Page 1

Földvári Hírlap

HIRDETÉS

2017. október

XVI. ੉ਵਥਮਫਸਠਬ 10. ਲਹੂਬ

Ára: 200 Ft

FÖLDVÁRI HÍRLAP

TISZAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HAVILAPJA - 2017. ਮਪਲ਼੒ਡਤ਱

HARMÓNIA MASSZÁZS STÚDIÓ! Választható masszázsok: - Talpmasszázs állapotfelméréssel, - svéd (frissítő)-, - alakformáló (cellulit elleni)-, és indiai fejmasszázs. Szeretettel várok minden felfrissülésre, harmóniára, egészségesebb életre vágyó Kedves Érdeklődőt!

Bővebb információt kaphatnak a 06-20/99-88-499-es telefonszámon.

ELBÚCSÚZTATTÁK SZICSEK JÁNOST

SZÁMÍTÓGÉPEKET KAPOTT A RENDŐRSÉG

HATVAN ÉVES ÁLTALÁNOS ISKOLAI TALÁLKOZÓ

OPERETTET HALLGATHATTAK AZ IDŐSEK OTTHONA LAKÓI

SZIVACSOS MOSATÁST VÉGEZNEK A TRV ZRT SZAKEMBEREI

MEGYEI ÚSZÓVERSENYT RENDEZETT A TISZAFÖLDVÁRI ÚSZÓKLUB

NÉPMŰVELŐK IX. ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJA

MEGHÍVÓ A 70 ÉVES HAJNÓCZY ÜNNEPI MŰSORÁRA

SZÜRETI MULATSÁG A HOMOKI ÓVODÁBAN

TELEPÜLÉSFELTÁRÓ VIZSGÁLAT A LAKOSOK KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL

BECSENGETTEK AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁKBA

MEGÚJULTAK A KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖLTÖZŐI


2.

FÖLDVÁRI HÍRLAP

MEGHÍVÓ

A HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM, HUMÁN SZAKGIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÁSÁNAK

I

2017. október

V I

Az Egyesített Szociális Intézmény Idősek Otthona valamennyi lakója és az intézmény nappali szolgáltatását igénybe vevő idősek klubja tagjai felé az Idősek Világnapja alkalmából rendezvényekkel tisztelgett. Mire ehhez az életszakaszhoz ér egy ember, évtizedek tapasztalata lesz az övé, a maga egyéni történetével, küzdelmeivel, eredményeivel és kudarcaival, boldog és keserű élményeivel egyaránt. Az élet természetéből adódik, hogy a cselekvő, mozgalmas, aktív évek a múlt részévé válnak és az élet ezen szakasza immáron csendesebb, lassabb tempót diktál.

O gálja a gondos ápolás, a törődés, a személyes hangulatú beszélgetések, a családias rendezvények.

Az idősek világnapja köré szervezett ünnepségek első napján a Homoki Általános Iskola diákjai Pete Gáborné és Derzsi Annamária felkészítésével néptánccal és énekkel, szavalattal felépített műsorral kedveskedtek az időseknek. Műsoruk mondhatni napfényt hozott az Otthon falai közé, derűt csalva az idős arcokra. A tanulók és a pedagógusok munkáját ezúton is köszönjük. Az ünnepi nap folytatásaként a következő délutánon Kiss Alexandra operett előadóművész csodálatos dalcsokrát élvezhették az idősek, az ismerős dalokat közösen énekelve.

70.

ÉVFORDULÓJÁRA 2017. OKTÓBER 14-ÉN PROGRAM: 9.00: Ünnepi megnyitó 9.30: Ünnepi műsor 10.00: F G címzetes igazgató előadása a Hajnóczy Gimnázium történetéről 10.30: Időkapszula elhelyezése 10.45: Írók-olvasók találkozó (helyszín: az iskola könyvtára) 10.45: Életút interjúk (helyszín: 15. számú terem, I. emelet) 10.45: Egy mai testnevelés óra bemutatója (helyszín: kis tornaterem)

A test öregedésével járó egyre gyakoribb küzdelmek mentén külön jelentőséget képvisel az a mondás, melyet sokan ismerünk: „Nem öreggé válni, hanem az öregséget hordozni művészet.”

Kiállítás a gimnázium egykori és mai tanulóinak alkotásaiból

„Élni és megöregedni, az csak az igazi, ott van a dolog nyitja. Minden hősiesség a kitartásban rejlik, abban, hogy élni akarunk, nem pedig meghalni, és a nagyság csak az öregségnél van. Egy fiatal lehet lángész, de nagy nem lehet. Nagyság csak az öregkor hatalmánál, tartós súlyánál és szelleménél lehetséges. Hatalom és szellem, ez az öregkor és nagyság.” ( Thomas Mann)

A DÉLELŐTTI PROGRAMOK HELYSZÍNE A GIMNÁZIUM 12.30-13.30: EBÉDSZÜNET 13.30: A Tiszaföldvári Pedagógus Női Kar műsora 14.00: A Tablók Könyvének díszbemutatója elsőnapi bélyegzéssel 15.00: Hajnóczys zenekarok koncertje A DÉLUTÁNI PROGRAMOK HELYSZÍNE A MŰVELŐDÉSI HÁZ

Az intézmény valamennyi munkatársa azon dolgozik napról napra, hogy egyrészt segítsük a mindennapokat fizikailag minél teljesebben megélni, másrészt segítsünk együtt élni, és ehhez biztonságos hátteret adjunk. Otthonunkban ezt szol-

Ezúton kívánok a település valamennyi időskorú lakosának egészségben, szeretetben és lelki egyensúlyban teljes derűs éveket! Czene Krisztina intézményvezető


2017. október

3.

FÖLDVÁRI HÍRLAP

Kedves Olvasó!

keretében fogadta el Hegedűs István vezető beszámolóját a 2016-ban benyújtott pályázatról, valamint a legutóbbi ülés óta eltelt időszakra vonatkozó történésekről. (Mint ismeretes a szervezet benyújtott pályázata első körben nem került támogatásra.)

"Itt van az ősz, itt van újra…..” így kezdi Petőfi a versét és én is a bevezetőmet. Az ősz magában foglalja a kezdetet és a véget is. Hegedűs István elnök elmondta, hogy az Kezdet, hiszen újra gyerelső körben ugyan nem nyert a benyújtott mekzsivajjal teltek meg az iskolák, óvodák, fejlesztési terv, de a javított anyagot ismét be bölcsődék, és egyben vég is, hiszen már lehet nyújtani, ami bizakodásra ad okot. magunk mögött hagytuk a nyarat, emiatt Ü H rövidebbek a nappalok, és hűvösebbek az éjA A helyi akciócsoport tagjai döntöttek a szakák. Lassan befejeződnek a kerti munkák, módosított HKFS-ről (Fejlesztési Stratégia), kicsit talán több idő jut egymásra a szabadA helyi vállalkozókból, vállalkozásokból, időnkből. Ebben az időszakban kezdődik el a önkormányzati intézményekből és civil szer- majd a második körös benyújtásról is. Ismét fűtési szezon is. Fontos, hogy mindenki csak vezetekből álló Tiszaföldvári Helyi Akció- izgalmas időszak következik tehát, amikor is eldől, hogy vajon sikerrel dolgoztak a városmegbízható, leinformálható helyről szerezze csoport (HACS) ülésezett 2017. szeptember ért és a benne élőkért a csoport tagjai és az be a tűzrevalót! 14-én a Városi Művelődési Házban. Október hónapja bővelkedik jeles napoka sok-sok tiszaföldvári lakos, akik bekapcsoban is, alkalmat adva közös családi összelódtak az elmúlt évben az előkészítésbe. Mint ismeretes az akciócsoport pályázatot jöveteleknek, megemlékezéseknek. Október nyújtott be 2016-ban a TOP-7.1.1-16 kódelsején az Idősek Világnapján köszöntöttük A tét most sem kevesebb, mint 250 millió számú felhívásra 500 millió forint értékben. a szépkorúakat, majd Október 6-án az Aradi forint. Ennyi ugyanis az-az összeg, amit reávértanúkra emlékeztünk. Október 23-án az lisan elnyerhet a város - hangzott el az ülésen. A HACS most megtárgyalt napirend pont 1956-os forradalom résztvevői előtt hajthatunk fejet. November 2-án, Halottak napján, (Dobróka András HACS tag) az elhunyt hozzátartozóink sírjaira elhelyezhetjük az emlékezés virágait. Azt, hogy az Október nem csak az elmúlást hordozza magában, mi sem bizonyítja jobT P ! ban, minthogy ez a hónap 2017-ben is a látás hónapja. Ez a Magyar Látszerész Szövetség A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési és az optikai szakma által közösen létrehostratégiáról és a településrendezési eszközökről, zott kampány, amely azt segíti, hogy ebben a valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló hónapban a magyar lakosság költség nélkü314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A. § alapján tájékoztatom, hogy li, térítésmentes látásellenőrzésen vehessen Tiszaföldvár Város Önkormányzata elkészítette a részt. És ha már látunk, tegyük magunkat látT A K tervezetét. hatóvá is. Tiszaföldváron nagyon sokan A kézikönyv a településképi jellemzők bemutatásának kerékpároznak, és valljuk be őszintén, nem és minőségi formálásának eszköze. minden esetben a közlekedési előírásoknak A kézikönyv feltárja és ismerteti az egyes településrészek megfelelő felszereltséggel. Ha a KRESZ idevonatkozó szabályait betartjuk, nyugodtan arculati jellemzőit és értékeit, és ennek figyelembevételével közlekedhetünk a forgalomban, vagy akár szöveges és képi megjelenítés formájában javaslatot tesz elindulhatunk egy kellemes kerékpár túrára, a településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására. élvezve a még melengető napsugarakat, csodálva a tájat, ami ezer színben pompázik az A Településképi Arculati Kézikönyv tervezete megtekinthetőa őszi sárguló leveleknek köszönhetően. www.tiszafoldvar.hu Egy hangulatában ide illő Kányádi Sándor honlapon, továbbá ügyfélfogadási időben a versel kívánok mindenkinek nagyon szép okPolgármesteri Hivatal műszaki osztályán. tóbert! Kányádi Sándor: Jön az ősz Jön már az ismerős, széllábú, deres ősz. Sepreget, kotorász, meg-meg-áll, lombot ráz. Lombot ráz, diót ver, krumplit ás, szüretel. Sóhajtoz nagyokat, s harapja, kurtítja, a hosszú napokat. Tömösközi Károly főszerkesztő

