Page 1

De

Antwerpenaar

sp.a

16 november 2013 | www.stadantwerpen.s-p-a.be

In De Branderij ontwikkelde ik mijn talenten

vu.: Roland Straetmans, Lange Van Ruusbroecstraat 76-78, 2018 Antwerpen

Solidariteit is het geheim van de Roma

Maak van Oudaan een groene woontoren

Heimwee naar zee


NIEUWS

VOORWOORD Beste Antwerpenaar,

Weldra nieuwe coöperatie in Antwerpen

Het stadsbestuur heeft beslist om vanaf volgend jaar te stoppen met het stedelijk informatieblad ‘De Nieuwe Antwerpenaar’. sp.a vindt dat alle Antwerpenaars het recht hebben op degelijke informatie over hun stad en bovendien vinden wij De Nieuwe Antwerpenaar een mooi en warm magazine. Als laatste eerbetoon geven we daarom eenmalig deze ‘Rooie Antwerpenaar’ uit. Met een stevige knipoog.

‘Antwerpenaar beslist mee welke groepsaankopen er gebeuren’ ‘Hoe meer we samenwerken, hoe sterker we staan en hoe groter het profijt.’ Dat is de idee van de nieuwe coöperatie ‘Samen Sterker’. Deelnemers genieten aanzienlijke korting op groepsaankopen van onder meer condensatieketels en zonneboilers. ‘Samen Sterker’ is een nieuwe coöperatieve vereniging die Antwerpse gezinnen helpt besparen en kiest voor een duurzame toekomst. ‘Door samen aankopen te doen, zorgen we ervoor dat mensen essentiële producten tegen een lagere prijs kunnen aankopen’, zegt Europees parlementslid Kathleen Van Brempt (sp.a). ‘We promoten diensten en producten die gezinnen helpen besparen op energie en stimuleren groene oplossingen op het vlak van mobiliteit.’ Kiezen voor Samen Sterker in onze provincie en stad is een slimme zet. Omdat het winst oplevert. Waarom zou je meer betalen voor noodzakelijke producten zoals elektriciteit en gas als het goedkoper kan via een voordelige groepsaankoop? ‘Voor sommige leden is de energiefactuur een flinke hap uit het gezinsbudget’, motiveert algemeen secretaris Dirk Schoeters de geplande

2 | De Rooie Antwerpenaar

voor jong en oud. Wij stellen jouw keuze opnieuw centraal. Jij beslist mee welke groepsaankopen de coöperatieve organiseert. We willen Samen Sterker van onderuit laten groeien en in zoveel mogelijk gemeenten plaatselijke antennes uitbouwen. In een deel van Deurne gingen we al deur aan deur promotie voor de coöperatie voeren. Met de coöperatie brengen we mensen samen om meer vat te krijgen op wat we consumeren, maar uiteindelijk ook op wat bedrijven produceren. Hoe meer we samenwerken, hoe sterker we staan. We hopen je dan ook binnenkort te mogen verwelkomen als vennoot of als deelnemer aan een groepsaankoop.

NIEUWSBRIEF

Jij beslist mee welke groepsaankopen de coöperatieve organiseert.

deelname van ABVV-regio Antwerpen aan de coöperatie. ‘Als hun belangenbehartiger én dienstverlener is het onze rol om daar iets aan te doen.’ Omdat Samen Sterker je helpt om energiezuinig te wonen. We willen energiebesparende investeringen zoals de aan-

koop van een hoogrendementsketel of een zonneboiler betaalbaarder maken. Omdat kiezen voor duurzaamheid een keuze van en voor de toekomst is. Dat vertaalt zich onder meer in de groepsaankoop van elektrische fietsen een gezonde mobiliteitskeuze

De coöperatie ‘Samen Sterker’ is in oprichting. Maar je kan nu al inschrijven op de nieuwsbrief. Zo blijf je op de hoogte van de volgende groepsaankopen en infoavonden.

Op de volgende pagina’s leest u alles over de heropleving van het Antwerpse voetbal, het spijtige verdwijnen van de bos- en zeeklassen, onze plannen om meer Antwerpse jongeren aan het werk te krijgen en véél nieuws uit uw stad en district. Ik wens u veel leesplezier, Yasmine Kherbache Voorzitter sp.a Antwerpen

INHOUD

16 november 2013

NIEUWS

NIEUWS

NIEUWS

Weldra nieuwe coöperatie in Antwerpen.....02

Eén kantoor voor 200.000 mensen.......... 11

Alle straten van Moretusburg in een nieuw kleedje..........................................20

AAN HET WOORD

ACHTERGROND

Strandpraat. Heimwee naar zee................04

Het Antwerps voetbal is springlevend......... 12

NIEUWS

NIEUWS

Voetgangersbrug tussen provinciehuis en Albertpark.................................................06

Kiezen omwonenden voor nieuw Park Spoor Oost.............................................14

Lange van Ruusbroecstraat 76-78

NIEUWS

DOSSIER

2018 Antwerpen

Maak van Oudaan groene woontoren.....07

Meer jongeren aan het werk....................... 16

DOSSIER

NIEUWS

De Nieuwe Antwerpenaar verdwijnt........08

Kinderboerderij is geen commercie.......... 19

www.samensterker.be/antwerpen

03 285 91 39

NIEUWS Elke dag samen met vrienden eten............ 21 Een woord is maar een woord..................22 Agenda............................................................ 23 Het monument.............................................. 24

De Rooie Antwerpenaar | 3


AAN HET WOORD Strandpraat

Heimwee naar zee

Sommigen zagen er de zee voor het eerst. Anderen vonden er hun lief. Ontelbaar veel mensen bewaren goede herinneringen aan de zeeklassen. Het nieuwe Antwerpse stadsbestuur schrapt die zeeklassen nu definitief. Doodzonde. En voor veel Antwerpenaars – jong én oud - een steek in het hart. Een beeldverslag:

‘Ik krijg enorm veel reacties van mensen die erg ontgoocheld zijn over de sluiting van de zeeklassen in Home Mathilde Schroyens in Sint-Idesbald. Het zijn vaak ontroerende verhalen die illustreren hoe belangrijk zeeklassen zijn voor kinderen voor wie vakantie niet vanzelfsprekend is. Ook vandaag niet.’

‘Als een stadsbestuur met zijn burgers wil communiceren over alle prachtige veranderingen die het realiseert, bijvoorbeeld over het drastisch afslanken van haar dienstverlening, het op droog zaad zetten van haar stadstheaters en socioculturele organisaties, het feit dat kinderen voortaan maar beter thuisblijven van bos-en zeeklassen en jeugdtheatervoorstellingen, kan het college die indrukwekkende stadsevolutie niet beter uitgebreid toelichten met een slechtnieuwskrant in vierkleurendruk met een nietje door, dan met een tweet of facebookpagina?’

facebookpagina Yasmine Kherbache

‘Wij moeten zeer de moeite zijn als zelfs de zee tot hier komt weggaat en zich weer bedenkt’ [uit het [stads]gedicht ‘voor gelukkige mensen’ van Bart Moeyaert]

.S.1

s 2A, S.M

oeck, kla Schalbr Robert

[uit een opiniestuk van Maarten Inghels De Morgen 24 09 2013]

Als jij wil laten weten wat de zeeklassen voor jou betekend hebben, post dan een foto of tekstje op de facebookpagina: zeeklassenhomemathildeschroyensmoetblijvenbestaan

4 | De Rooie Antwerpenaar

De Rooie Antwerpenaar | 5


NIEUWS VOOR

VOOR

Het vertrek van de politie is een kans voor de hele wijk

‘Maak van de Oudaan de eerste groene woontoren van ‘t stad’

In de Harmoniestraat kan in een nieuw pand in een bibliotheek worden voorzien. Maar het bestaande trapveldje blijft.

NA

De parkomgeving van het nieuwe provinciehuis en het naburige Harmoniepak worden door een voetgangersbrug met het Albertpark verbonden.

