3 8 6 8 ,

5 1 . 0 4 2 3 3 2 ,

5 1 . 0 4 1 4 6 3 ,

5 . 2 5 6 2 6

5 . 2 5 1 9 8

5 . 2 5 8 6 7 8

46

14-15 5 1 . 0 4 0 9 0 8 ,

5 . 2 6 0 2 1 7

5 1 . 0 4 0 0 7 7 ,

5 . 2 6 3 1 7 7

5 1 . 0 3 9 7 4 7 ,

5 . 2 6 5 4 3 2

KAPEL IN HEUSDEN-ZOLDER

15-16 5 1 . 0 4 0 5 6 3 ,

5 . 2 7 0 2 9 7

5 1 . 0 4 0 6 8 2 ,

5 . 2 7 2 2 1

AANKOMST BIJ HET KERKHOF


5 1 . 0 4 0 2 5 3 ,

5 . 2 7 2 6 9 2

5 1 . 0 3 8 8 8 9 ,

5 . 2 7 2 7 6 8

16-17 5 1 . 0 3 9 3 7 3 ,

5 . 2 7 5 7 5 2

5 1 . 0 3 9 1 9 8 ,

5 . 2 7 6 1 0 8

AVONTUUR NAAR DE SCHACHT 47


48


18-19 SCHACHT

EN

OMGEVING

5 1 . 0 4 0 7 6 2 ,

5 . 3 2 7 7 1 5

5 1 . 0 4 1 1 6 2 ,

5 . 3 2 7 0 5 5 49

19-20 5 1 . 0 4 5 9 6 5 ,

5 . 3 2 5 2 4 2

5 1 . 0 4 6 2 4 ,

5 . 3 2 5 1 8

DE WATERTOREN EN DE TERRIL

5 1 . 0 4 6 3 5 7 ,

5 . 3 2 5 2 2 7

5 1 . 0 4 7 6 5 5 ,

5 . 3 2 7 2 8 8

5 1 . 0 4 7 7 3 5 ,

5 1 . 0 4 9 9 6 ,

5 . 3 2 7 1 9 8

5 . 3 2 7 2 6 7


5 1 . 0 5 1 0 3 2 ,

5 . 3 2 5 0 6 8

5 1 . 0 5 2 3 8 7 ,

5 . 3 2 4 5 3 2

5 1 . 0 5 3 4 5 2 ,

5 . 3 2 5 2 2 7

5 1 . 0 5 1 2 2 3 ,

5 . 3 2 4 8 7 2

5 1 . 0 5 3 4 5 ,

5 . 3 2 5 2 1 3

20-21 5 1 . 0 5 3 4 5 8 ,

5 . 3 2 5 2 1

LANGS INDUSTRIETERREINEN

50

21-22 5 1 . 0 4 7 4 8 2 ,

5 . 3 2 4 4 0 3

5 1 . 0 3 4 6 4 ,

5 . 3 2 2 2 6 2

5 1 . 0 3 9 7 3 2 ,

5 1 . 0 3 4 4 7 2 ,

5 . 3 2 3 1 4 2

5 . 3 1 8 4 2 2

STATION

HEUSDEN-ZOLDER

5 1 . 0 3 3 6 2 8 ,

5 . 3 2 9 7 6 8


22-23 ZOEK EEN VEILIGERE ROUTE

5 1 . 0 3 3 7 0 8 ,

5 . 3 3 0 6 2 3

5 1 . 0 3 3 6 5 7 ,

5 . 3 4 3 0 9 2

