Page 1

A A

A

TONIA ΖΕΒΕΛΑΚΗ

A A A

γτπ 51 εργασία τέταρτη std122643@ac.eap.gr 22.03.2017


A AA

Ζ εβ ελ άκη Τ ό νι α - Γ Τ Π 5 1 - Ε ρ γ ασ ί α Τ έ τ αρ τ η

περιεχόμενα Σκέλος 1 7

Ερωτήσεις γραμματογραφίας και φωτογραφίας

Σκέλος 2 9

Ερωτήσεις Ψηφιακού Διδακτικού Υλικού

Σκέλος 3 11

Εταιρική ταυτότητα

3


1

o σκέλος


Ζ εβ ελ άκη Τ ό νι α - Γ Τ Π 5 1 - Ε ρ γ ασ ί α Τ έ τ αρ τ η

Ερωτήσεις γραμματογραφίας και φωτογραφίας Η αναγνωσιμότητα των τυπογραφικών στοιχείων εξαρτάται από

Η κατάταξη των αντικειμένων σε κατηγορίες γίνεται με βάση - Το σχήμα και την κίνησή τους - Το σχήμα, την κίνηση και τη χρήση τους - Το σχήμα και τη χρήση τους -Την κίνηση και τη χρήση τους

- Την απλότητα του σχεδιαστικού ύφους - Την ύπαρξη η μη ακρεμονων σε μια γραμματοσειρά - Το διάστιχο και την απόσταση μεταξύ των λέξεων -Όλα τα παραπάνω ΓΤΠ 51/Α Γραμματογραφία σελ 134-135

ΓΤΠ 51/Β Φωτογρραφία σελ 27

Οι οικογένειες των γραμμάτων κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες

Η σάρωση της εικόνας απο το μάτι με ποιον απ τους παρακάτω τρόπους δεν γίνεται

- Mε πατούρες - Χωρίς πατούρες -Διακοσμητικές -Όλα τα παραπάνω

- Σε σχήμα Ζ - Σε σχήμα Ν - Σπιράλ - Ιεραρχική αξιολόγηση

ΓΤΠ 51/Α Γραμματογραφία σελ 145

ΓΤΠ 51/Β Φωτογρραφία σελ 35

Ο Γουτεμβέργιος τι είδους αριθμούς χρησιμοποίησε για την Βίβλιο του

Ποιό από τα παρακάτω δεν αποτελεί σχήμα απάλειψης - Έλλειψη - Αντίθεση - Περίφραση - Αναστολή

- Ρωμαικούς - Ινδο-αραβικούς -Ελληνικούς -Τίποτα από τα παραπάνω

ΓΤΠ 51/Β Φωτογρραφία σελ 105-106

ΓΤΠ 51/Α Γραμματογραφία σελ 105

7


2

o σκέλος


Ζ εβ ελ άκη Τ ό νι α - Γ Τ Π 5 1 - Ε ρ γ ασ ί α Τ έ τ αρ τ η

Ερωτήσεις Ψηφιακό Διδακτικό Υλικό Στην Κριτική Σχεδίαση, η σχεδίαση ενός αντικειμένου πρέπει πρωτίστως να αποσκοπεί

Σύμφωνα με τον Πάρι Κούτσικο ποία είναι το κυριότερη επιρροή ενός γραφίστα

- στη χρήση του από τον άνθρωπο - στην καλλιτεχνική της διάσταση - Κανένα απο τα παραπάνω -Ολα τα παραπανω

-οι τάσεις τις εποχής -οι γνώσεις τους - η ζωή του - οι άλλοι καλλιτέχνες

Διαδικασία Σχεδίασης 1.2 1.1 Τι είναι σχεδίαση

Σύγχρονοι σχεδιαστές, προσεγγίσεις, επιρροές 1.5 Πάρις Κουτσικος

Ποιό απο τα παρακάτω δεν ανήκει στις διακριτές φάσεις της διαδικασίας της σχεδίασης