‘Een voetgangersbrug tussen provinciehuis en Albertpark’ Een groter park, meer veiligheid voor fietsers en voetgangers, betere doorstroming van het autoverkeer en een comfortabele overstapplaats voor tramreizigers. Het is maar een greep uit een recent plan van sp.a voor de heraanleg van het Harmonie- en het Albertpark op de grens van de districten Antwerpen en Berchem.

E

en voetgangersbrug tussen het nieuwe provinciehuis en het Albertpark. Dat is een van de ideeën in het midden oktober door sp.a gepresenteerde plan. Aangezien de parking aan het provinciehuis onder de grond verdwijnt, ontstaat daar een parkomgeving. Die parkomgeving en het naburige Harmoniepark worden door de brug met het Albertpark verbonden. Zo ontstaat een cluster van parken. Aan de andere zijde van het Albertpark wordt in het voor-

6 | De Rooie Antwerpenaar

stel de Koning Albertparkweg geschrapt en in park omgezet. Op de Koningin Elisabethlei en de Grote Steenweg komt er in het ontwerp opnieuw tweerichtingsverkeer – dat vermindert het sluipverkeer in de naburige woonwijken. sp.a blijft pleiten voor een fietsvriendelijke aanleg van de Generaal Lemanstraat. De plannen voor de aanleg van een fietspad zijn goedgekeurd maar worden door het nieuwe stadsbestuur ge-

blokkeerd. Dat bestuur geeft de voorkeur aan een autosnelweg in de stad. sp.a gaat haar voorstel presenteren aan de bewoners in de omgeving van de parkencluster. gemeenteraadslid sp.a toonwassenberg.be toon.wassenberg@telenet.be 0477 20 03 10 districtsraadslid sp.a Antwerpen Tatjana Scheck tatjana@scheck.be 0496 87 16 23

De politietoren aan de Oudaan is niet meer geschikt voor de huisvesting van moderne politiediensten. En dus trekt de politie er weg. Een mooie kans om na renovatie van de Oudaan de eerste groene woontoren van ’t stad te maken. Foto: Jeroen Broeckx

KORT n Het Vlaams gewest heeft een bedrag van meer dan 800.000 euro vrijgemaakt voor de heraanleg van de Generaal Lemanstraat. Het nieuwe stadsbestuur wil daar evenwel geen fietspad, maar een soort autosnelweg in de stad. En laat dus een smak geld verloren gaan. n Het plan van sp.a bevat ook een verbeterde tramoverstap op het kruispunt van de Mechelsesteenweg met de Koningin Elisabethlei en de Belgiëlei. n In de naburige Harmoniestraat kan in een nieuw pand in een bibliotheek worden voorzien. Maar het bestaande trapveldje blijft. n De Orangerie in dat park kan uitgroeien tot een plek om iets te eten of te drinken, vergelijkbaar met de Melkerij in het Nachtegalenpark.n De zaal Harmonie blijft in het voorstel van sp.a een ontmoetingsruimte waarin ook ceremonieën kunnen plaatsvinden.

D

e politie is op zoek naar een nieuwe locatie voor haar hoofdzetel. Daardoor krijgt het administratief centrum op de Oudaan straks een andere invulling. Het beschermde monument moet hoe dan ook worden

gerenoveerd. Voor sp.a een uitstekende gelegenheid om van de Oudaan de eerste groene woontoren van ’t stad te maken. ‘Dit is een ideale locatie om betaalbare en energiezuinige woningen aan te bieden. Daar is alsmaar meer vraag naar’, zegt Yasmine Kherbache, fractievoorzitter van sp.a.’ Gevel- en dakgroen kunnen de uitstraling van het merkwaardige gebouw nog vergroten.’ De renovatie is ook een goede aanleiding om grondig na te denken over de toekomst van het winkelcentrum aan de voet van de toren. Ook

Gemeenschapcentrum Wilrijk helemaal af

de publieke ruimte onder de politietoren mag best uitgroeien tot een aangenaam stedelijk plein. Misschien kan dat plein genoemd worden naar Renaat Braem, de bekende ontwerper van de politietoren? Maak van het vertrek van de politie gebruik om de directe omgeving nieuw leven in te blazen. Van zo’n totaalaanpak worden buurtbewoners, middenstand en bezoekers beter.

foto:????

NA

Met de opening van de bibliotheek, het politiebureau en de kunstacademie is het nieuwe gemeenschapscentrum aan de Bist in Wilrijk voltooid. Vorig jaar opende op dezelfde locatie het nieuwe districtshuis de deuren. Dat veel diensten onder één dak worden aangeboden, is best handig voor de Wilrijkenaar. In 2007 zijn de werken aan het gemeenschapscentrum begonnen. www.samwwilrijk.be

De Rooie Antwerpenaar | 7


DOSSIER

DOSSIER

De Nieuwe Antwerpenaar in cijfers De papieren versie van De Nieuwe Antwerpenaar verdwijnt. Sinds september verschijnt het populaire magazine niet meer veertiendaags maar maandelijks. Vanaf mei volgend jaar wordt het blad niet meer uitgegeven. Dan moet de Antwerpenaar zelf op internet op zoek gaan naar nieuws over zijn stad. Dat is niet vanzelfsprekend. Bovendien heeft lang niet iedereen een internetaansluiting. Foto’s: Jeroen Broeckx

Hoeveel mensen lezen De Nieuwe Antwerpenaar?

De Nieuwe Antwerpenaar verdwijnt

Leest u De Nieuwe Antwerpenaar?

De Nieuwe Antwerpenaar wordt gedrukt op 265.000 exemplaren en viel tot september dit jaar elke twee weken gratis in de bus van elk Antwerps gezin. Volgens onderzoek van de stad zelf lezen meer dan zes op de tien Antwerpenaars boven de 16 jaar De Nieuwe Antwerpenaar. Bij 65-plussers is dat bijna 8 op de 10. De Nieuwe Antwerpenaar werd in alle negen districten van de stad even veel gelezen. Het magazine werd ook gratis uitgedeeld in rust- en verzorgingstehuizen en ligt in verschillende bedrijven, hogescholen en in de universiteit. 15% van de Antwerpenaars leest nooit kranten, weekbladen of andere gratis magazines, maar 60% van hen leest wel De Nieuwe Antwerpenaar. Voor één op de tien Antwerpenaars is De Nieuwe Antwerpenaar dus de enige informatiebron waarover ze beschikken.

Zijn de lezers tevreden over De Nieuwe Antwerpenaar? Absoluut, zo blijkt uit een ander onderzoek van de stad. Ze vinden dat De Nieuwe Antwerpenaar hen een goed gevoel geeft en nieuws uit hun buurt brengt. Ze lezen het blad vooral om te weten wat er te doen is in hun buurt en district, en vinden het fijn dat er zoveel verschillende onderwerpen aan bod komen.

Hoeveel kost het om De Nieuwe Antwerpenaar te maken? Het kostte jaarlijks 2.580.700 euro om De Nieuwe Antwerpenaar te maken. Dat is zo’n 5 euro per Antwerpenaar per jaar of 0,4 euro per exemplaar.

Wordt er bespaard door De Nieuwe Antwerpenaar af te schaffen? De teksten en de foto’s van De Nieuwe Antwerpenaar blijven verschijnen, maar enkel op internet. Bovendien zal het stadsbestuur meer personeel inzetten om internetvragen van lezers te beantwoorden. Er zal dus niet bespaard worden op de personeelskosten (820.700 euro). Daarnaast komt er een nieuw papieren magazine voor ‘moeilijk bereikbare doelgroepen’, onder wie senioren. Dat zal jaarlijks 800.000 euro extra kosten. En er wordt 400.000 euro extra geïnvesteerd in de digitale versie van De Nieuwe Antwerpenaar. Door De Nieuwe Antwerpenaar af te schaffen wordt dus uiteindelijk 560.000 euro bespaard, dat is iets meer dan 1 euro per Antwerpenaar of 0,0004% van het totale jaarbudget van de stad Antwerpen. Ter vergelijking: vorig jaar spendeerde de stad 797.000 euro aan krantenadvertenties. >>>>>

8 | De Rooie Antwerpenaar

De Rooie Antwerpenaar | 9


DE LEZER OVER

DE NIEUWE ANTWERPENAAR (DNA)

Jeanine De Braekel Deurne

‘Veel ouderen hebben geen computer en worden zonder DNA afgesloten van de rest van de stad. Oudere mensen snappen niet waarom DNA verdwijnt. Zij lezen dit blad van voor tot achter en blijven zo ook op de hoogte van de activiteiten waaraan ze in Deurne kunnen deelnemen. Buiten gaan en een praatje maken zijn geneeskrachtige middelen die de gemeenschap geen centen kosten.’

