Page 1

2014 jaargang 2 nummer 1

Chronisch ziek? Wel actief blijven!


Hart in Actie

Adres: Telefoon Werkgebied: Website: E-mail: Bank: KvK-nummer:

Hoogveldseweg 76, 5451 AC MILL 0485 451847 Nederland www.hartinactie.nl info@hartinactie.nl NL16 RABO 0112 7874 87 53586379 – RSIN 8509.37.784

Uitgever: Drukwerk: Adres: Website:

Nolin Uitgevers B.V. Grafische Unie B.V. Postbus 204, 9600 AE Hoogezand www.nolin.nl

De uitgever en Hart in Actie zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van de uitgever en/of Hart in Actie.

INHOUD BROCHURE HART IN ACTIE 2 3 5 7 9 10 11 13 14 15

17 Eén minuut beweging helpt al in strijd tegen overtollige kilo’s 18 Gezond en fit met de PC 19 Lang stilzitten is even schadelijk als roken 21 Uit je bureaustoel komen effectiever tegen diabetes zijn dan sporten 22 Voor u verzameld 23 Wijzermetjebeperking.nl versterkt Stichting Hart in Actie 24 Reanimatie App van de Hartstichting

Een leven lang in beweging We bewegen nog steeds te weinig….. Reizen Hartpatiënten Nederland in teken van bewegen Fiets je fit! Website Hart in Actie ANBI proof! Dagelijks bewegen, dat voelt beter! Social Media Eén uur intensief sporten in de week is genoeg Vergeet de mooie dagen niet! Helpen drones binnenkort hartpatiënten in nood? 1


Hart in Actie

Een leven lang in beweging beweegprogramma’s voor specifieke gebruikersgroepen, zoals ouderen en mensen met een fysieke beperking of chronische aandoening. Want de ervaring is dat pijn, stijfheid en vermoeidheidsklachten verminderen door het bewegen in het warme water. In het water kunt u relatief onbelast bewegen en voelt u zich heerlijk licht. Zo werkt u op een verantwoorde en veilige manier aan uw conditie. Daarnaast is het sporten in een groep ook nog eens een gezellige, sociale activiteit. Wij brengen je in beweging! Dit motto zegt precies wat wij ambiëren. Jong en oud aanzetten tot een actieve leefstijl omdat die hen gezonder, vitaler en gelukkiger maakt. Jaarlijks ontvangt Optisport vele sportieve bezoekers in haar ruim 200 sportaccommodaties door heel Nederland. Accommodaties variërend van zwembaden tot kunstijsbanen, sporthallen en health clubs. In al deze sportcentra heeft iedereen volop de ruimte en mogelijkheden om naar hartenlust te sporten, te ontspannen, te recreëren en te bewegen.

Stichting Hart in Actie Optisport steunt de landelijk werkende stichting Hart in Actie van harte. Door samen zoveel mogelijk mensen in beweging te brengen én te houden kunnen we een bijdrage leveren aan een gezonde en vitale samenleving. Meer informatie Bent u zelf op zoek naar een aantrekkelijke en verantwoorde beweegactiviteit? Op www.optisport.nl kunt u zoeken naar de dichtstbijzijnde Optisport accommodatie in uw buurt. Vraag daar naar de sport- en beweegmogelijkheden die aansluiten bij uw specifieke wensen.

Beweegprogramma’s voor iedereen Naast een goed en aantrekkelijk activiteitenprogramma voor alle leeftijdsfasen bieden wij in steeds meer zwembaden op maat gemaakte

Erwin van Iersel, algemeen directeur Optisport 2


Hart in Actie

We bewegen nog steeds te weinig….. Het is een pijnlijke tekortkoming van zeer velen, die er ergens op de levenslijn de rekening voor gepresenteerd krijgen: we bewegen met z’n allen te weinig. Véél te weinig! En, wat er ook over wordt gezegd en geschreven: we storen ons niet echt aan de goede adviezen om méér te bewegen.

Die onvoldoende bewegende Nederlandse samenleving, want daarvan is wel degelijk sprake, is onlangs weer eens onder de loep gelegd. Door onderzoekers in het Nederlands Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen. Zij constateren in hun publicatie over dit belangwekkende thema, dat ‘inactiviteit’ de veroorzaker is van naar schatting een derde deel van de vroegtijdige sterfgevallen door harten vaatziekten. En al die ellende is niet nodig, menen de onderzoekers. “Om aan de norm voor gezond bewegen te voldoen, dient iemand ten minste vijf dagen in de week een half uur lichamelijk actief te zijn. Maar, zes van de tien mensen halen dat gewoon niet….!”