Kérem, hogy az arculati kézikönyv tervezetével kapcsolatos javaslataikat, észrevételeiket, véleményüket 2017. OKTÓBER 17-IG, írásban juttassák el a következő címre: Polgármesteri Hivatal (5430 Tiszaföldvár, Bajcsy-Zsilinszky út 2.) vagy muszak@tiszafoldvar.hu Közreműködését ezúton is köszönöm! H

I


4.

FÖLDVÁRI HÍRLAP A Ö

Tiszaföldvár város Önkormányzati Képviselő-testülete 2017. június 29én tartotta soron következő ülését. A nyilvános ülésen megtárgyalt napirendi pontok: 1. N - A két ülés közötti eseményekről Hegedűs István polgármester és Erdős Hanna alpolgármester adott áttekintést. 2. N - Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról. 3. N - A Tiszaföldvár víziközmű gördülő fejlesztési terve. Az ülésen jelenlévő Szabó Péter (TRV Zrt Önkormányzati koordinátor), Hajós Attiláné Dr. Szlama Katalin – címzetes főjegyző kérdésére válaszolva elmondta, hogy a bérleti díjak harmadik negyedévi elmaradása likviditási gondok miatt keletkeztek A problémák elhárulását követően hamarosan elkezdődnek a kifizetések. Muzsai János Önkormányzati képviselő határozottan kérte a vízművet, hogy a lakosság körében felháborodást okozó rossz ivóvíz minőséget szüntessék meg. 4. N - Az Egyesített Szociális Intézmény Tiszaföldvár törvényességi ellenőrzéséről készült jelentés elfogadása. Az intézmény vonatkozásában 2017. január 1-től 2017. június 30-ig terjedő időszak került vizsgálatra. A jelentésből megállapítható, hogy az Egyesített Szociális Intézmény Tiszaföldvár Idősek Otthonában foglalkoztatott ápolók és gondozók szakmai munkája megfelel a jogszabályi előírásoknak, a dolgozók munkaügyi iratai megfelelnek a hatályos jogszabályi előírásnak. 5. N - A Városi Bölcsőde Tiszaföldvár törvényességi ellenőrzéséről készült jelentés elfogadása. Ellenőrzéskor a 2017. január 1-től 2017. június 30-ig terjedő időszak került vizsgálatra. A jelentésből megállapítható, hogy a Városi Bölcsőde Tiszaföldvár szakmai munkája megfelel a jogszabályi előírásoknak. Az el-

K

2017. október

-

lenőrzés tapasztalatai alapján további feladatok megfogalmazása nem szükséges.

totta az ingatlan értékesítését, a kevés önkormányzati ingatlanok számára hivatkozva.

6. N - A Tiszaföldvári Városüzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. üzleti év I. félévére vonatkozó pénzügyi beszámolója.

16. N - A Tiszaföldvár, Homokszállás utca 5. (hrsz: 5170) szám alatti magántulajdonú ingatlan önkormányzat részére történő felajánlása.

7. N - A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulója. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer Magyarország Kormánya által az esélyteremetés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok számára a felsőoktatásban való részvétel támogatására alapított ösztöndíjrendszer. A Csatlakozási nyilatkozat visszaküldése önmagában nem jelent anyagi kötelezettségvállalást, az önkormányzat a benyújtott pályázatok ismeretében dönt a támogatási összegek odaítéléséről.

17. N - A Tiszaföldvár, Kürti út 33. (hrsz: 5198) szám alatti magántulajdonú ingatlan önkormányzat részére történő felajánlása.

8. N - az általános iskolai felvételi körzethatárok véleményezése.

18. N - A Tiszaföldvár, Óvirághegy I. út 231. (hrsz: 4873/2) szám alatti magántulajdonú ingatlan önkormányzat részére történő felajánlása. 20. N - A Tiszaföldvár, Újkincsem út 18. (hrsz: 4543) szám alatti magántulajdonú ingatlan önkormányzat részére történő felajánlása. 21. N - A Tiszaföldvár, Újkincsem út 22. (hrsz: 4545) szám alatti magántulajdonú ingatlan önkormányzat részére történő felajánlása.

9. N - A Tiszaföldvár Város Önkormányzatának a településfejlesztési 22. N - A a Tiszaföldkoncepcióval, az integrált településfejlesztési stratégiával, a településrendezési eszközök- vár, Szüret út 5., Tiszaföldvár, Szüret út kel, a településképi arculati kézikönyvvel és 9., Tiszaföldvár, Ókincsem III. kereszt út a településképi rendelettel összefüggő Part- 13., Tiszaföldvár, Kurázsi II. út 35., Tiszanerségi Egyeztetési Szabályzatának hatályon földvár, Petőfi Sándor út 14., Tiszaföldvár, Kertvárosi út 88., Tiszaföldvár, Óvirághegy kívül helyezése. III. út 36., Tiszaföldvár, Szőlő utca 20., Ti10. N - A partnerségi egyez- szaföldvár, Óvirághegy I. út 236.,Tiszatetés szabályairól szóló rendelet megalkotása. földvár, Óvirághegy III. út 39., Tiszaföldvár, Óvirághegy II. út 132., Tiszaföldvár, 11. N - Forgalomakadályo- Óvirághegy I. út 213., Tiszaföldvár, Kereszt zó vezetőoszlop kihelyezése az Epreskert út út 7., Tiszaföldvár, Kurázsi Egyenes út 8. szám alatti magántulajdonú ingatlanok önelejére. kormányzat részére történő felajánlása. 12. N - A Tiszaföldvár, 23. N - „A legszebb konyKossuth Lajos út 90. (1494 hrsz.) szám alatt hakert” cím adományozása. található üzlethelyiséghez tartozó kazánház Tiszaföldvár Város Önkormányzatának eladásának meghirdetése. Képviselő-testülete „A legszebb konyha13. N - Tiszaföldvár, kert” cím alapításáról szóló 7/2013. (II.28.) Óvirághegy I. út 24-26. (4624, 4625/1.) szám önkormányzati rendelete alapján a „A legszebb konyhakert” címet adományozza az alatti ingatlanok értékesítésre kijelölése. A Képviselő-testület egyhangúan elutasí- alábbi személyek részére: 1. helyezett: Horváth Zoltánné – Tiszatotta az ingatlan értékesítését, a kevés önkorföldvár, Árpád út 103. szám alatti ingatlan mányzati ingatlanok számára hivatkozva. tulajdonosa. 2. helyezett: Szűcs Ferencné – Tiszaföld14. N - A Tiszaföldvár, Óvirághegy út I. 24-26. szám (4624, 4625/1 vár, Bajcsy-Zsilinszky út 141. szám alatti ingatlan tulajdonosa. hrsz.) alatti ingatlanok vevőjének kijelölése. Tiszaföldvár Város Önkormányzatának A Képviselő-testület egyhangúan elutasí-


2017. október Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az elismerő oklevelek és a „A legszebb konyhakert” táblák a Földünkért Világnap alkalmából, 2017. október 21-én az ingatlantulajdonosok személyes felkeresésével kerüljenek átadásra.