Samir Boureghda Antwerpen

‘Als nieuweling in ‘t stad en cultuurliefhebber kreeg ik via DNA een volledig antwoord op de vraag: ‘Wat ga ik doen?’. Dat heb ik in geen andere stad gekend. Via DNA ontdekte ik het DNA van deze stad. Met het verdwijnen van het magazine wordt het voor mij een beetje donkerder in Antwerpen. En de nieuwkomers van vandaag zullen een troebeler zicht op de stad hebben dan ik.’

“Voor één op de tien Antwerpenaars is De Nieuwe Antwerpenaar de enige informatiebron” Zal De Nieuwe Antwerpenaar vaker gelezen worden op internet? Allicht niet. Wel integendeel. De Nieuwe Antwerpenaar viel bij elk Antwerps gezin in de bus, maar niet elk Antwerps gezin beschikt over internet. Volgens cijfers van het stadsbestuur heeft 85% van de Antwerpenaars thuis een internetaansluiting. Maar bij ouderen, laaggeschoolden en mensen met een lager inkomen ligt dat percentage vele keren lager. Slechts 6% van de Antwerpenaars onder de 56 jaar heeft geen internet, maar bij de Antwerpenaars boven de 56 jaar is dat liefst 28%. En 42% van de mensen die minder dan 1.000 euro per maand verdienen, hebben geen internetaansluiting.

NIEUWS

Eén kantoor voor 200.000 mensen Ook oudere en minder mobiele mensen kunnen straks nog alleen in het districtshuis in het centrum van Antwerpen terecht. Vier van de zes stadskantoren gaan immers dicht (Luchtbal, Kiel, Permeke, Paleis). Over het wijkkantoor op Linkeroever is nog geen beslissing genomen. Blijft: één centraal loket voor 200.000 mensen. Sociaal en klantvriendelijk is anders. Foto: reporters

M

omenteel kunnen inwoners van het district Antwerpen nog op zes plaatsen terecht voor administratieve verrichtingen (zoals de aanvraag van een identiteitskaart, pensioendocumenten, een bewijs van samenwonen, een parkeerkaart…).

Vier wijkkantoren – Luchtbal, Kiel, Permeke, Paleis – gaan al zeker dicht, over het wijkkantoor op Linkeroever heeft het nieuwe stadsbestuur nog geen beslissing genomen. Alleen het districtshuis in de Lange Gasthuisstraat blijf zeker open.

COCKERILLHOF IN HET NIEUW

Beschikt u thuis over internet? Cockerillhof aan de Kapelstraat in Hoboken wordt gerenoveerd. De statige voormalige directeurswoning van de scheepswerf staat al jaren te verkommeren. Door toedoen van het vorige bestuur onder leiding van sp.a komen in het herenhuis twee wooneenheden. Op het terrein worden later opgetrokken gebouwen vervangen voor

Veronique Verplancke Borgerhout

‘We zijn hier niet zo lang geleden komen wonen. Dankzij DNA en vooral de agenda word je echt uitgenodigd om aan het stadsleven deel te nemen. Ik voelde me hier meteen welkom. Bij zo’n digitale versie voel je je toch minder betrokken, denk ik. De Zomerkalender heeft hier heel de vakantie open gelegen en ik gooi nooit een exemplaar weg voordat de volgende DNA in de bus zit.’ 10 | De Rooie Antwerpenaar

Stadskantoor Permeke

drie passiefhuizen. De voortuin wordt privaat eigendom, maar het parkje blijft publiek toegankelijk en wordt zelfs iets uitgebreid. Als alles volgens plan verloopt, is de renovatie van Cockerillhof najaar 2015 afgerond. districtsschepen sp.a Hoboken tom.deboeck@stad.antwerpen.be 0476 24 00 23

‘Het district Antwerpen telt bijna 200.000 inwoners’, zegt gemeenteraadslid Leen Verbist (sp.a). ‘Je kan toch niet verwachten dat die allemaal efficiënt, snel en klantvriendelijk bediend kunnen worden in één kantoor in het centrum van de stad? Voor heel wat oudere en minder mobiele mensen is het trouwens allesbehalve evident om bijvoorbeeld vanuit Luchtbal of het Kiel helemaal tot het districtshuis in de Lange Gasthuisstraat te gaan.’ Het stadsbestuur wil

KUNSTGRAS GROENENHOEK Vanaf dit seizoen beschikt Ko n i n k l i j k e Groenenhoek Sport aan de luchthaven van Deurne over een kunstgrasveld. Goed nieuws voor de Berchemse club die dankzij de steun van het vorige stadsbestuur meer spelplezier aan haar achttien ploegen kan bieden. districtsraadslid sp.a Berchem ronny.debie@stad.antwerpen.be

naar eigen zeggen vooral inzetten op digitale dienstverlening. ‘Maar ook dat is voor veel Antwerpenaars niet haalbaar. Meer dan een kwart van de Antwerpenaren ouder dan 56 jaar heeft thuis geen internet. En ook wie het financieel niet breed heeft, beschikt vaak niet over een internetaansluiting en printer.’ gemeenteraadslid sp.a leen.verbist@stad.antwerpen.be 0475 55 92 75

De quote

‘Via DNA ontdekte ik het DNA van deze stad’ Samir Boureghda Antwerpen

0495 23 52 76

De Rooie Antwerpenaar | 11


ACHTERGROND

Voor het eerst sinds mensenheugenis heeft de fiere metropool geen ploeg meer in eerste klasse, maar dat heeft de trots van de supporters allerminst aangetast. Zowel bij Antwerp, bij Beerschot-Wilrijk als bij Berchem zijn ze er heilig van overtuigd dat er binnen afzienbare tijd maar liefst drie Antwerpse teams op het hoogste niveau spelen. ‘Voor de titel hé, voor minder doen we het niet.’ Foto’s: reporters

Het Antwerps voetbal is springlevend

Antwerp ‘Jimmy Floyd, take us home, to the place where we belong’, zingen de Antwerp-supporters op de tonen van ‘Country Roads’ van John Denver. Jimmy Floyd is de Nederlandse coach Hasselbaink, ex-spits bij wereldtoppers als Chelsea, Atletico Madrid en Oranje. ‘Home’ en ‘The place where we belong’ is eerste klasse, en als het even kan ook Europa. Hasselbaink en zijn spelers moeten de oude glorietijden doen herleven aan de Bosuil. Aan de supporters zal het niet gelegen hebben. Elke thuiswedstrijd met 10.000, daar kunnen de meeste eersteklassers een puntje aan zuigen. En in de uitwed-

12 | De Rooie Antwerpenaar

strijden overvleugelen ze elke keer de thuissupporters. Niet alleen in aantal, maar ook in het geproduceerde lawaai. ‘Voor elk seizoen geloven wij dat we voor het seizoen van de wederopstanding staan’, vat supporter Rudi – ‘sinds 1975’ – de filosofie van de gemiddelde Antwerp-aanhanger samen tijdens de rust van Antwerp-RWDM Brussels. ‘Dat was dit seizoen niet anders. Alleen ben ik er nu écht heel zeker van dat we eindelijk weggeraken uit die verdomde tweede klasse. (lacht) Ok, dat zeg ik élk seizoen, maar nu zit alles toch echt goed. Goeie spelers op het veld, een grote naam naast het veld en eindelijk geen financiële miserie meer.’ ‘Het geeft Antwerp natuurlijk ook een extra boost dat we nu heel erg duidelijk dé ploeg van ’t stad zijn’, voegt Youri daaraan toe met een vette knipoog naar de andere kant van de stad, naar Beerschot-Wilrijk. ‘Chapeau voor wat ze daar doen, maar het is toch een ander niveau hé, daar in eerste provinciale.’

