Page 1

2017 jaargang 5 nummer 1

U wist het al …: “Bewegen is gezond!!”


Hart in Actie

Adres: Telefoon Werkgebied: Website: E-mail: Bank: KvK-nummer: Uitgever: Drukwerk: Adres: Website:

Hoogveldseweg 76, 5451 AC MILL 0485 451847 Nederland www.hartinactie.nl info@hartinactie.nl NL16 RABO 0112 7874 87 53586379 - RSIN 8509.37.784 Nolin Uitgevers B.V. Grafische Unie B.V. Postbus 204, 9600 AE Hoogezand www.nolin-binnenhofprojecten.nl

De uitgever en Hart in Actie zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van de uitgever en/of Hart in Actie.

Inhoud brochure hart in actie 2 3 5 6

Terugkijken op 60 jaar vrijwilligerswerk De voordelen van Wandelvoetbal Wij gaan Wandelvoetballen Goede voornemens: iedereen kan het, wie wil het? 7 Dank je wel Nolin Uitgevers 9 Vrolijke senioren blijven langer fit

16 Wie zijn onze partners? 18 Bewegen moet plezierig zijn 19 We bewegen nog steeds te weinig...... 21 Gezondheid en ziekte 22 U wist het al...: “Bewegen is gezond!!” 24 Stayin’ Alive van Bee Gees levert hulp bij reanimeren

10 Red een leven in zes minuten 12 Ga bewegen met plezier 14 Ambassadeur Hartstichting pleit voor meer burgerhulpverleners

25 Beweging beter dan medicijnen! 26 Door sporten leef je langer 27 Voor u verzameld 1


Hart in Actie

Terugkijken op 60 jaar vrijwilligerswerk Beginnen aan een nieuw jaar is als gaan roeien in een roeiboot. We moeten ons inspannen. En terwijl we aan de roeispanen trekken is onze blik gericht op wat achter ons ligt. Zo zitten mensen normaal gesproken in een roeiboot: ze zetten zich af met de blik achterwaarts gericht. Terugkijken op 60 jaar belangeloze inzet voor de Nederlandse samenleving doet mij dankbaar zijn. Ik voel mij gewaardeerd met de bereikte resultaten welke in al die jaren zijn neergezet.

evenementen die ik op de rails heb gezet en aan de ontelbare columns en persberichten die ik voor allerlei organisaties heb geschreven. Een krankzinnig lange waslijst vol. Bekijk het overzicht op mijn privé website: http:// www.toonhermsen.nl/vrijwilligerswerk_ TH.pdf. Reden genoeg dus om in het komende jaar met vertrouwen verder te gaan, de roeispanen te pakken en er weer flink aan te trekken.

Denk aan de buurt- woningbouwmillennium- en sportorganisaties waar ik jarenlang zéér intensief mee doende ben geweest. Aan de ruim 6500 personen voor wie ik vanaf 1995 een reanimatie/AED opleiding regelde; aan de levensreddende AED (waar ik persoonlijk levens mee mocht redden) die ik met de Stichting Kies voor Leven in het Nederlandse straatbeeld wist te brengen. Na een eervolle derde plek in 2011 werden we daarvoor in november 2012 zelfs benoemd tot het béste goede doel van Nederland in de categorie Gezondheidszorg.

Tóch heb ik besloten om van koers te veranderen. Want terugkijkend zijn we niet alleen flink wat ouder geworden, maar kampen we ook met steeds meer gezondheidsproblemen. Bovendien heeft mijn bijna 76-jarige partner wat frequenter zorg nodig, zodat ik in mijn tachtigste (80e) levensjaar een en ander definitief ga afsluiten.

Ook kijk ik terug op het van de grond af aan opbouwen van meerdere nieuwe goede doelen organisaties, het bouwen van tientallen websites, legio 2


Hart in Actie Zo heeft u nu de allerlaatste informatiebrochure in handen, die wij in samenwerking met Nolin Uitgevers BV in Hoogezand een bijzonder groot aantal jaren hebben uitgegeven.

Graag wil ik u en de mensen die u dierbaar zijn een goede gezondheid, veel levensvreugde en een heel fijn 2017 toewensen. Moge uw wensen uitkomen en uw idealen aan kracht winnen.

Helemaal niets meer doen is voor mij echter geen optie, daarom wil ik nog doorgaan met het regelmatig schrijven van een column of persbericht ĂŠn advies- en ambassadeurswerk doen. Voor de Stichting Hart in Actie zoeken we een passende oplossing.

Toon Hermsen - januari 2017 Oprichter/Voorzitter van de Stichtingen Kies voor Leven en Hart in Actie

De voordelen van Wandelvoetbal Normaal zap ik door wanneer er voetbal op TV is. Begrijp me niet verkeerd hoor, ik kan genieten van een mooi en goed pot voetbal. Waarbij de teams aan elkaar gewaagd zijn en met technische hoogstandjes de bal in de verste hoek van het doel krullen. Maar die momenten zijn nogal schaars en dan duurt zo’n wedstrijd me toch te lang. Het kan me niet boeien. Hoe anders was dat toen ik een item over wandelvoetbal op TV zag. 3


Hart in Actie

hoge leeftijd van hun leven genieten. Ondanks hun aandoening.

Ik zag heren in de wat rijpere leeftijdscategorie gemoedelijk tegen een balletje trappen. Een keeper was er niet. Niet nodig, want niet alleen het veld maar ook het doel was kleiner. In wandelpas werd de bal rondgespeeld. Geen hoge ballen of lage slidings. Gewoon lekker tegen een bal trappen en fijn bewegen met elkaar.

Wat je daar zelf nog aan kunt bijdragen moet niet worden onderschat. Neem nu wandelvoetbal. Dagelijks voldoende bewegen is niet alleen goed voor hart en vaten maar ook voor je humeur. Ga maar na. Je bent niet alleen, want je doet het met anderen (en dat worden al snel je vrienden zo werd me duidelijk op TV). Je kunt niet verliezen, want iedereen is een winnaar. Weg dus met de stress. Voor een blessure hoef je ook niet bang te zijn, het gaat er immers gemoedelijk aan toe. En het mooiste van alles, je kunt trots zijn op het feit dat je actief bent en blijft. Op die manier draag je zelf bij aan het zoveel mogelijk behouden of misschien zelfs vergroten van je kwaliteit van leven. Da’s erg fijn voor de mensen in je omgeving.

