__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

‫‪y‬‬

‫‪nt‬‬ ‫‪rra‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪eW‬‬

‫‪im‬‬

‫לקל ל‪2011‬‬

‫חלקל לללללבלקל ללל ל ללל ל ללל ל ל ” מ ‪/‬‬

‫לללקללל ללל ‪ A M P R O‬ל‪3122‬‬

‫‪t‬‬ ‫‪Life‬‬


‫תוכן עניינים‬ ‫עגלות מוסך ומגשי כלים מודולריים‬ ‫עגלות מוסך ‪2 ....................................................................................................................................................‬‬ ‫מגשי כלים ‪3-4 ...................................................................................................................................................‬‬

‫סטי בוקסות וארגזי כלים‬ ‫סט ‪ 117‬חלקים ‪6 ...............................................................................................................................................‬‬ ‫ארגזי כלים הרמוניקה ‪7 .......................................................................................................................................‬‬ ‫סטי בוקסות וכלי עבודה ‪01 ...................................................................................................................................‬‬ ‫סטי בוקסות ‪00-01 .....................................................................................................................................................‬‬ ‫סטים אוניברסליים ‪02 ...........................................................................................................................................‬‬

‫בוקסות‬ ‫בוקסות בודדות ‪04-06 ..............................................................................................................................................‬‬ ‫בוקסות טורקס ‪07 ...............................................................................................................................................‬‬ ‫בוקסות אלן ‪01 ..................................................................................................................................................‬‬

‫בוקסות אויר )אימפקט(‬ ‫בוקסות אויר ‪00 .................................................................................................................................................‬‬ ‫סטי בוקסות אויר ‪00 ............................................................................................................................................‬‬

‫ידיות רצ‘ט ואביזרים לבוקסות‬ ‫ידיות רצ‘ט ‪02 ...................................................................................................................................................‬‬ ‫ידיות ‪ ,T‬ברך ומאריכים ‪03 .................................................................................................................................‬‬ ‫אביזרים לבוקסה ‪04 ...........................................................................................................................................‬‬

‫ידיות מומנט‬ ‫ידיות מומנט "‪06 ......................................................................................................................... D.3/8" & D.1/2‬‬

‫מפתחות‬ ‫מפתחות רינג פתוח ‪11 .......................................................................................................................................‬‬ ‫מפתחות רינג רינג ובוקסה מתקפלת ‪10 ................................................................................................................‬‬ ‫סט מפתחות אוניברסלי ‪10 ................................................................................................................................‬‬

‫כלי אויר‬ ‫פטישי אויר‪12 ....................................................................................................................................................‬‬ ‫משחזות ‪35 ........................................................................................................................................................‬‬ ‫מקדחות אויר ‪36 ...............................................................................................................................................‬‬ ‫רצ‘ט אויר ופלייר לניטים ‪37 ...............................................................................................................................‬‬ ‫מרססים ‪16 .......................................................................................................................................................‬‬

‫כלי עבודה‬ ‫פליירים וקטרים ‪21 ............................................................................................................................................‬‬ ‫כלי עבודה ואביזרים ‪20-21 ......................................................................................................................................‬‬ ‫סטי ביטים ומברגים ‪22 ......................................................................................................................................‬‬

‫כלי עבודה מיוחדים למוסכים‬ ‫פליירים ומפתחות פילטר ‪24 ...............................................................................................................................‬‬ ‫מגנטים ומראות טלסקופיות ‪25 ............................................................................................................................‬‬ ‫כלי עבודה מיוחדים למוסכים ‪26-31 .........................................................................................................................‬‬

‫פנסי ‪LED‬‬ ‫פנס ראש ופנס עבודה ‪30 ...................................................................................................................... LED-17‬‬ ‫פנסי ‪31 .................................................................................................................................................. LED‬‬ ‫אינדקס פריטים ‪45-44 ................................... ................................................................................................................................‬‬


‫עגלות מוסך ומגשי כלים מודולריים‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪ AMPRO‬מציגים סטי בוקסות וכלים‬ ‫למכונאים לבנייה עצמית של ארון או עגלת‬ ‫המוסך שלך‪.‬‬ ‫כל סט מהווה שליש מגירה‪.‬‬ ‫מתאים למגירות סטנדרטיות ברוחב ‪576‬‬ ‫מ”מ ועומק ‪ 410‬מ”מ‪.‬‬ ‫חסרים לך כלים בעגלת המוסך? לא צריך‬ ‫לקנות את כל המגוון‪ ...‬מעכשיו ניתן‬ ‫להשלים חוסרים או לחדש את ליין הכלים‪.‬‬


‫עגלות מוסך‬

‫עגלת מוסך ‪ 7‬מגירות‬ ‫מק”ט‬

‫מחיר‬

‫‪010192807‬‬

‫‪₪ 2200‬‬

‫)מידות(‬

‫רוחב‬

‫עומק‬

‫גובה‬

‫כללי‬

‫‪ 670‬מ”מ‬

‫‪ 460‬מ”מ‬

‫‪ 943‬מ”מ‬

‫‪ 5‬מגירות‬

‫‪ 576‬מ”מ‬

‫‪ 410‬מ”מ‬

‫‪ 53‬מ”מ‬

‫‪ 2‬מגירות‬

‫‪ 576‬מ”מ‬

‫‪ 410‬מ”מ‬

‫‪ 135‬מ”מ‬

‫עגלת מוסך ‪ 5‬מגירות‬ ‫מק”ט‬

‫מחיר‬

‫‪010192805‬‬

‫‪₪ 1900‬‬

‫)מידות(‬

‫רוחב‬

‫עומק‬

‫גובה‬

‫כללי‬

‫‪ 670‬מ”מ‬

‫‪ 460‬מ”מ‬

‫‪ 770‬מ”מ‬

‫‪ 3‬מגירות‬

‫‪ 576‬מ”מ‬

‫‪ 410‬מ”מ‬

‫‪ 53‬מ”מ‬

‫‪ 2‬מגירות‬

‫‪ 576‬מ”מ‬

‫‪ 410‬מ”מ‬

‫‪ 135‬מ”מ‬

‫‪Page 4‬‬

‫המחירים אינם כוללים מע”מ‪ .‬יתכנו שינויי מחירים ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬


‫מגשי כלים‬

‫*מתאים למגירות סטנדרטיות ברוחב ‪ 576‬מ”מ ועומק ‪ 410‬מ”מ‬

‫מגש ‪ 19‬יחידות "‪D.3/8‬‬

‫מגש ‪ 22‬יחידות "‪D.2/1‬‬

‫‪‬‬

‫מק”ט‬

‫מחיר‬

‫מק”ט‬

‫מחיר‬

‫‪010192722‬‬

‫‪₪ 306‬‬

‫‪010192719‬‬

‫‪₪ 205‬‬

‫‪ 18‬בוקסות ‪ 6‬צלעות "‪D.1/2‬‬ ‫‪,18 ,17 ,16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,11‬‬ ‫‪32 ,31 ,27 ,24 ,23 ,22 ,21 ,21 ,19‬מ”מ‬ ‫ידית שחרור מהיר "‪D.1/2‬‬ ‫ברך אוניברסלית "‪D.1/2‬‬ ‫שני מאריכים ‪ 250 ,125‬מ”מ‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫מגש ‪ 48‬יחידות "‪D.1/4‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪ 14‬בוקסות ‪ 6‬צלעות "‪D.3/8‬‬ ‫‪,16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,11 ,9 ,8‬‬ ‫‪ 22 ,21,19 ,18 ,17‬מ”מ‬ ‫ידית שחרור מהיר "‪D.3/8‬‬ ‫ברך אוניברסלית "‪D.3/8‬‬ ‫שני מאריכים ‪ 75,150‬מ”מ‬ ‫ידית ‪ 165 T‬מ”מ‬

‫מגש ‪ 13‬יחידות בוקסות ארוכות‬

‫מק”ט‬

‫מחיר‬

‫מק”ט‬

‫מחיר‬

‫‪010192748‬‬

‫‪₪ 220‬‬

‫‪010192713‬‬

‫‪₪ 158‬‬

‫‪ 10‬בוקסות ‪ 6‬צלעות "‪D.1/4‬‬ ‫‪,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5.5 ,5 ,4‬‬ ‫‪ 13‬מ”מ‬ ‫‪ 6‬בוקסות עמוקות ‪ 6‬צלעות "‪D.1/4‬‬ ‫‪ 13 ,12 ,10 ,8 ,7 , 6‬מ"מ‬ ‫ידית שחרור מהיר "‪D.1/4‬‬ ‫שני מאריכים ‪ 50,150‬מ”מ‬ ‫מאריך גמיש ‪ 150‬מ”מ‬

‫‪ 5 ‬בוקסות ארוכות "‪D.3/8‬‬ ‫‪ 11 ,10 ,9 ,8 ,7‬מ”מ‬ ‫‪ 8 ‬בוקסות ארוכות "‪D.1/2‬‬ ‫‪,18 ,17 ,16 ,15 ,14 ,13 ,12‬‬ ‫‪ 19‬מ”מ‬

‫‪Page 5‬‬

‫המחירים אינם כוללים מע”מ‪ .‬יתכנו שינויי מחירים ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬


‫מגשי כלים‬

‫*מתאים למגירות סטנדרטיות ברוחב ‪ 576‬מ”מ ועומק ‪ 410‬מ”מ‬

‫מגש ‪ 20‬בוקסות אלן "‪D.2/1‬‬

‫מגש ‪ 21‬בוקסות אויר "‪D.2/1‬‬

‫‪‬‬

‫מק”ט‬

‫מחיר‬

‫מק”ט‬

‫מחיר‬

‫‪111192721‬‬

‫‪₪ 487‬‬

‫‪010192720‬‬

‫‪₪ 328‬‬

‫‪‬‬

‫‪ 9‬בוקסות אויר שחורות "‪D.2/1‬‬ ‫‪ 24 ,22 ,21 ,19 ,18 ,17 ,16 ,15 ,13‬מ”מ‬ ‫‪ 9‬בוקסות אויר שחורות עמוקות "‪D.2/1‬‬ ‫‪ 24 ,22 ,21 ,19 ,18 ,17 ,16 ,15 ,13‬מ”מ‬ ‫ברך אוניברסלית "‪D.2/1‬‬ ‫מתאם בוקסה אויר שחור ל‪D.3/4"-‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫מגש ‪ 18‬מפתחות רינג פתוח וסט אלן‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪ 10‬בוקסות אלן קצרות "‪D.2/1‬‬ ‫‪ 19 ,17 ,14 ,12 ,10 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4‬מ”מ‬ ‫‪ 10‬בוקסות אלן ארוכות "‪D.2/1‬‬ ‫‪ 19 ,17 ,14 ,12 ,10 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4‬מ”מ‬ ‫(אורך הבוקסה ‪ 111‬מ”מ)‬

‫מגש ‪ 16‬מפתחות רינג פתוח עד ‪24‬‬

‫מק”ט‬

‫מחיר‬

‫מק”ט‬

‫מחיר‬

‫‪010192718‬‬

‫‪₪ 224‬‬

‫‪010192716‬‬

‫‪₪ 318‬‬

‫‪ 9‬מפתחות רינג פתוח‬ ‫‪ 19 ,18 ,17 ,16 ,14 ,13 ,12 ,10 ,8‬מ”מ‬ ‫סט ‪ 9‬מפתחות אלן‬

‫‪‬‬

‫‪ 16‬מפתחות רינג פתוח‬ ‫‪,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6‬‬ ‫‪ 24 ,22 ,19 ,18 ,17 ,16‬מ”מ‬

‫מגש ‪ 7‬מפתחות אלן ‪ T‬טורקס‬

‫‪Page 6‬‬

‫‪‬‬

‫מק”ט‬

‫מחיר‬

‫‪010192707‬‬

‫‪₪ 173‬‬

‫‪ 7‬מפתחות אלן ‪ T‬טורקס‬ ‫‪T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40‬‬

‫המחירים אינם כוללים מע”מ‪ .‬יתכנו שינויי מחירים ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬


‫סטי בוקסות וארגזי כלים‬ ‫‪AMPRO‬‬


‫סטי בוקסות וארגזי כלים‬

‫סט כלים ‪ 117‬חלקים בארגז "‪D.1/4" & D.1/2‬‬ ‫ארגזי כלים‬

‫י‬

‫ד‬ ‫יות‬

‫רצ’‬

‫ידי‬

‫ות‬ ‫צד‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫מק”ט‬

‫מחיר‬

‫‪010192211‬‬

‫‪₪ 1620‬‬

‫מ‬ ‫אס‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫יו‬

‫ת‬ ‫לה‬ ‫ר‬ ‫מה‬

‫‪ 11‬בוקסות "‪ 12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5.5 ,5 ,4.5 ,4 - D.1/4‬מ”מ‬ ‫‪ 18‬בוקסות "‪ 32 ,31 ,27 ,24 ,23 ,22 ,21 ,21 ,19 ,18 ,17 ,16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,11 - D.1/2‬מ”מ‬ ‫רצ"ט "‪ ,D.1/4‬רצ"ט "‪ ,D.1/2‬ברך "‪ ,D.1/4‬ברך "‪D.1/2‬‬ ‫בוקסה לפלגים "‪ 16 D.1/2‬מ"מ ו‪ 21 -‬מ"מ‪ ,‬ידיות ‪ , T‬מאריך גמיש‬ ‫מאריכים " ‪ 51( D.1/4‬מ"מ ו‪111-‬מ"מ)‪ ,‬מאריכים "‪ 125( D.1/2‬מ"מ ו‪ 251-‬מ"מ)‬ ‫פלייר "‪ ,7‬פלייר שפיץ "‪ ,6‬פלייר משאבות‪ ,‬פלייר פטנט "‪7‬‬ ‫רינג פתוח ‪ 11-17‬מ"מ‪ 11 ,‬מפתחות אלן ‪ 1.5-11‬מ"מ‬ ‫‪ 7‬מפחות אלן טורקס ‪T10-T40‬‬ ‫סכין‪ ,‬מוביל לביטים‪ 36 ,‬ביטים‪ 8 ,‬מברגים‬ ‫ידית לבוקסה "‪ ,D.1/4‬קטר "‪6‬‬

‫‪Page 8‬‬

‫המחירים אינם כוללים מע”מ‪ .‬יתכנו שינויי מחירים ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬

‫ט‬ ‫‪-72‬‬

‫שינ‬

‫יים‬


‫ארגזי כלים הרמוניקה‬

‫ארגז ‪ 3‬קומות ‪ 69‬חלקים "‪D.1/4" & D.3/8‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫מק”ט‬

‫מחיר‬

‫‪010192214‬‬

‫‪₪ 1090‬‬

‫‪10‬בוקסות "‪ 4-12 - D.1/4‬מ”מ ‪ ,‬בוקסות "‪ 11-19 - D.3/8‬מ”מ‬ ‫רצ'ט גמדי דו צדדי "‪ ,D.3/8" - D.1/4‬מפתח שוודי גמדי‬ ‫פלייר שפיץ "‪ , 6‬פלייר "‪ 7‬ו‪ -‬פלייר פטנט "‪10‬‬ ‫‪ 20‬ביטים ‪ +‬מוביל לביטים‪ ,‬מאריך "‪ D.1/4‬ומאריך "‪D.3/8‬‬ ‫פלייר משאבות‪ 5 ,‬מברגים‪ ,‬מפתחות אלן ‪ 1.5-11‬מ”מ‬