Dat heeft voor een deel iets te maken met de drukte van de samenleving, met de hectiek van het werk, de lusteloosheid als we eenmaal thuis komen. Kortom, omstandigheden waarbij we onszelf weinig rust, ontspanning en trimtijd gunnen. We gniffelen zelfs een beetje, wanneer we een “overjarige jogger of jogster’ voorbij zien komen – steunend, zuchtend en zwetend – en gehuld in een sportieve uitrusting die per definitie niet aan onze smaak appelleert….. Maar weet u, eigenlijk is het ‘de kift’, en zijn we diep in ons hart een beetje jaloers op al die zichtbare inspanningen. Activiteit, waar wij ons de tijd niet voor gunnen. Of, die wij om gezondheidsredenen niet aankunnen … omdat er ook veel mensen zijn die wel willen, dolgraag zelfs, maar echt niet meer kunnen.

Toch is het recept om die gezonde beweegnorm te halen, vrij eenvoudig: wat vaker de fiets nemen in plaats van de auto. Of: lopend boodschappen doen. 3


Hart in Actie Kwestie van een beetje doordenken en wat bewuster met het dagelijkse beweegpatroon omgaan….. Veel mensen weten overigens verdraaid goed dat zij (veel) te weinig bewegen en dat het so soms de gemakzucht is die hen dwars zit. “Jongeren onder 18 jaar mo moeten volgens de beweegnorm dagelijks een uur actief bezig be zijn met bijvoorbeeld fietsen, et wandelen of trap lopen. Twee maal in de week moeten moete zij zich écht flink inspannen”, inspanne meldden het persagen persagentschap en de onderzoekers iin hun publicatie. Voor 18- tot 55-jarigen geldt da dat zij zeker vijf dagen in de week een half uur per dag actief moete moeten zijn met fietsen en/ e of wandelen. Voor V 55-plussers ge geldt in feite hetzelfde hetze beweeggedrag, zij beweegged het dat zij het h in een wat rustiger ru tempo kunnen kun doen. Toon Hermsen, He Oprichter/ Oprich Voorzitter Voorz Stichting Stich Hart Har in Actie Act 4


Hart in Actie

Reizen Hartpatiënten Nederland in teken van bewegen senioren. We plannen tijdens onze vakanties meer stadswandelingen in, bijvoorbeeld. In juni gingen we met een groep van 47 mensen naar Polen. Het was een groep van uiteenlopend pluimage, er waren nieuwe mensen bij en mensen die al vaker mee zijn geweest. Qua leeftijd waren er mensen van rond de 60, maar ook van rond de 85. Zo ging er een 85-jarige man mee die vijf keer per week ging zwemmen en over een goede conditie beschikt. Het was gezellig, er heerste een goeie sfeer, elke avond sloten we gezellig op het terras af. Veel mensen hielden er nieuwe vriendschappen aan over. Elke avond hielden we een stadswandeling door Krakau. Onze chauffeur/reisleider stippelde elke avond een andere route uit, zodat we alle leuke plekken van de stad konden bezichtigen”

HartbrugReizen gaat vanaf volgend jaar meer de nadruk leggen op bewegen en mobiliteit tijdens de vakanties. Dat betekent dat Hartpatiënten Nederland minder de nadruk legt op reizen met medische begeleiding, en meer op het nog goed ter been zijn van mensen die meegaan met de vakantie-uitstapjes. De begeleiding blijft, benadrukt Marly van Overveld, die in juni en oktober meeging met reizen naar respectievelijk Polen en de Côte d’Azur. “De begeleiding blijft zodat in geval van nood mensen kunnen worden geholpen. Mensen kunnen dus nog steeds zorgeloos en met een veilig gevoel met ons mee.”

“Wat je tot nog toe zag is dat sommige medereizigers niet zo goed ter been zijn. Zij hadden moeite met de stadswandeling. Met een rollator lopen ze langzamer, en daarmee beperken ze de rest van de groep.”