Wanneer er een doelpunt werd gescoord juichte iedereen. Het maakte namelijk niet uit wie er won. Iedereen was blij met het scoren door een ander. En de winst? Die zat ‘m in het samen lekker bewegen. Wandelvoetbal is een antwoord op de absolute noodzaak om te blijven bewegen voor een grote en groeiende groep mensen. Helaas wijzen de cijfers uit dat er de komende decennia steeds meer mensen met een harten vaataandoening bij komen. De vergrijzing, slechtere eetgewoonten en de neiging minder te bewegen maken dat, dat aantal nauwelijks tot stilstand te brengen is.

Het mag duidelijk zijn, ik ben fan en hoop dat het enthousiasme dat ik bij de deelnemers op TV zag nog op velen over zal slaan. Mij hebben ze in ieder geval al te pakken. Zie ik u straks ook op het veld? Dan beloof ik dat ik met plezier het hele spelletje uit kijk.

Gelukkig is het door decennia van onderzoek, wetenschap en ontwikkeling, steeds beter mogelijk om met een hart- of vaataandoening te leven. Met een pil, klep, stent of ICD blijven steeds meer mensen tot op

Anke Vervoord - december 2016 Directeur De Hart&Vaatgroep

4


Hart in Actie

Wij gaan Wandelvoetballen Omdat het ledenaantal bij mijn geesteskindje, de Recreatie Sportvereniging Hart in Actie (niet te verwarren met de landelijk werkende Stichting Hart in Actie) terugloopt, wil het bestuur nieuwe spelvormen introduceren en oude activiteiten behouden.

“Met zijn medewerking en ondersteuning en een juiste regie van het bestuur, zou de vereniging mogelijk weer kunnen groeien naar een gezonde club met meer leden die de toekomst vol vertrouwen tegemoet kan zien.�, aldus het bestuur in hun persbericht. Recreatie Sportvereniging Hart in Actie is een sportclub voor mensen met een chronische beperking en dan met name voor personen met een hartaandoening, diabetes en longproblemen.

Zij hebben daartoe hun erevoorzitter en organisatiegoeroe, Toon Hermsen om advies en medewerking gevraagd.

Op de foto: vlnr. Lotte Albers, Ben Wijnen, Wilma de Klein, Toon Hermsen en Mieke van de Kolk. (Foto: Hans Hermsen)

5


Hart in Actie

Goede voornemens: iedereen kan het, wie wil het?

Elk begin van het nieuwe jaar staat in het teken van voornemens. Meer bewegen, stoppen met roken, minder stress. Maar dat lijkt nooit echt te werken. Waarom? we zijn te gericht op wat we allemaal niet moeten doen. Op de minder leuke dingen. En dat moet anders!

Reden: gebrek aan motivatie. En waarom? Omdat we meer een Do not Do List hebben dan een To Do List. En erger nog, deze lijsten bestaat vooral uit dingen die we moeten en waar we eigenlijk geen zin in hebben. Dingen waar we ons toe moeten zetten, in de vorm van een reminder‌ Maar eigenlijk zou je het om moeten draaien: het is een geweldige kans om het (nog) beter te doen! Om nog meer uit je leven te halen.

Heel veel voornemens stranden. Bijna een derde van de Nederlanders (29%) hangt zijn sportdoel echter binnen een kwartaal alweer aan de wilgen. 6


Hart in Actie Het is leuk! Als het gaat om een gezonder leven gaat het niet om het vermijden van allerlei verkeerde dingen, maar het creĂŤren van mogelijkheden die je fit & vitaal maken. Dit is uiteindelijk makkelijker vol te houden. Hoe simpel het ook klinkt, het is vooral belangrijk dat men enthousiast is. Dat men het leuk vindt, er passie voor heeft. En onze branche heeft een geweldig ruim aanbod. Er zijn zoveel sporten, work outs, groepslessen dat het toch wel raar moet lopen dat er niet iets bij zit wat iemand leuk vindt? Hetzelfde geldt voor voeding. Er is ook een hele grote diversiteit als het gaat om gezonde voeding. Stap 1 is en blijft dus vooral: wat vindt iemand leuk? Zonder dat iemand zich laat leiden door trends of de omgeving.

Mindset Naast bewegen en voeding, gaat het dus vooral om de mindset. Deze is minstens zo belangrijk, zo niet het belangrijkst. We zien het immers maar al te vaak dat mensen afhaken. Waarom? niet omdat men het niet zou kunnen. Iedereen kan het. Maar de motivatie ontbreekt. De urgentie of de behoefte is er wel, maar niet de echte drive die kan zorgen voor een verandering. Wat is hiervoor nodig? Vanzelfsprekend goede begeleiding. Maar vooral ook begeleiding die verder gaat dan kennis. Het gaat om mensen, en ieder mens is anders. Wij kunnen dan zeker helpen om beter te achterhalen hoe mensen hun gedrag kunnen veranderen. Wat beweegt iemand? Een ding is duidelijk, hier is meer voor nodig dan goede voornemens‌

Dank je wel Nolin Uitgevers Het blad dat u in handen hebt is het laatste nummer dat beschikbaar is voor Nederlandse verspreiding.

meespreekt. Mijn onbetaalde vrijwillige inzet voor al mijn goede doelen organisaties bestond namelijk niet uit slechts enkele luttele uurtjes per week, maar uit 10 tot 15 uur per dag en dat 7 dagen in de week.

Het motief om te stoppen met het op landelijke basis uitgeven van informatiebrochures kunt u lezen in het voorwoord. Leeftijd en gezondheidsproblemen hebben hun sporen nagelaten, terwijl ook de intensiteit van het door mij uitgedragen vrijwilligerswerk een behoorlijke rol

Dankzij deze inzet zijn de destijds gestelde hoofddoelen allemaal bereikt: zoals het op landelijk niveau bekendheid scheppen voor de Automatische Externe Defibrillator 7


Hart in Actie

(AED) én het enthousiasmeren van mensen met een chronische beperking om toch vooral te gaan bewegen.

