Page 1


Komplex Tervezés tanulmány (PMMIK)  

Téma: Válság Múzeum - A Valóság Válsága Cél: Az elméleti fizika (általános relativitáselmélet, kvantummechanika, paradoxonok, fraktálok, stb...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you