“We gaan vanaf 2014 veel meer aandacht besteden aan beweging tijdens onze vakanties’’, gaat Marly verder. “Wij realiseren ons hoe belangrijk bewegen is voor

Hartpatiënten Nederland neemt daarmee zijn verantwoordelijkheid om ouderen te helpen actief te zijn en te bewegen. 5


Hart in Actie

Fiets je fit! De fiets is handig en vooral een plezierig en goedkoop vervoersmiddel. Maar fietsen is ook gezond en goed voor het milieu. Blijf dus makkelijk fit en pak de fiets. 1. Fietsen is heel gezond Je conditie neemt toe. Dit geeft je veel meer energie en je lichaam wordt sterker. Het blijkt dat mensen die regelmatig fietsen de conditie van een sporter hebben en lichamelijk tien jaar jonger zijn dan hun werkelijke leeftijd. Je voelt je psychisch beter en steekt beter in je vel. 2. Fietsen is goed voor het milieu Een fiets is een duurzaam vervoermiddel dat amper energie kost en geen schadelijke uitlaatgassen afgeeft. 3. Fietsen helpt tegen ziekteverzuim Fietsen is bewegen. Mensen die minder bewegen worden sneller ziek dan mensen die dagelijks 20 minuten sporten. 4. Fietsen helpt tegen stress Bewegen en ontspanning helpen tegen stress. Een half uurtje per dag fietsen maakt stressbestendiger. 5. Fietsen heeft snel resultaat In je conditie, je welbevinden ĂŠn je portemonnee. Uit onderzoek verricht door de Vrije Universiteit is gebleken dat mensen die eerst weinig bewogen en daarna driemaal per week zes kilometer gingen fietsen, al snel een conditieverbetering vertoonden van dertien procent. 7


Hart in Actie

Website Hart in Actie ANBI proof! BI’s Nieuwe fiscale online verplichtingen voor AN Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe regels voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s). Er komt een aantal nieuwe voorwaarden die ervoor moeten zorgen dat belastingbetalers, donateurs en begunstigden meer inzicht krijgen in het functioneren van goede doelen organisaties. De website van de landelijk werkende “Stichting Hart in Actie” is al vanaf september 2013 volledig ANBI-proof.

De gegevens die inzicht geven in de mate van transparantie van onze ideële stichting zijn ook gepubliceerd op de website van de Stichting GeefGratis. Zie hier: http://www.geef.nl/anbilogo/4697 Op die website wordt in percentages aangegeven in hoeverre een goededoelen-organisatie transparant is. Hoe meer gegevens zijn gepubliceerd hoe hoger de transparantie status. De Stichting Hart in Actie voldoet aan alle eisen van de Belastingdienst en heeft een transparantiestatus van 100% en mag daarom onderstaand logo gebruiken.

De volgende gegevens moeten voor elke belanghebbende beschikbaar zijn: de organisatienaam, RSIN, contactgegevens, doelstelling, actueel beleidsplan, de samenstelling van het bestuur, het beloningsbeleid voor alle bestuurders, een verslag van de uitgeoefende activiteiten en inzage in de financiële huishouding. Bij dit laatste punt wordt onderscheid gemaakt tussen fonds wervende instellingen en vermogensfondsen. Fonds wervende instellingen zijn verplicht tot publicatie van een balans en de staat van baten en lasten. Zuivere vermogensfondsen kunnen volstaan met een (verkorte) staat van baten en lasten en een overzicht van de in het kader van de bestedingen gemaakte reserveringen en het verloop daarvan. Zij hoeven dus geen balans te publiceren.

Meer weten? Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Toon Hermsen van Stichting Hart in Actie (www.hartinactie.nl), tel: 0485-451847. U kunt ook mailen naar info@hartinactie.nl. 9


Hart in Actie

Dagelijks bewegen, dat voelt beter! Raak je maar niet gemotiveerd om werkelijk in beweging te komen? Geen probleem, want alle beetjes helpen. Wie erin slaagt om dagelijks minstens 30 minuten te bewegen, zal zijn energiepeil en gezondheid automatisch voelen toenemen. Enkele tips voor dat duwtje in de rug. 1. Bewegen kan je overal Kleine veranderingen maken een groot verschil: regelmatig de trap nemen, de auto wat verder parkeren, je vaker te voet of per fiets verplaatsen, een verkwikkende middag- of avondwandeling, actief spelen met de (klein)kinderen.... Zo kom je snel aan 10.000 stappen of 30 minuten bewegen per dag. 2. Maak afspraken Kies bovendien een activiteit die je leuk vindt en spreek een vaste dag af met een vriend(in) of collega om samen te bewegen. Eens je een afspraak hebt gemaakt, heb je een extra motivatie om te bewegen. 3. Investeringen overbodig Bewegen kan overal, grote investeringen zijn dus niet nodig. Goede wandelschoenen, een mooie outfit, een stappenteller of een degelijke fiets kunnen je wel motiveren. Degelijke regenkledij maakt het aangenaam om te bewegen, zelfs bij minder goed weer. 4. Ochtendoefeningen Goed begonnen is half gewonnen! Neem ‘s ochtends wat tijd voor jezelf door 5 à 10 minuutjes je lichaam te stretchen. Je zal je de rest van de dag meer ontspannen en fitter voelen. 5. Open de gordijnen Ook externe factoren beïnvloeden je energieniveau. Je lichaam past zich automatisch aan aan de hoeveelheid licht en in een donkere ruimte zal je slaperig worden. Doe je gordijnen dus wagenwijd open en steek desnoods de lichten aan. 6. Zet een muziekje op Een energiek ritme werkt aanstekelijk om meer te bewegen. Voor je het weet sta je te dansen in huis, maak je een verfrissende wandeling of doe je een loopsessie met je iPod.