5 1 . 0 3 1 6 4 ,

5 . 3 4 8 0 8

23-24 INFORMEEL

UITRUSTEN

51

5 1 . 0 3 1 0 8 ,

5 . 3 4 8 9 1 2

24-25 5 1 . 0 2 7 6 9 3 ,

5 . 3 5 1 6 7 2

HIER LIGT EEN FIETSPAD LANGS

5 1 . 0 2 5 5 2 7 ,

5 . 3 5 1 9 5 5


25-26 ONDER DE BRUG VAN DE E314

5 1 . 0 2 2 2 2 5 ,

5 . 3 5 0 5 2 2

5 1 . 0 0 3 6 2 8 ,

5 . 3 5 3 0 8 3

26-27 5 1 . 0 1 3 6 4 8 ,

SCHEIDING VAN DE WEGEN

5 . 3 4 8 1 2 3

52

5 1 . 0 0 7 0 1 5 ,

5 . 3 4 9 5 6 3

5 1 . 0 0 5 2 0 5 ,

5 . 3 5 0 9 2 2

5 1 . 0 0 4 0 1 7 ,

5 . 3 5 2 4 7 8

27-28 KOLENSPOOR

=

FIETSPAD


28-29 5 1 . 0 0 1 5 5 5 ,

5 . 3 5 8 4 4 3

DE N74 KRUIST HET PAD

5 1 . 0 0 0 9 2 8 ,

5 . 3 6 2 1 8 5

5 1 . 0 0 0 9 2 ,

5 . 3 6 8 3 8 8

29-30 5 1 . 0 0 0 9 6 5 ,

5 . 3 6 4 8 2 5

ACHTERTUINEN

IN

ZICHT

5 1 . 0 0 1 0 3 2 ,

5 . 3 6 5 8 3 3

53

30-31 5 1 . 0 0 0 9 ,

5 . 3 7 0 7 4 5

OPVALLENDE

BUFFERZONE

5 1 . 0 0 0 9 2 3 ,

5 . 3 7 4 1 8 7

31-32 5 1 . 0 0 1 0 0 3 ,

5 . 3 7 9 0 7 5

5 1 . 0 0 0 9 3 3 ,

5 . 3 8 0 9 2 3

WAFELGEUR EN INDUSTRIE

5 1 . 0 0 0 9 8 7 ,

5 . 3 7 6 5 5


32-33 5 1 . 0 0 0 9 2 ,

5 . 3 8 5 1 4 2

5 1 . 0 0 1 0 2 3 ,

5 . 3 8 7 7 1 7

5 1 . 0 0 0 8 9 2 ,

5 . 3 9 5 9 2 7

5 1 . 0 0 0 7 5 8 ,

5 . 4 0 5 5 2 7

5 1 . 0 0 0 9 2 ,

5 . 3 9 5 4 6 3

DE MAGIE VAN DE TEUT

5 1 . 0 0 0 7 6 2 ,

5 . 4 1 1 7 9 7

54

33-34 5 1 . 0 0 0 7 5 3 ,

5 1 . 0 0 0 8 5 2 ,

5 . 4 1 2 2 2

5 . 4 1 6 4 3 8

5 1 . 0 0 0 7 8 ,

5 . 4 1 2 2 7 8

5 1 . 0 0 0 6 2 3 ,

5 . 4 2 7 1 7 7

5 1 . 0 0 0 7 0 8 ,

5 . 4 1 5 0 4 8

OPEN, TOE, OPEN, TOE,...

