Page 1

POROČILO O DELU NA PODROČJU KRIMINALITETE V LETU 2002 (statistična priloga)


Kazalo

POLICIJSKI DOKUMENTI V LETIH 2001 - 2002 ........................................................................................................................................... 2 PREDLAGALNI DELIKTI V LETIH 2001 - 2002 ............................................................................................................................................ 3 STRUKTURA VSEH OSUMLJENCEV, OVADENIH V LETIH 2001 - 2002................................................................................................. 4 STRUKTURA KD, ZA KATERA JE POLICIJA PODALA KAZENSKE OVADBE V LETIH 2001 - 2002 ................................................. 5 STRUKTURA KD, ZA KATERA JE POLICIJA PODALA POROČILA DRŽAVNIM TOŽILCEM V LETIH 2001 - 2002 ...................... 10

-1-


GPU RS

SIT

POLICIJSKI DOKUMENTI V LETIH 2001 - 2002 TABELA: KDPL020 / CELOTNA KRIMINALITETA

/

ENOTA OBRAVNAVE: R SLOVENIJA

DATUM : 24/01/2003

ŠTEVILO DOKUMETOV PORAST/ UPAD 2001 2002 (V %) 74.545 78.432 5,21 54.933 57.545 4,75 8.670 9.299 7,25 7.510 8.224 9,51 3.432 3.364 -1,98 142.231 168.357 18,37 31.180 41.021 31,56 19.925 24.351 22,21 1.374 2.035 48,11 104 168 61,54 5 3 -40,00 9.770 11.420 16,89 2 7 250,00 . 2.880 100,00 . 157 100,00 1.372 1.582 15,31 17 20 17,65 . 3 100,00 16 16 0,00 . 1 100,00 1 . -100,00 146.802 170.447 16,11 396.147 459.859 16,08

VRSTA DOKUMENTA ZAKLJUČNI DOKUMENTI = SKUPAJ KAZENSKA OVADBA POROČILO V DOPOLNITEV KAZENSKE OVADBE POROČILO O PREDLAGALNEM DELIKTU BREZ PREGONA POROČILO O DRUGEM DEJANJU (148/7 ČL.ZKP) URADNI ZAZNAMKI = SKUPAJ ZAPIS.PREISK.DEJANJ,POL.UKREPOV,POSTOPKOV = SKUPAJ OGLED KRAJA KAZNIVEGA DEJANJA HIŠNA PREISKAVA OSEBNA PREISKAVA IDENTIFIKACIJSKI POSTOPEK ZASEG PREDMETOV POLIGRAFSKO TESTIRANJE SPREJEM PREDLOGA ZA PREGON UMIK PREDLOGA ZA PREGON ODLOČBA O PRIDRŽANJU = SKUPAJ RAZPISI = SKUPAJ RAZPIS TIRALICE RAZPIS ISKANJA OSEBE RAZPIS ISKANJA PREDMETOV RAZPIS RAZGLASA DRUGO S K U P A J:

-2-


GPU RS

SIT

PREDLAGALNI DELIKTI V LETIH 2001 - 2002 DATUM : 24/01/2003

TABELA: KDPL006 / CELOTNA KRIMINALITETA ENOTA OBRAVNAVE KABINET MINISTRA/ KABINET GDP OPERATIVNO KOMUNIKACIJSKI CENTER PU CELJE PU KOPER PU KRŠKO PU KRANJ PU LJUBLJANA PU MARIBOR PU MURSKA SOBOTA PU NOVA GORICA PU NOVO MESTO PU POSTOJNA PU SLOVENJ GRADEC SKUPAJ

ŠTEVILO KD S PODLAGO ZA PREGON 2000 2001 . . . . 2.712 3.265 1.328 1.218 783 836 1.417 1.650 11.562 12.208 3.271 2.643 1.486 1.415 934 1.191 1.272 1.316 525 557 832 712 26.122 27.011

-3-

PORAST/ UPAD (V %) . . 20,39 -8,28 6,77 16,44 5,59 -19,20 -4,78 27,52 3,46 6,10 -14,42 3,40

ŠTEVILO KD BREZ PODLAGE ZA PREGON 2000 2001 1 1 1 . 2.229 2.162 781 1.008 351 408 726 832 514 810 724 589 310 428 643 818 859 799 169 188 207 175 7.515 8.218

PORAST/ UPAD (V %) 0,00 -100,00 -3,01 29,07 16,24 14,60 57,59 -18,65 38,06 27,22 -6,98 11,24 -15,46 9,35


GPU RS

SIT

STRUKTURA VSEH OSUMLJENCEV, OVADENIH V LETIH 2001 - 2002 DATUM : 24/01/2003

TABELA: KDPL014 / CELOTNA KRIMINALITETA / ENOTA OBRAVNAVE: R SLOVENIJA STRUKTURA

2001 ŠT.OSUML.