10


Hart in Actie ZO HOUD JE HET VOL: 1. Bouw langzaam op Leg de lat nooit te hoog, anders loop je het risico teleurgesteld te raken in jezelf en zal je sneller opgeven. Stel haalbare doelen en geniet keer op keer van die kleine persoonlijke overwinning. 2. Beloon jezelf Van een actieve levensstijl krijg je meer zelfvertrouwen, maar vergeet jezelf toch niet af en toe op een extraatje te trakteren wanneer je een doel hebt bereikt. In de vorm van een nieuw paar schoenen of een dagje wellness bijvoorbeeld. 3. Vallen en weer opstaan Laat je niet ontmoedigen wanneer het eens niet is gelukt, maar begin de volgende dag gewoon opnieuw. 4. Draag zorg voor je lichaam Een gezonde voeding en een goede nachtrust zijn ook cruciaal om fysiek en mentaal fit te blijven. 5. Viervoeter als bewegingspartner Hou je van dieren? Een hond biedt de ideale motivatie voor je broodnodige dagelijkse beetje beweging! Elke stap telt voor je gezondheid, en dat geldt ook voor je hond (elk pootje telt).

Social Media zien of we alle informatie helder en duidelijk naar voren hebben gebracht. En u als bezoekers weet direct waar het laatste nieuws over bewegen voor mensen met een chronische beperking of aandoening te vinden is. Dus “like” Hart in Actie op Facebook en volg het via Twitter, dan mis je niets.

Social Media is niet meer weg te denken uit het dagelijkse leven. Het is inmiddels bewezen dat het eerste wat men ’s morgens doet het openen van de Facebook en Twitter is. Daarna komt het toiletbezoek en tanden poetsen pas om de hoek kijken. Daarom heeft Stichting Hart in Actie een Facebookpagina en Twitteraccount opgericht. Zo kunnen wij als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) goed

11


Hart in Actie

Eén uur intensief sporten in de week is genoeg Lukt het jou ook niet om vaker dan 1 keer per week naar de sportschool te gaan? Voel je vooral niet schuldig, want volgens een Noorse onderzoeker kan 1 uur intensief sporten de lichaamsbeweging van een hele week vervangen. Kijk, dat hoor ik nou graag! duren. ‘Intensieve intervaltraining is twee keer zo efficiënt als normaal sporten’, zegt de Noorse fitnessexpert Jan Helgerud in Het Laatste Nieuw.

Afgelopen jaren hebben meerdere studies bij ouderen en mensen met gezondheidsproblemen aangetoond dat je veel meer baat hebt bij een intervaltraining waarbij je steeds enkele minuten intensief sport en daarna enkele minuten rust neemt. Bovendien kun je jezelf zo veel tijd besparen.

Vergeleken met een matig intensieve sport, zoals joggen, kun je met intervaltraining je conditie verdubbelen, je zuurstofgebruik verbeteren, je spiersterkte met meer dan 10% verhogen en wordt je er ook nog eens 5% sneller van.

Want je hoeft dus helemaal niet 5 dagen per week gedurende een half uur matig intensief te bewegen, zoals gezondheidsinstanties aanraden. Volgens de Noorse fitnessexpert Jan Helgerud blijkt uit onderzoek dat intervaltraining ervoor zorgt dat je spieren zuurstof efficiënter gaan gebruiken waardoor je langer kunt sporten.

De Noorse onderzoekers hebben het uitgeprobeerd met lopen en fietsen, maar volgens hen geldt het ook voor roeien of zwemmen. Helgerud raadt aan 4 intense sessies van 4 minuten te sporten, met telkens 3 minuten rust ertussen in om even bij te komen. Het is daarbij belangrijk dat je een beetje buiten adem bent, maar je moet uiteraard niet helemaal kapot zijn.