Inhoudelijke zaken als vormgeving, opmaak en advertentieacquisitie Technische bewerkingen als pre-press, drukwerk, adressering en verpakking. En dan moet het tijdschrift ook nog bij zijn lezers terecht komen via een geschikt distributiesysteem. Voor al deze stappen kunt u terecht bij Nolin Uitgevers, een vertrouwd adres met een uniek SponsorPublicatieConcept….

Sinds Nolin Uitgevers ten behoeve van onze Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) informatiebrochures voor ons ging verzorgen, zijn de gestelde hoofddoelen in een ontzettend grote stroomversnelling terecht gekomen. Zonder Uitgever Nolin hadden we dit absoluut niet kunnen realiseren, vandaar dat hier een speciaal woord van dank aan het adres van alle medewerkers van Nolin Uitgevers in Hoogezand op zijn plaats is!

Dank je wel Nolin Uitgevers voor jullie geweldige ondersteuning aan mijn ideële organisaties! Toon Hermsen, Oprichter/voorzitter van de Stichtingen Kies voor Leven en Hart in Actie

Wie een tijdschrift wil laten maken kan wel op zijn vingers natellen dat daar heel wat bij komt kijken.

Bij de start van Stichting Hart in Actie in 2012, ontving voorzitter Toon Hermsen uit handen van mededirecteur Jelle Datema van Nolin Uitgevers de eerste informatiebrochures. Net zoals 14 jaar geleden in 2003 al bij de start van de succesvolle Stichting Kies voor Leven. 8


Hart in Actie

Vrolijke senioren blijven langer fit Vaker fysieke problemen Minder gelukkige deelnemers bleken drie keer zo vaak problemen te ontwikkelingen met dagelijkse lichamelijke handelingen dan hun vrolijke leeftijdsgenoten. “De studie toont aan dat ouderen die gelukkiger zijn en meer plezier in het leven hebben, langzamer lichamelijk achteruitgaan als ze ouder worden. Ze krijgen niet zo vaak problemen met dagelijkse activiteiten, zoals zich aankleden en uit bed komen en hun wandelsnelheid gaat langzamer achteruit dan bij mensen die minder plezier hebben in hun leven”, zegt Andrew Steptoe.

Mensen die meer plezier in het leven hebben, blijven lichamelijk beter functioneren als ze ouder worden. Dat blijkt uit een onderzoek van University College London.

Omdat het om een observationeel onderzoek ging, kunnen de onderzoekers niet aantonen dat een positieve instelling ervoor zorgt dat je langer gezond blijft. Toch concluderen ze dat hun resultaten laten zien dat minder plezier in het leven hebben verband kan houden met lichamelijke gebreken.

Voor het onderzoek werden 3199 Britse 60-plussers 8 jaar lang gevolgd. Ze gaven op een vierpuntsschaal aan in hoeverre ze het eens waren met stellingen als “Ik heb plezier in de dingen die ik doe” en “Ik zit vol energie”. Aan de hand van interviews bepaalden de onderzoekers of de deelnemers last hadden van beperkingen in het dagelijks leven, zoals met opstaan, aankleden en douchen. Ook werd gemeten hoe snel de proefpersonen konden lopen.

De resultaten van het onderzoek verschenen in het Canadian Medical Association Journal. Door Jolanda Niemantsverdriet

9


Hart in Actie

Red een leven in zes minuten Elke dag overlijden er 35 mensen door een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Vaak in en rond het huis. Thuis, op straat of op het sportveld. Snelle hulp kan het verschil maken tussen leven en dood.

blijvende schade voorkomen. Na geslaagde reanimaties herstelt 90% volledig. Wat is een hartstilstand? Bij een hartstilstand stopt de ademhaling en krijgen de hersenen geen zuurstofrijk bloed meer. Binnen enkele seconden volgt dan bewusteloosheid. Wanneer er niet kunstmatig zuurstof wordt toegediend (door reanimatie) en het hart niet op gang wordt gebracht (door defibrillatie met een AED) zullen organen afsterven en dit zal onherroepelijk leiden tot de dood. Bij ongeveer vijftig procent van de slachtoffers is kamerfibrilleren de oorzaak van de circulatiestilstand. Bij hen is defibrillatie met een AED dan de enige mogelijkheid om te overleven.

Nu overleeft 20 tot 25% van de slachtoffers. Door reanimatie en inzet van een AED kan dit percentage omhoog. Bij snel gebruik van het apparaat, dat elektrische schokken geeft om het hart weer goed te laten pompen, is de overlevingskans tussen de 50 en 70 procent. In 49 procent van de gevallen wordt gebruik gemaakt van de AED. Gebruik van de AED vergroot niet alleen de overlevingskans, maar kan ook

10


Hart in Actie

Hoe te handelen? De eerste zes minuten van een hartstilstand zijn de belangrijkste. Wanneer de omstanders weten hoe ze moeten handelen, stijgt het overlevingspercentage van tien naar vijftig à zeventig procent: Stap 1. Controleer het bewustzijn Stap 2. 112 bellen voor een ambulance Stap 3. Start met reanimeren: hartmassage en beademingen Stap 4. Met een AED defibrilleren

verstoorde hartritme (kamerfibrilleren) weer normaal te krijgen. Iedereen mag en kan een AED na een korte training gebruiken. AED’s zijn in Nederland te vinden in winkelcentra, supermarkten, sportlocaties, woonwijken, op luchthavens, en op veel NS stations. Maar helaas nog veel te weinig, vandaar dat Stichting Kies voor Leven zich sinds 2003 belangeloos sterk heeft gemaakt om zes minuten zones te creëren in Nederland waar AED-hulp binnen zes minuten aanwezig is als iemand een hartstilstand krijgt.