Οι βασικές φόρμες σύμφωνα με τον Καντίνσκι είναι - το ισόπλευρο τρίγωνο - το τετράγωνο - ο κύκλος - όλα τα παραπάνω

- Ανάλυση - Σχεδίαση -Ολοκλήρωση -Ανάπτυξη

Βασικές έννοιες στη γραφιστική, 3 Φόρμα-αντιφόρμα

Διαδικασία Σχεδίασης 1.4.3 1.4 Διαδικασία της Σχεδίασης

Ποιό απο τα παρακάτω είναι το σωστό - Σε μια γραφιστική σύνθεση έχει ενδιαφέρον η χρήση διαφορετικών μεγεθών γραμμάτων της ίδιας τυπογραφικής οικογένειας. - Σε μια γραφιστική σύνθεση έχει ενδιαφέρον η χρήση διαφορετικών μεγεθών γραμμάτων διαφορετικής τυπογραφικής οικογένειας. - Σε μια γραφιστική σύνθεση έχει ενδιαφέρον η χρήση ίδιων μεγεθών γραμμάτων της ίδιας τυπογραφικής οικογένειας. - Σε μια γραφιστική σύνθεση έχει ενδιαφέρον η χρήση ίδιων μεγεθών γραμμάτων διαφορετικής τυπογραφικής οικογένειας.

Σύμφωνα με τον Αρβανίτη ποίο είναι το ζητόυμενο στη γραφιστική/οπτική επικοινωνία - η λιτότητα - η καλαισθησία - το ντιζαιν - η εκτέλεση 1 Σύγχρονοι σχεδιαστές, προσεγγίσεις, επιρροές 1.2 Δημήτρης Αρβανίτης

Βασικές έννοιες στη γραφιστική, 10 Τυπογραφικό Στοιχείο 9


3

o σκέλος


Ζ εβ ελ άκη Τ ό νι α - Γ Τ Π 5 1 - Ε ρ γ ασ ί α Τ έ τ αρ τ η

To λογότυπο “Το λογότυπο αποτελεί τη γραφιστική αποτύπωση ενός εμπορικού σήματος (έμβλημα/σύμβολο) μιας επιχείρησης, ενός οργανισμού ή ενός ιδρύματος, το οποίο εκφράζει την εταιρική του ταυτότητα και χρησιμοποιείται με σκοπό να την επικοινωνήσει στην αγορά και να την κάνει αναγνωρίσιμη. Το λογότυπο εκφράζεται από ένα γραφιστικό σχέδιο/σύμβολο, το όνομα της εταιρίας/οργανισμού, ή συνδυασμός και των δύο. Καθώς το λογότυπο είναι συνυφασμένο με την εταιρική ταυτότητα της επιχείρησης που εκπροσωπεί και την κάνει αναγνωρίσιμη, αυτό θα πρέπει να παραμένει αμετάβλητο σε κάθε μορφή οπτικής επικοινωνίας, είτε αυτή είναι έντυπη, είτε ηλεκτρονική ή outdoor. Ένα καλά σχεδιασμένο λογότυπο θα πρέπει να συνδυάζει τα τυπογραφικά και γραφιστικά στοιχεία με τέτοιο τρόπο, ώστε αφενός να εκφράζει απόλυτα το ύφος, τη φιλοσοφία, το όραμα, τις αξίες και τους στόχους της εταιρίας/οργανισμού που εκπροσωπεί και αφετέρου να προσελκύει το κοινό στο οποίο απευθύνεται.”

