Page 1

KROKUSNUMMER


INHOUD

• • • • • • • • • • • • • • •

Carnaval (woordje van de directie, Peter Leys) Quiz Y-itch Striptekenaar op school (1 B c) Gedichten (1 A d, 4 KA b) Zeg het met woorden (Ruth Mersch en 6 STW) Een boeiend bezoek om niet te vergeten (4 BSO) Peuterdans ( 5 VZ b) Ook in 2012 spelen we onze troeven uit (Peter Leys) Wie zijn ze (Patrick Snyders; Tinne De Rijck) Familienieuws (Lore Servranckx) Leerling in de krant OVUR (Marjan Claes) Wiskundehoekje (Marjan Claes) Taalhoekje (Peter Leys) Den dunne Geschuerden

WERKTEN MEE • • • • •

Eindredactie Correctie Opmaak Drukwerk Verantwoordelijke Uitgever

Peter Leys Moniek De Koster Lore Servranckx Peter Praille Tony Cornelis


CARNAVAL

Op je rapport zie je staan dat je een tussenstand TC krijgt. TC staat voor Tussenstand Carnaval. De krokusvakantie die vandaag begint heet immers ook carnavalvakantie. Deze vakantieweek begint met een weekend waarnaar velen een jaar uitkijken. Zeker in Aalst. Een jaar lang werken hele ploegen aan de bouw van een leuke en imposante carnavalwagen. Men zoekt de gepaste muziek en probeert sprekende figuren uit te beelden. Verwijzingen naar de (politieke) actualiteit zijn nooit ver weg. Alles wordt met een lach en kwinkslag, de ene al verfijnder dan de andere, in beeld gebracht. Carnaval zou kunnen afgeleid zijn van het Latijnse 'carrus navalis', de feestwagen. In maart vierden de Romeinen immers de start van het nieuwe jaar. Na de winterstop kwam alle leven weer op gang. Dat ging gepaard met optochten en kermissen. Carnaval is van oudsher echter ook de start van de vasten. Volgens anderen zou carnaval immers een verbastering zijn van het Latijnse 'carne vale', vaarwel aan het vlees. Na een periode van genieten komt een periode van soberheid. Het is een fysische noodzaak. Het lichaam moet tot rust komen na 'la grande bouffe'. Het christendom speelde op deze traditie in door in deze tijd van het jaar de vasten uit te roepen. In voorbereiding op het hoogfeest van Pasen moeten de gelovigen 40 dagen boete doen: broederlijk delen en het zelf soberder aan doen; zichzelf al eens een beperking en versterving opleggen en medelijden met Christus die in de laatste dagen voor Pasen ook moest lijden en sterven. Aswoensdag is na de carnavalgekte de start van de vasten. Gelovigen gaan een askruis halen om aan de wereld te tonen dat een periode van inkeer en bescheidenheid is aangebroken. Gedurende 40 dagen zit men letterlijk en vooral figuurlijk in zak en as. We wensen aan ieder van u de moed om in voorbereiding van Pasen eens stil te staan bij de essentie van het leven: wat hebben we echt nodig en waar kunnen we wat soberder leven? Hoe kunnen we delen met anderen die het slechter stellen dan wij? Dan zal het binnen 40 dagen Pasen worden en zal het leven het halen op alle lijden en dood.

Peter Leys Pedagogisch directeur


QUIZ Y-itch


STRIPTEKENAAR OP SCHOOL


GEDICHTEN De gedichtendag krijgt elk jaar aandacht op school. Ook dit jaar. Hieronder enkele pennenvruchten.

De stroom van het leven De stroom van het leven, Is aan iedereen gegeven. De ene gebruikt hem zus, De andere gebruikt hem zo. Een ding weet ik zeker, Je krijgt hem niet cadeau. Het leven is niet altijd top, Daar vind ik dan wel wat op. Wanneer het leven hier stopt, Dan begint de stroom wat verderop. Noa Scheirlinck 1Ad

Water Water‌ Ik heb een droom! Het regent hard, harder dan ik had verwacht. Rivieren stromen over, alles ligt onder water. We verdrinken samen. We doen ons uiterste best, maar we ontkomen niet. Het water heeft ons overtroffen, we zijn te laat. Hoe kon dit in hemelsnaam gebeuren? Land staat onder water. Zo een stomme dood laat je toch niet gebeuren? Toch is het zo afgelopen Zo ten einde komen, is echt een hel!

