Page 1

www.active-english.cz

Rozvoj komunikativní kompetence žáků ZŠ – ANGLIČTINA AKTIVNĚ

obalka nehraj to.indd 1

5.3.12 10:58


Nehraj to na mě! aneb

Jak objevit svůj skrytý talent

Jazyková škola Channel Crossings, www.chc.cz Na vzniku této publikace se podíleli Bc. Robert Chalupecký a dále Mgr. Michaela Mac Donnell, PhDr. Ing. Zdeňka Havrlíková, Mgr. Hana Erlebachová, Anna Acton a Antonín Haas Publikace vznikla v rámci projektu „Rozvoj komunikativní kompetence žáků ZŠ – ANGLIČTINA AKTIVNĚ“, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/14.0227 Vydání 1., únor 2012

nehrajto3.indd 1

5.3.12 10:35


ÚVOD

Milí žáci, totiž Dear pupils, we can speak in English now, can’t we? Or not yet? Po dvou brožurách už by vaše jazykové znalosti a dovednosti mohly být docela daleko! Ale je pravda, že tohle je úvod a úvody u obou předchozích brožur byly v češtině. Ale proč vlastně? Copak vás baví číst úvody v češtině? To přece není žádná challenge, pardon, výzva. Jo, takový pěkně dlouhý úvod v angličtině, in English, víte, to už může být pěkně thrilling. Nebo snad ne? No dobře, dobře. Je to úvod, tak pojďme ho ještě pro tentokrát dát v češtině. Ale naposledy, what do you say? Co vy na to? Další brožura už budě prostě fungl celá anglická. Tomu říkám plán! Ale je v celku snadno dosažitelný, protože v téhle brožuře si toho procvičíme tolik, že opravdu žádné nudné úvodníky v češtině nebudou zapotřebí. A ono se takové to správné introduction in English čte fakt nesrovnatelně lépe. Ale mnozí z vás už jsou teď v angličtině hodně daleko, umíte toho spoustu a ti z vás, kteří ještě na tom takhle dobře nejsou, mají zase v angličtině už hodně dobře našlápnuto, takže nám to prostě půjde jako po másle. Může se proto stát, že už i v tomhle českém úvodu z ničeho nic sklouzneme into English! Oops! That‘s it! Sorry. Do angličtiny, samozřejmě. Máte tedy před sebou třetí brožuru. Ta první v řadě, Rozbalte to na síti! (Vzpomínáte ještě? Hang on the web!), byla taková hravá. Chtěli jsme vás pomocí internetu přimět procvičit si trochu English grammar. U her se nám to docela dařilo, písničky z YouTube byly asi taky dobré, ale do čtení se prý už mnohým nějak nechtělo a frázová slovesa zůstala tak nějak na ocet. Víte, co jsou frázová slovesa? Taková ta šikovná slovesa, která si k sobě vezmou ještě nějakou tu předložku a najednou znamenají úplně něco jiného, než by se dalo tušit. Tohle angličtině většinou jde velmi dobře. Give up – vzdát se, let somebody down – někoho nechat ve štychu, take off – vzlétnout. Ta se prostě hodí znát. Druhá brožura, Dáme řeč?, na to šla od lesa, snažila se gramatice jako takové vyhnout a šlo jí hlavně o procvičování běžné komunikace. Doufáme, že jste tím nabrali mnoho dobrých jazykových zkušeností a že teď komunikujete snadněji. Jenže té gramatiky tam bylo pomálu a ono to bez ní přece jen nejde. Takže vám asi už je clear, jasné, o co se pokusíme ve třetím díle. Není? Come on! Ale je! Třetí díl, který jsme pojmenovali Nehraj to na mě!, se zaměřuje na každodenní situace, ve kterých je třeba komunikovat a zároveň si v každé takovéhle situaci pěkně procvičíme nějakou useful, užitečnou, gramatiku, nějaký ten čas, předložky atd. To by se vám mohlo líbit! Máte radost? Are you mad or glad? No a pro ty z vás, co mají skutečně rádi ty challenges (teď už to nepřeložíme!), přijde po procvičení každodenních situací trocha anglo-americké kultury v podobě literatury a z ní vyplývajících dramatických situací. Třeba se vám ve třídě povede sehrát kratší divadlo v angličtině. Awesome, hustý, don‘t you think, nemyslíte? Jako obvykle bude zbytek brožury v angličtině. Zase se tam vynoří nějaký ten ostrůvek s českým vysvětlením, ale chtěli bychom jich tentokrát co nejméně! Je to už přece jen třetí brožura v řadě… Takže jak se říká: keep learning and keep practising a vzhůru do toho! Let’s go for it!

2 nehrajto3.indd 2

Angličtina aktivně – Nehraj to na mě!

5.3.12 10:35


OBSAH

1. Fun grammar quiz .............................................................................................................................4 2. Discussions & role playing .................................................................................................................7 2.1 You‘re a liar! ..............................................................................................................................................................................7 2.2 Going to throw a party! ...........................................................................................................................................................11 2.3 Troubles, troubles, troubles! ...................................................................................................................................................14 2.4 Have you ever eaten a crocodile? ..........................................................................................................................................17 2.5 At the doctor‘s..........................................................................................................................................................................20 2.6 Shopping Master! ....................................................................................................................................................................24 2.7 Telephoning .............................................................................................................................................................................26 2.8 Fo od .........................................................................................................................................................................................29

3. To be or not to be!? ......................................................................................................................... 32 3.1 English and American writers..................................................................................................................................................33 3.2 Fairy tales .................................................................................................................................................................................38 3.3 Tongue twisters........................................................................................................................................................................44 3.4 Theatre production ..................................................................................................................................................................48

4. My dictionary ................................................................................................................................. 54

3 nehrajto3.indd 3

Angličtina aktivně – Nehraj to na mě!

Angličtina aktivně – Nehraj to na mě!

3 5.3.12 10:35


1. FUN GRAMMAR QUIZ

1. Fun grammar quiz Right! Here we are again! Let’s start! And we’ll go down the hill and pretty fast. What do you say? Are you ready to have some fun with English? Unlike the previous brochures, the beginning will be a bit like at school. But you will quite soon see that it will be very useful. The results of the following fun grammar quiz, okay okay, just quiz, or actually test, a standard grammar test, will prove useful and practical for you. You will then be able to decide exactly what you want to do in the brochure. This time it will be you who will decide the pace and focus. Cool, isn’t it? Let’s go for it. You don‘t have to be scared, this test is not going to be graded at all, its goal is to show you what grammar is the most useful for you to practise.

Hezky ezky česky Tak a je to tady! Začínáme! A pojedeme rovnou z kopce a pěkně rychle. Co vy na to? Narozdíl od předchozích brožur začneme tak trochu jako ve škole. Ale uvidíte brzy, že to nebylo vůbec na závadu. Výsledky následujícího zábavného gramatického kvizu, no tak dobře, prostě kvizu, nebo vlastně testu, takového běžného gramatického testu, se vám budou hodit k tomu, abyste se rozhodli, co všechno chcete v brožuře dělat. Tentokrát si totiž budete moci tempo a zaměření určovat i vy sami. Pojďme na to. Nemusíte se bát, protože tenhle test není ani trochu na známky. Jeho cílem je ukázat, jakou gramatiku byste potřebovali procvičovat nejvíc. Užitečná slova a fráze: useful (užitečný), result (výsledek), pace (tempo), focus (zaměření), to grade (známkovat), goal (cíl)

4 nehrajto3.indd 4

Angličtina aktivně – Nehraj to na mě!

5.3.12 10:35


1. FUN GRAMMAR QUIZ

Part 1: Choose the right answers 1) I .................... TV every evening. watch / am watching / watching 2) I didn’t .................... last night. study / studied / studying 3) Last week I .................... study very hard. must / have to / had to 4) .................... you know that tall girl on the right? Are / Have / Do 5) I promise I .................... it tomorrow. do / will do / I’m going to do 6) I .................... my exercise book at home. leaved / left / leaving 7) .................... get up so early? Have you / Do you have to / Are you have to 8) I .................... had lunch yet. didn’t / haven’t / don’t 9) English .................... all over the world. speaks / is speaking / is spoken 10) Sorry, that .................... work! don’t will / wiln’t / won’t 11) What is it .................... in English? ‘Bull’ or ‘pull’? call / calling / called 12) Is it .................... than last time? difficult / more difficult / difficulter 13) .................... you ever been to Paris? Are / Do / Have 14) .................... forget to tell your parents. Not / Don’t / Aren’t 15) I met Paul .................... Monday .................... 3 pm. on, at / at, at / on, on 16) Her schoolbag is much .................... than mine. heavy / more heavy / heavier 17) I was sleepy .................... the lesson. while / through / during 18) .................... out! There’s a truck coming! Look / Looking / You look 19) I passed the test .................... I didn’t study for it at all. because / although / and 20) He came late .................... he missed the early bus. because / although / but

Part 2: Fill in the missing words 1) What .................... you doing? - - - I’m .................... . 2) Where .................... you go last Monday? 3) I .................... work hard enough, so I failed the final test. 4) How many people .................... invited to his birthday party? 5) What .................... Jane going .................... do tomorrow morning? 6) Jim can’t .................... . 7) You should .................... him the truth. 8) .................... it made in China? 9) It happened .................... 2009. I think it was .................... autumn. 10) Listen .................... me! I’m talking .................... you. 11) Where is Paul. - - - I think he’s .................... the garden. 12) She .................... never eaten Thai food. 13) I didn’t go to school .................... I was sick. 14) What time does your brother get .................... ? - - - 6 or 7 am? 15) Look .................... me! I want to take a picture of you. 16) I had to do my homework, .................... I didn’t go to the cinema. 17) Will you wait .................... me at the station? 18) I .................... never seen the movie. Is it good? 19) Were you .................... home or .................... the cottage? 20) What .................... she thinking about?

5 nehrajto3.indd 5

Angličtina aktivně – Nehraj to na mě!

Angličtina aktivně – Nehraj to na mě!

5 5.3.12 10:35


1. FUN GRAMMAR QUIZ

Well, what do you say? A good test, isn‘t it? Check the key with your teacher and see what you got right and what was wrong. Write down the sentences that were the most problematic for you.

Now you know what you can do and what still needs some work. Study the table in the following chapter which gives you a summary of everyday situations (role playing) and the grammar you will be practising within them. Discuss with your teacher and decide what will be most beneficial for you. You can do all of it, of course, if you find enough time to do so. If not, your choice should be based on the results of the fun quiz and preference for the situations you would like to practise in your lessons.

Hezky česky Tak co tomu říkáte? Pěkný testík, ne? Teď se s vyučujícím podívejte do klíče a zjistěte si, kde jste prokázali, jak jste chytří, a kde vám to pro změnu až zas tak nešlo. Už víte, co vám jde a co tak úplně ne? Nyní si prostudujte tabulku v další kapitole s přehledem každodenních situací a gramatických jevů, které se v jejich rámci budou procvičovat. Poraďte se svým učitelem a společně rozhodněte, co pro vás bude nejvíce přínosné. Užitečná slova a fráze: summary (souhrn), benefical (přínosný), choice (výběr, volba)

6 nehrajto3.indd 6

Angličtina aktivně – Nehraj to na mě!