5 1 . 0 0 0 1 6 8 ,

5 . 4 3 1 0 4 7


5 0 . 9 9 9 9 7 2 ,

5 . 4 3 2 2 7 7

5 0 . 9 9 9 6 4 7 ,

5 . 4 3 4 0 2 7

5 0 . 9 9 9 4 8 ,

5 . 4 3 4 9 4 2

5 0 . 9 9 9 3 2 3 ,

5 . 4 3 5 6 6 7

5 0 . 9 9 8 8 8 5 ,

5 . 4 3 8 0 9 2

5 0 . 9 9 8 6 6 3 ,

5 . 4 3 9 1 1 8

5 0 . 9 9 7 7 6 ,

5 . 4 4 3 7 7 2

5 0 . 9 9 7 5 8 5 ,

5 . 4 4 4 5 55

34-35 5 0 . 9 9 7 5 3 7 ,

5 . 4 4 4 7 8 5

RESTANTEN

KOLENSPOOR

5 0 . 9 9 7 4 7 7 ,

5 . 4 4 4 9 8 7

5 0 . 9 9 7 4 9 7 ,

5 . 4 4 4 4 4 8

5 0 . 9 9 7 0 9 ,

5 . 4 4 7 4 2 2

34-36 RAILS EN TRAGE WEGEN

5 0 . 9 9 7 4 6 5 ,

5 . 4 4 4 9 7 2


5 0 . 9 9 6 9 2 3 ,

5 . 4 4 8 0 1

5 0 . 9 9 6 7 3 2 ,

5 . 4 4 9 2 4

36-37 5 0 . 9 9 5 4 7 ,

5 . 4 5 5 0 3 5

5 0 . 9 9 5 4 3 7 ,

5 . 4 5 5 1 6 8

RESTANTEN IN DE WILDERNIS

5 0 . 9 9 5 3 0 2 ,

5 . 4 5 5 7

56

5 0 . 9 9 5 2 2 5 ,

5 . 4 5 5 8 1 2

37-36 5 0 . 9 9 4 5 8 3 ,

5 . 4 5 8 1 5

5 0 . 9 9 3 8 3 8 ,

5 . 4 6 0 4 1 3

OMKEREN EN TERUGGAAN


36-38 TRANSPORT IN GENK-NOORD

5 0 . 9 9 6 3 2 3 ,

5 . 4 6 0 4 2 3

5 0 . 9 9 8 0 8 8 ,

5 . 4 7 1 4 7 2 57

5 0 . 9 9 9 1 5 7 ,

5 . 4 7 2 6 2 7

5 0 . 9 8 4 5 0 8 ,

5 . 4 7 3 7 2 2

5 0 . 9 9 8 2 5 5 ,

5 . 4 7 3 9 0 8

5 0 . 9 9 5 9 6 7 ,

5 . 4 7 2 9 0 7

5 0 . 9 9 5 7 8 3 ,

5 . 4 7 2 7 3 2

38-39 UITLOPERS NAAR BEDRIJVEN

5 0 . 9 9 8 2 6 2 ,

5 . 4 7 3 8 9 2


39-40 5 0 . 9 9 5 2 6 8 ,

5 . 4 7 2 1 5 3

SAAIE GEBOUWEN EN TERRILS

5 0 . 9 9 1 9 2 3 ,

5 . 4 6 9 5 3 8

5 0 . 9 8 9 8 6 7 ,

5 . 4 6 9 0 6 8

40-41 5 0 . 9 8 9 8 7 ,

5 . 4 6 9 0 7 5

GOEDERENSTATION VAN GENK

5 0 . 9 8 9 3 2 3 ,

5 . 4 6 9 1 6

58

41-42 5 0 . 9 7 7 2 5 3 ,

5 . 4 7 1 5 9

5 0 . 9 7 6 4 8 8 ,

5 . 4 7 1 9 1 8

AFDWALEN VAN TUINWIJKEN

42-43 H. ESSERS + SCHACHTBOKKEN


5 0 . 9 7 7 9 7 8 ,

5 . 4 8 0 5 0 2

5 0 . 9 8 1 2 3 3 ,

5 . 4 8 1 4 0 3

5 0 . 9 8 0 8 9 3 ,

5 . 4 8 6 8 0 3

5 0 . 9 8 1 1 6 5 ,

5 . 4 8 4 8 1 8

43-42 5 0 . 9 8 0 8 6 3 ,

5 . 4 8 6 1 6 2

TERUG NAAR DE TUINWIJK

59

42-44 WINTERSLAG EN BEELDEN

5 0 . 9 7 2 5 7 3 ,

5 . 4 8 0 7 1

44-41 RONDPUNTKUNST

5 0 . 9 7 4 4 6 2 ,

5 . 4 7 6 8

5 0 . 9 7 5 9 5 8 ,

5 . 4 7 2 3 0 5


41-45 5 0 . 9 7 5 2 0 7 ,

5 . 4 7 2 3 6 7

5 0 . 9 7 1 1 4 ,

5 . 4 7 3 6 1 7

ZIJN DAT NU ECHTE BOTTEN?