T

O

!

Felhívjuk kedves figyelmüket arra, hogy Tiszaföldvár város Önkormányzati Képviselőtestületének munkájáról az alábbi Internetes oldalakra látogatva tájékozódhatnak:

24. N - A helyi személyszállítási közszolgáltatás ellátására vonatko- * TISZAFÖLDVÁR VÁROS WEBOLDALA zó nyilvános ajánlattételi felhívás. (Felhívások, hírek, információk, pályázatok, közlemények.) http://tiszafoldvar.hu 25. N - A a 2017. évi közmeghallgatás időpontjának és tárgyának * TISZAFÖLDVÁR INFORMÁCIÓSZAmeghatározása. BADSÁG OLDALA 26. N - A Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ifjúsági, Művelődési, Sport és Vidékfejlesztési Bizottság tagjának lemondása. A Muzsai János 2017.szeptember 30. napjával a bizottsági tagságról lemondott. A lemondás nem vonható vissza, továbbá érvényességéhez nem szükséges a képviselőtestület elfogadó nyilatkozata. Az Mötv. rendelkezése alapján a bizottság elnökét és - az elnökkel számított – tagjainak több mint felét az önkormányzati képviselők közül kell választanai. Muzsai János lemondásáról az informális ülésen tájékoztattam a képviselőket. Bizottsági tagságot senki nem vállalt, ezért figyelemmel a jogszabályi rendelkezéseket az Ifjúsági Művelődési Sport és Vidékfejlesztési Bizottság megszűnik. 1. Határozati javaslat: 7 Igen, 2 tartózkodás, 1 nem szavazat ellenében a a Képviselő-testület elfogadta a határozati javaslatot. 2. Határozati javaslat: 7 Igen, 2 tartózkodás, 1 nem szavazat ellenében a a Képviselőtestület elfogadta a határozati javaslatot. 3. Határozati javaslat: 7 Igen, 2 tartózkodás, 1 nem szavazat ellenében a a Képviselő-testület elfogadta a határozati javaslatot. 27. N - A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2015.(III.30) önkormányzati rendelet módosítása. 28. N - A Homoki Óvoda intézményvezetői beosztás ellátására kiírt pályázati felhívásra beérkezett pályázat elbírálása. Tiszaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete Nagy Lajosné - óvodavezetői pályázatát elfogadja és egyben megbízza Nagy Lajosnét a Homoki Óvoda óvodavezetői beosztással járó feladatok ellátásával

5.

FÖLDVÁRI HÍRLAP

(Itt többek között a képviselő-testület munkája, üléseinek időpontja és tartalma, valamint jegyzőkönyvei is megtalálhatók.) http://kozadat.localinfo.hu/tiszafoldvar/

FELHÍVÁS! Felhívjuk Tiszaföldvár Lakosságának figyelmét, hogy amennyiben a közvilágítás meghibásodását észlelik, kérjük jelezzék az Önkormányzat Műszaki Osztályán a mihamarabbi hibaelhárítás érdekében!

Telefonszám: 56/570-050

M Intézményünk, a Városi Művelődési Ház, valamint annak vezetője és munkatársai mély fájdalommal vettük tudomásul, hogy 54 éves korában elhunyt a tiszaföldvári kötődésű TÍMÁR ZOLTÁN színész, bábos, rendező, a Ciróka Bábszínház művésze.

Kecskeméten olyan népszerű előadásokban láthatta őt a közönség, mint a Mese a Kutyusról meg a Cicusról, Szegény ördög, Dzsungel könyve, Kököjszi és Bobojsza, Bolond mese, Okker és Türkiz, A Gólyakalifa, Kutyaúti iskola... Ő volt a Farkas és Piroska Nagymamája, Sancho Panza a Don Quijotéban, Lucifer a Noé bárkájában, Bogaras Barnabás a Téli tücsök meséiben. „Tímár Zoltán 54 éves korában költözött el az égi bábszínházba. Emléke velünk marad!” - írta rá emlékezve a bábszínház társulata. Tímár Zoltán társulatai: - 1981: Híd amatőr színház - 1986: Szigligeti Színház, Szolnok - 1987: Katona József Színház, Kecskemét - 1995: Ciróka Bábszínház, Kecskemét - 2016: Griff Társulat, Egerszeg

A művészt több előadáson láthattuk városunkban is, legutoljára épp az idei gyermeknapon. A Városi Művelődési Házban a ’90-es évek elején Színjátszó Kört vezetett szép eredményekkel és nagy érdeklődés mellett. „Már a tiszaföldvári gimnáziumban színészi ambíciókat dajkáltam, de nem sikerült bejutnom a főiskolára!” - mesélt önmagáról egy interjúban Tímár Zoltán. Baráti tanácsra kötött ki a Katona József Színház tagozataként működő Cirókánál, ahol két éven át igen nívós bábos képzésben részesült a színművészeti főiskoláról kijáró szakemberek keze alatt.

Fontosabb szerepei: Szegény Ördög - Módus Beke Don Quijote - Sancho Panza Odüsszeia - Áresz Noé bárkája - Lucifer Csalóka Péter - Bíró A téli tücsök meséi - Bogaras Barnabás A dzsungel könyve - Balu Kököjszi és Bobojsza – Bobojsza Fotó: - A kutyaúti iskola című darabban (A megemlékezést több forrásból állítottuk össze!) DobrókaRéka András intézményvezető fotó: Magyar


6.

FÖLDVÁRI HÍRLAP K

TÁJÉKOZTATÁS A FILHARMÓNIA ELŐADÁSOK PONTOS IDŐPONTJÁRÓL Ez úton hívjuk fel az érintett iskolák és alapítványok figyelmét a Filharmóniai előadások pontos időpontjaira: 2017. NOVEMBER 16. /Csütörtök/, 15.00 óra

LUDAS MATYI

F

I T

Augusztusban került megrendezésre városunkban az idei Földvárak Találkozója. A szervezők a három napos programsorozatot a Városi Galériában rendezett kiállítások megnyitójával indították. Itt a „Szülőföldünk” címmel a helyi alkoA Földvárak küldöttségeinek tagjai három tók Tiszaföldvárt, a Tisza-menti tájat, az itt napos ittlétük ideje alatt - a zsúfolt prograélő embereket bemutató kiállítása, illetve mok mellett - több ízben is meglátogatták a „Ahogy én látom” címmel Tömösközi Károly Városi Galériát. Információink vannak arról, fotótárlata várta az érdeklődőket. hogy több helyi alkotóval is tárgyaltak kiállítások utaztatásáról. Ez azért örvendetes, mert a találkozók egyik célja éppen a gazdasági és kulturális kapcsolatok kialakítása, szervezése. Reméljük alkotóink minél több városban megtudják majd mutatni remekműveiket a határon innen és túl.

Szolnoki Szimfonikus Zenekar

Dobróka András alkotóköri tag

Kamaraegyüttese Közreműködik: bábjátékos /MINERVA bábcsoport/ Moderátor: Munkácsyné Danyi Zsuzsanna Fazekas Mihály Ludas Matyi című művének átdolgozott változata Balogh

2017. október

A kiállításokat Pánczél Ferencné nyugalmazott iskolaigazgató nyitotta meg, aki a Földvár településekről érkezett vendégeknek bemutatta a helyi alkotókört, a Városi Galéria létrejöttének körülményeit, továbbá a Nikon 2016. évi pályázatának egyik nyertesét, Tömösközi Károly fotóst.

