Page 1

Журналістське розслідування Звітно-виборча конференція профбюро ФЕФ

7

12-13

Перший раз на перший курс

14-17

Футбол з деканом

18-19


Новини 6 Журнал істське розсл ідування

7

Укра їна – економ ічно в ільна кра їна. М іф чи попул ізм? 8

Стр ільц і на порозі

10

Жити по-європейськи 11

ПРОФСПіЛКА 12 Перший раз на перший курс 14-17

Футбол з деканом 18-19 Над випуском працювали:

ПРО ПИВО

20-21

Габр іель Гарс іа Маркес — 22 Н іхто не пам’ятатиме тебе за тво ї думки…

Гороскоп

24

Головний редактор: Антон Гур ін Репортери: Максим Держав ін, Яна Грицина, Олекс ій Юхта, Олександр Головко, Св ітлана Лебединська Дизайн: Антон Гур ін Фото: Максим Держав ін, Дмитро Штрикуль


Finances-info

К ілька сл ів в ід головного редактора: Зазвичай у колонці редактора пишуть про те, що “ну от… і промайнув ще один місяць (літо/осінь/канікули...), ми знову раді зустрітися з Вами (читачами) на сторінках нашого видання... ” Ну і таке інше, Ви й самі знаєте, що цікавого там можна почитати. Не можу сказати, що я буду оригінальнішим, але більш лаконічним я точно буду. Що ж? Наше видання ще лише набирає оберти, скоріше за все Ви бачите його чи не вперше. Ну це вже, по-перше, радує. По-друге, якщо ви хочете, щоб його бачили і Ваші знайомі, тоді передайте їм наступну інформацію: І нформаційне видання ФЕФ “Finances-info” виходить щомісяця, у електронному вигляді, розповсюджується шляхом e-mail розсилки на адреси відомі з тих чи інших причин представникам редакційного колективу або як відповідь на Ваше надіслане повідомлення на адресу finances-info@ukr.net


КНЕУ

Номер, що іменується “вересень 2010”, є результатом роботи кількох людей. При чому роботи тривалої. Починаючи від роздумів про написання статей ще під час літньої сесії, поглиблених роздумів на цю ж тему в найжаркіші місяці літа, наполегливої роботи, та закінчуючи збором е-мейлів та розсилкою. Тут, в газеті, Ви знайдете розповіді про події, що відбулися в КНЕУ, в Україні чи світі. Хтось з нас, редакторів, креативних та розумних виклав свої думки щодо тих чи інших речей. Звичайно, все це суб’єктивно, Та ми намагаємося робити наше ЗМІ цікавішим для Вас, і саме Вам, читачам, спрямований той потік нашої енергі, яку ми витрачали для кожної літери та слова у випуску. Саме Ви можете оці нити, як у нас це вийшло, саме Ви (знаки оклику!!!) можете й самі спробувати, приєднавшись до нас. Шлях простий: інформаційна комісія профбюро ФЕФ. Завжди для Вас. Приємного читання!!! Антон Гурін


КНЕУ


Новини

23 серпня в американському м іст і ЛасВегас пройшов конкурс краси ”М іс Всесв іт2010. Переможницею обрали мексиканку Х імену Наваррете. Укра їнка Анна Пославська, що навча ється в КНЕУ, стала третьою в іце-м іс.

3 вересня п ід ст інами КНУ імен і Т.Шевченка в ідбувся м іт инг студент ів психолог ічного факультету (ПФ).

Конституц ійний Cуд Укра їни скасував пол ітреформу 2004 року, визнавши її нелег ітимною, і повернув у д ію Конституц ію 1996 року. Р ішення є обов'язковим до виконання на територ ії Укра їни, остаточним і не може бути оскаржено.

Причиною для мітингу послужило рішення керівництва вузу про переведення факультету у корпуси на ВДНГ чер ез п р и чи н у брак у м ісця в “червоному” корпусі. На сьогоднішній день питання позитивно вирішено для студентів. ПФ навчатиметься на ВДНГ лише у дні, коли матиме пари ФЗВ, які у всіх факультетів проходять саме там.


ФАКТИ Н ещодавно,

проглядаючи сайт економічного факультету КНУ ім. Шевченка, знайшов цікаву фразу: «Випускниками факультету є перший Президент незалежної України Л. М. Кравчук, радники През идента України, голови Національного банку України, депутати Верховної Ради України, мініс три, керівники підприємств, установ та організацій, викладачі вищих навчальних закладів тощо» (www.econom.univ.kiev.ua/ content/view/14/42/). Продовжив читання, проте погляд мимоволі зупинився на уривку: «…голови Національного банку України…». Почав пригадувати. І згадав…Офіційно, НБУ очолювало 5 осіб: Володимир Павлович Матвієнко - у 1959 році закінчив Київський фінансовоекономічний інс титут за спеціальністю «Фінанси і Кредит», у 1967 році — аспірантуру при Київському інс титуті народного господарства. (Нині це КНЕУ ім. В. Гетьмана). Вадим Петрович Гетьман – я думаю тут зайві коментарі з приводу ВУЗу. Віктор Андрійович Ющенко – у 1975р. закінчив Тернопільський фінансовоекономічний інститут, захистив дисертацію на тему «Розвиток попиту та пропозиції на гроші

Журналістське розслідування в Україні» у 1998 р. в Українській академії банківської справи НБУ (м. Суми). Володимир Семенович Стельмах – у 1967р. закінчив Київський інститут народного господарства (нині КНЕУ ім. Гетьмана), та аспірантуру Української академії банківської справи НБУ (м. Суми). Був двічі Головою НБУ (з 21 січня 2000р. до 24 грудня 2002р. та з 3 грудня 2004р. і дотепер). Сергій Леонідович Тігіпко – закінчив у 1982р. Дніпропетровський металургійний інс титут, та у 1996 році захистив у НАН України кандидатську дисертацію на тему: «Формування та державне регулювання системи комерційних банків України». Звичайно можна згадати Арсенія Петровича Яценюка, який був в.о. Голови НБУ, але він то закінчив Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича. Ми поважаємо свободу слова, ми поважаємо Економічний факультет КНУ ім. Т. Шевченка, в той же час, виникає питання: так які випускники вищевказаного факультету очолювали Національний банк України? Олексій ЮХТА


ЕКОНОМіКА

Україна – економічно в ільна кра їна. М іф чи попул ізм?