SPOL SKUPAJ MOŠKI ŽENSKE STAROST SKUPAJ 14 DO 17 LET 18 DO 20 LET 21 DO 30 LET 31 DO 40 LET 41 DO 50 LET 51 LET IN VEČ NEZNANO DRŽAVLJANSTVO SKUPAJ 1.SLOVENIJE 2.BOSNA IN HERCEGOVINA 3.HRVAŠKA 4.MAKEDONIJA 5.ZRJ DRUGA DRŽAVLJANSTVA NARODNOST SKUPAJ 1.NI PODATKA 2.SLOVENSKA 3.MUSLIMANSKA 4.ROMSKA 5.SRBSKA DRUGE NARODNOSTI ZAPOSLITEV SKUPAJ ŠOLANJE BREZ ZAPOSLITVE REDNA ZAPOSLITEV ZAČ.ZAPOSLITEV(PRILOŽN.,DOL.ČAS) UPOKOJENEC PRESTAJANJE KAZNI(MLAD.,ZAPOR) SLUŽENJE VOJAŠKEGA ROKA

19.439 16.582 2.857 19.439 2.671 2.438 5.458 3.869 3.059 1.922 22 19.439 16.997 499 390 245 231 1.077 19.439 13.236 5.015 257 198 173 560 18.071 2.828 7.801 6.114 281 970 65 12

2002 DELEŽ 100,00% 85,30% 14,70% 100,00% 13,74% 12,54% 28,08% 19,90% 15,74% 9,89% 0,11% 100,00% 87,44% 2,57% 2,01% 1,26% 1,19% 5,54% 100,00% 68,09% 25,80% 1,32% 1,02% 0,89% 2,88% 100,00% 15,65% 43,17% 33,83% 1,55% 5,37% 0,36% 0,07%

ŠT.OSUML. 19.548 16.720 2.828 19.548 2.337 2.462 5.638 3.814 3.196 2.085 16 19.548 17.454 485 345 343 242 679 19.548 13.482 5.012 242 220 179 413 17.732 2.447 8.086 5.869 263 964 94 9

DELEŽ 100,00% 85,53% 14,47% 100,00% 11,96% 12,59% 28,84% 19,51% 16,35% 10,67% 0,08% 100,00% 89,29% 2,48% 1,76% 1,75% 1,24% 3,47% 100,00% 68,97% 25,64% 1,24% 1,13% 0,92% 2,11% 100,00% 13,80% 45,60% 33,10% 1,48% 5,44% 0,53% 0,05%

PORAST/ UPAD (V %) 0,56 0,83 -1,02 0,56 -12,50 0,98 3,30 -1,42 4,48 8,48 -27,27 0,56 2,69 -2,81 -11,54 40,00 4,76 -36,95 0,56 1,86 -0,06 -5,84 11,11 3,47 -26,25 -1,88 -13,47 3,65 -4,01 -6,41 -0,62 44,62 -25,00

GPU RS -4-

SIT


STRUKTURA KD, ZA KATERA JE POLICIJA PODALA KAZENSKE OVADBE V LETIH 2001 - 2002 DATUM : 24/01/2003

TABELA: KDPL017 / CELOTNA KRIMINALITETA / ENOTA OBRAVNAVE: R SLOVENIJA ZAKON == SKUPAJ KD02

KD95

POGLAVJE

== SKUPAJ STA PREN. KD IZ STAREGA KZ

== SKUPAJ ŽIT KD ZOPER ŽIVLJ.IN TELO

ČPS KD ZOPER ČLOV.PRAVICE IN SVOBOŠČINE

ČLEN

SKUPAJ 127 128 129 130 131 133 134 135 136 137 138 139 140 SKUPAJ

2001 74.795 1 1 . 1 74.794 2.621 61 3 11 1 1 1.734 398 18 23 366 1 . 4 2.875

2002 77.218 1 1 1 . 77.217 2.906 78 2 6 . 1 2.049 389 21 15 342 . 1 2 3.236

PORAST/ UPAD (V %) 3,24 0,00 0,00 100,00 -100,00 3,24 10,87 27,87 33,33 -45,45 -100,00 0,00 18,17 -2,26 16,67 -34,78 -6,56 100,00 100,00 -50,00 12,56

141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 152 154 155 157 158 159

. 27 102 14 2.041 224 5 . 9 7 405 16 . 1 1 23

1 12 110 4 2.354 253 8 3 13 22 427 11 1 . . 17

100,00 -55,56 7,84 -71,43 15,34 12,95 60,00 100,00 44,44 214,29 5,43 -31,25 100,00 -100,00 -100,00 -26,09

SKUPAJ 127 130

ŠTEVILO KD

-5-

ŠT.PREISKAN. KD

DELEŽ PREISK.KD

ŠKODA (V MIO SIT)

