Page 1

ONS HUYS DOELGROEP Kinderen met een diagnose binnen het autismespectrum of een sterk vermoeden ervan.

DOEL VAN DE AUTIWERKING Onze werking is gericht op het verhogen van de zelfstandigheid van onze leerlingen, het verhogen van hun flexibiliteit en het verminderen van stress.

CONCRETE AUTI AANPAK

Wilt u meer informatie over onze aanpak en begeleiding?

Ges. Gem. Vrije BuLo-school Guido Gezellelaan 106 8930 Menen TEL. 056 / 51 . 31 . 91 Fax. 056/53.37.32 administratie@buloblijdhove.be www.bloblijdhove.be

- individueel onderwijs volgens eigen kunnen - 3 niveaugroepen met beperkt aantal leerlingen georganiseerd in afzonderlijk huis. - specifieke klasschikking (werktafels) - afzonderlijke speelplaats - veilige leeromgeving: dag- en weekkalenders - actieve samenwerking met ouders


AUTI-WERKING

ACCENTEN aanleren van: - sociale vaardigheden

TYPE 1

ONS HUYS

- schoolse vaardigheden - vrijetijdsvaardigheden - zelfredzaamheid en huishoudelijke vaardigheden - werkhouding

OMKADERING nauwe samenwerking met - logo - kinĂŠ - blio - CLB medewerker

Ges. Gem. Vrije BuLO-School Guido Gezellelaan 106 8930 Menen

autifolder  

info over de autiwerking BLO Blijdhove

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you