P Két diákot segítve a Városi Művelődési Ház is részt vett a Papp Bertalan Ószőlői Általános Iskola jótékony célú nagy őszi papírgyűjtési akciójában.

Sándor - Lukácsházi Győző tollából. 2018. JANUÁR 26. /Péntek/, 15.00 óra

KODÁLY 135 A Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus hangversenye a Kodály Év alkalmából. 2018. MÁRCIUS 9. /Péntek/, 15.00 óra

ÍR, SKÓT NÉPZENE A M.É.Z. /Meg nem értett Zenekar/ közreműködésével.

A megnyitón közreműködött Boros Márta verselő, Gazsó Anita énekes /akit Rácz Benjámin kísért elektromos orgonán/ és az Őszidő Nyugdíjas Klub hagyományőrző táncos csoportja.

Tagok: Kuklis Henrik - ének, vokál, ütőshangszerek

Az intézményben felgyülemlett és használaton kívül lévő papír alapú anyagokból (dobozok, iratok, régi kiadványok, lejárt plakátok, stb.) közel 400 kg-ot sikerült átadni az iskolának és a diákoknak. Öröm volt látni, hogy a sok gyermek és szülő milyen szorgosan hordták a hulladékból kimentett és most már újrahasznosításra váró papírt. Érdekes volna kiszámolni menynyi fát mentettünk így meg, a gyermekeket és az iskolát is segítve (Dobróka András intézményvezető)

Pálvölgyi Ádám - mandolin, basszus, vokál Turzó Sándor - gitár, brácsa, banjo, vokál Párniczky Ede - hegedű, mandolin A helyszín minden esetben a Városi Művelődési Ház /Tiszaföldvár, Malom út 1./

Az időszakos két kiállítás mellett a közönség ez alkalommal is megcsodálhatta a Népi Díszítőművészeti Kör hímzéseit, Erdős Hanna mestercukrász állandó tárlatát, illetve Kádas János és Romhányi János népi kézművesek termékeit.

A szerkesztőség az olvasói leveleket változtatás nélkül közli. Az ezekben megfogalmazott vélemények nem feltétlenül tükrözik lapunk álláspontját. Az olvasók esetleges vitájában nem foglalunk állást. Szerkesztőség.


7.

FÖLDVÁRI HÍRLAP

2017. október N

L AV

T A

Magyar Népművelők Egyesülete szervezésében a NYUGALMAZOTT NÉPMŰVELŐK IX. ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJÁRÁRA került sor, ez alkalommal Martfűn 2017. szeptember 20-21-én.

G

Ú

K Lélekvirágok címmel nyílt meg szeptember 16-án a Városi Galéria legújabb kiállítása Tiszaföldváron. Itt két festőművész, Pásztrainé Papp Eszter és Lipka Andrásné mutatkoztak be legújabb műveikkel. Mindketten az intézményt működtető Képzőművészeti Alkotók Köre Egyesület tagjai.

fotó: Dobróka András

A most megnyílt kiállítások október 30-ig tekinthető meg. Mindenkit szeretettel várunk! A Városi Művelődési Ház a kiállítás megnyitót a hangosítás biztosításával segítette, a műsorvezetői feladatokat Dobróka András intézményvezető, az alkotóköri egyesület tagja vállalta magára.

fotó: Dobróka András

A találkozó keretében szeptember 21-én fakultatív program került megrendezésre, amely kirándulásra invitálta a vendégeket Tiszaföldvárra. A résztvevőknek lehetősége volt megismerkedni a Tiszazugi Földrajzi Múzeummal és a civil kezdeményezéssel létrejött és működtetett Városi Galériával és az azt működtető Tiszaföldvári Képzőművészeti Alkotók Köre Egyesülettel.

fotó: Dobróka András

Hivatásukat tekintve mindketten óvónők, és mindketten a Hajnóczy József Gimnáziumban töltötték diákéveiket. A tárlatot Erdős Mihályné nyugalmazott gimnáziumi tanár, karnagy nyitotta meg, aki a két művész tanára is volt. Így igen pontos és részletes információk birtokában volt az alkotókról, ami izgalmassá és érdekessé tette az őket bemutató beszédét. Kitért a két hölgy szakmai életútjára, képzőművészeti látásmódjára, a témaválasztások körülményeire, az alkalmazott technikákra. Örömmel idézte fel a közös múlt megannyi színes élményét is.

(Dobróka András)

A nyári szünetet követően ismét várja régi és új tagjait az

IRODALMI KÖR Találkozók a tiszaföldvári Városi Művelődési Házban minden második héten hétfői napokon 16.30 órától.

(2017. október 16., november 6., 20., stb.). fotó: Dobróka András

A foglalkozásokat koordinálja: BUDAI JÓZSEF nyugalmazott címzetes iskolaigazgató.

Ezek utóbbiak létrejöttének történetét Dobróka András, a Művelődési Ház igazgatója ismertette, majd a termekben látható kiállításokat Nagy József és Tóth Lászlóné, az alkotói kör tagjai mutatták be. fotó: Dobróka András

A megnyitón részt vett Hegedűs István polgármester és felesége is, valamint megannyi szépre éhes érdeklődő, családtag és barát. A megnyitó keretében változatos zenei csemegéket csokorba gyűjtve adott hangversenyt a Városi Pedagógus Női Kar. fotó: Dobróka András

A múzeumban Béres Mária intézményvezető és munkatársai kalauzolták a népművelők közel 70 fős társaságát, akik megtekintették az állandó és időszaki kiállításokat, kemencés finom falatokat kóstoltak, majd a sűrű eső ellenére sétát is tettek a látványos múzeumkertben. (Dobróka)

A megnyitó végeztével a két alkotó egyegy azonos témájú, Napraforgót ábrázoló, ám más-más technikával készült képpel ajándékozta meg a közönséget, ezek sorsjegy úján kerültek új és boldog tulajdonosaikhoz. A festők anyaga mellett felfrissült tartalommal látható az Alkotói Kör tagjainak új alkotásaiból összeállított tárlat is.

A foglalkozások tartalmából: - irodalmi művek megbeszélése, ajánlása; - irodalmi és nyelvi játékok, fejtörők; - egyéni alkotások megvitatása; - irodalmi művek alkotásával kapcsolatos tevékenységek; - közös alkotás és elemzés. VÁRJUK MINDAZOKAT, AKIK VERSEKET ÍRNAK, ÍRTAK VAGY ÍRNI SZERETNÉNEK! A Városi Művelődési Ház és az Irodalmi Kör 2017-ben újabb verses kötet jelentet meg a helyi alkotók műveiből! A részvétel díjtalan! Mindenkit szeretettel várunk!


8.

FÖLDVÁRI HÍRLAP

Ő S

R N

2017. október D

A Ő K

AB T

Az elmúlt hetekben többször is vad darazsakról és az általuk elkövetett kellemetlenkedésekről adtak hírt a Városi Művelődési Ház látogatói, különösen a balett termet használó csoportok. A darazsak az intézmény e termének ablakai fölé fészkelték be magukat nagy számban.

Hangulatos őszváró rendezvényt szervezett az Őszidő Nyugdíjas Klub a Városi Művelődési Házban 2017. szeptember 23-án. A programra szép számban, közel 140-en érkeztek vendégek a helyi és más településekről meghívott testvér klubokból. tően Molnár József és Nyitrai Imre, a két népszerű muzsikus húzta a talpalávalót a tombolahúzásig. Ennek keretében sok szép és értékes ajándék kerülhetett a szerencsés nyertesekhez. A program éjfélkor zárta kapuit, a vendégek elégedetten és a tánctól fáradtan indultak haza. (Fotók és cikk: Dobróka A.)

A tiszaföldváriakat többek között a Táncos Nyugdíjas Klub, a Városi Cukorbetegek Klubja, a Fegyveres és Rendvédelmi Szervek Nyugdíjasai és Baráti Körük képviselte. Részt vettek a nívós eseményen továbbá a Hulló Levelek Nyugdíjas Klub (Tiszakürt), a Tiszavirág Néptánc Csoport (Nagyrév), a Kossuth Úti Nyugdíjas Klub (Martfű), a Kéknefelejcs Nyugdíjas Klub (Kengyel), és az Együtt Egymásért Nyugdíjas Klub (Rákóczifalva) tagjai is. Az estet Tomonyiczka Istvánné klubvezető nyitotta meg, aki a klubok tagjai, vezetői mellett köszöntötte Dobróka Andrást, a Városi Művelődési Ház igazgatóját is. Megköszönte az Őszidő klubtagok sok-sok munkáját, amelynek nyomán létrejöhetett a rendezvény. A megnyitó keretében a klubok kis apró ajándékokkal és virággal köszönték meg a meghívást a szervezőknek.

