Page 1

Durf de stap te zetten... lesgeven in een multiculturele samenleving


“Op een dag stond er op het secretariaat een Turks meisje. Toen ze zag dat ik ook Turkse was, lichtten haar ogen op. ‘Het kan dus, als allochtoon slagen in hogere studies, carrière maken, ...’, zag ik haar denken. Dat voorval heeft mij echt geraakt.” BIRSEN TASPINAR, DOCENTE HOGESCHOOL


Durf de stap te zetten ...

Ben je jong, allochtoon en trekt het werken met kleuters, kinderen of jongeren je aan? Je kan het goed uitleggen en zou daar graag je vak van maken? Een rol als voorbeeldfiguur voor allochtone én autochtone leerlingen zie je wel zitten? Je wil alleszins een sociaal geëngageerde job? Dan ben jij misschien wel degene die het katholieke scholennet nodig heeft! Katholieke scholen willen namelijk mensen vormen die zich goed in hun vel voelen in de multiculturele samenleving. Mensen die niet bang zijn van ‘alles wat anders’ is. Mensen die de uitdaging van het samenleven en samen beleven durven en willen aangaan. Daarvoor heeft het katholieke scholennet leerkrachten nodig uit àlle culturele groepen van onze samenleving, dus niet enkele uit de Vlaamse meerderheidsgroep.

“Veel mensen denken dat, als je als allochtoon kiest voor een lerarenopleiding, je dat doet om later les te gaan geven aan allochtonen. Mijn motivatie is echter ‘gewoon graag leerkracht worden’. AZIZA LACHKAR LERARES HANDELSVAKKEN


Op dit moment is de situatie ronduit alarmerend. Amper 0,2% van de leerkrachten in de Vlaamse scholen is van andere herkomst. Het aantal eerste-jaarsstudenten van niet-Belgische origine aan de Vlaamse hogescholen bedraagt minder dan 6%. In de lerarenopleiding is slechts een goeie anderhalve procent van de studenten van andere afkomst. Maar: dit hoeft niet zo te blijven! Het is niet omdat jíj nooit les kreeg van een leraar van andere herkomst, dat het lerarenberoep niets voor jouw is. Overweeg een lerarenopleiding en durf de stap te zetten. Je hebt alvast onze zegen!

“Op mijn school zitten voornamelijk autochtone kinderen en ook alle leerkrachten zijn Vlaams. Zelf ben ik zonder problemen in de groep opgenomen. Mijn kleur maakt geen verschil. Integendeel, mijn collega’s zijn bijna fier dat ik met hen samenwerk.” FRANÇOISE MOLOTO LERARES OPVOEDKUNDE EN OMGANGSKUNDE


i n n a v o i G

“Ik wist al heel vroeg dat ik leraar zou worden. Als ik op school mijn leerkrachten observeerde wanneer ze toetsen aan het verbeteren waren of toezicht hielden, wist ik het zeker, dit wou ik ook doen later. Les kunnen geven zoals de leerkracht geschiedenis dat deed, dat was mijn doel. Eens afgestudeerd in het ASO, liep alles toch niet van een leien dakje. Eerst en vooral was er de reactie van mijn moeder. Zij bleek helemaal niet zo gelukkig met mijn studiekeuze. Ze had graag gehad dat ik ingenieur zou worden, maar leraar .... neen, dat zag ze niet zitten. Dan was er nog de keuze van de vakken. Ik wou graag leraar Latijn worden, hoewel ik op school nooit Latijn had gevolgd. Ik stak al mijn Latijn in dat Latijn en verwaarloosde de rest. Ik slaagde niet dat jaar. De keuze voor het vak Latijn bleek onrealistisch. Het tweede jaar koos ik andere hoofdvakken, die me weer niet helemaal lagen. In het midden van het schooljaar wisselde ik weer. Mijn uiteindelijke studiekeuze viel op Geschiedenis, Engels en ... Nederlands. Dat Nederlands was niet zo vanzelfsprekend. Thuis sprak ik Italiaans en Frans. Nederlands was voor mij louter een ‘schooltaal’. Met behulp van extra studiebegeleiding op vlak van Nederlands, haalde ik het. Het was wel hard werken, voor mij én voor mijn docenten. Ik geef nu al een aantal jaren les in het eerste en tweede jaar secundair. Als allochtoon weet ik uiteraard waar de moeilijke punten liggen voor mijn allochtone leerlingen, zeker ook wat de Nederlandse taal betreft. Dat maakt dat ik die problemen soms beter zie aankomen en makkelijker kan opvangen dan mijn autochtone collega’s”. GIOVANNI, 27 JAAR, LERAAR NEDERLANDS


