Page 1


© 2012 TonnyVanilla; Maciej Goś Copyright Maciek Goś Portfolio


Next page:

Typobilboard „DUBLIN” based on characteristic of this city. następna strona:

Typobilboard „DUBLIN” oparty na characterystyce miasta.


i’ve never been there but the work is based on my imagination nigdy tam nie byłem ale praca oparta jest na mojej wyobraźni


on the left:

Family portrait of BELL MT font. PO LEWEJ:

Portret rodzinny kroju pisma BELL MT.


above:

UV painting experiment. powyĹźej:

Experyment z malowaniem farbami UV.


Przegląd prac szkolnych.  

Folder przedstawia prace zrealizowane w trakcie I semestru Grafiki w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych.

Przegląd prac szkolnych.  

Folder przedstawia prace zrealizowane w trakcie I semestru Grafiki w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych.

Advertisement