__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Ефективне регулювання


Зміст

2

Вступне слово

3

Перешкоди, які створює регуляторна система для бізнесу

4

Проблеми регуляторної системи

6

Кейс: Як працює законодавство у будівництві

6

Місце Офісу у процесах ефективного регулювання

8

Економічне зростання — результат ефективного регулювання

8

Завдання ефективного регулювання

9

Допомога BRDO у формуванні державної політики

10

Фокус роботи BRDO

11

Аналіз проектів регуляторних актів

11

Системний перегляд регуляторних актів Rolling Review

12

Дорожня карта Doing Business-2017

14

Проекти регулювання

15

Регулювання майбутнього

16

Центр підтримки ефективного регулювання

18

Засновники BRDO

18

Партнери BRDO

18

Команда

19


ВСТУПНЕ СЛОВО

Регулювання в Україні має базуватися на довірі Історія знає два універсальних ресурси для впорядкування життя групи людей незалежно від розміру, географії проживання чи інших особливостей. Це страх або довіра. У кожному конкретному випадку їх застосування, як правило, комбінується, але як основа для побудови відносин у групі вони є взаємовиключними. Страх дозволяє будувати відносини досить швидко і робить систему гарно керованою через вертикальну структуру прийняття рішень і право сили як основний принцип взаємодії. Примус, нестабільність і розмитість правил, неочікувані волюнтаристські рішення, маніпулювання інформацією, культивація у людях відчуття провини – основні інструменти таких систем. Водночас, такі системи є дорогими і не- стабільними, бо з часом ціною їхнього існування стають людські життя. Побудувати стосунки, засновані на довірі – складне завдання, що вимагає мудрості та терпіння. Однак результат того вартує – така система є значно дешевшою та ефективнішою. Вона не пригнічує бізнес, а стимулює його для розвитку. Про пастку швидких перемог та простих рішень Основою для побудови відносин в Україні досі є страх. І кожне покоління управлінців, перед якими стояло завдання вирішити проблему неякісного регулювання, шукало швидких перемог. Ці люди не відчували кредиту довіри від суспільства та боялися втратити вплив, посади, рідше – ім’я. Коли рушійною силою дій є страх, на справжній аналіз проблем та якісне планування шляхів їх вирішення ніколи немає часу. Немає його і на справжні консультації з усіма зацікавленими сторонами та врахування їхніх інтересів, на

прорахунок і пояснення наслідків прийнятих рішень. Стратегія quick wins породжує хаотичні рухи влади, які лише лякають бізнес та змушують його захищатися, йти в “тінь”, максимально зменшуючи контакти з державним апаратом. У цьому і полягає пастка стратегії швидких перемог: обирають її для здобуття довіри, а реалізовують у спосіб, що породжує страх. Натомість застосування інструментів, що мали б породжувати довіру держави і бізнесу, імітується. В умовах деградації державного апарату регуляторна система обросла декораціями і майже остаточно перетворилася у каргокульт. У її справжність, схоже, не вірять навіть ті, хто її уособлює. Прірва недовіри збільшується, а відносини стають обтяжливими. Коли для побудови цивілізованих відносин немає довіри, а для примусу – сили, найпростішим рішенням видається розірвати зіпсовані відносини – скасувати правила, ліквідувати інституції, "розірвати зв’язки", бо чим менше контактів – тим менше про них нагадує. Таку стратегію втечі з зіпсованих відносин у нас часто називають "дерегуляцією" і вона не має нічого спільного з побудовою довіри. Це ключове протиріччя на рівні підсвідомості відчувається, коли намагаєшся поєднати нашу дерегуляцію з євроінтеграцією – процесом гармонізації регулювання з європейською моделлю, де всі, навіть найменші процедури існують перш за все для створення довіри.