5.3.12 10:35


2. DISCUSSIONS & ROLE PLAYING

2. Discussions & role playing Check the topics of the situations and the grammar which is used in them. Then make a tick or a cross. Chapter

Name

Grammar

2.1

You‘re a liar!

Past tense / Short reactions

2.2

Going to have a party!

Future tenses

2.3

Troubles, troubles, troubles...!

Modal verbs

2.4

Have you ever eaten a crocodile?

Present perfect

2.5

At the doctor‘s

Imperatives / Present and past tenses

2.6

Shopping Master!

Comparative and superlative adjectives

2.7

Telephoning

Phrasal verbs

2.8

Food

Prepositions / Linking words

✔ or ✘

2.1 YOU‘RE A LIAR! (Grammar focus: past tense / short reactions) Lying is not nice. Only dead men tell no lies. All of us sometimes have to lie. We are not going to learn to lie in this chapter, although some of you might like to learn good techniques, thanks to which, you could lie through your teeth and nobody would find out. In this brochure, lying will just serve as a good everyday situation to practise the past tense and so-called short reactions.

Hezky česky Lhaní není hezké. Ale všichni občas musí sem tam zalhat. My se v této části brožury samozřejmě nebudeme učit lhát, i když by se třeba leckomu z vás hodilo naučit se nějakou techniku, při níž se lže, jak když tiskne a přitom není vůbec nic poznat. Pro nás to bude jen vhodná situace, jak si procvičit minulý čas a tzv. krátké reakce. Užitečná slova a fráze: dead men tell no lies (mrtvý už nic nepoví), lie through your teeth (lhát, jako když tisne), find out (zjistit)

7 nehrajto3.indd 7

Angličtina aktivně – Nehraj to na mě!

Angličtina aktivně – Nehraj to na mě!

7 5.3.12 10:35


2. DISCUSSIONS & ROLE PLAYING

Reading Read the dialogue. Do you know the coloured words?

Jim: Hi, Tom. Tom: Hi. Jim: How are you? Tom: Fine. You? be angry. Jim: Quite well… You seem to Tom: I’m not. Jim: Yes, you are! Tom: I’m cool. , Tom? Jim: What’s the matter with you Tom: Mind your own business! your friend! Jim: Hey, Tom! This is Jim. I’m Tom: No, you’re not! Jim: What? I’m not your friend? Tom: You were my friend… t are you on about? Jim: I was? I’m not? Tom, wha at? I’m talking about your lying! Tom: What am I on about? Wh Lying? Yes, you’re a liar, not a friend! A liar? When did I lie to you? about it. Two days ago. I don’t want to talk think I lied to you? Don’t go away, Tom. Why do you why! Because I talked to Jack. That’s Jack? What did he tell you? t to talk about it. You can lie I’m out of here, Jim, I don’t wan to somebody else next time. What do you think I lied about? Jim: This is not fair! I didn’t lie! Tom: You told me…

Jim: Tom: Jim: Tom: Jim: Tom: Jim: Tom:

Question for you: What do you think Jim lied about?

Grammar review: PAST TENSE verb + -ed (basic form) Did...? (in questions) Didn‘t...? (to make the negative)

8 nehrajto3.indd 8

Angličtina aktivně – Nehraj to na mě!

5.3.12 10:35


2. DISCUSSIONS & ROLE PLAYING

Exercise Fill in the right forms of the verbs in brackets. All the sentences are in the past. 1) George .................... (go) to the cinema. 2) What .................... the teacher .................... (say)? 3) Our group .................... (work) very hard. 4) I .................... (not speak) English. I .................... (speak) Czech. 5) .................... you .................... (do) your homework? 6) We .................... (play) tennis. 7) It .................... (not rain) last night. 8) She .................... (not watch) TV. She .................... (listen) to a CD. 9) Who .................... (break) the window in the kitchen? 10) Jack .................... (tell) me to go home. 11) .................... you .................... (win)? – No. We .................... (lose). 12) I .................... (read) the fairy tale when I was 7 years old. 13) Jim .................... (dance) with Laura. 14) .................... you .................... (drink) the cocktail? 15) She .................... (not come) before 10 pm.

Grammar review: SHORT REACTIONS I am tired. – Are you? She is at home. – Is she? I told him. – Did you? I like it. – Do you?

I passed the test. – I did not. I don’t eat meat. – I do. I’m interested in music. – I’m not.

Exercise Part 1: Express the opposite Example: I’m happy. – I’m not! 1) I like football. 2) It’s cheap. 3) They’re learning. 4) I paid. 5) I was at home. 6) I don’t speak German. 7) I’m enjoying the party. 8) She doesn’t like history. 9) We aren’t Czech. 10) I told her the truth.

9 nehrajto3.indd 9

Angličtina aktivně – Nehraj to na mě!

11) It’s not raining. 12) He wasn’t tired. 13) I’ll help them. 14) I’m not listening. 15) I went to the cinema. 16) I don’t understand. 17) I have a lot of money. 18) He comes from Sweden. 19) They left early. 20) It was cold.

Angličtina aktivně – Nehraj to na mě!

9 5.3.12 10:35


2. DISCUSSIONS & ROLE PLAYING

Part 2: Make short questions that express ”Really?” Example: I was the best – Were you? 1) She’s Russian. 2) They were in Mexico. 3) I listen to rock music. 4) She speaks three languages. 5) I wasn’t sick. 6) They didn’t come back before midnight. 7) It rained all night. 8) I’ll visit her. 9) She’s going to buy a new computer. 10) Nina has three brothers. 11) Peter was in hospital.

12) He gave us $500. 13) We don’t live in Prague. 14) It was expensive. 15) Their team didn’t win. 16) Her grandma had a birthday. 17) We won’t invite many people. 18) Jane failed the test. 19) I’m thinking. 20) She wants some ice-cream. 21) It’s snowing.

Act it out Read the dialogue between Jim and Tom again. Think of a possible lie. Then try and act it out. Make it as real as possible.

Discussion So now you can lie and get angry in English. Congratulations! But we know lying is not nice. People often tell so-called “white lies”. Do you know what they are? Do you also tell white lies?

Hezky česky Jsou “milosrdné lži” skutečně lži? Dopouštíte se jich občas? V následujícím úkolu se pokuste svému spolužákovi navykládat nějaké lži, když si budete povídat třeba o prázdninách, včerejším dni apod. Užitečná slova a fráze: white lie (milosrdná lež)

Task for you Choose a topic and discuss it with your schoolmate. During the discussion, try to tell one or more lies to your schoolmate. At the end of the discussion, tell each other what things you think were lies. Last weekend – your family – last holiday – yesterday at school – etc.

10 nehrajto3.indd 10

Angličtina aktivně – Nehraj to na mě!

5.3.12 10:35


2. DISCUSSIONS & ROLE PLAYING

2.2 GOING TO THROW A PARTY! (Grammar focus: future tenses) How about having a small party? We’re sure you will agree! Why should we learn all the time? We can relax, enjoy ourselves and not get stressed from learning but, at the same time, we can learn something. Damn it! We are going to be learning anyway!

Hezky česky Co si takhle teď udělat malý večírek? Jistě budete souhlasit! Proč se pořád jen učit? Můžeme se teď hezky uvolnit, pěkně se bavit, nestresovat se z učení a při tom se zase něco naučit. Hrome, my se budeme přece jen zase učit! Užitečná slova a fráze: enjoy yourself (užít si, bavit se), Damn it! (Hrome! Zatraceně!)

Reading Read the dialogue.

a birthday! Jane is going to have ld throw a party! I know. I think we shou t’s do it!!! Yeah!!! Great idea!!! Le Ok, so when? on Thursday, right? Well, her birthday is do at are you all going to Yes, Thursday. So, wh Thursday afternoon? study. Peter: I’m going to I’m going to study too. Anne: dy? e you also going to stu Paula: Oh! Philip, ar e probably forgotten. Yes, Paula, I am. You’v y… Philip: a history test on Frida We’re going to take

Philip: Anne: Paula: Peter: Philip: Paula:

Paula: Peter: Anne:

Oh no! ed to to be hard! We all ne ayy!! da Yes, the test is going Thursd can’t have a party on study. Jane too! We y afternoon then? Ok, so how about Frida

Question for you: Why wasn’t it possible to have the birthday party on Thursday?

11 nehrajto3.indd 11

Angličtina aktivně – Nehraj to na mě!

Angličtina aktivně – Nehraj to na mě!

11 5.3.12 10:35


2. DISCUSSIONS & ROLE PLAYING

Grammar review: GOING TO / WILL Will is used for spontaneous decisions: When the phone is ringing, you say: I’ll get it. You see that somebody is carrying a very heavy box. You say: I’ll help you.

Will Will is also used together with verbs like think, hope, believe: I think I will pass. I hope we will be there in time. Going to is used for planned future: What are you going to do this weekend? I’m not going to study tonight.

Going to Going to is also used when it is clear that something will come in the future: Look! It’s going to rain. I haven’t studied at all. I’m going to fail the test.

Exercise Fill in "will" or "going to" with the verbs in brackets. 1) This homework is so difficult. .................... you .................... (help) me? 2) And how about tonight, Jeff? – Tonight I .................... (watch) TV. 3) As you can see, it .................... (not, be) easy. 4) Was it a hard test? – It was but I hope I .................... (pass). 5) Do you think Jane .................... (like) the present? 6) It .................... (rain) this afternoon. Take an umbrella. 7) Next summer we .................... (travel) in southern Spain. 8) I don’t have enough money to buy it. – No problem, Frank. I .................... (lend) you some. How much do you need? 9) What .................... you .................... (do) tomorrow? 10) I don’t think it .................... (be) a big problem. 11) I don’t know how to change the setup in the game. – It’s easy. I .................... (show) you. 12) His birthday is next Monday. I .................... (give) him a book about ice-hockey.

Hezky česky Will se používá, když mluvíte o tom, co jste se rozhodli udělat spontánně, bez plánování. Často se také používá spolu se slovesy hope, believe, think. Going to je naopak o budocnosti plánované anebo o tom, co se musí určitě stát.

12 nehrajto3.indd 12

Angličtina aktivně – Nehraj to na mě!

5.3.12 10:35


2. DISCUSSIONS & ROLE PLAYING

Discussion Do you like parties? Do you often throw parties? What do you typically celebrate? Where do you have your parties? What do you need when you want to throw a party? These words could be useful for you: cake, candles, soft drinks, crackers, peanuts, party hat, balloons, confetti, ribbon, tombola, tableware, wigs, cups, present, birthday card, wrapping paper, foil horn.

Act it out Read the dialogue again. Then try and act it out.

Task for you Work in groups. Think of a good occasion for throwing a party. Act out a dialogue discussing the preparations for the party. What do you need to buy? Who are you going to invite to your party? What music would you like to play? Don't forget to make your own invitation card.

13 nehrajto3.indd 13

Angličtina aktivně – Nehraj to na mě!