Beerschot Na een wekenlange soap ging het in

zwaar financieel weer verzeild geraakte Beerschot uiteindelijk in zee met Wilrijk. Beerschot-Wilrijk begon met een schone lei in eerste provinciale, maar dat heeft het trouwe paarswitte legioen niet doen afhaken. Wel integendeel. Al snel was duidelijk dat alleen het Olympisch Stadion op het Kiel groot genoeg was om de kersverse fusieploeg te huisvesten. ‘We zitten al bijna elke thuiswedstrijd boven de 5.000 toeschouwers’, luidt het in de cafetaria na de gewonnen thuiswedstrijd tegen Berg en Dal. ‘Toegegeven, Berg en Dal is geen Anderlecht of Club Brugge, maar onze fans zijn misschien zelfs nog enthousiaster dan toen we tegen die topploegen speelden. Weet je wat het grote verschil is? De spelers maken hun truitjes nat. Het zijn geen profs, maar amateurs die overdag gewoon gaan werken. Zoals de supporters. Ze zijn dankbaar dat ze hier in zo’n stadion en voor zulke supporters mogen sjotten. Ze maken hun borst nat. Die gasten groeien twintig centimeter als ze ons hier horen roepen.’ Aan dit tempo leidt het voor supporter Olivier geen enkele twijfel dat Beer-

foto’s: repo rters

De Jupiler League, de hoogste afdeling van ons Belgisch voetbal, moet het dit seizoen stellen zonder ook maar één Antwerpse ploeg. Dat is voor het eerst sinds 1895. Maar wie denkt dat het Antwerps voetbal nu uitgeteld in de touwen hangt, is eraan voor de moeite. ‘In een andere stad misschien, maar niet in Antwerpen’, klinkt het bij de nieuwste van de drie Ploegen van ’t Stad, Beerschot-Wilrijk. ‘Wij zijn niet kapot te krijgen.’

“Wie te hoog van de toren blaast, valt van de toren” schot-Wilrijk in geen tijd weer in eerste klasse staat. ‘(telt na) Van eerste provinciale naar vierde, van vierde naar derde, van derde naar tweede, van tweede naar eerste. Vier jaar hebben we nodig. Allez, maak er vijf van, ge weet nooit of we onderweg ergens een malheureke tegenkomen.’ ‘Maar het allerbelangrijkste is dat deze club van de Antwerpenaars is gebleven. Van de supporters. Niet van politici en zakenmannen die denken dat ze een West-Vlaamse club naar hier kunnen verhuizen, en dan snel wat prijzen kunnen pakken. Wat heb je dan? Een succesvolle club zonder supporters en zonder ziel. Wie zit daar op te wachten?’

Berchem Laat ons vooral Berchem niet vergeten. De voorbije jaren rustig timmerend aan de weg, een beetje in de schaduw van de andere twee ploegen, maar ondertussen wel in derde klasse. ‘Ach, we zijn het een beetje gewoon dat we al eens vergeten worden’, zeggen ze op het clubsecretariaat. ‘We maken wat minder lawaai dan Antwerp en Beerschot en we kennen wat minder pieken en dalen. Maar we hebben onze zaakjes wel mooi op orde en sportief gaat het ons de laatste jaren ook voor de wind.’ Berchem mag dan misschien naar Antwerpse normen de meest bescheiden ploeg van ’t stad zijn, dat wil niet zeggen dat ze niet dromen op Het Rooi. ‘Wij dromen ook van de tijden van Ludo Coeck, eerste klasse, echte topmatchen.’ Alleen hebben ze bij Berchem weet van een geheel eigen Berchems spreekwoord: ‘Wie te hoog van de toren blaast, valt van de toren.’

De Rooie Antwerpenaar | 13


NIEUWS DEUR AAN DEUR sp.a gaat in de buurt van het spooremplacement (Borgerhout, Antwerpen Noord) deur aan deur rond met een enquête over de nieuwe bestemming. De resultaten worden eind van het jaar bekendgemaakt.

Inwoners van Borgerhout en Antwerpen Noord aan het woord

‘Kiezen omwonenden voor nieuw Park Spoor Oost?’

http://borgerhout.s-p-a.be

Minder politie in Merksem

De onteigeningsprocedure voor de bouw van een nieuw politiekantoor op de Bredabaan in Merksem is stopgezet. Reden: het nieuwe politiekantoor wordt beduidend kleiner: er komen geen 200 maar 50 agenten. Het kantoor zal ook niet permanent open zijn - hoewel dat aanvankelijk wel was voorzien. Ook het aantal wijkagenten daalt fors, van tien naar zeven.

EXIT LAAGLANDPARK Het stadsbestuur heeft de aanleg van het Laaglandpark in Merksem geschrapt. sp.a wil dat het waterrijke gebied boven de IJsvogelstraat toch een park wordt. Dat werpt ook een dam op tegen de mogelijke bovengrondse aanleg van de tweede spoorontsluiting en de A102. districtsschepen sp.a Merksem gilbert.verstraelen@stad.antwerpen.be 0475 43 90 16

TUTTERBOOM Zet luifels op straten en pleinen zodat jongeren – ook bij regen – rustig met elkaar kunnen kletsen. Dat was een van de voorstellen van de jongeren die door de districtsraad van Borgerhout waren uitgenodigd. Het bestuur had er wel oren naar. En nog: plaats een tutterboom waar de kleintjes hun laatste fopspeen kunnen achterlaten. districtsschepen sp.a Borgerhout stephanie.van.houtven@gmail.com 0473 54 21 19

14 | De Rooie Antwerpenaar

Nergens in de stad is er minder wijkgroen dan in Borgerhout – Antwerpen Noord. Daar kan wat aan gedaan worden: verander het spoorwegemplacement langs de Noordersingel in een park met volkstuinen, scholen en ontmoetingsruimte. Naar het beeld van het naburige en succesvolle Park Spoor Noord.

E

nkele jaren geleden werd het spoorwegemplacement aan de wijk Dam omgetoverd tot het prachtige Park Spoor Noord. Ook in Borgerhout ligt er zo’n amper gebruikt spoorcomplex - langs de Noordersingel, tussen Schijnpoort en Trix. Het gebied is bijna 20 ha groot en enkel op het ringspoor rijden nog treinen. Ideaal voor een Park Spoor Oost in Borgerhout. Bij de gemeenteraadsverkiezingen vorig jaar lanceerde

sp.a dit idee al. ‘Park Spoor Oost moet het tekort aan groene ruimte opvangen en onder meer plaats bieden aan volkstuintjes. Het moet de schakel zijn in een groen lint dat de Schelde via Park Spoor Noord met de Groene Singel en het Rivierenhof verbindt’. Het nieuwe stadsbestuur wil met de spoorwegen over de herbestemming praten. Maar het wil er een ‘Duurzaam KMO Park’ maken. Het district Borgerhout kiest wel voor een ‘Park voor de buurt’ - met be-

halve veel recreatiegroen ook volkstuintjes, scholen en ontmoetingsruimte.

Info?