а імітація процедур – прикриттям. Для її побудови ми проводимо інвентаризацію відносин. Це торкнеться кожної галузі, кожного окремого ринку. Співставлення інформаційних полів бізнесу та держави дозволить сформувати спільне. Публічне. Це дозволить покласти край багатьом стереотипам та маніпуляціям і закладе можливість для відвертої розмови про інтереси. Наступним кроком буде співставлення інтересів та обрання спільних цілей. Для цього про інтереси нарешті поговоримо відверто, шукаючи можливості для спільного посилення та зростання. Узгоджені спільні цілі стануть фундаментом для формування спільного плану розвитку, що буде для всіх дороговказом та дасть можливість для перших спільних перемог, які, в свою чергу, народять довіру. Наявність хоча б мінімальної довіри дозволить створити перші ефективні правила. Вони не будуть "спущені зверху" або "привезені з-за кордону". Вони будуть прийняті спільно. Інакше для їх виконання довелося б застосовувати примус, що лише віддалятиме від мети. Спільне виконання цього плану сформує довіру, достатню, щоб правила нарешті запрацювали без примусу. Тоді в Україні почнеться ера ефективного регулювання. Для цього і працює BRDO. Олексій Гончарук, Голова BRDO

Про майбутнє Обираючи систему, засновану на довірі, слід пам’ятати, що застосування інструментів страху її руйнуватиме, а без довіри правила не працюватимуть. Примус та “вольові”, засновані на емоціях, рішення не можуть бути її фундаментом, 3


ПЕРЕШКОДИ, ЯКІ СТВОРЮЄ РЕГУЛЯТОРНА СИСТЕМА ДЛЯ БІЗНЕСУ

Уявні перешкоди,

які створює регуляторна система для бізнесу Високі податки Вважається, що податкове навантаження в Україні надмірне. За оцінками міжнародних експертів частка податкових надходжень у бюджет до ВВП в Україні становила 28,1%, а з урахуванням податкового навантаження на працю — перевищувала 37%. Такий показник відповідає середньому рівню розвинених країн ОЕСР (34,8%), але є значно більшим, ніж у більшості країн, що розвиваються. Конкуренція тіньової економіки та правова невизначеність при адмініструванні податків створюють лінію фронту між фіскальними органами та бізнесом. Показники середнього податкового навантаження приховують ситуації, у яких податкове навантаження на один бізнес може бути у багато разів вищим, ніж на інший, у якого воно може бути майже відсутнім через особливості оподаткування чи корупцію.

Реальні перешкоди Неможливість прогнозування В Україні про зміну правил бізнесзазвичай дізнається із засобів масової інформації або під час наступного вимушеного контакту з державою. Проблемою є непрогнозованість та нестабільність податкового законодавства. Зміни до Податкового кодексу вносяться щороку. В Європі зміні правил передують тривалі публічні процедури, істотні нововведення запроваджуються лише після доведення позитивного ефекту.

Неякісне державне регулювання В Україні нові правила запроваджуються у волюнтаристський спосіб — через "політичну волю", без аналізу проблем та прагматичного розрахунку. Як наслідок, якість прийнятих рішень оцінити неможливо, а близько 30% актів взагалі діють з порушенням принципу законності. В Європі система дозволяє прослідкувати історію регулювання окремих ринків та оцінити їхню реальну результативність. Ще одна проблема — застарілість законних актів та відсутність гармонізації технічного регулювання зі стандартами ЄС.


ПЕРЕШКОДИ, ЯКІ СТВОРЮЄ РЕГУЛЯТОРНА СИСТЕМА ДЛЯ БІЗНЕСУ

Зарегульованість Прийнято вважати, що в Україні існує велика кількість обмежень для бізнесу. Насправді, рівень зарегульованості в Європі та США у деяких сферах є значно вищим, ніж в Україні. Проблемами є якість законодавчих актів, безсистемність, конфліктність актів та дублювання інструментів регулювання.

Витрати бізнесу на взаємодію з державою Прийнято вважати, що бізнес витрачає на взаємодію з державою велику кількість часу/ресурсів. Насправді, за нашими попередніми підрахунками сукупний розмір витрат, які несе бізнес на виконання вимог законодавства, складає близько 2,5-3% ВВП. Для прикладу в Данії це 2,4%, а в Нідерландах - 3,6% ВВП. Проте, на нашу думку, реальні витрати на виконання вимог регулювання можуть бути ще нижчими через те, що значна частина суб’єктів господарювання користується поширеністю корупції, щоб не витрачати жодних ресурсів для виконання вимог регулювання.

