Page 31

Asjaolude võrdlemine asjakohaste standardite ja õigusaktidega Järgmises uurimise etapis võrreldakse juhtumi asjaolusid ja nende järjekorda asjakohaste standarditega, mis kirjeldavad minimaalseid nõudeid parimatest praktikatest. Lisaks aitavad need vähendada uurimiste subjektiivsust ja loovad soovitusi, mis omavad suurimat mõju ja tähtsust. Eesmärgiks on otsustada: t kas asjakohased õigusaktide või standardite nõuded on kehtestatud ohjamaks kõiki tegureid, mis mõjutasid juhtumit. Need peavad arvestama kõiki otseseid ja algseid põhjuseid, pöörates erilist tähelepanu õigusaktide ja riiklike standardite nõuetele ning ennetavatele meetmetele, mida on välja selgitatud riskianalüüsi käigus. t Kas juhendid ja standardid eksisteerivad? Kas need olid asjakohased ja piisavad? t Kas juhendid või standardid olid piisavalt head? Kas need olid tegelikkuses rakendatavad? t Miks toimusid ebaõnnestumised või tõrked? t Selline lähenemine viib järeldusteni, mis selgitavad välja: t kus puuduvad juhendid või standardid ning riskide ohjamismeetmed ja juhtimise elemendid; t kus juhendid või standardid on ebapiisavad; t kus juhendid või standardid on piisavad, kuid ei ole korralikult rakendatud. Viimane samm on tagada, et uurimistulemuste soovitustele seatakse prioriteedid ja muudetakse need rakendatavateks eesmärkideks.

31

Töötervishoiu ja tööohutuse juhtimine  

© Tööinspektsioon (2012)

Töötervishoiu ja tööohutuse juhtimine  

© Tööinspektsioon (2012)

Advertisement