Page 1

POSTALIA

Brevark og konvolutt

12

Valg av farger

PAPIRMATERIALE og farger FARGE

Farger er en viktig del av CKK grafiske profil. Fargeprofilen består av to hovedfarger som har hver sin symbolitt. Brun symboliserer friluft og natur, mens blåfargen får frem den vågale og spenningsfylte delen av klatring. Sammen skaper de en fin kontrast. Det er derfor viktig at fargene blir gjengitt riktig.

Alt av papirmateriell skal alltid være i ubestrøket papir (Uncoated). Fargene som er oppgitt vil derfor egne seg best på ubestrøket papir.

CHRISTIANSSAND KLATREKLUBB

PROFILHÅNDBOK


12


Christianssand Klatreklubb (CKK) er en klubb for alle som liker å drive med klatring, enten det er sportsklatring på bynære crag, eller på lange turer i fjellheimen. Ved å fokusere på å opprettholde og videreføre vår visuelle profil vil flere mennesker legge merke til klubben. Gjentakelse er et sterkt virkemiddel for å få oppmerksomhet. Denne profilhåndboken er nettopp det - verktøyet til å fange oppmerksomhet og begeistring. Ved å følge retningslinjene i denne profilhåndboken, vil du være med på å gjøre oss synlige i mengden. Lykke til!

INNHOLD LOGO Hovedlogo Varianter

s. 1 s. 2

FARGER Primærfarger s. 3 Sekundærfarger s. 4

TYPOGRAFI Hovedfont Tilleggsfont

s. 5 s. 6

Designelement s. 7-8 Postalia Visittkort

s. 9 s. 10

Piktogrammer s. 11-12 Bildebruk s. 13 Plakat

s. 14

T-skjorte Bildekor Webside

s. 15 s. 16 s. 17 - 18


LOGO Hovedlogo

12 1

Valg av farger størrelse og plassering

PAPIRMATERIALE og farger FARGE FARGE

Farger er viktig del av CKK grafiskei klubben profil. Fargeprofilen Logoen vårenrepresenterer samholdet og behovet består av totett hovedfarger har hverDet sin er symbolitt. Brun for å jobbe sammen isom klatringen. derfor viktig symboliserer friluftgodt og natur, blåfargen får frem den at denne kommer frem imens alle sammenhenger. Dette vågale og spenningsfylte deleneravmest klatring. Sammen skaper gjelder alle varianter. Logoen effektiv når den er de en finmed kontrast. er derfor blir 50 plassert en vissDet mengde luftviktig rundt at segfargene - minimum gjengitt riktig. Logo skal alltid plasseres på en enkel % av logohøyden. fargebakgrunn.

Alt avskal papirmateriell skal alltid være i ubestrøket Logo gjengis i Pantone 307 U, men kan i visse papir (Uncoated). Fargene som er vil derfor seg best tilfeller settes i nyansene til oppgitt denne fargen hvisegne kontrast på ubestrøket papir. mellom bakgrunn blir for liten. Se eksempel: T-skjorte.

HOVEDLOGO

LUFTROM RUNDT LOGO

50 %

50 %

50 %

50 %


LOGO Varianter

2

Varianter av hoveDlogo Størrelsen på logo skal aldri være mindre enn 22 mm i bredden. Man skal unngå sort/hvitt versjoner av logo, så langt det er mulig.

Minste tillatte størrelse

Positiv (Sort/hvitt)

Negativ (Hvitt/sort)

22 mm

Logo m/ undertekst

Logo m/ UNDERTEKST Logo med undertekst brukes hvor det ikke er selvforklarende hva CKK står for, f.eks. brevark, konvolutt og bildekor. Denne varianten følger prinsippene til hovedlogoen.

CHRISTIANSSAND KLATREKLUBB

Minste tillatte størrelse

CHRISTIANSSAND KLATREKLUBB

22 mm

Positiv (Sort/hvitt)

Negativ (Hvitt/sort)


FARGER Primærfarger

3

Valg av farger

PAPIRMATERIALE/ trykkprosess

Farger er en viktig del av CKK sin grafiske profil. Farge-profilen består av to hovedfarger som har hver sin symbolikk. Brun symboliserer friluft og natur, mens blåfargen får frem den vågale og spenningsfylte delen av klatring. Disse fargene fungerer som viktige elementer for å bygge CKK sin identitet, og må derfor ha hovedfokus i all designmateriell.