Hoewel intervaltraining slechts enkele minuten duurt, blijft het effect urenlang

13


Hart in Actie

Vergeet de mooie dagen niet! Het is met name rond deze tijd, waarin het kerstfeest en de jaarwisseling plaatsvinden, dat mensen zich graag bezinnen op wat achter hen ligt en wat zich in de toekomst zal aandienen. Vrede en menselijkheid zijn woorden die in deze periode van het jaar vooraan in de mond liggen. Dan ontkom je er eigenlijk niet aan om vérder te kijken dan onze eigen familie, onze eigen goede doelen organisatie, onze eigen gemeente, ons eigen land. In deze wereld leven immers verschrikkelijk veel mensen die, door uiteenlopende omstandigheden niet de kans krijgen een normaal leven te lijden. Die door honger, ziekte, oorlog en geweld en de meest verschrikkelijke natuurrampen, zoals onlangs weer in Syrië en de Filipijnen waar zich de meest hemelschreiende toestanden afspeelden, gedwongen zijn zich met maar één deel van het leven bezig te houden, namelijk: in leven blijven!

dat we geen honger en gebrek hebben, zeker niet in vergelijking met veel andere landen. We hebben dan ook vaak mogelijkheden om wat aan onze problemen te doen: burenruzies en conflicten in de familie of vereniging kunnen soms door en in goed overleg worden opgelost. Zo begint vriendschap, gezelligheid en menselijkheid bij de mensen om je heen en bij de eigen omgeving. Zo rond deze tijd van het jaar wensen wij elkaar in alle oprechtheid veel goeds en vooral een goede gezondheid. Die wens spreek ook ik graag uit jegens alle mensen in onze wereld. In de wetenschap dat niet alles in een mensenleven tot vreugde stemt, wil ik dit stukje graag besluiten met te zeggen: vergeet de mooie dagen niet! Wanneer de horizon zover je kunt kijken donker blijft zonder een teken van licht, als je hart vol verdriet is en misschien vol bitterheid, als schijnbaar alle hoop op nieuwe vreugde en geluk is verdwenen, zoek dan toch zorgvuldig in je herinnering. Want er waren mooie dagen die je hoofd kunnen vullen met blijde gedachten.

Ondanks dat er ook in onze eigen organisatie, onze eigen omgeving en ons eigen landje mensen soms niet gelukkig zijn, moet je toch constateren dat Nederland een goede en redelijk veilige plaats is om te wonen en te leven. Dat we de kans hebben, de een wat meer dan de ander, om wat van ons leven te maken,

Met een HARTelijke groet, Toon Hermsen 14


Hart in Actie

Helpen drones binnenkort hartpatiënten in nood? Drones zijn onbemande vliegtuigen of helicopters die onder andere ingezet worden bij militaire missies en voor het maken van film- en foto-opnames. Deze toepassingen zijn al tijden aanleiding tot discussies over mensenrechten en over privacy. De toepassing die het Duitse bedrijf Definetz samen met het technologiebedrijf Height-Tech heeft ontwikkeld zal weinig tegenstanders kennen:

Maar dan kun je nog steeds de pech hebben om op een plaats zonder defibrillator ernstige hartproblemen te krijgen. Vooral wanneer die plaats niet goed en snel toegankelijk is voor bijvoorbeeld een ambulance, denk aan files bij auto-ongelukken of locaties waar geen wegen zijn. En daar is de Defikopter voor ontwikkeld. Deze drone kan een defibrillator naar de gewenste plaatst toe brengen. En mocht zelfs een Defikopter er niet kunnen landen, dan kan hij toch een defibrillator afleveren. De Deficopter, waarvan op 23 augustus een prototype is gepresenteerd, gaat “op afroep” met een mobiele telefoon app werken en zal de gewenste locatie kunnen vinden middels GPS.

Zij hebben een drone omgebouwd tot een op afstand bestuurbare transporteur van defibrillatoren. Een defibrillator is een apparaat waarmee een gerichte elektrische schok toegediend kan worden aan een patiënt die door hartproblemen buiten bewustzijn is geraakt. Voorheen konden defibrillatoren alleen in ziekenhuizen door daarvoor opgeleide mensen gebruikt worden, en moest men zich buiten die omgeving behelpen met reanimatie technieken, maar mede dankzij de enorme inzet van Stichting Kies voor Leven (het geesteskindje van Toon Hermsen) zijn inmiddels veel wijken of buurten, openbare gelegenheden en (bedrijfs) gebouwen voorzien van een AED (Automatische Externe Defibrillator) die eenvoudig te bedienen is. 15


Hart in Actie

Eén minuut beweging helpt al in strijd tegen overtollige kilo’s Het onderzoek werd uitgevoerd bij volwassenen tussen 18 en 64 jaar oud, 2.200 vrouwen en 2.300 mannen namen deel. Voor elke minuut intensieve inspanning die de testpersonen aan hun wekelijkse bewegingspatroon toevoegden, daalde hun BMI met 0,07.