Z

K AT M

I V H

Mester István és csapata készítette és szolgálta fel az ízletes vacsorát, majd ezt köve

A megkeresett szakemberek közül a mezőtúri Karsai Zsolt rovar- és rágcsálóirtó vállalta a leghamarabb a sárga-fekete csíkos hívatlan látogatók kitessékelését. A gyakorlott szakember már másnapján kiszállt a helyszínre, ahol rövid közelharcot követően egy vödör nagyságú fészket távolított el a benne lakókkal egyetemben. A tömedékelés és a veszélymentes vegyszeres irtás után a terem ismét biztonsággal használható. Az intézmény ez úton köszöni meg Karsai Zsoltnak a gyors, szakszerű és hatékony munkáját. Dobróka András intézményvezető

Rövid egyeztetést követően elindulhatott szeptemberben Tiszaföldváron is a Kunszentmártoni Alapfokú Művészeti Iskola képzése általános iskolásoknak. Az oktatásnak a tiszaföldvári Városi Művelődési Ház ad majd otthont. Itt az első évben heti két alkalommal kaphatnak betekintést a zene csodálatos világába a hangszeres muzsikálást tanulni vágyó gyermekek.

A műsorban a vendégek csoportjai és tehetséges tagjai mutatkoztak be. Így a közönség láthatta többek között a Táncos Nyugdíjasok Kán-kán csoportját, a martfűiek népdal együttesét, a FERESZ nótaénekesét Gajdos Editet, a kengyeliek Dáridó előadását, a Táncos Nyugdíjasok nótaénekesét Pánczél Ferencnét és szavalóját Borsi Balázst.

A fotó illusztráció

Erről és a további - remélhetőleg hoszszú távú - együttműködés feltételeiről a kunszentmártoni intézmény vezetője Cseh Niczky Nikolett és Városi Művelődési Ház intézményvezetője Dobróka András állapodtak meg. A megállapodás részét képezi az is, hogy a nívós és országosan is elismert kunszentmártoni zeneiskola évente két ízben hangversenyt ad majd városunkban. Remélhetőleg ezzel is nagy örömet okoznak majd a zeneszerető tiszaföldváriaknak. (Dobróka)

Ha valakinek szüksége volna rá: KARSAI ZSOLT rovar- és rágcsálóirtó 06 30/ 572 7625 5400 Mezőtúr Badár B. utca 21.

Ó

-

Európában a nyári időszámítás március utolsó vasárnapján kezdődik, és október utolsó vasárnapjáig tart. Vagyis az óraátállítás minden évben más dátumra esik, de az időpont mindig ugyanaz: ezen az októberi napon 3 órakor vissza kell állítani az órákat 2 órára. A 2017-es őszi óraátállítás időpontja ez alapján október 29. vasárnap. Fontos, hogy ne felejtsék el ezt a dátumot, mert az alaposan megzavarhatja a következő pár napot - akár iskolába járnak, akár dolgoznak. TK


FÖLDVÁRI HÍRLAP

2017. október AV

C K

H

Nagy megtiszteltetés érte az idén 15 éves Városi Cukorbetegek Klubját. Meghívást kaptunk a szeptember 16-án megrendezésre kerülő, XII. Egri Nemzetközi Cukorbeteg Találkozóra.

fotó: Cukorklub

MEGHÍVÓ Sok szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját az 1956-os forradalom 61. évfordulóján rendezett VÁROSI ÜNNEPSÉGRE

Időpont: 2017. október 23. (hétfő), 10 óra

9. A szervezők segítségére volt az időjárás, amely a programhoz verőfényes napsütést, kellemes meleget biztosított. A nagyobb támogatók közül ki kell emelni a SIÓ-t, amely egy pályázat révén ingyenes, vitaminokkal dúsított italokkal járult hozzá a sikeres lebonyolításhoz.

A programon a Martfűi Szabadidős Kör szabadidős játékai is kipróbálhatóak voltak (óriás csocsó, golyó-gurigató, kvíz-rulett, stb.).

Izgatottan készültünk erre a rangos eseHelyszín: Városi Művelődési Ház ményre, hiszen először vettünk részt ezen a rendezvényen. A műsorban közreműködnek: Szép napsütésben érkeztünk, már a szína Hajnóczy József Gimnázium, hely is csodálatos volt. A Minaret tövében Humán Szakgimnázium található közösségi ház adott otthont a találés Kollégium diákjai. kozónak. Egy sorstárs festőművész, Miksa István kiállításának megnyitójával indult a A műsort összeállította és betanította: program, majd a veterán cukorbetegek beGondon Terézia tanár. mutatkozása következett. Olyan embereket ismerhettünk meg, akik 40 vagy több éve élAz ünnepséget követően nek teljes életet ezzel a betegséggel. MEGEMLÉKEZŐ MENET Ebédnél a klub és egyesület vezetők különItt a Kör egyik tagja, Fritz Niessen úr röés KOSZORÚZÁS váltak a csoportjaiktól, ugyanis részükre nem az 1956-osok tiszaföldvári kopjafájánál. vid megbeszélést folytatott pályázati lehetőcsak munkaebéd és tapasztalat csere volt, haségekről a rendezvényre kilátogató Hegedűs nem sajtótájékoztató és konferencia is. Mindenkit szeretettel hívunk István polgármesterrel, aki néhány játékot A délután dr. Kerényi Zsuzsanna és várunk! maga is kipróbált. diabetológus főorvos asszony élményszerű A nap egyik mókás őrülete a matricaraelőadásával kezdődött. Magával ragadó volt, gasztás volt, amit a hetedikes-nyolcadikos hisz testközelből érinti őt is ez a betegség, lányok találtak ki. Ennek lényege az volt, mert közel 63 éve cukorbetegként éli napjait. hogy az egyes játékoknál nyert kis matriAz előadást körülbelül 400-an hallgattuk A Ó Ő cát a homlokukra ragasztva jártak-keltek a végig, több mint 20 várost képviselve, sőt Ő J rendezvényen. Délidőre már több tucatnyi voltak határon túlról érkezők is. Itt kell elmondjam a szervező egyesület és vezetője Intézményünk is támogatta a szeptember „matricás” gyermek „színesítette” a közönJakabné Jakab Katalin kiváló munkáját csak 30-án a tiszaföldvári Papp Bertalan Ószőlői séget. dicsérni lehet, hiszen megnyerték a sajtó és a Általános Iskolában megrendezett Őszületi televízió képviselőit is erre a napra. Őrületet. Ebben többek között iskolák és oszKésőbb a jelenlévő klubok, egyesületek tályok közötti mókás vetélkedők, szabadtéri bemutatása következett. Szomorú, de orszá- játékok, trambulin, íjászat, gokart, arcfestés, gos problémával szembesültünk. Sokan nem lufihajtogatás is várta a résztvevőket. veszik komolyan a betegség jeleit, tüneteit, pedig a lakosság 10 %-a már érintett, és ez a szám csak növekszik! Házigazdáink búcsúzóul kis zenés műsorral kedveskedtek. Feltöltődve indultunk haza a sorstársakkal eltöltött remek nap után. Ez Ebédről az SZMK-s szülők gondoskodtak, a nap igazolta a találkozó mottóját: "Jókedv akik bográcsokban főzték a csülökpörköltet, és derű". de aki más ételre vágyott, az sem maradt Köszönetet szeretnénk mondani Hegedűs éhesen. A büfében ugyanis fánk, szendviIstván Polgármester úrnak a támogatásért, csek és lángos is kapható volt jelképes öszamivel hozzájárult, hogy részt tudjunk venni ,s képviseltessük magunkat ezen a színvonaSzínházi előadást láthattak a gyermekek és szegekért. A Városi Művelődési Ház a hangosítási, las találkozón. családok a Szegedi Látványszínház közreViszont látásra jövőre! működésével, a fiatalok pedig a részben egy- Dobróka András intézményvezető a konfePéter Zsuzsanna kori ószőlői diákokból álló Tajpán együttes rálási és műsorvezetői feladatokat látta el. Városi Cukorbeteg Klub vezetője koncertjének örülhettek. (Dobróka A.)