‫ארגז ‪ 5‬קומות ‪ 76‬חלקים "‪D.1/4" & D.1/2‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫מק”ט‬

‫מחיר‬

‫‪010192215‬‬

‫‪₪ 1690‬‬

‫בוקסות "‪ 4-14 - D.1/4‬מ"מ‪ ,‬בוקסות "‪ 10-32 - D.1/2‬מ"מ‬ ‫רצ"ט "‪ ,D.1/4‬רצ"ט "‪ ,D.1/2‬ברך "‪ ,D.1/2‬מאריך "‪D.1/4‬‬ ‫שני מאריכים "‪ 125( D.1/2‬מ”מ ו‪ 251-‬מ”מ)‪ ,‬מתאם "‪D.1/2"- D.3/8‬‬ ‫רינג פתוח ‪ 22 ,21 ,20 ,19 ,18 ,17 ,15 ,14 ,13 ,12 ,10 ,8‬מ"מ‬ ‫פלייר "‪ ,7‬פלייר שפיץ "‪ ,6‬פלייר פטנט "‪ ,10‬ידית לבוקסה "‪D.1/4‬‬ ‫פלייר משאבות‪ ,‬רולטקה ‪ 5‬מטר‪ ,‬סכין‬ ‫מפתחות אלן ‪1.5-11‬מ"מ‪ 5 ,‬מברגים‬

‫‪Page 9‬‬

‫המחירים אינם כוללים מע”מ‪ .‬יתכנו שינויי מחירים ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬


‫סטי בוקסות וכלי עבודה‬

‫סט בוקסות ‪ 136‬חלקים "‪D.1/4" ,D.3/8" ,D.1/2‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫מק”ט‬

‫מחיר‬

‫‪010192213‬‬

‫‪₪ 1180‬‬

‫ינצ’י‬ ‫א‬

‫מטרי‬ ‫מילי‬ ‫ו‬

‫‪ 10‬בוקסות "‪132" ,7316" ,338" ,11332" ,5316" ,9332" ,134" ,7332" ,3316" ,5332" - D.1/4‬‬ ‫‪ 14‬בוקסות "‪ 13 ,12 ,11 ,11 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 - D.1/4‬מ”מ ‪ ,‬עמוקות‪ 12 ,11 ,9 ,8 :‬מ”מ‬ ‫‪ 9‬בוקסות "‪738" ,13316" ,334" ,11316" ,538" ,9316" ,132" ,7316" ,338"- D.3/8‬‬ ‫‪ 15‬בוקסות "‪ 19 ,18 ,17 ,16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,11 ,9 - D.3/8‬מ”מ‪,‬‬ ‫עמוקות‪ 17 ,15 ,14 ,13 :‬מ”מ‬ ‫‪ 8‬בוקסות ‪E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20 - D.3/8" E‬‬ ‫‪ 4‬בוקסות כוכב "‪M6, M8, M10, M12– D.3/8‬אורך ‪ 75‬מ”מ‬ ‫‪ 4‬בוקסות "‪1-134” ,1-1316” ,1” ,15316” -D.1/2‬‬ ‫‪ 11‬בוקסות "‪ 32 ,31 ,27 ,24 ,22 ,21 ,21 –D.1/2‬מ”מ‪ ,‬אויר‪ 23 ,21 ,19 ,17 :‬מ”מ‬ ‫‪ 9‬מפתחות רינג פתוח ‪ 19 ,18 ,17 ,16 ,14 ,13 ,12 ,11 ,8 -‬מ”מ‬ ‫‪ 3‬ידיות רצ‘ט שחרור מהיר ו‪ 3-‬ידיות ברך ”‪D.1/2” ,D.3/8” ,D.1/4‬‬ ‫‪ 2‬בוקסות לפלאגים "‪ 16( D.3/8‬ו‪ 21-‬מ”מ)‪ ,‬מתאם ‪ ,F3/8-M1/4‬מתאם ‪M3/8-F1/2‬‬ ‫‪ 18‬ביטים ”‪ 15 ,1/4‬ביטים ”‪5/16‬‬

‫סט כלים ‪ 122‬חלקים במזוודת טרולי "‪D.1/4" & D.1/2‬‬

‫מק”ט‬

‫מחיר‬

‫‪010192207‬‬

‫‪₪ 2190‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫בוקסות "‪ 4-14 D.1/4‬מ”מ‪ ,‬בוקסות "‪ 11-32 D.1/2‬מ”מ‬ ‫רצ"ט "‪ ,D.1/4‬רצ"ט "‪ ,D.1/2‬ברך "‪ ,D.1/4‬ברך "‪D.1/2‬‬ ‫מאריך "‪ 51( D.1/4‬מ"מ ו‪ 111-‬מ"מ)‪ ,‬מאריך "‪125( D.1/2‬מ"מ ו‪ 251-‬מ"מ)‬ ‫ידית ‪ ,T‬מתאם "‪ ,1/2" - 3/8‬ידית בוקסה "‪D.1/4‬‬ ‫מפתחות רינג פתוח ‪ 8-19‬מ”מ‪ ,‬מוביל לביט‬ ‫מפתחות אלן ‪ 1.5-11‬מ"מ‪ ,‬בוקסות לפלגים "‪ 16( D.1/2‬מ"מ ‪ 21 -‬מ"מ)‬ ‫מפתח שוודי "‪ ,8‬פלייר פטנט "‪ ,10‬פלייר משאבות‪ ,‬פלייר שפיץ "‪6‬‬ ‫קטר "‪ ,6‬פליירים "‪ , 7‬פצירה עגולה‪ ,‬פצירה שטוחה‪ 8 ,‬מברגים‪ ,‬טסטר ‪24V‬‬ ‫טסטר ‪ ,380V‬מקבים‪ ,‬איזמל ‪ 150‬מ"מ‬ ‫פטיש ‪ 300‬ג"ר‪ ,‬מברשת מיני‪ ,‬פטיש גומי ‪ 22 ,‬ביטים‪ ,‬רולטקה ‪ 5‬מטר‬ ‫סכין יפני מתכת‬

‫‪Page 10‬‬

‫המחירים אינם כוללים מע”מ‪ .‬יתכנו שינויי מחירים ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬


‫סטי בוקסות‬

‫סט בוקסות ‪ 18‬חלקים "‪D.1/4‬‬

‫סט בוקסות ‪ 22‬חלקים "‪D.1/4‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫מק”ט‬

‫מחיר‬

‫מק”ט‬

‫מחיר‬

‫‪010192222‬‬

‫‪₪ 200‬‬

‫‪010192218‬‬

‫‪₪ 186‬‬

‫בוקסות "‪ 4-12- D.1/4‬מ"מ‪,‬‬ ‫בוקסות "‪ D.1/4‬עמוקות ‪ 6-12‬מ"מ‬ ‫ידית רצ"ט "‪ ,D.1/4‬רצ"ט אצבע "‪D.1/4‬‬ ‫ברך "‪ ,D.1/4‬ידית בוקסה "‪D.1/4‬‬ ‫‪ 2‬מאריכים "‪ 51( D.1/4‬מ"מ‪ 151 ,‬מ"מ)‬ ‫מארז מתכת‬

‫סט בוקסות וביטים ‪ 48‬חלקים "‪D.1/4‬‬

‫בוקסות "‪ 4-13 - D.1/4‬מ"מ‬ ‫ידית רצ"ט "‪ ,D.1/4‬ברך "‪D.1/4‬‬ ‫מברג לבוקסה "‪D.1/4‬‬ ‫‪ 2‬מאריכים (‪ 51‬מ"מ ו‪ 111-‬מ"מ)‪ ,‬ידית ‪T‬‬ ‫מארז מתכת‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫סט בוקסות וביטים ‪ 48‬חלקים "‪D.1/4‬‬ ‫אי‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫מק”ט‬

‫מחיר‬

‫מק”ט‬

‫מחיר‬

‫‪010192248‬‬

‫‪₪ 233‬‬

‫‪010192298‬‬

‫‪₪ 265‬‬

‫בוקסות "‪ 4-13 - D.1/4‬מ"מ‬ ‫ידית רצ"ט "‪ ,D.1/4‬ברך "‪D.1/4‬‬ ‫בוקסות "‪ D.1/4‬עמוקות ‪ 6-13‬מ"מ‬ ‫מאריך גמיש ‪150‬מ"מ‪ ,‬ידית ‪T‬‬ ‫מברג לבוקסה‪ ,‬מוביל לביט‬ ‫‪ 20‬ביטים‪ ,‬מפתחות אלן (‪1.27,1.5,2,2.5‬מ"מ)‬ ‫מארז מתכת‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫נ‬ ‫צ‘י‬

‫בוקסות "‪- D.1/4‬‬ ‫”‪,5316” ,9332”,134”,7332”,3316”,5332‬‬ ‫”‪132” ,7316” ,338” ,11332‬‬ ‫ידית רצ"ט "‪ ,D.1/4‬ברך "‪D.1/4‬‬ ‫בוקסות "‪ D.1/4‬עמוקות ‪,134” -‬‬ ‫”‪7316” ,338” ,11332”,5316”,9332‬‬ ‫מאריך גמיש ‪ 150‬מ"מ‪ ,‬ידית ‪T‬‬ ‫מברג לבוקסה‪ ,‬מוביל לביטים‬ ‫‪ 20‬ביטים‪ ,‬מפתחות אלן‬ ‫מארז מתכת‬

‫‪Page 11‬‬

‫המחירים אינם כוללים מע”מ‪ .‬יתכנו שינויי מחירים ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬


‫סטי בוקסות‬

‫סט בוקסות ‪ 21‬חלקים "‪D.3/8‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫סט בוקסות ‪ 24‬חלקים "‪D.3/8‬‬

‫מק”ט‬

‫מחיר‬

‫מק”ט‬

‫מחיר‬

‫‪010192321‬‬

‫‪₪ 253‬‬

‫‪010192324‬‬

‫‪₪ 286‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫בוקסות "‪ 9-19 - D.3/8‬מ"מ‬ ‫ידית רצ"ט "‪ ,D.3/8‬ברך "‪D.3/8‬‬ ‫‪ 2‬מאריכים "‪ 45) D.3/8‬מ"מ ו‪ 75-‬מ"מ(‬ ‫בוקסות "‪ D.3/8‬עמוקות ‪ 11-19 -‬מ"מ‬ ‫מארז מתכת‬

‫בוקסות "‪ 6-22 - D.3/8‬מ"מ‬ ‫ידית רצ"ט "‪ ,D.3/8‬ברך "‪ ,D.3/8‬ידית ‪T‬‬ ‫‪ 2‬מאריכים "‪ 75) D.3/8‬מ"מ ו‪ 151-‬מ"מ(‬ ‫בוקסות לפלגים "‪ 16 - D.3/8‬ו‪ 22-‬מ”מ‬ ‫מארז מתכת‬

‫סט בוקסות ‪ 16‬חלקים "‪D.3/8‬‬ ‫אי‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫מק”ט‬

‫מחיר‬

‫‪010192396‬‬

‫‪₪ 246‬‬

‫נ‬ ‫צ‘י‬

‫בוקסות "‪,132" ,7316" ,338" ,5316" ,134" - D.3/8‬‬ ‫"‪738" ,13316" ,334" ,11316" ,538" ,9316‬‬ ‫ידית רצ"ט "‪ ,D.3/8‬ברך "‪ ,D.3/8‬ידית ‪T‬‬ ‫‪ 2‬מאריכים "‪ 3”( D.3/8‬ו‪)6”-‬‬ ‫מארז מתכת‬

‫‪Page 12‬‬

‫המחירים אינם כוללים מע”מ‪ .‬יתכנו שינויי מחירים ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬


‫סטי בוקסות‬

‫סט בוקסות ‪ 24‬חלקים "‪D.1/2‬‬

‫סט בוקסות ‪ 24‬חלקים "‪D.1/2‬‬

‫אינ‬ ‫צ‘י‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫מק”ט‬

‫מחיר‬

‫מק”ט‬

‫מחיר‬

‫‪010192424‬‬

‫‪₪ 380.00‬‬

‫‪010192494‬‬

‫‪₪ 430.00‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫בוקסות "‪ 11-32 - D.1/2‬מ"מ‬ ‫ידית רצ"ט "‪ ,D.1/2‬ברך "‪ ,D.1/2‬ידית ‪T‬‬ ‫בוקסה לפלגים ‪ 21‬מ"מ‬ ‫‪ 2‬מאריכים )‪125‬מ"מ ו‪ 251-‬מ"מ(‬ ‫מארז מתכת‬

‫סט בוקסות ‪ 14‬חלקים "‪D.3/4‬‬

‫סט בוקסות ‪ 20‬חלקים "‪D.3/4‬‬

‫מק”ט‬

‫מחיר‬

‫מק”ט‬

‫מחיר‬

‫‪010192614‬‬

‫‪₪ 910.00‬‬

‫‪010192620‬‬

‫‪₪ 1050.00‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫בוקסות "‪1-134” -7316” - D.1/2‬‬ ‫ידית רצ"ט "‪ ,D.1/2‬ידית ‪ ,T‬ברך "‪D.1/2‬‬ ‫‪ 2‬מאריכים "‪ 5‬ו‪ 125) 10" -‬מ"מ ו‪ 250-‬מ"מ(‬ ‫בוקסה לפלגים "‪13/16‬‬ ‫מארז מתכת‬

‫בוקסות "‪,32 ,31 ,27 ,24 ,22 - D.3/4‬‬ ‫‪ 51 ,46 ,41 ,38 ,36‬מ"מ‬ ‫ידית רצ"ט "‪ ,D.3/4‬ידית ‪T‬‬ ‫‪ 2‬מאריכים )‪ 111‬מ"מ ו‪ 211-‬מ"מ(‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫בוקסות "‪,26 ,24 ,23 ,22 ,21 ,19 - D.3/4‬‬ ‫‪ 51 ,46 ,41 ,38 ,36 ,35 ,32 ,31 ,29 ,27‬מ”מ‬ ‫ידית רצ"ט "‪ ,D.3/4‬ידית ‪T‬‬ ‫‪ 2‬מאריכים )‪111‬מ"מ ו‪ 211-‬מ"מ(‬ ‫מארז מתכת‬

‫‪Page 13‬‬

‫המחירים אינם כוללים מע”מ‪ .‬יתכנו שינויי מחירים ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬


‫סטי בוקסות ‪ -‬אוניברסלי‬

‫סט בוקסות אוניברסלי ‪ 17‬חלקים "‪D.3/8‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫מק”ט‬

‫מחיר‬

‫‪010192204‬‬

‫‪₪ 380.00‬‬

‫בוקסות חלולות‬ ‫מתאים לכל ‪ -‬אינצ‘י‪ ,‬מילימטרי‬ ‫בוקסות "‪ 8-19 - D.3/8‬מ”מ )"‪(5/16" - 3/4‬‬ ‫מתאם לבוקסה ארוכה ורגילה "‪D.3/8‬‬ ‫ידית רצ"ט ראש חלול ‪ 19‬מ”מ‬ ‫מאריך ‪ 75‬מ"מ‪ ,‬בוקסה לפלגים ‪ 16‬מ”מ‬ ‫בוקסות "‪ D.3/8‬עמוקות ‪ 11-19 -‬מ"מ‬ ‫הפך‪,‬‬ ‫ת‬