п

ублікація чергового щорічного рейтингу країн за рівнем економічної свободи, який будується на основі розрахунку Індексу економічної свободи (ІЕС) агенції The Heritage Foundation за сприяння The Wall Street Journal, є основним критерієм класифікації країн за рівнем економічної свободи. Основною метою даного індексу є оцінка середовища економічної діяльності у країнах світу. Т акож він слугує важливим фактором для інвесторів, оскільки оцінює прозорість економічних процесів та власне ефективність економічної діяльності. Т о чи є Україна економічно вільною країною??? З моменту розпаду Радянського Союзу та із початком дослідження економіки України на рівень економічної свободи, наша економіка займала позиції у 1213 десятках. Суттєве пожвавлення відбулося у 20042006 рр., як наслідок Україна посіла 88 позицію серед 155 країн світу у 2005р. Експерти пов’язують це з подіями «помаранчевої революції». Проте подальше повернення на попередні позиції, можливо вкотре підтверджує тезу, що в Україні революції як такої не було (адже докорінної зміни в житті суспільства не відбулося), або ж вкотре демонструє короткочасність реформ і нестійкість влади у довгостроковому періоді до соціального популізму. Загрозливою виглядає тенденція останніх років. Ще б пак, якщо у 2005 році ми займали 88 місце, то у 2007 році - 125-те, а в 2009 – 152-ге, на даному етапі ми на 162-ій позиції, маючи «надзвичайно конкурентоспроможних» сусідів по рейтингу – Того і Ліберію. На мою думку цікавим би було порівняння економі-

чної свободи у 2005 (тобто індекс опублікований в січні 2005 року) та сучасного показника, виявлення причин змін в розрізі показників економічної свободи. Порівняльна характеристика даних показників наведена у таблиці на наступній сторінці. Основними причинами динаміки позитивних зрушень стали членство в СОТ , врегулювання деяких законодавчих аспектів з приводу захисту праці та формування заробітної плати (зокрема розтлумачено та спрощено механізм оподаткування та процес нарахування зарплати пільговим категоріям населення). Викриття деяких гучних корупційних схем.. Хоча, зростання за 5 років на 2% пункти — це не показник…. Що ж до причин негативних тенденцій, то тут ширший спектр: від політичної нестабільності, відносно частої зміни певних гілок влади, до девальвації гривні, колапсу банківської системи, рейдерства… Цей список можна продовжувати, але повернемося тепер до сучасних реалій, та власне матеріалів, які підготували спеціалісти The Heritage Foundation в ході аналізу економічної свободи в Україні. Отож, за підсумками 2009 року Україна посіла 162 позицію серед 179 країн світу, посівши 43-тє місце серед 43 країн європейського регіону. Т епер детальніше про окремі показники економічної свободи. Свобода праці 57,7%. Українське трудове законодавство відносно жорстке. Проте існує ряд проблем, зокрема зарплата «в конвертах», важкість звільнення працівника, одержання статусу держслужбовця і т.д. Торгівель на свобода 82,6%. Середньозважена ставка мита по Україні становила 3,7% у 2008р. Україна робить значні успіхи у лібералізації торгівельного


режиму, але деякі експортні обмеження, бар’єри доступу на ринок послуг, податки та збори на імпорт, непрозора схема держзакупівель та обтяжливі митні процедури гальмують процес лібералізації. Особливої критики експертів зазнали нетарифні бар’єри. Податкова свобода 77,9%. Україна має відносно низькі податкові ставки. Ставка прибуткового податку складає 15%, стандартна ставка для компаній 25%. Страхові компанії та доходи с/г підприємств підлягають спеціальному оподаткуванню. Інші податки – ПДВ, податок на нерухомість, податок на спадок та ін. За підсумками року обсяг сумарних податкових надходжень склав 36,9% ВВП. Де ржавне втручання 41,1%. Загальні урядові видатки, в тому числі на споживання та трансферти, високі. У минулому році, державні видатки становили 44,3% ВВП. Не дивлячись на доволі поширену приватизацію та приватну власність, економіка залишається «закутою в кайдани» державного регулювання. Грошова свобода 61,2%. Інфляція в Україні була надзвичайно високою, середній рівень зростання цін у період з 2006 по 2008 рр. становить 20,7%. Виконавча влада може встановлювати мінімальні ціни на товари та послуги, пливати на ціни, виключно з боку користі державним підприємствам. Також досить негативно оцінений процес формування цін на імпортні товари на внутрішньому ринку. Інве стиційна свобода 20%. Закони забезпечують рівний доступ закордонних інвесторів, проте обмежений доступ інвестування деяких галузей. Занадто обтяжливі бюрократичність та регулювання економіки – найперші стримувачі інвестиційних потоків. Угоди не завжди підтримуються конкуруючими економічними суб’єктами і тому приватизація уповільнюється. Деякі капітальні інвестиції підлягають контролю та ліцензуванню. Деякі зовнішні інвестори не мають доступу до земельних ресурсів. Свобода бізне су 38,7%. В Україні обмежена повна свобода відкриття функціонування та закриття бізнесу. Започаткування нового бізнесу займає 27 днів при середньосвітових 35. Здобуття ліцензії (для відповідних видів діяльності) натомість охоплює 18 процедур і займає 218 днів що на порядок вище за середній світовий показник. Закриття підприємства, а особливо процедура банкрутства взагалі не відлагоджена. Фінансова свобода 30%. Українська фінансова система залишається слабкою і недорозвиненою. На даному етапі, близько 150 маленьких банків дуже часто страждають від дефіциту капіталу. Два банки знаходяться у державній власності, стан та діяльність 10 найбільших банків постійно аналізується. Починаючи із законодавчих змін 2006 і вступу до СОТ у травні 2008, закордонним банкам дозволено мати свої філіали в Україні. Відображаючи відсутність ефективності та продуманості, внутрішній ринок капіталу знаходиться в зародковій стадії. Криза ліквідності та неповернення позик, пов’язаних зі світовою фінансовою кризою, призвели до відкриття масштабної кредитної програми МВФ у форматі stand-by. Уряд та-

