Page 1

CAT

Presentació Objectius

Serveis

Metodologia d’avaluació

Àrees d’especialització

Oferim un servei d’assessorament i consultoria externa a entitats públiques i privades en l’àmbit de la cooperació internacional. La nostra empresa està formada per un equip de col.laboradors experts en diferents àrees i amb àmplia experiència en cooperació, desenvolupament i medi ambient.

Seu: Passeig del Parc 7. Sant Esteve Sesrovires. 08635. Barcelona, Espanya.

Telèfon de contacte: +34 651889242

Correu electrònic: ara.consultors@gmail.com

Equip

ESP

ENG


CAT

Objectius Presentació

Serveis

Metodologia d’avaluació

Àrees d’especialització

Contribuir a la millora de la qualitat de les intervencions en la cooperació per al

desenvolupament en totes les seves fases: identificació, planificació, implementació, avaluació i impacte. ●

Promoure la reflexió mitjançant la capitalització d’experiències i lliçons apreses en els

projectes i programes de desenvolupament. ●

Afavorir la inclusió de la perspectiva ambiental en la cooperació per al desenvolupament,

en la identificació, planificació, execució, avaluació i valoració de l’impacte de projectes i programes de cooperació internacional.

Seu: Passeig del Parc 7. Sant Esteve Sesrovires. 08635. Barcelona, Espanya.

Telèfon de contacte: +34 651889242

Correu electrònic: ara.consultors@gmail.com

Equip

ESP

ENG


CAT

Serveis Presentació

Metodologia d’avaluació

Objectius

Àrees d’especialització

Oferim serveis especialitzats per a qualsevol de les fases del cicle de projecte a ONG, fundacions, entitats i institucions públiques que treballen en la cooperació per al desenvolupament.

Equip

Identificació i planificació de projectes • Identificació sobre el terreny. • Realització de diagnòstics. • Valoració de la viabilitat de la intervenció. • Adequació dels projectes a les estratègies i polítiques de cooperació. • Elaboració del pla de finançament de les propostes.

Seguiment tècnic i financer de programes i projectes • Supervisió de les activitats i resultats de programes i projectes. • Seguiment de l’evolució dels indicadors de resultats y objectius. • Elaboració d’ informes tècnics i econòmics.

Seu: Passeig del Parc 7. Sant Esteve Sesrovires. 08635. Barcelona, Espanya.

Telèfon de contacte: +34 651889242

Correu electrònic: ara.consultors@gmail.com

ESP

ENG


CAT

Metodologia d’avaluació Presentació

Objectius

Àrees d’especialització

Serveis

Procés i metodologia d’avaluació d’Ara’ Consultors • Enfoc de l’avaluació. • Anàlisi del context i de les necessitats informatives dels actors implicats. • Definició i operacionalització de criteris i indicadors. • Disseny metodològic i tècniques informatives: – Tècniques quantitatives, – Tècniques qualitatives i – Tècniques participatives. • Disseny de fonts de verificació primàries i secundàries. • Treball de camp. • Anàlisi i interpretació de les dades. • Conclusions i recomanacions. • Comunicació de resultats. (Informes, publicacions, comunicats de premsa, etc.).

Seu: Passeig del Parc 7. Sant Esteve Sesrovires. 08635. Barcelona, Espanya.

Telèfon de contacte: +34 651889242

Correu electrònic: ara.consultors@gmail.com

Equip

ESP

ENG


CAT

Presentació

Objectius

Serveis

Àrees d’especialització

Metodologia d’avaluació

Equip

L’equip de professionals que formen part d’Ara’ Consultors tenen una àmplia experiència en la identificació, formulació, execució i seguiment de projectes, elaboració d’informes, realització d’estudis de viabilitat, diagnòstics, avaluacions i sistematització d’experiències en les següents àrees:

Medi ambient i desenvolupament productiu: • • • •

Desenvolupament rural i producció sostenible. Sanejament i abastiment d’aigües. Producció aqüícola. Gestió de recursos naturals, canvi climàtic, conservació.

Desenvolupament socioeconòmic: • Desenvolupament econòmic local. • Enfortiment institucional i organitzatiu.

Educació i cultura: • Projectes educatius. • Projectes culturals. • Projectes de recuperació de les tradicions i de la memòria històrica.

Seu: Passeig del Parc 7. Sant Esteve Sesrovires. 08635. Barcelona, Espanya.

Telèfon de contacte: +34 651889242

Correu electrònic: ara.consultors@gmail.com

ESP

ENG


CAT

Equip Presentació

Objectius

Elisenda Pastó Cortina Inés Romero Acosta y Lara Jordi Pascual Sala Mònica Lomeña Gelis

Serveis

Metodologia d’avaluació

Àrees d’especialització

Llicenciada en Biologia per la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha realitzat un màster en Cooperació, Desenvolupament i Globalització (Universitat de Barcelona) i diversos cursos relacionats amb la temàtica de cooperació i desenvolupament. Durant vuit anys ha treballat com a coordinadora de projectes i programes de cooperació i educació per al desenvolupament en una ONG amb seu a Barcelona (CEAM), realitzant la identificació, formulació, execució i avaluació de més de trenta projectes en les àrees de desenvolupament rural, sanejament i desenvolupament econòmic local, amb viatges de coordinació i execució a terreny. Ha treballat un any a Nicaragua i Honduras en conservació de fauna i flora autòctones. Durant cinc anys, ha realitzat projectes de depuració natural d’aigües residuals a l’estat espanyol i com a educadora ambiental. Ha portat a terme treballs d’avaluació ex-ante de projectes de cooperació per al desenvolupament.