‫‘ט מ‬ ‫רצ‬

‫ראש‬

‫חלול‬

‫סט בוקסות אוניברסלי ‪ 57‬חלקים "‪D.1/4" & D.3/8‬‬

‫כסה‬

‫מ‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫טוו‬

‫עב‬ ‫ח‬

‫ודה‬

‫מק”ט‬

‫מחיר‬

‫‪010192203‬‬

‫‪₪ 480.00‬‬

‫ם!!!‬ ‫כלי‬ ‫‪371‬‬ ‫של‬

‫בוקסות חלולות‬ ‫מתאים לכל ‪ -‬אינצ‘י‪ ,‬מילימטרי‪ ,‬בוקסות רגילות ועמוקות וכל סוגי‬ ‫הברגים‪ ,‬מתאם לבוקסות עמוקות ורגילות‬ ‫‪ 8‬מפתחות רינג רצ‘ט אוניברסלי‬ ‫מברג לבוקסה "‪ ,D.1/4‬שני מאריכים‪ 20 ,‬ביטים "‪ 1/4‬ומתאם לביטים‬ ‫‪ 2‬ידיות רצ‘ט ראש חלול ‪ 13‬ו‪ 19-‬מ”מ ומתאמים‬ ‫בוקסות אוניברסליות "‪ 10-19)D.3/8‬מ”מ( בוקסות אוניברסליות‬ ‫"‪ 4.5-13)D.1/4‬מ”מ(‬

‫‪Page 14‬‬

‫המחירים אינם כוללים מע”מ‪ .‬יתכנו שינויי מחירים ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬

‫ידיות רצ’ט ‪-72‬שיניים‬


‫בוקסות ‪AMPRO‬‬


‫בוקסה "‪D.2/1‬‬

‫בוקסה "‪ ,D.2/1‬כרום ונדיום‪ 6 ,‬צלעות‬

‫בוקסה "‪ ,D.2/1‬כרום ונדיום‪ 12 ,‬צלעות‬

‫מק”ט‬

‫מידה‬

‫מחיר‬

‫מק”ט‬

‫מידה‬

‫מחיר‬

‫‪010195008‬‬

‫‪ 8‬מ”מ "‪D.1/2‬‬

‫‪₪ 7.30‬‬

‫‪010195208‬‬

‫‪ 8‬מ”מ "‪D.1/2‬‬

‫‪₪ 8.00‬‬

‫‪010195009‬‬

‫‪ 9‬מ”מ "‪D.1/2‬‬

‫‪₪ 7.30‬‬

‫‪010195209‬‬

‫‪ 9‬מ”מ "‪D.1/2‬‬

‫‪₪ 8.00‬‬

‫‪010195010‬‬

‫‪ 11‬מ”מ "‪D.1/2‬‬

‫‪₪ 7.30‬‬

‫‪010195210‬‬

‫‪ 11‬מ”מ "‪D.1/2‬‬

‫‪₪ 8.00‬‬

‫‪010195011‬‬

‫‪ 11‬מ”מ "‪D.1/2‬‬

‫‪₪ 7.30‬‬

‫‪010195211‬‬

‫‪ 11‬מ”מ "‪D.1/2‬‬

‫‪₪ 8.00‬‬

‫‪010195012‬‬

‫‪ 12‬מ”מ "‪D.1/2‬‬

‫‪₪ 7.30‬‬

‫‪010195212‬‬

‫‪ 12‬מ”מ "‪D.1/2‬‬

‫‪₪ 8.00‬‬

‫‪010195013‬‬

‫‪ 13‬מ”מ "‪D.1/2‬‬

‫‪₪ 7.30‬‬

‫‪010195213‬‬

‫‪ 13‬מ”מ "‪D.1/2‬‬

‫‪₪ 8.00‬‬

‫‪010195014‬‬

‫‪ 14‬מ”מ "‪D.1/2‬‬

‫‪₪ 7.30‬‬

‫‪010195214‬‬

‫‪ 14‬מ”מ "‪D.1/2‬‬

‫‪₪ 8.00‬‬

‫‪010195015‬‬

‫‪ 15‬מ”מ "‪D.1/2‬‬

‫‪₪ 7.30‬‬

‫‪010195215‬‬

‫‪ 15‬מ”מ "‪D.1/2‬‬

‫‪₪ 8.00‬‬

‫‪010195016‬‬

‫‪ 16‬מ”מ "‪D.1/2‬‬

‫‪₪ 8.20‬‬

‫‪010195216‬‬

‫‪ 16‬מ”מ "‪D.1/2‬‬

‫‪₪ 9.00‬‬

‫‪010195017‬‬

‫‪ 17‬מ”מ "‪D.1/2‬‬

‫‪₪ 8.50‬‬

‫‪010195217‬‬

‫‪ 17‬מ”מ "‪D.1/2‬‬

‫‪₪ 9.00‬‬

‫‪010195018‬‬

‫‪ 18‬מ”מ "‪D.1/2‬‬

‫‪₪ 8.60‬‬

‫‪010195218‬‬

‫‪ 18‬מ”מ "‪D.1/2‬‬

‫‪₪ 9.00‬‬

‫‪010195019‬‬

‫‪ 19‬מ”מ "‪D.1/2‬‬

‫‪₪ 9.00‬‬

‫‪010195219‬‬

‫‪ 19‬מ”מ "‪D.1/2‬‬

‫‪₪ 9.80‬‬

‫‪010195020‬‬

‫‪ 21‬מ”מ "‪D.1/2‬‬

‫‪₪ 10.00‬‬

‫‪010195021‬‬

‫‪ 21‬מ”מ "‪D.1/2‬‬

‫‪₪ 11.00‬‬

‫‪010195022‬‬

‫‪ 22‬מ”מ "‪D.1/2‬‬

‫‪₪ 12.00‬‬

‫‪010195023‬‬

‫‪ 23‬מ”מ "‪D.1/2‬‬

‫‪₪ 13.50‬‬

‫‪010195024‬‬

‫‪ 24‬מ”מ "‪D.1/2‬‬

‫‪₪ 13.50‬‬

‫‪010195025‬‬

‫‪ 25‬מ”מ "‪D.1/2‬‬

‫‪₪ 15.80‬‬

‫‪010195026‬‬

‫‪ 26‬מ”מ "‪D.1/2‬‬

‫‪₪ 16.50‬‬

‫‪010195027‬‬

‫‪ 27‬מ”מ "‪D.1/2‬‬

‫‪₪ 17.20‬‬

‫‪010195028‬‬

‫‪ 28‬מ”מ "‪D.1/2‬‬

‫‪₪ 18.20‬‬

‫‪010195029‬‬

‫‪ 29‬מ”מ "‪D.1/2‬‬

‫‪₪ 18.80‬‬

‫‪010195030‬‬

‫‪ 31‬מ”מ "‪D.1/2‬‬

‫‪₪ 21.20‬‬

‫‪010195031‬‬

‫‪ 31‬מ”מ "‪D.1/2‬‬

‫‪₪ 21.20‬‬

‫‪010195032‬‬

‫‪ 32‬מ”מ "‪D.1/2‬‬

‫‪₪ 21.20‬‬

‫‪Page 16‬‬

‫המחירים אינם כוללים מע”מ‪ .‬יתכנו שינויי מחירים ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬


‫בוקסה "‪D.3/4‬‬

‫בוקסה "‪ ,D.3/4‬כרום ונדיום‪ 6 ,‬צלעות‬

‫מק”ט‬

‫מידה‬

‫מחיר‬

‫‪010199028‬‬

‫‪ 28‬מ”מ "‪D.3/4‬‬

‫‪₪ 28.80‬‬

‫‪010199029‬‬

‫‪ 29‬מ”מ "‪D.3/4‬‬

‫‪₪ 28.80‬‬

‫‪010199030‬‬

‫‪ 31‬מ”מ "‪D.3/4‬‬

‫‪₪ 32.40‬‬

‫‪010199031‬‬

‫‪ 31‬מ”מ "‪D.3/4‬‬

‫‪₪ 32.40‬‬

‫‪010199032‬‬

‫‪ 32‬מ”מ "‪D.3/4‬‬

‫‪₪ 33.00‬‬

‫‪010199033‬‬

‫‪ 33‬מ”מ "‪D.3/4‬‬

‫‪₪ 34.30‬‬

‫‪010199034‬‬

‫‪ 34‬מ”מ "‪D.3/4‬‬

‫‪₪ 36.20‬‬

‫‪010199035‬‬

‫‪ 35‬מ”מ "‪D.3/4‬‬

‫‪₪ 37.50‬‬

‫‪010199036‬‬

‫‪ 36‬מ”מ "‪D.3/4‬‬

‫‪₪ 38.40‬‬

‫‪010199038‬‬

‫‪ 38‬מ”מ "‪D.3/4‬‬

‫‪₪ 39.60‬‬

‫‪010199041‬‬

‫‪ 41‬מ”מ "‪D.3/4‬‬

‫‪₪ 46.00‬‬

‫‪010199042‬‬

‫‪ 42‬מ”מ "‪D.3/4‬‬

‫‪₪ 49.40‬‬

‫‪010199046‬‬

‫‪ 46‬מ”מ "‪D.3/4‬‬

‫‪₪ 50.50‬‬

‫‪010199050‬‬

‫‪ 51‬מ”מ "‪D.3/4‬‬

‫‪₪ 60.00‬‬

‫‪010199055‬‬

‫‪ 55‬מ”מ "‪D.3/4‬‬

‫‪₪ 85.00‬‬

‫חדש ‪ -‬א‬

‫רונית‬ ‫בוקסות‬

‫‪‬‬ ‫ארונית‬ ‫מ‬ ‫‪‬‬ ‫ת‬ ‫כ‬ ‫ת‬ ‫אכסון של ע ‪PRO‬‬ ‫‪M‬‬ ‫‪A‬‬ ‫‪‬‬ ‫ל‬ ‫ד‬ ‫אכ‬ ‫מידות של ‪ 131 2‬בוקסות סון ות‬ ‫צ‬ ‫ו‬ ‫ג‬ ‫ת‬ ‫ב‬ ‫‪-3‬‬ ‫וקס ו ת‬ ‫‪ 1 1‬מ”‬ ‫מ מצוי‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫ת‬ ‫על כ‬ ‫ל מדף‬

‫‪Page 17‬‬

‫המחירים אינם כוללים מע”מ‪ .‬יתכנו שינויי מחירים ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬


‫בוקסה "‪D.1/2‬‬

‫בוקסה ארוכה "‪ ,D.2/1‬כרום ונדיום‪ 6 ,‬צלעות‬

‫מק”ט‬

‫מידה‬

‫מחיר‬

‫‪010196008‬‬

‫‪ 8‬מ”מ‬

‫"‪D.1/2‬‬

‫‪₪ 15.50‬‬

‫‪010196010‬‬

‫‪ 11‬מ”מ "‪D.1/2‬‬

‫‪₪ 15.50‬‬

‫‪010196011‬‬

‫‪ 11‬מ”מ "‪D.1/2‬‬

‫‪₪ 15.50‬‬

‫‪010196012‬‬

‫‪ 12‬מ”מ "‪D.1/2‬‬

‫‪₪ 15.50‬‬

‫‪010196013‬‬

‫‪ 13‬מ”מ "‪D.1/2‬‬

‫‪₪ 15.50‬‬

‫‪010196014‬‬

‫‪ 14‬מ”מ "‪D.1/2‬‬

‫‪₪ 15.50‬‬

‫‪010196015‬‬

‫‪ 15‬מ”מ "‪D.1/2‬‬

‫‪₪ 15.50‬‬

‫‪010196016‬‬

‫‪ 16‬מ”מ "‪D.1/2‬‬

‫‪₪ 15.50‬‬

‫‪010196017‬‬

‫‪ 17‬מ”מ "‪D.1/2‬‬

‫‪₪ 15.50‬‬

‫‪010196018‬‬

‫‪ 18‬מ”מ "‪D.1/2‬‬

‫‪₪ 16.50‬‬

‫‪010196019‬‬

‫‪ 19‬מ”מ "‪D.1/2‬‬

‫‪₪ 16.80‬‬

‫‪010196021‬‬

‫‪ 21‬מ”מ "‪D.1/2‬‬

‫‪₪ 17.70‬‬

‫‪010196022‬‬

‫‪ 22‬מ”מ "‪D.1/2‬‬

‫‪₪ 17.70‬‬

‫‪010196023‬‬

‫‪ 23‬מ”מ "‪D.1/2‬‬

‫‪₪ 17.70‬‬

‫‪010196024‬‬

‫‪ 24‬מ”מ "‪D.1/2‬‬

‫‪₪ 21.60‬‬

‫‪010196027‬‬

‫‪ 27‬מ”מ "‪D.1/2‬‬

‫‪₪ 25.80‬‬

‫‪010196030‬‬

‫‪ 31‬מ”מ "‪D.1/2‬‬

‫‪₪ 31.00‬‬

‫‪010196032‬‬

‫‪ 32‬מ”מ "‪D.1/2‬‬

‫‪₪ 33.80‬‬

‫‪Page 18‬‬

‫המחירים אינם כוללים מע”מ‪ .‬יתכנו שינויי מחירים ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬


‫בוקסה טורקס‬

‫בוקסה טורקס "‪ ,D.2/1‬אורך ‪ 55‬מ”מ‬

‫מק”ט‬

‫מידה‬

‫מחיר‬

‫‪010197020‬‬

‫‪D.1/2" T-20‬‬

‫‪₪ 22.70‬‬

‫‪010197025‬‬

‫‪D.1/2" T-25‬‬

‫‪₪ 22.70‬‬

‫‪010197027‬‬

‫‪D.1/2" T-27‬‬

‫‪₪ 22.70‬‬

‫‪010197030‬‬

‫‪D.1/2" T-30‬‬

‫‪₪ 22.70‬‬

‫‪010197040‬‬

‫‪D.1/2" T-40‬‬

‫‪₪ 22.70‬‬

‫‪010197045‬‬

‫‪D.1/2" T-45‬‬

‫‪₪ 22.70‬‬

‫‪010197047‬‬

‫‪D.1/2" T-47‬‬

‫‪₪ 22.70‬‬

‫‪010197050‬‬

‫‪D.1/2" T-50‬‬

‫‪₪ 22.70‬‬

‫‪010197055‬‬

‫‪D.1/2" T-55‬‬

‫‪₪ 22.70‬‬

‫‪010197060‬‬

‫‪D.1/2" T-60‬‬

‫‪₪ 22.70‬‬

‫סט ‪ 8‬יחידות בוקסה טורקס "‪D.2/1‬‬ ‫סט ‪ 8‬בוקסות כוכב‪T20, T25, T27, :‬‬ ‫‪T30, T40, T45, T50, T55‬‬ ‫תרכובת פלדה ‪S2‬‬ ‫אורך ‪ 55‬מ”מ‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫מק”ט‬

‫מידה‬

‫מחיר‬

‫‪010197000‬‬

‫‪ T-20‬עד ‪T-55‬‬

‫‪₪ 149.00‬‬

‫‪Page 19‬‬

‫המחירים אינם כוללים מע”מ‪ .‬יתכנו שינויי מחירים ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬

‫* הבוקסות מכרום ונדיום ותרכובת פלדה‬


‫בוקסה אלן‬

‫בוקסה אלן "‪ ,D. 2/1‬אורך ‪ 55‬מ”מ‬

‫בוקסה אלן ארוכה "‪ ,D.2/1‬אורך ‪ 100‬מ”מ‬

‫מק”ט‬

‫מידה‬

‫מחיר‬

‫מק”ט‬

‫מידה‬

‫מחיר‬

‫‪010194004‬‬

‫‪ 4‬מ”מ "‪D.1/2‬‬

‫‪₪ 19.20‬‬

‫‪111194116‬‬

‫‪D.1/2" M6‬‬

‫‪₪ 25.30‬‬

‫‪010194005‬‬

‫‪ 5‬מ”מ "‪D.1/2‬‬

‫‪₪ 19.50‬‬

‫‪111194117‬‬

‫‪D.1/2" M7‬‬

‫‪₪ 25.30‬‬

‫‪010194006‬‬

‫‪ 6‬מ”מ "‪D.1/2‬‬

‫‪₪ 19.50‬‬

‫‪111194118‬‬

‫‪D.1/2" M8‬‬

‫‪₪ 25.30‬‬

‫‪010194007‬‬

‫‪ 7‬מ”מ "‪D.1/2‬‬

‫‪₪ 19.50‬‬

‫‪010194008‬‬

‫‪ 8‬מ”מ "‪D.1/2‬‬

‫‪₪ 19.50‬‬

‫‪010194010‬‬

‫‪ 11‬מ”מ "‪D.1/2‬‬

‫‪₪ 19.50‬‬

‫‪010194012‬‬

‫‪ 12‬מ”מ "‪D.1/2‬‬

‫‪₪ 21.00‬‬

‫‪010194014‬‬

‫‪ 14‬מ”מ "‪D.1/2‬‬

‫‪₪ 22.30‬‬

‫‪010194017‬‬

‫‪ 17‬מ”מ "‪D.1/2‬‬

‫‪₪ 24.50‬‬

‫בוקסה כוכב ארוכה "‪SPLINE ,D.2/1‬‬

‫מק”ט‬

‫מידה‬

‫מחיר‬

‫‪111197115‬‬

‫‪D.1/2" M5‬‬

‫‪₪ 22.70‬‬

‫‪111197116‬‬

‫‪D.1/2" M6‬‬

‫‪₪ 22.70‬‬

‫‪111197118‬‬

‫‪D.1/2" M8‬‬

‫‪₪ 22.70‬‬

‫‪111197111‬‬

‫‪D.1/2" M11‬‬

‫‪₪ 22.70‬‬

‫‪111197112‬‬

‫‪D.1/2" M12‬‬

‫‪₪ 22.70‬‬

‫סט בוקסה אלן ‪ 5-19‬מ”מ "‪D.2/1‬‬

‫מק”ט‬

‫מידה‬

‫מחיר‬

‫‪111194211‬‬

‫‪ 5‬מ”מ עד ‪ 19‬מ”מ‬

‫‪₪ 148.11‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫סט ‪ 8‬בוקסות אלן ‪5‬מ”מ עד ‪19‬מ”מ‬ ‫תרכובת פלדה ‪S2‬‬ ‫אורך ‪ 55‬מ”מ‬

‫‪Page 20‬‬

‫המחירים אינם כוללים מע”מ‪ .‬יתכנו שינויי מחירים ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬

‫* הבוקסות מכרום ונדיום ותרכובת פלדה‬


‫‪molybd‬‬

‫ת ‪enum‬‬

‫פלד‬

‫‪chrome‬‬

‫בוקסה אוויר "‪ ,D.2/1‬כרום ונדיום‪ 6 ,‬צלעות‬

‫בוקסה אויר‬

‫בוקסה אוויר "‪ ,D.3/4‬כרום ונדיום‪ 6 ,‬צלעות‬

‫מק”ט‬

‫מידה‬

‫מחיר‬

‫מק”ט‬

‫מידה‬

‫מחיר‬

‫‪010195113‬‬

‫‪ 13‬מ”מ "‪D.1/2‬‬

‫‪₪ 17.00‬‬

‫‪010199228‬‬

‫‪ 28‬מ”מ "‪D.3/4‬‬

‫‪₪ 35.00‬‬

‫‪010195114‬‬

‫‪ 14‬מ”מ "‪D.1/2‬‬

‫‪₪ 17.00‬‬

‫‪010199229‬‬

‫‪ 29‬מ”מ "‪D.3/4‬‬

‫‪₪ 36.00‬‬

‫‪010195116‬‬

‫‪ 16‬מ”מ "‪D.1/2‬‬

‫‪₪ 17.60‬‬

‫‪010199230‬‬

‫‪ 31‬מ”מ "‪D.3/4‬‬

‫‪₪ 36.00‬‬

‫‪010195117‬‬

‫‪ 17‬מ”מ "‪D.1/2‬‬

‫‪₪ 18.70‬‬

‫‪010199232‬‬

‫‪ 32‬מ”מ "‪D.3/4‬‬

‫‪₪ 37.00‬‬

‫‪010195118‬‬

‫‪ 18‬מ”מ "‪D.1/2‬‬

‫‪₪ 18.70‬‬

‫‪010199233‬‬

‫‪ 33‬מ”מ "‪D.3/4‬‬

‫‪₪ 39.00‬‬

‫‪010195119‬‬

‫‪ 19‬מ”מ "‪D.1/2‬‬

‫‪₪ 18.70‬‬

‫‪010199234‬‬

‫‪ 34‬מ”מ "‪D.3/4‬‬

‫‪₪ 40.00‬‬

‫‪010195121‬‬

‫‪ 21‬מ”מ "‪D.1/2‬‬

‫‪₪ 18.70‬‬

‫‪010199235‬‬

‫‪ 35‬מ”מ "‪D.3/4‬‬

‫‪₪ 41.00‬‬

‫‪010195122‬‬

‫‪ 22‬מ”מ "‪D.1/2‬‬

‫‪₪ 18.70‬‬

‫‪010199236‬‬

‫‪ 36‬מ”מ "‪D.3/4‬‬

‫‪₪ 44.00‬‬

‫‪010195127‬‬

‫‪ 27‬מ”מ "‪D.1/2‬‬

‫‪₪ 27.30‬‬

‫‪010199238‬‬

‫‪ 38‬מ”מ "‪D.3/4‬‬

‫‪₪ 46.00‬‬

‫‪010195130‬‬

‫‪ 31‬מ”מ "‪D.1/2‬‬

‫‪₪ 29.50‬‬

‫‪010199241‬‬

‫‪ 41‬מ”מ "‪D.3/4‬‬

‫‪₪ 53.00‬‬

‫‪010195132‬‬

‫‪ 32‬מ”מ "‪D.1/2‬‬

‫‪₪ 30.50‬‬

‫‪010199246‬‬

‫‪ 46‬מ”מ "‪D.3/4‬‬

‫‪₪ 85.00‬‬

‫‪010199250‬‬

‫‪ 51‬מ”מ "‪D.3/4‬‬

‫‪₪ 96.00‬‬

‫בוקסה אוויר ארוכה "‪ ,D.2/1‬כרום ונדיום‪6 ,‬‬

‫מק”ט‬

‫מידה‬

‫מחיר‬

‫‪010196113‬‬

‫‪ 13‬מ”מ "‪D.1/2‬‬

‫‪₪ 25.30‬‬

‫‪010196116‬‬

‫‪ 16‬מ”מ "‪D.1/2‬‬

‫‪₪ 28.20‬‬

‫‪010196117‬‬

‫‪ 17‬מ”מ "‪D.1/2‬‬

‫‪₪ 28.20‬‬

‫‪010196119‬‬

‫‪ 19‬מ”מ "‪D.1/2‬‬

‫‪₪ 28.20‬‬

‫‪010196121‬‬

‫‪ 21‬מ”מ "‪D.1/2‬‬

‫‪₪ 28.20‬‬

‫‪010196122‬‬

‫‪ 22‬מ”מ "‪D.1/2‬‬

‫‪₪ 28.20‬‬

‫‪010196124‬‬

‫‪ 24‬מ”מ "‪D.1/2‬‬

‫‪₪ 31.70‬‬

‫‪010196127‬‬

‫‪ 27‬מ”מ "‪D.1/2‬‬

‫‪₪ 36.50‬‬

‫‪010196128‬‬

‫‪ 28‬מ”מ "‪D.1/2‬‬

‫‪₪ 41.20‬‬

‫‪010196130‬‬

‫‪ 31‬מ”מ "‪D.1/2‬‬

‫‪₪ 43.50‬‬

‫‪010196132‬‬

‫‪ 32‬מ”מ "‪D.1/2‬‬

‫‪₪ 50.60‬‬

‫המחירים אינם כוללים מע”מ‪ .‬יתכנו שינויי מחירים ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬

‫‪Page 21‬‬


‫פלד‬

‫סטי בוקסות‬

‫ת‬ ‫‪num‬‬ ‫‪e‬‬ ‫‪d‬‬ ‫‪b‬‬ ‫‪y‬‬

‫‪l‬‬ ‫‪e mo‬‬ ‫‪m‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪h‬‬

‫‪c‬‬

‫סט בוקסה אויר "‪) D.2/1‬אימפקט( ‪ 11-22‬מ”מ‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫מק”ט‬

‫מחיר‬

‫‪111195111‬‬

‫‪₪ 169.11‬‬

‫סט ‪ 9‬בוקסות אויר )אימפקט(‬ ‫כרום ונדיום‬ ‫מידות ‪ 22 ,21 ,19 ,17 ,16 ,14 ,13 ,12 ,11‬מ”מ‬ ‫מארז מתכת‬

‫סט בוקסה אויר "‪) D.2/1‬אימפקט( ארוכה ‪ 11-24‬מ”מ‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫מק”ט‬

‫מחיר‬

‫‪111196111‬‬

‫‪₪ 291.11‬‬

‫סט ‪ 11‬בוקסות אויר )אימפקט( ארוכות‬ ‫כרום ונדיום‬ ‫מידות ‪ 24 ,22 ,21 ,19 ,17 ,16 ,14 ,13 ,12 ,11‬מ”מ‬ ‫מארז מתכת‬

‫‪Page 22‬‬

‫המחירים אינם כוללים מע”מ‪ .‬יתכנו שינויי מחירים ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬


‫ידיות רצ‘ט ואביזרים לבוקסות‬ ‫‪AMPRO‬‬


‫ידיות רצ‘ט‬

‫ידית רצ‘ט ‪ 72‬שיניים‬ ‫‪72‬‬

‫מק”ט‬

‫מידה‬

‫מחיר‬

‫‪111191112‬‬

‫‪ 147‬מ”מ "‪D.1/4‬‬

‫‪₪ 62.71‬‬

‫‪111191113‬‬

‫‪ 197‬מ”מ "‪D.3/8‬‬

‫‪₪ 76.11‬‬

‫‪111191114‬‬

‫‪ 265‬מ”מ "‪D.1/2‬‬

‫‪₪ 101.00‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫שינ‬ ‫יים‬

‫‪ 72‬שיניים‬ ‫בעלת שיחרור מהיר‬ ‫כרום ונדיום‬ ‫איכות תעשייתית‬ ‫ידית אחיזה נוחה‬

‫ידית רצ‘ט ‪ 24‬שיניים‬

‫מק”ט‬

‫מידה‬

‫מחיר‬

‫‪111191116‬‬

‫‪ 500‬מ”מ "‪D.3/4‬‬

‫‪₪ 290.00‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪ 24‬שיניים‬ ‫בעלת שיחרור מהיר‬ ‫כרום ונדיום‬ ‫איכות תעשייתית‬ ‫ידית מתכת‬

‫חידוש מבית ‪AMPRO‬‬ ‫ידית רצ‘ט מתארכת‬ ‫דו צדדית‬ ‫"‪D.1/4" - D.3/8‬‬

‫ידית רצ‘ט מתארכת דו צדדית‬ ‫‪72‬‬

‫מק”ט‬

‫מידה‬

‫מחיר‬

‫‪111191131‬‬

‫‪ 165-220‬מ”מ‬

‫‪₪ 101.00‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫שינ‬ ‫יים‬

‫"‪D.1/4" - D.3/8‬‬ ‫‪ 72‬שיניים‬ ‫בעלת שיחרור מהיר‬ ‫כרום ונדיום‬ ‫‪ 3‬מצבי נעילה‬ ‫ידית אחיזה נוחה‬

‫ידית רצ‘ט מיקרו ”‪D.1/2‬‬ ‫‪72‬‬

‫מק”ט‬

‫מידה‬

‫מחיר‬

‫‪111191115‬‬

‫‪ 127‬מ”מ‬

‫‪₪ 98.00‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫שינ‬ ‫יים‬

‫"‪D.1/2‬‬ ‫כרום ונדיום‬ ‫ידית מתכת‬ ‫‪ 72‬שינייים‬ ‫‪ 127‬גרם‬

‫‪Page 24‬‬

‫המחירים אינם כוללים מע”מ‪ .‬יתכנו שינויי מחירים ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬


‫ידיות ‪ ,T‬ברך ומאריכים‬

‫ידיות ‪ ,T‬כרום ונדיום‬

‫ידיות ברך‪ ,‬כרום ונדיום‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫מבנה קפיצי עם מייסב מוקשה‬ ‫כרום ונדיום‬ ‫מוט מחוזק‬ ‫הגנה מפני קורוזיה‬

‫מק”ט‬

‫מידה‬

‫מחיר‬

‫מק”ט‬

‫מידה‬

‫מחיר‬

‫‪111191638‬‬

‫‪ 211‬מ”מ "‪D.3/8‬‬

‫‪₪ 19.50‬‬

‫‪111193325‬‬

‫‪ 251‬מ”מ "‪D.3/8‬‬

‫‪₪ 33.00‬‬

‫‪111191649‬‬

‫‪ 251‬מ”מ "‪D.1/2‬‬

‫‪₪ 28.00‬‬

‫‪111193438‬‬

‫‪ 381‬מ”מ "‪D.1/2‬‬

‫‪₪ 75.00‬‬

‫‪111191651‬‬

‫‪ 311‬מ”מ "‪D.1/2‬‬

‫‪₪ 34.00‬‬

‫‪111193445‬‬

‫‪ 451‬מ”מ "‪D.1/2‬‬

‫‪₪ 81.00‬‬

‫‪111191655‬‬

‫‪ 451‬מ”מ "‪D.3/4‬‬

‫‪₪ 105.00‬‬

‫‪111193648‬‬

‫‪ 475‬מ”מ "‪D.3/4‬‬

‫‪₪ 155.00‬‬

‫‪111193651‬‬

‫‪ 651‬מ”מ "‪D.1‬‬

‫‪₪ 690.00‬‬

‫סט ‪ 3‬יחידות מאריך כדורי "‪D.1/2‬‬

‫מאריכים‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫כרום ונדיום‬ ‫איכות תעשייתית‬ ‫הגנה מפני קורוזיה‬

‫מק”ט‬

‫מידה‬

‫מחיר‬

‫מק”ט‬

‫מחיר‬

‫‪111191233‬‬

‫"‪75-3‬מ”מ "‪D.3/8‬‬

‫‪₪ 15.00‬‬

‫‪111191241‬‬

‫‪₪ 72.00‬‬

‫‪111191236‬‬

‫"‪150-6‬מ”מ "‪D.3/8‬‬

‫‪₪ 18.80‬‬

‫‪111191243‬‬

‫"‪75-3‬מ”מ "‪D.1/2‬‬

‫‪₪ 19.30‬‬

‫‪111191245‬‬

‫"‪125-5‬מ”מ "‪D.1/2‬‬

‫‪₪ 22.70‬‬

‫‪111191249‬‬

‫"‪250-11‬מ”מ "‪D.1/2‬‬

‫‪₪ 31.30‬‬

‫‪111191264‬‬

‫"‪100-4‬מ”מ "‪D.3/4‬‬

‫‪₪ 57.60‬‬

‫‪111191268‬‬

‫"‪200-8‬מ”מ "‪D.3/4‬‬

‫‪₪ 75.50‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫סט ‪ 3‬יחידות מאריך דו צדדי‪ ,‬כדורי ורגיל‬ ‫כרום ונדיום‬ ‫מידות ‪ 251 ,125 ,75‬מ”מ‬ ‫שתי תצורות עבודה‬ ‫ידית נגד החלקה‬