2001 35.210 . . . . 35.210 2.461 57 3 11 1 1 1.621 362 14 23 363 1 . 4 2.631

2002 36.744 1 1 1 . 36.743 2.695 75 2 6 . 1 1.894 344 20 15 335 . 1 2 2.948

2001 47,08% 0,00% 0,00% . 0,00% 47,08% 93,90% 93,44% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 93,48% 90,95% 77,78% 100,00% 99,18% 100,00% . 100,00% 91,51%

2002 47,58% 100,00% 100,00% 100,00% . 47,58% 92,74% 96,15% 100,00% 100,00% . 100,00% 92,44% 88,43% 95,24% 100,00% 97,95% . 100,00% 100,00% 91,10%

2001 34.263,09 . . . . 34.263,09 9,44 0,25 . . . . 0,37 8,70 . . 0,12 . . . 34,45

2002 33.524,26 44,00 44,00 44,00 . 33.480,26 1,70 1,11 . . . . 0,43 0,13 . . 0,04 . . . 6,59

. 26 99 14 1.939 220 5 . 8 5 277 13 . 1 1 23

1 12 104 4 2.210 247 8 3 12 16 307 6 1 . . 17

. 96,30% 97,06% 100,00% 95,00% 98,21% 100,00% . 88,89% 71,43% 68,40% 81,25% . 100,00% 100,00% 100,00%

100,00% 100,00% 94,55% 100,00% 93,88% 97,63% 100,00% 100,00% 92,31% 72,73% 71,90% 54,55% 100,00% . . 100,00%

. 10,48 0,02 . 0,33 . . . . 0,07 3,31 . . . . 20,24

. 0,05 0,03 . 1,60 0,01 0,11 . . 0,01 2,64 . . . . 2,14


ZAKON

POGLAVJE

ČLEN

ŠTEVILO KD

SKUPAJ

.

2

PORAST/ UPAD (V %) 100,00

162 163 SKUPAJ

. . 29

1 1 24

169 170 171 SKUPAJ 180 181 182 183 184 185 186 187 SKUPAJ 190 194 196 197 SKUPAJ

18 2 9 437 82 73 13 221 15 3 17 13 1.545 5 3 1.140 397 266

200 201 202 203 SKUPAJ 205 206 207 208 209 210 SKUPAJ 211 212 213 214 215 216 217 218

2001 KD95

VPV KD ZOPER VOLIL.PRAVICO IN VOLITVE

ČDI KD ZOPER ČAST IN DOBRO IME

SPN KD ZOPER SPOLNO NEDOT.

ČLZ KD ZOPER ČLOV.ZDRAVJE

ZDM KD ZOPER ZAKONS.ZVEZO, DRUŽ., MLADINO

DRS KD ZOPER DEL.RAZMER. IN SOCI.VARNOST

PRE KD ZOPER PREMOŽENJE

2002

ŠT.PREISKAN. KD .

2

.

2002 100,00%

100,00 100,00 -17,24

. . 27

1 1 19

. . 93,10%

16 3 5 474 86 76 17 239 28 . 21 7 1.539 4 1 1.164 370 384

-11,11 50,00 -44,44 8,47 4,88 4,11 30,77 8,14 86,67 -100,00 23,53 -46,15 -0,39 -20,00 -66,67 2,11 -6,80 44,36

17 2 8 409 75 68 13 209 15 3 17 9 1.494 5 3 1.092 394 262

13 2 4 430 77 65 17 216 28 . 20 7 1.481 4 1 1.111 365 381

36 167 4 59 166

50 220 4 110 157

38,89 31,74 0,00 86,44 -5,42

34 165 4 59 166

113 1 2 39 11 . 54.872 24.324 17.058 503 76 859 531 3.780 377

107 . 1 23 25 1 55.819 24.079 18.088 449 78 1.170 365 3.032 474

-5,31 -100,00 -50,00 -41,03 127,27 100,00 1,73 -1,01 6,04 -10,74 2,63 36,20 -31,26 -19,79 25,73

113 1 2 39 11 . 18.101 6.916 3.139 260 54 600 232 3.519 340

-6-

2001

DELEŽ PREISK.KD

2002

2001

ŠKODA (V MIO SIT) 2001

2002 .

.

100,00% 100,00% 79,17%

. . .

. . 0,05

94,44% 100,00% 88,89% 93,59% 91,46% 93,15% 100,00% 94,57% 100,00% 100,00% 100,00% 69,23% 96,70% 100,00% 100,00% 95,79% 99,24% 98,50%

81,25% 66,67% 80,00% 90,72% 89,53% 85,53% 100,00% 90,38% 100,00% . 95,24% 100,00% 96,23% 100,00% 100,00% 95,45% 98,65% 99,22%

. . . . . . . . . . . . 0,00 . . 0,00 . 22,91

0,05 . . . . . . . . . . . 0,00 . . 0,00 . 50,46

49 218 4 110 156

94,44% 98,80% 100,00% 100,00% 100,00%

98,00% 99,09% 100,00% 100,00% 99,36%

. . . 22,91 36,23

. . . 50,46 169,32

107 . . 23 25 1 17.457 6.261 3.356 211 59 704 182 2.769 431

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% . 32,99% 28,43% 18,40% 51,69% 71,05% 69,85% 43,69% 93,10% 90,19%