Ігнорування інтересів бізнесу В Україні правила для бізнесу створюються без реального врахування балансу інтересів суспільства, держави і суб’єктів господарювання. Як наслідок, вони не завжди працюють ефективно, бо народжуються з ідеєю примусити бізнес виконувати надважкі і складні вимоги. Це прирікає їх на провал. В Європі правила для бізнесу формуються у співпраці з бізнесом, а тому є плодом діалогу і порозуміння, і для їх виконання потрібно значно менше ресурсів.

Надмірний контроль та нагляд Необгрунтована кількість заходів контролю, надмірна кількість контролюючих органів та нормативних актів, які встановлюють необгрунтовані обмеження або умови, що неможливо виконати, — все це створює умови для процвітання корупції та є реальними перешкодами для ведення бізнесу в Україні.


Проблеми регуляторної системи Чому існуюча система неефективна

НЕ ВРАХОВУЄТЬСЯ ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ від створення регуляторних актів

25 років РС базується навколо документів, а не економічних кейсів, у яких враховуються потреби та проблеми бізнесу, економічні вигоди держави В існуючій регуляторній системі відсутня зручна уніфікація джерел інформації та документів Існує лише формальний підхід до оцінки регуляторних документів та аналізу їхньої ефективності

КОРУПЦІЯ МОЖЛИВОСТІ для маніпулювання

Створено сприятливе середовище та мотивація для маніпулювання системою: регуляторні акти, що суперечать один одному, створюють можливість ухилення від регулювання

ФОРМАЛЬНИЙ ПІДХІД до оцінки та аналізу

Кейс: Як працює законодавство у будівництві Можливі зловживання та ризики, яким сприяє законодавство ЕТАП БУДІВНИЦТВА

ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА

процедура передачі РЕЗЮМЕ ПРОБЛЕМИ

СКЛАДНОЩІ ТА ЗЛОВЖИВАННЯ

ЦІКАВІ ФАКТИ

ІНІЦІАТИВА BRDO 15 Деталі див. на стор. 15

6

Складна, затягнута у часі процедура

Сприяє корупції

У Києві відведення земельної ділянки вимагає 17 контактів із посадовими особами та 55 окремих паперових документів. Вся процедура триває 2-3 роки

17 1.2

ЗБІР ДАНИХ

ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

ЕКСПЕРТИЗА

Недотримання законодавства на практиці

Необхідність дотримуватись застарілих ДБН

Відсутність чітких вимог до експертизи проектної документації

Непрозорість: інвестор не розуміє технічних умов на електро-, газо-, тепло- та водопостачання та їх вартість

Ускладнює використання у будівництві європейських норм

збір вихідних даних на проектування

Замовник ніколи не знає, які будуть умови розробки проектної документації, оскільки їх немає у вільному доступі

розробка

В Україні діє регулювання 90-х років, за яким забудовник має будувати сміттєпроводи у всіх будівлях, навіть у п'ятизіркових готелях. Біля кожного житлового будинку має бути збудований майданчик для вибивання килимів та сушіння білизни

2.3

проектної документації

Контроль перетворився на формальну, корупційну процедуру. Будівництво ведеться не у відповідності до проекту Об’єкти будуються зі значними відхиленнями від раніше затвердженого проекту


Основні принципи регулювання Щоб зробити систему ефективною, важливо створити прогнозоване та ефективне регуляторне поле, в якому будуть збалансовано враховуватись реальні потреби суспільства та економічні потреби бізнесу на функціональні можливості держави.

Бізнес

Держава

Суспільство

ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ

БУДІВНИЦТВО

Нечіткий принцип визначення категорії складності будівництва

Відсутність чіткого контролю за відповідністю будівництва проектній документації

Сприяє зловживанням у частині визначення категорії складності житлового будівництва

Стимулює зловживання з боку контролюючих органів

на проведення будівельних робіт

У рейтингу Doing Business за напрямком “Отримання дозволу на будівництво”: 140 позиція з 189

• • • •

Доцільність Ефективність Передбачуваність Збалансованість

ПАЙОВА УЧАСТЬ у створенні й розвитку інфраструктури населеного пункту Необгрунтовано великий розмір пайового внеску