Een AED Een Automatische Externe Defibrillator (AED) geeft via twee plakelektroden op de borst een stroomschok om het

Bijna vier jaar geleden (op 26 februari 2013) heeft de grondlegger zijn Stichting Kies voor Leven overgedragen aan de Hartstichting.

11


Hart in Actie

Ga bewegen met plezier

De dag is weer bijna aan zijn einde. Wanneer je nu terugdenkt, kom je dan opgeteld op meer dan 30 minuten lichamelijk activiteit. Heb je een flinke wandeling gemaakt, net als ik iedere vrijdag ochtend doe? Ben je naar je werk gefietst? Of kom je nog niet aan genoeg minuten, maar ga je vanavond nog uit dansen. Ook goed.

waarom is het dan voor veel mensen toch een hele opgave om regelmatig te bewegen en te sporten. In de praktijk blijkt dat naarmate we ouder worden, we het lastiger vinden het sporten in onze planning te houden. Plezier is belangrijker dan de prestatie Sporten is bijna altijd verbonden met het woord presteren. Daarom zit er vaak een negatieve lading aan vast. Het perse moeten neerzetten van een prestatie of het verplicht je urenlang in het zweet werken in een sportschool. Misschien moeten we beginnen met dit negatieve beeld bij te stellen. Een lekkere wandeling in de natuur of een fietstocht door de omgeving is ook beweging. Ga je toch op een

Algehele toestand wordt beter In de drukte waarin we leven hoeft niemand meer overtuigd te worden van het feit dat bewegen gezond is. Het is goed voor je hart en voor het op peil houden van je bloeddruk. Maar ook gevoelens van depressie worden verminderd. Je algehele toestand wordt beter. Je voelt je energieker en sterker bij voldoende beweging. Maar 12


Hart in Actie sportvereniging, omdat je bijvoorbeeld niemand weet om mee te gaan wandelen, ben dan niet te streng voor je zelf. Je hoeft de betreffende sport niet goed te kunnen, als je er maar plezier aan beleeft. Zeker als single of alleenstaande zorgt het ervoor dat je gezellig met anderen bent en ook nog eens goed bezig bent voor je gezondheid.

of om samen een rondje te gaan fietsen. Je neemt dan wat te eten en te drinken mee voor onderweg, zodat je niet afhankelijk bent van wat je wel of niet tegenkomt onderweg. Nadat je bedacht hebt wat voor jou de prettigste beweging is, kun je je ook afvragen of er een sport is die hierbij past. Weet je het zelf niet, vraag het aan anderen. Misschien brengen ze je op een leuk idee, waar jij het bestaan niet van wist. Ben ook niet bang dat je als nieuwkomer in een groep wel die minste zult zijn. Dat hoeft natuurlijk niet zo te zijn, en anders maak je vast iemand anders even blij, dat die niet meer de “minste” is, voor een tijdje.

Bewegen is manier van leven Zoals net al gezegd is, is niet alleen uren je zelf afmatten in de sportschool bewegen, ook wandelen, fietsen, zwemmen of dansen vallen onder bewegen. Denk bij je zelf na op welke manier bewegen voor jou prettig is, zodat het geen straf is maar je blij maakt. Vind je fietsen bijvoorbeeld best prettig, probeer dan ook eens vaker de fiets te pakken naar de winkel of als je bij iemand op de koffie gaat. Is dansen dé ultieme beweging voor jou, ga dan eens een avond dansen. Voor alle leeftijden, voor alle danssoorten, zijn er dansavonden te vinden, vast ook bij jou in de buurt. Je kunt natuurlijk ook een muziekje aanzetten thuis en lekker gaan dansen. Denk niet dat je het niet kunt, volg gewoon je gevoel en je zult er blij van worden.

Doe de gordijnen toe en ga dansen Ook al is niet iedere dag qua weer geschikt om een wandeling te maken, bewegen is noodzaak. Kies voor dit noodzakelijk kwaad voor jou de beste manier van bewegen. Wanneer het dansen gaat worden, doe je vanavond gezellig de gordijnen dicht zodat je helemaal op kunt gaan in je eigen grote of kleine bewegingen. Belang van bewegen voor ouderen Meer weten over belang van bewegen voor ouderen? Kijk dan eens op de site van Dr. M. Bleijlevens (http://qwiek.eu/).

Samen bewegen Heb je afgesproken om bij iemand langs te gaan, dan kun je daar gaan zitten maar je kunt ook voorstellen om samen een wandeling te gaan maken

Bron: http://www.singlessite.nl/ door Margret Tielemans 13


Hart in Actie

14


Hart in Actie

Ambassadeur Hartstichting pleit voor meer burgerhulpverleners Ambassadeur Nederland één 6-minutenzone, Toon Hermsen, beijvert zich als AED-pionier van het eerste uur al sinds 2002 voor méér betrouwbare AED’s in het straatbeeld én vooral voor méér burgerhulpverleners. Elke dag sterven er in Nederland 35 mensen buiten een ziekenhuis aan een hartstilstand. Jong, oud, man, vrouw: het kan iedereen overkomen. Het overgrote deel van de slachtoffers bevindt zich in en rond het huis. Reanimatie door een buurtbewoner binnen 6 minuten kan de overlevingskans verdubbelen.

Registratie bij oproepsysteem Steeds meer mensen staan ingeschreven als burgerhulpverlener, om mensen re reanimeren bij een hartstilstand. Ruim 130.000 mensen mogen zich inmiddels burgerhulpverlener noemen. Voor een landelijk dekkend netwerk moeten er dat echter minimaal 170.000 zijn. Zij staan aangemeld bij een van de twee oproepsystemen (Hartveilig Wonen en HartslagNu) die bij meldkamer 112 zijn aangesloten. Op het moment dat een buurtbewoner een hartstilstand krijgt en 112 is gebeld, ontvangen zij een bericht op hun telefoon. Reanimatie en behandeling met een AED binnen 6 minuten biedt de grootste kans op overleving.

