T.OP Limburg

BE

Ruimte Vlaanderen initieerde T.OP Limburg om bij te dragen aan de maatschappelijke en economische heropleving van de regio na de sluiting van Ford-Genk in 2014. Het versterkt de ruimtelijke pijler van het actieplan dat de Vlaamse Regering uitvoert om de economie zuurstof te geven, SALK. T.OP Limburg bundelt drie ambities: het versnellen van de circulaire economie , het versterken van de vrijetijdseconomie en een gezonde stedelijke dynamiek. Om die ambities waar te maken, worden vier transitietrajecten uitgetekend: multiproductief energielandschap, strategische verdichten en ontsnipperen, intermodale mobiliteit en multifunctioneel water. Binnen dit raamwerk stimuleert T.OP Limburg innovatieve coalities en toekomstperspectieven om tegen 2020 een programma van gebiedseigen en vooruitstrevende projecten te realiseren.

https://www.toplimburg.be

Publications