Зменшує привабливість проектів для інвесторів

ПРИЙНЯТТЯ ОБ’ЄКТУ

ПОШТОВА АДРЕСА

в експлуатацію

присвоєння адреси

Непрозора та складна процедура введення в експлуатацію

Затягування строків надання поштової адреси (до 1 місяця)

Корупційні схеми, що не сприяють високій якості будівельних робіт

Ризики корупції

ПІДКЛЮЧЕННЯ

ПРАВО ВЛАСНОСТІ

Найдовший в цивілізованому світі строк підключення до електромереж

Затягування строків реєстрації

до інженерних мереж

реєстрація

В країнах Європи такого платежу, як пайовий внесок, не існує взагалі

Заплутана процедура дозволяє замовнику та контролюючому органу уникнути відповідальності за неналежну якість будівництва

Ризики корупції

Підключення будівлі до електричних мереж в Україні триває до 277 днів

277

5.1

2.4 7


Місце BRDO у процесах ефективного регулювання

РЕФОРМА РЕГУЛЯТОРНОЇ СИСТЕМИ

Місія BRDO – сприяння створенню ефективного регулювання та поліпшенню економічних свобод в Україні з пріоритетом для малого і середнього бізнесу.

Верховна Рада Уряд

ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ:

СУСПІЛЬСТВО

Стратегія «УКРАЇНА 2020»

КОАЛІЦІЙНА УГОДА

Міністерства Державна регуляторна служба

БІЗНЕС

Програма діяльності УРЯДУ

Меморандум МВФ

Угода про DCFTA

Економічне зростання — результат ефективного регулювання ЕФЕКТИВНА РЕГУЛЯТОРНА СИСТЕМА

Вдосконалення регуляторної системи в України 8

ЗМЕНШЕННЯ КОРУПЦІЇ ДЕТІНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ

Забезпечення умов для стабільного зростання економіки України


Завдання ефективного регулювання ЗМЕНШЕННЯ КОНТРОЛЮ НАД БІЗНЕСОМ З БОКУ ВЛАДИ Відміна непотрібних ліцензій, дозволів, перевірок, перегляд підстав для контакту між бізнесом та органами влади, а також процедур та вартості.

СТВОРЕННЯ БАР’ЄРІВ ДЛЯ НАДМІРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ Зміцнені бар’єри для створення нових надлишкових та економічно необгрунтованих законодавчих актів.

ПІДТРИМКА ЕФЕКТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ Забезпечення роботи ефективного правового поля, гармонізованого із законодавством ЄС. Використання найкращих світових практик у створенні законодавства.

СТАЛИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК БІЗНЕС-АКТИВНІСТЬ РОЗВИТОК КОНКУРЕНЦІЇ ДОДАНА ВАРТІСТЬ

ДОБРОБУТ ГРОМАДЯН

ЗРОСТАННЯ ЕКСПОРТУ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТАЛАНТІВ 9


Допомога BRDO у формуванні державної політики Обговорення та вироблення державної політики в Україні сконцентровано навколо документів. Проте формування державної політики є набагато більш складним процесом, ніж написання та обговорення текстів проектів документів. Діяльність BRDO відповідає основним етапам розробки та реалізації ефективної політики.

ЕФЕКТИВНА РЕГУЛЯТОРНА ПОЛІТИКА

Визначення проблеми

Розробка політики

Внесення до порядку денного

Планування реалізації політики

Вибір політики

Оцінювання політики

Впровадження політики

Де BRDO може допомогти

Допомогаємо провести АРВ та М-Тест. Аналізуємо світові практики регулювання. Моделюємо ефективну державну політику

10

Допомагаємо визначити та виміряти проблему

Розробляємо та супроводжуємо прийняття нормативноправових актів

Підтримуємо органи влади у впровадженні прийнятих актів

Оцінюємо регуляторні акти за методикою Rolling Review. Аналізуємо ефективність чинного регуляторного поля