Toon Hermsen, die in 2002 reeds begon met het landelijk uitdragen van zijn levensmissie en zijn geesteskindje, de Stichting Kies voor Leven (www.kiesvoorleven.nl) op 26 februari 2013 overdroeg aan de Hartstichting, is als ‘Ambassadeur Nederland één 6-minutenzone’ nog steeds actief om zijn passie uit te dragen voor het redden van meer mensenlevens! Persoonlijke hartproblemen liggen ten grondslag aan dit levenswerk.

Elke dag overlijden 35 mensen aan een hartstilstand Elke dag overlijden in Nederland 35 mensen aan een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Met diverse partijen werken wij aan een landelijk dekkend netwerk van burgerhulpverleners. Zodoende kunnen slachtoffers van een hartstilstand in héél Nederland binnen 6 minuten geholpen worden. Jaarlijks kunnen zo 2500 levens worden gered. In totaal zijn er minimaal 170.000 burgerhulpverleners nodig. Aanmelden kan via www.hartstichting.nl 15


Hart in Actie

Wie zijn onze partners? Stichting Hart in Actie werkt op uiteenlopende wijze samen met diverse organisaties om onze dienstverlening te optimaliseren. Kennisdeling en samenwerking bieden veel mogelijkheden voor onze doelgroep en helpen onze dienstverlening deskundig en up-todate te houden. Hieronder volgt een korte beschrijving van onze partners.

Zij is maatschappelijk betrokken, dynamisch en mondig. Met meer dan 114 jaar ervaring is ANBO de meest invloedrijke seniorenorganisatie van Nederland. Op collectief niveau beïnvloedt ANBO de opinievorming en op individueel niveau kan ieder lid bij hen terecht voor persoonlijk advies en ondersteuning.

Alles is gezondheid... is het Nationaal Programma Preventie waarin partijen afspraken maken en gezamenlijk acties ondernemen die een beweging op gang brengen. Een beweging die leidt tot een gezonder en vitaler Nederland. Dat is niet alleen belangrijk voor mensen zelf, maar ook voor een vitale maatschappij en vitale economie, waarin iedereen naar vermogen kan meedoen.

VitaValley is een innovatienetwerk in de zorg dat erop is gericht om innovaties te initiëren, implementeren en actief uit te rollen over heel Nederland met als doel de kwaliteit van leven van ouderen, chronisch zieken en gehandicapten te verbeteren. Stichting Hart in Actie is partner van Vita Valley en wil in het netwerk van Vita Valley co-creëren met publieke en private partners. De inhoudelijke focus daarbij is vitaal ouder worden. Wil je via beweging je gezondheid fundamenteel verbeteren, denk je al snel aan intensief sporten. Dat kan natuurlijk, maar het hoeft niet altijd via die weg.

ANBO is dé belangenorganisatie voor senioren. ANBO betekent Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen. 16


Hart in Actie digitale kennisbank krijgen patiĂŤnten meer inzicht in hun ziekte en hoe ze ermee kunnen omgaan. En zoiets is ook niet voor iedereen weggelegd. Gelukkig volstaat het al om behoorlijk wat meer te bewegen via alledaagse activiteiten thuis, op het werk, in je vrije tijd. Wilt u uw gezondheid verbeteren, zet dan met onze partner 10.000stappen.nl minimaal 10.000 stappen per dag.

Omdat er vaak diverse behandelingen mogelijk zijn, is de digitale keuzehulp kiesbeter.nl ontwikkeld. Als stimulans voor een gezondere levensstijl organiseert de Hart&Vaatgroep onder meer bewegingsactiviteiten.

Wij brengen je in beweging! Dit motto van Optisport zegt precies wat zij ambiĂŤren. Hun overtuiging is dat een actieve leefstijl mensen gezonder en gelukkiger maakt. Optisport draagt hier met haar producten en diensten aan bij. Hun sport- en leisurecentra bieden iedereen de ruimte en mogelijkheden om naar hartenlust te sporten, ontspannen, recreĂŤren en bewegen.

De missie van wijzermetjebeperking is het ontwikkelen van een platform waarin inzicht gegeven wordt in aanbieders binnen sport, vrije tijd, zorg, onderwijs, werk (werkvoorzieningen) en wonen (woonvoorzieningen). Om inzicht in de markt te geven en de zelfredzaamheid van mensen met een beperking te bevorderen. Om zo een betere kwaliteit van leven te bereiken voor iedereen.

De Hart- & Vaatgroep onderneemt veel om mensen met een hart- en vaatziekte te ondersteunen bij zelfmanagement. Door divers informatiemateriaal en een uitgebreide 17


Hart in Actie

Bewegen moet plezierig zijn

Ondanks dat we de boodschap inmiddels wel kennen dat bewegen goed is voor je gezondheid, voldoet toch lang niet iedereen aan de huidige beweegnorm. Hier zou verandering in kunnen komen als mensen een activiteit kiezen die bij hen past.

Onder bewegen wordt onder meer fietsen, stevig wandelen, aerobics en tuinieren verstaan. Dit alles om gewicht te verliezen, chronische ziekten te weren en langer in leven te blijven. Kies een sport die je leuk vindt In tegenstelling tot eerdere beweegadviezen wordt in de nieuwe Amerikaanse richtlijn meer nadruk gelegd op de keuze van het type lichamelijke activiteit. Je moet het namelijk wel leuk vinden om te doen. Dit lukt alleen als je een sport kiest die ook daadwerkelijk bij je past. Heb je bijvoorbeeld een jaarabonnement op de sportschool en je gaat maar eens in de drie maanden? Zeg het dan op en ga iets leukers doen, als je maar in beweging blijft.

