Page 17

Näide. Tööandja ütles töötajaga töösuhte üles töölepingu seaduse (TLS) § 88 lg 1 p 3 alusel töötaja töökohuste rikkumise tõttu. Töötaja ei nõustunud tööandja põhjendustega ja pöördus töövaidluskomisjoni poole ning nõudis ülesütlemise tühisuse tuvastamist, töösuhte lõpetamist TLS § 107 lg 2 alusel, töötamise registris vastava kande tegemist ning hüvitist tühise ülesütlemise eest. •

Kahju hüvitamise nõue Kui töötajal on tööandja tegevuse või tegevusetuse tõttu tekkinud kahju, siis on tal õigus nõuda kahju hüvitamist. Ebavõrdse kohtlemise tuvastamise ja kahju hüvitamise nõue Kui tööandja on töötajale tekitanud kahju (varaline või moraalne), siis on töötajal õigus pöörduda töövaidluskomisjoni poole ja nõuda kahju hüvitamist. Näide. Töötaja naasis peale 1,5aastast lapsehoolduspuhkust tagasi tööle. Peale tööle naasmist viibis töötaja mitmel korral lapse haigestumise tõttu hoolduslehel. Ühel koosolekul teatas tööandja kõigile töötajatele, et pidev töölt eemal viibimine hoolduslehel olemise tõttu muudab töö korraldamise väga keeruliseks ja ei ole aktsepteeritav. Peale koosolekut tuli töötajal kahel päeval viibida lapsega hoolduslehel. Tagasi tööle tulles andis tööandja töötajale ülesütlemisavalduse koondamise tõttu. Kahe nädala pärast otsiti samale ametikohale uut töötajat.

15

Profile for Tööinspektsioon

Töövaidluste lahendamine töövaidluskomisjonis 2018  

Töövaidluste lahendamine töövaidluskomisjonis 2018  

Advertisement