“Mijn school is een katholieke school en ik zie het als een teken van openheid dat ik, als moslim, hier kan lesgeven. Die openheid apprecieer ik heel erg.” MOHAMMED KOUAKI, LERAAR NEDERLANDS


En als ik geen katholiek ben?

Je wil graag in het onderwijs, maar als andersgelovige roept studeren aan een katholieke hogeschool heel wat vragen bij je op. Misschien vrees je dat je als andersgelovige toch nooit aan de bak zal komen in het katholieke onderwijsnet? Hoewel je vragen en twijfels niet helemaal onterecht zijn, kunnen we je hier meteen toch al voor een groot stuk geruststellen: om te studeren aan een katholieke hogeschool hoef je helemaal niet katholiek te zijn. Bovendien kan je met een diploma van een katholieke hogeschool later ook les geven in het gemeenschapsonderwijs en omgekeerd. Wel is het zo dat een job als kleuterleid(st)er of onderwijzer(es) in het katholieke onderwijsnet niet zo vanzelf-sprekend is als je andersgelovig bent. Vele katholieke basisscholen benaderen het vak godsdienst namelijk als een geïntegreerd vak. Dit wil zeggen dat het vak katholieke godsdienst niet geïsoleerd wordt gegeven, maar terugkomt in alle vakken. Dit vereist natuurlijk van een klasleerkracht dat hij/ zij in staat is katholieke godsdienst te geven, dus zelf ook katholiek is. In het secundair onderwijs doet dit probleem zich niet voor, omdat katholieke godsdienst daar een apart vak is. “Allochtone leerlingen willen kunnen opkijken naar een allochtone leerkracht. Dat gebeurt misschien niet bewust, maar onbewust zullen ze het toch doen.” AZIZA LACHKAR, LERARES HANDELSVAKKEN


Wil dit zeggen dat je het zoeken naar een baan in een katholieke basisschool helemaal moet opgeven? Neen! Er bestaan scholen die op een creatieve manier met dit probleem omgaan: ze creĂŤren een duobaan of beslissen om het vak godsdienst toch apart aan te bieden. Anderen hebben vacatures vrij voor hulpleerkrachten, taakleerkrachten of leerkrachten onthaalonderwijs ... Er zijn dus echt wel genoeg katholieke basisscholen die het zien zitten met andersgelovige leerkrachten! Voor katholieke leerkrachten van buitenlandse origine stelt dit probleem zich niet.

Leraar worden zegt je wel wat, maar je weet niet of hogere studies financieel wel haalbaar zijn voor jou? Kijk dan eerst eens na of je geen beroep kan doen op een studietoelage. Alle informatie over studietoelagen vind je op http://ond.vlaanderen.be/studietoelagen/


Roswitha

“16 was ik toen ik, op de vlucht voor de oorlog in Tsjetsjenië, samen met mijn familie in België belandde. We hebben ons land hals over kop moeten verlaten. Voor mijn zus en ik betekende dit het afbreken van onze schoolopleiding. In België kwam ik in de onthaalklas voor minderjarige nieuwkomers terecht, waar ik Nederlands leerde. Na dat jaar werd ik doorverwezen naar de handel. Twee jaar later haalde ik mijn diploma secundair. Toen kon ik me dus gaan inschrijven in een hogere opleiding. Aan de hogeschool koos ik voor de richting handelsregentaat omdat dat in de lijn van mijn secundaire studies in België lag. En lesgeven zit mijn familie gewoon in het bloed: in Tsjetsjenië waren mijn beide ouders leerkracht, mijn grootvader was schooldirecteur. Die ‘traditie’ wil ik verder zetten, ook al wonen we nu in België. Hogere studies aanvatten bleek echter niet vanzelfsprekend. Ik spreek ondertussen wel al een mondje Nederlands, maar af en toe maak ik nog foutjes tegen de grammatica. En dan is er het financiële aspect. Mijn ouders hebben het erg moeilijk om werk te vinden in België. Daarom moeten we rondkomen met een leefloon. Dit maakt dat ik mijn kamer moet delen met mijn zus en dat we bijvoorbeeld geen computer kunnen kopen. Gelukkig begrijpen vader en moeder beter dan wie ook dat een hogere studie dé weg is naar een betere toekomst voor ons. Ze steunen me voor honderd procent. Momenteel leg ik een stage af in het kader van mijn tweede jaar handelsregentaat. Als ik rustig wil studeren, ga ik naar de bibliotheek. Daar kan ik ook gratis op de computer werken. Onlangs merkte vader op ‘Met hard werken en onze steun, geraak je wel waar je wil, Roswitha.’. ROSWITHA, 22 JAAR, STUDENTE HANDELSREGENTAAT