‫‪Page 25‬‬

‫המחירים אינם כוללים מע”מ‪ .‬יתכנו שינויי מחירים ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬


‫אביזרים לבוקסה‬

‫ברך אוניברסלית‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫מוסיף גמישות לעבודה עם בוקסות‬ ‫כרום ונדיום‬ ‫ראש מסתובב עד ‪ 90‬מעלות‬ ‫הגנה מפני קורוזיה‬

‫מק”ט‬

‫מידה‬

‫מחיר‬

‫‪111191331‬‬

‫‪ 55‬מ”מ "‪D.3/8‬‬

‫‪₪ 15.00‬‬

‫‪111191341‬‬

‫‪ 78‬מ”מ "‪D.1/2‬‬

‫‪₪ 23.50‬‬

‫‪111191342‬‬

‫‪ 119‬מ”מ "‪D.3/4‬‬

‫‪₪ 124.00‬‬

‫מברג לבוקסה "‪D.1/4‬‬

‫ברך אוניברסלית אימפקט‬

‫מק”ט‬

‫מידה‬

‫מחיר‬

‫מק”ט‬

‫מידה‬

‫מחיר‬

‫‪111191344‬‬

‫"‪D.1/2‬‬

‫‪₪ 39.00‬‬

‫‪111191112‬‬

‫‪ 151‬מ”מ "‪D.1/4‬‬

‫‪₪ 14.80‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪*chrome molybdenum‬‬ ‫ברך אימפקט שחורה‬ ‫לעבודה עם כלי אויר‬

‫ראש מרובע‬ ‫ראש המברג ”נקבה”‬ ‫כרום ונדיום‬ ‫לשחרור וחיזוק מהיר‬

‫בוקסה לפלגים "‪D.3/8" & D.2/1‬‬

‫מתאם לבוקסות‬

‫‪65‬‬ ‫מק”ט‬

‫מידה‬

‫מחיר‬

‫מק”ט‬

‫מידה‬

‫מחיר‬

‫‪111191316‬‬

‫"‪D.3/8" X 5/8‬‬

‫‪₪ 9.50‬‬

‫‪010190532‬‬

‫מ‪ D.3/8"-‬ל‪D.1/4"-‬‬

‫‪₪ 5.00‬‬

‫‪111191321‬‬

‫"‪D.3/8" X 13/16‬‬

‫‪₪ 11.80‬‬

‫‪010190543‬‬

‫מ‪ D.1/2"-‬ל‪D.3/8"-‬‬

‫‪₪ 8.20‬‬

‫‪111191416‬‬

‫"‪D.1/2" X 5/8‬‬

‫‪₪ 10.00‬‬

‫‪111191421‬‬

‫"‪D.1/2" X 13/16‬‬

‫‪₪ 14.00‬‬

‫‪Page 26‬‬

‫הידעת? גם בתחום התעופה משתמשים בפלדת ‪chrome molybdenum‬‬

‫מ”מ‬


‫מפתחות מומנט‬ ‫‪AMPRO‬‬


‫ידיות מומנט "‪D.3/8" & D.2/1‬‬

‫ידית מומנט ארוכה "‪ D.2/1‬עד ‪NM 210‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫ידית מומנט ארוכה "‪ D.2/1‬עד ‪NM 350‬‬

‫מק”ט‬

‫מחיר‬

‫מק”ט‬

‫מחיר‬

‫‪111198515‬‬

‫‪₪ 195.00‬‬

‫‪111198525‬‬

‫‪₪ 420.00‬‬

‫טווח נעילה ‪42-211NM‬‬ ‫‪2.9-21.4 Mkgs‬‬ ‫כרום ונדיום‬ ‫צליל ”קליק” בטורק המתאים‬ ‫עומד בתקנים ‪DIN ISO 6789 & ASME B107.14M‬‬ ‫מגיע במזוודה עם תעודת כיול‬

‫ידית מומנט ארוכה "‪D.3/8‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫טווח נעילה ‪65-351NM‬‬ ‫‪7.13-35.69 Mkgs‬‬ ‫כרום ונדיום‬ ‫צליל ”קליק” בטורק המתאים‬ ‫עומד בתקנים ‪DIN ISO 6789‬‬ ‫וגם ‪ASME B107.14M‬‬ ‫מגיע במזוודה עם תעודת כיול‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫ידית מומנט קצרה "‪D.3/8‬‬

‫מק”ט‬

‫מחיר‬

‫מק”ט‬

‫מחיר‬

‫‪111198511‬‬

‫‪₪ 735.00‬‬

‫‪111198512‬‬

‫‪₪ 518.00‬‬

‫טווח נעילה ‪21-111NM‬‬ ‫דיוק של ‪%3±‬‬ ‫ראש רצ‘ט בעל שחרור מהיר‬ ‫עומד בתקנים & ‪DIN ISO 6789‬‬ ‫וגם ‪ASME B107.14M-1994‬‬ ‫מגיע במזוודה עם תעודת כיול‬ ‫איכות תעשייתית‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫אידיאלי לאופנוענים‬ ‫טווח נעילה ‪5-25NM‬‬ ‫דיוק של ‪%3±‬‬ ‫אורך הידית ‪ 241‬מ"מ‬ ‫מנגנון לשיחרור מהיר של ראש הידית‬ ‫עומד בתקן ‪ISO 6789‬‬ ‫וכן בתקן ‪ASME B107.14M-1994‬‬ ‫מגיע במזוודה עם תעודת כיול‬

‫‪Page 28‬‬

‫המחירים אינם כוללים מע”מ‪ .‬יתכנו שינויי מחירים ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬


‫מפתחות מבית ‪AMPRO‬‬


‫מפתחות רינג פתוח‬

‫סט מפתח רינג פתוח ‪ 6-19‬מ”מ‬ ‫מפתח רינג פתוח‬

‫מק”ט‬

‫מידה‬

‫מחיר‬

‫‪111186118‬‬

‫‪ 8‬מ”מ‬

‫‪₪ 11.00‬‬

‫‪111186119‬‬

‫‪ 9‬מ”מ‬

‫‪₪ 11.30‬‬

‫‪111186111‬‬

‫‪ 11‬מ”מ‬

‫‪₪ 12.10‬‬

‫‪‬‬

‫‪111186111‬‬

‫‪ 11‬מ”מ‬

‫‪₪ 12.40‬‬

‫‪‬‬

‫‪111186112‬‬

‫‪ 12‬מ”מ‬

‫‪₪ 13.00‬‬

‫‪111186113‬‬

‫‪ 13‬מ”מ‬

‫‪₪ 14.50‬‬

‫‪111186114‬‬

‫‪ 14‬מ”מ‬

‫‪₪ 15.50‬‬

‫‪111186115‬‬

‫‪ 15‬מ”מ‬

‫‪₪ 16.80‬‬

‫‪111186116‬‬

‫‪ 16‬מ”מ‬

‫‪₪ 17.60‬‬

‫‪111186117‬‬

‫‪ 17‬מ”מ‬

‫‪₪ 20.00‬‬

‫‪111186118‬‬

‫‪ 18‬מ”מ‬

‫‪₪ 21.60‬‬

‫‪111186119‬‬

‫‪ 19‬מ”מ‬

‫‪₪ 24.70‬‬

‫מק”ט‬

‫מחיר‬

‫‪111188121‬‬

‫‪₪ 182.00‬‬

‫סט ‪ 12‬מפתחות כרום ונדיום‬ ‫)‪ 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,19‬מ”מ(‬ ‫איכות תעשייתית‬

‫סט מפתח רינג פתוח ‪ 8-24‬מ”מ‬

‫‪111186121‬‬

‫‪ 21‬מ”מ‬

‫‪₪ 27.00‬‬

‫מק”ט‬

‫מחיר‬

‫‪111186121‬‬

‫‪ 21‬מ”מ‬

‫‪₪ 28.20‬‬

‫‪111188124‬‬

‫‪₪ 285.00‬‬

‫‪111186122‬‬

‫‪ 22‬מ”מ‬

‫‪₪ 29.50‬‬

‫‪111186124‬‬

‫‪ 24‬מ”מ‬

‫‪₪ 35.00‬‬

‫‪111186127‬‬

‫‪ 27‬מ”מ‬

‫‪₪ 45.00‬‬

‫‪111186128‬‬

‫‪ 28‬מ”מ‬

‫‪₪ 48.30‬‬

‫‪111186131‬‬

‫‪ 31‬מ”מ‬

‫‪₪ 54.20‬‬

‫‪111186132‬‬

‫‪ 32‬מ”מ‬

‫‪₪ 57.00‬‬

‫‪‬‬

‫סט ‪ 14‬מפתחות כרום ונדיום‬ ‫)‪ 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,21,22,24‬מ”מ(‬ ‫איכות תעשייתית‬

‫‪‬‬

‫סט מפתח רינג פתוח ‪ 10-32‬מ”מ‬

‫הצד‬ ‫הסגו‬ ‫ר‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫צלע‬ ‫ות וזוי‬

‫תש‬ ‫ל ‪151‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫מק”ט‬

‫מחיר‬

‫‪111188132‬‬

‫‪₪ 430.00‬‬

‫סט ‪ 14‬מפתחות כרום ונדיום‬ ‫)‪ 10,11,12,13,14,16,17,19,21,22,24,27,30,32‬מ”מ(‬ ‫איכות תעשייתית‬

‫‪Page 30‬‬

‫המחירים אינם כוללים מע”מ‪ .‬יתכנו שינויי מחירים ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬

‫כל המפתחות מפלדת כרום ונדיום‬


‫מפתחות רינג רינג‬

‫סט מפתח רינג רינג ‪ 8-23‬מ”מ‬

‫מפתח רינג רינג‬

‫מק”ט‬

‫מידה‬

‫מחיר‬

‫‪010187109‬‬

‫‪8 x 9‬מ”מ‬

‫‪₪ 22.00‬‬

‫‪010187111‬‬

‫‪11 x 11‬מ”מ‬

‫‪₪ 24.00‬‬

‫‪010187113‬‬

‫‪12 x 13‬מ”מ‬

‫‪₪ 27.40‬‬

‫מק”ט‬

‫מחיר‬

‫‪010187115‬‬

‫‪14 x 15‬מ”מ‬

‫‪₪ 30.80‬‬

‫‪010188123‬‬

‫‪₪ 288.00‬‬

‫‪010187117‬‬

‫‪16 x 17‬מ”מ‬

‫‪₪ 33.50‬‬

‫‪010187119‬‬

‫‪18 x 19‬מ”מ‬

‫‪₪ 38.60‬‬

‫‪12‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫סט ‪ 8‬מפתחות רינג רינג‬ ‫זוית הגבהה ‪ 12 - 751‬צלעות‬ ‫איכות תעשייתית‬

‫צלעות ו‬

‫זוית‬ ‫הגבהה‬ ‫ש‬ ‫ל‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬

‫בוקסה מתקפלת‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫מק”ט‬

‫מידה‬

‫מחיר‬

‫‪010187509‬‬

‫‪8 x 9‬מ”מ‬

‫‪₪ 29.00‬‬

‫‪010187511‬‬

‫‪11 x 11‬מ”מ‬

‫‪₪ 31.00‬‬

‫‪010187513‬‬

‫‪12 x 13‬מ”מ‬

‫‪₪ 36.00‬‬

‫‪010187515‬‬

‫‪14 x 15‬מ”מ‬

‫‪₪ 40.00‬‬

‫‪010187517‬‬

‫‪16 x 17‬מ”מ‬

‫‪₪ 46.00‬‬

‫כרום ונדיום‬ ‫בוקסה ‪ 12‬צלעות‬ ‫זווית הסיבוב ‪1801‬‬ ‫דו צדדי‬

‫‪Page 31‬‬

‫המחירים אינם כוללים מע”מ‪ .‬יתכנו שינויי מחירים ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬

‫כל המפתחות מפלדת כרום ונדיום‬


‫סט מפתחות אוניברסלי‬

‫סט מפתח רינג פתוח אוניברסלי ‪ 8-24‬מ”מ‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫מק”ט‬

‫מחיר‬

‫‪010188224‬‬

‫‪₪ 318.00‬‬

‫אינ‬

‫צ‘י ו‬

‫מילי‬ ‫מטרי‬

‫סט ‪ 24‬מפתחות רינג פתוח אוניברסלי‪ ,‬מטרי ואינצ‘י‪.‬‬ ‫מידות ‪ 8‬מ"מ )"‪ 9 ,(5/16‬מ"מ )"‪ 10 ,(11/32‬מ"מ )"‪ 11 ,(3/8‬מ"מ‬ ‫)"‪ 12 ,(7/16‬מ"מ)"‪13 ,(15/32‬מ"מ)"‪14 ,(1/2‬מ"מ)"‪15 ,(9/16‬מ"מ‬ ‫)"‪16 ,(19/32‬מ"מ)"‪ 17 ,(5/8‬מ"מ)"‪ 19 ,(11/16‬מ”מ )"‪ 21 ,(3/4‬מ”מ‬ ‫)"‪ 22 ,(13/16‬מ”מ)"‪ 24 ,(7/8‬מ”מ )"‪(15/16‬‬ ‫כרום ונדיום‪ ,‬איכות תעשייתית‪.‬‬ ‫זווית הגבהה של ‪ 151‬בצד הסגור‪.‬‬ ‫מתאים לכל סוגי הברגים והאומים )‪ 6/12/8‬צלעות(‪.‬‬ ‫ראה טבלת המרה ‪:‬‬

‫סט‬

‫או‬ ‫ניב‬

‫ר‬ ‫סלי‬

‫‪Page 32‬‬

‫המחירים אינם כוללים מע”מ‪ .‬יתכנו שינויי מחירים ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬


‫כלי אויר ‪AMPRO‬‬


‫פטישי אויר‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫גודל הבורג‬

‫עד "‪ 19( 3/4‬מ”מ)‬

‫מהירות‬

‫‪RPM 8,111‬‬

‫טורק מרבי‬

‫‪N.M. 620‬‬

‫לחץ אויר‬

‫‪PSI 91‬‬

‫גודל צינור‬

‫"‪ID 338‬‬

‫פתח יניקה‬

‫"‪NPT 1/4‬‬

‫פטיש אויר "‪D.2/1‬‬

‫פטיש כפול להשגת מומנט גבוה‬ ‫לשימוש תעשייתי‬ ‫פתח אגזוז קדמי‬ ‫ידית הפטיש מצופה למניעת החלקה‬

‫ח‬ ‫דש‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫גודל הבורג‬

‫”‪ 16( 5/8‬מ”מ)‬

‫טורק מרבי‬

‫‪N.M. 950‬‬

‫מהירות‬

‫‪RPM 11,111‬‬

‫לחץ אויר‬

‫‪PSI 91‬‬

‫גודל צינור‬

‫"‪ID 338‬‬

‫פתח יניקה‬

‫"‪NPT 1/4‬‬

‫פטיש כפול להשגת מומנט גבוה‬ ‫קל משקל‬ ‫לשימוש תעשייתי‬ ‫פתח אגזוז תחתון להסתת האויר ממשטח העבודה‬ ‫ידית הפטיש מצופה למניעת החלקה‬