Angličtina aktivně – Nehraj to na mě!

13 5.3.12 10:35


2. DISCUSSIONS & ROLE PLAYING

2.3 TROUBLES, TROUBLES, TROUBLES! (Grammar focus: modal verbs) Nobody likes troubles. Unfortunately, they’re all around. While talking about them, we need to use modal verbs. Do you know the verbs? Can you say some?

Reading Read the dialogue. Do you know what the coloured modal verbs really mean in Czech? Frank: Sam: Frank: Sam: Frank: Sam: Frank: Sam: Frank: Sam: Frank: Sam: Frank: Sam: Frank: Sam: Frank:

Hi Sam. Hi. How are you doing? I’m ok. You? Well, I have troubles with my teacher. Oh! What’s happened? I got a teacher’s note today. She says I am a very lazy boy. Don’t worry, Sam, I am lazy too. That’s what my teacher says all the time. Yes, but I have to show the note to my dad! Do you really have to? Yes, it has to be signed by him. Tomorrow I should show it to the teacher. How about your mom? It might be better with her… No, that would make no difference! What should I only do? So, you say it has to be signed, but you can’t show the note to your parents! Could you sign it yourself? Frank! I can’t do that! Ok, so how about faking sick and staying at home tomorrow? Right! That might work! And you will have more time to think about what to do…

Questions for you: Do you agree with Frank’s idea? Have you ever had a similar problem?

Act it out Read the dialogue once again. Try and act it out. You can change the final part of the dialogue based on what you feel is a good solution to the problem.

14 nehrajto3.indd 14

Angličtina aktivně – Nehraj to na mě!

5.3.12 10:35


2. DISCUSSIONS & ROLE PLAYING

Grammar review: MODAL VERBS Modal

Can

When is it used?

Example

To show ability / possibility

I can ski.

To show inability / impossibility

We can‘t win.

To ask a polite question

Could I borrow your bike?

To show past ability

I could swim when I was four

To ask for permission

May I open the window?

To show possibility (stronger)

Susan may come late today.

Might

To show possibility

It might be a problem.

Should

To show what is a good idea to do

You should do the homework today

To show what is not a good idea to do

You shouldn‘t lie to her.

To show necessity (very strong)

I must study hard.

Mustn‘t

To show prohibition

You mustn‘t say that!

Have to

To show necessity (mostly used)

I have to call him tonight.

To show there is no need

I don‘t have to go to school tomorrow.

Can‘t Could May

Shouldn‘t Must

Don‘t have to

Exercise Part I. – Give the opposite meaning. Example: I can do it. – I can’t do it. 1) I have to study for the test. – ...................................................................................... 2) Tina has to go home early. – ...................................................................................... 3) We can start later. – ...................................................................................... 4) You should stay there longer than two days. – ...................................................................................... 5) I could skate when I was six years old. – ...................................................................................... 6) He might call you. – ...................................................................................... 7) They have to get up before 6 am. – ...................................................................................... 8) I should tell him the truth. – ...................................................................................... 9) I had to come back to school. – ...................................................................................... 10) I can speak Italian. – ...................................................................................... 11) It would be so good. – ...................................................................................... 12) Frank has to pay tomorrow. – ......................................................................................

15 nehrajto3.indd 15

Angličtina aktivně – Nehraj to na mě!

Angličtina aktivně – Nehraj to na mě!

15 5.3.12 10:35


2. DISCUSSIONS & ROLE PLAYING

Part II. – Make questions for the same sentences. Example: I can do it. – Can you do it? 1) I have to study for the test. – ...................................................................................... 2) Tina has to go home early. – ...................................................................................... 3) We can start later. – ...................................................................................... 4) You should stay there longer than two days. – ...................................................................................... 5) I could skate when I was six years old. – ...................................................................................... 6) He might call you. – ...................................................................................... 7) They have to get up before 6 am. – ...................................................................................... 8) I should tell him the truth. – ...................................................................................... 9) I had to come back to school. – ...................................................................................... 10) I can speak Italian. – ...................................................................................... 11) It would be so good. – ...................................................................................... 12) Frank has to pay tomorrow. – ......................................................................................

Hezky česky Zkuste nyní dokončit úvodní dialog podle toho, co by vám připadalo jako dobré řešení. V diskuzi s ostatními zavzpomínejte, jaký jste měli v poslední době problém, co se přesně stalo a jak jste potíže vyřešili. Užitečná slova a fráze: solution (řešení), recently (v poslední době)

Discussion What are your typical troubles, apart from teacher’s notes? Can you remember any trouble you’ve been in recently? What happened? What went wrong? And what did you do about it? How did you solve it?

16 nehrajto3.indd 16

Angličtina aktivně – Nehraj to na mě!

5.3.12 10:35


2. DISCUSSIONS & ROLE PLAYING

2.4 HAVE YOU EVER EATEN A CROCODILE? (Grammar focus: present perfect) This is not an easy chapter. And we’re not speaking about eating crocodiles now! The present perfect looks much worse than a crocodile. But it’s not such a dangerous reptile. We would like to show you now that it is not so hard at all and that it can actually be very useful.

Reading Read the two dialogues. Watch for the coloured expressions.

Dialogue 1 Have you ever been to France? No, never. Have you? No, I haven’t. I would like to. I saw a movie about Provence and it looked so nice there. Jack: Have you been to Spain? No. You? Jim: Jack: I have. I was in Madrid last summer with my parents. It was very hot there. That's cool! I would like to go there. Jim:

Jim: Jack: Jim:

Dialogue 2 Have you ever eaten a spider? Yuk! No! Have you? ne. No, I haven’t, but I read about it in a magazine. They eat them in… Jack: That’s really disgusting. Have you ever eaten a crocodile? What? A crocodile? No! Jim: Jack: I have. I had it when I was in Mexico. It was actually very good. Like chicken! I don’t believe you! Jim:

Jim: Jack: Jim:

Questions for you: Have you been to France? And what about to Spain? Have you ever eaten a spider? And what about a crocodile?

17 nehrajto3.indd 17

Angličtina aktivně – Nehraj to na mě!

Angličtina aktivně – Nehraj to na mě!

17 5.3.12 10:35


2. DISCUSSIONS & ROLE PLAYING

Grammar review: PRESENT PERFECT To make a present perfect sentence, you need have + past participle of the verb (the 3rd form): I have seen the movie. It is often used with words like ever, never, yet, just or since. The present perfect connects the past and the present. In Czech, this tense does not exist. Compare the following sentences: Have you ever eaten Thai food? – Yes, I have. I was in a Thai restaurant half a year ago with my uncle. I liked it. Have you ever been to Africa? – No, I have never been to Africa. But I would like to go there one day. Would you like to read this book? – No. I have read it. It is a good book. I enjoyed reading it.

Exercise Fill in the present perfect form of the verbs in brackets. 1) I ................. never ................. (see) a play by Shakespeare. 2) ................. you ever ................. (be) to Egypt? 3) I don’t know the girl. I ................. never ................. (meet) her. 4) ................. you ................. (speak) to him? – Not yet. 5) She ................. (read) the book three times. She thinks it’s the best book she ................. ever ................. (read). 6) I’m very hungry. I ................. (not eat) anything since breakfast. 7) ................. you ................. (have) lunch? – Not yet. 8) She ................. just ................. (leave). She’s not here. 9) They ................. (be) married since last year. 10) ................. your sister ever ................. (play) tennis? 11) He’s a successful writer. He ................. (write) 10 books for children. 12) ................. you ................. (do) your homework? – Not yet. 13) It ................. (not rain) since last Monday. 14) How long ................. you ................. (know) Peter? 15) Our teacher ................. (be) sick for three weeks. It’s something serious.

Act it out Read the dialogues and act them out. Change the details if you like. You don’t have to talk about France or Spain. Italy might be nice too… or Germany.

18 nehrajto3.indd 18

Angličtina aktivně – Nehraj to na mě!

5.3.12 10:35


2. DISCUSSIONS & ROLE PLAYING

Hezky česky Zjistili jste, že je předpřítomný čas vlastně docela užitečná věcička? Kdykoli se ptáte, jestli se někdy v životě někoho něco přihodilo, je ten pravý čas na tento čas. Jde tedy ruku v ruce se slovem ever (někdy), ale také never (nikdy). Zkuste nyní vytvořit co nejvíce vět s předpřítomným časem. Můžete použít i další výrazy, nejen ever a never. Užitečná slova a fráze: yet (už/ještě ne), already (již), just (právě), since (od – časově)

Discussion So what do you think about the present perfect? Does it look a bit more practical now? There are many sentences with the present perfect that you could use everyday. Let’s have a free conversation in groups now. Try to make sentences using the words ever, never, yet, already, just, or since + the present perfect.

Task for you Work in groups. Your task is to make a quiz to survey what other pupils have ever done. First, discuss ten things you would like to know about your mates: if they have ever flown in airplane, if they have ever ridden an elephant, if they have ever seen a monkey riding a motorbike, etc. Prepare the questions. Then go round the class and ask your mates. After you get answers from other pupils, make a report on how many people have done this or that.

19 nehrajto3.indd 19

Angličtina aktivně – Nehraj to na mě!

Angličtina aktivně – Nehraj to na mě!

19 5.3.12 10:35


2. DISCUSSIONS & ROLE PLAYING

2.5 AT THE DOCTOR‘S (Grammar focus: imperatives, present and past tenses) Do you like going to the doctor? Probably not. So you do not need to talk to your doctor in English. Yet! But it might be useful to be able to speak about what is painful, what and where it hurts. You never know what you will have to deal with on holiday…

Useful vocabulary and phrases Can you match the words that go together? throw

ache

stomach

well

sore

a cold

feel

your ankle

have it twist break it‘s very blow

20 nehrajto3.indd 20

What is the Czech meaning?

your arm your nose painful up hurts throat

Angličtina aktivně – Nehraj to na mě!

5.3.12 10:35


2. DISCUSSIONS & ROLE PLAYING

Reading Read the two dialogues. Do you know the coloured words?

Tom: Doctor: Tom: Doctor: Tom: Doctor: Tom:

Hello! Hello, Tom! How are you? I’m not feeling very well. What’s wrong? I’m feeling sick. Is it because there’s a math test tomorrow? A test? Doctor, I have a headache, I have a terrible cough… (Tom is coughing.) Doctor: What a horrible cough! I can see now you really look sick! Tom: I had diarrhoea last night! Doctor: Don’t worry, Tom. Did you have a fever? Tom: I don’t know, but I felt terrible. Doctor: Sit down over here. Tom: Thanks. I also have a toothache. Doctor: Oh, Tom. It seems this is not a very good time for you. How long have you had the cough? Tom: For about a week. It’s getting worse and worse! Doctor: OK. Now open your mouth and stick out your tongue…

Questions for you: Do you think Tom is really sick or it is because of the math test?

Discussion Are you often sick? When were you last sick? What was wrong with you? And what did you do to recover?

