Page 1

Competencias bĂĄsicas Competencia dixital

antoniobello@edu.xunta.es – Ferrol - marzo 2010


MIN

SEC


MIN

SEC


MIN

SEC


MIN

SEC


MIN

SEC


MIN

SEC


MIN

SEC


MIN

SEC


MIN

SEC


MIN

SEC


MIN

SEC


START


START


A competencia dixital Conceptualización de competencia “Aquello que necesita cualquier persona para dar respuesta a los problemas con los que se enfrenta a lo largo de la vida” Zabalza y Arnau 2007

Conceptualización de competencia dixital A capacidade para aplicar eficaz e criticamente as tecnoloxías da sociedade da información ao ámbito persoal e profesional.


Que entendemos por alfabetización dixital • “Para poder participar e aproveitar as vantaxes (das TIC), os cidadáns deben estar alfabetizados dixitalmente, isto é, contar coas competencias que lles permitan participar na sociedade da información.” Portal Temático para a Sociedade da Información da Comisión Europea • A alfabetización dixital entendese coma un proceso continuo no que o seu trasfondo está referido non só á información, senón tamén ao coñecemento e, aínda máis, á sabedoría. Por iso, non pode desligarse a alfabetización dixital da educación en xeral e dos valores Claves da alfabetización dixital” da Fundación Telefónica, Rafael Casado


Alfabetización Dixital

Obxectivo final Lograr que os cidadáns sexan persoas autónomas, reflexionen a información e do mesmo xeito a utilicen de xeito eficiente e eficaz no seu crecemento persoal, profesional e social.

-Dominio de habilidades tecnolóxicas básicas. - Buscar e procesar información - Utilización da competencia na comunicación interpersoal (Mails,..) - Busca da información actualizada (blogs, cursos online…) - Aprendizaxe continuo ao longo de toda a vida. - Beneficios a nivel persoal, profesional e social. - Novos contornos novos formatos de busca e selección da información. - Favorece o traballo colaborativo salvando as distancias - Non esquecer saber ser, coñecer, saber facer, e convivir. - Como fin ultimo o uso seguro e crítico das tecnoloxías da sociedade da información (TSI)


¿ Que entenden por competencia dixital ? Dimensións en EE.UU. -

Operacións básicas e conceptos Aspectos sociais éticos e humanos Ferramentas tecnolóxicas de produtividade Ferramentas tecnolóxicas de comunicación Ferramentas tecnolóxicas de investigación Ferramentas tecnolóxicas de solución de problemas e solucións

1997-98

-

Creatividade e Innovación Comunicación e colaboración Busca e procesamento de datos Pensamento crítico, resolución de problemas e toma de decisións. - Cidadanía dixital - Conceptos e procedementos tecnolóxicos 2007-08

http://www.iste.org


驴 Que entenden por competencia dixital ? Dimensi贸ns en Inglaterra.

- Buscar e atopar - Crear - Comunicarse con outras persoas e compartir informaci贸n - Saber avaliar a informaci贸n

http://www.iste.org


¿ Que entendemos por competencia dixital ?

1 Competencia informacional: Buscar e xestionar información, construír coñecementos, colaborar, crear …

2 Comprender como funciona a tecnoloxía

Crear info, modelar, simular, representar datos

3 Linguaxes específicos

( textual, numérico,icónico,sonoro) Comunicar, expresar, multimedia

4 Habilidades cognitivas Resolución de problemas

5 Análise critica da información

Actitude crítica e reflexiva Avaliar información e tecnoloxías Repectar as leis Autonomía e responsabilidade no uso da tecnoloxía Comprensión do impacto social e económico da tecnoloxía


Inmigrantes ou nativos dixitais Nativos Dixitais

         

Son rapaces ou rapazas de 15-17 anos Son un 10 -12 % en EE.UU. Caracterízanse pola instantaneidade Son paralelos e multitarefa Buscan un acceso aleatorio á información Son hipertextuais Xeración de Internet, videoxogos, consolas… Resposta inmediata, activos Constrúen a súa propia realidade Conviven coa tecnoloxía, é a súa aliada

Inmigrantes Dixitais

         

Adultos de 30-40 anos Aqueles/as intentan vivir o presente Criados nun mundo analóxico (tv, tfno, radio..) Formados en libros impresos, con TV. A información aparece de forma lineal Acceso á información secuenciada Xeración oral-libresca-televisiva Resposta periódica ou con data Vivimos a nosa realidade Para eles son NNTT


Xeraci贸n Dixital. Tecnolox铆a


Coñecemos o mundo que nos rodea

Mundo analóxico

TV

Internet

Mundo dixital

Acceso á información de xeito lineal

Acceso á información de xeito aleatorio


Sempre conectados. Xeraci贸n do mando


http://internetaula.ning.com/


Estratexias de ensino-aprendizaxe Uso educativo de internet na aula

Introdución cos pasos a seguir: proposta da unidade didáctica, motivación Proposta dunha tarefa que sexa realizable e interesante