Gella Maes en Hiwa Sadegh Pisheh 1Ad


Naar aanleiding van gedichtendag heeft 4 KA b een klasgedicht geschreven rond het thema ‘Stroom’. Ze kozen voor een lettervers en dit werd het resultaat.

Surfen op jouw gevoel Tederheid ederheid op je hart Romantiek doet mij kopje ondergaan Onbegrijpelijk golven die Onbegrijpelijk, mooi ooi over mijn wangen vloeien.

4KAb


ZEG HET MET WOORDEN!

Jessy Phuati uit 6 STWa deed het, n.a.v. de gedichtendag gedichtendag op 26 januari 2012. En hij wist een jury van leerkrachten Nederlands evenals de werkgroep Kunst te imponeren. Hij werd dan ook terecht laureaat van de 6de jaars leerlingen, die allen voor de gelegenheid enthousiast in de pen kropen om te dichten. Geniet mee van zijn gedicht! t! R.Mersch

De Inwendige stroom Bus trein tram Elektriciteit bever waterdam Water hoog laag Eergisteren gisteren en vandaag Bloem dier mens Samenleven is een droom en een wens Volt ampère ohm Ziekte verslaving alcoholsyndroom Liefhebber gepassioneerd fanatiek Informatica sport en muziek Fantasie droom fictie Articuleren dichten dictie Producer songwriter muzikant Zanger of gewoon hitfabrikant Muziek schrijven doe ik in 1,2,3 Al leed ik aan amnesie Dit zijn allerlei woorden Die steeds sneller neller in mijn hoofd beginnen door te stromen.

Jc ‘INSANE’ Phuati


Andere winnaars van de gedichtenwedstrijd

HUN PRIJS Hun winnend gedicht op posterformaat, een pen van de school en een kadobon van Fnac !

Sensueel, schitterend spel Tergend traag Roeien, zeilen, zwemmen Onderduiken,bovendrijven Onderhuids, bovenarms Machtig, opwaarts stromend

Kirsten H.

Woordenstroom Kernwoorden, lidwoorden, spreekwoorden, steekwoorden, sleutelwoorden, dankwoorden, trefwoorden, verkleinwoorden, ... EN? Stopwoorden.

Pamela Mutoniwase, 4HAb


EEN BOEIEND BEZOEK AAN HET NIEUWSBLAD OM NIET SNEL TE VERGETEN

Op maandag 16 januari hebben de leerlingen van 4 BSO een bezoek gebracht aan Corelio Publishing NV, uitgever van Het Nieuwsblad/De Gentenaar en De Standaard. Als inleiding werd de krant voorgesteld met een filmpje. Na een drankje werd de geschiedenis van de krant verteld aan de hand van foto’s. Er werd een groepsfoto genomen die de volgende dag in de krant gepubliceerd werd (zie foto met bijschrift). Het maken van een krant en de werking van de media in het algemeen werden duidelijk gemaakt door middel van een educatieve rondleiding. Verschillende delen van de drukkerij werden bezocht. Dit is een heel lawaaierige ruimte. Daarna werd een kijkje genomen in de burelen waar o.a. afspraken worden gemaakt, de lay-out wordt opgesteld en fouten worden verbeterd. Ook het kantoor waar de berichtgeving van Belga binnenkomt, werd bezocht. Belga News Agency is de Belgische hoofdleverancier van actualiteit aan de media. Iedereen kreeg de krant Het Nieuwsblad of De Standaard mee naar huis. Sander Abbasali 4KAa


PEUTERDANS

In december 2011 hebben wij bezoek gekregen van een mevrouw die ons kinderdansjes leerde om die te kunnen gebruiken op onze stages in het kinderdagverblijf. We moesten zelf ‘de kindjes’ spelen, naar die mevrouw luisteren en meedoen met de dansjes en de spelletjes . Zij deed voor hoe het moest, eerst de kindjes warm maken met een verhaaltje rond een voorwerp dat in een valiesje zat en daarna volgde een dansje op muziek. Telkens kwamen er andere bewegingen aan bod. Iedereen deed mee om het aan te leren! Het was een zeer leuke ervaring, iedereen heeft wel nieuwe spelletjes en dansjes geleerd en heeft veel ideeën en tips meegekregen . En het belangrijkste was dat iedereen zich geamuseerd heeft en deze voormiddag met vol enthousiasme heeft beleefd ! Wij vonden het leuk DUS onze kindjes in het kinderdagverblijf zullen het ook leuk vinden als wij dit toepassen tijdens onze stages in januari! Wij doen alvast ons best! 5 VZ b