Hezky česky Jste často nemocní? Kdy jste byli naposled? A co vám bylo? Co jste udělali, abyste se z toho dostali? Užitečná slova a fráze: recover (vzpamatovat se, uzdravit se), sick (nemocný), headache (bolest hlavy), toothache (bolení zubů)

21 nehrajto3.indd 21

Angličtina aktivně – Nehraj to na mě!

Angličtina aktivně – Nehraj to na mě!

21 5.3.12 10:36


2. DISCUSSIONS & ROLE PLAYING

Grammar review: IMPERATIVE It‘s much easier than some of you think. If you want somebody to do something, you say Do it! (You do it!) If you don‘t want somebody to do something, you say Don‘t do it! (Not do it! You don‘t do it!)

Grammar review: PRESENT AND PAST TENSES Typically, you practise tenses separately: past simple, present continuous, future tenses, present perfect, etc. But how about training all of the tenses at once? Compare the tenses below and discuss the rules with your teacher: I study everyday. I am studying now. I was studying when you called me. I studied a new tense yesterday. I have not studied it yet. I hope I will study it all soon. I’m going to study biology this weekend.

Exercise Fill in the verbs in brackets in the right form (tense). Easy 1) What ................. your father ................. (do)? – He ................. (work) as a policeman. 2) Why ................. you ................. (tell) him the truth? It was not a good idea. 3) Where ................. (be) you last night? 4) ................. (go) home, Jim. You need to relax. 5) What ................. you ................. (think) about the new math teacher? 6) Leave me alone! I ................. (study) for the final test. 7) It ................. (rain) again! We can’t go out. 8) ................. (not do) it! It’s too dangerous. 9) What ................. you ................. (think) about? – Nothing. 10) ................. Jane ................. (know) our address? 11) Peter ................. (speak) English and French. 12) ................. you ................. (watch) the Italian movie on Channel 2 last night? 13) We ................. (not go) to the cinema yesterday. 14) ................. you ................. (look) forward to the weekend? 15) ................. (not be) rude to the teacher! It’s not nice!

22 nehrajto3.indd 22

Angličtina aktivně – Nehraj to na mě!

5.3.12 10:36


2. DISCUSSIONS & ROLE PLAYING

Medium 1) What time ................. Paula ................. (finish) at school on Tuesdays? 2) Your English ................. (improve). Slowly, but it’s better now. 3) I ................. (see) an interesting movie last Sunday. 4) What ................. you ................. (do) next Saturday? 5) When we were playing football, it ................. (start) to rain. 6) I hope I ................. (get) the book as a present for my birthday. 7) ................. (not tell) him I told you about it! 8) Hey! ................. you ................. (listen) to me? 9) I ................. (write) a letter to her, but she didn’t reply. 10) I ................. (drink) two liters of Sprite and then I was sick. 11) ................. anybody ................. (understand) what the teacher is speaking about? 12) When she was skiing, she ................. (fall) and ................. (break) her leg. Hard 1) How long ................. you ................. (be) sick? Since Monday? 2) The match ................. (be) hard! I’m not really sure we can win. 3) I saw Jim and his sister when I ................. (wait) at the bus stop. 4) I ................. never ................. (read) the book, I ................. only ................. (see) the movie. 5) He ................. (take) a photograph of me when I wasn’t looking. 6) Hello. Can I speak to Tim? – Sorry, he ................. just ................. (go) to the supermarket. Call back in about an hour. 7) I ................. (know) John since I was six years old. 8) I ................. (not do) my chemistry homework yet. 9) I promise I ................. (not make) such a mistake again! 10) We ................. (meet) her while we ................. (go) to school.

Act it out Read the dialogue again and try to act it out.

Task for you Work in pairs. Act out a similar dialogue to the one in the reading section. One of you will be the doctor, one of you the patient.

23 nehrajto3.indd 23

Angličtina aktivně – Nehraj to na mě!

Angličtina aktivně – Nehraj to na mě!

23 5.3.12 10:36


2. DISCUSSIONS & ROLE PLAYING

2.6 SHOPPING MASTER! (Grammar focus: comparative and superlative adjectives) Do you like shopping? Well, maybe this question is just for the girls. Boys probably prefer to do other things. Anyway, you might find shopping in English very useful, because when you finally cross the English Channel or go overseas to see the Statue of Liberty or maybe go down under to admire the wildlife in Australia, you will need to buy some souvenirs, some great clothes, and for sure, some food.

Reading Read the two dialogues. Do you know the coloured words?

Lucy: Tina: Lucy: Tina: Lucy: Tina: Lucy:

Hi Tina! What’s up? You sounded so upset on the phone! What’s the matter? Yes, I am upset. Look at this jumper! It looks awful. I need to buy a new one. I look so ugly in this one. Right! That sounds like the end of the world! I need your help! I need to look prettier! So that’s the reason we had to meet in front of Marks and Spencer. Yes, exactly. Will you help me choose the right jumper? Sure. Let’s go in.

Shop assistant: Tina: Lucy: Shop assistant: Tina: Lucy: Shop assistant: Tina: Shop assistant:

Hello. Can I help you? Errr…. Yes, thank you. My friend is looking for a new jumper. Ok. Come on over here. Look at this green jumper…. I hate green. Do you have a different colour? Something lighter? Sure. We have yellow, pink, orange… Which do you like best? The pink one, please. Can I try it on? This could be your size, I think.

Tina: Lucy: Tina: Lucy:

So what do you think? How do I look? Cool! As always! But I guess it’s a bit bigger than you need. Yes, I feel the same. I need a smaller size. And I don’t like the colour. I think yellow would make you more beautiful!

Question for you: Why does Tina need a new jumper?

24 nehrajto3.indd 24

Angličtina aktivně – Nehraj to na mě!

5.3.12 10:36


2. DISCUSSIONS & ROLE PLAYING

Grammar review: COMPARATIVE AND SUPERLATIVE ADJECTIVES Let’s have a look at the irregular ones first… If something is good, it’s fine. If it is more than good, it is better. And if it is more than better, it’s the best. If something is bad, it’s not ok. But if it is more than bad, it’s worse. And if it is more than worse, it’s the worst. d). With other adjectives, you need to decide if the adjective is short or long (or complicated). If it is long, you use the word more or the most, and the adjective does not change: beautiful – more beautiful – the most beautiful If it’s short, you add –er and –est: short – shorter – the shortest Sometimes, there are also some spelling changes: heavy – heavier – the heaviest

Exercise Fill in the comparatives and superlatives of the adjectives in brackets. 1) George is the ................................ (intelligent) pupil in our class. 2) Their car looks ................................ (old) than ours. 3) I think this is the ................................ (good) game I’ve ever played. 4) Today’s test was ................................ (hard) than the previous one. 5) This book is ................................ (interesting) than the one we have to read. 6) Exercise 5 is definitely the ................................ (easy) of all. 7) John is the ................................ (stupid) guy I’ve ever met. 8) Today’s weather is much ................................ (bad) than yesterday’s. 9) Lina is ................................ (pretty) than Gina. 10) I’m ................................ (tired) than you. 11) Frank’s father bought the ................................ (expensive) computer in the shop. 12) You have to be ................................ (careful) next time! 13) This car is ................................ (slow) than yours. 14) Jessica is ................................ (slim) than Claire. 15) Pete is the ................................ (fat) boy in our school.

Act it out Read the dialogue again and act it out.

25 nehrajto3.indd 25

Angličtina aktivně – Nehraj to na mě!

Angličtina aktivně – Nehraj to na mě!

25 5.3.12 10:36


2. DISCUSSIONS & ROLE PLAYING

Discussion Do you like shopping? What’s good and what’s bad about shopping? When did you last go shopping? And what did you buy?

Task for you Work in pairs. Think about what you might need to buy. Then act out a dialogue in the shop.

2.7 TELEPHONING (Grammar focus: phrasal verbs) This part of our brochure will be very useful. All of you probably have those smart small friends and you like calling, don’t you? Or texting? Telephoning in English requires quick reactions and some knowledge of useful phrasal verbs might really help you. Maybe you don’t need to go to the doctor’s or you hate shopping or you are not a party planner, but you really do need skills for telephoning in English, right? Let’s go for it. First, try and match the words from the two boxes to make phrasal verbs used in telephoning: call

up

hang

up

hold

up

speak

back

switch

through

pick

off

cut

off

put

on

Now that you have them all, can you tell what they mean? Choose the right meaning to your phrasal verbs. wait – return someone’s call – put the receiver down – connect one caller to another – talk louder – answer a call – to be disconnected – deactivate your phone

26 nehrajto3.indd 26

Angličtina aktivně – Nehraj to na mě!

5.3.12 10:36


2. DISCUSSIONS & ROLE PLAYING

Reading Read the dialogue.

Hello. This is Ron Howard. Can I speak to Phil? Ron: in his room. I’ll get him. Phil’s father: Sure, Ron. Philip is studying Thanks. Ron: Hi Ron. Phil: What are you studying? Ron: Phil: Ron: Phil: Ron: Phil: Ron: Phil: Ron: Phil: (later) Ron: Phil: Ron: Phil: Ron: Phil: Ron: Phil:

Studying? Your dad said you were studying… , Oh, yeah, sure. I was studying chemistry. Yes chemistry. er. (laughing) Phil, I need Caroline’s phone numb Do you have it? . What did you say? I can’t hear you very well Speak up! Caroline’s phone number. and call I’m not sure I have it. I’ll check if I have it you back, ok? Thanks, Phil. No problem. Yes, Phil? Ok, it’s 605 398  707. What Hold on. I need a pen and paper. (…) Ok. was the number? 605  398  707. Thanks. Bye. thing. No! Phil, don’t hang up! I need to tell you some What is it?

Questions for you: Was Philip studying when Ron called him? What else do you think Ron wanted to tell Philip?

Grammar review: PHRASAL VERBS There is not much we can tell you about phrasal verbs. Just that they are used in spoken language and, if you don’t understand them, it will be hard for you to understand native speakers speaking, movies, songs, etc. You can say stop or quit, but you need to understand give up. And search is look for. And you have to know break down, find out, get on/off, etc.

27 nehrajto3.indd 27

Angličtina aktivně – Nehraj to na mě!

Angličtina aktivně – Nehraj to na mě!

27 5.3.12 10:36


2. DISCUSSIONS & ROLE PLAYING

Exercises Telephoning – Fill in the missing parts of the phrasal verbs. 1) Caller: Jim’s father:

Hello. Could I speak to Jim, please? Sure. ................. on a second. I’ll get him.

2) Emma:

I can’t get .................. The line is always busy.

3) Mother: Emma:

Emma, could you hang ................. the phone, please? I need to call Dad. Ok, mom.

4) Teacher:

Now, everybody! Please switch ................. your mobile phones and keep them ____ during the show. Thank you.

5) Caller: Hello. Can I talk to John, please? John’s roommate: I’m sorry. He’s not in at the moment. Can I take a message? Caller: That’s ok, I’ll call ................. later. 6) Caller:

It’s a very bad line. I can’t hear you. Can you speak .................?

7) Caller: Lucy: Caller:

Hi Lucy! It’s me, Peter. How are you? Peter? Where did you get my number? I ................. it up in the telephone book.

