Page 1

DVD - BD - Vídeos. Intradiba

administració

DVD - BD - Vídeos

aprenentatge permanent

Entrades alfabètiques de matèria

catalogació

Divulgatius

col—lecció

Pel—lícules cinematogràfiques

centre de recursos

Documentals de creació

comunitatXBM

Musicals

estadístiques

Representacions teatrals

estàndards formació

Página 1 de 3

30-3-11

Divulgatius Es fan constar les següents mencions de responsabilitat:

informació de la gerència Autor, si n'hi ha un o més de clars llistes i codis Director/s LOPD Realitzador/s, si no apareix el director a la descripció notícies plans d'acció i memòries anuals pregunta a la biblioteca préstec promoció tecnologies

Notes: De títol del contenidor quan sigui diferent del títol propi. Aquest títol genera una entrada secundària de títol variant. Menció "Dibuixos animats" quan es tracti d'aquesta forma artística Nota de resum obligatòria Nota de menció de la durada de la filmació. Ex: durada del documental: 52 min

Encapçalaments

tràmits Encapçalament principal: habitualment és el títol propi, excepte en casos on trobem una clara menció d'autor Encapçalaments secundaris: d'autor: Només dels directors que apareixen a l'etiqueta 245 de títol: Títol variant, quan n'hi hagi

Pel—lícules cinematogràfiques Canvis en relació a com es catalogaven amb VTLS Per evitar tenir una pel—lícula catalogada moltes vegades, sense que canviï en absolut el contingut del document, hem estudiat com unificar al màxim els registres. Al mateix temps, eliminarem aquells camps que no aporten informació d'interès.

Canvis principals: Queda eliminat: Nota de contingut, on es relacionaven extres, escenes refusades, entrevistes amb el director, etc. Col—lecció. Habitualment és una informació donada només al contenidor. Menció de responsabilitat referent al productor

NO cal fer registre nou: Quan la pel—lícula ja està catalogada i coincideixen: Títol Director Actors Suport (DVD, BD, VHS) Català i/o castellà entre les opcions de llengua

Per tant, no cal fer registre nou si només canvia l'editorial. Excepcions: S'ha de fer registre nou si hi ha canvis en: Nombre de volums (1 DVD, 2 DVD...) Edicions colorejades de pel—lícules en blanc i negre Amb narració oral per a deficients visuals Amb codificació per a deficients auditius Edicions pensades per a l'aprenentatge de llengües (Speak Up) Edicions en les quals no hi hagi català ni castellà com a opcions de llengua Versions esteses del director (quan es menciona explícitament)

https://intradiba2.diba.cat/xt/bib/Catalogacio/dvd.asp

24/08/2012


DVD - BD - Vídeos. Intradiba

Página 2 de 3

Descripció i punts d'accés Mencions de responsabilitat: director Notes: Nota sobre les llengües i subtítols del document Quan coincideixen les llengües de les opcions de so amb les de subtítols la redacció de la nota és: Opcions de so i subtítols: castellà i anglès Quan no coincideixin, la redacció de la nota és: Opcions de so: castellà i anglès; subtítols en francès Si el so és en més de tres llengües: Opcions de so en diverses llengües Si hi ha subtítols en més de 3 llengües Subtítols en diverses llengües Ex: Opcions de so: castellà, anglès i portuguès; subtítols en diverses llengües. Opcions de so i subtítols en diverses llengües (el so està en més de 3 llengües i els subtítols també) Intèrprets principals (els destacats tipogràficament, fins a 3) Any de realització de la pel—lícula original. Ex: Realitzada el 2008 Nota de menció de la durada de la pel—lícula. Ex.: Durada de la pel—lícula: 82 min Nota de públic a qui va destinada, amb el redactat següent: Per a tots els públics No recomanada per a menors de (x) anys Encapçalaments Encapçalament principal: sempre pel títol Encapçalaments secundaris: director, sempre intèrprets principals, fins a 3 Matèries Pel—lícules cinematogràfiques per a sords (si té la codificació adequada)

Documentals de creació Hi ha vídeos que, encara que siguin documentals, tenen una projecció comercial, estan dirigits per directors de cinema, el públic en general coneix els títols, tenen una durada semblant a la de les pel—lícules, i no responen a la idea que tenim dels documentals corrents, tipus National Geographic. Podríem dir que es tracta de Documentals de creació, denominació que utilitzen alguns entesos. Per tant, i encara que costi redactar una norma perquè les fronteres no són molt clares, pensem que els següents títols estan millor i més accessibles amb les pel—lícules cinematogràfiques que no intercal—lats amb la signatura que els correspondria: Balseros

b12783341

La pelota vasca

b13240298

Promises

b13099954

La Casita Blanca b13142070 En construcción

b12784837 (vídeo)/ b15543754 (DVD)

11/9

b1275447x

Musicals A l'etiqueta 245, només es fa menció de responsabilitat dels autors o intèrprets musicals, no dels realitzadors de l'enregistrament. Segell i número de catàleg editorial, quan aparegui en el document (etiqueta 028). Encapçalaments Entrada principal per l'autor o l'intèrpret igual que en els enregistraments sonors. En els enregistraments de ballets, entrada principal pel grup de ballet i secundària del compositor. Matèries Les mateixes que en els enregistraments sonors

Representacions teatrals Descripció Es fa menció de la companyia teatral (si n'hi ha), de l'autor de l'obra, i del director teatral. Encapçalaments Quan l'obra sigui representada per una companyia amb un nom propi, es fa l'entrada principal per aquesta companyia i secundària de l'autor de l'obra.

https://intradiba2.diba.cat/xt/bib/Catalogacio/dvd.asp

24/08/2012


DVD - BD - Vídeos. Intradiba

Página 3 de 3

Quan no sigui representada per una companyia amb un nom propi, es fa l'entrada principal pel títol de l'obra i secundària de l'autor de l'obra.

https://intradiba2.diba.cat/xt/bib/Catalogacio/dvd.asp

24/08/2012

Descripcio catalográfica de películes  

Descripció de documents audiovisuals

Descripcio catalográfica de películes  

Descripció de documents audiovisuals

Advertisement