кож придбав контрольні пакети 3 банків та розглядає можливість часткової націоналізації інших банків. Захист прав власності 30%. Захист прав власності є низьким. Судова система не є незалежною. Суди підлягають злочинному тиску та проявам корупції. Ініціативи з розвитку ринку заставного та конфіскованого майна сприяли зростанню кількості продажу даного майна. Україна головний «передавач» та споживач ринку нелегально вироблених в Росії та інших місця оптичних носіїв. Свобода від корупції 25%. Корупція – є широко поширеним явищем. У 2008 році Україна посіла 134 позицію серед 179 країн за Індексом сприйняття корупції. Корупція проникла у всі сфери життя суспільства, в тому числі і в найвищі державні органи. Вона є однією з основних перешкод іноземного інвестування в Україні. Високий рівень корупції спостерігається у МВС та ДПА. Дещо зменшилися корупційні прояви в освіті внаслідок введення ЗНО. Формування вільного економічного середовища в Україні є необхідним на шляху інтеграції в ЄС. На даному етапі розвитку, створення вільного бізнессередовища, викорінення корупції, залучення зовнішніх інвесторів, перегляд «обтяжливих» і неефективних законів, де бюрократизація економіки, формування судової незалежності стають основними завданнями вла ди і нового Президента. І на цьому складному шляху необхідна консолідація зусиль усіх гілок влади. Лише тоді можна буде сформувати дійсно економічно вільну українську економіку.

ІЕС 2010, %

Свобода праці Свобода від корупції

ІЕС 2005, % 55,8 23

Захист прав власності

30

30-

Фінансова свобода

50

30↓

Інвестиційна свобода

30

20↓

Грошова свобода

76,2

61,2↓

Державне втручання

78,6

41,1↓

83

77,9↓

76,2

82,6↑

Свобода бізнесу

55

38,7↓

Значення індексу

55,8

46,4↓

Податкова свобода Торгівельна свобода

57,7↑ 25↑

Аналіз та статистичні показники економічної свободи за матеріалами T he Heritage Foundation і T he Wall Street Journal. http://www.he ritage.org

Олексій ЮХТА


політика

Стр ільці на пороз і Я кщо хочеш нажити собі ворога – візьми у друга грошей в борг. Банально, але скільки разів життя підтверджує життєздатність цієї істини. От і знов на тіж самі граблі – а вони нам по лобу. Приїхали гості з Росії. Ми їм – давайте дружити родинами, а вони нам зустрічну пропозицію – будемо дружити оселями. І пішло-поїхало: «Газпром» з «Нафтогазом», «Антонов» з «Туполевим», «Росатом» з «Енергоатомом» і газотранспортний консорціум створимо. Усе що душа забажає, та й ще 40 мільярдів зверху! До чого б це все? Щось мені це все нагадує… Пам’ятаєте анекдот «…мені б однією ногою у тамбур»? Начебто не на двійки вчились, але нічому так і не навчились, наче не про нас те було, а було це вже колись у нашій історії, тільки люди інші, і часи інші… Рік 1654 – договір між Московією і Україною навіки разом, хрест цілували, у братерстві і любові клялися жити. Грошей дали у борг, бо забагато їх пішло під час війни з ляхами. Не встигли ще життя мирне налагодити, а під Путівлем вже стоять військом – боржок повертайте, а нема грошей у холопи до царя Московського. На перший раз відбилися, але брати московіти з ляхами зрадницьку угоду підписали і поділили Неньку король з царем навпіл – борги забрали. Нічого не нагадують ці 40 мільярдів зі сходу, а з заходу висить ярмо? Не з’являться знов «стрільці» за боргом? Чим розраховуватись станем? Т а і не борг це, а удавка на шиї України. «100 доларів мінус» це при умові гарантованих закупівель газу більше 40 млрд. м³ на рік при необхідних 30 мільярдів. Можна помилково думати – благо то яке, але на дане питання треба глянути глибше. Що таке для У країни 10 млрд. м³ надли шкового газу? Перше – зупинка усіх проектів з енергозбереження, гроші потрібні на оплату всього об’єму газу. Друге – відмова від розробки і експлуатації власних джерел (вугільний та сланцевий газ, розробка Чорноморського шельфу). Т ретє – відмова від використання більш дешевого скрапленого газу з Північної Африки. І четверте – згортання усіх проектів з альтернативної енергетики за непотрібністю.Але це все не з власної волі підписано в газовій угоді. Т ак-так, то є «добра»

угода – братерська любов за 100 доларів. Жити сьогодні, а завтра вмерти, бо така дорога в майбутнє не веде. Але є ще ода сторона питання. На перший погляд парадоксальна – Росія заклала ціну газу у свій державний бюджет цього року, і ось тобі така поступка, якось це не по-господарськи. Але не треба тішити себе думкою, що керівництво РФ захопилося благодійністю до братерської України. Усе продумано, прораховано на роки, використали ленінській принцип – крок назад, два вперед. Зобов’язавши Україну більше купувати сумарно у грошовому виразі, вони залатали свою бюджетну дірку, і крок назад, начебто, і не назад, а два вперед – це десятирічна перспектива мінімізації втрат, пов’язаних з поступовою відмовою європейських споживачів від російського газу. У чому ж проблема? А ось у чому – Польща до 2014 року розраховує повністю відмовитись від російського газу і перейти на газ власного видобутку, більш того, планує стати його експортером. У вирішенні даного питання західна сусідка успішно просувається до своєї мети. Про це говорять результати розвідки і початок промислової розробки сланцевого газу. Друга проблема для росіян – більш дешевий скраплений газ з Північної Африки. Країни Південної Європи активно будують термінали для приймання і зберігання африканського газу і перебудовують промислове обладнання для його використання. Росіяни шукають вихід з даної ситуації, бо не є загадкою те, що економіка в неї експортоорієнтована, а головною статтею експорту є газ. Зменшення споживання – це крах економіки гігантської країни. Звідси таке агресивне просування російського капіталу коштом політичного керівництва на ринку бурхливо зростаючих економік Китаю та Індії. Це все потребує часу, головним компенсатором втрат стають економіки України, Білорусі, країн Південно-Східної Європи. Т ак, хто ж для кого є благодійником? Тож постає питання: чи така вона вже братерська я любов чи чистої води прагматизм? Чи не удавка на шиї України ці 40 млрд. доларів, а Чорноморський флот – інструмент лояльності української політики до братерської Росії? Коли чекати наступний розділ Неньки? Чи не на порозі «стрільці»? Володимир ГОЛОВКО