Ben je afgestudeerd in een technische, kunst- of beroepsrichting en wil je je stiel graag doorgeven aan anderen? Dan ben je misschien geïnteresseerd in de GPB (getuigschrift pedagogische bekwaamheid)opleiding. De GPB-opleiding is een twee jaar-durende deeltijdse opleiding, waarbij je één à twee dagen per week lesvolgt (eventueel weekend-en avondonderwijs), en waarin je alle knepen van het lesgeversvak bijgebracht worden. Met het GPB-diploma kan je aan de slag in het secundair of volwassenenonderwijs als leraar bijzondere vakken (muziek, plastische kunsten, ...), leraar technische vakken of leraar beroepspraktijk. Voorwaarde is wel dat je een bepaald aantal jaar praktijkervaring kan aantonen. Je kan je ook inschrijven voor de GPB-opleiding als je niet beschikt over een diploma hoger secundair onderwijs, mits het volgen van enkele extra vakken en mits je 21 bent of wordt in het kalenderjaar dat je je inschrijft. De opleiding duurt dan wel tweeënhalf jaar. De GPB-opleiding wordt georganiseerd in de centra voor volwassenenonderwijs.


Een lerarenopleiding... meer kansen dan je denkt!

Een lerarenopleiding geeft uitzicht op meer soorten jobs dan je misschien wel denkt. Er zijn de ‘klassieke’ onderwijsfuncties, zoals kleuterleid(st)er, onderwijzer(es) of lera(a)r(es) in het secundair onderwijs. Er zijn echter tal van andere jobs die openstaan voor mensen die een lerarenopleiding gevolgd hebben. Zo kan je met een lerarenopleiding ook terecht in het volwassenenonderwijs. Je kan bijvoorbeeld leraar Nederlands voor anderstaligen worden of leraar in het tweedekansonderwijs. In sommige scholen zijn er heel wat aanvullende taken te vervullen, zoals die van hulp-of taakleerkracht, zorgcoördinator, brugfiguur, leraar in het onthaalonderwijs, hulpopvoedend personeelslid ... Bovendien voorzien de lerarenopleidingen in een ruime basiskennis zodat je met dat diploma - indien je dat wil - ook terecht kan in de sociale sector of in privé-ondernemingen.

“Ik ben eigenlijk een beetje in het onderwijs gesmeten. De VDAB porde me aan werk te zoeken, terwijl ik eigenlijk liever wilde thuisblijven om voor mijn zoon te zorgen. Achteraf bekeken ben ik zo blij dat ik al die stappen genomen heb.” SEMIHA, BRUGFIGUUR BASISONDERWIJS