100,00% . 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 31,27% 26,00% 18,55% 46,99% 75,64% 60,17% 49,86% 91,33% 90,93%

34,61 0,41 . . 1,21 . 19.130,65 3.875,02 6.819,24 164,70 2,97 586,56 153,42 6.544,89 13,60

53,24 . . 114,20 1,89 . 14.845,79 2.193,26 6.191,54 202,60 2,39 340,50 99,61 3.785,64 180,99


ZAKON

POGLAVJE

ČLEN

ŠTEVILO KD

219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 SKUPAJ 232 233 234 234A 234B 235 236 237 238 239 240 241 242 244 245 246 247 248 249 250 252 253 254 255 SKUPAJ 256 257 258 259 260 SKUPAJ

3 17 1.203 2 13 5.986 2 67 1 28 42 6.885 3 6 63 771 . 9 3 1 6 . 292 . 6 333 448 14 16 1 1.857 1.049 11 1.865 121 10 2.470 2.112 207 122 1 28 163

6 16 1.543 11 11 6.356 6 69 3 27 36 7.749 7 4 93 2.079 2 8 . 10 7 1 253 3 1 185 520 34 12 10 987 910 5 2.516 99 3 2.209 2.019 53 130 2 5 181

PORAST/ UPAD (V %) 100,00 -5,88 28,26 450,00 -15,38 6,18 200,00 2,99 200,00 -3,57 -14,29 12,55 133,33 -33,33 47,62 169,65 100,00 -11,11 -100,00 900,00 16,67 100,00 -13,36 100,00 -83,33 -44,44 16,07 142,86 -25,00 900,00 -46,85 -13,25 -54,55 34,91 -18,18 -70,00 -10,57 -4,40 -74,40 6,56 100,00 -82,14 11,04

261 262

72 6

63 21

-12,50 250,00

2001 KD95

PRE KD ZOPER PREMOŽENJE

GOS KD ZOPER GOSPODARSTVO

PRP KD ZOPER PRAVNI PROMET

URD KD ZOPER URADNO DOLŽN. JAVNA POOBL.

2002

-7-

ŠT.PREISKAN. KD

DELEŽ PREISK.KD

2001

2002

ŠKODA (V MIO SIT)

3 17 1.187 2 4 1.725 2 33 1 27 40 5.226 3 6 61 758 . 9 3 1 6 . 289 . 6 324 444 14 16 1 251 1.029 11 1.863 121 10 2.346 1.997 203 117 1 28 146

6 16 1.533 11 8 1.821 4 21 3 27 34 6.790 7 4 90 2.049 2 8 . 10 7 1 242 3 1 174 514 34 12 10 128 885 5 2.504 97 3 2.099 1.915 51 126 2 5 161

2001 100,00% 100,00% 98,67% 100,00% 30,77% 28,82% 100,00% 49,25% 100,00% 96,43% 95,24% 75,90% 100,00% 100,00% 96,83% 98,31% . 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% . 98,97% . 100,00% 97,30% 99,11% 100,00% 100,00% 100,00% 13,52% 98,09% 100,00% 99,89% 100,00% 100,00% 94,98% 94,55% 98,07% 95,90% 100,00% 100,00% 89,57%

2002 100,00% 100,00% 99,35% 100,00% 72,73% 28,65% 66,67% 30,43% 100,00% 100,00% 94,44% 87,62% 100,00% 100,00% 96,77% 98,56% 100,00% 100,00% . 100,00% 100,00% 100,00% 95,65% 100,00% 100,00% 94,05% 98,85% 100,00% 100,00% 100,00% 12,97% 97,25% 100,00% 99,52% 97,98% 100,00% 95,02% 94,85% 96,23% 96,92% 100,00% 100,00% 88,95%

2001 0,62 26,70 89,92 . 5,25 656,84 0,03 101,11 0,50 0,46 88,83 13.396,49 11,38 222,55 1.114,47 2.904,67 . 781,86 0,11 . 0,90 . 59,80 . 1,59 2.933,16 1.458,21 56,43 6,68 . 35,51 12,68 166,54 430,13 3.168,34 31,48 83,77 73,78 7,32 2,68 . . 162,44

2002 1,60 109,64 458,95 . 0,94 695,85 . 350,82 2,10 0,34 229,02 17.069,24 3.272,73 96,00 481,96 4.683,71 0,03 58,53 . 4,17 0,00 3,00 168,60 . . 4.083,40 980,82 1.048,97 11,57 . 15,11 5,93 100,00 284,13 1.753,58 17,00 173,97 159,76 7,57 6,64 . . 307,91

68 5

57 17

94,44% 83,33%

90,48% 80,95%

157,87 3,00

297,72 4,53


ZAKON

POGLAVJE

ČLEN

ŠTEVILO KD

263

8

34

PORAST/ UPAD (V %) 325,00

264 265 266 267 268 269 270 271 SKUPAJ 286 287 288 289 290 292 294 296 SKUPAJ 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 SKUPAJ

2 10 5 16 24 1 18 1 314 1 6 218 31 45 11 1 1 1.644 2 1 359 4 2 154 51 5 1 25 7 25 17 173 720 25 29 . 43 1 295

3 8 1 11 15 2 23 . 317 2 2 236 22 52 1 1 1 1.614 4 2 520 4 . 167 47 . . 25 4 23 20 175 548 15 41 1 17 1 379

317 318 320 324

254 14 27 .