10.

FÖLDVÁRI HÍRLAP

2017. október

IN MEMORIAM SZICSEK JÁNOS

Mérföldkövet jelentett a 2003. év is. Ekkor nyitotta meg „A Magyar Pálinka Háza” üzletet Budapesten. A ma már 13 éve sikeresen üzemelő fővárosi üzlet hetven pálinkafőzde A É D Á mintegy 1200 termékét kínálja ma már BuK M dapest mellett Budaörsön, Kecskeméten, Szicsek János 1955. november 19-én szüleGyulán, Szolnokon és Szegeden. A budapesti tett Tiszaföldváron. A pálinkához kötődő szeszaküzlet adott otthont többek között a Mamélyes története 1982-ben kezdődött, amikor gyar Pálinka Lovagrend megalapításának is. szülővárosában, Tiszaföldváron tucatnyi jeA ház mára a pálinkafőző szakma összefolentkező közül ő kapta meg az üzemvezetői gásának jelképe, gasztro-kulturális központ. megbízást a helyi termelő-szövetkezetben, s Ez az a hely, ahol a vásárlók mellett minden vezethette a megye „nagyszeszfőzdéjét”. A betérőt szívesen fogadnak. A pálinkakészítés településen ekkor 9 üzem működött. fortélyait ismerő eladók készségesen válaszolnak a témával kapcsolatos kérdésekre. Mindezzel egy nemes küldetést is teljesítenek, amelynek célja a magyar pálinka megismertetése, a kulturált pálinkafogyasztás propagálása.

1988. június 18-án önálló vállalkozásban kezdett el pálinkafőzdét üzemeltetni, 1990 tavaszától pedig már a kereskedelmi pálinkafőzésre koncentrálhatott. Már ekkor felismerte a valódi pálinkában rejlő nemzetközi lehetőségeket, ezért Kanadában, Edmontonban mutatta be termékeit. Ahogyan ő maga vallja: „A nagyvilágot nem a képességek, az álmok érdeklik”. De az álmokhoz egyre több teljesítmény társult, így csaknem 20 év után ugyanaz a külföldi piac már komolyan vette a pálinkát és a mögötte álló törekvést. Az ezredforduló új feltételeket hozott azzal, hogy meghatározásra került a pálinka fogalma (2002). Sorra alakultak a szakmai szervezetek. Országos és regionális pálinka versenyeket rendeztek. Alapító tagként Szicsek János részt vett valamennyi szakmai érdekvédelmi szervezet megalakulásában, 6 évig a Szeszipari Szövetség és Terméktanács Pálinka Tagozatát vezette, egyik létrehozója volt a Pálinka Lovagrendnek, de tagja lett a Gyümölcspálinka Főzők Országos Egyesületének, a Dél- Kelet-Magyarországi Pálinkafőzők Szervezetének is. Az ezredforduló a cég életében is változást hozott, hiszen 2002. szeptember 4-től Kft. formájában folytatta munkáját.

A vállalkozás ma már több mint ötven főt foglalkoztat, folyamatosan magas minőségre, állandó és valódi értékekre, hitelességre törekszik. A hazai és a Kárpát-medencei termesztett, valamint vadon termő gyümölcsökből készített pálinkákat és párlatokat évente 1000-1200 tonna gyümölcs felhasználásával állítja elő. Egyedi utat jár az üzemszervezésben, az értékesítésben és külpiaci törekvéseiben is. A hazai értékesítést a nagy kereskedelmi láncok elkerülésével szervezi, a technológiai fejlesztéseknél pedig mindig is ragaszkodott a hagyományos kisüsti eljáráshoz. A hazai piacra harmincféle gyümölcsből mintegy nyolcvan termék készül, 1600 étterem és szálloda részére közvetlen értékesítési modellel. A cég direkt értékesítési csapata változatlan összetétellel, tíz éve eredményesen működik. A cég jelenlegi működéséhez és eredményességéhez nagymértékben hozzájárultak a már megvalósult és a jelenleg is folyamatban lévő beruházások, melyek jelentős kapacitásnöveléssel is jártak. Az eltökéltség, a következetesség a cég export elképzeléseiben is jelen van. A Szicsek Pálinkafőzde önálló adóraktárt üzemeltet Romániában, mellyel jelen van minden nagyváros Magyar Napján és a romániai gasztrokulturális eseményeken is. Különböző modellekkel működik cégképviselet Szlovákiában, Angliában, Kanadában, az Amerikai Egyesült Államokban és többéves beszállítója egy prémium márkákat forgalmazó

moszkvai cégnek is. Egyedi megrendeléseket teljesít a cég Németországba, Ausztriába, Lengyelországba és Moszkvába is. Jelenleg Izlandon, Franciaországban és Ausztriában építenek külkereskedelmi kapcsolatokat és a skandináv próbálkozások is bíztatóak. Szicsek János töretlen munkája, mely egyben szenvedélye Magyarországon közel 270 szakmai elismerést eredményezett. 2012-ben Magyar Termék Nagydíjat kapott az Ó-Sorozat, és elnyerte az üzem többször a legeredményesebb kereskedelmi főzde díjat is. 2008-ban és 2014-ben Szicsek-pálinka lett az ország legjobbjának választott párlat. 2010-ben megyei elismerésként az év vállalkozása volt, 2013-ban pedig az Innovációs Díjat is elnyerte. 2015-ben az erdélyi gyümölcsökből készült párlat-válogatás Magyar Kézműves Remek elismerésben részesült. A legfontosabb díjat, a fogyasztó szeretetét, ragaszkodását azonban nehéz egzakt módon mérni. A cég stabil pálinka-képpel, a szakmai kultúra ismeretével rendelkező magyar fogyasztó meggyőzését saját és vállalkozása feladatának tekinti, hiszen a végső ítész csakis maga a fogyasztó. Szicsek János a termékeit az igényes üzleti partnerek igényes fogyasztóinak szánja, akik vele együtt azért küzdenek, hogy a pálinka elnyerje méltó helyét a világ alkoholos italai sorában, és e gasztronómiai különlegesség hírét és kultúráját tovább vihessék a világban. Csak olyan Szicsek pálinka kerül a fogyasztó asztalára, melyet ő maga is szívesen fogyaszt, és jónak ítél meg. Szicsek János meggyőződése, hogy a pálinka nem pusztán egy ital, hanem hagyomány, életérzés és hangulat, melyet a cég munkatársai is magukénak vallanak. Ezt a hangulatot és Szicsek János személyes kötődését hűen tükrözi a főzde és környezete, az üzemet körülölelő parasztudvar békessége és harmóniája. Minden főzdébe betérő vendég előtt világossá válik hitvallása, hogy fogyasszon minőséget, és tegye azt mértékkel, hogy a pálinka nyújtotta élmény kiteljesedhessen. Szicsek Pálinkafózde (a fotók a Szicsek Pálinkafőzdében, a búcsúztató alkalmával készültek).


FÖLDVÁRI HÍRLAP

2017. október

11.