Het is niet zo goed gesteld met de hoeveelheid lichaamsbeweging van de gemiddelde inwoner van de Verenigde Staten, en dat geldt ook voor ons eigen land. De Amerikaanse overheid doet flink haar best om zo veel mogelijk burgers uit hun luie stoel te krijgen. Volgens de richtlijn zouden kinderen en adolescenten minstens een uur per dag moeten bewegen en volwassenen minstens tweeĂŤnhalf uur per week. 18


Hart in Actie Actiever leven Met deze aansporingen hoopt men dat de Amerikaan een actiever leven gaat leiden. Op dit moment beweegt meer dan een derde van de Amerikaanse volwassenen te weinig, en een kwart sport helemaal niet op regelmatige basis. Dit brengt hen in een gezondheidstoestand waarin zij meer kans op chronische ziekten en een vroegtijdige dood hebben. Dat hebben ze dan vooral te danken aan hun te grote lichaamsomvang.

deskundigen toch dat ze met deze positievere benadering meer effect zullen hebben. Bewegen hoeft geen verplicht nummer te zijn als je weet dat je zelf mag weten hoe. Want wie sport met plezier, zal het veel langer volhouden. De adviezen voor Nederland zijn precies het zelfde. Zorg dat je lol beleeft aan het bewegen. Maak er geen corvee van. Auteur: Ivan Wolffers, hoogleraar gezondheidszorg en cultuur VU. Bron: Department of Health and Human Services: “2008 Physical Activity Guidelines for Americans”

Positievere benadering Hoewel de richtlijnen menig Amerikaan bekend in de oren zal klinken, denken

We bewegen nog steeds te weinig...... Het is een pijnlijke tekortkoming van zeer velen, die er ergens op de levenslijn de rekening voor gepresenteerd krijgen: we bewegen met z’n allen te weinig. Véél te weinig! En, wat er ook over wordt gezegd en geschreven: we storen ons niet echt aan de goede adviezen om méér te bewegen.

We gniffelen zelfs een beetje, wanneer we een “overjarige jogger of jogster’ voorbij zien komen - steunend, zuchtend en zwetend - en gehuld in een sportieve uitrusting die per definitie niet aan onze smaak appelleert….. Maar weet u, eigenlijk is het ‘de kift’, en zijn we diep in ons hart een beetje jaloers op al die zichtbare inspanningen. Activiteit, waar wij ons de tijd niet voor gunnen. Of, die wij om gezondheidsredenen niet aankunnen … omdat er ook veel mensen zijn die wel willen, dolgraag zelfs, maar echt niet meer kunnen.

Dat heeft voor een deel iets te maken met de drukte van de samenleving, met de hectiek van het werk, de lusteloosheid als we eenmaal thuis komen. Kortom, omstandigheden waarbij we onszelf weinig rust, ontspanning en trimtijd gunnen. 19


Hart in Actie

de auto. Of: lopend boodschappen doen. Kwestie van een beetje doordenken en wat bewuster met het dagelijkse beweegpatroon omgaan...

Die onvoldoende bewegende Nederlandse samenleving, want daarvan is wel degelijk sprake, is onlangs weer eens onder de loep gelegd. Door onderzoekers in het Nederlands Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen. Zij constateren in hun publicatie over dit belangwekkende thema, dat ‘inactiviteit’ de veroorzaker is van naar schatting een derde deel van de vroegtijdige sterfgevallen door harten vaatziekten. En al die ellende is niet nodig, menen de onderzoekers. “Om aan de norm voor gezond bewegen te voldoen, dient iemand ten minste vijf dagen in de week een half uur lichamelijk actief te zijn. Maar, zes van de tien mensen halen dat gewoon niet….!”

Veel mensen weten overigens verdraaid goed dat zij (veel) te weinig bewegen en dat het soms de gemakzucht is die hen dwars zit. “Jongeren onder 18 jaar moeten volgens de beweegnorm dagelijks een uur actief bezig zijn met bijvoorbeeld fietsen, wandelen of trap lopen. Twee maal in de week moeten zij zich écht flink inspannen”, meldden het persagentschap en de onderzoekers in hun publicatie. Voor 18- tot 55-jarigen geldt dat zij zeker vijf dagen in de week een half uur per dag actief moeten zijn met fietsen en/ of wandelen. Voor 55-plussers geldt in feite hetzelfde beweeggedrag, zij het dat zij het in een wat rustiger tempo kunnen doen.

Toch is het recept om die gezonde beweegnorm te halen, vrij eenvoudig: wat vaker de fiets nemen in plaats van 20


Hart in Actie

Gezondheid en ziekte Diabetes, coronaire hartziekten, inclusief hypertensie, artrose, nek- en rugklachten, eczeem, visusstoornissen, ouderdoms- en lawaaidoofheid en depressie zijn de meest voorkomende ziekten/aandoeningen in Nederland. Dit zijn aandoeningen die door hun impact, lange duur of de combinatie van beide de kwaliteit van leven behoorlijk kunnen aantasten.

kunnen leiden: varianten op het vogelgriepvirus, de Mexicaanse griep, het SARS-virus en Q-koorts. Ontwikkelingen in het onderzoek De informatie over gezondheid en ziekte is in Nederland gebaseerd op verschillende gegevensbronnen, zoals epidemiologische studies in de algemene bevolking, zorgregistraties en registers. Zorgregistraties hebben als voordelen dat de gegevens over ziekten gebaseerd zijn op een professioneel oordeel en dat deze met relatief geringe inspanning en lage kosten beschikbaar zijn. Mede dankzij de eisen die worden gesteld aan de elektronische patiĂŤntendossiers en aan de declaraties aan de ziektekostenverzekeraars, worden de gegevens steeds meer gestandaardiseerd vastgelegd. Dit verhoogt de bruikbaarheid en betrouwbaarheid van routinematig voor de zorg vastgelegde gegevens voor wetenschappelijk onderzoek. De toegankelijkheid van deze gegevens neemt toe naarmate zorgverleners meer gebruik maken van web-based informatiesystemen. ‘Nieuwe technieken rondom beveiligde dataverzamelingen bieden mogelijkheden voor optimale koppeling van registraties waardoor gegevens over aandoeningen

De meeste van deze genoemde aandoeningen hebben een chronisch karakter en komen vaker voor bij ouderen. Een aantal van deze ziekten is beĂŻnvloedbaar door de leefstijl aan te passen, aangezien ze mede veroorzaakt worden of verergeren door roken en overgewicht, soms ook door overmatig alcoholgebruik. Beweeginterventies spelen hierbij een belangrijke rol. Wat acute aandoeningen betreft, wordt regelmatig de mogelijke komst van nieuwe virussen gemeld die in de toekomst tot een pandemie 21


Hart in Actie uit verschillende sectoren van de gezondheidszorg bijeengebracht kunnen worden.

bij uitstek om inzicht te krijgen in de gezondheid van de Nederlandse bevolking. De eerste lijn is de plek waar mensen als eerste naar toe gaan met klachten en door de inschrijving op naam hebben huisartsen ook inzicht in het voorkomen van ziekten in de tweede lijn.