337 17 24 1

2001 KD95

URD KD ZOPER URADNO DOLŽN. JAVNA POOBL.

PRA KD ZOPER PRAVOSODJE

JRM KD ZOPER JAVNI RED IN MIR

VAR KD ZOPER SPLOŠNO VARN. LJUDI,PREMO.

2002

-8-

ŠT.PREISKAN. KD 2001

DELEŽ PREISK.KD

2002

ŠKODA (V MIO SIT)

6

33

2001 75,00%

2002 97,06%

2001 1,54

2002 5,19

50,00 -20,00 -80,00 -31,25 -37,50 100,00 27,78 -100,00 0,96 100,00 -66,67 8,26 -29,03 15,56 -90,91 0,00 0,00 -1,82 100,00 100,00 44,85 0,00 -100,00 8,44 -7,84 -100,00 -100,00 0,00 -42,86 -8,00 17,65 1,16 -23,89 -40,00 41,38 100,00 -60,47 0,00 28,47

2 7 5 15 22 1 14 1 296 1 6 214 29 33 11 1 1 1.262 2 1 357 3 2 152 51 5 1 20 6 16 17 172 371 22 29 . 34 1 253

1 8 . 11 15 2 17 . 298 1 2 226 22 44 1 1 1 1.415 4 2 518 2 . 165 45 . . 17 3 16 20 173 394 12 39 1 3 1 285

100,00% 70,00% 100,00% 93,75% 91,67% 100,00% 77,78% 100,00% 94,27% 100,00% 100,00% 98,17% 93,55% 73,33% 100,00% 100,00% 100,00% 76,76% 100,00% 100,00% 99,44% 75,00% 100,00% 98,70% 100,00% 100,00% 100,00% 80,00% 85,71% 64,00% 100,00% 99,42% 51,53% 88,00% 100,00% . 79,07% 100,00% 85,76%

33,33% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 73,91% . 94,01% 50,00% 100,00% 95,76% 100,00% 84,62% 100,00% 100,00% 100,00% 87,67% 100,00% 100,00% 99,62% 50,00% . 98,80% 95,74% . . 68,00% 75,00% 69,57% 100,00% 98,86% 71,90% 80,00% 95,12% 100,00% 17,65% 100,00% 75,20%

0,01 0,01 . 0,01 . . . . 9,92 . . 8,48 1,00 0,44 . . . 531,31 0,00 . 0,10 0,20 . 0,07 0,05 . . 0,02 0,12 0,22 . . 21,17 0,12 503,97 . 5,26 . 363,68

0,48 . . . . . . . 5,14 . . 4,30 . 0,84 . . . 38,04 . . 0,12 . . 0,22 . . . 0,01 0,00 0,17 . . 13,42 0,14 23,04 . 0,90 0,02 765,19

32,68 21,43 -11,11 100,00

215 14 24 .

247 17 20 1

84,65% 100,00% 88,89% .

73,29% 100,00% 83,33% 100,00%

336,49 10,68 16,51 .

740,55 16,50 8,15 .


ZAKON

POGLAVJE

ČLEN

ŠTEVILO KD

SKUPAJ

76

60

PORAST/ UPAD (V %) -21,05

326 327 328 329 SKUPAJ

12 50 5 9 131

5 47 3 5 155

333 334 336 337 338 339 341 342 343 344 SKUPAJ

34 . 1 5 1 2 9 20 57 2 5

373 376 387 389

. 1 2 2

2001 KD95

JPR KD ZOPER VARNOST JAVN. PROMETA

OKO KD ZOPER OKOL.,PROSTOR NARAVNE DOBRINE

ČLO KD ZOPER ČLOVEČNOST IN MEDNAR.PRAVO

2002

ŠT.PREISKAN. KD 2002

ŠKODA (V MIO SIT)

47

34

2001 61,84%

2002 56,67%

2001 310,84

2002 19,78

-58,33 -6,00 -40,00 -44,44 18,32

12 22 5 8 80

5 24 3 2 82

100,00% 44,00% 100,00% 88,89% 61,07%

100,00% 51,06% 100,00% 40,00% 52,90%

304,75 6,09 . . 170,95

1,00 18,73 . 0,05 27,07

29 2 . . 2 3 8 19 92 . 12

-14,71 100,00 -100,00 -100,00 100,00 50,00 -11,11 -5,00 61,40 -100,00 140,00

33 . . 4 1 2 8 17 14 1 3

27 2 . . . 3 8 15 27 . 10

97,06% . 0,00% 80,00% 100,00% 100,00% 88,89% 85,00% 24,56% 50,00% 60,00%

93,10% 100,00% . . 0,00% 100,00% 100,00% 78,95% 29,35% . 83,33%

159,87 . . 0,04 0,10 . 5,18 0,02 4,53 1,21 .