Recursos: indicar as fontes utilizadas de Proceso:

internet ou crear unha páxina cos enlaces. Os recursos non deben estar restrinxidos unicamente a Internet

Descrición clara dos pasos a seguir para realizar a tarefa. Pautas para organizar a información obtida

Conclusión: Resumir as experiencias, animar á reflexión sobre o proceso e xeneralizar o que se aprendeu


Informaci贸n si,pero segura

http://chaval.red.es/

http://www.amigoweb.es/ http://www.Protecciondemenores.org

http://www.enlaredprotegete.com/


Que é a Web 2.0

Tim O’Reilly


Que é a Web 2.0 O termino Web 2.0 naceu a mediados de 2004 e creceu ata ser portada dos principais semanarios mundiais no Nadal de 2006. Este fenómeno tecno-social popularizouse a partir das súas aplicacións máis representativas, Wikipedia, YouTube, Flickr, WordPress, Blogger, MySpace, Facebook, e da sobreoferta de centos de ferramentas intentando captar usuarios / creadores de contidos.


Que é a Web 2.0 Según O’Reilly, principal promotor da noción de Web 2.0, os principios constitutivos de esta son sete: - a World Wide Web como plataforma de traballo, - o fortalecemento da intelixencia colectiva, - a xestión das bases de datos como competencia básica, - o fin do ciclo das actualizacións de versións do software, - os modelos de programación lixeira xunto á busca da simplicidade, - o software non limitado a un só dispositivo e - as experiencias enriquecedoras dos usuarios.


A nova xeración WEB DA WEB DE ESCRITURA Á WEB DE LECTO-ESCRITURA CONTIDO UNIDIRECCIONAL

WEB 1.0 Tecnoloxía Cliente/servidor

CONTIDO MULTIDIRECCIONAL

INFORMACIÓN NON VISIBLE E Non consultable Comunicación: E-Mail, foros, chat

INFORMACIÓN VISIBLE E consultable Comunicación: Blogs, wikis, redes sociais

Alto coste en desenvolvemento Alto coste en hardware Curva lenta de aprendizaxe

Pouca socialización

Web estática

Web interactiva

Tecnoloxías como Desktops apps

Banda ancha

Optimización costes desenvolvemento Mínimas habilidades técnicas

Clasificación TAXONÓMICA

categorías Búsquedas simples

enlaces

Web dinámica

WEB 2.0

Clasificación FOLKXONÓMICA

Búsquedas comunitarias Búsquedas

Intelixencia colaborativa ou colectiva

comunitarias

CAMBIO DE FILOSOFÍA CAMBIO DE ROLES DEMOCRATIZACIÓN DOS CONTIDOS

RSS:Suscrición notificación


Web 2.0: Desafíos para a escola Situarse nun contorno “online”, non “offline” Investir aos estudiantes como productores Traballar en redes, construir como comunidades de aprendizaxe Experimentar, cambiar, axustar. Permitir a personalización Extender non só a aula senon a escola Estadios para a apropiación das NTICs (F. Pisani) 1.Atracción (ou introdución) sobre o tema 2.Acceso ás tecnoloxías 3.Uso das tecnoloxías 4.Apropiación( resolver problemas coas tecnoloxías) 5.Cultura ( inclúe colaboración, configuración, traballo en rede, entre outras


De que xeito e onde Buscadores de blogs http://technorati.com/

Intercambio http://www.blogfesor.org/directorio/

Agregadores http://www.aulablog.com/planeta/

http://www.docencia.es/

http://www.sehacesaber.org/


Web 2.0: Desafíos para a escola • Máxima interacción entre os usuarios • Aplicacións: ▫ Para expresarse/crear e publicar: blog, wiki... ▫ Para publicar e buscar información: podcast, YouTube, Flickr, SlideShare, Del.icio.us... ▫ Para acceder a información de interese: RSS, XML, Bloglines, GoogleReader, buscadores especializados... ▫ Redes sociais: Ning, Second Life, Twitter, Facebook... ▫ Outras: calendarios, geolocalización, libros virtuales compartidos, noticias, ofimática on-line, plataformas de teleformación, pizarras dixitais colaborativas on-line, portal personalizado... • Democratización das ferramentas • La plataforma de trabajo é a propia páxina web (no es necesario ter instalado un software cliente en el ordenador.