60

G Tisztelt Szicsek Asszony, Tisztelt Hozzátartozók! Szicsek János, a férj, az apa, a nagyapa halálhíre mély gyásszal tölt el bennünket. Szicsek János olyan ember volt, aki egész életében legszemélyesebb ügyének, nyugodt lélekkel mondhatni, szívügyének tekintette a Gräfenberghez fűződő barátságot. Szicsek János 30 évvel ezelőtt egykori énekesként már ott volt a Tiszaföldvári Férfikórus és Gräfenberg első találkozásánál. Különleges elkötelezettséggel viseltetett a barátság és később a Tiszaföldvár és Gräfenberg közötti testvérvárosi kapcsolat iránt. A kezdet kezdetétől a mai napig csaknem kivétel nélkül részt vett a tiszaföldvári csoportok gräfenbergi útjain. és ha üzleti ügyben Németországba utazott, mindig megkísérelt az oda- vagy visszaúton rövid látogatást tenni Gräfenbergbe. Fordítva is: szívügyének tekintette, hogy a gräfenbergi látogatócsoportokat tiszaföldvári tartózkodásuk alatt saját házában személyesen, megkülönböztetett vendégszeretettel lássa vendégül.. A legnagyobb tisztelettel állunk életműve, a Szicsek Szeszfőzde előtt. Saját kis főzdéjét megalapítása után a következő években sikeres, Európa és világszerte ismert vállalkozássá fejlesztette. Élete végéig tagja volt a Magyar Nemzeti Pálinkatanácsnak. Amikor a szőlőtermeléssel foglalkozni kezdett, a Gräfenberg városához fűződő barátság különös jeleként 2009-től kezdődően tíz éven át egy sor szőlőjének éves termését felajánlotta a városnak. Fontos ügyének tekintette, hogy -hacsak lehetszemélyesen szállítsa Gräfenbergbe a bort. Ezzel egyidejűleg minden évben meghívta a város és a testvérvárosi egyesület küldöttségét ősszel a szüretre, Tiszaföldvárra. Szicsek János olyan ember volt, akit egyedül a Gräfenberg iránt érzett barátság ösztönzött közösségeink kapcsolata iránti elkötelezettségében. A testvérvárosi kapcsolatok iránti kiemelkedő elkötelezettségéért Gräfenberg városa Szicsek Jánost a testvérvárosi kapcsolat tíz éves fennállásának jubileumi ünnepségén „ Gräfenberg városának a népek egyetértéséért alapított érdemérmé”-vel tüntette ki. Gräfenberg városának különös megbecsülését fejezi ki ez az érdemérem, amelyet egyidejűleg maximum tíz embernek nyújthatnak át. Gräfenberg városa nagy hálával őrzi meg Szicsek János becses emlékét. Személyisége és a közösségeink, népeink kapcsolata iránti mély elkötelezettsége számunkra és a jövő generációk számára is példaként szolgál. Tartson örökké a barátságnak ez a köteléke, amelyet Szicsek János nyújtott nekünk. Feleségének, fiainak és minden hozzátartozójának ezúton fejezzük ki mély együttérzésünket. A gyász idején minden hozzátartozónak sok erőt és vigaszt kívánunk. Gräfenberg városának képviseletében: Sylvia Hofmann alpolgármester

Az általános iskoláink történetében tudomásom szerint példátlan esemény volt a Bajcsy Zsilinszky út 1-3 sz. alatti fiúiskola 1957-ben végzett 8-ik osztályának 60 éves találkozója. A találkozó a Strand utcai vadászházban került megrendezésre, szeptember 20-án, 15 és 19 óra között egyéni beszámolókkal és kellemes vacsorával.

A 43 fős nagy létszámú osztályból sajnos már 23-an elhunytak. A még élő 20 főből is csak 10 öreg diák tudott megjelenni a párjával. A távollevők betegség vagy egyéb halaszthatatlan családi ok miatt maradtak távol. Tanáraink közül részt vett a találkozón Józsa László osztályfőnök úr, Nemesné Papp Adél tanárnő. Huszár László tanár úr felesége betegsége miatt maradt távol. A találkozó szervezőjeként, mindannyiunk nevében külön is köszöntöttem Józsa osztályfőnök urat, aki 5 nappal korábban kapta meg a megyei Príma díj közönség által odaítélt fokozatát Irodalom kategóriában.

S Szeptember 25-én Hegedűs István városunk polgármestere köszöntötte Pató Lajosnét (született: Licsák Ilona) 95. születésnapja alkalmából. A szűkebb család is összegyűlt a jeles nap alkalmából, és tortával, virággal kedveskedett az ünnepeltnek.

Ilonka néni kérdésünkre elmondta, hogy 1922-ben Tiszaföldváron született másodikként a négygyermekes családba. 1942-ben kezdett el dolgozni a martfűi cipőgyárban,

Az osztályunk 1956-ban a forradalom idején volt nyolcadikos. Így megéltük az itteni forradalmi eseményeket. Résztvevői, illetve nézői voltunk a szobordöntésnek, a zászló és könyvégetéseknek. Még Szolnokon is voltunk néhányan az SZTK előtti szovjet hősi emlékmű ledöntésénél.

Néhány hét iskolai szünet is volt ebben az időben és az orosz nyelv helyett rövid ideig német órákat tartott az iskolában Papp Adél tanárnő. Az osztálytársaink megállták a helyüket az életben a végzés után. Sokan tovább tanultak, többen szakmunkások lettek, de főiskolát, egyetemet végzettek is vannak közöttünk. Van mérnök, tanár, orvos, rendőrtiszt, sőt Hütte Csaba személyében mezőgazdasági miniszter is, aki a rendszerváltás előtt a Németh kormányban közel 2 évig töltötte be ezt a pozícióját. Édesapja amíg Tiszaföldváron laktak a gazdasági iskolában volt szakoktató. A vacsora után Tömösközi Károly, a Földvári Hírlap főszerkesztője készített csoportképet az osztályunkról. Bizakodva köszöntünk el egymástól, reménykedve abban, hogy a 65 éves találkozóra is valamennyien ismét összejövünk. Nagy József szervező

majd 1977-ben nyugdíjba vonult. 1951-ben, 29 évesen ment férjhez, az akkor 38 éves párjához. Házasságukból két lány gyermek született. Később bővült a család. Ma már négy unokája és öt dédunokája teszi boldoggá Ilonka néni napjait. Gyermekei és unokái mindig számíthattak a segítségére. Minden nyáron ő felügyelt a gyerekekre az iskolai szünetben, hogy a szüleik nyugodtan dolgozhassanak. Ha kellett tojásos nokedlit főzött vacsorára, vagy éppen dinnyét alkudott a kofától. Sajnos a látása ma már nem a régi. Kedvenc elfoglaltságát, a keresztrejtvény fejtést már két éve abba hagyta, és televíziót sem néz, inkább rádiót hallgat. A boltba a mai napig eljár kerékpárral, amire ugyan nem ül fel csak a csomagokat tolja haza rajta. A ház körüli munkákban sokat segít a család apraja - nagyja. Ilonka néni ma már csak a házon belül látja el magát. Mi ezúton kívánunk neki jó egészséget és további boldog éveket családja, szerettei körében. ZsÉ


12.

FÖLDVÁRI HÍRLAP

PÁLYAORIENTÁCIÓS NAP A KOSSUTHBAN

NAPKÖZIS TÁBOR A ,,ZÖLD ISKOLÁBAN” A Kossuth Lajos Általános Iskola - a Szülők nem kis örömére - az idén is megszervezte Napközis táborát. A tavalyi nagy sikerre való tekintettel azonban mind az időtartamot, mind a keretlétszámot megnöveltük. Így a tanév befejezését követően egy hónapon keresztül mintegy 400 kisdiáknak nyújtottunk egész napos, tartalmas időtöltést.

2017. október minden héten átkerékpároztak Cibakházára, ahol a CI-VIL Egyesület koordinálásával elsajátíthatták a kajakozás alapjait. Nagy örömet okozott a gyerekeknek a Katolikus Plébánia által szervezett számháború is. Nagyon sok kézműves foglalkozást is tartottunk, melyek keretében a gyerekek különféle technikákkal ismerkedhettek meg: fonás, szövés, horgolás, kötés, gyöngyfűzés, nemezelés stb. A Tiszazugi Földrajzi Múzeum és

fotó: Kossuth L.Á.I.

2017.szeptember 25-én iskolánkban tartott pályaorientációs napot a Karcagi SZC Kunszentmártoni Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. fotó: Kossuth L.Á.I. fotó: Kossuth L.Á.I.

Óriási segítség volt ez a családok számára, hiszen a gyerekek nyári felügyelete sok helyen jelent gondot. A programsorozatot az Erzsébet Tábor keretében szerveztük, így a napi négyszeri étkezést és a kirándulásokat teljesen ingyenesen vehették igénybe a gyerekek.

Tanárok és diákok mutatták be iskolájukat és azokat a szakokat, ahová várják a 8. osztályos tanulók jelentkezését.

fotó: Kossuth L.Á.I.

A Kossuth-os diákok az iskola udvarán ízelítőt kaptak az informatika, az eladó, a kőműves, a forgácsoló és a szerkezetlakatos szakmák alapjaiból. A délután folyamán kipróbálhatták a középiskolás diákok által épített és programozott EV3 robotokat, megismerkedhettek a gravírozás alapjaival, igazi kereskedőkké válhattak néhány órára.

A heti programokat igyekeztünk minél változatosabban összeállítani. A sport minden nap jelen volt a tábor életében. Kézilabdáztunk, kosaraztunk, fociztunk, lovagoltunk, dartsoztunk, pingpongoztunk, vármétáztunk, szerveztünk csapatversenyeket a gyerekeknek. Igyekeztünk régi korok játékaival is megismertetni diákjainkat. Ebben a törökszentmiklósi Apáról Fiúra Alapítvány volt a segítségünkre. A felsőbb évfolyamosaink

M

T K

Á

fotó: Kossuth L.Á.I.

