Page 1

OHUTUS

KAITSEPIIRDED JA KAITSESEADISED MASINATEL Ligipääs ülalt, külgedelt ja põrandalt peab olema takistatud

Kahekäejuhtimisseadis Kahekäe lülitusmasin käivitub ja töötab ainult siis, kui kasutad mõlemat kätt. Kui käed ära võtad, jääb masin seisma. Kaitsepiirded Paigalda liikuvate masinaosade ette ohutust tagavad kaitsekatted. Siis ei satu kehaosad liikuvate masinaosade lähedale.

Vahed ja avad kaitsetarades ja kaitsekatetes ei tohi võimaldada ligipääsu ohualale

Survetundlik turvamatt Kui sisened ohualasse ja astud matile, lülitub masin automaatselt välja.

Survetundlik kontaktliist Liikuv masin seiskub automaatselt, kui kontaktliist põrkub vastu takistust.

Survetundlik poom Survetundliku poomi vastu minnes jääb masin seisma.

Automaatse väljalülitussüsteemiga fotoelektrilised kaitseseadised Kasuta fotoelektrilisi lahendusi. Käe või muu kehaosa sattumisel kiire piirkonda seiskab see masina. Blokeerivad kaitseseadised Kaitsekatte (-piirde) avamisel seiskub masin automaatselt või saab kaitsekatet (-piiret) avada vaid siis, kui masin on täielikult seiskunud.

Profile for Tööinspektsioon

Ohutus: kaitsepiirded ja kaitseseadised masinatel  

Ohtlikud masinad peavad olema vastavate piirete ja kaitseseadistega varustatud.

Ohutus: kaitsepiirded ja kaitseseadised masinatel  

Ohtlikud masinad peavad olema vastavate piirete ja kaitseseadistega varustatud.

Advertisement