Goed nieuws voor mensen die weinig tijd (en zin) hebben om intensief te sporten: een studie van de universiteit van Utah heeft aangetoond dat elke vorm van intensief bewegen, zelfs al duurt het maar een minuut, helpt in de strijd tegen overtollige kilo’s. ‘Om gewichtstoename tegen te gaan, blijkt de intensiteit van de beweging veel belangrijker dan de duur ervan’, aldus Jessie Fan, professor aan de universiteit van Utah die meewerkte aan het onderzoek. Daaruit bleek dat een aantal korte, scherpe uitbarstingen van energie hetzelfde effect hebben als langere, maar minder frequente sportieve inspanningen.

Vrouwen die doorheen hun dag af en toe een minuut intensieve inspanning inplannen, zouden hun kansen op overgewicht met vijf procent zien slinken, mannen met twee procent. De resultaten van het onderzoek werden gepubliceerd in de American Journal of Health Promotion.

Volwassenen worden aangeraden om minstens 150 minuten inspanning per week in te plannen, maar weinigen komen daar ook echt aan toe. Nu blijkt dat elke gestolen minuut meetelt: of u nu voor de trappen kiest in plaats van de lift, de auto een beetje verder parkeert of een spurtje inzet om de trein alsnog te halen. 17


Hart in Actie

Gezond en fit met de PC Meer bewegen of een paar kilo’s afvallen, iedereen wil gezond en fit door het leven gaan. Helaas valt het vaak niet mee om dit vol te houden. Gelukkig zijn er op internet diverse sites die je een handje helpen. Iets aan lichaamsbeweging doen, hoeft helemaal niet moeilijk te zijn. Door zo nu en dan de sportschoenen aan te trekken ben je al aardig op de goede weg. Met onderstaande tips van Stichting Hart in Actie kun je vrijwel meteen aan de slag. Naast een goede voeding is het belangrijk om zo nu en dan wat aan beweging te doen. Probeer om elke dag zo’n dertig minuten actief te bewegen. Als je wilt afvallen zal je zelfs meer moeten bewegen. Je hoeft natuurlijk niet meteen de zwaarste oefeningen te doen. Wist je dat sommige huishoudelijke klusjes ook meetellen in de dagelijkse aanbevolen bewegingstijd van dertig minuten?

kun je beginnen met kleine stukjes hardlopen en dit langzaam opbouwen. Op www.hardloopschema.nl kun je, na registratie, diverse trainingsschema’s vinden. Je vorderingen houd je vervolgens bij in de online agenda. Als je hardlopen maar een saaie sport vindt, kun je natuurlijk ook binnenshuis sportoefeningen doen. Je hoeft zelfs geen gewichten of hometrainers in huis te halen als je dat niet wilt. Op http://www.gezondheidsnet.nl staan oefeningen die je met de keukentrap, een stoel, een bezemsteel of een dik boek kunt doen. Lees daarvoor het artikel “Fitness in je eigen huis”. Je vindt het met behulp van het zoekvak op de site of met deze link: http://tinyurl.com/fitnessinhuis. Op youtube.nl zijn overigens allerlei instructiefilms te bekijken van yoga tot jogging, van fitness tot nordic walking en van spinning tot pilates. Typ een van deze zoektermen in en je vindt tientallen video’s die je haarfijn alles uitleggen en je ideeën geven voor een complete work-out.

Heb je mooi een extra reden om toch even de ramen te lappen, de vloer te schrobben en te stofzuigen! Daarnaast 18


Hart in Actie

Lang stilzitten is even schadelijk als roken Bewegen is gezond, dat is bekend. Dat lang stilzitten niet al te best is voor de gezondheid, is dan ook geen nieuws. Dat lang stilzitten behoorlijke gezondheidsrisico’s met zich meebrengt – zelfs bij voldoende minuten beweging – was echter nog niet bekend. TNO adviseert het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) dan ook om een actieve leefstijl in combinatie met zo min mogelijk langdurig stilzitten extra te promoten in het komende Nationaal Preventie Plan.