світ

Жити по-європейськи Що далі мчить життя, то більше ми кричимо, що нам пог ано живеться. Кожен друг ий українець мріє жити хоча б так, як живуть у країнах Центральної Європи: Польщі, Чехії, Словаччини. А життя у казкових Німеччині, Італії, Франції нам лише сниться… То чи справді нам так пог ано? В попередньому випуску ми оприлюднили результати опитування серед студентів КНЕУ. ЛИШЕ 12,8% респондентів НЕ ГОТОВІ зараз ВИЇХАТИ З УКРАЇНИ. Ну а що ж таке пог ано по-європейськи? Про це – наступна інформація . відпустки працівників, низький рівень охорони здоров’я, несприятлива екологія. Але ж масштаби наслідків інші: 78,9 проти українських 66 по середній тривалості життя населення. Якщо б Україна брала участь у рейтингу, то однозначно би змістила Великобританію з останнього рядка (див.таблицю). Перше ж місце отримала Франція, де помірні показники в усіх 17 категоріях (доходи, ціни, соціальна захищеність, сонячні дні в році тощо). Доходи Франції не більше, ніж у конкурентів, але робочий тиждень там коротший, вихідних більше й на пенсію виходять раніше. Т епер згадаємо: у якій це країні чи не щомісяця відбуваються багатотисячні страйки невдоволених мешканців, перекидаються автомобілі, розбиваються вітрини магазинів? Виходить, і у Франції не всім так добре, як хотілося.

У

рейтингу британського консалтингового агентства uSwitch щодо якості рівня життя у Європі Великобританія посіла останнє місце серед 10 провідних держав Старого Світу. Це, не дивлячись на те, що річний дохід пересічної сім’ї на Т уманному Альбіоні – більше 35 тисяч євро. Даний показник в середньому на 10 тисяч більше, ніж у інших фігурантів рейтингу. Але, поряд з цим, британці змушені сплачувати більше за проживання, харчування та чимало витрачатися на паливо й інші енергоносії. Ці моменти фактично “ з’їдають” усю перевагу британців в річному доході. До того ж, у пасив Великої Британії також можна занести витривалу роботу мешканців Королівства – 37 годин у тиждень, короткі відпустки, порівняно невеликі витрати на охорону здоров’я, а також погану погоду, яка, на думку авторів рейтингу, є при- Звичайно, ми не закликаємо до бунту чи революцій. Але треба хоча б трохи намаг атися змінити чиною високого показника смертності. Саме тут українці можуть провести паралель із щось в нашій державі, щоб про неї колись хоча б своїм положенням. Легко побачити, що причини схоМаксим ДЕРЖАВІН жі: наші 40 годин праці проти 37, часто неоплачуємі FRA

ESP

Denmark

NED

GER

POL

IT A

SWE

Ireland

GB

UKR

Країна Доходи сім’ї в рік, тис. євро

24,2

16,7

27,8

26,4

27,5

21,3

18,2

26,8

29,2

35,7

2,6

Робочий тиждень, години

38

39,2

35,2

30,7

35,5

41,1

38,3

36,3

36

37

40

Святкові дні, у році

34

41

32

29

33

37

31

33

29

28

21

Тривалість життя, років

80,9

79,9

78,1

79,3

79,1

75,4

80,1

80,7

78,1

78,9

66


ПРОФСПіЛКА

25 травня цього року відбулася звітно-виборча конференція профбюро нашого факультету, на якій було обрано нову Голову профбюро, заступників Голови та Голів комісій. Повністю нова команда сформувалася на початку нового навчального року, з приходом студентівпершокурсників та обранням керівника їхнього курсу. Отже, новою Головою профбюро було обрано студентку третього курсу Евеліну Іванову. Ева змінила на цій посаді Наталію Шендрик, яка сумлінно працювала протягом не одного року, і на разі вступила до магістратури. Більшість студентів безмежно вдячні Наталочці та сформованій нею команді за те зерно, яке вони посіяли, працюючи в самоврядуванні нашого факультету. Саме завдяки Наталії Шендрик та її заступнику, а нині Голові САР факультету, Мирославу Катоні, сьогодні профбюро ФЕФ не просто є над чим працювати, а вже є, що плекати та берегти. Так би мовити, тримати марку. Заступниками Голови профбюро було обрано студентку третьог о курсу Анну Ковт уненко (поєднуватиме цю посаду з посадою Голови комісії з питань культури) та студента другого курсу Антона Гуріна (поєднуватиме з посадою Голови комісії з питань інформаційного забезпечення). Головами комісій було обрано:

Головою Організаційно-фінансової комісії – Валерію Ящинську (4 курс), Головою комісії з питань спорту та туризму Світлану Лебединську (4 курс), Головою комісії з питань працевлаштування Ірину Воловик (3 курс), Головою комісії соціально-правового захисту Дарію Шостак (2 курс), Головою комісії з питань оздоровлення - Наталію Рибончук (2 курс), Головою житлово-побутової комісії - Ольгу Фомічову (3 курс). Крім того, у складі профбюро створено нову комісію «Школа студентського активу», яку очолив студент другого курсу Андрій Сировойський. Комісія займатиметься залученням першокурсників до роботи профбюро, навчанням студентів самоорганізації та прояву лідерських якостей в колективі. Студентськими керівниками курсів є: Євгенія Чечель (1 курс), Маріне Саркісян (2 курс), Раїса Мандзюк (3 курс), Інна Ребриста (4 курс).