OOK IN 2012 SPELEN WE ONZE TROEVEN UIT Weet je nog hoe we het nieuwe jaar stormend inzetten? Rukwinden uit het zuidwesten deden heel wat zand en stof opwaaien. Nadien werd het eventjes voorjaar maar meteen sloeg koning Winter toe. Sneeuw bedekte ineens het hele land. Wegens de snerpende vrieskou bleef de sneeuw een tijdje liggen. De opwarming van de aarde werd eventjes vergeten. Ook het tweede trimester in DBGB begon meteen hevig en druk. De eindjaren werden ingelicht over de mogelijkheden na het secundair onderwijs. Na juni moeten deze leerlingen immers hun troeven uitspelen en een juiste keuze maken: werken of verder studeren? Wat studeren? Waar studeren? Kot of geen kot? De SID-inbeurs inbeurs gaf hopelijk heel wat antwoorden op hun vragen. 6 EM en EW gingen zelfs eens proeven van het hoger onderwijs tijdens een Junior Collega dag aan de HUB. Andere troeven speelden ze ook nog uit toen de verkeersbus op school verscheen waarin de leerlingen hun theoretisch rijexamen konden afleggen. Heel anders van aard en opzet was de toneelopvoering over dementie voor de leerlingen in 5 VZ. Voor or hen is dat vakliteratuur. Voor ons blijft het hopelijk een ver-vanver -ons- bedshow. 6 VZ bezocht in het kader van hun opleiding het UZ in Jette. 7 VZ bracht een bezoek aan het Michielsheem in Dilbeek. Preventief werken is een typisch kenmerk van het salesiaans opvoedingsproject. Daarom hebben we op school een zeer actieve preventiewerkgroep. Voor elk jaar hebben ze telkens gepaste activiteiten gepland. Voor de leerlingen van het 4de jaar kwam er een sprekend aidsgetuigenis. De eerstejaars woonden in de Westrand Westrand de toneelvoorstelling 'Target in pocket game' bij. Gent is een fantastische stad. Daarvan moet je auteur dezes niet overtuigen. Ook 4 HA bevestigde dit na hun stadsbezoek. 4 VV en KA bezochten Corelio en 3 KA organiseerde een eigen modeshow. 6 HA ging naar de Nationale Bank van BelgiĂŤ en 6 KA werd ontvangen in Partnet Assistance in Brussel. Ook 6 BI werd in Corelio opgemerkt. Voor de tweedejaars was er de filmvoorstelling 'Les choristes'. DBGB draagt de Nederlandse taal hoog in het vaandel. Een jaarlijks hoogtepunt hierbij zijn de taaldagen in de eerste graad: een jeugdauteur (Luc Descamps) kam vertellen over zichzelf en zijn werk, striptekenaar Emiel De Bolle gaf een workshop, er was een jeugdfilmvertoningen '(Kruistocht in spijkerbroek' en 'Afblijven') lijven') en allerlei workshops met educatieve taalspelletjes. Naast oog voor taal hebben we op school ook oog voor het muziek.. De eerstejaars werkten aan het thema 'Grof huisvuil'.


In het kader van IO trokken de leerlingen van 6 STW elke vrijdag op stage. Eerder dit schooljaar hadden ze gesolliciteerd voor hun plaats. Nu was het moment aangebroken om in hun bedrijf hun troeven effectief uit te spelen. Daarnaast gingen ook zij in Gent Gen de lucht opsnuiven in de Katholieke Hogeschool Sint-Lieven. Sint Hun collega's van 4 STW gingen op verkenning in de tehuizen Breugheldal, Assumpta en Carolus. 3 STW speelde het CM-spel. CM

Een nieuwe trend in het onderwijs zijn de onderzoekscompetenties in ASO. Voor de zogeheten poolvakken moeten de leerlingen een onderzoeksvraag stellen, het onderzoek organiseren en uitvoeren en er verslag over uitbrengen. OVUR in het vakjargon. In dat kader verplaatsten 5 en 6 SW zich naar Leuven. Zij mochten er in de universitaire un gebouwen wetenschappelijke en sportieve experimenten aanschouwen en uitproberen. En dat alles speelde zich af in januari. En dan kwam februari. Op woensdag 1 februari was heel de school in feest. We vierden allen samen het feest van onze naamgever en patroon Don Bosco. Bosco Deze Italiaanse priester leefde van 1815 tot 1888 en bekommerde zich in Turijn om de jongeren van de grootstad. Hij bood ze onderwijs op ieders maat, onderdak, een speelplein en een godsdienstige opvoeding. Jongeren -zowel rijken, n, armen, verstandigen en minder bedeelden- wilde hij omtoveren tot eervolle burgers. Hij stichtte de orde van de salesianen en de zusters van Don Bosco. Deze congregaties bouwden en inspireerden van toen tot vandaag vele scholen en jongerentehuizen over de d hele wereld. Ook onze school is een realisatie van de zusters en salesianen. Daarom vieren we elk jaar op 31 januari (sterfdag van de Heilige) het naamfeest van Don Bosco. Alle klassen bezonnen zich een uur rond de figuur en de rol van Jan Bosco. Het thema th van de zee en lichtbakens werd poĂŤtisch, aansprekend en mooi uitgewerkt. Aangrijpende teksten en muziek. De diepgang naar het goddelijke werd niet weggemoffeld. Fijn! Een pluim voor de PAG. Op woensdag 1 februari was het dan het feest zelf. Elk studiejaar studiej kreeg zijn eigen activiteiten in de geest die Don Bosco wilde: elk huis moest bruisen van leven. De eerstejaars speelden hun detectivespel. De tweedes hadden een sportvoormiddag. De derdes swingden dat het een plezier was en de vierdes deden hun casinogeld geld op in de veelzijdige speelzalen. De vijfdes trotseerden de vrieskou met hun gocartrace en danspasjes terwijl de eindjaren genoten van een uitgebreide brunch.


De zesdejaars bekeken het stuk ‘Oedipoes’ in de KVS en de vijfdes ondergingen er ‘Bezette Stad’. Cultuur met een grote C. De tweedejaars kregen ook een portie toneel voorgeschoteld: ‘Raket naar de maan’ in de Westrandschouwburg. Cultuur en preventie verenigd. Voor 3 KA stond het vakantiesalon op het programma, voor 4 KA, VV en 3 STW een bezoek aan de bib en 4 EC volgde het Trammelantproject. 3 EC en SW bezochten Corelio. Zowel 6 STW als 3 VV werkten samen met de kleuterschool. Een uitstap die mij ook nog zou liggen is het bezoek aan Valentino in Schepdaal. Pralines en chocolaatjes mogen proeven.. Laat maar komen. 3 STW hoorden we alvast niet klagen. Voor 6 HA wordt het menens. De marktaandelen van hun minionderneming rijzen de pan uit. Hun verkoopdagen in Woluwe en Wijnegem zijn echte solden. Mooi om zien waren de leerlingen in uitgangskostuum toen t ze moesten solliciteren in hun bedrijf. Ook 5 STW heeft zijn IO-projecten. projecten. Zij trokken naar de Westrand (is bijna een filiaal va DBGB!) voor en improvisatieactiviteit. Voor de lessen economie speelden 5 EM, EW, BI, HA en IB het bedrijfsspel Top Team. Team Place to be:Erasmus Hogeschool. 6 IB trok op stage en 6 EM, EW, BI en HA brachten een bezoek aan het Europees Parlement. Gehoorschade is een kwelling van deze tijd. Daarom was de voordracht erover voor de zesdejaars zeer actueel en geen overbodige luxe. Bijkomende gehoortesten waren zeer ontnuchterend.

Een jaarlijkse voltreffer –al al is het woord misschien niet zo gepast- is het bezoek aan het Fort van Breendonk door de derdejaars. Zelfs meer dan 70 jaar na de gruwelijke lijke oorlogstaferelen daar spreekt het monument tot de verbeelding en maakt het mensen stil. De leuze van de IJzertoren (lang voor WO II gebeiteld) blijft een grote droom: Nooit meer oorlog. In hetzelfde thema kaderde de toneelvoorstelling ‘De kracht van een kind’. Gebaseerd op het dramatische leven en dagboek van Anne Frank. 7 Verzorging spant echter de kroon qua afstand en duur van hun excursies. Gedurende twee dagen verbleven ze in Amsterdam. De sfeer proeven, wat achtergronden en cultuur opdoen in voorbereiding van hun 14-daagse daagse buitenlandse stage in het derde trimester. Een boeiende en leerrijke uitwisseling. Nou zeg!


Een 40-tal ploegen speelden hun troeven uit tijdens de DB-quiz van 10 februari. Afwisseling in de vragen. Opdrachten op ieders niveau. Sympathiek gepresenteerd en schitterend technisch en logistiek ondersteund. Een prestatie om 'U' tegen te zeggen. De winnaars gingen met mooie prijzen naar huis, wat wil je dan nog meer? De redactie geeft een extra pluim aan de organisatoren omdat ze het aandurfden van 'Don Bosco' een vast item te maken in de vragenreeksen. Een fijne attentie aan de organiserende school. En zo naderden we stilaan de eerste vakantie van het nieuwe jaar. Carnaval kondigde zich aan. Geen onverdiende vakantie als we de drukke activiteitenkalender overlopen. En ja hoor, intussen werd er ook nog les gegeven, al gooide een stakingsdag wat roet in het eten. Er is zelfs een puntenlijst met een overzicht van alle taken en toetsen van de voorbije weken ĂŠn een tussentijds rapport. Hopelijk een lichtbaken in de serene zee, om het met de beelden van de Don Boscoviering te zeggen. Hopelijk heeft iedereen al heel wat troeven uitgespeeld dit schooljaar. Geniet van het weekje vakantie!

Peter Leys


WIE ZIJN ZE ? In deze rubriek laten we leerkrachten aan het woord. Zo leren we ook eens de andere (menselijke?) kant van de man of vrouw voor het bord kennen.

Patrick Snyders, collega techniek 1ste graad Bent u getrouwd en hebt u kinderen? Hoeveel en hoe oud? Dit jaar ben ik 20 jaar getrouwd met Patricia. Samen hebben we 3 kinderen: Lisa 17j, Ignace 15j en Kaat 13 j. Welke opleiding hebt u gevolgd en welke vakken geeft u op onze school? Ik heb een professionele muziekopleiding genoten aan het Lemmensinstituut te Leuven en aan het Koninklijk Muziekconservatorium te Brussel waar ik in 1992 afstudeerde als uitvoerend musicus en lesgever. Tijdens deze periode volgde ik ook nog een opleiding graduaat boekhouden-fiscaliteit-informatica aan een avondschool te Ganshoren. Na de geboorte van de kinderen volgde ik nog avondcursussen informatica: Indesign, Illustrator, Photoshop en 6 jaar italiaans. Hier in Groot-Bijgaarden geef ik het vak techniek (tijdelijke opdracht) aan het eerste en het 2de jaar (A-stroom), en wiskunde aan 1B. Welke andere vakken zou u nog mogen geven? MO. Hebt u al les gegeven of gewerkt voor u in deze school kwam? Waar en wat deed u? Ik heb na mijn studies één jaar les gegeven aan enkele muziekscholen. Nadien heb ik het onderwijs vaarwel gezegd en ben ik gaan werken als leidinggevende bij DHL Aviation op de luchthaven van Zaventem. Delocatie van het bedrijf naar Leipzig (oorzaak was de heibel omtrent 'nachtvluchten') en geen 'goesting' om met heel het gezin mee te verhuizen naar het voormalige Oost-Duitsland, heeft ervoor gezorgd dat ik in april 2009, na 17 jaar dienst, dit bedrijf verlaten heb. De stap om terug te keren naar het onderwijs is eerder toevallig gebeurd. Op de school van mijn zoon (Sint-Donatusinstituut te Merchtem) zochten ze een leerkracht techniek en STV ter vervanging van een leerkracht met bevallingsverlof. Na een gesprek met de directeur heb ik deze opdracht aanvaard en dit werd de start van 7 trimestriële opdrachten aan deze middenschool (techniek, MO, biologie, natuurwetenschappen, aardrijkskunde, geschiedenis, STV, personenzorg en voeding). Tussenin heb ik ook nog een trimester techniek gegeven aan het Virgo Fidelisinstituut te Vilvoorde. Wat valt u het meest mee en tegen op onze school? Hetgeen me onmiddellijk opviel was de goede structuur en organisatie van deze school. Op mijn eerste 'schooldag' werd ik zeer goed opgevangen door directie en leerkrachten. Speciale dank toch wel aan dhr. Peter Leys, mevr. Annik Engelbeens en de vakgroep techniek, waar ik steeds terecht kon met praktische vragen.


Wat zijn –naast het lesgeven- uw voornaamste hobby’s? 'Muziek' is en blijft mijn passie, maar lezen doe ik ook graag (zowel fictie als non-fictie). non Helaas vind ik voor dit laatste niet altijd tijd en de nodige rust. Waar en wanneer beoefent u die? Piano speel/studeer studeer ik bijna nog dagelijks. Lezen doe ik vooral tijdens de schoolvakanties. Wie is uw lievelingsgroep? Lievelingscomponist? Lievelingscomponist? Lievelingsgenre in de muziek? Waarom? Mijn lievelingscomponist is ongetwijfeld Claude Debussy. Daarnaast hou ik ook van de duidelijke en klare structuur in van de werken van J.S. Bach, het virtuoze van Chopin en Liszt en het speelse van Scott Joplin. Daarnaast kan ik ook wel genieten van de huidige popmuziek (en muziek uit de jaren ’80).

Wie is uw lievelingsauteur? Welk genre boeken leest u het liefst? Waarom? Moeilijk om zo direct iemand te noemen. Mijn voorkeur gaat wel uit naar Nederlandstalige schrijvers: Tom Lanoye vind ik goed, Jeroen Brouwers vind ik mooi, zuiver en gestileerd (zijn boek 'Geheime Kamers' vind ik een aanrader), Dimitri Verhulst vind ik vernieuwend,... Daarnaast heb ik ook wel genoten van enkele vertalingen: de trilogie 'Millennium' van Stieg Larsson (boek is veel beter dan de film!) en de boeken van Steve Berry.

Naar welke televisieprogramma’s kijkt u en waarom? Ik kijk vooral naar nieuws en duiding. Ook naar reeksen eeksen als '24' of 'Forbrydelsen (The Killing), Britse politieseries (Morse, Midsomer murders,...) Vlaamse reeksen zoals 'Van Vlees en Bloed' en 'Het eiland' vind ik eveneens schitterend.


Naar welke programma’s zou u zeker nooit willen kijken en waarom niet? Programma's of series die doorgaans geprogrammeerd staan bij de zenders VT4 en VTM: Reality-tv alla ‘Expeditie Robinson’, ‘Oh Oh Cherzo’, ‘Big Brother’, ‘Peking Express’, ‘Boer zoekt vrouw’,...daar pas ik absoluut voor! Goedkope en waardeloze televisie. Het stemt wel tot nadenken dat een groot aantal van de jongeren dit goed vindt?! Via welke media volgt u de actualiteit? Radio 1, zowel thuis als in de auto. Nieuwsuitzendingen op Eén. Voor welke persoon uit de politiek, cultuur, geschiedenis of sport hebt u de grootste bewondering en waarom? Mensen die doorzetten, niet opgeven... verdienen mijn bewondering.

Wat is uw lievelingsgerecht? Hespenrolletje met witloof in een heerlijke kaassaus, geserveerd met aardappelpuree.... Heerlijk toch?!

Bent u zelf actief in de keuken? Wat maakt u zoal klaar? Ik kook elke dag voor heel het gezin met verse producten (veel groenten, weinig vlees/vis, rijst....) Mijn keuken is zowel Belgisch als Italiaans (pasta, risotto,...) maar wordt wel hoofdzakelijk bepaald door de voorkeur van de kids. Houdt u van reizen? Wat is uw lievelingsvakantieoord?Waarom? Ik hou wel van reizen. Mijn favoriete bestemming is Italië (Piëmonte, Ligurië, Toscane, Le Marche, Umbrië,...) omwille van zijn kunst, cultuur en klimaat. Prachtige steden die geschiedenis ademen, een openluchtmuseum op zich... Liefst ga ik ernaar toe met eigen vervoer. Geen verblijf in een hotel, maar eerder in een huurhuis met zwembad, in een klein dorpje en dit ‘tussen’ de lokale bevolking. Kan u ons een speciale anekdote van gemaakte reizen vertellen? Jaren geleden, net getrouwd en woonachtig te Laken, vertrokken mijn vrouw en ik, op een ochtend, met de wagen naar Noord-Spanje. Een tocht die zonder oponthoud toch wel een 14u zou duren. We waren nog maar net onze straat uit of het verkeer stokte. Een gigantische file met stilstaand verkeer die meer dan een uur duurde. De reden hiervan was de begrafenis van koning Boudewijn... Ik denk dat ik toen heel wat gevloekt heb...


Stel dat u naar een eenzaam eiland moest en slechts 1 persoon en 1 voorwerp mocht meenemen. Wie en wat nam u mee? Waarom? Ik zou mijn vrouw zeker meenemen en een gsm. Mijn vrouw omdat zij mij het best kent, en een gsm omdat ik dan snel iemand kan bellen die me van dat 'eenzaam' aam' eiland kan weghalen... Hebt u een levensleuze, lijfspreuk of devies? Welke? "Leef vandaag, en geniet van elke dag!"

