Page 35

t konkreetsete eesmärkide ja tegevuskavade täitmise hindamist; t tööõnnetuste, tööga seotud haiguste ja vahejuhtumite andmeid, mis sisaldavad analüüse nii otsestest kui algpõhjustest ning nende ühistest tunnustest (üks ja sama töökoht, töötaja, töövahend, tööaeg, osakond jms). Loetletud indikaatorid on kooskõlas ohutuskultuuri arendamisega. Need ei mõõda pelgalt ebaõnnestumisi, mis keskenduvad ainult õnnetuste andmetele, vaid rõhutavad pigem saavutusi ja edu.

Juhendi koostamisel on kasutatud Suurbritannia töötervishoiu ja tööohutuse Ameti (Health and Safety Executive) juhendit „Successful Health and Safety Management”, 1997.

35

Töötervishoiu ja tööohutuse juhtimine  

© Tööinspektsioon (2012)

Töötervishoiu ja tööohutuse juhtimine  

© Tööinspektsioon (2012)

Advertisement