Page 4

Programul Tineret in Actiune

“T

ineret în Acţiune este Programul pe care Uniunea Europeană l-a creat pentru tineri, în vederea promovării cetăţeniei europene active, solidarităţiii toleranţei în rândul tineriloreuropeni şi a implicării acestora în plămădirea viitorului Uniunii. Acesta sustine activitatile de invatare nonformala pentru tineri, prin finantarea de proiecte. Programul, cu finantare de la Comisia Europeana, vizeaza promovarea cetateniei active in randul tinerilor, dezvoltarea sentimentelor de solidaritate si toleranta, sprijinirea intelegerii reciproce intre tinerii din diferite tari, promovarea cooperarii europene si contributia la imbunatatirea calitatii sistemelor de sustinere a activitatii de tineret. ”Tineret în Acţiune” este un Program pentru toţi! Programul Tineret în Acţiune furnizează tinerilor oportunităţi importante de a dobândi competenţe. Prin urmare, este un instrument cheie pentru învăţarea non-formală şi informală cu o dimensiune europeană. Învăţarea non-formală vizează acel tip de învăţare care se produce în afara curriculum-ului din sistemul de educaţie formală. Activităţile de învăţare non-formală implică tineri participând voluntar; acestea sunt planificate cu grijă, pentru a facilita dezvoltarea persoanală, socială şi profesională a participanţilor. Învăţarea informală vizează acel tip de învăţare care se produce în decursul activităţilor de zi cu zi, la locul de muncă, în familie, în cursul activităţilor de recreere etc. În sectorul de tineret, învăţarea informală are loc în timpul activităţilor de recreere, de grup sau de voluntariat etc. Învăţarea non-formală şi informală permite tinerilor să dobândească competenţe esenţiale şi contribuie la dezvoltarea personală, includerea socială şi cetăţenie activă a acestora, îmbunătăţindu-le perspectivele de a obţine un loc de muncă. Activităţile de învăţare în domeniul tineretului furnizează o valoare adăugată semnificativă, atât pentru tineri, cât şi pentru economie şi societate în ansamblu precum şi dezvoltarea capacităţii organizaţionale, beneficii pentru comunitate, sisteme şi instituţii. Activităţile de învăţare non-formală şi informală din cadrul Programului Tineret în Acţiune sunt complementare sistemului formal de educaţie şi formare. Acestea au o abordare participativă şi centrată pe persoana care învaţă, sunt desfăşurate în mod voluntar şi, deci, sunt legate strâns de nevoile, aspiraţiile şi interesele tinerilor. Furnizând o sursă suplimentară de învăţare şi un traseu către educaţia şi formarea formală, astfel de activităţi sunt cu atât mai relevante pentru tinerii cu oportunităţi reduse. O dimensiune a învăţării non-formale de înaltă calitate este un element cheie care trebuie să fie prezent în toate proiectele susţinute de Programul Tineret în Acţiune. Aceasta se reflectă în special în criteriile de acordare a finanţării ale diferitelor Acţiuni şi sub-Acţiuni, abordării Comisiei, Agenţiei Executive şi Agenţiilor Naţionale privind grupurile ţintă ale Programului, definirii drepturilor şi responsabilităţilor în cadrul Serviciului European de Voluntariat, precum şi accentului pus pe recunoaşterea experienţei de învăţare non-formală.

Sub-actiunea 1.1 - Schimburi de tineri Programul Tineret in Acțiune este împărțit în cinci Actțuni operaționale. Actiunea 1 - Tineri pentru Europa, Acțiunea 2 - Servicul european de Voluntariat, Acțiunea 3 - Tinerii în Lume, Acțiunea 4 - Sisteme de Susţinere a Tinerilor, Acțiunea 5 - Susţinere pentru cooperarea europeană în domeniul tineretului, fiecare împărțite la rândul lor în sub-acțiuni. Dintre acestea, descentralizate, aflate sub gestionarea Agențiilor Naționale, sunt următoarele: Sub-actiunea 1.1 - Schimburi de tineri Schimburile de Tineri oferă unor grupuri de tineri din diferite țări oportunitatea de a se întâlni și învăța despre culturile fiecărora, în cadrul unor activități clar stabilite. Grupurile planifică împreună Schimbul de tineri, abordând o temă de interes comun. Sub-acțiunea 1.2 - Inițiative ale tinerilor Inițiativele tinerilor susțin proiecte de grup dezvoltate la nivel local, regional și național, precum și proiecte europene. Acestea urmăresc schimbul de experiențe între tineri și învățarea experiențială. Sub-acțiunea 1.3 - Proiecte pentru democrație participativă Proiectele pentru democrație participativă susțin participarea tinerilor la viața democratică din comunitatea lor locală, regională sau națională, precum și la nivel internațional.