ПРОФСПіЛКА Ком іс ії:

іх ка тегорій правового за хист у вс та о ог ьн ал ці со м т егор іям за безпечення ьно незахищеним ка ал ці со Ко місія за йм ає т ься ги мо по до но ст осов Соц іал ьно ст удент ів, ро бот ою ст уде нтів го

та правов ого зах исту

, ка В ал ерія ь с н и щ Я – ії Гол ова коміс 4 курсу 17 групи а студентк

квитки , проф спі-

здні ів на пільгові проїпроф сп ілці , роботою т О ш ко Н ом Й ор І зб я у ьс АЦ Комісія займаєт становкою студен тів на облі к ОР ГАН І З ОВ А по в, кі ес лкових вн Ф І Н АН С з докумен тацією

нчук Наталія, бо Ри – ісії м ко ва Голо у 15 групи студентка 2 курс

РОВ ЧА

ОЗД О

в ненням оздоровчих зах оді Ко місія займаєт ься здійс

Ганна, о к н е н у т в о м іс ії – К упи Гол ова ко тка 3 курсу 3 гр студен

з п итан ь кул ьтур и

та ту р о сп зму и р у т

асо вих ю культурно-м ій, та залучен ню іє ац із н га р о я єтьс студ Комісія займа , сп ри яє роботі гурткі в та ів роботи у н и х д о зах студен тів до

Гол ова ком ісії – Л ебединська Світл ана, студентка 4 курсу 17 груп и

Ко місія за йм ає ться ор га нізацією спор тивних зм ага нь, ек ск ур сій, ту рист ичних за хо дів

з п раце п итан ь вл ашт уванн я

о ійн ог ц а м р ня ін фо ез печен за б

Ш студ кол а ен т ь ко актис в у го

ик ірина,, в о л о В – ії іс Гол ова ком 3 курсу 3 групи а к т студен

туванні студен ш ла ев ац пр у и ог м ься наданням допо час, проведен ням днів Комісія займаєт ня ан вч на там у ві льни й ві д кар'єри

Голова комісії – Гурін Антон, студент 2 курсу 4 групи Комісія займається інформаційною підтримкою усіх студентських заходів факультету, висвітленням подій в університетській газеті “економіст”, випуском власного інформаційного видання, інформуванням студентів щодо подій на факультеті, зв'язками з громадськістю

войський Андрій, ро Си – ії міс ко Голова у 4 групи студент 2 курс иків до залученн ям першокурсн Комі сія займатиметься ізаці ї ням студен ті в самоорган ан вч на , ро бю оф пр ти робо остей в колекти ві та прояву лідерсь ких як


ТЕМА

Перший Раз Н авчальний рік зовсім нещодавно почався. Студентам ще не набридло щоранку вставати і поспішати до Університету, викладачі ще не втомилися від своєї нелегкої роботи. Найщасливішими ж виглядають першокурсники. Та й чому виглядають? Так воно і є. Вони справді щасливі, що вступили до нашого (а тепер і їхнього) вузу, Їм тут все цікаво і майже все подобаєть-

ся. Купа емоцій, радість, посмішки, нові враження нові знайомства та друзі. Таке було в кожного, хто колись потрапив до КНЕУ. Тож давайте, згадаймо, як колись поводили себе ми переступивши поріг будівлі на Мельникова 81. Може щось у словах „новеньких” буде нам доволі знайоме, може в них ми пізнаємо себе, один, два чи три роки тому?


с р у к й и ш р е П а н Чому ми обирали Кращий економічний, якими були перші наші відчуття після лекцій та семінарів? На що ми очікували? І все, що цього стосується... Відповіді сьогоднішніх першокурсників ФЕФ.

оКрім того, що брати інтерв'ю в трьох студентокпершокурсниць, ми вирішили перевірити загальний настрій новоспечених студентів. Тож було проанал ізовано відповіді у анкетах 77 респондентів, у яких вони відповідали на 2 прості запитання: Що в КНЕУ Вам подобається та, що не подобається? Результати опитування дивіться на сторінці 17.


ТЕМА Я дуже рада, що Таня Фоменко

вступила саме до КНЕУ. Мені подобається тут навчатись. Адже я вважаю цей вуз досить перспективним. Я вирішила вступити сюди ще після закінчення 9 класу. Викладачі цього вузу дають великий обсяг знать. У них високі рівні особистої освіти. Всі мої друзі радили мені вступити саме до КНЕУ.

Н а мою думку, кожен абітурієнт повинен чітко усвідомлювати за яким принципом він обирає собі навчальний заклад. Особисто я переконана, що г оловним критерієм вибору вишу (як би це банально не звучало) повинен бути високий рівень знань, що він дає, а також хороші можливості та перспективи розвику в обраній людиною сфері. В свою черг у, я вибрала КНЕУ, тому що це без сумніву найкращий економічний вуз України. Він надає великі можливості для становлення людини як економіста, спеціаліста своєї справи. До тог о ж, випуАгне сія скники КНЕУ користуються попитом на ринку праці. Саркісян Зараз, коли я вже є студенткою, можу зробити для себе висновок - моя думка про рівень КНЕУ підтверджується. Подобається мені і професорсько-викладацький склад університету, і колектив студентів, і батьківське відношення керівників до своїх вихованців. Також важливим для мене є те, що студенти КНЕУ займають активну життєву позицію, а студентські орг анізації вишу дають можливість розкрити себе як особистість. Заходи, що влаштовуються в університеті, допомаг ають продемонструвати всі таланти, якими володіють студенти та зайвий раз доводять, що в КНЕУ навчаються не просто майбутні економісти-професіонали, але й активні, талановиті та перспективні люди! Очікую я на те, що всі першокурсники, які тільки-но влились в яскраве студентське життя, виправдають всі надії. І нехай слова декана ФЕФ Володимира Кириловича, сказані як напуття нам на першій зустрічі, справдяться, і ми зустрінемось через 4 роки в тому ж складі, в рідному ніверсит еті!