De zorgregistraties van zorgaanbieders in de eerste lijn, zoals huisartsen, fysiotherapeuten en eerstelijnspsychologen, leent zich

U wist het al...: “Bewegen is gezond!!�

Bewegen is gezond. Daarvan is langzamerhand iedereen wel overtuigd. De belangstelling voor gezondheid en dus ook voor bewegen is de laatste jaren sterk toegenomen. Toch is er nog steeds sprake van bewegingsarmoede. Te weinig beweging.

functioneert het dan ook het beste. Dit geldt voor mensen die geen beperking hebben, maar in nog sterkere mate voor mensen die wel een beperking hebben. Bijvoorbeeld mensen met een chronische aandoening. Juist deze mensen, die al een lichamelijke achterstand hebben, moeten in beweging komen. Van hen beweegt 56% te weinig om hun gezondheid op peil te houden. Van

Chronische aandoening Ons lichaam is bedoeld om te bewegen. Bij voldoende beweging 22


Hart in Actie

de ouderen (boven 65 jaar) met een chronische aandoening beweegt zelfs 62% te weinig om hun gezondheid te houden zoals die is. TNO Delft heeft dit onderzocht en de ernst van deze bewegingsarmoede vastgesteld.

je moet gaan doen en waar je het moet gaan doen. Zeker geldt dat dat voor de groep mensen met een chronische beperking. Die moeten ook niet “zomaar” gaan bewegen. Zij moeten eerst geadviseerd worden wat ze moeten gaan doen. Hoe vaak ze moeten gaan bewegen, en vastgesteld krijgen wat ze moeten gaan doen. Niet alle beweging is immers voor elke chronische aandoening geschikt. Gelukkig is het besef van de noodzaak van bewegen al zo toegenomen, dat ook de gezondheidszorg zich er over ontfermt heeft.

Vergissing Mensen met een chronische aandoening, en dan hebben we het over bijvoorbeeld mensen met longaandoeningen, hartaandoeningen, suikerziekte, artrose, fibromyalgie, reuma enz., denken vaak, dat bewegen en inspanning niets voor hen is of niet voor hen is weggelegd. Dit is evenwel een ernstige vergissing. Juist deze mensen moeten in beweging komen en blijven. Juist zij moeten de bewegingsmogelijkheden en capaciteit die ze hebben in tact houden, of nog liever, uitbreiden.

Voor de gezonde mensen, maar ook vooral voor de mensen met een chronische beperking of aandoening. En niet alleen de gezondheidszorg loopt tegenwoordig voorop, maar ook de zorgverzekeraar heeft zijn betrokkenheid onderkent.

Mogelijkheden Vaak weten mensen wel dat ze in beweging moeten komen en blijven. Ze voelen dat ook wel. Immers als je je fit voelt, voel je je prettiger. Alles gaat makkelijker. En …. ook niet onbelangrijk: je beleeft er vaak heel veel plezier aan. Bewegen is vaak een gezelschapsgebeuren. Het levert contacten op. Ook dat werkt mee aan het bevorderen van het welbevinden en de gezondheid. Maar vaak is het een probleem om vast te stellen wat

Conclusie Bewegen moet om je fitheid en gezondheid te behouden en of te vergroten. Niet alleen voor mensen zonder beperking maar ook zeker voor mensen met een beperking. Wees niet terughoudend en neem contact op met Stichting Hart in Actie op telefoonnummer 0485-451847. U kunt natuurlijk ook mailen naar info@hartinactie.nl of kijken op www.hartinactie.nl.

23


Hart in Actie

Stayin’ Alive van Bee Gees levert hulp bij reanimeren

Amerikaanse artsen hebben ontdekt dat het nummer Stayin’ Alive van de Bee Gees uit 1977 de ideale beat levert voor het uitvoeren van hartmassage bij een reanimatie. Wetenschappers ontdekten dat voor een ideale hartmassage zo’n 100 keer per minuut met de handpalm op de borststreek moet worden gedrukt. De discohit van de Bee Gees heeft 103 beats per minuut.

De Amerikaanse hartstichting dringt erop aan om bij een reanimatiepoging per minuut 100 compressies op de borst uit te voeren. Stayin’ Alive komt met zijn 103 beats per minuut daarmee bijna perfect overeen. Reanimatie vergroot de overlevingskansen bij een hartstilstand, maar sommige mensen zijn huiverig om het te doen. Voor een deel komt dit voort uit de angst om niet het juiste ritme voor hartmassage te kunnen aanhouden. Amerikaans onderzoek heeft aangetoond dat veel mensen te traag hartmassage toepassen.

In een kleine studie onder leiding van doctor David Matlock van de Universiteit van Illinois College of Medicine van Peoria, heeft luisteren naar Stayin’ Alive 15 artsen en medisch studenten geholpen bij het, op de juiste snelheid, uitvoeren van hartmassages op reanimatiepop. Vijf weken na het oefenen werden ze gevraagd om opnieuw een reanimatie uit te voeren met in hun hoofd het liedje van de Bee Gees. Ook ditmaal bleven ze in een goed tempo hartmassage geven.

Stayin Alive zeer geschikt vanwege grote bekendheid “Het thema Stayin’ Alive is zeer geschikt voor de situatie,” zei onderzoeker Matlock in een telefonisch interview tegen persbureau Reuters: “Iedereen hoorde dit lied op enig moment in zijn leven. De mensen kennen het nummer en dit kan ervoor zorgen dat het juiste ritme in hun hoofd zit.” 24


Hart in Actie

Beweging beter dan medicijnen!

Bewegen zou weleens net zo goed kunnen zijn als de werking van medicijnen, denken wetenschappers nú en die gedachte is nieuw. Bijvoorbeeld bij het voorkómen en behandelen van hart- en vaatziekten.