voldoen aan de diverse normen voor gezond bewegen. De zogenoemde combinorm is het uitgangspunt voor het Nederlandse overheidsbeleid. Bij de jeugdigen (4-17-jarigen) voldoet minder dan de helft (45%) aan de beweegnorm. Van de volwassenen voldoet ongeveer tweederde (67%) aan de beweegnorm. Voor ouderen geldt dat ruim de helft (55%) voldoet aan de norm. Motiveer werknemers zo veel mogelijk te bewegen TNO adviseert het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om een actieve leefstijl in combinatie met zo min mogelijk langdurig stilzitten extra te promoten in het komende Nationaal Preventie Plan. Natuurlijk kunt u uw steentje hieraan bijdragen door de resultaten uit het trendrapport van TNO te delen met werknemers en hen te motiveren om het zitten zo veel mogelijk af te wisselen met beweging. Promoot bijvoorbeeld het traplopen, bedrijfsfitness en het wandelen tijdens de pauze. Volwassenen moeten volgens de norm ten minste vijf dagen per week 30 minuten minimaal matig intensief bewegen of drie dagen per week ten minste 20 minuten intensief bewegen. Bij jeugdigen is de norm zeven dagen per week ten minste 60 minuten bewegen.

Zoals u heeft kunnen lezen in het bericht ‘Zes uur lang zittend werk voor 63% werknemers’ brengt een groot deel van de werknemers de werkdag zittend door. Langdurig stilzitten, is echter ongezonder dan gedacht. Langdurig zitten leidt tot een verhoogde sterfte en een verhoogde kans op verschillende chronische ziekten, zelfs als werknemers dagelijks voldoende minuten bewegen. De gezondheidsrisico’s die lang stilzitten met zich meebrengt, zijn zelfs net zo ernstig te noemen als de gezondheidsrisico’s van roken. Dit blijkt uit het Trendrapport Bewegen & Gezondheid 2010-2011 (pdf) van TNO. Werknemers bewegen veel te weinig Met de Monitor Bewegen en Gezondheid meet TNO sinds 2000 ieder jaar hoeveel Nederlanders 19


Hart in Actie

Uit U it jje eb bureaustoel ureaustoel k komen omen z zou ou e effectiever ffectiever tegen diabetes zijn dan sporten Om het half uur even uit je bureaustoel komen en vijf minuten rondwandelen is belangrijker in de strijd tegen diabetes type 2 dan bezoekjes aan de fitness. Dat blijkt althans uit een studie van een onderzoeksteam van de Leicester University. Hun bevindingen voegen extra bewijs toe aan de dreiging van langdurig zitten, zelfs als je ’s avonds nog gaat sporten.

Hoewel de proefpersonen die vaak bewegen duidelijk een lager risico hadden om diabetes te ontwikkelen, bleek uit de analyse dat het beperken van je zittijd nog belangrijker is. “Deze studie geeft beginnend bewijs dat zittend gedrag aanpakken een effectievere manier kan zijn om type 2 diabetes te voorkomen dan enkel focussen op je fysieke activiteit”, meent Joseph Hension van de Leicester University. Ongeveer 90 minuten per dag minder zitten, zou grote gezondheidsvoordelen bieden.

De wetenschappers bestudeerden voor hun onderzoek zo’n 900 patiënten. Ze analyseerden hoelang zij zaten, hoe vaak ze recht gingen staan en hoe vaak ze aan matige tot intensieve beweging deden. Daarna gingen ze na hoe sterk deze gegevens gelinkt waren aan het bloedsuikergehalte en de ‘goede’ cholesterol van de proefpersonen, wat ons iets vertelt over het risico op type 2 diabetes.

De resultaten van het onderzoek werden gepubliceerd in ‘Diabetologia’. Bron: www.le.ac.uk 21


Hart in Actie

Voor u verzameld Slapen kun je leren Een slaapprobleem kan het leven behoorlijk op zijn kop zetten. Wie regelmatig te weinig slaapt, kent de gevolgen: moeheid, prikkelbaarheid en concentratieproblemen. Kunt u ook vaak de slaap niet vatten? U bent niet de enige. Naar schatting heeft één op de tien mensen er last van, onder ouderen is dat zelfs één op de vijf. Gelukkig zijn slaapproblemen met de juiste aanpak doorgaans terug te dringen. Via de www.uniekbo.nl kunt u lezen hoe.

Hoe ouder, hoe meer risico op darmkanker Het risico op dikke darmkanker neemt toe met de leeftijd. Zeker 90 procent van de dikke darmkankerpatiënten is ouder dan 55 jaar, aldus de Maag Lever Darm Stichting. Jaarlijks overlijden in ons land ongeveer 2900 mensen tussen de 55 en 80 jaar aan darmkanker. Door de vergrijzing zal dat aantal stijgen. Ter vergelijking: per jaar overlijden 36.800 ouderen door hart- en vaatziekten, 7300 door longkanker, en 1700 vrouwen overlijden aan borstkanker. Darmkanker hoort dus tot de belangrijke doodsoorzaken.