Alt av papirmateriell skal alltid være i ubestrøket papir (Uncoated). For trykkprosesser gjelder Pantone Matching System (PMS) og europaserien for rastreringskombinasjoner for 4-fargetrykk (CMYK). For skjerm gjelder RGB og HTML.

BLÅ PMS: CMYK: RGB: HTML:

BRUN 307 U C 100 M 22 Y 2 R 0 G 117 B 176 0075B0

Nyanser av blå 60 % tint 40 % tint

K 18

PMS: CMYK: RGB: HTML:

476 U C 30 M 72 Y 74 R 76 G 51 B 39 4C3327

Nyanse av bRUN 50 % tint

K 78


FARGER Sekundærfarger

4

Sekundærfargene er ment å være farger som forsterker primærfargene. Bruken av disse kan være som bakgrunn på f.eks. bildekor, webside, t-skjorter og annonser.

PMS: WARM GRAY 1 U CMYK: C 3 M 3 Y 6 K 7 RGB: R 224 G 222 B 216 HTML: E0DED8

PMS: WARM GRAY 2 U CMYK: C 6 M 7 Y 9 K 11 RGB: R 213 G 210 B 202 HTML: D5D2CA

PMS: WARM GRAY 4 U CMYK: C 11 M 14 Y 14 K 27 RGB: R 183 G 177 B 169 HTML: B7B1A9


TYPOGRAFI Hovedfont

Bruken av typografi i ulike sammenhenger er viktig for å oppnå et helhetlig uttrykk i en designprofil. For å oppnå dette har CKK valgt å bruke to ulike fonter, hver til sitt bruk. Nedenfor ser du hovedfonten Oceania Display i ulike formatteringer.

5

Denne fonten uttrykker god lesbarhet, samtidig som den er dynamisk og uforutsigbar i sin utforming. Oceania Display skal bare brukes til korte tekster som for eksempel overskrifter, ingresser og plakat-tekst.

Oceania Display Light

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 1234567890&( ) “@

Oceania Display Regular

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 1234567890&( ) “@

Oceania Display Medium

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 1234567890&( ) “@


TYPOGRAFI Tilleggsfont

Trebuchet MS skal brukes til all brødtekst - både til trykksaker og på web. Trebuchet MS er en font som vil være tilgjengelig på de fleste data/mac.

6

Denne fonten vil dermed fungere som en erstatnings-font for Oceania Display hvis den ikke er å få tak i.

Trebuchet MS Regular

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 1234567890&( ) “@

Trebuchet MS Bold

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 1234567890&( ) “@


DESIGNELEMENT 7

CKK har valgt å skape et abstrakt designelement med assosiasjoner til både fjell og klatreruter. Dette designelementet tilfører helhet og spenning til den visuelle profilen. I tillegg gir designelementet et kreativt spillerom i form av utsnittsmuligheter, samtidig som helthetsuttrykket til profilen bevares.

Designelement

Designelementet skal brukes i materiell som skal fronte CKK, men aldri på konvolutt og brevark. Eksempler på bruksområder: Bildekor, t-skjorte, forsider, web-side og visittkort.


POSTALIA DESIGNELEMENT Brevark Eksempler og på konvolutt utsnitt

12 8

Valg av farger

PAPIRMATERIALE og farger FARGE

Farger er en viktig del av CKK grafiske profil. Fargeprofilen består av to hovedfarger som har hver sin symbolitt. Brun symboliserer friluft og natur, mens blåfargen får frem den vågale og spenningsfylte delen av klatring. Sammen skaper de en fin kontrast. Det er derfor viktig at fargene blir gjengitt riktig.

Alt av papirmateriell skal alltid være i ubestrøket papir (Uncoated). Fargene som er oppgitt vil derfor egne seg best på ubestrøket papir.


POSTALIA

Brevark og konvolutt

9

Valg av farger BREVARK

PAPIRMATERIALE og farger FARGE Konvolutt

Oppsett er stilrent og enkelt. Det skal ikke Farger erpå enbrevark viktig del av CKK grafiske profil. Fargeprofilen forekomme form forsom designelementer på brevarket. består av tonoen hovedfarger har hver sin symbolitt. Brun For plasseringfriluft av logo informasjon, se nederst. symboliserer ogog natur, mens blåfargen får frem den vågale og spenningsfylte delen av klatring. Sammen skaper de en fin kontrast. Det er derfor viktig at fargene blir gjengitt riktig.

