Page 1

CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMÀTIQUES Sortides professionals        

Instal·lador-mantenidor electricista Electricista de construcció Electricista industrial Electricista de manteniment Instal·lador-mantenidor de sistemes domòtics Instal·lador-mantenidor d’antenes Instal·lador-mantenidor d’equips i instal·lacions telefòniques Muntador d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica

PREINSCRIPCIÓ maig 2011 Competència general

La competència general d’aquest títol consisteix a muntar i mantenir infraestructures de telecomunicació en edificis, instal·lacions elèctriques de baixa tensió, màquines elèctriques i sistemes automatitzats, aplicant normativa i reglamentació vigent, protocols de qualitat, seguretat i riscos laborals, assegurant la seva funcionalitat i respecte al medi ambient Dos cursos escolars, de dilluns a divendres. L’alumne/a ha de cursar 2000 hores, 1650 hores de formació a l’escola i 350 hores, com a mínim, de pràctiques en empreses.

Durada del cicle

Titulació oficial

TÈCNIC EN INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMÀTIQUES

Mòduls professionals

     

Automatismes industrials Instal·lacions elèctriques d’interior Instal·lacions de distribució Infraestructures comunes de telecomunicació habitatges i edificis Instal·lacions solars fotovoltaiques Maquines elèctriques

      

Instal·lacions elèctriques especials Electrònica Formació i orientació laboral Empresa i iniciativa emprenedora Síntesi Formació en centres de treball Síntesi

EMT ESCOLA MUNICIPAL DE TREBALL

GRANOLLERS Informeu-vos a: Roger de Flor , 66 08401 Granollers Web: www.iesemt.com

http://institutemt.cat Tel: 938795518 Fax: 938796129 e-mail: info@iesemt.net

CGM Instal·lacions elèctriques i automàtiques  

Descripció del cicle