Фокус роботи BRDO АНАЛІЗ ТА

ПЕРЕВІРКА

ВДОСКОНАЛЕННЯ

ТА АНАЛІЗ

ПРОЕКТІВ

ІСНУЮЧИХ НОРМАТИВНО-

НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ

ПРАВОВИХ АКТІВ

РОЗРОБКА

НОВІТНІ

НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ

СТРАТЕГІЧНІ

АКТІВ СТРАТЕГІЧНОГО

ПРОЕКТИ

ЗНАЧЕННЯ

АКТІВ

СПОСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ

ROLLING REVIEW. Системний перегляд законодавства

ФІЛЬТР НОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

ПЛАН ЗАКОНОПРОЕКТНОЇ РОБОТИ

REGULATION CONCEPTS. Формування концепцій ефективного регулювання

Галузева спрямованість

БУДІВНИЦТВО

КОНТРОЛЬ ТА НАГЛЯД

ЕНЕРГЕТИКА

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

ТРАНСПОРТ

Аналіз проектів регуляторних актів Одним із пріоритетних завдань BRDO є налагодження системного та ефективного процесу створення нових правил бізнесу.

АНАЛІЗ проектів регуляторних актів

Результати

Проаналізували 148 проектів регуляторних актів

РОЗРОБКА та супроводження найкращих практик створення регуляторних актів

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД до створення правил для бізнесу

Створили методичні рекомендації щодо розробки ліцензійних умов 11


Системний перегляд регуляторних актів Rolling Review Як проводиться Rolling Review:

Чи законний акт? Зареєстровано Мінюстом та прийнято до виконання?

Інвентаризація

Оцінка регуляторних актів

Ідентифікація повного переліку регуляторних актів у п’яти секторах

Аналіз здійснюється через призму критеріїв методики Rolling Review

Офіс виявив 9 083 регуляторних актів

За рік Офіс планує проаналізувати 6 500 актів

За попередніми оцінками Офісу, в Україні близько 30% регуляторних актів є незаконними через те, що вони створені з порушенням фундаментального принципу законності. У 95% випадків неможливо оцінити ефективність законодавчих актів та достовірно встановити, яку мету переслідував регулятор, коли запроваджував правила чи обмеження для бізнесу. За таких умов у державі неможливо системно здійснювати управління державною політикою на досягнення економічного результату.

12

1

Чи потрібен акт? Яка результативність та корисність, на думку бізнесу?

2

Який рівень корупціогенності?

3

Чи зручний для бізнесу?

4


Результати Rolling Review Кількість проаналізованих актів за секторами Транспорт

За критерієм “Законність”

Нагляд і контроль

90%

30

Енергетика

72%

36

Сільське господарство

За критерієм “Актуальність”

Законні

87%

153

43

28%

Актуальні

Частково неактуальні Незаконні

11%

73 Будівництво

Неактуальні

2%

Результати перегляду актів за типом 28 68 98

Закони

Накази

29

Постанови

25 Розпорядження Інші

5

1

8

2 Переглянуто та рекомендованно до збереження/виправлення Переглянуто та рекомендованно до видалення

*станом на 18 березня 2016 року

DCFTA

5

6

Яка вартість регулювання?

Чи ефективне регулювання?

Чи відповідає зобов'язанням України за DCFTA

За результатами перевірки кожного регуляторного акту приймається одне з трьох рішень:

Видалити

Вдосконалити

Зберегти 13


Дорожня карта Doing Business-2017 BRDO спільно з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України розробили план впровадження кращих світових практик ведення бізнесу. Виконання всіх заданих інструкцій, правил та рекомендацій дозволить уже через рік увійти в Топ 50 найкращих країн світу за умовами створення, існування та розвитку підприємницької діяльності.