m a y r e M

“Ik zat in de beroeps. Hoe ik daar beland ben, weet ik eigenlijk niet. Misschien omdat de beroepsschool dicht bij huis was en mijn ouders, toen ze een schoolkeuze moesten maken, nauwelijks over informatie beschikten. Toch was ik vastbesloten verder te studeren. Ik koos voor de lerarenopleiding omdat ik goed met kinderen overweg kon. Ik had ook altijd mijn jongere broers en zussen geholpen met huiswerk. Vader twijfelde of dit wel de goede weg was voor mij maar steunde me toch tenvolle. Mijn leerkrachten dachten niet dat ik het zou halen. Het eerste jaar aan de hogeschool was dan ook verschrikkelijk zwaar. Ik had nooit geleerd grote hoeveelheden leerstof te verwerken. Bovendien voelde ik me, als studente van allochtone afkomst, soms ook een beetje een buitenbeentje. Gelukkig was er Özlem. Özlem zat in het tweede jaar van de opleiding voor onderwijzeres. Ze gaf me heel wat nuttige tips en vaak gingen we samen in de bibliotheek studeren. Met twee een weg vinden in dat ‘blanke’ bastion, bleek makkelijker dan alleen. Eenmaal heb ik herexamens gehad, maar mijn stages liepen uitstekend. In het derde jaar van de opleiding eindigde ik zelfs als eerste van de klas. Ik geef nu al zes jaar les in een basisschool. Achteraf bekeken ben ik nog elke dag blij dat ik destijds doorgebeten heb.” MERYAM, 29 JAAR, ONDERWIJZERES


Adressen Katholieke Hogescholen in Vlaanderen en Brussel

Provincie Antwerpen

Departement Lerarenopleiding Heilig Graf

Karel de Grote-Hogeschool Katholieke Hogeschool Antwerpen

OPLEIDINGEN ONDERWIJZER(ES)

OPLEIDINGEN KLEUTERLEID(ST)ER, ONDERWIJZER(ES) EN REGENT(ES)

Infotrefpunt Groenplaats 45 2000 Antwerpen 03/213.26.26 info@kdg.be www.kdg.be Katholieke Hogeschool Kempen Departement Lerarenopleiding Kardinaal van Roey OPLEIDINGEN KLEUTERLEID(ST)ER,

EN REGENT(ES)

Patersstraat 26 2300 Turnhout 014/41.54.68 hgt@khk.be Katholieke Hogeschool Mechelen OPLEIDINGEN KLEUTERLEID(ST)ER, ONDERWIJZER(ES) EN REGENT(ES)

Zandpoortvest 13 2800 Mechelen 015/36.92.65 info@khm.be www.khm.be

ONDERWIJZER(ES) EN REGENT(ES)

Lepelstraat 2 2290 Vorselaar 014/50.81.60 kvr@khk.be

Brussel Hoofdstedelijk Gewest Europese Hogeschool Brussel Campus Nieuwland OPLEIDINGEN VOOR KLEUTERLEID(ST)ER, ONDERWIJZER(ES) EN REGENT(ES)

Nieuwland 198 1000 Brussel 02/512.32.59


Campus Parnas

Arteveldehogeschool

OPLEIDINGEN VOOR REGENT(ES)

OPLEIDINGEN VOOR KLEUTERLEID(ST)ER,

LICHAMELIJKE OPVOEDING

ONDERWIJZER(ES) EN REGENT(ES)

Stationsstraat 301 1700 Dilbeek 02/466. 51. 51 www.ehsal.be info@ehsal.be

Dienst Studie-advies Hoogpoort 15 9000 Gent 09/23.20.05 studieadvies@arteveldehs.be info.leraar.kleuteronderwijs @arteveldehs.be info.leraar.lageronderwijs @arteveldehs.be info.leraar.secundair onderwijs @ arteveldehs.be www.arteveldehs.be

Provincie Limburg Katholieke Hogeschool Limburg Campus Hemelrijk OPLEIDINGEN VOOR KLEUTERLEID(ST)ER, ONDERWIJZER(ES) EN REGENT(ES)

Hemelrijk 25 3500 Hasselt 011/30. 04. 90 informatie@ad.khlim.be www.khlim.be

Provincie Oost-Vlaanderen

Provincie Vlaams-Brabant Katholieke Hogeschool Leuven Lerarenopleiding Heilig Hart Heverlee OPLEIDINGEN KLEUTERLEID(ST)ER, ONDERWIJZER(ES), REGENT(ES) EN VOOR BUITENGEWOON ONDERWIJS

Katholieke Hogeschool Sint-Lieven Campus BNS OLV OPLEIDINGEN ONDERWIJZER(ES) EN

Naamsesteenweg 355 3001 Heverlee 016/39. 86. 60 dlo.heverlee@khleuven.be

REGENT(ES)