5 0 . 9 7 1 1 5 5 ,

5 . 4 7 3 6 0 7

5 0 . 9 7 0 9 7 ,

5 . 4 7 3 3 6 2

5 0 . 9 7 4 5 2 3 ,

5 . 4 7 2 2 7 3

5 0 . 9 7 0 7 4 3 ,

5 . 4 7 3 4 8 5

60

45-46 5 0 . 9 6 9 1 9 7 ,

5 . 4 7 4 0 7 3

5 0 . 9 6 5 3 7 ,

5 . 4 7 7 4 8

VEILIGHEID OP HET RODE PAD

5 0 . 9 6 5 1 3 5 ,

5 . 4 7 8 7 3 2

5 0 . 9 6 5 0 3 2 ,

5 . 4 7 8 8 4 7


46-47 IN DE STIEMERBEEKVALLEI

5 0 . 9 6 4 4 2 5 ,

5 . 4 7 6 2 7 2

48-49 5 0 . 9 6 3 4 5 2 ,

5 . 4 7 5 6 8 3

5 0 . 9 6 1 6 0 7 ,

SNEL EENS PIEPEN IN BOSDEL

5 . 4 7 6 2 9 2

61

5 0 . 9 4 9 3 9 8 ,

5 . 4 8 3 3 1 5

5 0 . 9 4 8 6 8 5 ,

5 . 4 8 3 5 4

5 0 . 9 4 8 5 7 3 ,

5 . 4 8 3 5 6 8

5 . 4 8 8 6 4 2

5 0 . 9 8 2 3 8 8 ,

5 . 4 8 8 9 8 3

43-50 MIJN WINTERSLAG OF C-MINE

5 0 . 9 8 1 2 8 7 ,


50-38 5 0 . 9 8 2 7 7 8 ,

WONEN LANGS DE TERRILS

5 . 4 9 1 3 1 5

5 0 . 9 8 7 0 0 8 ,

5 . 4 9 2 0 3

62

5 0 . 9 8 7 1 0 8 ,

5 . 4 8 9 6 2 2

5 0 . 9 8 8 9 9 7 ,

5 . 4 8 8 3 5 5

5 0 . 9 9 4 9 1 5 ,

5 . 4 7 8 0 2 3

38-51 5 0 . 9 9 6 5 3 5 ,

5 . 4 7 6 3 6 5

5 0 . 9 9 8 1 2 3 ,

5 . 4 7 4 4 0 7

5 0 . 9 9 8 3 1 3 ,

5 . 4 7 4 1 6 3

TERUG

IN

GENK-NOORD


5 0 . 9 9 8 2 6 5 ,

5 . 4 7 4 4 1 2

5 0 . 9 9 8 5 1 8 ,

5 . 4 7 4 9 0 8

5 0 . 9 9 9 2 8 7 ,

5 . 4 7 5 8 2 2

5 0 . 9 9 8 6 0 7 ,

5 . 4 7 5 1 0 7

5 0 . 9 9 8 8 3 7 ,

5 . 4 7 5 2 1 5

5 1 . 0 0 0 1 7 2 ,

5 . 4 7 7 7 5 5

51-52 ER IS NOG MEER INDUSTRIE

63

5 1 . 0 0 0 3 1 8 ,

5 . 4 7 8 0 7 7

5 1 . 0 0 1 4 4 5 ,

5 . 4 8 0 3 7 3

5 1 . 0 0 1 7 8 5 ,

5 . 4 8 1 3 0 2

5 1 . 0 0 1 8 2 8 ,

5 . 4 8 1 3 0 7

5 1 . 0 0 2 3 3 2 ,

5 . 4 8 1 8 5 3

52-53 EINDE GEBRUIK KOLENSPOOR

5 1 . 0 0 2 2 4 3 ,

5 . 4 8 1 1 3


5 1 . 0 0 5 2 3 3 ,

5 . 4 8 7 4 0 2

5 1 . 0 0 5 6 8 ,

5 . 4 8 8 1 5 3

5 1 . 0 0 5 7 8 2 ,

5 . 4 8 8 4 2 2