Рейтинг Doing Business 1 2016 2 3 4 5 СТВОРЕННЯ БІЗНЕСУ

СІНГАПУР НОВА ЗЕЛАНДІЯ ДАНІЯ КОРЕЯ ГОНКОНГ

В ДВА РАЗИ ШВИДШЕ І ПРОСТІШЕ

В 4 РАЗИ ШВИДШЕ

СИСТЕМА ВИКОНАННЯ КОНТРАКТІВ

В 2 РАЗИ ЕФЕКТИВНІША

25ПОЛЬЩА

ДОЗВІЛЬНА ПРОЦЕДУРА В БУДІВНИЦТВІ

ПРИЄДНАННЯ ДО ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ

ОБЛІК ТА ОПЛАТА ПОДАТКІВ

НА 1/3 ШВИДША ТА В РАЗИ ДЕШЕВША

ЗАХИСТ ІНВЕСТОРІВ

КРАЩИЙ ЗАХИСТ

44БІЛОРУСЬ

50 51РОСІЯ МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ

ПРАВА НА НЕРУХОМІСТЬ

ОФОРМЛЕННЯ В 3 РАЗИ ШВИДШЕ

52МОЛДОВА

В 3 РАЗИ МЕНШІ ЧАСОВІ ВИТРАТИ

БАНКРУТСТВО

В 2 РАЗИ ШВИДШЕ ТА ЕФЕКТИВНІШЕ

В 2 РАЗИ МЕНШІ ЧАСОВІ ВИТРАТИ

ДЕШЕВШІ ТА ДОСТУПНІШІ КРЕДИТИ

КРЕДИТУВАННЯ

83УКРАЇНА 14


Проекти регулювання BRDO розробив та затвердив план законопроектної роботи на 2016 рік. За перші місяці роботи експерти Офісу самостійно або спільно з міністерствами та депутатами підготували 21 проект нормативно-правових актів, з них:

18 ПРОЕКТІВ ЗАКОНІВ:

8.1 Запровадження нового способу забезпечення виконання зобов’язань – довірча власність, як альтернатива заставі (іпотеці).

4.1 Дозволить зменшити правову невизначеність у сфері правовідносин.

2.1 Скасування процедури реєстрації декларацій у будівництві та отримання вихідних даних щодо цивільного захисту. 2.2 Вдосконалення процедури одержання дозволу на порушення об’єктів благоустрою. 2.3 Передбачається чіткий механізм захисту прав власників об’єктів нерухомості, що будуть збудовані у майбутньому, від подвійного перепродажу та незаконної зміни їхніх технічних характеристик. 2.4 Запроваджується законодавче регулювання процедури присвоєння адрес об’єктам нерухомості.

ЗМЕНШЕННЯ ПРАВОВОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

4.1

2.1

БУДІВНИЦТВО

8.1 1.1

2.2 ТРАНСПОРТ

2.4

КРЕДИТУВАННЯ

1.2

2.3

1.3

1.4 СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

3.1 5.1

СПРОЩЕННЯ РЕГУЛЯТОРНИХ ПРОЦЕДУР

7.2

5.2

КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО

9.1

7.1

СУДОЧИНСТВО

6.1

6.2

1.1 Спрощується ведення підприємницької діяльності через скасування або переведення на декларації 18 дозволів. 1.2 Спрощується процедура одержання земельних ділянок у приватну власність чи користування земель державної або комунальної власності. 1.3 Проект розроблено спільно з Easy Business. Спрощується та прискорюється процес реєстрації платників ПДВ. 1.4 Скасовується необхідність відбитку печатки на документах, а також вводиться відповідальність за неправомірне вимагання відбитку печатки на документах.

ЕНЕРГЕТИКА

3.1 Лібералізується доступ до ринку міжміських (міжобласних) автобусних перевезень, впроваджується новий механізм взаємодії автоперевізників та автостанцій.

9.1 Вдосконалюється законодавство щодо локальних агропродовольчих ринків.

5.1 Вдосконалюється процедура приєднання до електричних мереж. 5.2 Покращується якість надання послуги з постачання електричної енергії. 7.1 Запроваджується можливість подання позовної заяви та сплати судового збору онлайн, вдосконалюється процедура оцінювання доказів. 7.2 Регулюється створення та управління ТОВ - вони стануть більш зручними для ведення бізнесу.

6.1 Розширюється компетенція третейських судів: вони отримують право розглядати спори щодо нерухомості та корпоративні спори. 6.2 Встановлюється додатковий контроль над правочинами із заінтересованістю задля захисту міноритарних акціонерів.

3 ПРОЕКТИ ІНШИХ ДОКУМЕНТІВ Наказ щодо внесення змін до Порядку надання і анулювання прав на експлуатацію повітряних ліній;

Розпорядження "Про затвердження плану дій щодо імплементації кращих практик якісного та ефективного регулювання, відображених Групою Світового банку у методології рейтингу «Ведення бізнесу» на 2016 рік";

Методичні рекомендації з розроблення ліцензійних умов провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності".