Στην προκειμένη εργασία μας ζητήθηκε να σχεδιαστεί λογότυπο ή σήμα- λογότυπο για το Onlabs, ένα εκπαιδευτικό 3D εικονικό περιβάλλον που προσομοιώνει τη βιολογία σε εργαστήριο του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και χρησιμοποιείται για την εκπαίδευση των φοιτητών βιολογίας κάνοντας κατάλληλη χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού με τη διεξαγωγή πειραμάτων. Έπειτα από πειραματισμό με διάφορα λογότυπα, τα οποία όμως θεώρησα ότι δεν εκφράζουν το θέμα, καθώς και το γεγονός ότι τα έβρισκα κάπως κοινότυπα, κατέφυγα σε μια πιο τολμηρή λύση, χρησιμοποιώντας μια γραμματοσειρά η οποία μέσω της γραμμικότητάς της έδεσε με το ύφος που ήθελα να δώσω στο λογότυπο. Μέσα από τις γεωμετρίες και τα σχήματα θεωρώ ότι αποδίδονται νοητά έννοιες της βιολογίας όπως η έλικα του dna κοκ. Μια μικρή επιφύλαξη υπάρχει ως προς την αναγνωσιμότητα και την ευκρίνειά του αλλά θέλησα να το κρατήσω ως τελική λύση γιατί στην υλοποίηση του το βρήκα πρωτότυπο και ευφάνταστο.

Τα χρώματα που χρησιμοποιήθηκαν ανήκουν στην παλέτα του τουρκουάζ, ένα χρώμα χαρούμενο και ζωντανό, το οποίο ταιριάζει με τα διαλύματα της βιολογίας και επίσης δίνει μια φρεσκάδα και παρακινεί το χρήστη να διαδράσει και να μην αντιμετωπίσει την εφαρμογή σαν κάτι βαρετό.

11


Ζ εβ ελ άκη Τ ό νι α - Γ Τ Π 5 1 - Ε ρ γ ασ ί α Τ έ τ αρ τ η

Γενικά προσχέδια λογοτύπων

Onlabs

Onlabs

Onlabs

12

Onlabs


Ζ εβ ελ άκη Τ ό νι α - Γ Τ Π 5 1 - Ε ρ γ ασ ί α Τ έ τ αρ τ η

Προσχέδια τελικής ιδέας

13


Ζ εβ ελ άκη Τ ό νι α - Γ Τ Π 5 1 - Ε ρ γ ασ ί α Τ έ τ αρ τ η

Η τελική πρόταση

14


Ζ εβ ελ άκη Τ ό νι α - Γ Τ Π 5 1 - Ε ρ γ ασ ί α Τ έ τ αρ τ η

16


Ζ εβ ελ άκη Τ ό νι α - Γ Τ Π 5 1 - Ε ρ γ ασ ί α Τ έ τ αρ τ η

23 cm

11.5 cm

Τσαμαδού 13-15 ΤΚ 26222 Πάτρα t. 2610367538 e: onlabs@eap.gr

ΤΟΝΙΑ ΖΕΒΕΛΑΚΗ Ραδαμάνθυος 31 ΤΚ 74100 Ρέθυμνο

Ο φάκελος

μπροστά όψη

Το φάκελος για το εργαστήριο του Onlabs του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου σχεδιαστηκε βασισμένος στα χρώματα και τα pattern που χρησιμοποιήθηκαν και στο λογότυπο σε κοινή λογική με το φάκελο, βασισμένο στο λογότυπο, παρέχοντας τις απαραίτητες σχετικές πληροφορίες.

ΤΣΑΜΑΔΟΥ 13-15 ΤΚ 26222 ΠΑΤΡΑ t. 2610367538 e. onlabs@eap.gr

πίσω όψη

17


ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

H επιστολή Το επιστολόχαρτο έχει σχεδιαστεί σε κοινή λογική με το φάκελο, βασισμένο στο λογότυπο, με το pattern των οριζόντιων γραμμών να επαναλαμβάνεται στο κάτω μέρος της σελίδας Α4 μαζί με τα στοιχεία επικοινωνίας του εργαστηρίου.