14,90 . . . 0,56 . 1,73 0,93 8,94 . .

2 . 10 .

100,00 -100,00 400,00 -100,00

. . 1 2

. . 10 .

. 0,00% 50,00% 100,00%

0,00% . 100,00% .

. . . .

. . . .

-9-

2001

DELEŽ PREISK.KD


GPU RS

SIT

STRUKTURA KD, ZA KATERA JE POLICIJA PODALA POROČILA DRŽAVNIM TOŽILCEM V LETIH 2001 - 2002 DATUM : 24/01/2003

TABELA: KDPL019N / CELOTNA KRIMINALITETA / ENOTA OBRAVNAVE: R SLOVENIJA ZAKON == SKUPAJ KD02

KD95

POGLAVJE

== SKUPAJ STA PREN. KD IZ STAREGA KZ

== SKUPAJ ŽIT KD ZOPER ŽIVLJ.IN TELO

ČPS KD ZOPER ČLOV.PRAVICE IN SVOBOŠČINE

ČLEN

SKUPAJ 127S 130S SKUPAJ 127 129 130 131 132 133 134 135 136 137 140 SKUPAJ 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 152 153 154 155 158 159 160

ŠT.DEJANJ OTROK 2001 655 . . . . 655 28 . . . . . 18 7 . . 3 . 23

2002 586 . . . . 586 33 1 . . . . 25 4 . . 3 . 21

PORAST/ UPAD (V %) -10,53 . . . . -10,53 17,86 100,00 . . . . 38,89 -42,86 . . 0,00 . -8,70

. . 1 . 6 7 . . . . 9 . . . . . .

. 1 . . 8 9 . . . 1 2 . . . . . .

. -100,00 100,00 . 33,33 28,57 . . . 100,00 -77,78 . . . . . .

- 10 -

ŠT.PREDL.DELIK. BREZ PREDLOGA 2001 2002 7.486 8.171 . . . . . . . . 7.486 8.171 204 243 . 3 . . . . . . . . 158 190 2 . . 1 . . 44 49 . . 509 650 . 5 2 . 275 29 2 1 3 3 186 . . . . 3 .

. 2 2 2 362 37 2 4 9 7 218 . 2 . 2 1 .

PORAST/ ŠT.DRUGIH KD BREZ UPAD PREGONA (V %) 2001 2002 9,15 3.053 2.933 . 3 3 . 3 3 . . 1 . 3 2 9,15 3.050 2.930 19,12 74 66 100,00 16 11 . 3 6 . 2 . . 1 . . . 1 20,25 37 33 -100,00 10 8 100,00 1 4 . 1 . 11,36 3 2 . . 1 27,70 139 171 . 60,00 0,00 100,00 31,64 27,59 0,00 300,00 200,00 133,33 17,20 . 100,00 . 100,00 -66,67 .

3 1 11 2 51 4 1 . . 2 48 . 10 . . 5 1

4 1 31 3 55 8 1 4 2 3 31 1 16 1 . 10 .

PORAST/ UPAD (V %) -3,93 0,00 0,00 100,00 -33,33 -3,93 -10,81 -31,25 100,00 -100,00 -100,00 100,00 -10,81 -20,00 300,00 -100,00 -33,33 100,00 23,02 33,33 0,00 181,82 50,00 7,84 100,00 0,00 100,00 100,00 50,00 -35,42 100,00 60,00 100,00 . 100,00 -100,00


ZAKON

POGLAVJE

ČLEN

ŠT.DEJANJ OTROK 2001

KD95

VPV KD ZOPER VOLIL.PRAVICO IN VOLITVE ČDI KD ZOPER ČAST IN DOBRO IME

SPN KD ZOPER SPOLNO NEDOT.

ČLZ KD ZOPER ČLOV.ZDRAVJE

ZDM KD ZOPER ZAKONS.ZVEZO, DRUŽ., MLADINO

DRS KD ZOPER DEL.RAZMER. IN SOCIALNO VARNOST

PRE KD ZOPER PREMOŽENJE

PORAST/ UPAD (V %)

2002

ŠT.PREDL.DELIK. BREZ PREDLOGA 2001 2002 .

PORAST/ UPAD (V %)

PORAST/ UPAD (V %) 100,00

SKUPAJ

.

.

.