8) Caller:

Sorry, we were cut .................. Where were we? What did the teacher say when she saw you cheating on the test?

Some more phrasal verbs – Fill in the missing parts of the phrasal verbs. 1) The bus was full, so we couldn’t get .................. 2) When we were on holiday, our car .................. down. 3) It’s so dark in here. Can you turn the lights .................., please? 4) What are you looking ..................? – My phone. I can’t find it anywhere. 5) What time do you usually get ..................? 6) If you don’t know what the word means, look it .................. in a dictionary. 7) .................. on something warm. It’s very cold outside. 8) Dad, can you pick me .................. at the swimming pool after 7 pm? 9) Don’t give .................., John. Go ..................! You can win! 10) Turn the radio ..................! I don’t want to listen to it anymore.

Discussion Do you often call? Or do you prefer sms texting? Have you ever had a call in English before?

28 nehrajto3.indd 28

Angličtina aktivně – Nehraj to na mě!

5.3.12 10:36


2. DISCUSSIONS & ROLE PLAYING

Act it out Read the telephone dialogue again and act it out.

Task for you Work in pairs. Choose who will be the caller and who the recipient. The teacher will give you a role to play.

2.8 FOOD (Grammar focus: prepositions / linking words) This topic might be really interesting for all of you. Good food is something that everybody likes. You know all the necessary vocabulary from your standard lessons. So let’s start with a short game to practise this vocabulary.

Food game One of you chooses a food word. Others will ask her/him questions to find out what it is. Use only yes/no questions. For example, the word is a strawberry. The first question is: Is it vegetable? The answer is: No. Then it might follow like this: Is it fruit? – Yes. – Is it big? – No. – Is it red? – Yes. – Is it raspberry? – No. etc. For each yes/no question the pupil who chose the word gets 1 point. For a specific question (Is it raspberry?) the pupil gets 5 points. When anybody guesses the right word, you can play again. Another pupil can try and choose a harder word and get a higher score. The pupil who has the most points wins.

Discussion What do you typically eat? Is your school canteen good? What’s your favourite food? What do you really hate?

29 nehrajto3.indd 29

Angličtina aktivně – Nehraj to na mě!

Angličtina aktivně – Nehraj to na mě!

29 5.3.12 10:36


2. DISCUSSIONS & ROLE PLAYING

Reading Read the following dialogue and pay attention to the coloured words.

Tom: Mom: Tom: Mom: Tom: Mom: Tom: Mom: Tom: Mom: Tom: Mom: Tom: Mom: Tom: Mom: Tom: Mom: Tom: Mom: Tom: Mom: Tom:

I feel sick, Mom. You look sick, Tom. I think I might throw up… Oh, it must be something you ate. What did you eat in the morning? In the morning? You mean for breakfast? Yes, Tom. For breakfast. What did you eat? I had… erm… I had bread and cheese. And tea. Ok. Did you eat anything after that? After breakfast? I didn’t eat anything after breakfast, Mom. For a snack! What did you have for a snack, Tom? Erm… erm… I had coke and chips. What? Sorry, Mom. I’ve told you a thousand times that you shouldn’t eat that junk food. I know. Sorry. It was before a math test. I needed a lot of energy. Ok, Tom. Did you eat anything else at school? No. I don’t think so. What did you have for lunch? I didn’t go to the canteen. Why not, Tom? There was an important football match at 1 pm! Tom! So you didn’t eat anything and you went to the football stadium?? No, when I was on the bus I had the rest of the coke and chips. And then I had a tasty hotdog…

Question for you: Do you think Tom’s eating habits are good?

Grammar review: PREPOSITIONS There are so many rules for using prepositions in English. And so many exceptions! We could make another whole brochure just to practise prepositions, so instead of rules, let’s go through a quick quiz – a game which will show what gives you the biggest troubles. Then you can discuss the rules and exceptions with your teacher. Ready?

30 nehrajto3.indd 30

Angličtina aktivně – Nehraj to na mě!

5.3.12 10:36


2. DISCUSSIONS & ROLE PLAYING

Hezky česky Co se předložek týče, je v angličtině vice výjimek než předložek. Zkuste si nyní krátkou hru, ve které si zopakujete důležité předložky. Užitečná slova a fráze: rule (pravidlo), exception (výjimka)

Preposition Quiz Play a game. Fill in the right prepositions, one by one. Whoever makes a mistake is out of the game. Who will be the Preposition Boy or the Preposition Girl? Let’s see… 1) ................ Thursday

11) ................ 27 September

21) ................ the party

2) ................ 6 o’clock

12) ................ the weekend

22) ................ the first floor

3) ................ the garden

13) ................ the kitchen

23) ................ winter

4) ................ school

14) ................ home

24) ................ June

5) ................ spring

15) ................ the bus

25) ................ the way home

6) ................ 2007

16) ................ the sky

26) ................ the ground

7) from 9 am ................ 7 pm

17) ................ Saturday

27) ................ the airport

8) ................ Prague

18) ................ the afternoon

28) ................ the table

9) ................ the wall

19) ................ the picture

29) ................ the radio

10) ................ Tuesday

20) ................ work

30) ................ foot

Discuss the rules with your teacher. Then you can try the game again with new combinations of words.

Act it out Read the dialogue again and act it out.

Task for you Work in groups. Imagine you work for a magazine about food and health. Your task is to prepare a questionnaire to find out what pupils like to eat and what they don’t like to eat these days. Prepare the questionnaire (10 or 15 questions). Then ask others, process the results, and then present them to the class.

31 nehrajto3.indd 31

Angličtina aktivně – Nehraj to na mě!

Angličtina aktivně – Nehraj to na mě!

31 5.3.12 10:36


3. TO BE OR NOT TO BE!?

3. To be or not to be!? To be or not to be, that is the question. Do you know who said this or who actually wrote it? You might know him, because he was the so-called father of the English language. You probably have not read anything by him, because you do not read so many plays, but you must have heard some of the titles of his famous plays: Romeo and Juliet, Macbeth, King Lear, Othello, Richard III. Do any of you know what these plays are about? Don’t worry! We are not going to talk about Shakespeare. But we had to begin with him. There was no other way!

Hezky česky Víte, kdo řekl nebo napsal být či nebýt? Mohli byste to vědět, protože to byl tzv. otec anglického jazyka. Asi jste od něj nic nečetli, protože divadelní hry možná nejsou vaše nejoblíbenější četba, ale určitě jste názvy některých jeho slavných her už slyšeli. Romeo and Juliet, Macbeth, King Lear, Othello, Richard III. Dokázal by někdo z vás říct, o čem některá z jeho her je? Nebojte nezůstaneme jen u Shaspeara. Ale museli jsme jím přece začít. To už prostě jinak nejde! Užitečná slova a fráze: play (divadelní hra), famous (slavný)

Mark Twain

William Shakespeare

J. K. Rowling

Lewis Caroll

Rudyard Kipling

gway

Ernest Hemin

Oscar Wilde

32 nehrajto3.indd 32

J. R. R. Tolkien

Daniel Defoe

Jack London

Edgar Alan Poe

A. A. Milne

Angličtina aktivně – Nehraj to na mě!

5.3.12 10:36


3. TO BE OR NOT TO BE!?

3.1 ENGLISH AND AMERICAN WRITERS Now let‘s do a quiz again. It will help us gain some basic orientation in the world of English and American literature.

English & American Writer‘s Quiz Work in groups. Read short biographies and match them to the big names of English and American literature.

A

…(1835–1910) was an American author and humorist. He is most noted for his novel, The Adventures of Tom Sawyer, and its sequel, The Adventures of Huckleberry Finn.

B

… (1892–1973) was an English writer, poet, philologist, and university profesor, best known as the author of the classic high fantasy works The Hobbit, The Lord of the Rings and The Silmarillion.

C

…(1667–1745) was an Anglo-Irish satirist and poet. He is remembered for Gulliver’s Travels.

D

… (1876–1916) was an American author and journalist. He is best remembered as the author of Call of the Wild and White Fang, both set in the Klondike.

E

…(1809–1849) was an American author and poet, considered part of the American Romantic Movement. He is best known for his tales of mystery and horror stories, such as The Black Cat, The Pit and the Pendulum, The Gold-Bug.

F

…(1564–1616) was a poet and playwright. He was probably the greatest writer in the English language. He is often called England‘s national poet and the “Bard of Avon”. He wrote 38 plays and 154 sonnets. His plays have been translated into every major living language.

G

…(1832–1898) was an English author, mathematician and logician. His most famous writings are Alice‘s Adventures in Wonderland and its sequel, Through the Looking Glass. He is noted for his word play, logic and fantasy.

H

… (1659–1731) was an English writer and journalist who became very famous for his novel Robinson Crusoe.

I

… (1865–1936) was an English poet, short-story writer, and novelist remembered for his tales and poems of British soldiers in India, and his tales for children, especially The Jungle Book. He received the 1907 Nobel Prize for Literature.

J

… is the British author of the Harry Potter fantasy series. The Potter books are well known worldwide. They have sold more than 400 million copies and been the basis for a popular series of films.

1.

William Shakespeare

6.

J. R. R. Tolkien

2.

J. K. Rowling

7.

Daniel Defoe

3.

Mark Twain

8.

Jack London

4.

Lewis Caroll

9.

Jonathan Swift

5.

Rudyard Kipling

10.

Edgar Alan Poe

And now, let’s try one more quiz. You like quizzes, don’t you?

33 nehrajto3.indd 33

Angličtina aktivně – Nehraj to na mě!

Angličtina aktivně – Nehraj to na mě!

33 5.3.12 10:36


3. TO BE OR NOT TO BE!?

English & American Literature Quiz Work in groups again. Can you match the works of some famous writers to the excerpts from their books?

34 nehrajto3.indd 34

1.

Sue Townsend – The Secret Diary of Adrian Mole

2.

Ernest Hemingway – The Old Man and the Sea

3.

James Fenimore Cooper – The Last of the Mohicans

4.

J. K. Rowling – Harry Potter and the Order of the Phoenix

5.

A. A. Milne – Winnie the Pooh

6.

Roald Dahl – Charlie and the Chocolate Factory

7.

Lewis Caroll – Through the Looking-Glass

8.

Rudyard Kipling – The Jungle Book

9.

Oscar Wilde – The Selfish Giant

10.

William Shakespeare - Richard III

11.

Dr. Seuss (Theodor Seuss Geisel) – Green Eggs and Ham

A

I would not like them here or there. I would not like them anywhere. I do not like green eggs and ham. I do not like them, Sam-I-am.

B

„What are you doing here?“ he cried in a very hard voice, and the children ran away. „My own garden is my own garden,“ said the Giant; „any one can understand that, and I will allow nobody to play in it but myself.“ So he built a high wall all round it, and put up a notice-board. TRESPASSERS WILL BE PROSECUTED He was a very selfish Giant.

C

This connection between me and Voldemort... what if the reason for it is that I am becoming more like him? I just feel so angry, all the time. What if after everything that I‘ve been through, something‘s gone wrong inside me? What if I‘m becoming bad?