15


Регулювання майбутнього “ПростІР” Якщо чиновник хоче створити в Україні правило для якогось бізнесу, він має спершу запитати себе – навіщо? Яку проблему це вирішить? Яким чином це допоможе суспільству? Чи сприятиме економічному зростанню? Потім, вже окресливши проблему, варто шукати шляхи її вирішення.

Обране рішення обов’язково має бути прораховане за чіткими критеріями, щоб у майбутньому можна було з’ясувати його ефективність. Це важливо ще й тому, що за 3-4 роки після прийняття рішення його можна буде повторно оцінити за цими критеріями і зрозуміти, яких результатів було досягнено.

Як буде працювати інтерактивна система аналізу “ПростІР” вже у 2017 році

Виявляємо проблему шляхом аналізу результатів Rolling Review, макроекономічних показників, результатів опитування

Обираємо ринок, сектору якого стосується проблема

Обираємо сектор економіки, якого стосується проблема

16


Вивчаємо історію та ефективність застосування інструментів регулювання та альтернативні інструменти

На основі результатів впровадження інструменту будуємо тренди та розробляємо стратегію на наступний період

Визначаємо вартісний вплив інструменту на учасників ринку та розвиток ринку

Ідентифікуємо вид діяльності в межах ринку

Алгоритм державного регулювання майбутнього Проблема

Інструмент

Економічний ефект

Неефективний підхід, який ми змінюємо

План

НПА

НПА та АРВ 17


Центр підтримки ефективного регулювання Спільна ініціатива Державної регуляторної служби і BRDO Послуги: ДРС BRDO

Підготовка навчальних матеріалів для формування навичок аналізу регуляторної політики Проведення навчання регуляторів та депутатів

Центр підтримки ефективного регулювання Контактна інформація: +38 (044) 332 49 12 centre@brdo.com.ua

Онлайн підтримка фахівцями Центру регуляторів та депутатів у проведенні аналізу державної політики Проведення інформаційної кампанії за відповідальне регулювання

Засновники BRDO Офіс ефективного регулювання створено за ініціативи Міністерства економічного розвитку і торгівлі, яке є лідером реформи дерегуляції, та за фінансової підтримки міжнародних донорів

Партнери BRDO BRDO співпрацює: • з Міністерством енергетики та вугільної промисловості; • Міністертсвом аграрної політики та продовольства; • Міністерством екології та природних ресурсів; • Міністерством інфраструктури; • Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства; • Державною регуляторною службою; • Національною радою реформ. 18


Команда

Олексій Гончарук Голова Офісу ефективного регулювання Денис Малюська Eксперт Офісу, лідер команди нормотворців malyuska@brdo.com.ua

goncharuk@brdo.com.ua

7

експертів Олексій Дорогань Керівник напряму Rolling Review dorogan@brdo.com.ua

5

cекторальних керівників Адміністративна та комунікаційна команди

8

аналітиків

4

юристи

Володимир Головатенко Керівник сектору "Ринковий нагляд" holovatenko@brdo.com.ua

Андрій Заблоцький Керівник сектору "Сільське господарство" zablotsky@brdo.com.ua

Олена Шуляк

Олексій Оржель

Олександр Кава

Керівник сектору "Будівництво"

Керівник сектору "Енергетика"

Керівник сектору "Транспорт"

shulyak@brdo.com.ua

orzhel@brdo.com.ua

kava@brdo.com.ua 19


вул. Григорія Сковороди, 21/16 04070, Київ +38 (044) 332 49 12 +38 (094) 832 49 12 office@brdo.com.ua brdo.com.ua

Ця публікація створена за фінансової підтримки Міністерства міжнародних справ Канади у рамках проекту "Експертна підтримка врядування та економічного розвитку (EDGE)". Погляди, представлені у цій публікації, є особистими думками авторів і не обов’язково відповідають позиції проекту "Експертна підтримка врядування та економічного розвитку (EDGE)", Agriteam Canada Consulting Ltd. або Уряду Канади.

Profile for Top Lead

BRDO brochure (UKR)  

BRDO brochure (UKR)  

Profile for toplead
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded