Page 1

NZS Badz`my tu raze m ! `


DRODZY PRZYJACIELE NZS! Z wielką przyjemnością ogłaszamy, że ruszył projekt „Środowisko NZS”! Jest to jedyna oficjalna inicjatywa, podjęta przez Zarząd Krajowy NZS, integrująca Alumnów Niezależnego Zrzeszenia Studentów. „Środowisko NZS” to szansa, by Niezależne Zrzeszenie Studentów stało się prawdziwą przestrzenią międzypokoleniową, w pełni wykorzystującą zgromadzone w nas doświadczenie i potencjał. Dla bardzo wielu rozdział z napisem NZS nigdy się nie skończył. Powstają lokalne kluby, stowarzyszenia dawnych członków. Organizowane są konferencje, wystawy, wydawane publikacje. Chcemy zintegrować te działania, umożliwiając sprawny przepływ informacji między Alumnami. Dzięki tej inicjatywie będziecie mogli odnowić, utrzymywać znajomości zawarte w organizacji oraz poznać członków z różnych pokoleń. Będziecie na bieżąco informowani o działalności NZS, ważnych wydarzeniach, także regionalnych i ogólnopolskich zjazdach Alumnów. Na naszej stronie w zakładce Alumni widnieją lokalne kluby, stowarzyszenia byłych członków NZS. Jeśli w Twoim mieście działają takie kluby, daj nam znać, umieścimy to na stronie! Na naszej stronie także będziemy zamieszczać aktualności dotyczące działań, mogących zainteresować przyjaciół NZS. Zachęcamy do przekazywania wiadomości, by docierały do jak najszerszego grona! Tworzone przez nas środowisko to także okazja do dzielenia się doświadczeniem, umiejętnościami oraz szeroko rozumianej współpracy na rzecz wspierania rozwoju NZS. To także możliwość wymiany zdjęć i filmów.

Zapraszamy na stronę: www.nzs.org.pl Tymczasem… poznajmy się!


Poznajmy się! Niezależne Zrzeszenie Studentów w ciągu 30 lat zmieniło swój charakter – z ruchu społecznego zrodziła się organizacja studencka, która także poprzez swoją historię przyciąga setki nowych ludzi. NZS obecny nie różni się od tego, który był kiedyś. Zmieniły się jednak narzędzia i sposoby naszego działania. Zmieniły się dzięki temu, że Wy – nasi poprzednicy – wywalczyliście dla nas wolność. Działamy w imię wartości demokratycznych, wolności słowa i cały czas chcemy pokazywać siłę jaka drzemie w dojrzałym społeczeństwie obywatelskim. Zabieramy głos w ważnych dla studentów i kraju sprawach, publikujemy stanowiska, debatujemy na komisjach sejmowych. Zachęcenie do działalności w organizacji studenckiej nie jest łatwym zadaniem – młodzi ludzie mają bardzo wiele alternatyw na spędzenie czasu na studiach: praca zarobkowa, praktyki, koła naukowe czy inne organizacje studenckie, stanowią niemałą konkurencję. Dlatego odpowiadając na ich potrzeby, NZS chce dawać im szerokie pole do spełniania i sprawdzania się. Działania przy realizacji projektów są dla nich dobrą nauką pracy w grupie, wzajemnego szacunku, zaufania, poznawania swoich słabych i silnych stron oraz rozwijania kreatywności. Stawiane przed członkami NZS wyzwania oraz wiążące się z tym sukcesy i porażki, kształtują ich charakter. Sprawiają, że stają się otwarci na innych, chętni do pomocy. NZS zaszczepia w nich potrzebę podejmowania się działalności społecznej, aktywnego uczestniczenia w otaczającej ich rzeczywistości, interesowania się sprawami swojego regionu i kraju. Niezależne Zrzeszenie Studentów realizuje już 7 projektów ogólnopolskich, a na poziomie lokalnym nawet 120 projektów rocznie! Wyłaniamy najlepszych studentów w Polsce, prowadzimy szkolenia, organizujemy festiwale kulturalne, zakładamy telewizje, wydajemy gazety, organizujemy zbiórki, debatujemy, przygotowujemy wystawy, konferencje, obchody. Pamiętamy o historii Polski i istotnej roli, jaką odegrał w niej NZS. Postawy ukształtowane w NZS były i będą kluczowym wkładem w ulepszanie naszej wspólnej przyszłości. To, że Niezależne Zrzeszenie Studentów wciąż istnieje, jest gwarantem, iż tradycja NZS będzie podtrzymywana. Ciągle mamy jeszcze wiele do zrobienia! Ze studenckim pozdrowieniem,

Izabela Jędrecka Przewodnicząca Zarządu Krajowego Niezależnego Zrzeszenia Studentów


Przedstawiamy namiastkę tego, co robimy… … NA SKALĘ OGÓLNOPOLSKĄ Coraz dynamiczniej rozwijamy dotychczasowe projekty ogólnopolskie: Wampiriada – akcja zachęcająca do oddawania krwi z każdą edycją bije rekordy, Studencki Nobel – nagroda dla najlepszego Studenta RP oraz Ogólnopolski Konkurs Fotografii Studenckiej cieszą się rosnącym prestiżem, a projekty edukacyjne Twoje Prawa w Pracy oraz Drogowskazy Kariery gromadzą szeroką grupę studentów, którzy będą stawiać pierwsze kroki na rynku pracy.

Wielkie Korepetycje z Historii – to najnowszy projekt edukacyjny skierowany do licealistów i studentów, pokazujący, że historia nie tylko jest potrzebna, ale i interesująca. W tym roku akcent kładziemy na okres PRL, a wśród tematów są m.in.: Nasi Zawsze Solidarni, Kultura w poszukiwaniu wolności, Historia pewnego eksperymentu.


Przedstawiamy namiastkę tego, co robimy… … NA SKALĘ OGÓLNOPOLSKĄ Zapytaj NZS – to także nasze tegoroczne przedsięwzięcie. Misją projektu jest zwiększanie świadomości licealistów oraz studentów nt. zmian wynikających z nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Spotykamy się podczas Obrad Komisji Krajowej, obchodów oraz wyjazdów integracyjnych. Upamiętniamy ważne wydarzenia.


Przedstawiamy namiastkę tego, co robimy… A WŚRÓD WYBRANYCH DZIAŁAŃ REGIONALNYCH


Przedstawiamy namiastkę tego, co robimy… AA WŚRÓD WŚRÓD WYBRANYCH WYBRANYCH DZIAŁAŃ DZIAŁAŃ REGIONALNYCH REGIONALNYCH


Bądź na bieżąco! To tylko niektóre z aspektów naszej działalności. Bądź na bieżąco i zaglądaj na ogólnopolską stronę Niezależnego Zrzeszenia Studentów www.nzs.org.pl, a także na strony ośrodków NZS w całym kraju! Polecamy także nasz profil na www.facebook.com/nzsorg Zachęcamy Was do aktywności w Środowisku NZS: bądźcie otwarci, uczestniczcie w spotkaniach, interesujcie się działaniami organizacji, dzielcie się wiedzą i pomysłami.

NZS

Srodowisko NZS  

Srodowisko NZS - Badzmy tu razem!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you