Page 1

LA QUIÍMICA DE LA LLAR LLEIXIU: Un lleixiu és un producte químic que treu el color o blanqueja, sovint per la via de l’oxidació. Els lleixius comuns comercials inclouen el lleixiu que es fa servir a les cases que és una solució de hipoclorit de sodi (NaClO), (aproximadament un 3-6%) amb peròxid d’hidrogen o un component que alliberi peròxid com el perborat de sodi, percarbonat de sodi, persulfat de sodi, pirofosfat de tetrasodi, o peròxid d’urea junt amb catalitzadors i activadors, per exemple, tetraacetiletilenediamina o nonanoiloxibenzenesulfonat de sodi. La pols de lleixiu és hipoclorit de calci.

SALFUMANT: és un àcid fort, format per clor i per hidrogen. A la temperatura ordinària és un gas, incolor, però en presència d'humitat forma una mena de boira per que és molt higroscòpica. Per això comercialment es coneix com a salfumant. Es ven dissolt en aigua. S'usa en la neteja, encara que s'ha d'anar en compte perquè és tòxic i molt corrosiu. Es una aplicació

SABÓ: és un producte o substància que s'utilitza per a la higiene personal i per a netejar o rentar determinats objectes. Actualment, a més, també és emprat per a decorar la cambra de bany. Es pot trobar en pastilla, com a pols o com crema. Es una Composició

DETERGENT: Detergents són les substàncies que tenen la propietat química de disoldre la brutícia o les impureses d'un objecte sense corroir-lo. És a dir, substàncies o productes que renten o serveixen per a fer neteja. Es una Composició.

PASTA DE DENTS: La pasta de dents, dentifrici o dentífric és un material d'higiene personal per a netejar les dents amb la col·laboració quasi sempre d'un raspall de dents. Es una coriositat

BETADINE: Aquest producte és emprat freqüentment com desinfectan i antisèptic, principalment per tractar talls menors a la pell. Es una coriusitat

ASPIRINA: és un fàrmac de la família dels salicilats, sovint emprat com a analgèsic. L'aspirina va ser la primera en descobrirse la classe de fàrmacs anomenats antiinflamatoris no esteroïdals (AINE) Antiimflamatori no esteroidal . També té un efecte


anticoagulant i, per aix貌, s'usa a baixes dosis durant llarg termini per a evitar atacs al cor. Es una composici贸

la quimica de la llar  

quimica de casa

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you