én dat van medicijnen bij patiënten met hartziekten en prediabetes, een voorfase van type-2 diabetes. Volgens de Belgische krant De Standaard bleek bewegen voor patiënten die herstellen van een beroerte zelfs beter. Er is evenwel een ‘blinde vlek’ in het onderzoek: de onderzoekers weten namelijk niet precies onder welke omstandigheden fysieke activiteit beter helpt dan medicijnen. Dat moet nog nader worden uitgezocht.

In recent onderzoek, onlangs gepubliceerd in het medische vaktijdschrift British Medical Journal, wordt aangetoond dat lichamelijke inspanning even goed werkt als sommige hartgeneesmiddelen. Sterker nog, bewegen is zelfs beter dan de medicijnen die bij een beroerte worden gegeven.

‘Cardiovasculaire aandoeningen zijn met jaarlijks 17 miljoen sterfgevallen ’s werelds belangrijkste doodsoorzaak. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is gebrek aan beweging de vierde risicofactor voor de dood.

Onderzoekers van de Londen School of Economics en hun collega’s van Harvard en Stanford hebben althans geen meetbaar verschil gevonden in het preventieve effect van bewegen 25


Hart in Actie

Door sporten leef je langer Onder matig tot intensief sporten wordt verstaan flink doorwandelen met een snelheid van 5 kilometer per uur en/of fietsen met een snelheid van 15 kilometer per uur. Dat is best haalbaar voor de meeste mensen. Alleen niet 7 tot 10 uur per week. Het kan ook sneller? Door intensiever te sporten, dus inspanningen waarvan je gaat zweten en van gaat hijgen, kun je in de helft van de sporttijd (circa 3, 5 uur tot 5 uur ) ook dit langer leven resultaat bereiken.

Door sporten leef je echt langer, vĂŠĂŠl langer zelfs. Onderzoek toont aan dat zeven tot tien uur matig intensief trainen per week de kans om op korte termijn te sterven aanzienlijk verkleint.

Extreem intensief sporten? Valt er nog meer winst te halen door extreem sportief te gaan (top)sporten?

Uit Amerikaans onderzoek onder ruim 660.000 mensen blijkt dat sporters die zeven tot tien uur matig intensief bewegen de kans om op korte termijn te sterven met maar liefst veertig procent verminderd ten opzichte van onvoldoende of niet bewegen. Dit resultaat is ook te bereiken in de helft van de sporttijd, ongeveer vijf uur, door intensief te bewegen. Langer dan tien uur sporten zorgt niet voor een verdere afname van de kans om op korte termijn te sterven.

Het goede nieuws is dat je altijd nog langer leeft dan de bankzitter. Het slechte nieuws is dat je levenswinst door extreem intensief met 10 % daalt. Dus geen 40% maar een 30% langere levensverwachting. Moraal van het verhaal : kom van die bank! Bron NRC

26


Hart in Actie

Voor u verzameld Sporten tijdens de chemo Vrouwen met borstkanker zijn fitter en minder vermoeid tijdens hun chemokuur als ze tijdens deze behandeling drie keer sporten. Bovendien hebben ze minder moeite met dagelijkse bezigheden en slapen ze beter, ontdekten Canadese bewegingswetenschappers van de universiteit van Alberta. Hoe intensiever de vrouwen bewogen, hoe beter het effect. Vrouwen die drie kwartier aan cardiotraining deden, waren beter af dan vrouwen die het hielden bij een klein half uur. Nog beter reageerden vrouwen die een half uur cardiotraining combineerden met een half uur krachttraining. Het positieve effect van sporten is nog jaren na de behandeling aanwezig.

Wat is een hartstilstand Bij een plotse hart- of circulatiestilstand stopt het hart met pompen en staat de bloedsomloop in het lichaam stil. Er bestaat acuut levensgevaar, omdat de bloedtoevoer in het lichaam stopt en daarmee ook het zuurstoftransport. Zonder hulpverlening raken na 6 minuten hersencellen onherstelbaar beschadigd. Er is sprake van een chaotische hartritmestoornis die men kamerwoelen of ventrikelfibrilleren noemt. Het slachtoffer is bewusteloos, zodat men niet meer met hem/haar kan praten, de normale ademhaling en de hartslag zijn uitgevallen. Meerdere achtereenvolgende stappen zijn nodig bij de hulpverlening. Klik voor meer informatie op: https://www.hartstichting.nl/6-minutenzone 27


Hart in Actie

8 uur gezeten? 1 uur bewegen! Dagelijks ruim één uur wandelen of fietsen compenseert de negatieve effecten van acht uur stilzitten. Dat meldden wetenschappers afgelopen zomer in het wetenschappelijk tijdschrift The Lancet. Zij bestudeerden alle 13 tot nu toe gepubliceerde onderzoeken naar de effecten van stilzitten. Hieraan deden in totaal meer dan 1 miljoen proefpersonen mee. Inactiviteit vergroot de kans op hart- en vaatklachten en heeft een negatief effect op de stofwisseling. Bovendien vergroot langdurig stilzitten de kans op dementie. Elke dag 60 tot 75 minuten matig intensief bewegen kan die schade voorkomen. Lees onder deze link het hele verhaal: tinyurl.com/zitschade

Oscar Senior Even appen of mailen: voor ouderen is dat soms een brug te ver. Met app Oscar Senior kunnen ze toch heel gemakkelijk berichten sturen, beeldbellen en foto’s van de kleinkinderen ontvangen. Het menu is overzichtelijk, met grote toetsen. Hoe meer functies je uitzet, hoe simpeler het wordt. Het geluid bij het beeldbellen klinkt soms wat blikkerig. Alle functies van Oscar Senior zijn gratis tot en met vier familie contacten. Daarboven kost het € 9,90 per maand. Bij een volledig jaarabonnement is dat € 7,90. Bekijk de website: http://www.oscarsenior.com/nl/

28

Stichting Hart in Actie  

Uitgave januari 2017

Stichting Hart in Actie  

Uitgave januari 2017

Advertisement