Konvolutten skal kunne brukes alleiformål, og erpapir derfor Alt av papirmateriell skal alltidtil være ubestrøket i(Uncoated). likhet med Fargene brevarket utformet enkelt. Logo skal stå som er oppgitt vil derfor egnealltid seg best midt i områdetpapir. over vinduet. Konvolutt skal være i andre på ubestrøket størrelser enn E65.

17 mm

CHRISTIANSSAND KLATREKLUBB

AGDER ALLÉ 4B, N-4631 KRISTIANSAND TLF: +(47) 906 57 191 ORG.NR: 989 577 611 WWW.CKK.NO

14,5 mm

20 mm CHRISTIANSSAND KLATREKLUBB

20 mm 11 mm CHRISTIANSSAND KLATREKLUBB AGDER ALLÉ 4B, 4631 KRISTIANSAND

17 mm


VISITTKORT Tosidig

10

FORSIDE

bakside

Visittkortet skal alltid være tosidig i formatet 85 x 55 mm. I tillegg skal venstre hjørne stanses. All kontaktinformasjon skal plasseres på forsiden. Plassering av logo og tekst, samt font- og fontstørrelse: se forklaring på tegning.

Baksiden skal alltid utformes med et utsnitt fra designelementet (se s.8). Denne løsningen gjør visittkortet personlig og unikt for hver enkelt person. Nedenfor er et eksempel på hvordan baksiden kan se ut.

5 mm

5 mm

Vinkel 180° Fra høyde: 68,5 mm

CHRISTIANSSAND KLATREKLUBB

9,5 mm

Oceania Display Medium 8 pt. Oceania Display Regular 8 pt. Oceania Display Regular 7 pt.

NILS RUNE BIRKELAND LEDER

+(47) 906 57 191 N.R.BIRKELAND@CKK.NO AGDER ALLÉ 4B N-4631 KRISTIANSAND WWW.CKK.NO


PIKTOGRAMMER Til klatrefører

11

Dette er CKK sine egne symboler til sin klatrefører. Den visuelle profilen blir videreført til piktogrammene ved bruk av farger og former. F.eks. Piktogrammet for stigning i klatring tar f. eks . utgangspunkt i bokstaven K (i logoen) for å illustrere et menneske.

Svaklatring

FARGER og størrelse Symbolene skal alltid være i to farger, i pantone 307 U og nyansen 60 %. Størrelsen på symbolene skal aldri være mindre enn 6 mm.

Vertikal klatring

Svakt overhengende klatring


PIKTOGRAMMER Til klatrefører

Naturlig sikring

12

Borebolter

Borebolter og naturlige sikringer

5 Tidspunkt for når solen kommer

Rutegrader

Vannsig eller fuktighet

Høyde på vegg/ruter

Antall ruter

Anmarsj


BILDEBRUK Duotone

Bilder kan være med på å forsterke et budskap. I noen sammenhenger vil det være helt nødvendig å vise bilder av klatrere for å trigge nye medlemmer. For å opprettholde helheten i profilen, skal alle bilder som skal brukes i sammenhenger der CKK skal frontes, konverteres til bruntoner i duotone-funksjonen i Adobe Photoshop.

Eksempel - Bildebruk

13

Innstillinger: Duotone -> Preset -> BMY Brown 4. Overprint color: 3+4 Red -> byttes ut med sort. Kontrasten i bildene skal også økes betraktelig. Dersom man ikke har tilgang eller mulighet til å få til denne konverteringen, benyttes det bilder i sort/hvitt.


POSTALIA PLAKAT

Brevark Layout og ogformat konvolutt

12 14

Valg Layout av farger

PAPIRMATERIALE Format og farger FARGE

Farger Alle plakater er en viktig skal følge del avenCKK inndeling grafiskeavprofil. tre like Fargeprofilen deler, består uansettavformat. to hovedfarger Tekst skal som alltid harstå hver påsin en symbolitt. lys bakgrunn Brun symboliserer med mørk skrift. friluft og natur, mens blåfargen får frem den vågale og spenningsfylte delen av klatring. Sammen skaper de Området en fin kontrast. for tekst skal Det er alltid derfor omfavnes viktig at avfargene designelementet. blir Plakaterriktig. skal alltid inneholde bilder. Logo skal alltid plasgjengitt seres i høyre del av plakat med luftrom rundt seg (se s.1).