Pere MarquĂŠs 2007


Tratamento da informaci贸n e competencia dixital

Sobre a utilizaci贸n das TIC


Entornos didáctico-tecnolóxicos ENTORNO DIDÁCTICOTECNOLÓXICO

USO DIDÁCTICO

MATERIAL

UBICACIÓN

Compartir información Debate Rincón de clase

Pizarra Dixital Pizarra dixital Interactiva

Aula de clase Biblioteca Aula informática

ENTORNO GRUPO

Traballos colaborativos

Pizarra dixital 3-5 alumnos Tablet –PC PDI

Aula de clase Biblioteca Aula informática

ENTORNO INDIVIDUAL

Traballos individuais ou parellas

Ordenador por alumno ou parella

Aula de clase Biblioteca Aula informática En casa

ENTORNO AULA


As oito competencias bรกsicas


As oito competencias b谩sicas Tratamento da Informaci贸n e competencia dixital


• As TIC nos procesos de ensino-aprendizaxe

Ferramentas didácticas -Medio de expresión -

Escribir, debuxar, presentacións

- Fonte aberta de información -

Internet, DVDs, TV, intranet….

-Instrumento de proceso de información -

Enquisas, traballos de completar

- Canal de comunicación presencial -

Pizarra dixital

- Canal de comunicación virtual -

Mensaxería , foros, weblog, Wikis

- Medio didáctico -

Materiais interactivos

- Xerador de novos espazos formativos -

Plataformas de e-centro

- Facilitador da comunicación coas familias -Instrumento para a xestión administrativa e titorial.


Tratamento da información e competencia dixital

• O tratamento da información e a competencia dixital implican ser unha persoa autónoma, eficaz, responsable, crítica e reflexiva ao seleccionar, tratar e utilizar a información e as súas fontes, así como as distintas ferramentas tecnolóxicas; tamén ter una actitude critica e reflexiva na valoración da información.


Tratamento da informaci贸n e competencia dixital


Tratamento da información e competencia dixital Creación de tarefas para desenvolver habilidades na busca e adquisición de información Actividade didáctica

Material e/ou recurso didáctico

Acceso e consulta en bases de datos documentais

Portais web especializados

Acceso e consulta de enciclopedias, dicionarios e obras de referencia

Portais web de consulta ( Wikipedia, dicionario RAE, enciclopedias en soporte dixital.

Visitar e obter información de empresas, asociacións ou persoas .

Sitios web oficiais de ditas institucións, empresas…

Realizar buscas temáticas

Buscadores (Google, yahoo…) enlaces de páxinas especializadas.


Tratamento da información e competencia dixital Creación de tarefas para o desenvolvemento de habilidades de produción persoal Actividade didáctica

Material e/ou recurso didáctico

Publicar e difundir traballos propios a través de Internet

Blogs, sitios web persoais e/ou de portais dunha comunidade

Publicar en Internet e compartir ficheiros dixitais

Sitios web de publicación compartida( You Tube, Flickr, SlideShare, etc.)

Expor publicamente un traballo, proxecto ou contido

Pizarra dixital, presentación multimedia

Crear documentos ou ficheiros

Software de presentacións multimedia ou animacións.


Tratamento da información e competencia dixital Creación de tarefas para o desenvolvemento de habilidades de comunicación e interación social Actividade didáctica

Material e/ou recurso didáctico

Publicar e manter correspondencia escolar entre aulas

Correo electrónico, foros virtuais.

Debates, preguntas ou intercambio de mensaxes telemáticas

Foro virtual

Comunicar noticias ó resto do alumnado

Taboleiro virtual

Envío de traballos ao profesor

Transferencia de ficheiros en aulas virtuais ou adxunto en e-mail

Titorización on line entre profesor e alumno

Mensaxes persoais a través de correo electrónico


Tratamento da información e competencia dixital Creación de tarefas para o desenvolvemento de habilidades de produción persoal Actividade didáctica

Material e/ou recurso didáctico

Xerar videoclips ou audiovisuais

Software de edición audiovisual

Elaborar un texto, un glosario, un dicionario ou unha enciclopedia de forma colaborativa a través da rede

Wikis

Crear unha biblioteca con documentos dixitais

Listado de enlaces web

Elaborar un diario de autoaprendizaxe por parte do alumnado

Blog ou procesador de texto

Elaboración de videoclips e montaxe de imaxes

Software de edición, imaxe e video ( video editor, nero, Photostory…)

Elaboración de presentacións multimedia

Software de presentaccións (Power point e similares)


A nosa formaci贸n permanente

profesor Potachov de Moldavia


Fases de integraci贸n das tecnolox铆as - ACOT

CENTRO TIC


Fases de integración das tecnoloxías - ACOT

• Acceso – Alfabetización dixital • Adopción – Utilización de novas ferramentas nas aulas • Adaptación – Prácticas tradicionais aumentando productividade • Apropiación – Abríndose a novas prácticas utilizando tecnoloxía • Innovación – Creación de novos materiais ou ferramentas


Competencias bรกsicas Competencia dixital

Moitas Grazas antoniobello@edu.xunta.es

Competencia dixital  
Competencia dixital  

Sobre competencias básicas, sobretodo a competencia dixital e tratamento da información

Advertisement