Haal de enquête van het net

http://borgerhout.s-p-a-.be of mail ons op parkspooroost@gmail.com Postadres: vzw ‘t Huske, Kwekerijstraat 92-94 2140 Borgerhout

Het is duidelijk: het nieuwe stadsbestuur is bezig met een sterke centralisatie van de politiediensten. Dat staat haaks op de vraag van Merksem om meer te

investeren in lokale politie. De districtsraad wacht overigens nog altijd op het eerste woord uitleg over deze ommekeer van het veiligheidsbeleid. Beseft het stadsbestuur misschien dat de politie zich met dit beleid in Merksem compleet vastrijdt? districtsraadslid sp.a Merksem mostafa.nassali@stad.antwerpen.be 0498 05 87 35 districtsschepen sp.a Merksem gilbert.verstraelen@stad.antwerpen.be 0475 43 90 16

De Velo-droom van Deurne

1838 suggesties voor Velo-fietsstations in Deurne. Dat is het resultaat van de campagne Velo-droom van sp.a. Op de markt en via sociale media en de site konden mensen hun favoriete station opgeven. Raadslid Wendy van Dorst (sp.a) hoopt dat het college er rekening mee houdt. De kans is evenwel groot dat de nieuwe bestuursploeg haar belofte al intrekt en Velo niet naar Deurne komt. Erg jammer. districtsraadslid sp.a Deurne wendy.vandorst@s-p-a.be 0498 50 07 87

Volkstuintjes Park Groot Schijn

De nieuwe volkstuintjes in Park Groot Schijn zijn officieel geopend. Ze zien er schitterend uit - allemaal eenzelfde tuinhuisje, her en der banken met tafels. Aan dit project heeft de vorige bestuursploeg met sp.a hard gewerkt. Samen met alle verenigingen die in het park actief zijn. In de volgende fase verhuizen de jeugd- en sportverenigingen. districtsraadslid sp.a Deurne frank@geudens.eu 0475 33 13 83 districtsraadslid sp.a Deurne wendy.vandorst@s-p-a.be 0498 50 07 87

Ekeren schrapt wielerkoers

De carnavalsstoet, het Ganzenrijden, Ekeren Swingt en Ekeren Zingt, Cirque@Tack, de Mariaburgse feesten, de Bierpruverfeesten… Ekeren feest graag en goed. Spijtig genoeg besliste het nieuwe districtsbestuur om de septemberkoers niet langer door Ekeren te laten rijden. Daarmee breekt het met een traditie van een halve eeuw. districtsraadslid sp.a Ekeren ronny.kruyniers@stad.antwerpen.be 0486 55 25 93

De Rooie Antwerpenaar | 15


DOSSIER

Brenda Corluy, 23

In Antwerpen zitten 7.000 jongeren zonder baan. Dat is 20 procent van de jeugd tussen 18 en 25 jaar oud. Het stadsbestuur moet zelf de regierol opnemen in de strijd tegen de torenhoge jeugdwerkloosheid. En er zich toe verbinden dat elke jongere een kwalificatie kan behalen. Dat zegt sp.a. Foto: reporters en Jeroen Broeckx

‘In de Branderij kon ik mijn talenten ontwikkelen’ Asma Bellafkih

EEN PLAN

VOOR ‘T S Gemeente TAD raadslid e n mentslid Güler Tura Vlaams parlen (sp.a) w in samen erkte spra partners in ak met de betro kken de sector een jeugd gelegenhe werkidsplan uit .

LICHT KWALIFICATIEPdi ploma

seJongeren zonder t he ijs hebben cundair onderw en werk te vind . erg moeilijk om Antwerpen 28 Helaas verlaat in scholieren de procent van de cundair diploschool zonder se ma. sp.a dat het Daarom vraagt ertoe verbindt stadsbestuur zich e jongere een dat elke Antwerps behalen. Schokwalificatie kan betrokken partlen, VDAB en alle lingen die de ners moeten leer verlaten tijdig school dreigen te volgen. Jongeen nauwkeurig op alistisch beeld ren moeten een re competenties van zichzelf, hun kt krijgen. en de arbeidsmar universiteit van Tijdens de Zomer pleitte zowel sp.a Antwerpen van Werk en gewezen minister Vandenbroucke Onderwijs Frank .a-fractievoorzitals Antwerps sp bache voor de ter Yasmine Kher kwalificatieplicht. rbache.be www.yasminekhe he@s-p-a.be yasmine.kherbac

In dat plan vraagt sp .a dat het bestuur z stadself de reg ierol opne de strijd emt in tegen de tore werkloosh eid. Er wo nhoge jeugdrdt gepleit een nieuw voor platform d at alle betr nen van o okkeverheid, o nderwijs e gevers zo n werku samenb re ngen. sp.a voor het a antal Jon s geren Com telt tie Centra petente verhog en. worden jo ngeren z In die centra onder dip begeleid n loma aar een o pleiding o beidsmark f de art. 45 proc ent van de ren vindt jong na afloop w erk, 10 pro estartte of voltooide c een opleid ent 27 procen ing en t van de v oort verlaters keerde teru ijdige schoolg naar sch ool. Antwerpe n telt drie Jongeren petentie ComCentra (B o rg ne-Noord erhout, D en Kiel). s eurp.a wil oo stad zelf k dat de stageplaa tsen voor ren aanbie jongedt. www.gule rturan.be guler.turan @vlaamsp arlement.b e 0475 97 0 7 00

‘De VDAB cursus bete k een kenteri ende n mijn leven’ g in Brenda Co rluy (23) mmunicati ewetensc happen

master Communicatiewetenschappen

zocht een jaar werk en is nu aan de slag in de logistiek. ‘Ik voel me opnieuw nuttig en gelukkig. Na de tiende sollicitatiebrief zonder reactie begin je echt wel te twijfelen. Je wordt onzeker, geraakt gefrustreerd.’

Erkan Öztürk, 23 maatschappelijk werker

snapt Brenda helemaal. ‘Veel jongeren zijn bezig met een lange zoektocht. Maar we kunnen toch ook niet elk contract zomaar aanvaarden? Zo kreeg ik ooit een contract voorgeschoteld dat een aaneenschakeling was van uitzendbaantjes. De beloftes zouden pas ten vroegste na twee jaar harde en loyale inzet aan een minimumloon worden ingelost. Als ik na die twee jaar tenminste niet door een goedkopere kracht werd vervangen.’ ‘Ik heb via de VDAB een cursus logistiek gevolgd’, zegt Brenda. ‘Daardoor werd mijn profiel aantrekkelijker. Nu ik een baan heb, krijg ik van mijn bedrijf veel kansen op bijscholing.’ ‘Dat is positief’, zegt Erkan. ‘Toch verschuilen veel werkgevers zich achter het tekort aan werk. Niet tevreden? Er zijn nog honderden wachtenden… Niet alleen de werkzoekende maar ook de bedrijfswereld moet dus zijn verantwoordelijkheid nemen.’ ‘Akkoord’, bevestigt Brenda. ‘Daarom moet de overheid als scheidsrechter optreden en zelf initiatieven nemen. De VDAB-cursus die ik kon volgen, betekende een kentering in mijn leven.’

master Co

16 | De Rooie Antwerpenaar

De Rooie Antwerpenaar | 17


‘Minister van Werk Monica De Coninck (sp.a) heeft een pak maatregelen genomen voor duurzame en kwaliteitsvolle jobs ‘Zeven jaar geleden kwa voor jongeren’ men mens

en van De Branderij o werk verte ver hun was metee llen. Ik kocht!’ n ver-

Asma Bellafkih, 22 opleiding kantoor

Asma Be

is na een zoektocht van een jaar sinds enkele maanden aan de slag bij de overheid. Daarin speelde het Jongeren Competentie Centrum De Branderij in Borgerhout een belangrijke rol. ‘Zeven jaar geleden kwamen mensen van De Branderij over hun werk vertellen. Ik was meteen verkocht! Ik volgde bij hen een cursus animator, werd hoofdanimator en nu ben ik instructor. In de Branderij kon ik mijn talenten ontwikkelen en voelde ik me ook als werkloze niet nutteloos. Ook nu ik een baan heb, blijf ik me hier inzetten.‘ (zie kader)

llafkih (2 2) opleiding kantoor

‘Niet alleen werkzoeke de maar ook dnde bedrijfswe e r moet zijn v eld woordelijk erantnemen’ heid Erkan Öz türk (23) maatsch appelijk werker

NIEUWS BETAALD KMO EN E STAGES, ACTIV WERKBO A, Minister v NUS an Werk M

(sp.a) he eft een pa onica De Coninck km men voo r duurzam aatregelen geno e jobs voo r jongere en kwaliteitsvolle n. Met d ge kunn e instaps en laagg taesc een beta alde stag hoolde jongeren e va volgen in een bedr n drie maanden ijf, een v overheid zw of ee sdienst. Z n o kan ee studeerd n net afg e jongere e al een eers te betaald na zes maanden e werker doen (€ 9 varing op 00 per w eek). De krijgt bov werkgeve endien g r edurende ren laste enk nve na zijn sta rlagingen als de ele jage een va jongere st contra ct krijgt. Daarnaa st z voor een orgt de activa m aa la voor iede stenverlaging va tregel n € 500 re jonger e langdu loze (- 3 rige w 0 jaar) d ie genomen in dienst erk, de jon wordt ge een wer kvergoed re zelf ontvangt ing van dus een € 500 e volwaard n ig loon. middelgr K ote ond ernemin leine en moeten gen (KM minder la O) sten beta eerste v le ijf werkn emers. E n op de bonus zo nd rgt ervo or dat w e werkmet een e rknemer laa s komen o g loon een hoger ntvangen netto-in, zonder werkgeve dat dit d r meer ko e st. www.sam enaanhe monica.d twerk.be econinck @stad.an twerpen .be

Kinderboerderij is geen commercie Begin oktober was het feest in Wilrijk. Na 36 jaar trouwe dienst nam boer Karl immers afscheid van ‘zijn’ Kinderboerderij. Het grote weekendfeest werd door de duizenden aanwezigen erg gesmaakt. Dik twee weken later kondigde de Antwerpse schepen voor Jeugd Nabilla Ait Daoud (N-VA) aan dat de Kinderboerderij wordt geprivatiseerd en moet uitgroeien tot een ‘zelfbedruipend bedrijf’.