З вибором навчального закладу проблем не було, Ще з класу 9-го була поставлена чітка мета вступили до КНЕУ. Про те, що це буде саме ФЕФ також не було сумнівів. Напевно спочатку все було, як у всіх абітурієнтів... хвилювання, очікування.., а потім велика радість - вступила! Ось і перше вересня, посвята, виступ ректора, концерт. Навіть не Кристина вірилося, що ти вже не той школяр, що так безтурботно бігав до Комова школи. Що оце все твоє життя на наступні 5 років. Захоплювало подих. Найперші дні, найперші лекції, знайомство з викладачами і, насамперед, з групою.. Вже розумієш, що не все так просто, але одночасно все нове і це все дуже і дуже подобається! Адже це нові люди, нові знайомства, зустрічі, нові знання. На перших же зібраннях мені стало зрозуміло, що профбюро, САР та і всі студенти ФЕФ - одна велика дружня родина. Дуже хотілось б стати її невід`ємною частинкою!!! Пройшло вже чимало часу, але ейфорія ще не зникла. Так, звичайно, іноді зовсім немає бажання рано вставати, сидіти годинами на лекціях, йти на фізкультуру чи вчити щось на семінари, але все ж з радістю таки туди йдеш! Адже це твоє майбутнє!!!


Н айбільшими проблемами нашого вузу, які з першого погляду стали очевидними для наших першокурсників, є дві: гуртожиток та корпуси. Обидві проблеми визнали понад 28% респондентів. Говорячи більш детально, за “промахи” КНЕУ слід визначити відсутність належної кількості місць та тіснота у гуртожитках, не найкращі умови проживання, віддаленість деяких з них від місця навчання (шостого). Щодо другої проблеми, то вона виражається у недосконалому технічному оснащенні багатьох аудиторій, незручних партах, тісних кабінетах, не досить естетичному вигляді деяких корпусів загалом. Інш ою серйозною проблемою є “розкиданість” корпусів. Адже часто за день студенту треба побувати в трьох місцях: спершу на парах в п'ятому корпусі на вул. Мельникова, потім на фізкультурі на вул. Дегтярівській, далі по якимось ще справам чи то в першому корпусі (пр-кт Перемоги ), чи ще десь, на кінець повернутися до гуртожитку, який у декого знаходиться на Борщагівці… Проблема актуальна для 18% опитаних. 17% дошкуляє незручний розклад. Благо ФЕФ вже не навчається по суботам, але

все ж залишаються пари у другу зміну… Інші недоліки певно не такі серйозні. Зокрема, 8% студентів незадоволені рівнем викладання деяких дисциплін. При чому найбільше претензій виявилося до іноземної мови… 6,5% мають претензії до роботи кураторів та адміністрації закладу… Що ж, проблеми є проблеми, далі ж про хороше. Найбільшим позитивом першокурсники вважають кваліфікований рівень викладання. Це визнають понад 79% опитаних. Затишна атмосфера серед студентів вражає 39% респондентів. Величезним плюсом для 32,5% є ті заходи студентського самоврядування, що проходять в Університеті: культмас, наука, спортивні змагання, конференції. 29% за хорошу якість визначили стан корпусів. При чому відзначився здебільшого п’ятий, зі своїми клумбами у внутрішньому дворику та скверами навколо. До інших вагомих плюсів КНЕУ першокурсники зарахували спортивну інфраструктуру (23,5%), бібліотеку та читальні зали (16%), їдальні та буфети, де смачно готують (12%), роботу кураторів (здебільшого студентів) і деканату (10,5%) та ряд інших (9%). Антон ГУРІН

Оскільки велика кількість студентів вважає позитивним наявність сильного самоврядування у вузі та можливість себе проявити, профбюро ФЕФ запрошує всіх долучитися в наші ряди. Особливо хотілося б звернути вашу увгу на величезну потребу у  студентах з музичними та вокальними здібностями,  Акторах та танцюристах,  Організаторах спортивних заходів,  Сценаристах, Репортерах, операторах, фотографах, дизайнерах, людях, що вміють верстати та працювати з інтернетом. Чекаємо на вас у нашому профбюро!!!


СПОРТ

Футбол з деканом


Н авчальний рік тільки почався, а наші студенти вже приймають активну участь в різних заходах, які проходять в нашому університеті. На нашому факультеті, вже як традиція, протягом двох років проводиться осінній Турнір «Кубок фінансовоекономічного факультету з футболу». Як завжди участь приймали 4 команди, а саме: команда першого, другого, третього та збірна команда старших курсів: четвертого та п’ятого. Капітанами команд були найкращі наші футболісти, а саме :Запорожець Дмитро (1 курс), Канюра Сергій (2 курс), Семідонський Олег ( 3 курс) та Садовий Олег(5 курс). Як завжди гра була дуже захоплюючою і непередбаченою. Студенти першого курсу, які тільки нещодавно вступили в ряди нашого факультету, вже дуже активно боролися за призові місця. Але вдача була не на їх боці. Після жеребкування перший матч грали команди третього та збірна старших курсів, за результатами якої переможцями цього матчу стала команда третього курсу. В другому матчі грали команди першого та другого курсів, чемпіони минулого року. І вони довели, що тоді таки не просто здобули

цей титул. В фіналі грали команди третього та другого курсів. Два тайма пролетіли дуже швидко та команда другого курсу ще раз підтвердила свій чемпіонський титул, перегравши соперників з рахунком 2:1 по пенальті. Цим самим хлопці в черговий раз довели, що вони не тільки вміють гарно вчитися та захищати честь нашого університету в різних культурних заходах, а ще і бути першими в спорті, що теж є дуже важливою складовою студентського життя. Адже, спорт – це здоров’я та найкращий спосіб життя. Але на цьому турнір не закінчився, чемпіонів чекала команда викладачів, капітаном якої є декан фінансово-економічного факультету - Хлівний Володимир Кирилович. Цей матч закінчився поразкою студентів, команда викладачів виграла з рахунком 2:1. Хочеться виразити велику подяку декану фінансово-економічного факультету Володимиру Кириловичу та директору спортивного комплексу «Економіст» Зотову Анатолію Васильовичу за підтримку ідей студентів та за допомогу турніру.