‫מק”ט‬

‫מחיר‬

‫‪010198020‬‬

‫‪₪ 600.00‬‬

‫פטיש אויר "‪D.2/1‬‬

‫מק”ט‬

‫מחיר‬

‫‪010198018‬‬

‫‪₪ 1220.00‬‬

‫‪Page 34‬‬

‫המחירים אינם כוללים מע”מ‪ .‬יתכנו שינויי מחירים ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬


‫משחזות‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫גודל הבורג‬

‫עד "‪ 6( 1/4‬מ”מ)‬

‫מהירות‬

‫‪RPM 25,111‬‬

‫לחץ אויר‬

‫‪PSI 91‬‬

‫גודל צינור‬

‫"‪ID 338‬‬

‫פתח יניקה‬

‫"‪NPT 1/4‬‬

‫כלי אחד עם שני ראשים ‪ -‬משחזת ומלטשת זויתית‬ ‫אידאלי לעבודה במקומות צפופים לליטוש והשחזה‬ ‫פתח אגזוז אחורי להסתת האויר ממשטח העבודה‬

‫גודל הבורג‬

‫”‪ 6( 1/4‬מ”מ)‬

‫מהירות‬

‫‪RPM 22,111‬‬

‫לחץ אויר‬

‫‪PSI 91‬‬

‫גודל צינור‬

‫"‪ID 338‬‬

‫פתח יניקה‬

‫"‪NPT 1/4‬‬

‫משחזת אויר אידיאלית לעבודה מאומצת‬ ‫לשימוש תעשייתי‬ ‫מנוף המצערת לבקרת ההשחזה‬

‫משחזת זויתית ומלטשת ”‪2‬‬

‫מק”ט‬

‫מחיר‬

‫‪010198046‬‬

‫‪₪ 350.00‬‬

‫ח‬ ‫דש‬

‫משחזת ציר "‪D.1/4‬‬

‫מק”ט‬

‫מחיר‬

‫‪111198151‬‬

‫‪₪ 170.00‬‬

‫‪Page 35‬‬

‫המחירים אינם כוללים מע”מ‪ .‬יתכנו שינויי מחירים ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬


‫מקדחות אויר‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫גודל המקדח‬

‫עד "‪ 10( 3/8‬מ”מ)‬

‫מהירות‬

‫‪RPM 1,811‬‬

‫לחץ אויר‬

‫‪PSI 91‬‬

‫גודל צינור‬

‫"‪ID 338‬‬

‫פתח יניקה‬

‫"‪NPT 1/4‬‬

‫עיצוב קומפקטי לנוחות מרבית‬ ‫מנוף המצערת לשליטה במהירות‬ ‫פתח אגזוז אחורי להסתת האויר מאזור העבודה‬ ‫לחצן פעולה ימין‪-‬שמאל‬

‫גודל המקדח‬

‫עד "‪ 10( 3/8‬מ”מ)‬

‫מהירות‬

‫‪RPM 2,111‬‬

‫לחץ אויר‬

‫‪PSI 91‬‬

‫גודל צינור‬

‫"‪ID 338‬‬

‫פתח יניקה‬

‫"‪NPT 1/4‬‬

‫מקדחת אויר עם פוטר עם מפתח עד ‪ 10‬מ”מ‬ ‫לשימוש תעשייתי ועבודה מאומצת‬ ‫ידית המקדחה מצופה למניעת החלקה‬

‫מקדחה זויתית ‪ 10‬מ”מ‬

‫מק”ט‬

‫מחיר‬

‫‪111198163‬‬

‫‪₪ 615.00‬‬

‫מקדחת אויר עד ‪ 10‬מ”מ‬

‫מק”ט‬

‫מחיר‬

‫‪111198162‬‬

‫‪₪ 320.00‬‬

‫‪Page 36‬‬

‫המחירים אינם כוללים מע”מ‪ .‬יתכנו שינויי מחירים ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬

‫ח‬ ‫דש‬


‫כלי אוויר‬

‫רצ‘ט אויר‬

‫מק”ט‬

‫מידה‬

‫מחיר‬

‫‪111198141‬‬

‫"‪D.1/2‬‬

‫‪₪ 361.00‬‬

‫‪111198139‬‬

‫"‪D.338‬‬

‫‪₪ 361.00‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫רצ‘ט אויר גמדי "‪D.3/8‬‬

‫מק”ט‬

‫מחיר‬

‫‪111198137‬‬

‫‪₪ 560.00‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫פלייר לניטים הידראולי‬

‫מק”ט‬

‫מחיר‬

‫‪111198171‬‬

‫‪₪ 512.00‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫גודל הבורג‬

‫”‪ 13( 1/2‬מ”מ)‪338” ,‬‬

‫מהירות‬

‫‪RPM 161‬‬

‫טורק מרבי‬

‫‪N.M.67.8‬‬

‫לחץ אויר‬

‫‪PSI 91‬‬

‫גודל צינור‬

‫"‪ID 338‬‬

‫פתח יניקה‬

‫"‪NPT 1/4‬‬

‫ידית רצ‘ט אידיאלית לעבודה מאומצת‬ ‫ידית מעוצבת להפחתת רעידות‬

‫גודל הבורג‬

‫עד "‪ 10( 3/8‬מ”מ)‬

‫מהירות‬

‫‪RPM 261‬‬

‫טורק מרבי‬

‫‪N.M. 27‬‬

‫לחץ אויר‬

‫‪PSI 91‬‬

‫גודל צינור‬

‫"‪ID 132‬‬

‫פתח יניקה‬

‫"‪NPT 1/4‬‬

‫רצ‘ט גמדי )‪ 120‬מ”מ( אידיאלי לעבודה במקומות צפופים‬ ‫לשימוש תעשייתי‬ ‫פתח אגזוז אחורי‬ ‫מנוף המצערת למהירות משתנה‬

‫גודל הדיזה‬

‫"‪3316" ,5332" ,138" ,3332‬‬ ‫)‪)2.4, 3.2, 4.1, 4.8mm‬‬

‫כוח גרירה‬

‫‪N.M.67.8‬‬

‫לחץ אויר‬

‫‪PSI 91‬‬

‫גודל צינור‬

‫"‪ID 338‬‬

‫פתח יניקה‬

‫"‪NPT 1/4‬‬

‫מתאים לניטים מפלדה או אלומיניום‬ ‫מסופק עם ‪ 4‬דיזות בגדלים שונים‬ ‫מופעל על ידי הדק לחיצה‬ ‫מכסה לציר הניט‬

‫‪Page 37‬‬

‫המחירים אינם כוללים מע”מ‪ .‬יתכנו שינויי מחירים ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬


‫מרססים‬

‫ות ל‬

‫דיז‬ ‫עלת‬ ‫ב‬

‫וויס‬ ‫ת‬

‫אויר‬

‫חץ ה‬

‫מרסס צבע מקצועי‬

‫מק”ט‬

‫מחיר‬

‫‪111189251‬‬

‫‪₪ 510.00‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫דפוס ריסוס‬

‫"‪111-125( 4"-5‬מ"מ)‬

‫דיזה‬

‫‪ 1.8‬מ”מ‬

‫לחץ אויר‬

‫‪PSI 61‬‬

‫גודל צינור‬

‫"‪ID 338‬‬

‫פתח נוזל‬

‫"‪NPS 338‬‬

‫פין ודיזה מנירוסטה‪ ,‬מיכל אלומיניום ליטר‬ ‫ליישומים של יצור ורכב‬ ‫לשימוש עם אקריליק‪ ,‬אנמל‪ ,‬לקה‪ ,‬צבע וכו'‬ ‫אפשרות לדיזה ‪ 1.5‬מ”מ או ‪ 2.2‬מ”מ‬

‫מרסס צבע מקצועי במזוודה‬

‫מק”ט‬

‫מחיר‬

‫‪111189255‬‬

‫‪₪ 396.00‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫דפוס ריסוס‬

‫"‪ 211-251( 8"-11‬מ"מ)‬

‫דיזה‬

‫‪ 1.8‬מ”מ‬

‫לחץ אויר‬

‫‪PSI 51-71‬‬

‫גודל צינור‬

‫"‪ID 338‬‬

‫פתח נוזל‬

‫"‪NPS 338‬‬

‫פין ודיזה מנירוסטה‪ ,‬מיכל אלומיניום ליטר‬ ‫ליישומים של יצור ורכב‬ ‫לשימוש עם אקריליק‪ ,‬אנמל‪ ,‬לקה‪ ,‬צבע וכו'‬

‫‪Page 38‬‬

‫המחירים אינם כוללים מע”מ‪ .‬יתכנו שינויי מחירים ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬


‫כלי עבודה ‪AMPRO‬‬


‫פליירים וקטרים‬

‫שים‬ ‫ד‬

‫םח‬

‫צרי‬ ‫מו‬

‫פלייר שפיץ "‪6‬‬

‫פלייר שפיץ "‪8‬‬

‫מק”ט‬

‫מחיר‬

‫מק”ט‬

‫מחיר‬

‫‪111199416‬‬

‫‪₪ 60.00‬‬

‫‪111199418‬‬

‫‪₪ 70.00‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫פלייר שפיץ "‪ 150) 6‬מ"מ(‬ ‫פלדת ‪Chrome Molybdenum‬‬ ‫ידית ארגונומית‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫קטר "‪6‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫פלייר שפיץ "‪ 200) 8‬מ"מ(‬ ‫פלדת ‪Chrome Molybdenum‬‬ ‫ידית ארגונומית‬

‫פלייר "‪7‬‬

‫מק”ט‬

‫מחיר‬

‫מק”ט‬

‫מחיר‬

‫‪111199516‬‬

‫‪₪ 61.00‬‬

‫‪111199617‬‬

‫‪₪ 72.00‬‬

‫קטר "‪ 150) 6‬מ"מ(‬ ‫פלדת ‪Chrome Molybdenum‬‬ ‫ידית ארגונומית‬ ‫קצה מחוזק לחיתוך חוטים מקצועי‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫פלייר "‪ 180) 7‬מ"מ(‬ ‫פלדת ‪Chrome Molybdenum‬‬ ‫ידית ארגונומית‬

‫פלייר משאבות "‪10‬‬

‫פלייר משאבות "‪16‬‬

‫מק”ט‬

‫מחיר‬

‫מק”ט‬

‫מחיר‬

‫‪111199512‬‬

‫‪₪ 68.00‬‬

‫‪111199511‬‬

‫‪₪ 148.00‬‬

‫פלייר משאבות "‪ 250) 10‬מ"מ(‬ ‫פלדת כרום ונדיום‬ ‫ידית ארגונומית‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫אורך "‪ 405) 16‬מ"מ(‬ ‫כיוונון גמיש עם ‪ 5‬שנתות‬ ‫כרום וינדיום‬

‫‪Page 40‬‬

‫המחירים אינם כוללים מע”מ‪ .‬יתכנו שינויי מחירים ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬


‫כלי עבודה ואביזרים‬

‫מפתח שוודי גמדי‬

‫מפתח שוודי ומפתח צינור מתהפך‬

‫מק”ט‬

‫מחיר‬

‫מק”ט‬

‫מחיר‬

‫‪010198000‬‬

‫‪₪ 47.30‬‬

‫‪010198004‬‬

‫‪₪ 85.00‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫פתיחה של ”‪ 25) 1‬מ”מ(‬ ‫כרום ונדיום‪ ,‬ידית ארגונומית‬ ‫שנתות ‪ -‬מילמטרי ואינצ‘י‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫שני כלים בכלי אחד ‪ -‬מפתח שוודי ומפתח צינור‬ ‫פתיחה של ‪ 35‬מ”מ‪ ,‬שנתות ‪ -‬מילמטרי ואינצ‘י‬ ‫כרום ונדיום‪ ,‬ידית ארגונומית‬

‫קטר לאלקטרוניקה‬

‫פלייר שפיץ לאלקטרוניקה‬

‫מק”ט‬

‫מחיר‬

‫מק”ט‬

‫מחיר‬

‫‪010199715‬‬

‫‪₪ 27.00‬‬

‫‪111199716‬‬

‫‪₪ 27.00‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫קטר ”‪ 125 - 5‬מ”מ‬ ‫אידיאלי לחשמלאים‬

‫מפתח שוודי ואולר רב פעולות‬

‫פלייר שפיץ ”‪ 150 - 6‬מ”מ‬ ‫אידיאלי לחשמלאים‬

‫סכין מתקפלת מתחלפת‬

‫דש‬ ‫ח‬

‫מק”ט‬

‫מחיר‬

‫מק”ט‬

‫מחיר‬

‫‪010198006‬‬

‫‪₪ 88.00‬‬

‫‪010198013‬‬

‫‪₪ 36.00‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫מפתח שוודי ואולר רב פעולות‬ ‫מפתח שוודי‪ ,‬פליירים‪ ,‬מברג‪ ,‬משור‪ ,‬סכין‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫סכין מתקפל לעבודה ביד אחת‬ ‫כפתור לשחרור מהיר להחלפת להבים‬ ‫מחסנית עם חמישה להבים‬

‫‪Page 41‬‬

‫המחירים אינם כוללים מע”מ‪ .‬יתכנו שינויי מחירים ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬


‫כלי עבודה ואביזרים‬

‫סט מברג רצ‘ט בולדוג מגנטי‬

‫מק”ט‬

‫מחיר‬

‫‪111194111‬‬

‫‪₪ 39.50‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫מברג מתקפל ‪ 5‬מצבים ‪ 12‬ביטים‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫מנגון רצ‘ט קדימה‪/‬אחורה‬ ‫‪ 6‬ביטים בתחתית המברג ‪ -‬כוכב )‪(T20,T15‬‬ ‫פיליפס ) ‪ (#2 ,#1‬ושטוח )"‪(1/4" ,3/16‬‬

‫מק”ט‬

‫מחיר‬

‫‪111194112‬‬

‫‪₪ 53.00‬‬

‫מברג רצ‘ט מגנטי ‪ 5‬מצבים‬ ‫‪ 5‬זויות שונות למברג‬ ‫‪ 12‬ביטים מאוכסנים במברג‬ ‫כרום ונדיום‬ ‫‪ 3‬פיליפס )‪(#3 ,#2 ,#1‬‬ ‫‪ 3‬שטוח )‪ 5,6,7‬מ”מ(‬ ‫‪ 3‬כוכב )‪(T15, T20, T25‬‬

‫מוביל ביטים "‪1/4‬‬ ‫דש‬ ‫ח‬

‫סכין מתקפלת דגם ”דולפין”‬

‫דש‬ ‫ח‬

‫מק”ט‬

‫מידה‬

‫מחיר‬

‫‪111185161‬‬

‫‪ 60‬מ”מ‬

‫‪₪ 8.10‬‬

‫אקדח סיכות ‪ 4-14‬מ”מ‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫מק”ט‬

‫מחיר‬

‫‪111199814‬‬

‫‪₪ 112.00‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫מק”ט‬

‫מחיר‬

‫‪010198012‬‬

‫‪₪ 69.00‬‬

‫ידית הסכין בצורת דולפין לנוחות מרבית‬ ‫הסכין מתקפלת לנוחות ועבודה ביד אחת‬ ‫כפתור לשחרור מהיר להחלפת להבים‬ ‫‪ 5‬להבים מגיעים עם הסכין‬