162 SKUPAJ 169 170 171 173 SKUPAJ 180 181 182 183 184 186 187 SKUPAJ 188 189 190 194 196 197 SKUPAJ

. . . . . 11 . . 2 8 . . 1 2 . . . . 1 1 1

. . . . . 16 . 2 . 14 . . . 2 . . . . 1 1 .

. . . . . 45,45 . 100,00 -100,00 75,00 . . -100,00 0,00 . . . . 0,00 0,00 -100,00

2 . . 2 . 28 6 6 2 10 3 1 . 4 . . . . 3 1 19

9 5 2 2 . 32 11 6 1 14 . . . 8 . . 2 . 4 2 30

350,00 100,00 100,00 0,00 . 14,29 83,33 0,00 -50,00 40,00 -100,00 -100,00 . 100,00 . . 100,00 . 33,33 100,00 57,89

3 2 1 . . 97 17 15 4 50 5 2 4 72 . 1 3 . 63 5 56

14 4 4 5 1 84 8 4 2 63 1 1 5 87 1 1 9 3 68 5 61

366,67 100,00 300,00 100,00 100,00 -13,40 -52,94 -73,33 -50,00 26,00 -80,00 -50,00 25,00 20,83 100,00 0,00 200,00 100,00 7,94 0,00 8,93

200 201 203 204 SKUPAJ

1 . . . .

. . . . .

-100,00 . . . .

3 13 3 . 9

6 20 4 . 5

100,00 53,85 33,33 . -44,44

15 34 7 . 30

14 40 6 1 39

-6,67 17,65 -14,29 100,00 30,00

205 206 207 208 209 210 SKUPAJ 211 212 213 214 215 216 217 218

. . . . . . 574 381 48 15 . 9 3 3 25

. . . . . . 478 236 49 11 . 13 6 11 17

. . . . . . -16,72 -38,06 2,08 -26,67 . 44,44 100,00 266,67 -32,00

8 . . 1 . . 6.553 4.100 31 2 1 89 5 165 3

4 . . 1 . . 6.978 4.327 38 . . 170 5 212 7

-50,00 . . 0,00 . . 6,49 5,54 22,58 -100,00 100,00 91,01 0,00 28,48 133,33

17 . 2 3 7 1 1.694 669 123 8 . 23 10 282 23

33 1 . 1 4 . 1.377 484 115 10 . 28 12 308 33

94,12 100,00 -100,00 -66,67 -42,86 -100,00 -18,71 -27,65 -6,50 25,00 . 21,74 20,00 9,22 43,48

- 11 -

.

ŠT.DRUGIH KD BREZ PREGONA 2001 2002 . . 1


ZAKON

POGLAVJE

ČLEN

ŠT.DEJANJ OTROK 2001

KD95

PRE KD ZOPER PREMOŽENJE

GOS KD ZOPER GOSPODARSTVO

PRP KD ZOPER PRAVNI PROMET

URD KD ZOPER URADNO DOLŽN. JAVNA POOBL.

PORAST/ UPAD (V %)

2002

219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 SKUPAJ 232 233 234 234A 234B 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 252 253 254 255 SKUPAJ 256 257 258 259 260 SKUPAJ

. . 11 . . 79 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 . . . . .

. . 10 . . 124 . 1 . . . 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1 . . . . 6 6 . . . . .

. . -9,09 . . 56,96 . 100,00 . . . 100,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,00 100,00 . . . . 100,00 100,00 . . . . .

261

.

.

.

- 12 -

ŠT.PREDL.DELIK. BREZ PREDLOGA 2001 2002 . . 2 1 1 12 . . 1 . 2.144 2.199 2 . . 1 1 . . . 6 6 73 71 1 2 . . 4 3 7 20 . . 1 . . 1 . . . 1 . 1 1 2 1 . . 1 . . 21 5 2 7 . . . . . . 18 21 . . . . 12 5 4 2 1 . 14 30 13 28 . 1 1 1 . . . . 14 27 9

13

PORAST/ UPAD (V %) . -50,00 1100,00 . -100,00 2,57 -100,00 100,00 -100,00 . 0,00 -2,74 100,00 . -25,00 185,71 . -100,00 100,00 . 100,00 100,00 100,00 -100,00 100,00 . -76,19 250,00 . . . 16,67 . . -58,33 -50,00 -100,00 114,29 115,38 100,00 0,00 . . 92,86 44,44

ŠT.DRUGIH KD BREZ PREGONA 2001 2002 1 1 8 16 28 24 1 1 3 . 494 319 4 7 4 6 . 1 4 6 9 6 351 376 1 2 . 5 7 17 35 74 1 . 1 . . . . 3 1 1 . 1 13 14 . 4 3 3 . 7 99 107 18 24 1 5 1 3 . 3 72 49 11 5 12 8 28 12 44 26 3 3 141 158 128 142 3 10 9 5 . 1 1 . 187 211 67

76

PORAST/ UPAD (V %) 0,00 100,00 -14,29 0,00 -100,00 -35,43 75,00 50,00 100,00 50,00 -33,33 7,12 100,00 100,00 142,86 111,43 -100,00 -100,00 . 100,00 0,00 100,00 7,69 100,00 0,00 100,00 8,08 33,33 400,00 200,00 100,00 -31,94 -54,55 -33,33 -57,14 -40,91 0,00 12,06 10,94 233,33 -44,44 100,00 -100,00 12,83 13,43


ZAKON

POGLAVJE

ČLEN

ŠT.DEJANJ OTROK 2001

KD95

URD KD ZOPER URADNO DOLŽN. JAVNA POOBL.

