Page 1

İLKOKUL 1. SINIF

CD

HEDİYELİ

Ramazan TORTOP

Özlem TORTOP AKKAYA


İLKOKUL 1. SINIF

Ramazan TORTOP Özlem TORTOP AKKAYA


Yiyecek adlarının bulunduğu bölümleri boyayalım.

çilek

bal

çiçek

dal

böcek

tost

börek

test

ayva

havuz

ayna

havuç

kabak

mum

tabak

muz

erik

nar

eşik

nal 32


Her bölümde başta verilen sözcüğü bulup işaretleyelim.

bal

dere

araba

dal bul nal bol sal baş bal

bere dede deri deve kere dere tere

arıza kasaba acaba arada araba makara akraba

havuç

pencere

çilek

çavuş bavul davul hamur havuz havuç kavun tavuk

penaltı tencere ezbere derece pençe gereç kereste pencere

bilek dilek dişlek işlek çiçek çilek çömlek gömlek

35


Her tabloda sözcükleri yukarıdan aşağıya doğru, hızlıca okuyalım. Okurken koyu yazılmış harflere dikkat edelim.

bağ

boy

ter

zil

dağ

doy

ver

çil

sağ

koy

her

pil

yağ

soy

ser

fil

saç

koç

çay

tül

saf

kol

çam

tüm

sar

kon

çap

tüp

sat

kor

çak

tür

sal

koş

çan

tüy

bak

bel

kaç

ara

çak

tel

kap

ana

tak

kel

kar

ata

yak

sel

kas

ada

vak

del

kat

ama

gak

yel

kay

ağa

44


Her tabloda sözcükleri yukarıdan aşağıya doğru, hızlıca okuyalım. Tablodan tabloya geçerken okları takip edelim.

ek tek etek petek

ak yak ayak kayak

im kim ekim çekim

um yum uyum duyum

im sim isim cisim

ak tak atak yatak

aç maç amaç yamaç

an tan atan vatan

ar kar akar sakar

47


bak

tas

kol

oba

tak

pas

sol

ova

çak

kas

bol

oya

yak

kaç

yol

oda

yat

kal

yaz

kap

yan

kar

yağ

kay

yap

çay

yaş

yok tok çok çek tek

pay

pek

ada ala aba ağa ana ama

baş

ray

kaş

say

taş

soy

kel

ayı

tat

doy

bel

acı

tan

boy

tel

aşı

taç

koy

sel

anı

kek

49

ara arı


Metni, kırmızı noktalara bakarak okuyalım.

TATİL Okul Tatil Yazlığa Her gün

kapandı. başladı. gittik. yüzdüm.

Bisiklete

bindim.

Oyunlar

oynadım.

Kitaplar

okudum.

Spor

yaptım.

Bol bol

dinlendim. 62


Metni, kırmızı noktalara bakarak okuyalım.

LASTİK TOP Bir topum

Lastik

var

lastikten.

değil

çelikten.

Ne yırtılır

ne

patlar.

Vurdukça

hep

zıplar.

Atar

Ne güzeldir

oynarım

lastik 65

hop hop.

top.


Metni, kırmızı noktalara bakarak yukarıdan aşağıya doğru okuyalım.

AKDENİZ Akdeniz 

Karadeniz 

karneleri 

isteriz 

eğer 

zayıf 

gelirse 

çalışarak 

geçeriz 

66


Metni, kırmızı noktalara bakarak yukarıdan aşağıya doğru okuyalım.

KİTAP Verdi. l

Kitap verdi. l

Bir kitap verdi. l

Güzel bir kitap verdi. l

Çok güzel bir kitap verdi. l

Bana çok güzel bir kitap verdi. l

Babam bana çok güzel bir kitap verdi. l

Yılbaşında babam bana çok güzel bir kitap verdi. l

Geçen yılbaşında babam bana çok güzel bir kitap verdi. l

71


Her tablonun üzerindeki harfi inceleyelim. Eksik harflerin yerinde bu harf varmış gibi sözcükleri sırasıyla okuyalım.

a

e

ı

i

uçurtm_

pastan_

şeftal_

buzdolab_

ces_ret

fasuly_

öğrenc_

ayakkab_

cev_p

çiç_k

kurab_ye

karanl_k

post_cı

domat_s

bekç_

çal_şkan

soluc_n

bil_zik

k_raz

bulaş_k

ejderh_

cüml_

kalec_

kar_nca

b_lık

battaniy_

haz_ran

kaş_k

sehp_

mat_matik

lebleb_

adaçay_

sinem_

af_rin

fabr_ka

sar_msak

k_lem

ç_şit

mandal_na

avc_

orm_n

d_niz

çek_rge

ç_karma

kit_p

çil_k

göster_

başar_

limon_t_

g_mi

d_kkat

k_rtasiye

kumb_r_

güz_l

tem_z

canl_

merh_b_

t_l_vizyon

çek_ç

s_n_f

kurb_ğ_

bilm_c_

değ_ş_k

ş_mar_k

88


Kemerleri bağlayın! Hızlı okumaya geçiyorum! Seda (6 yaş) Sessiz okurken dudaklarımı kıpırdatıyordum, balık gibi görünüyordum. Artık dudak kıpırdatmadan okuyabiliyorum. Yaşasın! Deniz (7 yaş) Ben hızlı okumanın çok zor olduğunu sanıyordum. Aslında çok kolaymış. Çalıştım, bu işi başardım. Emre (7 yaş) Okuyabildiğim kadar hızlı koşabilseydim dünya şampiyonu olurdum. Dilek (8 yaş)

HIZLI OKUMA

top.com.tr Top Yayıncılık Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Dr. Faik Muhittin Adam Caddesi (850. Sokak) Nu.: 38/Z-1 Konak - İZMİR Telefon ve Belgegeçer: (0232) 425 79 63 - 445 91 12 - 441 27 42

Topses Hızlı Okuma kitabı, 1. sınıf  

© Her hakkı saklıdır ve Top Yayıncılık Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limitet Şirketine aittir. Yazıları ve resimleri aynen veya değiştirilerek...

Topses Hızlı Okuma kitabı, 1. sınıf  

© Her hakkı saklıdır ve Top Yayıncılık Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limitet Şirketine aittir. Yazıları ve resimleri aynen veya değiştirilerek...

Advertisement