у

проведенні

Світлана ЛЕБЕДИНСЬКА


ТЕМА

Ц ього року літо видалось аномально спекотним. Кожен рятувався по-своєму. Тему цієї статті наша редакція присвячує одному з наймасовіших способів боротьби від літньої спеки – вживанню пива. У багатьох країнах Європи вживання пива є цілою культурою. Це Чехія, Німеччина, Австрія, Бельгія, Великобританія, Фінляндія та інші. У нас хмільний напій за офіційною інформацією не має такої широкої популярності (у нас на рік в середньому на одну людину припадає 30-32 л пива, в той час, коли в вищезазначених країнах це число переходить за сотню, наприклад в Чехії, країні рекордсменці, 160 літрів). Головними с тримуючим фактором в цьому питанні в Україні є:а) пропаганда здорового образу життя (залишилось ще з радянських час ів, і вона досі діє, хто б що не казав); б) відсутніс ть традиції вживання цього напою; в)розуміння людей щодо впливу на здоров’я і можлива залежність, яка називається пивним алкоголізмом. Пиво вперше почали робити ще в II тисячолітті до нашої ери в стародавньому Китаї, в Єгипетському царстві

та у Вавилонській державі. Але, як тільки правителі побачили його згубний вплив на народ, напій обмежили у розповсюдженні. Ще перший рейхсканцлер Німеччини Отто Фон Бісмарк, знаючи не з чуток про шкідливі наслідки вживання пива, дав наступне визначення пивному алкоголізму: "Від пива стають лінивими, дурними і безсилими" (під "безсиллям" малася на увазі імпотенція). Але є декілька не менш сильних аргументів у його популяризації. Перше – його легкодоступність і ціна, і друге – реклама (привіт маркетологам). Заради справедливості слід зазначити, що улюблений з дитинства нами квас є теж одним з різновидів пива, і хоча він має лише трохи більше одного градуса міцнос ті, він має статус безалкогольного напою. Для економіки пиво є найсуттєвішою частиною обороту в секторі алкогольних напоїв, адже пиво є третім за популярністю напоєм в світі, після води і чаю. За нашим дослідженням ми визначили Ваші улюблені марки. В цей список потрапили Оболонь, Tuborg, Corona, «Перша приватна броварня», Staropramen та інші.


Опитування серед студентів ФЕФ показали, що найкращим пивом вони все ж важають вітч изняне. Але ще кращим пивом є … те, яке п’ють лиш е кел их, і то по святам)))

17.4%

13%

4.3%

4.3%

2.2%

2.2%

15.2%

6.5%

13%

13%

4.3%

4.3%

Оболонь – історія компанії бере початок у 1974 році, коли почався намив майданчика для будівництва броварні. Відкриття виробництва було приурочене до Олімпійських ігор 1980 року. Tuborg – компанія зі світовим ім'ям. Заснована 1873 року датським фінансистом Карлом Фредеріком Тьєтгеном. Наразі Tuborg належить корпорації Carlsberg. Марка представлена у більше ніж 100 країнах світу. Corona Extra– бренд, який належить мексиканській групі Grupo Modelo і заснований у 1925 році. Сьогодні його можна купити у більше ніж 150 країнах світу. Перша приватна броварня – марка пива, що заснована у 2004 році, але своєю якіс тю і смаком стала одним з лідерів українського ринку і експортується в Німеччину та Великобританію. Планується вихід на північноамериканській ринок. Staropramen– історія компанії почалася 1869 року започаткуванням акціонерного товарис тва для будівництва броварні у празькому районі Сміхов. За два роки броварнею була зварена перша партія пива. 1913 року сміхівська броварня зареєструвала торговельну марку Staropramen (у буквальному перекладі Старе джерело), яка почала застосовуватися до самого підприємства та його продукції. Олксандр ГОЛОВКО


Творчість аркес — М і а с р а Г ь л у м ки … д Г абр іе ї о в т а з е атиме теб т ’я м а п е н міг ще о Н іхт Є ст ільки речей, як им я б