Alt Alleavplakater papirmateriell skal være skali høydeformat. alltid være i ubestrøket papir (Uncoated). Fargene som er oppgitt vil derfor egne seg best Eksempler: på ubestrøket papir. A4 210 x 297 A3 297 x 420 A2 420 x 594 Plakatene kan også fungere som annonser i aviser (tabloidformat). Da må modulene 33B, 44B og 56 (helside) benyttes.

Nedenfor er eksempler på løsninger for plakater med mye tekst (Plakat 1) og lite tekst (Plakat 2).

Eksempel - plakat 1

Eksempel - plakat 2

1/3

CHRISTIANSSAND KLATREKLUBB

1/3

CHRISTIANSSAND KLATREKLUBB

Klatredag på

Odderøya

Lørdag 8. August, kl. 14.00 Alle er velkommen, store og små!

Ebit essimol orporpossi ventur secabor si conem et qui con cones untorep ratur, corerro vitatur sequam inveri que nonsequo mint. Agnate nonserrore quas modioss iminim quam sit, ut iunt et mo moluptatur res autecus aut fuga. Lesequa simincia qui adis repudae ex eius excestibus,

od quo quasperitius voluptis antias eos erchitation evelluptam que quae vollatem. Um es di que aut autatur, voloreh enitass itatio. Et rectatem accae quaeren empelesti sit faccus prat eribusc ipiderum facescia volorepre, cone quideseria veliciist, voloreriosae velique niaes essitassequi volum lab ilis

1/3

Klatredag på

Odderøya

Lørdag 8. August, kl. 14.00 Alle er velkommen, store og små!


T-SKJORTE 15

design

Logostørrelser

T-skjortene til CKK står i samme stil som resten av den visuelle profilen. Designet tar utgangspunkt i bakgrunnsfarge, logo med- og uten undertekst og designelementet. Desigelementet kan, som i alle andre produkter, forandres i form av utsnitt. Bakgrunnsfargen må alltid være lysere enn designelementet.

Det er viktig at logo kommer godt frem på t-skjortene. Spesielt er det viktig at logo på baksiden blir fremhevet, da det er ryggen man ser i klatring. T-skjorte foran: 50 x 21 mm T-skjorte bak: 180 x 76 mm

Eksempel 1. Brun

CHRISTIANSSAND KLATREKLUBB

50 x 21 mm 180 x 76 mm

Eksempel 2. Varm grå

CHRISTIANSSAND KLATREKLUBB


BILDEKOR Volkswagen Caravelle

16

I tillegg skal det alltid stå en beskjed på taket. For eksempel: “Du liker deg i høyden du også?” - samtidig med en referanse til websiden. Dette vil skape positiv oppmerksomhet rundt CKK. Heldekkende farge på bil: Pantone - Warm Gray 2 U

DU LIKER DEG I HØYDEN DU OGSÅ? www.ckk.no

Bildekor er et viktig virkemiddel for å vise frem CKK. Designelementet fungerer som en stoppeffekt. Logo skal alltid plasseres på begge sidene, foran og bak.

CHRISTIANSSAND KLATREKLUBB

CHRISTIANSSAND KLATREKLUBB

CHRISTIANSSAND KLATREKLUBB CHRISTIANSSAND KLATREKLUBB


WEBSIDE 17


WEBSIDE Layout

18

Websiden til CKK skal alltid være oversiktelig og ryddig. Websiden er delt inn i tre like deler som alle elementene må følge.

Alt av linker og annonser skal plasseres i høyre kolonne. Alle sponsorer skal plasseres nederst i en footer.

Det skal alltid være et fåtall av bannere og linker på forsiden. Nyheter skal alltid komme under hovedbanner, den ferskeste nyheten først.

Alle fargene på websiden følger fargepalletten som er satt for CKK.

1/3

1/3

1/3

Hovedbanner skal alltid bestå av bilde (se. bildebruk s.13) og et tekstfelt. Tekstfeltet skal aldri være mindre enn ett 1/3 område, og aldri større enn to 1/3 områder. Dette området skal kun benyttes til nyheter.

Nyheter skal alltid bruke illustrasjonsfoto. Bildene i nyhetene skal alltid ha god kontraster. Overskrift: Trebuchet MS regular 30 pt Brødtekst: Trebuchet MS regular 13 pt

Typografi i banner: Det skal alltid brukes Oceania Display til bannere med liten tekstmengde.


www.ckk.no Design: TĂ˜GD

CKK - Profilhåndbok  

CKK - Profilhåndbok

CKK - Profilhåndbok  

CKK - Profilhåndbok

Advertisement