Page 3

Sisukord

Sissejuhatus 1. Töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteem 2. Tõhus poliitika 3. Korraldamine 3.1. Ohutuskultuur 3.2. Kontroll 3.3. Koostöö 3.4. Teabevahetus 3.4.1. Juhi eeskuju 3.4.2. Kirjalik teabevahetus 3.4.3. Otsesuhtlus 3.5. Pädevus 4. Kavandamine ja elluviimine 4.1. Juhtimissüsteemi üldine kavandamine 4.1.1. Eesmärkide seadmine 4.1.2. Riskide ohjamismeetmete väljatöötamine 4.1.3. Riskide ohjamissüsteemide väljatöötamine 4.1.4. Juhtimise korralduse väljatöötamine 4.1.5. Tegevusstandardite kehtestamine 4.2. Juhtimissüsteemi rakendamine 5. Toimivuse mõõtmine ja jälgimine 5.1. Proaktiivsed jälgimissüsteemid 5.1.1. Kontrollimine 5.2. Reaktiivsed jälgimissüsteemid 5.2.1. Tööõnnetuste, tööga seotud haiguste ja vahejuhtumite uurimine 6. Auditeerimine ja toimivuse ülevaatamine 6.1. Informatsiooni kogumine 6.2. Hinnangute andmine 6.3. Toimivuse ülevaatus

4 5 7 9 9 10 10 11 12 13 13 14 15 16 17 17 21 23 24 25 26 26 27 28 28 32 32 33 34

Töötervishoiu ja tööohutuse juhtimine  

© Tööinspektsioon (2012)

Töötervishoiu ja tööohutuse juhtimine  

© Tööinspektsioon (2012)

Advertisement