на вряд чи вони ст анут ь на вчитися у вас, люди, але пок ладут ь до ціє ї вал ізи, я, мені у на годі, бо кол и мене вим . що я лишень ган- на жа ль, вже буду мерт що кби на одну мить Бо г забув, що відчуваєш, і ро би те, , те вжди говори За ок оч ат шм ні дар ува в ме чір кова ма ріо нет ка, і по аєш. не говор ив усе, що думаю, дум би я зна в, що сьо годні воста ннє бачу, як ти но, пев на ді, то б я я, тт жи Як гу, що б ю. обійняв тебе і мо лився б Бо но міц б я ал е то чно б дум ав, що говор ш, спи ь, ют льк и вони кошту охо ронцем. Я б цінува в речі не за те, скі зро бив мене твоїм янголомвін ь. ют бачу воста ннє, як ти а за те, скільк и вони означа Як би я зна в, що сьо годні що и: іюч ум роз , іяв мр тебе, по ціл ува в, і Я спа в би менше, біл ьше би ш із дверей, я б обійняв би оди вих о аєм рач вт ми ємо очі, и то бі біл ьше. хвилини, кол и ми заплющу по кл ика в би зно ву, що б дат гол ос воста ннє , я б заій а. тв тл шіст десят сек унд сві Як би я зна в, що чую інші и док в, спа не , ть оя ст і ска жеш, аби чут и твій Я б ішов, ко ли всі інш писав на пл івк у все, що ти безкінечно. спл ят ь. я бачу ь і з задово ленням гол ос ят ор гов і інш и пок це останні хвилини, кол и , що хав в, зна я Я б слу би Як мо смако м шо коладного тебе, і на віт ь не припусна солоджува вся б чудовим тебе, я б ска зав: “Я люблю це й та к знаєш”. ро зива. митт ю ка в, дур ень, що ти ією одн ще на м ще одну мо не ме в ува ар ди є завтра і житт я на дає Ко ли б Бо г обд вж За на б вся ува еж ил яюся ом ніше, вил випра вит и, ал е якщо я пом ів ска все аби житт я, я б одя гався скр ь, ст иві жл ло, ті ше м променям не ли м зал ишил ося , я б хот сонці, відкр ива ючи сонячни і сьо годні – це все, що на блю, і нікол и тебе не а й душу. и то бі, як сил ьно я тебе лю зат усю сав пи на б я це, сер Го спо ди, як би у мене бул о по ки зійде сонце. забуду. ав, чек людина не мо жуть і ду льо на ь ст сво ю ненави мо лодий хло пець, ні літ ня Ні по, ках зір на га Ва н Го них наста не завтра. Я б на ма лював сном/мріє ю дою, бут и впевнені, що для ена сер б ала ст т рра ній день, кол и ти баСе ему Бенедет ті, і пісня Сього дні, мо жл иво , остан як у б я подарував місяцю. тих, ко го любиш. о , що б відчут и біл ь чиш нди оя тр ми оза ось, зро би це сьо годні, бо якщ сль чог вав ай ли чек не Я б по му То іх їхн чер воний по ціл уно к , ти жалк ува тимеш про їхніх кол ючок та яск раво завтра не на ст ане нік оли йшлося часу для єдипел юсток... день, в яко му у тебе не зна й то ок оч ат шм я авс зал иш поцілунк у, і кол и ки, єдиних обійм ів, єдино го Го спо ди, як би у мене ще іш усм ї но НЕ Я, ДН О ОГ аннє баВАВ ЖОДН нятий, що б виконат и ост зай е житт я, я б НЕ ЗМАРНУ дуж був ЇХ Я ти О Щ , Ю ИХ Я ЛЮ БЛ СКАЗ АВ ШИ ЛЮ ДЯ М, ЯК жа ння. людей, шепочи їм на ЛЮ БЛЮ . Підт римуй близьк их то бі їй мо в у дин лю ні ме огу би їх і по водься з ними Я би пер еко на в ко жну дор бов. о, як вони то бі по тр ібні, лю вух у лю що б ска зат и: “мені любові і жив би зак оха ним иво , зна йди ча с для то го, йл дба южа вва ся, ть яю ил ка” , “спа сибі” і всі Я би пояснив тим, кот рі пом “ пр обач мені” , “будь лас ”, ода шк не ь, іют ар ст и тися, кол чи, що пер ест ають закох ува пер естають зак охува- ті сло ва любові, як і ти зна єш. и кол ь, ТЕБЕ ЗА ТВОЇ ДУМіют ро зум іючи, що стар НІХТО НЕ ЗАПАМ’ЯТАЄ тися! , ал е дозвол ив би їй КИ . і й сил и, аби говорити Дитині б я по дар ува в кр ила Пр оси у Го спо да мудро ст чуваєш. сам ій навчитися літ ат и. ав у то му, що пр о те, що від нув еко ливі для тебе. пер б я у вік го ло хи Людей по и сво їм друзям , які вони важ каж По м. тя ут заб із а ні, завтра буде аріст ю, ти не ска жеш цьо го сьо год см ерт ь пр ихо дит ь не зі ст що Як що ів, зум зро я , люди: Я ст ільком у навчився у вас ким сам им, як учо ра. розум іючи, що спр ав- та ніщо не матине ах, гор в ти жи е хоч т ти цьо го не зро биш нік ол и, весь сві що як І до гор и. жнє ща ст я – піднімат ися зна чення. рше ст иснувши па- ме впе я, овл нем що ів, зум Я зро Вт іль сво ї мр ії. ько му кулачку, вже нікол и лець бат ька в своєм у мален Ця мить настала ! йо го не відпустить. а ма є пра во ДИ ВИ ТИ Матеріал підготувала Яна ГРИЦИНА Я зро зум ів, що одна людин и то ді, кол и вона ДОльк ті А ОК ИС ЗВ У Ш ІН СЯ НА СЯ. ПОМАГАЄ ЇЙ ПІДВЕСТИ

Я


У трав ні м ісяці ФЕФ п ро спіль но з кафе дрою в одило ко українсь к пе ре можн нкурс пое ої иці Те тя н з ії . Пре зе нтує слове сності профб и Дя чук ( ю ро мо В ФЕФ, 3 ку рс, 12 гру ашій ув азі в ірші па)

Такі вони з, Було солодко їм зара аз, І серце билось раз у р неба, о д , ь с и в у ь с о л а в и р и Ів реба... т е н т ус в з и р а п і Н епер, Було і страшно їм т мер. в за х и н о л о к в а н іт в С ва Й існували тільки д ерця. Так ніжно з’єднані с Несвідомо Філіжанка кави вж е для нас не має, Вже не може мат и сенсу і причин. Наслідком тут ст ала лиш твоя байд ужість, Й моя рідна гордіст ь зруйнувала все. Вже не гріє і вино червоне, Не для нас тепер с олодко-хмільне. Відчуваю в собі: де сь щось похололо, Та це, мабуть, лиш е іній на душі. Вже вуста кохані не такі гарячі, Вже не так чутли во я сприймаю все. А у снах тривожно , сумно і порожньо , Тільки от незнаніс ть серце розірве...


На жовтень

ГОРОСКОП

Козер іг

У цей час Вам потрібно бути особливо обережним у прийнятті рішень: зробивши все правильно, ви досягнете успіху. Водол ій

Проведіть цей час у дружньому колі. Загартуйте свою дружбу. РИБИ

Приділіть максимум уваги коханій людині. Будьте уважними та терплячими. Ваші старання обов'язково оцінять. ОВЕН

Вам потрібно зайнятися собою. Подивіться на світ іншими очима — у ньому багато цікавого. Відкрийте своє “я”. Телець

Дайте волю своїй фантазії, це допоможе відкрити таланти. Можливо час змінити імідж? Близнята

Саме час відпочити. Потрібно набратися сил, адже на Вас чекають нові випробування. Рак

Будьте пильнішими! Ваша половинка поруч. Не робіть поспішних висновків і Ваше життя стане яскравішим. Лев

На Вас чекають приємні несподіванки, про які Ви навіть не підозрюєте. Д іва

Хороший час для кар'єрного росту. Не ігноруйте вигідні пропозиції. Терези

Ви відчуєте приплив сил та енергії. Наві починання можуть круто змінити Ваше життя. Скорп іон

Відпочинок піде Вам на користь. Не бійтеся експериментувати. На Вас чекає успіх. Стр ілець

Будьте особливо обережними з бажаннями. Перш ніж щось зробити, гарненько обдумайте. Це вбереже Вас від поганих наслідків. Яна ГРИЦИНА

Finances  

faculty of finance

Finances  

faculty of finance

Advertisement