Page 21

hendusi ei leitud, otsustati töövaidluskomisjonid moodustada Tööinspektsiooni kohalike inspektsioonide juurde.“ 1995. aasta lõpus võttis Riigikogu vastu individuaalse töövaidluse lahendamise seaduse, mis jõustus 1. septembril 1996. Seaduse alusel töötati välja ja kinnitati sotsiaalministri 1996. aasta 11. juuni määrusega nr 186 „Töövaidluskomisjonide põhimäärus“. Sellest ajast alates lahendatakse suur osa töövaidlustest maakondade Tööinspektsioonide juurde moodustatud töövaidluskomisjonides. Töövaidluskomisjon on reeglina kolmeliikmeline. Selle koosseisu kuuluvad juhataja, kes on Tööinspektsiooni ametnik, töötajate esindaja ja tööandja esindaja. Tööandjate ja töötajate esindajad määravad töövaidluskomisjoni koosseisu keskliitude juhtorganid.

„Töövaidluste lahendamiseks oli kaalumisel kaks võimalikku varianti – töökohtud või töövaidluskomisjonid. Kuna töökohtute loomine oleks eeldanud kogu kohtusüsteemi muutmist, siis seda teed ei mindud.“ Juhan Salum

Juhan Salum töötas Tööinspektsioonis mitu aastakümmet, neist mitmel korral pikemat aega peadirektori kohusetäitjana või kohusetäitja ülesannetes. Juhan Salum: „Minu inspektsioonis töötamise ligi 15 aastasse mahuvad sajad ettevõtmised ja sammud, mis on astutud inspektsiooni tegevuse tõhustamiseks, aga ka igapäevatöö suunamiseks. Minu neli edukamat põhitegevust olid tööinspektor-juristide töölevõtmine, tööõiguse nõukogu käivitamine ja juhtimine, töövaidluskomisjonide loomine ja käivitamine koostöös Inge-Maret Orgo, Niina Siitami ja Raili Karjasega ning inspektsiooni materiaalse baasi loomine. Enne individuaalse töövaidluse lahendamise seaduse jõustumist seisis ees suur töö – moodustada töövaidluskomisjonid. Seega oli vaja leida seaduse nõuetele vastavad komisjonide juhatajad ning paluda tööandjate ja töötajate keskliitude juhtorganitel esitada kõikide komisjonide jaoks komisjoniliikmed. Tööinspektsiooni kohustus oli töövaidluskomisjonide tegevuse käivitamine kuni ruumide leidmise ja töökohtade sisustamiseni. Välja tuli töötada töövaidluskomisjonide tööd reguleeriv põhimäärus ja muud vajalikud dokumendid. Õnneks aitasid kaasa sobivalt pikk aeg enne seaduse jõustumist ning ruumide leidmisel maavalitsuste mõistev suhtumine ja abivalmidus.“ Sotsiaalministri 19. augusti 1996 käskkirjaga nimetati ametisse töövaidluskomisjonide juhatajad ja Riigi Töökeskkonnaamet (millises

21

Tööinspektsiooni ajalugu aastatel 1990–2010  

Autor: Tõnu Vare / © Tööinspektsioon (2012)

Tööinspektsiooni ajalugu aastatel 1990–2010  

Autor: Tõnu Vare / © Tööinspektsioon (2012)

Advertisement