Page 11

Nõuete loetelu Töötaja võimalike nõuete näidisloetelu •

Töösuhte tuvastamise nõue ja töötamise registrisse vastava kande tegemise nõue. Töösuhte tuvastamist on võimalik nõuda olukorras, kus töötajal puudub kirjalik tööleping, näiteks suulise töösuhte korral või olukorras, kus on sõlmitud võlaõiguslik leping (nt käsundus- või töövõtuleping), kuid töö sisu vastab töölepingulisele suhtele. • Töötasu nõue, sh: • majandustulemustelt ja tehingutelt makstava tasu nõue; • ööajal töötamise tasu nõue; • riiklikel pühadel töötamise tasu nõue; • ületunnitöötasu nõue; • töötasu aja eest, mil tööandja ei ole töövõimelisele ja töö tegemiseks valmis olevale töötajale tööd andnud. Saamata jäänud töötasu, sh töötasu erinevaid osi on võimalik nõuda olukorras, kus töötaja on töötasu välja teeninud, kuid tööandja on jätnud kokkulepitud töötasu ja/või seadusest tuleneva tasu, näiteks ületunnitöötasu maksmata.

9

Profile for Tööinspektsioon

Töövaidluste lahendamine töövaidluskomisjonis 2018  

Töövaidluste lahendamine töövaidluskomisjonis 2018  

Advertisement