5 1 . 0 0 7 9 3 2 ,

5 . 4 9 4 2 5 8

5 1 . 0 0 6 3 5 2 ,

5 . 4 8 9 8 8 8

64

53-54 5 1 . 0 0 6 9 1 5 ,

5 . 4 9 5 2 6 7

LANGS DE VOLKSTUINTJES

5 1 . 0 0 6 9 1 2 ,

5 . 4 9 5 7 3 2

5 1 . 0 0 8 3 5 ,

5 . 4 9 5 4 4 3

5 1 . 0 0 8 3 5 8 ,

5 . 4 9 5 4 4 2

5 1 . 0 0 8 5 5 3 ,

5 1 . 0 0 8 5 7 ,

5 . 4 9 5 0 0 3

5 1 . 0 0 8 6 6 2 ,

5 . 4 9 5 4 5 7

5 . 4 9 5 0 0 5


5 1 . 0 0 8 8 7 ,

5 . 4 9 6 2 7 8

5 1 . 0 0 9 4 4 3 ,

5 . 5 0 0 9 3 8

54-55 5 1 . 0 0 8 8 9 7 ,

TERRILS VAN ZWARTBERG

5 . 5 0 8 3 6 7

65

5 1 . 0 1 1 2 2 7 ,

5 1 . 0 0 9 8 8 2 ,

5 . 5 1 8 7 1 7

5 1 . 0 0 9 8 1 ,

5 . 5 1 9 3 7 2

5 . 5 1 3 4 2 3


55-56 5 1 . 0 0 7 5 5 5 ,

5 . 5 1 7 7 8 5

HERTJES

EN

KRC

GENK

5 1 . 0 0 7 9 6 ,

5 . 5 1 7 9 4 2

5 1 . 0 0 7 9 7 8 ,

5 . 5 1 7 9 4 3

5 . 5 2 8 7 6

5 1 . 0 0 4 3 7 8 ,

5 . 5 2 9 9 9 7

5 . 5 3 1 4 1 2

5 1 . 0 0 3 8 9 7 ,

5 . 5 3 1 4 8 3

66

5 1 . 0 0 4 8 6 7 ,

5 . 5 2 7 6 1 5

5 1 . 0 0 4 6 2 8 ,

56-57 5 1 . 0 0 4 2 0 5 ,

5 . 5 3 0 5 2 5

ACHTERBUURT THOR PARK

5 1 . 0 0 4 0 5 7 ,


5 1 . 0 0 3 4 6 8 ,

5 . 5 3 3 6 9 8

5 1 . 0 0 3 1 7 2 ,

5 . 5 3 4 8 4 7

5 1 . 0 0 2 8 2 5 ,

5 . 5 3 5 8 8 8

5 1 . 0 0 2 5 0 3 ,

5 . 5 3 8 8 4

5 1 . 0 0 2 4 8 5 ,

5 . 5 3 5 1 9 5

57-58 TAKKEN

ONTWIJKEN

67

58-59 5 1 . 0 0 2 1 2 2 ,

5 . 5 4 1 0 2 8

5 1 . 0 0 1 8 6 ,

5 . 5 4 1 9 2 3

5 1 . 0 0 1 8 4 5 ,

5 1 . 0 0 2 1 5 5 ,

5 . 5 4 1 8 9 3

5 . 5 4 1 9 4 3

DE STAL VAN ZWARTBERG

5 1 . 0 0 2 3 4 ,

5 . 5 4 3 0 7


59-60 SCHAPEN EN VLIEGTUIGEN

5 1 . 0 0 0 4 0 2 ,

5 . 5 5 0 0 8 2

5 1 . 0 0 0 1 5 7 ,

5 . 5 5 0 0 0 3

5 0 . 9 9 9 6 5 8 ,

5 . 5 5 1 4 3 7

68

60-61 5 0 . 9 9 8 0 3 7 ,

5 . 5 5 9 9 4 8

5 0 . 9 9 7 9 5 3 ,

5 . 5 6 0 4 8 3

61-62 5 0 . 9 9 5 0 7 2 ,

5 . 5 7 4 6 8

GEEN TREIN OP KOMST?