Plezantstraat 15 9100 Sint-Niklaas 03/760. 08. 86 Campus Dirk Martens OPLEIDINGEN VOOR KLEUTERLEID(ST)ER EN ONDERWIJZER(ES)

Kwalestraat 92-94 9320 Aalst 053/72. 71.70 info@kahosl.be www.hahosl.be

Departement Lerarenopleiding ONDERWIJZER(ES), REGENT(ES) EN VO BUITENGEWOON ONDERWIJS

Demerstraat 12 3290 Diest 013/35. 06. 90 dlo.diest@khleuven.be www.khleuven.be


Lemmensinstituut Hogeschool voor Wetenschap en Kunst lerarenopleiding Muzikale Opvoeding en Geschiedenis Herestraat 53 3 000 Leuven 016/23.39.67 info@lemmens.wenk.be

Provincie West-Vlaanderen Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende Lerarenopleiding OPLEIDINGEN KLEUTERLEID(ST)ER, ONDERWIJZER(ES) EN REGENT(ES)

Garenmarkt 8 8000 Brugge 050/47.09.70 info@khbo.be www.khbo.be Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen Departement PHO OPLEIDINGEN KLEUTERLEID(ST)ER EN ONDERWIJZER(ES)

Beernegemstraat 10 8700 Tielt 051/40.02.40 pgo@katho.be Departement Reno OPLEIDINGEN VOOR ONDERWIJZER(ES) EN REGENT(ES)

St-Jozefstraat 1 8820 Torhout 050/23.10.30 reno@katho.be www.katho.be

Opteer je voor een universitaire studie, dan kan je leraar worden door, in aanvulling op je hoofdstudie, een aggregaatsopleiding te volgen aan de universiteit waar je studeert. Je kan ook tijdens of na je studie een GPB (getuigschrift pedagogische bekwaambeid)opleiding volgen.


Je staat er niet alleen voor...

In Vlaanderen en Brussel zijn een aantal studentenverenigingen actief, die (mee) opgezet zijn door allochtonen en zich vooral richten naar een allochtoon jongerenpubliek. Ben je op zoek naar informatie uit de eerste hand, dan kan je zeker bij hen terecht.

Vzw Guido Gezelle De vzw Guido Gezelle is een studiebegeleidingscentrum dat zich voornamelijk richt op Turkse leerlingen en studenten. De vzw beschikt tevens over een aantal studentenhuizen waar leerlingen en studenten kunnen verblijven. De studiebegeleiding gebeurt via een soort van coachingsysteem, met als achterliggend idee dat ouderejaarsstudenten het best geplaatst zijn jongere leerlingen en studenten te helpen. De jongeren van de vzw Guido Gezelle zijn zeker bereid hun studie-ervaringen met jouw te delen! Vzw Guido Gezelle Martelarenlaan 46 - 3500 Hasselt 011/45. 50. 56 - bako29@hotmail.com

Attafsier Attafsier is een Mechelse studentengroep, opgericht door allochtone studenten. Hun doel is andere allochtone studenten informeren en begeleiden bij hogere studies. Oudere studenten helpen de jongeren bij de vakken waar zij goed in zijn. Zo hopen ze het hoger onderwijs toegankelijker


te maken voor allochtone jongeren. Ze willen tevens de ouders van (toekomstige) studenten beter informeren. Wil je meer info over verder studeren of over attafsier zelf, twijfel dan niet contact op te nemen. Attafsier Wollemarkt 7 - 2800 Mechelen 015/20. 11. 13 - www.attafsier.be attafsier@hotmail.com

Stimulans Gedreven autochtone en allochtone studenten van de Arteveldehogeschool te Gent willen anderen uitdagen hun voorbeeld te volgen. Wil je het eens van een ander horen of zoek je een klankbord voor je eigen ervaringen in het hoger onderwijs, dan kan dat bij Stimulans. Stimulans geeft ook infoen vormingsmomenten voor leerlingen en hun ouders. Stimulans - Dienst Studie-advies Arteveldehogeschool Hoogpoort 15 - 9000 Gent 09/235. 20. 05