B

oer Karl begrijpt het niet. ‘De harde economische benadering van het nieuwe bestuur is niet mijn wereld. Ergens ben ik opgelucht dat ik er geen deel van moet uitmaken’, vertelde hij aan Het Nieuwsblad. Na de domeinen voor betaalbare bos- en zeeklassen, moet nu ook de Kinderboerderij er aan geloven. Ze moet geld opbrengen.

sering niet doorgaat, komt er geen extra ruimte voor dieren en evenmin een speelbos voor de kinderen. ‘Een kinderboerderij is geen commercieel project’, zegt sp.a. ‘De kinderboerderij van Wilrijk heeft een belangrijke sociale en opvoedkundige waarde. Die waarde is niet zomaar in geld uit te drukken.’ districtsraadslid sp.a Wilrijk

De privatisering van de Kinderboerderij is onnodig. De vorige bestuursploeg onder leiding van sp.a had immers een moderniseringsplan opgesteld. Als die moderni-

johan.peeters@stad.antwerpen.be 0474 55 70 62 gemeenteraadslid sp.a karim.bachar@stad.antwerpen.be

Boer Karl begrijpt de privatisering van de Kinderboerderij in Wilrijk niet. ‘De harde economische benadering van het nieuwe bestuur is niet mijn wereld. Ergens ben ik opgelucht dat ik er geen deel van moet uitmaken’, vertelde hij aan Het Nieuwsblad.

0477 41 04 40

Uitspraak van de week door Karim Bachar

‘De kinderboerderij van Wilrijk heeft een belangrijke sociale en opvoedkundige waarde. Die waarde is niet zomaar in geld uit te drukken.’

GELD VOOR MOESTUINEN

DAG TEGEN ARMOEDE

Door de aanleg van moestuinen met speelruimte voor kinderen wordt Oud-Berchem aantrekkelijker voor jong en oud. Vlaams minister voor steden Freya Van den Bossche trekt € 26.530 uit voor het project ‘Moestuinen in Berchem’ van buurtwerk Posthof.

Op 17 oktober vond ook in Antwerpen de ‘Werelddag van verzet tegen Armoede’ plaats. Op de Groenplaats pleitten honderden actievoerders en verenigingen waar armen het woord nemen voor een sociaal beleid dat oog heeft voor alle groepen in de stad.

www.buurtcentrum-posthof.be

www.stoparmoede.nu

De Rooie Antwerpenaar | 19


NIEUWS Bewoners zijn trots op hun wijk en wonen er graag

‘Alle straten van Moretusburg in een nieuw kleedje gestoken’ Moretusburg in Hoboken is een arbeiderswijk met een geschiedenis - en een mooie toekomst. Er wordt gewerkt aan nieuwe straten, extra groenvoorzieningen en speelgelegenheid voor de kinderen. Dat is de wens van de bewoners. Foto: Jeroen Broeckx

I

De werken in de Curiestraat zijn al begonnen. Er komen extra bomen en veilige en voor iedereen makkelijk toegankelijke oversteekplaatsen.

n de schaduw van Umicore en de vroegere Cockerill Yards ligt de wijk Moretusburg. Een typische arbeiderswijk met een lange geschiedenis, ook op het gebied van migratie - hier staat de oudste moskee van België. De meeste bewoners van Moretusburg zijn trots op hun buurt en wonen er graag. Dat blijkt uit de huisbezoeken die sp.a er de voorbije maanden organiseerde. Wel klagen de bewoners terecht over de slechte toestand van straten en trottoirs en het tekort aan kleinhandel, groenvoorziening en speelruimte voor

de kinderen. En dus maken we daar werk van. Binnenkort worden de Oostendestraat, Maalbootstraat, Scheepswerfstraat en Vooruitgangstraat opnieuw aangelegd. De werken in de Curiestraat zijn al begonnen. De andere straten worden de komende jaren in een nieuw kleedje gestoken. Trottoirs en wegdek worden vervangen. Er komen extra bomen en veilige en voor iedereen makkelijk toegankelijke oversteekplaatsen. En voor de allerkleinsten komen er zogeheten ‘speelaanleidingen’: kleine speeltuigen zoals een draaikogel die de kinderen prikkelen om te spelen. districtsschepen sp.a Hoboken tom.deboeck@stad.antwerpen.be 0476 24 00 23 districtsraadslid sp.a Hoboken dirk.wiese@telenet.be 0478 35 98 77

‘Elke dag samen met vrienden aan tafel’ ‘Onze tafelgenoten zijn intussen onze vrienden geworden. Er worden ook activiteiten in sociaal restaurant de Kom.EET georganiseerd. De ene keer is dat een optreden, de andere keer wordt er geknutseld. Dat maakt een sociaal restaurant zo speciaal.’ Voor Annie en François is hun sociaal restaurant in Deurne dagelijkse kost geworden. Foto: Jeroen Broeckx Annie en François zijn trouwe klanten van sociaal restaurant de Kom.EET in Deurne. ‘In het begin kwamen we hier twee tot drie keer per week eten. Het eten is gezond en lekker, en bovendien betaalbaar. En het restaurant is ook nog eens dicht bij huis. De laatste tijd komen we bijna dagelijks en zitten we ook niet meer met ons tweetjes aan tafel, maar met een heel groepje. Onze tafelgenoten zijn intussen onze vrienden geworden. Er worden ook activiteiten in de Kom.EET georganiseerd. De ene keer is dat een optreden, de andere keer wordt er geknutseld. Dat maakt een sociaal restaurant zo speciaal.’ Sociale restaurants zijn ook

een middel om werklozen klaar te stomen voor de arbeidsmarkt. Laaggeschoolde langdurig werklozen doen er tijdelijk werkervaring op, onder begeleiding van instructeurs. Bedoeling is dat de werklozen doorstromen naar een job in het reguliere arbeidscircuit. Allemaal goede redenen om in sociale restaurants te investeren. Dat deden de vorige OCMW-voorzitters Monica De Coninck (sp.a) en Leen Verbist (sp.a) dan ook met overtuiging. Maar het nieuwe stadsbestuur gaat niet op die weg door. ‘In elk district zou er minstens één sociaal restaurant moeten zijn’, zegt OCMW-raadslid Wendy van Dorst (sp.a). ‘Maar die komen er blijkbaar niet. Erg jammer.

