Page 14

teisiti. Osalise või puuduva töövõimega töötaja ja alaealine töötaja teenib 35 kalendripäeva põhipuhkust aastas. * Tehakse kindlaks, millise perioodi eest on puhkust teenitud. Põhipuhkust teenib töötaja töötatud aja, töövõimetuslehel ja puhkusel oldud aja eest. Põhipuhkust ei teeni töötja lapsehoolduspuhkusel ja poolte kokkuleppel antud tasustamata puhkusel oldud aja eest. * Kalendriaastas väljateenitav põhipuhkusepäevade arv jagatakse kalendriaasta päevade arvuga ning korrutatakse puhkuse õiguse aluseks oleva aja kalendripäevade arvuga. Näide. Töötaja töösuhe kestis 5. maist kuni 12. detsembrini ehk 222 kalendripäeva. Töötajale on määratud osaline töövõime ehk kalendriaastas teenitav põhipuhkusepäevade arv on 35. Töötaja on põhipuhkust teeninud 222 / 365 × 35 = 21,29 kalendripäeva. •

12

Viivise nõue (rahaliste kohustuste täitmisega viivitamise eest nõutavad viivised) Rahaliste kohustuste täitmisega viivitamise korral võib nõuda viivist arvates kohustuste sissenõutavaks muutumisest kuni kohase täitmiseni. Viivisemäär on vastavalt võlaõigusseaduse § 113 lg-le 1 kaheksa protsenti aastas, millele lisandub Eesti Panga poolt Ametlikes Teadaannetes avaldatud intressimäär, mis uueneb iga aasta jaanuaris ja juulis. Kui lepingus on ette nähtud kõrgem viivisemäär kui seadusejärgne, loetakse viivisemääraks lepingus ettenähtud viivisemäär.

Profile for Tööinspektsioon

Töövaidluste lahendamine töövaidluskomisjonis 2018  

Töövaidluste lahendamine töövaidluskomisjonis 2018  

Advertisement