Motief Motief is het allochtoon infoteam van de Karel de GroteHogeschool in Antwerpen. Dit infoteam bestaat uit studenten van verschillende opleidingen en wil allochtone jongeren de weg wijzen naar het hoger onderwijs. Tevens wil deze groep studenten ervoor zorgen dat er meer allochtone studenten afstuderen en er meer kleur komt in de diverse opleidingen van de hogeschool. De ploeg van Motief is steeds bereid te antwoorden op al je vragen aangaande studeren in het hoger onderwijs. Motief - Dienst Studentenzaken Van Schoonbekestraat 143 2018 Antwerpen 03/241. 03. 19 - roos.bevernage@kdg.be

De Vuurtoren De Vuurtoren wil (allochtone) jongeren bewust maken van het belang van hogere studies. Naast jongeren zelf, willen de leden van De Vuurtoren ook ouders inlichten over de


verschillende aspecten van hogere studies. Door samen met de studenten zelf allerlei activiteiten te organiseren, willen ze leren van elkaars successen en mislukkingen. De Vuurtoren - Maasmechelen Mustafa Kör - 089/76. 63. 71

Tügök Tügök is een Turkse studentenvereniging die samen met de Cel Educatieve Projecten van de Stad Genk aan een coachingproject werkt. Concrete doelstellingen zijn onder andere bijkomende ondersteuning bieden aan jongeren, de studiemotivatie verhogen en de betrokkenheid van ouders en omgeving realiseren. Wil je studie-advies, feedback of ondersteuning, dan kan dat bij Tügök. En wie weet, misschien word je ooit zelf wel coach? Tügök Stalenstraat 91 - 3600 Genk tugok@mail.be Cel Educatieve projecten Stad Genk Dieplaan 2 - 3600 Genk 089/30. 95. 22

Student Focus Een aantal allochtone studenten die studeren of afstudeerden aan de Universiteit Antwerpen willen hun ervaringen delen met andere allochtone studenten. Enerzijds streven ze naar het creëren van een ideale studie-omgeving. Anderzijds trachten ze de contacten tussen autochtone en allochtone studenten te bevorderen. Ze willen ook laten zien dat de universiteit niet alleen iets is voor rijke blanken. Denk je aan een universitaire opleiding, contacteer dan Student Focus. Student Focus - 0476/66. 06. 28 - 03/220. 42. 27 studentfocus2003@hotmail.com UA Stadscampus Lokaal B-302 Spreekuren (voorlopig): ma (16u-18u), woe (14u-17u), vrij (10u-12u en 14u-16u)


Vereniging van Turkse en Belgische Studenten De Vereniging van Turkse en Belgische Studenten (VTBS) bestaat al dertien jaar en heeft als voornaamste doelstelling onderwijs en interculturele dialoog. Via msn-groups geeft VTBS het woord aan studenten en pas afgestudeerden. Al surfend op het internet kan je dus met hen in contact treden! VTBS - Van de Wervestraat 32 2060 Antwerpen vtbs@advalvas.be - http://groups.msn.com/vtbs

Je bent gestopt met school of je hebt na het secundair (nog) geen hogere studies aangevat? Dan kom je misschien in aanmerking om te solliciteren voor een JoJo-baan. Een JoJobaan is een startbaan die jongeren de kans biedt gedurende één jaar werkervaring op te doen op een school. Met de JoJo-banen wil de overheid arbeidsplaatsen creëren voor jongeren die geen hogere studies achter de rug hebben, maar zich wel graag sociaal willen inzetten. Een JoJo-medewerker voert allerlei taken uit op school: hij/ zij houdt toezicht op school, gaat rond met klassenlijsten, helpt mee op het secretariaat, ... Voor meer informatie over het JoJoproject, kan je terecht bij je plaatselijk VDAB-kantoor.


���

�������� �������������� ����������

Een uitgave van Kerkwerk Multicultureel Samenleven Huidevettersstraat 165 1000 Brussel

“Mijn persoonlijke ervaringen als migrantenkind maken veel dingen herkenbaar. Het geeft me een gevoel van verbondenheid, die ik kan uitstralen naar leerlingen en ouders toe.” BEATRIZ FERNANDEZ, LERARES ONTHAALKLAS

Durf de stap te zetten  

Lesgeven in een multiculturele samenleving

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you