EEN VOORBEELD VOOR EUROPA

Nieuw jeugdcentrum in Ekeren Ekeren, 12 oktober. Het jeugdcentrum aan de Veltwijcklaan is een initiatief van het vorige bestuur onder leiding van Ronny Kruyniers (sp.a). Er zijn twee repetitielokalen en jongeren kunnen er knutselen of gewoon rondhangen. Nicholas: ‘Tof dat we met onze vereniging een sleutel krijgen en hier terecht kunnen wanneer we willen.’ Dries: ‘Goed dat we hier kunnen studeren want de universiteitsbibliotheek zit altijd vol.’ De jongeren vinden sommige regels wel te streng: een biertje drinken mag niet en grotere activiteiten moeten erg vroeg worden aangevraagd. | Districtsraadslid sp.a Ekeren, simons.karl@yahoo.com, 0497 83 11 42

20 | De Rooie Antwerpenaar

Het project Scheldekaaien van het vorige stadsbestuur onder leiding van Patrick Janssens (sp.a) is een voorbeeld voor Europa. Zo besluit de jury ‘Vlaamse projecten Groen in de stad 2013’, die het deelproject Droogdokkenpark bekroonde. ‘In het Droogdokkenpark wordt kwetsbare natuur tot in de stad getrokken: slikken en schorren op een toplocatie. Het is een zeer sterk project.’ De stad Antwerpen ontvangt van de Vlaamse overheid € 250.000 voor de realisering van het deelproject Droogdokkenpark. Benieuwd wat het nieuwe stadsbestuur daarmee gaat aanvangen.

Want mensen een gezonde en betaalbare maaltijd in hun eigen buurt aanbieden is goed voor die mensen, maar ook voor de buurt

zelf. Geen wonder dat sociale restaurants ook buurtrestaurants worden genoemd. Ze brengen leven in de brouwerij.’

VOORTAAN OP AFSPRAAK AAN LOKETTEN STAD

Tip! ‘Vanaf heden kan u in ons districtshuis terecht op afspraak voor alle producten. (..) In de toekomst werken we alleen nog maar op afspraak.’ Dat is de boodschap voor bezoekers van districtshuizen. Van het nieuwe stadsbestuur krijgt u minder service voor meer geld. Het cijfer

1.420 …banen worden bij de stad geschrapt. Maar volgens het stadsbestuur gaan we daar niks van voelen. Wedden van wel?

De quote

‘Door De Nieuwe Antwerpenaar af te schaffen wordt iets meer dan 1 euro per Antwerpenaar bespaard of 0,0004% van het jaarbudget van de stad Antwerpen.’

De Rooie Antwerpenaar | 21


EEN WOORD IS MAAR EEN WOORD µ Wel of geen park op de Konijnenwei? (1) Eind mei presenteert het stadsbestuur samen met een projectontwikkelaar de definitieve plannen voor de nieuwe woonwijk Nieuw Zuid (naast en achter het justitiepaleis) aan de pers. In alle media wordt verzekerd dat het beloofde park van 15 ha op de Konijnenwei er zeker komt. In de gemeenteraad van 21 oktober laat schepen voor Ruimtelijke Ordening Rob Van de Velde (N-VA) evenwel weten dat de plannen voor dat park voorlopig ‘on hold’ gezet worden. ‘We willen de toekomst van het spaghettiknooppunt voor de Kennedytunnel niet hypothekeren.’ (De Nieuwe Gazet, 23 oktober) Van de Velde belooft wel een tijdelijk ‘pop-up park’. µ Wel of geen park op de Konijnenwei?(2) Buurtbewoners en vrijwilligers starten meteen een petitie ‘Parkspoor Zuid Nu!’ en eisen een ‘volwaardig park op de Konijnenwei’ (www.petities24.com/ park_spoor_zuid_nu) Een van de ruim 1.500 ondertekenaars van de petitie is… Rob Van de Velde! In Het Nieuwsblad van 24 oktober laat hij weten ‘helemaal achter de eis van de petitie te staan’. ’Ik wil op de Konijnenwei zo snel mogelijk een park - weliswaar een tijdelijk park - aanleggen. En ja, er zal ook wat ruimte worden vrijgemaakt voor tijdelijke parkeervakken in grind, om de parkeerdruk voor die buurt wat te verlichten.’ µ Kinderboerderij Wilrijk Het districtsbestuur van Wilrijk uit begin oktober zijn ongerustheid over het uitblijven van een opvolger voor boer Karl, de drijvende kracht achter de kinderboerderij, die binnenkort op pensioen gaat. Tijdens een onderhoud met het districtsbestuur half oktober sust de Antwerpse schepen van Jeugd en Leefmilieu Nabila Ait Daoud (N-VA)

22 | De Rooie Antwerpenaar

de gemoederen. Ze is absoluut overtuigd van de ‘sociale en educatieve waarde’ van de kinderboerderij en garandeert dat er snel een opvolger zal klaar staan. Amper een week later kondigt diezelfde schepen in de gemeenteraad aan dat de stad geen geld meer wenst te steken in de kinderboerderij in Wilrijk en dat er een privé-partner wordt gezocht ‘om de boerderij commercieel uit te baten’. (Het Nieuwsblad, 24 oktober) µ Wel of geen Velo-fietsen in districten? Een week voor de verkiezingen zegt toenmalig schepen voor Mobiliteit Ludo Van Campenhout (N-VA) in De Standaard: ‘Blijkbaar zijn alle partijen akkoord om het Velo-project uit te breiden naar de districten. En dat willen wij ook.’ En jawel, in het bestuursakkoord staat volgende plechtige belofte: ‘De stad wil de Velo’s naar de districten uitbreiden. We breiden het project geleidelijk uit…’ Op de inderhaast bijeengeroepen persconferentie over zijn meerjarenbegroting op 17 september laat het stadsbestuur echter weten dat er … helaas geen geld gevonden is voor de uitbreiding van het Velo-project naar de districten. µ Wel of geen tram tot in Ekeren? Uit het N-VA-verkiezingsprogramma voor Ekeren van oktober 2012: ‘N-VA wil een mooie tramterminus realiseren aan het Ekerse Mierenpleintje.’ In een schrijven aan de Vlaamse regering exact één jaar later laat Koen Palinckx (N-VA, districtsvoorzitter van Ekeren) weten dat hij toch geen tram wil in Ekeren. De regering beslist op 11 oktober dan maar om de tram te laten stoppen aan de kazerne van Luchtbal en het voor Ekeren gereserveerde geld in tramprojecten elders in Vlaanderen te investeren. Gevraagd naar uitleg over zijn bocht antwoordt Palinckx in de Ekerse districtsraad op 21 oktober: ‘Ik ben eigenlijk al

mijn hele leven tégen de aanleg van een tram tot in Ekeren geweest.’ In een N-VA-brochure die eind oktober in de Ekerse bussen valt, lezen we: ‘Ekers districtsschepen Van Reusel volgt van dichtbij de realisatie op van de aanleg van de tramterminus aan het Mierenpleintje’. Wie kan nog volgen? µ Heraanleg Generaal Lemanstraat Uit een officiële autotelling van de stad in 2011 in de Generaal Lemanstraat blijkt dat de aanleg van een fietspad in de straat niet tot filevorming zal leiden. Vlaams Minister van Mobiliteit Hilde Crevits geeft daarop € 815.000 subsidies aan Antwerpen om de straat opnieuw aan te leggen. Maar het Antwerpse stadsbestuur trekt op 25 januari 2013 de bouwvergunningsaanvraag voor de heraanleg van de Generaal Lemanstraat in omdat die volgens een andere autotelling wel degelijk ‘het verkeer zou verstoppen’. Wanneer gemeenteraadslid Toon Wassenberg (sp.a) vraagt op welke cijfers die conclusie steunt, blijkt het te gaan om een algemene, Vlaamse verkeerstelling van alle autoverkeer in de hele regio Antwerpen. µ Wel of geen geld voor Sinksenfoor-deal? Op 6 mei maakt het stadsbestuur op een persconferentie bekend dat het met zes omwonenden een akkoord heeft bereikt in het juridisch geschil over de Sinksenfoor op de gedempte Zuiderdokken. In Het Nieuwsblad van 7 mei lezen we daarover: ‘Dat de zes klagers van het Zuid een financiële compensatie zouden krijgen in de Sinksensfoor-deal, werd met klem door het stadsbestuur ontkend.’ Gemeenteraadslid Toon Wassenberg (sp.a) vraagt daarop de overeenkomst op tussen de Zes en de stad en leest daarin dat de klagers maar liefst… € 45.000 krijgen. De Antwerpse schepen van Rechtszaken Claude Marinower (Open VLD) heeft in