PRA KD ZOPER PRAVOSODJE

JRM KD ZOPER JAVNI RED IN MIR

VAR KD ZOPER SPLOŠNO VARN. LJUDI,PREMOŽ.

PORAST/ UPAD (V %)

2002

ŠT.PREDL.DELIK. BREZ PREDLOGA 2001 2002 2 3

PORAST/ ŠT.DRUGIH KD BREZ UPAD PREGONA (V %) 2001 2002 50,00 17 25

PORAST/ UPAD (V %) 47,06

262

.

.

.

263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 SKUPAJ 286 287 288 289 290 291 292 SKUPAJ 297 298 299 300 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 315 316 SKUPAJ

. . . . . . . . . . 3 . . 3 . . . . 3 . . 2 . . . . . . . . . . . . 1 . . 3

. . . . . . . . . . 1 . . 1 . . . . 8 . . 7 . . . . . . . . . . . 1 . . . 14

. . . . . . . . . . -66,67 . . -66,67 . . . . 166,67 . . 250,00 . . . . . . . . . . . 100,00 -100,00 . . 366,67

. . . . . . . 3 . . 5 . . 1 . 4 . . 46 1 . 3 . 3 1 . . . . . . 2 7 . 29 . . 2

. . . . . 1 . 9 1 . 15 . . 5 4 5 1 . 56 . . . . 1 . 1 . 1 . 3 . 4 10 . 35 . 1 7

. . . . . 100,00 . 200,00 100,00 . 200,00 . . 400,00 100,00 25,00 100,00 . 21,74 -100,00 . -100,00 . -66,67 -100,00 100,00 . 100,00 . 100,00 . 100,00 42,86 . 20,69 . 100,00 250,00

1 1 8 1 11 6 1 70 4 . 23 1 . 7 4 11 . . 128 2 . 8 1 8 2 . 1 3 . 3 1 11 57 1 24 4 2 29

2 . 5 2 9 5 2 80 4 1 48 2 2 18 8 16 . 2 134 . 2 12 1 16 5 . . . 2 3 2 14 43 1 29 4 . 43

100,00 -100,00 -37,50 100,00 -18,18 -16,67 100,00 14,29 0,00 100,00 108,70 100,00 100,00 157,14 100,00 45,45 . 100,00 4,69 -100,00 100,00 50,00 0,00 100,00 150,00 . -100,00 -100,00 100,00 0,00 100,00 27,27 -24,56 0,00 20,83 0,00 -100,00 48,28

317 318 320

3 . .

14 . .

366,67 . .

2 . .

5 . 2

150,00 . 100,00

25 2 2

37 . 6

48,00 -100,00 200,00

- 13 -


ZAKON

POGLAVJE

ČLEN

ŠT.DEJANJ OTROK

SKUPAJ

2

.

PORAST/ UPAD (V %) -100,00

326 327 328 SKUPAJ

. 2 . 2

. . . .

. -100,00 . -100,00

. 1 . 3

. 1 . 6

. 0,00 . 100,00

. 2 . 21

3 3 2 34

100,00 50,00 100,00 61,90

333 334 336 337 338 339 342 343 347 SKUPAJ

. . . . . . 2 . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . -100,00 . . .

2 . . . . . . 1 . .

. . . . 1 . 4 1 . 3

-100,00 . . . 100,00 . 100,00 0,00 . 100,00

6 . . 2 . 1 3 8 1 3

7 1 2 1 2 8 10 3 . 18

16,67 100,00 100,00 -50,00 100,00 700,00 233,33 -62,50 -100,00 500,00

373 374 375 376

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. 3 . .

. 100,00 . .

1 2 . .

7 5 1 5

600,00 150,00 100,00 100,00

2001 KD95

JPR KD ZOPER VARNOST JAVN. PROMETA

OKO KD ZOPER OKOL.,PROSTOR NARAVNE DOBR.

ČLO KD ZOPER ČLOVEČNOST IN MEDNAR.PRAVO

2002

- 14 -

ŠT.PREDL.DELIK. BREZ PREDLOGA 2001 2002 1 1

PORAST/ ŠT.DRUGIH KD BREZ UPAD PREGONA (V %) 2001 2002 0,00 2 8

PORAST/ UPAD (V %) 300,00

poskus  

mnoja predstavitev

poskus  

mnoja predstavitev