Acțiunea 2 - Serviciul European de Voluntariat Scopul Serviciului European de Voluntariat este de a susține participarea tinerilor la diverse forme de activități de voluntariat, atât în interiorul, cât și în exteriorul granițelor Uniunii Europene. Prin această Acțiune, tinerii participă individual sau în grupuri la activități non-profit, neplătite. Sub-acțiunea 3.1 - Cooperare cu țările partenere din vecinătatea Uniunii Europene Această Sub-acțiune susține proiecte cu țări partenere din vecinătatea Uniunii Europene, respectiv Schimburi de tineri și Proiecte de formare și rețele în domeniul tineretului. Sub-acțiunea 4.3 - Proiecte de formare și rețele Această Sub-acțiune susține formarea celor activi în domeniul tineretului și în organizații de tineret, în special schimbul de experiență, expertiză și bune practici, precum și activități care pot conduce la proiecte, parteneriate și rețele durabile, de calitate. Sub-acțiunea 5.1 - Întâlniri ale tinerilor și responsabililor de politici de tineret Această Sub-acțiune susține cooperarea, seminariile și dialogul structurat între tineri, cei activi în domeniul tineretului și cei responsabili pentru politicile de tineret.

Un “Schimb de tineri” este un proiect care se bazează pe parteneriat transnațional care reunește grupuri de tineri din mai multe țări. “Schimburile de tineri” înseamnă, însă, mai mult decât atât. Prin aceste tipuri de proiecte, tinerii au ocazia de a lucra într-un mediu intercultural, cu tineri provenind din alte țări și din alte medii. Au ocazia de a colabora, de a discuta, de a dezbate, de a experimenta diversitatea culturala, diferențele, Europa. Și, de asemenea, au șansa de a se cunoaște pe ei înșiși în raport cu ceilalți, de a-și forma propriile impresii, de a combate prejudecăți sau stereotipuri despre alte culturi. Toate aceste lucruri se pot întâmpla în cadrul unui proiect de “Schimburi de tineri”, a cărui idee este gândită și pusă în aplicare în comun. Temele pe care se pot derula proiectele sunt extrem de diverse și pot răspunde unei game largi de nevoi și interese. Se pot face proiecte culturale, ecologice, media, sociale, sportive, de cultură civică. Cu alte cuvinte, ideea de proiect este la alegerea tinerilor! Indiferent de tema aleasă, un astfel de proiect are forța de a transmite mesaje participanților, de a-i forma în spiritul diversității, includerii, toleranței, participării. Participanții unui proiect de “Schimburi de tineri” sunt tineri care au între 13 și 25 de ani (un număr restrâns de tineri poate avea și între 25 și 30 de ani). Orice persoană care a participat într-un proiect Tineret în Acţiune prin această acţiune are dreptul să primească un certificat Youthpass care descrie şi validează experienţa de învăţare non-formală şi informală dobândită în cadrul proiectului (rezultatul procesului de învăţare). Mai mult decât atât, Youthpass va fi considerat ca un proces de conştientizare, reflecţie asupra şi documentare a învăţării pe parcursul diferitelor etape ale proiectului. [surse: Ghidul Programului Tineret în Acțiune - 2012, www.tinact.ro] 4

Fundatia Culturala Negru Voda - nr.1 - Ianuarie 2013  

Prima editie a ziarului Fundatiei Culturale Negru-Voda, Fagaras, lansat cu ocazia incheierii proiectului Tineret in Actiune, Actiunea 1.1, "...

Fundatia Culturala Negru Voda - nr.1 - Ianuarie 2013  

Prima editie a ziarului Fundatiei Culturale Negru-Voda, Fagaras, lansat cu ocazia incheierii proiectului Tineret in Actiune, Actiunea 1.1, "...

Advertisement