ΤΣΑΜΑΔΟΥ 13-15 ΤΚ 26222 ΠΑΤΡΑ

t. 2610367538

e. onlabs@eap.gr


ΕΛΛΗΝΙ ΚΟ ΑΝΟΙ ΚΤΟ ΠΑΝΕ ΠΙΣ ΤΗΜ ΙΟ


Ζ εβ ελ άκη Τ ό νι α - Γ Τ Π 5 1 - Ε ρ γ ασ ί α Τ έ τ αρ τ η

H ιστοσελίδα Αντλώντας τα απαραίτητα στοιχεία από τον παρακάτω σύνδεσμο: https://sites.google.com/site/onlabseap/about σχεδιάστηκε η πρόταση για την εισαγωγική σελίδα της ιστοσελίδας του Onlabs

20


HELLENIC OPEN UNIVERSITY

ΕΝ | GR

About

SEARCH

Download

Play & Learn

Evaluate

Release History

Publicity & Publications

Team

Contact

About Onlabs is an educational 3D Virtual Environment simulating the biology lab of the Hellenic Open University and used for training biology students in making appropriate use of the laboratory equipment and conducting experiments. Watch the brief video here, too. O n la b s ’s p u r p o s e Universities and medical companies face constantly the challenge of training new students and employees in the use of their laboratories. Yet the existing space and time limitations along with the high cost and sensitivity of some laboratory instruments, which are therefore not fully exposed to manipulation, as well the safety rules that must be strictly abided by, result to a stiff and not always successful training procedure. Moreover, the trainees don’t usually have the opportunity to make improper use of the equipment and learn by “trial-and-error”; rather they are instructed what to do and what not to do which definitely doesn’t result to the best learning outcome. Onlabs’s target is to overcome all those obstacles and provide the trainees with a test-bed simulation, yet realistic, environment, where the aforementioned time and space limitations are not imposed, in order to experiment and make as many mistakes as they wish in order to learn, but, on the other hand, their mission is not considered to be accomplished unless they‘ve made the correct steps and in the correct order, too. A d v e n tu r e G a m e - lik e in te r a c tio n In Onlabs, the interaction between the user and the environment is similar to the one of an adventure game; the user makes use of the arrow keys to navigate in it and the mouse to press buttons, turn knobs, use specific objects alone or in pairs and collect several of them in their inventory for later use.

CONTACT TSAMADOU 13-15 ΤΚ 26222 PATRA t. 2610367538 | e. onlabs@eap.gr


HELLENIC OPEN UNIVERSITY

ΕΝ | GR

About

Download

Play & Learn

Evaluate

Release History

Publicity & Publications

Team

Contact

About SEARCH

Onlabs is an educational 3D Virtual Environment s imulating the biology lab of the Hellenic Open University and used for training biology students in making appropriate us e of the laboratory equipment and conducting experiments . Watch the brief video here, too. O n la b s ’s p u r p o s e Univers ities and medical companies face constantly the challenge of training new students and employees in the use of their laboratories. Yet the ex isting space and time limitations along with the high cost and sensitivity of some laboratory instruments , which are therefore not fully exposed to manipulation, as well the safety rules that must be s trictly abided by, result to a stiff and not always success ful training procedure. Moreover, the trainees don’t us ually have the opportunity to make improper use of the equipment and learn by “trial-and-error”; rather they are instructed what to do and what not to do which definitely doesn’t result to the best learning outcome. Onlabs ’s target is to overcome all thos e obstacles and provide the trainees with a test-bed simulation, yet realistic, environment, where the aforementioned time and space limitations are not imposed, in order to experiment and make as many mis takes as they wish in order to learn, but, on the other hand, their miss ion is not cons idered to be accomplished unless they‘ve made the correct s teps and in the correct order, too. A d v e n tu r e G a m e - l ik e in te r a c t io n In Onlabs, the interaction between the user and the environment is similar to the one of an adventure game; the user makes use of the arrow keys to navigate in it and the mouse to press buttons , turn knobs, use specific objects alone or in pairs and collect s everal of them in their inventory for later us e.

CONTACT TSAMADOU 13-15 ΤΚ 26222 PATRA | t. 2610367538 | e. onlabs@eap.gr

Zevelaki erg4 gtp51  

EAP GTP51 2016 ergasia 4

Zevelaki erg4 gtp51  

EAP GTP51 2016 ergasia 4

Advertisement