WANDELEN OP HET SPOOR

5 0 . 9 9 7 7 8 3 ,

5 . 5 6 1 3 6 7


62-63 PARALLEL

MET

DE

N75

5 0 . 9 9 8 0 0 7 ,

5 . 5 8 8 0 5 6

63-64 5 0 . 9 9 8 8 4 7 ,

5 . 5 8 9 8 7 3

5 0 . 9 9 8 8 2 ,

5 . 5 8 9 9 5

5 0 . 9 9 8 8 1 5 ,

5 . 5 8 9 9 4 7

DE WISSELS WERKEN NOG 69

64-65 5 1 . 0 0 1 0 4 3 ,

5 . 5 9 4 1 9 2

5 1 . 0 0 1 4 3 7 ,

5 . 5 9 5 0 2 7

EEN

MINI

KOLENSPOOR

5 1 . 0 0 2 6 2 5 ,

5 . 5 9 7 0 2 8

5 1 . 0 0 4 0 2 2 ,

5 . 6 0 0 0 2 8

65-66 5 1 . 0 0 2 8 4 3 ,

5 . 5 9 7 3 7 7

5 1 . 0 0 3 6 3 3 ,

5 . 5 9 6 9 6 5

BEFAAMD STATION VAN AS


5 1 . 0 0 4 3 5 3 ,

5 . 6 0 0 7 4 7

5 1 . 0 0 5 3 9 8 ,

5 . 6 0 2 5 4 2

5 1 . 0 0 5 4 5 5 ,

5 . 6 0 2 6 2 8

5 1 . 0 0 6 0 3 7 ,

5 . 6 0 3 9 9 7

5 1 . 0 0 6 8 8 7 ,

5 . 6 0 6 0 6 7

66-67 5 1 . 0 0 5 9 8 8 ,

5 . 6 0 3 5 1 3

ONDER DE DRUKKE N75 DOOR

70

67-68 5 1 . 0 0 7 7 1 7 ,

5 . 6 1 1 3 9 5

5 1 . 0 0 7 3 9 8 ,

5 . 6 1 6 1 7 8

5 1 . 0 0 7 3 7 5 ,

5 . 6 1 5 3 6 8

5 1 . 0 0 7 2 0 3 ,

5 . 6 1 5 5 6 2

5 1 . 0 0 5 6 0 8 ,

5 . 6 1 9 3 5

NU WORDT HET MAGISCH

5 1 . 0 0 4 4 7 ,

5 . 6 2 0 9 8 3


5 1 . 0 0 2 8 7 8 ,

5 . 6 2 2 9 3

5 1 . 0 0 2 9 1 5 ,

5 . 6 2 2 9 5 7

5 1 . 0 0 0 9 8 2 ,

5 . 6 2 5 0 6 2

5 0 . 9 9 8 2 2 8 ,

5 . 6 2 9 6 1

68-69 INDUSTRIE

OP

DE

BERG

71

69-70

5 0 . 9 9 6 0 8 3 ,

5 . 6 5 1 0 1

5 0 . 9 9 7 5 2 ,

5 . 6 3 6 1 4 8

DWARS DOOR HET NPHK

5 0 . 9 9 3 3 6 7 ,

5 . 6 6 5 8 8 2

5 1 . 0 7 3 9 3 5 ,

5 . 2 2 8 3 4 7

5 0 . 9 9 2 4 2 5 ,

5 . 6 6 8 5 7 2


70-71 EEN STATION IN EISDEN

5 0 . 9 9 0 3 2 3 ,

5 . 6 7 4 5 0 8

5 0 . 9 8 9 2 4 3 ,

5 . 6 7 6 1 1 8

5 0 . 9 8 8 9 9 2 ,

5 . 6 7 6 4 9 3

5 0 . 9 8 8 0 9 5 ,

5 . 6 7 7 8 7 5

5 0 . 9 8 7 2 0 5 ,

5 . 6 7 9 5 5 3

5 0 . 9 8 5 2 0 3 ,

5 . 6 8 5 3 4 5

5 0 . 9 8 5 2 2 ,

5 . 6 8 5 3 9 8

71-72 5 0 . 9 8 8 6 6 5 ,

5 . 6 7 6 9 0 3

5 0 . 9 8 5 8 6 ,

5 . 6 8 3 2 2 2

EINDE VAN HET KOLENSPOOR

72

71-73 5 0 . 9 8 5 2 8 3 ,

5 . 6 8 5 4 5 3

5 0 . 9 8 4 1 3 7 ,

5 . 6 8 8 4 3 2

5 0 . 9 8 4 0 2 7 ,

5 . 6 8 8 8 1 3

DE TUINWIJK VAN EISDEN


5 0 . 9 8 8 9 2 5 ,

5 . 6 7 7 3 2

5 0 . 9 8 9 7 1 ,

5 . 6 7 8 5 0 2

5 0 . 9 9 0 9 5 3 ,

5 . 6 7 6 4 3

5 0 . 9 9 2 3 1 2 ,

5 . 6 7 4 8 9 2

5 0 . 9 9 2 8 3 7 ,

5 . 6 7 3 9 4

73-74 5 0 . 9 9 2 0 5 8 ,

5 . 6 7 4 8 3 5

EEN KERKHOF EN TERHILLS

73

5 0 . 9 9 3 5 7 2 ,

5 . 6 7 3 4 4

5 0 . 9 9 3 8 1 8 ,

5 . 6 7 3 9 6 7

5 0 . 9 9 5 1 1 3 ,

5 . 6 7 6 5 1 2

74 - 75 5 0 . 9 9 5 9 1 3 ,

5 . 6 7 8 9 3 7

5 0 . 9 9 6 2 3 5 ,

5 . 6 7 9 4 9 3

MIJN VAN MAASMECHELEN

5 0 . 9 9 5 8 4 2 ,

5 . 6 7 8 5 6 3


74

ONDERZOEK DOOR DOMINIEK LENS IN HET KADER VAN T.OP LIMBURG EN IN OPDRACHT VAN RUIMTE VLAANDEREN

2015


ONDERZOEK DOOR DOMINIEK LENS IN HET KADER VAN T.OP LIMBURG

Profile for T.OP Limburg

Veldonderzoek traject van het Kolenspoor  

In welke staat verkeert het kolenspoor vandaag? Hoe wordt het gebruikt? Is het overal toegankelijk? Waarin bestaan de capaciteiten van het k...

Veldonderzoek traject van het Kolenspoor  

In welke staat verkeert het kolenspoor vandaag? Hoe wordt het gebruikt? Is het overal toegankelijk? Waarin bestaan de capaciteiten van het k...

Advertisement