Tinne De Rijck, lerares wiskunde in de 2de graad Bent u getrouwd en hebt u kinderen? Hoeveel en hoe oud? Ik ben nog niet getrouwd d en heb nog geen kindjes. Welke opleiding hebt u gevolgd en welke vakken geeft u op onze school? In het middelbaar heb ik de richting economie-wiskunde economie wiskunde gevolgd. Toen nog in MMIMMI Parnas. Wat het jaar nadien veranderde in Don Bosco Groot-Bijgaarden. Groot Bijgaarden. Nadien studeerde ik voor leerkracht secundair onderwijs met als keuzevakken economie en wiskunde. Momenteel geef ik enkel wiskunde. Welke andere vakken zou u nog mogen geven? Ik zou ook nog alle vakken mogen geven die met economie te maken hebben en ook PAV en MAVO. Hebt u al les gegeven of gewerkt voor u in deze school kwam? Waar en wat deed u? Nee, vorig jaar was ik nog aan mijn opleiding bezig. Mijn enige andere onderwijservaringen zijn mijn stages. Wat valt u het meest mee en tegen op onze school? Vooral al de warme sfeer tussen de leerkrachten vind ik wel leuk. Collega’s vragen al eens hoe het lukt en geven tips. Wat als beginnend leerkracht wel een goed gevoel geeft. Wat zijn –naast naast het lesgevenlesgeven uw voornaamste hobby’s? Waar en wanneer beoefent u die? die Mijn voornaamste hobby is het speelplein. Ik ben actief sinds mijn zestiende op een speelplein van Don Bosco in Heverlee. Heverlee Ondertussen ben ik daar pleinleiding wat maakt dat ik doorheen het jaar ook heel wat bezig ben met het speelplein. Maandelijks hebben we een vergadering en ook een activiteit met de monitoren. Maar het belangrijkste gaat natuurlijk door tijdens de zomer.


Wie is uw lievelingsauteur? Welk genre boeken leest u het liefst? Waarom? Ik moet eerlijk toegeven dat je mij in mijn vrije tijd niet veel boeken zult zien lezen. Al heb ik vroeger wel alle boeken van Dirk Bracke gelezen. Naar welke televisieprogramma’s amma’s kijkt u en waarom? Vooral misdaadseries zoals Witse, Flikken, Vermist, …

Via welke media volgt u de actualiteit? ’s Morgens lees ik de krant. Voor de rest volg ik ook de actualiteit via radio en op internet. Wat is uw lievelingsgerecht? Spaghetti en stoofvlees met frietjes!

Bent u zelf actief in de keuken? Wat maakt u zoal klaar? Ik sta zelf graag in de keuken. Als er thuis macaroni met kaassaus of stoofvlees op tafel komt, zal ik die meestal gemaakt hebben. Maar ook gewone dagelijkse kost kan ik klaarmaken. Houdt u van reizen? Wat is uw lievelingsvakantieoord?Waarom? Tuurlijk! Als ls het maar geen strandvakanties zijn! Ik hou van citytrips maar ook vakanties in de natuur.

Bedankt voor de medewerking!


FAMILIENIEUWS

Geboorte Yethro, 7/12/11

Zoontje van Vanessa Dony en Manu De Baerdemaecker, oudleerling

Rune, 11/01/12

Zoontje van Greet Bulté en Bert De Moortel, leerkracht

Laurens, 25/01/12

Kleinzoon van Gerda Coppens, leerkracht

Silas, 04/02/12

Zoontje van Els Versnick en Koen Pede, leerkracht

Overlijden Léon De Witte, 16/12/11

Vader van Anne-Marie De Witte, oud-leerkracht

Lieve Van der Zeypen-Staveaux

Oud-leerkracht

Remi Vierendeels, 11/01/12

Vader van Sonja Vierendeels, leerkracht

Willy De Leeuw, 13/01/12

Schoonvader van Hilde De Cuyper, leerkracht

Josée Wispenninck, 19/01/12

Grootmoeder van Randy Van Laethem, leerling 4STWb

Jean Meert, 22/01/12

Grootvader van Aurelie Meert, leerling 6HA

Wino Feremans, 27/01/12

Nonkel van Wim Dewaele, leerkracht en Tom Dewaele, leerling 6LOSb

Genoveva Holderbeke, 25/01/12

Grootmoeder van Maxence Parent, leerling 3KAb

Jean François

Grootvader van Lukas François, leerling 2STVb, Thomas François, leerling 6LOSb en Karen François, oud-leerlinge