D

Many strange legends are told of these jungles of India, but none so strange as the story of a small boy named Mowgli. It was a young child like one never before in this part of the jungle. It was a little lost man-cub!

E

My name is Alice, but — „ „It‘s a stupid name enough!“ Humpty Dumpty interrupted impatiently. „What does it mean?“ „Must a name mean something?“ Alice asked doubtfully. „Of course it must,“ Humpty Dumpty said with a short laugh: „my name means the shape I am — and a good handsome shape it is, too. With a name like yours, you might be any shape, almost.“

Angličtina aktivně – Nehraj to na mě!

5.3.12 10:36


3. TO BE OR NOT TO BE!?

F

Wednesday January 7th Nigel came round on his new bike this morning. It has a great water bottle, a milometer, a speedometer, a yellow saddle, and very thin racing wheels. It’s wasted on Nigel. He only goes to the shops and back on it. If I had it, I would go over the country and have an experience.

G

„I am on the hill-top, and must go down into the valley; and when Uncas follows in my footsteps, there will no longer be any of the blood of the Sagamores, for my boy is the last of the Mohicans.“

H

Many strange legends are told of these jungles of India, but none so strange as the story of a small boy named Mowgli. It was a young child like one never before in this part of the jungle. It was a little lost man-cub!

I

Wonka: You‘re all quite short, aren‘t you? Violet: Well, yeah. We‘re children. Wonka: Well, that‘s no excuse. I was never as short as you. Mike: You were once. Wonka: Was not! Know why? Because I distinctly remember putting a hat on top of my head. Look at your short little arms. You could never reach.

J

He was an old man who fished alone. It was eighty-four days without taking a fish. In the first forty days a boy was with him. But after forty days without a fish the boy’s parents told him that the old man was now very unlucky and the boy went in another boat which caught three good fish the first week.

K

„Well,“ said Pooh, „what I like best -" and then he had to stop and think. Because although Eating Honey was a very good thing to do, there was a moment just before you began to eat it which was better than when you were, but he didn‘t know what it was called.

Discussion Do you know any of the writers and their books? Have you read any of them in Czech? Have you seen their movie versions? Let’s have a look at one author who is very popular among English speaking children.

35 nehrajto3.indd 35

Angličtina aktivně – Nehraj to na mě!

Angličtina aktivně – Nehraj to na mě!

35 5.3.12 10:36


3. TO BE OR NOT TO BE!?

Who is Dr. Seuss? Dr. Seuss was an American writer, poet and also cartoonist. His real name was Theodor Seuss Geisel and the name Dr. Seuss was one of his pen names. He wrote many books for children. The most famous ones are: Green Eggs and Ham, The Cat in the Hat, One Fish Two Fish Red Fish Blue Fish, Horton Hears a Who!, or How the Grinch Stole Christmas! Some of the books were made into cartoons or even movies. Have you, for example, seen the animated film about Horton? Horton is an elephant and one day he finds a speck of dust which speaks. Why not to watch it in English!

Task for you Try to look up some pictures or short videos on You Tube about Dr. Seuss and his famous characters. You can also type his name into Google and see what you get.

Hezky česky Dr. Seuss je psydonym amerického spisovatele a kreslíře Theodora Seusse Geisela, který je autorem řady knih pro děti. Někeré jeho knihy byly dokonce i zfilmovány, např. film Kocour (anglicky The Cat in the Hat) nebo film Horton (Horton Hears A Who!). Ten vypráví příběh o slonovi, který najde mluvící smítko prachu. Zkuste si zadat do internetového vyhledávače jméno autora Dr. Seuss. Na You Tube si můžete vyhledat i krátká videa s jeho známými kreslenými postavičkami. Užitečná slova a fráze: pen name (literární pseudonym), a speck of dust (smítko prachu)

Discussion What did you find? Have you seen any of the films based on the books by Dr. Seuss?

36 nehrajto3.indd 36

Angličtina aktivně – Nehraj to na mě!

5.3.12 10:36


3. TO BE OR NOT TO BE!?

Green Eggs and Ham You might not believe it, but one picture book by Dr. Seuss is about green eggs and ham. Yes, the title of the book is Green Eggs and Ham!

GREEN EGGS AND HAM by Dr. Seuss I am Sam I am Sam Sam I am That Sam-I-am! That Sam-I-am! I do not like that Sam-I-am! Do you like green eggs and ham? I do not like them, Sam-I-am. I do not like green eggs and ham. Would you like them here or there? I I I I

would not like them here or there. would not like them anywhere. do not like green eggs and ham. do not like them, Sam-I-am.

Would you like them in a house? Would you like them with a mouse? I I I I I I

do do do do do do

not not not not not not

like like like like like like

them in a house. them with a mouse. them here or there. them anywhere. green eggs and ham. them, Sam-I-am.

Would you eat them in a box? Would you eat them with a fox? Not in a box. Not with a fox. Not in a house. Not with a mouse. I would not eat them here or there. I would not eat them anywhere. I would not eat green eggs and ham. I do not like them, Sam-I-am. …

You can watch some videos on YouTube, just type in Green Eggs and Ham by Dr. Seuss. If you have some time, you can also read the whole story. Will the main character of the story ever like green eggs and ham?

37 nehrajto3.indd 37

Angličtina aktivně – Nehraj to na mě!

Angličtina aktivně – Nehraj to na mě!

37 5.3.12 10:36


3. TO BE OR NOT TO BE!?

Crazy recipe You might already have tried to cook traditional Fish and Chips according to the recipe in the previous book "Dáme řeč?", but what about discovering a new recipe? Something very extraordinary and new? Would you like a pink carp with some strawberry sauce? Or orange goulash with broccoli? With your partner, try to think of some new recipes that Sam (the one with the green eggs and ham) would like. Share your recipes with your classmates.

Hezky česky V předchozí brožuře jste si možná vyzkoušeli sami uvařit podle receptu tradiční Fish and Chips, ale co si tak vymyslet recept zcela nový? Něco hodně neobvyklého? Třeba růžového kapra s jahodovou omáčkou? Nebo pomerančový guláš s brokolicí? Zkuste ve dvojicích vymyslet něco zcela nového, tak aby to i Samovi, který připravil zelená vajíčka, zachutnalo. S výsledným receptem se pochlubte i svým spolužákům. Užitečná slova a fráze: previous (předchozí), extraordinary (neobvyklý, nezvyklý)

3.2 FAIRY TALES As we said, Shakespeare was just for the beginning. Now let’s move to something that you might enjoy a bit more. Fairy tales! Bed time stories! We know that some of you are too old for fairy tales! But you definitely remember some fairy tales from your early childhood that you liked. And maybe you still read a fairy tale from time to time!

Hezky česky Máte rádi pohádky? Jasně, že jste na ně všichni už velcí! Ale určitě máte některé již od útlého dětství rádi a občas si nějakou tu pohádku také ještě přečtete, ne? Užitečná slova a fráze: fairy tale / bed time story (pohádka), childhood (dětství), from time to time (čas od času)

Discussion What are your favourite fairy tales? Would you be able to tell one fairy tale? Not in Czech! In English!

38 nehrajto3.indd 38

Angličtina aktivně – Nehraj to na mě!

5.3.12 10:36


3. TO BE OR NOT TO BE!?

Let‘s read one fairy tale now. The Three Little Pigs. You might know it, but you might not have read it in English yet. (Adapted from http://ivyjoy.com/fables) Before reading, check the following vocabulary with your teacher.

New vocabulary & phrases Once upon a time... to decide

hut fragile

to nail enough

straw

to refuse

patience

THREE LITTLE PIGS – Par t1 Once

upon a time there were thr ee little pigs, who left their mom and dad to see the world. All the summer, they walked through the woods, playing games and having fun. The three little pigs were so happy. They easily made friends with everyone. When autumn came and it began to rain, the three little pigs started to feel that the winter was coming soon and they needed a rea l what to do, but each decid home. They talked about ed for himself. The laziest little pig said he would like to build a str aw hut. “It will only take a da y,” he said. The other two didn’t agree with him. “It’s too fragile,” they told the laziest little pig, but he ref used to listen. The second little pig, who was not so lazy, went in search of wood. “Clunk! Clu nk! Clunk!” It took him two days to nail the wood tog ether. But the third little pig did not like the wooden ho use. “That’s not the way to build a house!” he said. A house needs to be strong enough to protect us from the wind, rain, snow, and the wolf. It takes time, pa tience and hard work to bu ild such a house!”

Questions for you: What did the three little pigs build? What do you think will happen next? In Czech you might know, but can you say that in English? Before reading further, check the following vocabulary with your teacher.

39 nehrajto3.indd 39

Angličtina aktivně – Nehraj to na mě!

Angličtina aktivně – Nehraj to na mě!

39 5.3.12 10:36


3. TO BE OR NOT TO BE!?

New vocabulary & phrases brick solid

foolish to huff

to puff to lean against

THREE LITTLE PIGS – Part 2 The days went by, and the hardworking little pig was building his house, brick by brick. From time to time, his brothers visited him and told him: “Why are you working so hard? Why don’t you come and play?” “My house must be solid!” he replied to them. “First I need to finish my house and then I’ll come and play! I don’t want to be foolish like you!” One day the wolf came along. The little pigs rushe d home in fright. The wolf came first to the straw hut. “Come out!” ordered the wolf, his mouth watering. “I want to speak to you!” “No, I want to stay where I am!” replied the little pig. He was so scared. “I’ll make you come out, I’ll huff and I’ll puff and I’ll blow your house down!” said the wolf angrily. He took a very deep breath and blew it right at the house. And all the straw fell down in a second. The silly pig ran away to his brother’s wooden house . The wolf grew very angry. “Hello, brother. Let me in!” said the laziest little pig as he came to his brother’s wooden house. “I hope this house won’t fall down! Let’s lean again st the door so he can’t break in!” The wolf was very angry now. And hungry too! He wanted to eat both pigs. “Open up! Open up! I only want to speak to you!” he said and tried to open the door. Inside, the two brothers were crying in fear and were doing their best to hold the door so that the wolf would not get in and eat them. I’ll huff and I’ll puff and I’ll blow your house down, said the wolf, and he took a really deep breath and went WHOOOOOO! The wooden house collap sed like a pack of cards. The brothers ran away to their brother’s brick house .

Questions for you: What happened to the houses of the first two little pigs? Do you think the brick house will be strong enough?

40 nehrajto3.indd 40

Angličtina aktivně – Nehraj to na mě!

5.3.12 10:36


3. TO BE OR NOT TO BE!?

Before reading the next part, check the following vocabulary with your teacher.