De Standaard van 17 mei een spitsvondige uitleg klaar: ‘De journalisten hebben mij alleen gevraagd of er een schadevergoeding is betaald. En dus heb ik naar waarheid ‘neen’ gezegd. Niemand vroeg mij immers naar de gerechtskosten.’ µ Wel of geen gat in de stadskas? ‘Antwerpen heeft geen geld. Zoals iedereen weet is de stadskas dramatisch leeg achtergelaten.’ - Burgemeester Bart De Wever (N-VA) in De Zevende Dag op 26 mei. ‘Dit is niet meer plezant en het klopt ook niet. Ik ben uit het ‘Schoon Verdiep’ weggegaan met een begrotingsopmaak voor 2013 die in evenwicht was en een sluitend meerjarenplan tot 2018.’ - Luc Bungeneers (N-VA), voormalig schepen van Financiën en huidig districtsvoorzitter in Merksem, in De Standaard op 27 mei. ‘Dat de stadskas dramatisch leeg is achtergelaten, klopt inderdaad niet.’ - Bart Van Camp, kabinetschef van schepen van Financiën Koen Kennis (N-VA), in De Standaard op 27 mei. ‘Bij een eerste toelichting van schepen voor Financiën Koen Kennis (N-VA) bleek gisteren dat de coalitie – in weerwil van enkele alarmerende berichten – een mooie financiële erfenis heeft meegekregen met een overschot van 300 miljoen euro.’ – Politiek journalist Bart Brinckman in De Standaard van 18 juni 2013. µ Wel of geen belastingverhogingen? ‘Antwerpen wil de begroting in evenwicht houden zonder de belastingen te moeten verhogen.’ - Koen Kennis, schepen van Financiën, in Gazet van Antwerpen op 8 maart. ‘Het is niet langer mogelijk om de containerparken gratis te houden.’ – Philip Heylen (CD&V), schepen van Stads- en Buurtonderhoud, in Gazet van Antwerpen op 6 juni. ‘Wij willen de lokale belastingen niet verhogen’ – Burgemeester Bart De Wever in Gazet Van Antwerpen op 19 juni. ‘De Antwerpenaar gaat fors meer betalen voor zijn drinkwater. […] Voor een gezin met kinderen kan die verhoging oplopen tot honderden euro per jaar. […] Is dit een belastingverhoging? Ludo Van Campenhout, schepen en voorzitter van Rio Link, noemt dat een semantische discussie. Maar wanneer de overheid de tarieven verhoogt voor diensten die ze aan de burger verleent, dan is dat een belastingverhoging.’ – Politiek journalist Lex Molenaar in Gazet van Antwerpen op 4 oktober.

AGENDA WOENSDAG

4 december - 20u RONDE VAN EUROPA Hebben we Europa nog wel nodig? Volgens Europarlementsleden Kathleen Van Brempt en Saïd El Khadraoui zeker wel. Maar sp.a wil een ander Europa. Een Unie die de nadruk legt op sociaal beleid, kiest voor minimumlonen en eerlijke belastingen en handel, en strijdt tegen fraude, werkloosheid en armoede. Over dat Europa hebben ze het samen met Antwerps fractievoorzitter Yasmine Kherbache. En met jou? Zwarte Zaal Fakkeltheater Reyndersstraat 7, 2000 Antwerpen Inkom gratis Wel inschrijven via 03 633 87 78 rondevanantwerpen@s-p-a.be

je graag de weg. Ze verstrekken een eerste advies en verwijzen door naar het juiste adres. Gratis en anoniem. Café Multatuli Lange Vlierstraat 9 2000 Antwerpen

WOENSDAG

18 december - 20u SOCIALE DUMPING Buitenlandse werknemers verdienen dezelfde bescherming als werknemers van de lidstaat waar ze werken. ‘Als we van de Europese Unie een sterk sociaal Europa willen maken, dan moeten we oneerlijke concurrentie kordaat aanpakken’, zegt Monica De Coninck (sp.a). De minister van Werk brengt samen met staatssecretaris John Crombez (sp.a) het verhaal van hun strijd tegen sociale dumping. Rood Dak Kloosterstraat 50 2180 Ekeren

DONDERDAG

5 december 18.30-20u

WEGWIJZER Mensen met juridische kennis en maatschappelijk werkers met een kijk op de sociale kaart van Antwerpen wijzen

Word lid van sp.a Antwerpen kracht van sociale vooruitgang

kracht van een sterke samenleving

kracht van een open partij

sp.a | Lange Van Ruusbroecstraat 76-78 | 2018 Antwerpen tel. 03 633 87 70 | www.stadantwerpen.s-p-a.be

De Rooie Antwerpenaar | 23


Het monument

Al tien jaar zet hij zich met hart en ziel in voor De Roma in Borgerhout. Dag en nacht vind je Paul Schyvens (62) terug in de schouwburg op de Turnhoutsebaan. We spreken hem de dag na een uitverkocht optreden van Trixie Whitley. ‘Zeg, dat gaat toch een beetje vooruitgaan, he? Straks moet ik hier terug staan voor het volgende concert.’ Zoveel passie, dat verdient een standbeeld. Foto: Jeroen Broeckx

‘Vraag aan mijn vrouw waar ik woon en ze zegt: in De Roma’ In de jaren 1970 begon Paul in zijn geboortedorp Boechout met het Sfinks-festival. Later werd hij actief in de Antwerpse theaterwereld – hij is al 32 jaar de vaste begeleider van Jan Decleir – en in 1997 richtte Paul in Borgerhout kunstencentrum Rataplan op. ‘En stoemelings heb ik zo in 2002 De Roma ontdekt. De eerste keer dat ik daar binnenstapte, wist ik niet wat ik zag: een puinhoop. Podium en vloer waren ingestort, de voorkant dichtgetimmerd, geen water of elektriciteit. En toch zo schoon…’

bovenop de 22 betaalde krachten. ‘Maar ook die moeten mee tappen en ticketjes scheuren. Ook ik sta ’s nachts te dweilen. Vraag aan mijn vrouw waar ik woon en ze zegt: ‘In De Roma’. Mensen blijven zich niet zomaar inzetten als er hier allemaal directeurs rondlopen.’ Die solidariteit is volgens Paul hét geheim van De Roma. ‘Eigenlijk zijn wij één groot volkshuis. De Roma is van iedereen, van de hoogopgeleide culturo tot mensen uit de vierde wereld. De Roma heeft geen drempel.’ Pauls grootste verdienste? ‘De Roma heeft veel betekend voor de opwaardering van Borgerhout. Kijk naar de cafés, restaurants en handelszaken die erbij zijn gekomen. Recent is hier zelfs weer een fanfare opgericht met echte majorettes. Waar zie je dat nog?’ Heeft hij ook nog een droom? ‘Dat ik mij niet meer elke dag ongerust moet maken over de centen. Gelukkig krijgen we jaarlijks voor € 300.000 giften van privésponsors. Zonder die steun zouden we nooit kunnen overleven.’

‘Wij zijn gewoon één groot volkshuis

De legendarische cinema- en concertzaal stond al jarenlang te verkommeren. ‘Ik was op slag smoorverliefd. Ik wist dat we die plek moesten heropbouwen. Nog geen maand later tekenden we een huurcontract.’ Op een kijkmoment kwam 1.200 man af. ‘Op het eind van de dag hadden we 120 vrijwilligers die de boel mee wilden opknappen. Grotendeels buurtbewoners. Begin 2003 zijn we erin gevlogen: 30 containers puin hebben we buitengedragen. Bedrijven en scholen boden spontaan hun diensten aan. Magisch was dat.’ ‘We hebben nu 165.000 bezoekers per jaar. Dat is top drie van de culturele centra in Vlaanderen. Met één verschil: wij draaien vooral op onze 380 vrijwilligers,

De Roma financieel ondersteunen? www.steunderoma.nu

www.deroma.be

Turnhoutsebaan 286 - 2140 Borgerhout - tel. 03 292 97 40


De rooie Antwerpenaar  

Het Antwerpse stadsbestuur heeft beslist om vanaf 2014 te stoppen met het populaire stadsblad 'De Nieuwe Antwerpenaar' (DNA). sp.a stad Antw...

Advertisement
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you