Verzameld door Lore Servranckx


LEERLING IN DE KRANT


OVUR


WISKUNDEHOEKJE


TAALHOEKJE Deze week viel ons oog op een merkwaardige zin. ‘Er was een oorverdovende stilte in de zaal’. Een mooie uitdrukking, zeker weten. Maar als je er dieper op ingaat, is het wel een vreemde uitdrukking. Hoe kan een stilte oorverdovend zijn? Stilte hoor je niet, en oorverdovend betekent net dat het zeer luid is. Een tegenspraak, dus. Welnu, zulk een tegenspraak is een stijlfiguur en ze heeft zelfs een naam. Een moeilijke naam. Namelijk een oxymoron. Een Grieks woord dat betekent dat je twee tegenstrijdige begrippen bij elkaar brengt in één woord of zin. Oxys betekent scherp en wijst op de tegenstelling. Moros betekent gek en duidt aan dat je een vreemde combinatie krijgt. Enkele voorbeelden maken deze uitleg meteen duidelijk: Dat is oud nieuws. Hij is precies een levend lijk. Die tekening is vreselijk mooi. Stravinsky is een belangrijke componist van moderne klassieke muziek. Dat is pas goed fout. Het is een publiek geheim dat de premier een liefdesaffaire heeft. Die vereniging kent geen organisatie, het is er altijd georganiseerde chaos. Gerolf Annemans heeft de naam een gematigde extremist te zijn binnen zijn partij. Het is nu ongeveer precies 10 over 5. Die dwerg is een groot artiest. Hoeveel betogers waren er? Het is moeilijk een exacte schatting te geven. Op 11 november riep onze burgemeester aan de soldatengraven uit: ‘Lang leven de gesneuvelden!’. De toneelregisseur vroeg aan de lichttechnicus om een donker licht te laten schijnen. Toen de verloren gewaande dochter thuis kwam lachte de vader door zijn tranen heen. Er heerst al lang een gewapende vrede tussen die 2 volkeren. Je punten gaan in stijgende lijn naar beneden, zei de lerares vermanend. Er was bijna geen volk op het festival, slechts een kleine massa was opgedaagd. Woorden als vol-ledig, oxymoronwoordspelingen.

leed-vermaak

en

boos-aardig

zijn

op

zich

leuke

Uitdaging! De lezer die tegen 16 maart de beste en leukste oxymorons kan vinden en ze doorstuurt, maakt kans op een prijs en krijgt een eervolle vermelding in het paasnummer. Wees creatief en waag je kans! Mooie neologismen (zelfgemaakte nieuwe woorden of uitdrukkingen) zijn ook welkom!

Peter Leys


DEN DUNNE GESCHUERDEN

parkeermeter: stadswacht die uitrekent hoeveel tijd er nog rest om een boete uit te schrijven parketwacht: belangrijkste oorzaak van de achterstand bij justitie parlementariër: NVA-er in het Vlaams Parlement parlevinker: parlofoon in de kinderkamer om te zien of de kleine niet spijbelt parkeren: met een dure pen schrijven parnastaal: hoogdravende, dichterlijke taal paspoort: klapdeurtje voor een pashokje passievrucht: een liefdevol foetusje pastiche: de meeste postiches pastoor: geslaagde chirurgische ingreep patiënt: hij die patience moet hebben in de wachtzaal paus: ongehuwde vader pausdom: inderdaad! pauselijk: de laatste jaren van Johannes-Paulus II pax: Halse geestelijke die nu in zichzelf rust pedigree: stamboom voor hondenvoer peepshow: verkiezing van de mooiste muis pelgrim: dyslectische helft van een beroemd schrijversduo penaal: gestrekte paling penarie: vogel die in de miserie zit penclub: Amnesty International pendelen: in de meeste klassen een goedkope manier om notities te nemen pensioen: liedjestekst van een Belgisch singer-songwriter pensioengerechtigd: voor een arbeider na 45 jaar hard labeur, voor een parlementair na 25 jaar rust peper: gedurfd, prikkelend schrijfstuk permit: kikker met verblijfsvergunning perrongeluk: liefde tussen twee wagons perschef: dokter gynaecoloog persdelict: misval persen: illegalen in een strijkatelier persmisdrijf: tijdens het bevallen de knieën tegen elkaar houden


Kiosk krokusnummer  

Kiok krokusnummer

Kiosk krokusnummer  

Kiok krokusnummer

Advertisement