Page 1

“ BODEGONS I RETRATS DE CÉZANNE”  MUSEU: Macba HORARI: 9:00h – 17:00h PREU DE L'ENTRADA: 15€ DIA DE L'INAUGURACIÓ: Dissabte 25 de juny. DIA D'ENTRADA GRATUÏTA: El dissabte i diumenge (25 i 26 de juny). DURACIÓ: 2 mesos. PINTOR: Paul Cézanne ÈPOCA: Principis del segle XX. MOVIMENT ARTÍSIC AL QUE PERTANY: Període final, Provença. ARTISTES CONTEMPORANIS A LA SEVA OBRA: Vincent Van Gogh y Paul  Gauguin.

Informació: Només pintava   sobre   aquestes   dues 

Hi ha moltes diferències entre un 

temàtiques?

bodegó i un retrat?

­No, també   representava   la   vida 

­En un bodegó s'hi representen 

contemporània, pintant   el   món   tal   com   es 

objectes inanimats, generalment de 

presentava davant   els   seus   ulls,   sense 

la vida quotidiana, i, en canvi, en 

preocupar­se de   idealitzacions   temàtiques   o 

un retrat s'hi representen persones.

afectació en l'estil. Va lluitar per desenvolupar  una   observació   autèntica   del   món   visible   a  través del mètode més exacte de representar  en   pintura   que   podia   trobar.   Amb   aquesta  finalitat,   ordenava   estructuralment   tot   el   que 

És molt   diferent   la   paleta   de 

veia en formes simples i plans de color. 

colors de   Cézanne   quan   pinta  un   bodegó   o   quan   pinta   un  retrat?  ­ No.


QUADRES DE L'EXPOSICIÓ:

Aquest petit   llenç   és,   per   aconseguir  expressar   de   manera   audaç   dels   conceptes  tan singulars

Bodegó amb pomes i taronges, 1895­1900.

Bodegó de Paul Cézanne que apareix en el 'doodle'  de Google

OPINIÓ/CRÍTICA: Són els principals temes que pintava  en   el   període   final,   a   Provença.   Per  això   es   relacionen   en   aquesta  exposició de Cézanne.


Plastica  

treball credit de sintesi de plastia