Seu: Passeig del Parc 7. Sant Esteve Sesrovires. 08635. Barcelona, Espanya.

Telèfon de contacte: +34 651889242

Correu electrònic: ara.consultors@gmail.com

ESP

ENG


CAT

Equip Presentació

Objectius

Elisenda Pastó Cortina Inés Romero Acosta y Lara Jordi Pascual Sala Mònica Lomeña Gelis

Serveis

Metodologia d’avaluació

Àrees d’especialització

Llicenciada en Ciències Biològiques per la Universitat de Barcelona. Ha realitzat un màster en estudis d’impacte ambiental i auditories de la Comunitat Europea (Universitat Politècnica de Catalunya), un curs d’especialització en funció gerencial en les ONGD (ESADE) i un curs d’avaluació de programes i projectes de cooperació (Universidad Internacional de Sevilla). Ha treballat durant dotze anys com a directora i tècnica de projectes d’una ONG amb seu a Barcelona (CEAM), on ha portat a terme la identificació, formulació, execució, seguiment i avaluació de més de trenta projectes en les àrees de desenvolupament rural i productiu, educació i sensibilització, recuperació cultural, sanejament i desenvolupament econòmic local. Durant deu anys, ha viatjat amb regularitat a les zones dels projectes per identificar projectes i contraparts, i realitzar el seguiment i avaluació de programes i projectes. Ha treballat com a tècnica en l’execució de projectes de piscicultura rural, d’educació i recuperació cultural. Ha efectuat diversos estudis d’impacte ambiental i ha coordinat i impartit cursos de medi ambient.

Seu: Passeig del Parc 7. Sant Esteve Sesrovires. 08635. Barcelona, Espanya.

Telèfon de contacte: +34 651889242

Correu electrònic: ara.consultors@gmail.com

ESP

ENG


CAT

Equip Presentació

Objectius

Metodologia d’avaluació

Àrees d’especialització

Llicenciat en Ciències Biològiques per la Universitat Autònoma de Barcelona.

Elisenda Pastó Cortina Inés Romero Acosta y Lara Jordi Pascual Sala Mònica Lomeña Gelis

Serveis

Ha treballat a Nicaragua durant quatre anys com a tècnic de projectes en una ONG italiana (ACRA), en el marc de programes de desenvolupament rural sostenible basats en suport productiu a camperols, gestió de recursos naturals, enfortiment organitzatiu, sanejament higiènic-ambiental, educació i recuperació cultural. Durant quatre anys ha treballat com a director d’una ONG a Bolívia (HOYAM) identificant, formulant, coordinant i executant diversos projectes de cooperació per al desenvolupament en els mateixos àmbits d’actuació. Ha portat a terme un treball d’identificació de projectes a República Dominicana i una consultoria per l’elaboració d’un perfil de projectes per a la cooperació japonesa (JICA) a Bolívia. Els seus vuit anys de treball en programes de cooperació, residint de forma permanent a regions rurals dels països més empobrits d’Amèrica Llatina, l’han dotat d’una àmplia experiència en el marc de la identificació i avaluació de projectes en contacte directe amb els actors socials i institucionals d’aquests països i amb la pròpia població beneficiària.

Seu: Passeig del Parc 7. Sant Esteve Sesrovires. 08635. Barcelona, Espanya.

Telèfon de contacte: +34 651889242

Correu electrònic: ara.consultors@gmail.com

ESP

ENG


CAT

Equip Presentació

Objectius

Elisenda Pastó Cortina Inés Romero Acosta y Lara Jordi Pascual Sala Mònica Lomeña Gelis

Serveis

Metodologia d’avaluació

Àrees d’especialització

Llicenciada en Ciències Ambientals per la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha realitzat un Postgrau en Desenvolupament Internacional (Universitat Politècnica de Catalunya) i un altre d’Avaluació d’Impacte Ambiental (UAGRM, Bolívia). També ha realitzat un màster en Desenvolupament Internacional i Medi Ambient (University of East Anglia, UK) i diversos cursos especialitzats en avaluació de la sostenibilitat (EASY-ECO, Xarxa Europea d’Universitats que treballen en Sostenibilitat) i projectes d’Avaluació i Gestió. Ha treballat com a investigadora becada en l’Oficina d’Avaluació i Supervisió del Banc Interamericà de Desenvolupament (BID) durant dos anys, i ha col·laborat amb la Comissió Nacional Mexicana de Protecció d’Àrees Naturals (CONAP) pel disseny metodològic d’una avaluació efectiva de la Gestió del Sistema d’Àrees Protegides Mexicà. També ha treballat durant dos anys com a coordinadora a terreny en projectes de desenvolupament per la ONG CEAM (Centre d’Estudis Amazònics), fent el seguiment tècnic i econòmic. També té experiència com a educadora ambiental, en desenvolupament internacional i com a consultora en gestió ambiental per a empreses.

Seu: Passeig del Parc 7. Sant Esteve Sesrovires. 08635. Barcelona, Espanya.

Telèfon de contacte: +34 651889242

Correu electrònic: ara.consultors@gmail.com

ESP

ENG

Diseño web para Ara' consultors  

Diseño web para Ara' consultors

Advertisement