‫אקדח סיכות מאסיבי לעבודה רציפה ומאומצת‬ ‫‪ 4‬סוגי סיכות ממידה ‪ 4‬מ”מ ועד ‪ 14‬מ”מ‬ ‫כפתור לשחרור מהיר במקרה של מעצור‬

‫‪Page 42‬‬

‫המחירים אינם כוללים מע”מ‪ .‬יתכנו שינויי מחירים ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬


‫כלי עבודה ואביזרים‬

‫סט פצירות מחט ‪ 6‬יחידות‬

‫‪‬‬

‫סט ‪ 14‬מקדחים זרקוניום‬

‫מק”ט‬

‫מחיר‬

‫מק”ט‬

‫מחיר‬

‫‪111193911‬‬

‫‪₪ 66.00‬‬

‫‪111193915‬‬

‫‪₪ 83.00‬‬

‫‪ 6‬פצירות מחט ‪ -‬עגול‪ ,‬חצי עגול‪ ,‬שטוח‪ ,‬מרובע‪,‬‬ ‫מחט‪ ,‬סכין‬ ‫פצירות ‪ 3‬מ”מ ‪,‬ידית מקצועית עם חור‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫סט ‪ 10‬אבני ציר‬

‫‪‬‬

‫מק”ט‬

‫מחיר‬

‫‪111188351‬‬

‫‪₪ 29.00‬‬

‫‪ 14‬מקדחים למהירות גבוהה‬ ‫לשימוש תעשייתי‬ ‫‪ 2) 1.5‬יח‘(‪2) 3.2 ,3 ,2.5 ,2 ,‬‬ ‫יח‘(‪ 10 ,8 ,6.5 ,6 ,5 ,4 ,3.5 ,‬מ”מ‬

‫קשת למשור ברזל ‪ 305‬מ”מ‬

‫‪‬‬

‫לשימוש עם משחזת אויר‬

‫סט מברג רצ‘ט ‪ 18‬חלקים‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫מק”ט‬

‫מחיר‬

‫‪111198112‬‬

‫‪₪ 74.00‬‬

‫כיונון הלהב ל ‪ 451‬ול ‪ ,901-‬ידית‬ ‫ארגונומית מגומי‬

‫מק”ט‬

‫מחיר‬

‫‪111193995‬‬

‫‪₪ 81.00‬‬

‫מברג רצ’ט גמדי‪ ,‬מגנט טלסקופי‬ ‫‪ 4‬ביטים דו צדדיים לשען ‪ ,PH00, PH0 -‬שטוח ‪ 2.0‬מ"מ‪,‬‬ ‫שטוח ‪ 1.5‬מ"מ‬ ‫‪ 11‬ביטים "‪ ,PH1, PH2, PH3 - 1/4‬שטוח "‪,1/8" ,3/16" ,1/4‬‬ ‫מרובע )‪ ,(S1,S2‬כוכב )‪(T15,T20,T25‬‬

‫‪Page 43‬‬

‫המחירים אינם כוללים מע”מ‪ .‬יתכנו שינויי מחירים ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬


‫כלי עבודה ואביזרים‬

‫סט ביטים צבעוני ‪ 32‬חלקים‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫סט ‪ 20‬ביטים בסרט‬

‫מק”ט‬

‫מחיר‬

‫מק”ט‬

‫מחיר‬

‫‪111185351‬‬

‫‪₪ 139.00‬‬

‫‪111185361‬‬

‫‪₪ 48.00‬‬

‫מוביל ביטים מהיר‪ 30 ,‬ביטים ציבעוניים "‪1/4‬‬ ‫תרכובת פלדה ‪S2‬‬ ‫קופסה קשיחה עם קליפ לחגורה‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪ 20‬ביטים "‪ 134‬מכרום ונדיום‬ ‫קופסת פלסטיק קשיחה עם קליפ לחגורה )כחול‬ ‫ואדום(‬ ‫זיהוי המידות על תושבת כל ביט לזיהוי מהיר‬

‫סט ‪ 6‬מברגי שען )כוכב(‬

‫סט ביטים ‪ 7‬חלקים‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫מק”ט‬

‫מחיר‬

‫מק”ט‬

‫מחיר‬

‫‪111185111‬‬

‫‪₪ 16.00‬‬

‫‪111194113‬‬

‫‪₪ 38.00‬‬

‫‪ 7‬ביטים פלוס מוביל "‪ 1/4‬מתרכובת פלדה ‪S2‬‬ ‫‪ 2‬פיליפס )‪ 2 ,(#2 ,#1‬שטוח )‪ 1.2 ,0.8‬מ”מ( ו‪2-‬‬ ‫פוזידרייב‬ ‫תרכובת פלדה ‪S2‬‬ ‫אידיאלי לאלקטרונאים‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪ 6‬מברגי כוכב )‪(T5-T10‬‬ ‫אורך ‪ 25‬מ”מ‬

‫סט ‪ 3‬מיני מברגי עט‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫מק”ט‬

‫מחיר‬

‫‪111193991‬‬

‫‪₪ 72.00‬‬

‫‪ 21‬ביטים "‪ 1/8‬כרום ונדיום מאוכסנים בתוך העטים‪ ,‬קצה מגנטי ותפס לחולצה‬ ‫בעט האדום ‪ 3 -‬פיליפס )‪ 4 ,(#0,#00,#000‬שטוח )‪ 1.5-4‬מ”מ(‬ ‫בעט הכחול ‪ 1.5-4) HEX 5 -‬מ”מ(‪ 2 ,‬פוזידרייב )‪(#2,#1‬‬ ‫בעט הירוק ‪ 7 -‬ביטים כוכב )‪(T6,T7,T8,T9,10,T15,T20‬‬

‫‪Page 44‬‬

‫המחירים אינם כוללים מע”מ‪ .‬יתכנו שינויי מחירים ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬


‫כלי עבודה מיוחדים למוסכים‬ ‫‪AMPRO‬‬


‫פליירים ומפתחות פילטר‬

‫פלייר פטנט לפילטר שמן‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫מפתח לפילטר שמן‬

‫מק”ט‬

‫מחיר‬

‫מק”ט‬

‫מחיר‬

‫‪111189114‬‬

‫‪₪ 86.00‬‬

‫‪111189111‬‬

‫‪₪ 42.00‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫מתאים לפילטרים של רכב בקוטר ‪ 118 - 53‬מ"מ‬ ‫שפתיים משוננות ננעלות לשיחרור פילטרים תפוסים‬ ‫כרום ונדיום‬

‫מפתח רצועה לפילטר שמן‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫סרט מתכת מתכוונן "‪ 60-110) 2.3/8" - 4.5‬מ"מ(‬ ‫עמיד בחלודה‪ ,‬אידיאלי לעבודה במקומות צפופים‬

‫מפתח שרשרת לפילטר שמן‬

‫מק”ט‬

‫מחיר‬

‫מק”ט‬

‫מחיר‬

‫‪111189113‬‬

‫‪₪ 23.50‬‬

‫‪111189112‬‬

‫‪₪ 34.00‬‬

‫רצועה נגד החלקה‬ ‫לשימוש ברכבת‪ ,‬משאית‪ ,‬טרקטורים וכו'‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫מפתח סוג שרשרת‬ ‫יישום השרשרת לאחיזה אולטימטיבית‬

‫פלייר לניטים‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫חותך צינור נחושת עם שרשרת‬

‫מק”ט‬

‫מחיר‬

‫מק”ט‬

‫מחיר‬

‫‪111193111‬‬

‫‪₪ 65.00‬‬

‫‪111188611‬‬

‫‪₪ 133.00‬‬

‫מבנה פלדה מיועד לעבודה מאומצת‬ ‫ידית נוחה לאחיזה‬ ‫איחסון ‪ 4‬דיזות בידית במידות‪,3/32" :‬‬ ‫"‪3/16" ,5/32" ,1/8‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫חיתוך צנרת נחושת דופן דק וצינור פלדה‬ ‫בקוטר "‪3/4" -3‬‬ ‫‪ 16‬להבים לחיתוך אחיד ומהיר‬

‫‪Page 46‬‬

‫המחירים אינם כוללים מע”מ‪ .‬יתכנו שינויי מחירים ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬


‫מגנטים ומראות טלסקופיות‬

‫מגנט טלסקופי‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫מגנט טלסקופי למשקל כבד‬

‫מק”ט‬

‫מחיר‬

‫מק”ט‬

‫מחיר‬

‫‪111189112‬‬

‫‪₪ 15.00‬‬

‫‪111189114‬‬

‫‪₪ 27.00‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫עיצוב של עט עם תפס לחולצה‬ ‫מתארך מ‪ 125-‬מ"מ עד ‪ 635‬מ"מ‬ ‫יכולת הרמת משקל עד כ‪ 400 -‬ג"ר‬

‫עיצוב של עט עם תפס לחולצה‬ ‫מתארך מ‪ 125-‬מ"מ עד ‪ 647‬מ"מ‬ ‫יכולת הרמת משקל עד כ– ‪ 1600‬ג"ר‬

‫מגנט טלסקופי פרקי‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫מראה טלסקופית‬

‫מק”ט‬

‫מחיר‬

‫מק”ט‬

‫מחיר‬

‫‪111189111‬‬

‫‪₪ 34.00‬‬

‫‪111189121‬‬

‫‪₪ 27.50‬‬

‫ראש מסתובב ‪3601‬‬ ‫מתארך מ‪ 330-‬מ"מ עד ‪ 685‬מ"מ‬ ‫יכולת הרמת משקל עד כ– ‪ 1000‬ג"ר‬ ‫ידית נוחה נגד החלקה‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫עיצוב של עט עם תפס לחולצה‬ ‫מתארך מ‪ 120-‬מ"מ ועד ‪ 495‬מ"מ‪ ,‬קוטר ‪ 32‬מ"מ‬ ‫יכולת סיבוב המראה לכל כוון‬

‫סט מראה טלסקופית‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫מק”ט‬

‫מחיר‬

‫‪111189151‬‬

‫‪₪ 60.00‬‬

‫‪ 3‬מראות רב כווניות‬ ‫ידיות טלסקופיות מתארכות )‪ 165‬מ"מ עד ‪ 525‬מ"מ‪ 140 ,‬מ"מ עד ‪ 625‬מ"מ(‬ ‫קצה מגנטי‪ ,‬יכולת הרמה עד ‪ 900‬גרם‬

‫‪Page 47‬‬

‫המחירים אינם כוללים מע”מ‪ .‬יתכנו שינויי מחירים ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬


‫כלי עבודה מיוחדים למוסכים‬

‫סט מברג אימפקט‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫חיישן למדה‬

‫מק”ט‬

‫מחיר‬

‫מק”ט‬

‫מחיר‬

‫‪111193911‬‬

‫‪₪ 130.00‬‬

‫‪111188511‬‬

‫‪₪ 36.00‬‬

‫‪‬‬

‫לשחרור ברגים חלודים ומחוזקים‬ ‫רצ"ט דו כווני‪ 1 ,‬ידית אימפקט‬ ‫‪ 6‬ביטים ‪ 4) 5/16" -‬פיליפס ו‪ 2-‬שטוחים(‬ ‫מארז מתכת‬

‫להרכבה ופרוק חיישני חמצן וחייישני וקום‬ ‫במנועים ממוחשבים‬ ‫בוקסה אלן "‪ 3/8‬מאפשר שטח עבודה גדול יותר‬ ‫לחוטים של החיישן בזמן ההרכבה‪,‬‬ ‫לעבודה עם רבוע‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫מגש מגנטי מלבני "‪6‬‬

‫מברשת לניקוי ציפורניים מגנטית‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫מק”ט‬

‫מחיר‬

‫‪111189122‬‬

‫‪₪ 9.90‬‬

‫‪‬‬

‫מברשת דו צדדית רב שימושית לניקוי‬ ‫מבנה ארגונומי נוח‬ ‫מגנט במברשת‬

‫‪‬‬

‫מק”ט‬

‫מחיר‬

‫‪111189115‬‬

‫‪₪ 49.00‬‬

‫מידות ‪ :‬אורך ‪ 240‬מ"מ ‪ -‬רוחב ‪ 140‬מ"מ‪ ,‬מגש‬ ‫ממוגנט במלואו‬ ‫לאיכסון ברגים‪ ,‬אומים וכו‘‪ .‬המגש מפלדת אל‬ ‫חלד‬

‫אוזניות‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫מק”ט‬

‫מחיר‬

‫‪111194211‬‬

‫‪₪ 36.00‬‬

‫אוזניות מתכוננות להתאמה מושלמת‬ ‫כריות האוזניה מקוצפות לנוחיות מירבית‬

‫עומדות בתקנים )‪(ANSI S3.19, CE EN 352-1‬‬

‫‪Page 48‬‬

‫המחירים אינם כוללים מע”מ‪ .‬יתכנו שינויי מחירים ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬


‫כלי עבודה מיוחדים למוסכים‬

‫סט קליפר אחורי‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫מק”ט‬

‫מחיר‬

‫‪111189121‬‬

‫‪₪ 386.00‬‬

‫לשימוש לבלמי דיסק ‪ 2‬ו‪ 4 -‬גלגלים‪ ,‬לרוב דגמי ‪WD4‬‬ ‫תשעה מתאמים‬ ‫מתאים לרכבים‪Audi, BMW,Ford, GM, Honda :‬‬ ‫‪Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Rover‬‬

‫סט ריבה ‪ 14‬חלקים "‪1/2‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫מק”ט‬

‫מחיר‬

‫‪111198115‬‬

‫‪₪ 158.00‬‬

‫ביטים "‪ 38 3/8‬מ"מ )‪(M5,M6,M7,M8,M10,M12‬‬ ‫ביטים "‪100 3/8‬מ"מ )‪(M7,M8,M9,M10,M12,M13,M14‬‬ ‫מתאם "‪1/2‬‬ ‫תרכובת פלדה ‪S2‬‬

‫‪Page 49‬‬

‫המחירים אינם כוללים מע”מ‪ .‬יתכנו שינויי מחירים ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬


‫כלי עבודה מיוחדים למוסכים‬

‫חולץ )אפציר( ‪CV‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫מק”ט‬

‫מידה‬

‫מחיר‬

‫‪111192124‬‬

‫"‪ 2 - 4‬רגליים‬

‫‪₪ 58.50‬‬

‫‪010192026‬‬

‫"‪ 2 - 6‬רגליים‬

‫‪₪ 94.00‬‬

‫‪010192034‬‬

‫"‪ 3 - 4‬רגליים‬

‫‪₪ 71.00‬‬

‫‪010192036‬‬

‫"‪ 3 - 6‬רגליים‬

‫‪₪ 114.00‬‬

‫‪010192038‬‬

‫"‪ 3 - 8‬רגליים‬

‫‪₪ 220.00‬‬

‫חולץ מיסבי מנוע בגדלים שונים )‪ 2‬ו‪ 3-‬רגליים(‬ ‫איכות תעשייתי‬ ‫כרום ונדיום‬ ‫תזוזת הרגליים קדימה‪/‬אחורה ובורג מרכזי‬

‫המחירים אינם כוללים מע”מ‪ .‬יתכנו שינויי מחירים ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬


AMPRO ‫ מבית‬LED ‫פנסי‬


‫פנסי ‪LED‬‬

‫פנס ראש ‪LED-2‬‬

‫מק”ט‬

‫מחיר‬

‫‪010189017‬‬

‫‪₪ 49.00‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫דש‬ ‫ח‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪ 3‬מצבי תאורה‪ ,‬רגיל מהבהב ותאורת חירום אדומה‬ ‫‪ 3‬סוללות ‪ ,AAA‬מתג הדלקה לחיץ בראש הפנס‬ ‫אלומת אור מאירה עד ‪ 11‬מטר ‪LUMENS 20‬‬ ‫עבודה רציפה של עד ‪ 14‬שעות לסוללות‬ ‫חיי נורות ה ‪ LED‬עד ‪ 100,000‬שעות‬

‫פנס ‪ LED-17‬עם בסיס מגנטי ותאורת חירום‬

‫מק”ט‬

‫מחיר‬

‫‪010189021‬‬

‫‪₪ 110.00‬‬

‫‪ 3‬מצבי עבודה ‪ -‬תאורת פנס ה‪ ,LED 17‬תאורת גוף הפנס ‪LED -18‬ותאורת חירום ב ‪LED-6‬‬ ‫בסיס מגנטי להעמדת הפנס על משטח מתכת‪ ,‬מכסה מנוע לדוגמא‬ ‫מעל ‪ 10‬שעות של עבודה רציפה‬ ‫אלומת אור מאירה עד ‪ 11‬מטר ‪LUMENS 18‬‬ ‫אחד!‬ ‫חיי נורות ה ‪ LED‬עד ‪ 100,000‬שעות‬ ‫בפנס‬ ‫לות‬ ‫‪ 3‬סוללות ‪AAA‬‬

‫‪3‬‬

‫פעו‬

‫‪Page 52‬‬

‫המחירים אינם כוללים מע”מ‪ .‬יתכנו שינויי מחירים ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬


‫פנסי ‪LED‬‬

‫פנס ‪LED-12‬‬ ‫פנס ‪ LED-6‬עם מברג‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫מק”ט‬

‫מחיר‬

‫‪010189018‬‬

‫‪₪ 42.00‬‬

‫מבנה קומפקטי וקל עשוי מתרכובת אלומיניום‬ ‫‪ 3‬סוללות ‪ ,AAA‬מתג הדלקה לחיץ בתחתית‬ ‫אלומת אור מאירה עד ‪ 15‬מטר ‪LUMENS 25‬‬ ‫עבודה רציפה של עד ‪ 15‬שעות לסוללות‬ ‫חיי נורות ה ‪ LED‬עד ‪ 100,000‬שעות‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫מק”ט‬

‫מחיר‬

‫‪010189054‬‬

‫‪₪ 80.00‬‬

‫מברגים ‪ ,PH1 ,PH2‬שטוח ‪5‬מ”מ ושטוח ‪ 6‬מ”מ‬ ‫‪ 3‬סוללות ‪AAA‬‬ ‫עבודה רציפה של עד ‪ 15‬שעות לסוללות‬ ‫חיי נורות ה ‪ LED‬עד ‪ 100,000‬שעות‬ ‫אלומת אור מאירה עד ‪ 14‬מטר‬ ‫מתג הדלקה לחיץ בתחתית הפנס‬

‫פנס ‪ LED-6‬עם מגנט‬

‫מק”ט‬

‫מחיר‬

‫‪010189016‬‬

‫‪₪ 92.00‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫יכולת הרמה עד ‪ 1311‬גרם‬ ‫מגנט טלסקופי גמיש הנפתח עד‪ 51 -‬ס"מ‬ ‫‪ 4‬סוללות ליתיום ‪LR44‬‬ ‫עבודה רציפה של עד ‪ 16‬שעות לסוללות‬ ‫חיי נורות ה ‪ LED‬עד ‪ 100,000‬שעות‬ ‫אלומת אור מאירה עד ‪ 9‬מטר‬

‫‪Page 53‬‬

‫המחירים אינם כוללים מע”מ‪ .‬יתכנו שינויי מחירים ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬


‫אינדקס פריטים‬ ‫עמוד‬ 24

‫מק”ט חלקו‬ 010190002

AMPRO T29818

‫עמוד‬ 25

‫מק”ט חלקו‬ 010190233

AMPRO

‫עמוד‬

‫מק”ט חלקו‬

T11310

43

010188350

A1101

010198062 ‫פריטים‬

A2431 ‫אינדקס‬

AMPRO

24

010190003

T29819

25

010190236

T11313

36

24

010190004

T29820

25

010190243

T11320

36

010198063

A2432

45

010190006

T29880

25

010190245

T11322

35

010198050

A3023

46

010193000

T30900

25

010190249

T11324

35

010198046

A3028

010198018

A3640

43

010198002

T31006

25

010190264

T11331

34

42

010194001

T32110

25

010190268

T11332

34

010198020

A3651

42

010194002

T32125D

25

010190240

T11352

37

010198070

A3706

44

010194003

T32152

42

010185060

T12005

37

010198037

A4129

010198039

A4131

26

010190012

T32580

44

010185000

T12290

37

19

010197020

T33006

43

010193905

T17002D

37

010198040

A4140

19

010197025

T33007

48

010193900

T17205

21

010195113

A4563

19

010197027

T33008

48

010194210

T17400

21

010195114

A4564

010195116

A4566

19

010197030

T33009

24

010190005

T19008

21

19

010197040

T33010

24

010190030

T19058

21

010195117

A4567

19

010197045

T33011

41

010198004

T19281

21

010195118

A4568

19

010197047

T33012

44

010193990

T19420

21

010195119

A4569

010195121

A4571

19

010197050

T33013

43

010193995

T19452

21

19

010197055

T33014

44

010185350

T19470

21

010195122

A4572

19

010197060

T33015

44

010185360

T19473

21

010195127

A4577

20

010194004

T33044

41

010198006

T19491

21

010195130

A4580

010195132

A4582

20

010194005

T33045

41

010198013

T19493

21

20

010194006

T33046

42

010198012

T19493

21

010199228

A4648

20

010194007

T33047

43

010193910

T19523

21

010199229

A4649

20

010194008

T33048

47

010189050

T19604

21

010199230

A4650

010199232

A4652

20

010194010

T33050

48

010189022

T19617

21

20

010194012

T33052

53

010189016

T19707

21

010199233

A4653

20

010194014

T33054

53

010189054

T19742

21

010199234

A4654

20

010194017

T33057

52

010189017

T19743

21

010199235

A4655

010199236

A4656

20

010194106

T33146

53

010189018

T19752

21

20

010194107

T33147

52

010189021

T19827

21

010199238

A4658

20

010194108

T33148

25

010193325

T20706

21

010199241

A4661

20

010197005

T33180

25

010193438

T20714

21

010199246

A4666

010199250

A4670

20

010197006

T33181

25

010193445

T20716

21

20

010197008

T33182

25

010193648

T20732

21

010196113

A4963

20

010197010

T33183

25

010193650

T20736

21

010196116

A4966

20

010197012

T33184

25

010190638

T20742

21

010196117

A4967

010196119

A4969

20

010194200

T33207

25

010190649

T20744

21

19

010197000

T33222

25

010190650

T20745

21

010196121

A4971

6

010192720

T33225

25

010190655

T20747

21

010196122

A4972

26

010190330

T33302

49

010198005

T22870

21

010196124

A4974

010196127

A4977

26

010190340

T33304

53

010189018

T23922

21

26

010190342

T33306

6

010192707

T22903

21

010196128

A4978

26

010190532

T33312

40

010199500

T28373

21

010196130

A4980

26

010190543

T33314

40

010199406

T28506

21

010196132

A4982

010195100

A5611

26

010191316

T33320

40

010199408

T28508

22

26

010191321

T33322

40

010199506

T28516

22

010196101

A5613

26

010191416

T33323

40

010199617

T28547

6

010192721

A5616

26

010191421

T33325

41

010199715

T28700

26

010190344

A5801

010189250

A6059

010189255

AR6050

16

010195008

T335408

41

010199716

T28702

38

16

010195009

T335409

40

010199502

T29070

38


‫ המשך‬- ‫אינדקס פריטים‬ ‫עמוד‬

‫מק”ט חלקו‬

AMPRO

‫עמוד‬

‫מק”ט חלקו‬

AMPRO

‫עמוד‬ 16

31

010187115

T40614

18

010196030

T335530

31

010187117

T40617

18

010196032

T335532

31

010187119

T40619

17

010199028

T335612

31

010188123

T40691

17

010199029

31

010187509

T40909

17

31

010187511

T40911

17

31

010187513

T40913

31

010187515

31 32

‫מק”ט חלקו‬

AMPRO

010195010

T335410

010195011 ‫פריטים‬

T335411 ‫אינדקס‬

16

010195012

T335412

T335613

16

010195013

T335413

010199030

T335614

16

010195014

T335414

010199031

T335615

16

010195015

T335415

17

010199032

T335616

16

010195016

T335416

T40915

17

010199033

T335617

16

010195017

T335417

010187517

T40917

17

010199034

T335618

16

010195018

T335418

010188224

T42673

17

010199035

T335619

16

010195019

T335419

11

010192218

T45010

17

010199036

T335620

16

010195020

T335420

11

010192222

T45011

17

010199038

T335621

16

010195021

T335421

11

010192248

T45012

17

010199041

T335623

16

010195022

T335422

5

010192748

T45013

17

010199042

T335624

16

010195023

T335423

11

010192298

T45112

17

010199046

T335628

16

010195024

T335424

5

010192713

T45207

17

010199050

T335630

16

010195025

T335425

12

010192321

T45211

17

010199055

T335634

16

010195026

T335426

12

010192324

T45220

42

010199804

T35106

16

010195027

T335427

5

010192719

T45240

41

010198000

T39840

16

010195028

T335428

12

010192396

T45310

28

010198515

T39913

16

010195029

T335429

13

010192424

T45411

28

010198525

T39915

16

010195030

T335430

5

010192722

T45425

28

010198510

T39948

16

010195031

T335431

13

010192494

T45511

28

010198502

T39959

16

010195032

T335432

10

010192213

T45680

30

010186008

T40108

16

010195208

T335458

13

010192614

T45700

30

010186009

T40109

16

010195209

T335459

13

010192620

T45701

30

010186010

T40110

16

010195210

T335460

10

010192207

T45902

30

010186011

T40111

16

010195211

T335461

14

010192204

T45971

30

010186012

T40112

16

010195212

T335462

14

010192203

T45998

30

010186013

T40113

16

010195213

T335463

4

010192805

T47062

30

010186014

T40114

16

010195214

T335464

4

010192807

T47073

30

010186015

T40115

16

010195215

T335465

8

010192211

T47100

30

010186016

T40116

16

010195216

T335466

9

010192214

T47130

30

010186017

T40117

16

010195217

T335467

9

010192215

T47131

30

010186018

T40118

16

010195218

T335468

48

010188500

T70015

30

010186019

T40119

16

010195219

T335469

46

010189004

T70423

30

010186020

T40120

18

010196008

T335508

46

010189001

T70424

30

010186021

T40121

18

010196010

T335510

46

010189002

T70425

30

010186022

T40122

18

010196011

T335511

46

010189003

T70427

30

010186024

T40124

18

010196012

T335512

46

010188600

T71522

30

010186027

T40127

18

010196013

T335513

48

010189015

T73406

30

010186028

T40128

18

010196014

T335514

47

010189020

T73500

30

010186030

T40130

18

010196015

T335515

47

010189012

T73616

30

010186032

T40132

18

010196016

T335516

47

010189014

T73619

6

010192718

T40179

18

010196017

T335517

47

010189010

T73655

30

010188020

T40180

18

010196018

T335518

50

010192026

T74164

30

010188024

T40185

18

010196019

T335519

50

010192024

T74169

30

010188032

T40186

18

010196021

T335521

50

010192036

T74194

6

010192716

T40187

18

010196022

T335522

50

010192038

T74195

31

010187109

T40608

18

010196023

T335523

50

010192034

T74199

31

010187111

T40610

18

010196024

T335524

49

010189120

T75805

31

010187113

T40612

18

010196027

T335527

16 ‫המשך‬

-


‫‪AmP‬‬

‫‪ro‬‬

‫= ”‪al‬‬

‫‪mP‬‬

‫‪sion‬‬

‫‪rofe‬‬ ‫‪s‬‬

‫‪”I A‬‬

‫אללל ללל ללל ‪A M P R O‬‬ ‫המותג ‪ AmPro‬מיוצר על ידי חברה טיוואנית בינלאומית‬ ‫המתמחה בתחום המכונאות מזה כ‪ 25-‬שנה‪ .‬החברה ביססה‬ ‫את עצמה כאחת החברות המובילות בעולם בתחום המכונאות‬ ‫באיכות ללא פשרות‪ .‬החברה מעניקה אחריות לכל החיים על‬ ‫מגוון מוצרי ‪ .AmPro‬מגוון המוצרים נמכרים ברחבי העולם‪:‬‬ ‫ארצות הברית‪ ,‬אירופה‪ ,‬סין‪ ,‬ניו זילנד‪ ,‬דרום ומרכז אמריקה‪,‬‬ ‫המזרח התיכון ואוסטרליה‪.‬‬ ‫החברה מציעה מגוון רחב של כלי עבודה שהוכרו ע"י אנשי‬ ‫מקצוע רבים בעולם כמותג המועדף‪ .‬המגוון הרחב של מותג‬ ‫‪ AmPro‬כולל בוקסות‪ ,‬מפתחות‪ ,‬כלי אויר‪ ,‬וכלי עבודה‬ ‫למכונאים‪ AmPro .‬קובעת סטנדרטים של איכות‪ ,‬חדשנות‬ ‫וביצועים ברמה גבוהה על מנת לתת לאיש המקצוע את המענה‬ ‫לצרכיו וחלומותיו‪.‬‬ ‫מגוון המוצרים עומדים בסטנדרטים הגבוהים ביותר של מכון‬ ‫התקנים האמריקאי ‪ ANSI‬ומכון התקנים הגרמני ‪. DIN‬‬ ‫שם המותג משמעו‪AMPRO = ”I am professional” :‬‬ ‫ומטרתו לחזק ולהעביר את המסר שלכל כלי מבית ‪AmPro‬‬ ‫קדמה מחשבה‪ ,‬יצירתיות‪ ,‬תכנון מוקפד ומענה על צרכים‬ ‫אמיתיים של הלקוחות מסביב לעולם‪.‬‬

‫מוצרי ‪ AmPro‬מבטיחים אמינות ועמידות ואם יש בעיה‪ ,‬אין בעיה‪ .‬יש אחריות‪...‬‬

‫‪nty‬‬

‫‪War‬‬ ‫‪ra‬‬

‫‪Lifet‬‬

‫‪ime‬‬

‫מוצרי ‪ AMPRO‬מיובאים ע”י חלקו כלי עבודה בע”מ‬ ‫כתובת‪ :‬רחוב הסתת ‪ , 10‬א‪.‬ת‪ .‬חולון‬ ‫טל‘‪ 03-5590666 :‬פקס‪03-6500633 :‬‬ ‫‪sales@halco.co.il‬‬ ‫דוא”ל‪:‬‬ ‫‪www.halco.co.il‬‬ ‫אתר הבית‪:‬‬

‫לללקללל ללל ‪ A M P R O‬ל‪3122‬‬

Profile for sean saban

Ampro 2011  

Ampro tools 2011 catalog

Ampro 2011  

Ampro tools 2011 catalog

Profile for toolpro
Advertisement