Huisdieren verlagen kans op hartklachten Het houden van een huisdier blijkt goed te zijn tegen hartklachten. Daarover heeft de American Heart Association (AHA) donderdag een wetenschappelijk artikel gepubliceerd. Uit een studie onder een groep van 5.200 volwassenen bleken huisdierbezitters meer aan lichaamsbeweging te doen omdat ze hun huisdier uitlaten. 'Huisdieren, met name honden, zorgen daarmee voor een aanzienlijk lagere kans op obesitas, hoge bloeddruk en cholesterol', aldus professor Glenn Levine van het Baylor College of Medicine in Houston. Bron: Volkskrant 22


Hart in Actie

Wijzermetjebeperking.nl versterkt Stichting Hart in Actie Na de "ANBO" (de grootste belangenorganisatie voor ouderen), "de Hart&Vaatgroep" (de Hart&Vaatgroep is dé patiëntenvereniging voor mensen met een hart- of vaatziekte en hun naasten) en "Optisport" (Optisport zet zich met kennis van zaken en passie in voor de ontwikkeling en exploitatie van sport- en leisurecentra), is nu ook het platform "Wijzermetjebeperking.nl" samenwerkingspartner van de Millse “Stichting Hart in Actie”. Het begrip samenwerken is “hot”. Ook op het gebied van informatievoorziening en sport en bewegen voor mensen met een beperking of aandoening werkt men steeds vaker samen. Het bundelen van de krachten in de sport is niet alleen een doel op zichzelf, maar wordt steeds meer gezien als een mooi en krachtig middel om het doel te kunnen uitdragen.

zorg willen zij ook de toegankelijkheid van ‘uitgaansgelegenheden’ inzichtelijker maken. Het woord ‘uitgaansgelegenheden’ is hierbij een heel breed begrip en omvat hierbij o.a. campings, pretparken, hotels, vakantieparken, speeltuinen et cetera. Voor meer informatie bezoek je de uitgebreide website: http://www.wijzermetjebeperking.nl Doel Stichting Hart in Actie Na bijna tien jaar met Stichting Kies voor Leven ontstellend hard gewerkt te hebben aan het implementeren van de levensreddende AED in het straatbeeld van Nederland, met groot succes overigens, is Stichting Hart in Actie in mei 2013 begonnen aan een compleet nieuwe uitdaging, te weten: mensen met een chronische beperking of aandoening aan het bewegen zien te krijgen.

Missie wijzermetjebeperking.nl De missie van wijzermetjebeperking is het ontwikkelen van een platform waarin inzicht gegeven wordt in aanbieders binnen sport, vrije tijd, zorg, onderwijs, werk (werkvoorzieningen) en wonen (woonvoorzieningen). Om inzicht in de markt te geven en de zelfredzaamheid van mensen met een beperking te bevorderen. Om zo een betere kwaliteit van leven te bereiken voor iedereen.

Regelmatig sporten of bewegen geeft mensen een tevreden gevoel. Mensen krijgen een betere conditie en voelen zich fitter. Dat geldt voor iedereen:

Naast het in kaart brengen van aanbieders van sport, vrije tijd en 23


Hart in Actie jong of oud, man of vrouw, gezond of levend met een beperking of chronische aandoening. De kwaliteit van leven kan voor mensen met een chronische aandoening aanmerkelijk

worden verbeterd door meer te bewegen of sporten. Voor meer informatie over sport en bewegen voor mensen met een beperking kijk je op http://www.hartinactie.nl

Reanimatie App van de Hartstichting

Wilt u uw reanimatiecursus opfrissen? Heeft u ondersteuning nodig bij het verlenen van hulp bij een hartstilstand? Hiervoor ontwikkelde de Hartstichting de gratis Reanimatie App. Reanimatie App De Reanimatie App is bedoeld voor mensen die een reanimatie-/AED-cursus hebben gevolgd. Het helpt om uw kennis van reanimeren op te frissen. De App biedt ook audio-ondersteuning bij het verlenen van hulp bij een hartstilstand. De Reanimatie App is gratis. Bron: www.hartstichting.nl 24

Stichting Hart in Actie * Uitgave Januari 2014  

Stichting Hart in Actie * Jaargang 2 * Nummer 1 * Januari 2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you