New vocabulary & phrases furious to knock

exhausted to climb

chimney to drop

to fade

ladder

tail

THREE LITTLE PIGS – Part 3 time. This time the wolf was Fortunately, their brother opened the door of his brick house in d, "I’ll huff and I’ll puff and I’ll really furious, and didn’t bother knocking, but instead just shoute blew again and then for a third blow your house down." The wolf blew once: “WHOOOOOOO!” He wolf and their fear began to time. But the house was solid. The three little pigs watched the tricks. He climbed up a ladfade. The wolf got quite exhausted. He decided to try one of his der onto the roof to have a look at the chimney. ! Light a fire!” The little pigs saw what he was up to. One of them said: “Quick little pigs’ voices from the houThe wolf was very hungry at that time and he could hear the the black hole. “I’m dying of se. He put his legs down the chimney and was ready to slide down drop. hunger! I’m going to try and get down,” he said and let himself fire. “Never again! Never again But his landing was rather hot! Too hot! The wolf landed in the burning his tail. Then he ran will I go down a chimney,” he cried, as he tried to put out the fire away as fast as he could. began to sing: “Tra-la-la! TraThe three happy little pigs, dancing round and round the yard, -la-la! The big bad wolf is gone!”

Questions for you: How did the wolf want to get into the brick house? Was he successful? How did you like the fairy tale? Fairy tales sound better in English than in Czech, don’t they? It is a very easy fairy tale to remember. You can’t really forget anything about it.

Task for you Now let’s see how well you remember the new vocabulary. Let’s retell the whole story… The fairy tale had three parts, so form three groups. The task for Group 1 is to begin the fairy tale and continue telling it until the three different houses are built. Group 2 will continue to tell the story until the moment the two little pigs run away to their brother’s brick house. Group 3 will finish the fairy tale. In groups, work together. Write down the main points for the story, which will help you tell the fairy tale. Everybody in the group should tell a part of the story for a while.

41 nehrajto3.indd 41

Angličtina aktivně – Nehraj to na mě!

Angličtina aktivně – Nehraj to na mě!

41 5.3.12 10:36


3. TO BE OR NOT TO BE!?

Hezky česky Pojďme teď zkusit, jak jste si zapamatovali nová slovíčka. Převyprávějme si celý příběh… Vytvořte tři skupiny, stejně jako jsme měli pohádku rozdělenou do tří částí. První skupinaa má za úkol pohádku začít a dovyprávět ji až ke stavbě tří domečků. Druhá skupina bude pokračovat a dovypráví pohádku až do chvíle, kdy první dvě prasátka utečou ke svému bratrovi do cihlového domu. A třetí skupina příběh dovypráví až do konce. Ve skupinách pracujte společně, napište si opěrné body, které vám pomohou příběh převyprávět. Při vyprávění se pak střídejte. Užitečná slova a fráze: retell (převyprávět)

How was it? It was easy, wasn‘t it? Just a fairy tale! You need a real challenge…!

Challenge for you Let’s try something more interesting… and more challenging! We know the story of the three little pigs quite well and we have a good vocabulary. How about not retelling it, but acting it out? That could be called a challenge, right! A performance, just like in the theatre! That means also rehearsals. That’s not going to be so easy, but while doing so, you can learn to speak English as quick as lightning! First, you need to decide who will play whom. You will need one storyteller, three little pigs, and a wolf. That’s clear. In the theatre there are also so-called understudies (in case an actor is sick). In your own theatre production, you should also have an alternative cast who will also study for the production along with the first cast. We will also need a director. That could be your teacher to start. But the teacher (director) should have an assistant who will take over the teacher’s role in the end. And we will also need a prompter!

42 nehrajto3.indd 42

Angličtina aktivně – Nehraj to na mě!

5.3.12 10:36


3. TO BE OR NOT TO BE!?

Hezky česky Pojďme proto zkusit něco mnohem zajímavějšího. Příběh už teď známe velmi dobře, potřebnou slovní zásobu také, co si to takhle celé zahrát. Udělat takové malé divadelní představení! To je challenge, ne? Divadelní představení se vším všudy – tedy i s nazkoušením. To už asi taková hračka nebude, ale naučíte se přitom mluvit anglicky, ani nebudete vědět jak! Nejdřív je třeba si rozdělit role. Budete potřebovat jednoho vypravěče, tři prasátka a vlka. To je jasné. V každém divadle jsou většinou tzv. alternace, kdyby nějaký herec onemocněl. Stejně i vy byste měli mít ještě jedno náhradní obsazení, které role nastuduje stejně dobře. Budeme ale také potřebovat režiséra – to by mohla být třeba vaše paní učitelka nebo pan učitel. Ale měl by mít svého asistenta, kterému pak režii přenechá. A budeme také potřebovat nápovědu…. Užitečná slova a fráze: performance (představení), rehearsal (zkouška), understudy (alternace), cast (obsazení), prompter (nápověda), poster (plakát), storyteller (vypravěč)

When the production is ready, you could make a poster inviting your schoolmates, friends and parents for the show. It could look like this:

THE THREE LITTLE PIGS proudly presented by Class VII. A

43 nehrajto3.indd 43

Angličtina aktivně – Nehraj to na mě!

CAST: The first pig: .................................. The second pig: ........................ The third pig: ............................... The wolf: ........................................... Story teller: .................................... Director: ............................................... Prompter: .............................................

Angličtina aktivně – Nehraj to na mě!

43 5.3.12 10:36


3. TO BE OR NOT TO BE!?

3.3 TONGUE TWISTERS Do you know what tongue twisters are? Dictionary definition: A word or group of words difficult to say quickly, usually because there are similar consonantal sounds in a line, as in Shall she sell seashells? In Czech, you must know “333 stříbrných stříkaček stříkalo přes 333 stříbrných střech“. English has no “ř“, so a tongue twister based on such a sound is impossible in English. Although the number 333 might be hard to say in English, but rather more so for Czech speakers than native ones. Let’s give it a try. Say the number 333! And say it fast! More times… Tongue twisters are very popular in English. We are going to use them to practise and improve the language and pronunciation. So, where shall we start? How about Peter Piper first?

Hezky česky Máte rádi jazykolamy? Určitě znáte "333 stříbrných stříkaček...", ale zvládli byste říct číslovku 333 i v angličtině? Zkuste si ji říct. 333. A zkuste to rychle! Není to žádný problém? Zkuste to ještě jednou a co nejrychleji! V angličtině jsou jazykolamy hodně oblíbené. Nám se budou hodit pro důkladné procvičení jazyka a výslovnosti. Užitečná slova a fráze: tongue twister (jazykolam), improve (zlepšit), pronunciation (výslovnost)

Peter Piper picked a peck of pickled peppers. A peck of pickled peppers Peter Piper picked. If Peter Piper picked a peck of pickled peppers, Where‘s the peck of pickled peppers Peter Piper picked?

Could anybody just read it first? It needs a bit of practice, doesn‘t it? Ok, let’s try some shorter and easier ones first…

r icecream! we all scream fo , am re sc u yo , I scream

Silly sheep weep and sleep .

The batter with the butter is the batter that is better!

44 nehrajto3.indd 44

Angličtina aktivně – Nehraj to na mě!

5.3.12 10:36


3. TO BE OR NOT TO BE!?

Real easy ones, right! A little child could do them. Ok, let’s go for something longer…

She saw Sherif‘s shoes on the sofa. But was she so sure she saw Sherif‘s shoes on the sofa?

There are two minutes difference from four to two to two to two, from two to two to two, too.

Thirty-three thousand people think T that Thursday is their thirtieth birthda y.

would watch which watch? If two witches would watch two watches, which witch

There was a little witch which switched from Chichester to Ipswich.

I wish to wish the wish you wish to wish, but if you wish the wish the witch wishes, I won‘t wish the wish you wish to wish.

One-one was a race horse. Two-two was one too. One-one won one race. Two-two won one too.

Now you do tongue twisters without any big troubles. Let’s try some more challenging ones, ok?

sea. Swan swam over the ! im Swim, swan, sw ain. Swan swam back ag ! an Well swum sw

She sells sea shells on the sea shore. The shells that she sells are sea shells I‘m sure. So if she sells sea shells on the sea sh ore, I‘m sure that the sh ells are sea shore sh ells.

45 nehrajto3.indd 45

Angličtina aktivně – Nehraj to na mě!

Angličtina aktivně – Nehraj to na mě!

45 5.3.12 10:36


3. TO BE OR NOT TO BE!?

rmalade A maid named Lady Ma onade. lem d an made mainly lard de ma r M‘lady lamely neve marmalade. a well-named, labelled

What noise annoys a noisy oys ter? Any noise annoys a noisy oys ter, but a noisy noise annoys a noi sy oyster most!

I thought a thought. But the thought I thought Wasn‘t the thought I thought I thought. If the thought I thought I thought, Had been the thought I thought, I wouldn‘t have thought I thought.

A flea and a fly in a flue, were imprisoned. So what cou ld they do? Said the fly, „Let us flee“. Said the flea, „Let us fly“. So they flew through a flaw in the flue.

e what I am. hen I wished I wer w as w I t ha w e I wish I wer

her‘s mother‘s brothers are The Smothers brothers‘ fat r‘s father‘s other brothers. the the Smothers brothers‘ mo

Now how about a cool funny contest?

Contest: Tongue Master! Choose three tongue twisters from the ones you have practised. One could be easy, one harder and one very hard. At first, all contestants have to learn the selected tongue twisters by heart. Then the contest can begin. First Round begins with the easiest tongue twister. Whoever makes a mistake is out of the contest. Second Round will have a harder tongue twister. Only the contestants who make no more than 2 mistakes will go on to the last round. Third Round will see which contestant’s tongue twists the least. You should monitor the time and the number of mistakes with all of the contestants. The winner is the one who can say the tongue twister the fastest and with the fewest mistakes.

46 nehrajto3.indd 46

Angličtina aktivně – Nehraj to na mě!

5.3.12 10:36


3. TO BE OR NOT TO BE!?

Hezky česky Vyberte tři jazykolamy. Jeden lehčí, jeden těžší a jeden nejtěžší. Nejdřív je třeba, aby se je všichni soutěžící naučili nazpaměť. Pak může začít soutěž. První kolo začne nejjednodušším jazykolamem. Kdo udělá chybu, rovnou vypadne. Ve druhém kole přijde na řadu těžší jazykolam. Do posledního kola postoupí ti, kteří udělají maximálně 2 chyby. Třetí kolo rozhodne o tom, kterému ze soutěžících se nejméně zamotává jazyk. Všem sledujte čas a počítejte chyby. Vítězem je ten, kdo řekne jazykolam nejrychleji a s nejmenším počtem chyb. Užitečná slova a fráze: contestant (soutěžící), round (kolo), learn by heart (učit se nazpaměť), fewest (nejméně)

Was it a tough contest? Thrilling? Hair-raising? Amusing? Good! Let’s end this chapter with a very funny tongue twister, which shows how perfect English can be. Read it as a dialogue. But only two of you, the rest of the class should just listen.

Mr Knott and Mr Watt on the Phone W: Hello? K: Who‘s calling? W: Watt. K: What‘s your name? W: Watt‘s my name. K: Yes, what is your name? W: My name is John Watt. K: John what? W: Yes… John Watt. Now, are you Jones? No, I‘m Knott. W: Will you tell me your name, then? K: Will Knott. W: Why not? K: My name is Knott.

K:

W: Not what? K: Not Watt. Knott. W: What?

Did you understand what the problem was? Now let’s try and act it out. Any volunteers?

47 nehrajto3.indd 47

Angličtina aktivně – Nehraj to na mě!

Angličtina aktivně – Nehraj to na mě!

47 5.3.12 10:36


3. TO BE OR NOT TO BE!?

3.4 THEATRE PRODUCTION After retelling and acting out our fairy tales with completely twisted tongues, we have come to the best point of our brochure… The end! No, no, not yet! There has to be an ultimate theatre production before this brochure ends. At the beginning of our brochure we practised English in everyday situations: we drilled English grammar, learnt a lot of useful expressions and now you know what to say if you get into any situation. Then we read a fairy tale, retold it and, in the end, also acted it out. And finally, we worked with our tongues. Hopefully they are not too twisted now! All of that was good training for the last and most important part of our brochure. After so much training and hard work, you are ready for a real theatre production! Don’t worry, no Shakespeare! You could present the final result to your schoolmates, friends and parents. Everybody should see how your English has improved! Let’s see what we are going to work with…

Hezky česky A teď jsme se konečně dostali k tomu nejlepšímu. Na začátku brožury jsme procvičovali reakce v každodenních situacích, pak jsme nacvičili pohádku, potom jsme si lámali jazyky a rýmovali… A proto jsme teď řádně připraveni na metu nejvyšší – zkusíme skutečné drama! Nebojte, zas takové drama to nebude. Výsledek pak můžete předvést na školním představení. Ať všichni vidí, jak se vaše angličtina zlepšila! Teď už v angličtině dokážete vystoupit i na prkna, která znamenají svět! Užitečná slova a fráze: theatre production (divadelní produkce)

For the purpose of our theatre production, we have chosen a poem by Roald Dahl. First, we will need to read it and understand all the words. Although there are a lot of words that are unknown to you, it will not be so hard to understand, because you know the story. It’s about Cinderella. Do you remember what this classic fairy tale is about?

Task for you Work in groups. Prepare the main points of the story. And then retell it, with each of you talking for some time. Do you think the classic ending of the fairy tale is good? Can you imagine a different ending?

48 nehrajto3.indd 48

Angličtina aktivně – Nehraj to na mě!

5.3.12 10:37


3. TO BE OR NOT TO BE!?

Before reading Part I of Cinderella, check the words below with your teacher.

New vocabulary & phrases gory phoney

sappy bit

to lock up slimy

to cook up

to depart

nibble

Part 1 I guess you think you know this story. You don‘t. The real one‘s much more gory. The phoney one, the one you know, was cooked up years and years ago, And made to sound all soft and sappy just to keep the children happy. Mind you, they got the first bit right, the bit where, in the dead of night, the Ugly Sisters, jewels and all, departed for the Palace Ball, While darling little Cinderella was locked up in a slimy cellar, where rats who wanted things to eat, began to nibble at her feet.

Question for you: What did the beginning say? Before reading Part II of Cinderella, check the words below with your teacher.

New vocabulary & phrases

49 nehrajto3.indd 49

to bellow fairy

rotten jealous

slippers tick

blaze

brooch

wand

Angličtina aktivně – Nehraj to na mě!

Angličtina aktivně – Nehraj to na mě!

49 5.3.12 10:37


3. TO BE OR NOT TO BE!?

Part 2 She bellowed ‚Help!‘ and ‚Let me out! The Magic Fairy heard her shout. Appearing in a blaze of light, she said: ‚My dear, are you all right?‘ ‚All right?‘ cried Cindy .‘Can‘t you see? I feel as rotten as can be!‘ She beat her fist against the wall, and shouted, ‚Get me to the Ball! There is a Disco at the Palace! The rest have gone and I am jealous! I want a dress! I want a coach! And earrings and a diamond brooch! And silver slippers, two of those! And lovely nylon panty hose! ‚Done up like that I‘ll guarantee the handsome Prince will fall for me!‘ The Fairy said, ‚Hang on a tick.‘ She gave her wand a mighty flick and quickly, in no time at all, Cindy was at the Palace Ball!

Question for you: What happened in the next part of Roald Dahl’s Cinderella? Part I was only an introduction. Part II has Cinderella on the scene. We promised theatre production, so we should start rehearsing, what do you think? Who will be Cinderella? And who will be the story teller?

Task for you Work in pairs. Decide who will be who and then try to act it out. Remember, it is a poem, so nothing should be left out. The story teller and Cinderella need to cooperate so that the poem sounds good.

50 nehrajto3.indd 50

Angličtina aktivně – Nehraj to na mě!

5.3.12 10:37


3. TO BE OR NOT TO BE!?

Before reading Part III of Cinderella, check the words below with your teacher.

New vocabulary & phrases wince pulp

heck alas

dart pounding

gasp

to grab

maiden

gulp

to rip

crate

Part 3 It made the Ugly Sisters wince to see her dancing with the Prince. She held him very tight and pressed herself against his manly chest. , The Prince himself was turned to pulp all he could do was gasp and gulp. k! Then midnight struck. She shouted, ‘Hec I‘ve got to run to save my neck!‘ The Prince cried, ‚No! Alas! Alack!‘ k. He grabbed her dress to hold her bac As Cindy shouted, ‚Let me go!‘ toe. the dress was ripped from head to She ran out in her underwear, and lost one slipper on the stair. The Prince was on it like a dart, he pressed it to his pounding heart, ‚the girl this slipper fits,‘ he cried, ‚tomorrow morn shall be my bride! I‘ll visit every house in town until I‘ve tracked the maiden down!‘ Then rather carelessly, I fear, he placed it on a crate of beer.

Questions for you: What happened next? What’s different from the classic fairy tale you know? Now the Prince is also on the scene, so now you need to have groups of three. Try and act it out.

51 nehrajto3.indd 51

Angličtina aktivně – Nehraj to na mě!

Angličtina aktivně – Nehraj to na mě!

51 5.3.12 10:37


3. TO BE OR NOT TO BE!?

Before reading Part IV of Cinderella, check the words below with your teacher.

New vocabulary & phrases blister to sneak up

icky sticky

to back out to yell

to flush

eager

sword

loo

in vain

to bounce

plot

to mutter

to peel

tension

vow

racket

Part 4 At once, one of the Ugly Sisters, (the one whose face was blotched with blisters) sneaked up and grabbed the dainty shoe, and quickly flushed it down the loo. Then in its place she calmly put the slipper from her own left foot. Ah ha, you see, the plot grows thicker, and Cindy‘s luck starts looking sicker. Next day, the Prince went charging down to knock on all the doors in town. In every house, the tension grew. Who was the owner of the shoe? The shoe was long and very wide. (A normal foot got lost inside.) Also it smelled a wee bit icky. (the owner‘s feet were hot and sticky.) Thousands of eager people came to try it on, but all in vain. Now came the Ugly Sisters‘ go. One tried it on. The Prince screamed, ‚No!‘ But she screamed, ‚Yes! It fits! Whoopee! ‚So now you‘ve got to marry me!‘

The Prince went white from ear to ear. He muttered, ‚Let me out of here.‘ ‚Oh no you don‘t! You made a vow! There‘s no way you can back out now!‘ ‚Off with her head!‘ The Prince roared back

.

They chopped it off with one big whack. This pleased the Prince. He smiled and said

,

‚She‘s prettier without her head.‘ Then up came Sister Number Two, who yelled, ‚Now I will try the shoe!‘ ‚Try this instead!‘ the Prince yelled back. He swung his trusty sword and smack, her head went crashing to the ground. It bounced a bit and rolled around. In the kitchen, peeling spuds, Cinderella heard the thuds of bouncing heads upon the floor, and poked her own head round the door. ‚What‘s all the racket? ‚Cindy cried. ‚Mind your own bizz,‘ the Prince replied. Poor Cindy‘s heart was torn to shreds. My Prince! she thought. He chops off head

s!

How could I marry anyone who does that sort of thing for fun?

52 nehrajto3.indd 52

Angličtina aktivně – Nehraj to na mě!

5.3.12 10:37


3. TO BE OR NOT TO BE!?

Did you understand that part? Now it is beginning to be a bit different! How do you think it will end? We saw new people appearing on the scene: two sisters. So now we need groups of five to act it out. Before reading the last part of Cinderella, check the words below with your teacher.

New vocabulary & phrases to hove swoosh

doubt to come about

be wary feller

Part 5 The Prince cried, ‚Who‘s this dirty slut? Off with her nut! Off with her nut!‘ Just then, all in a blaze of light, the Magic Fairy hove in sight, her Magic Wand went swoosh and swish!! ‚Cindy! ‚she cried, ‚come make a wish! ‚Wish anything and have no doubt that I will make it come about!‘ Cindy answered, ‚Oh kind Fairy, this time I shall be more wary. No more Princes, no more money. I have had my taste of honey. I‘m wishing for a decent man. ?‘ They‘re hard to find. D‘you think you can?‘ Within a minute, Cinderella was married to a lovely feller, a simple jam maker by trade, who sold good homemade marmalade. aughter Their house was filled with smiles and laughter and they were happy ever after.

What do you think about the fairy tale as Roald Dahl wrote it? Is it better than the classic story? Now we have the whole story and we can try to make it into a performance, like in the theatre. Do you remember how we worked on The Three Little Pigs? (By the way, Roald Dahl changed this story too…) So we need the cast, understudies, director and a prompter. Somebody should prepare stage decorations. There could be some music too.

53 nehrajto3.indd 53

Angličtina aktivně – Nehraj to na mě!

Angličtina aktivně – Nehraj to na mě!

53 5.3.12 10:37


4. MY DICTIONARY

4. My dictionary 4.1 YOU‘RE A LIAR! seem liar that‘s why What‘s the matter with you? Mind your own business! I‘m out of here. What are you on about? white lie

4.2 GOING TO THROW A PARTY!

4.3 TROUBLES, TROUBLES, TROUBLES!

54 nehrajto3.indd 54

Angličtina aktivně – Nehraj to na mě!

5.3.12 10:37


4. MY DICTIONARY

4.4 HAVE YOU EVER EATEN A CROCODILE?

4.5 AT THE DOCTOR‘S throw up

sore throat

have a cold

twist my ankle

break my arm

blow my nose

What‘s wrong?

diarrhoea

cough stomach ache it hurts painful fever

4.6 SHOPPING MASTER! What‘s up? upset awful What‘s the matter? Can I help you? Can I try it on?

55 nehrajto3.indd 55

Angličtina aktivně – Nehraj to na mě!

Angličtina aktivně – Nehraj to na mě!

55 5.3.12 10:37


4. MY DICTIONARY

4.7 TELEPHONING call back hang up hold on speak up switch off pick up cut off put through

4.8 FOOD

4.9 MORE VOCABULARY

56 nehrajto3.indd 56

Angličtina aktivně – Nehraj to na mě!

5.3.12 10:37


www.active-english.cz

Rozvoj komunikativní kompetence žáků ZŠ – ANGLIČTINA AKTIVNĚ

obalka nehraj to.indd 1

5.3.12 10:58

Profile for Antonín Haas

Nehraj to na mě!  

aneb Jak objevit svůj skrytý talent

Nehraj to na mě!  

aneb Jak objevit svůj skrytý talent

Profile for tonda
Advertisement