A legnagyobb sikert azonban az udvaron kipróbálható gokart aratta tanulóink körében. Néhány körre mindenki rutinos versenyzőnek érezhette magát. Izgalmas nap volt mindannyiunk számára. Köszönjük a szervező Tanároknak és Diákoknak!!

a Városi Művelődési Ház is segítségünkre volt az ügyeskedésben: közreműködésükkel tanulóink elsajátították a hímzés, az origami, a lufi hajtogatás, a vasalós gyöngyképek készítésének fortélyát is. A legnagyobb örömet azonban minden héten a strandolás és az autóbuszos kirándulás jelentette. Ennek keretében jártunk a szolnoki Reptárban és a Vadasparkban. Megnéztük Gyulán a Várat és az Almássy kastélyt. Szarvason hajókáztunk és megcsodáltuk a Mini Magyarország című kiállítást. A Tiszakürti Arborétumban egy izgalmas kincsvadászaton vettünk részt, s közben megismerkedtünk a park növény-, és állatvilágával. A tábort minden héten a Tulipán Cukrászda ízletes óriás tortáival zártuk. Felejthetetlen négy hetet töltöttünk el együtt. Köszönet mindenkinek, aki a tábor szervezésében és lebonyolításában részt vett! Köszönet a Városi Művelődési Háznak, a Tiszazugi Földrajzi Múzeumnak, a Katolikus Plébániának, a helyi Vízműveknek, a városi Polgárőr Egyesületnek, a cibakházi CI-VIL Egyesületnek, a törökszentmiklósi Apáról Fiúra Alapítvány munkatársainak, Tóth Ferenc lovas oktatónak, és végül, de nem utolsó sorban Balogh Zoltán darts oktatónak.

L I

A tanév elején, 2017. szeptember második hetében került átadásra a teljes felújításon átesett tornatermi fiú- és lányöltöző. A felújítás a víz és elektromos hálózat teljes felújításán kívül, a padlót és a csempét is érintette. A tanulók örömmel vették birtokukba a megszépült helységeket, amely a Szolnoki Tankerületi Központ finanszírozásában valósulhatott meg. A tornaterem utólagos hőszigetelésére, tetőszigetelésre és nyílászáróinak cseréjére 2018 nyarán kerül sor, szintén a Szolnoki

fotó: Kossuth L.Á.I.

Tankerület sikeres pályázati munkájának köszönhetően. A színvonalas kivitelezői munkát a tiszaföldvári illetőségű Time Gold 2006. kft végezte el. Az iskola vezeősége


13.

FÖLDVÁRI HÍRLAP

2017. október

A HOMOKI ÓVODA HÍREI B

É Szeptember elsején hivatalosan is iskolások lettek a mi kis óvodásaink. Aznap reggel még a csoportszoba ajtajában fogadhattuk őket, de már iskolatáskával a hátukon. Büszkén mutogatták egymásnak és nekünk, és mi büszkén néztük őket, és mindenkinek könnyes lett a szeme egy pillanatra. De aztán fel a táskákat a hátra, és irány az iskola! Elbúcsúztak a kis elsősök az óvó nénitől, a dadus nénitől, az ovis társaiktól, és elindultunk az iskolába.

fotó: Homoki Óvoda

Ezen a reggelen még elkísértem őket. A sportcsarnokban hamar megtaláltuk a Homoki Óvodából érkezett ovisokat és a tanító néniket, akiknek minden gyerekhez és izguló édesanyához, édesapához volt kedves, megnyugtató szavuk. Az évnyitó ünnepségre tanult verset olyan szépen, hangosan mondták a „mi gyerekeink”, hogy arra mindenkinek oda kellett figyelnie!

A nyár vége, az ősz kezdete megint egy új kihívás elé állít bennünket pedagógusokat. Ez a befogadás időszaka, amely egyszerre jelenti az új gyermekek befogadását és a már csoportunkba beilleszkedett gyermekek viszszafogadását is. A már régebb óta járó gyermekeknek sincs könnyű dolga, hiszen az ő életükben is bekövetkezik valami új. Most ők lesznek a „nagyok”, az „okosabbak”, az ő segítségükre, megértésükre nagy szükségünk van. Már nem csak őket öleli meg az óvó néni, ülteti az ölébe, hanem a síró, édesanyját hiányoló piciket is, és ennek megértése nem könnyű feladat. A családból, bölcsődéből másik óvodából érkező gyermekeknek az új környezethez való alkalmazkodás, beilleszkedés, elfogadás időszaka ez. A gyermekek fokozatosan válnak vendégekből, kíváncsi látogatókból egy közösség állandó tagjaivá. A mi óvodánkban szorgalmazzuk az „anyás befogadást”. Ez azt jelenti, hogy a gyermekek igényétől függően néhány napot együtt tölthetnek anyukájukkal az óvodában. Megismerkedhetnek az óvoda helyiségeivel, az itt dolgozó felnőttekkel a már itt nevelődő gyermekekkel, a szokásokkal és napirendünkkel.

S

M

Óvodánkban már hagyomány, hogy minden nevelési év őszi időszakában, a népi hagyományok ápolásához híven, „Szüreti Mulatságot” rendezünk. A tavalyi korai hidegből okulva, ezt az időpontot korábbra, szeptember 15-ére tettük. A rendezvényt az óvoda udvarán bonyolítottuk

fotó: Homoki Óvoda fotó: Homoki Óvoda

Gyorsan teltek a percek, és már indultak is az új elsősök a tanító nénikkel a termükbe, megkezdeni az iskolás éveket. Bár ők voltak a vonuló gyerekek között a legkisebbek, tudjuk, hogy megállják majd a helyüket. Jó tanulást nagy ovisaink! Szabó Klára

le. Sok ötletes játéklehetőség kötött választhattak a gyermekek. A Homoki Általános Iskola „Kéknefelejcs” néptánccsoportja egy táncházra hívta a táncos lábú gyermekeket és felnőtteket. Tökgurító, kukoricamorzsoló, szőlőevő versenyen is részt vehettek az arra érdeklődők. A szülők nagyon sok zöldség és gyümölcsfélét gyűjtöttek össze, amikből az óvó nénik segítségével és ötleteivel különböző figurákat barkácsoltak a gyermekek. Nagy sikert aratott a „Mosolybirodalom”

Tudom, hogy az első kérdés, ami megfogalmazódik a szülőkben: „Vajon szeretik-e majd gyermekét, megöleli, megsimogatja-e majd az óvó néni és dadus néni?”. Ebben az időszakban sokkal engedékenyebbek, elfogadóbbak vagyunk. A gyermekek érdeke mindenek felett áll. Legfontosabb számunkra, hogy elnyerjük a szülők és a gyermekek bizalmát. A gyermekek ebben az új helyzetben elveszítik az otthoni biztonságukat. Igyekszünk mi, az óvodában dolgozó óvó nénik, dadus nénik szeretetet, megértést, megnyugvást nyújtani. Meg kell ismernünk a gyermekek gondolkodásának „mozgató rugóit”, tapasztalatait, szokásait, vágyait, félelmeit, hogy ezekhez igazodva megtaláljuk a kulcsot a gyermekek szívéhez. Éppen ezért fontosnak tartjuk, hogy a szülőkkel való beszélgetések során nyitottak, türelmesek legyünk, meghallgassuk a reggeli és éjszakai történéseket, gondokat. Hatalmas felelősség ez számunkra is, hiszen az első benyomások, megérzések elkísérik a gyermekeket az óvodai évek során, és maradandó élményeket jelentenek egész életükre nézve. Minden erőnkkel arra törekszünk, hogy kellemes érzésekkel, mosolygósan, vidáman érkezzenek reggelente az óvodába. Jecsni Istvánné

ugráló vára és az arcfestés. A lovas kocsikázás szintén nagyon népszerű volt. A Kossuth Lajos Általános Iskola „Csiribiri” bábcsoportja egy mesét adott elő a gyermekeknek, utána a bábokat az óvodások ki is próbálhatták. Székácsné Tálas Gabriella és gitáros kísérője Papp Gergő hangulatos gyermekdalokkal bűvölt el mindannyiunkat. Piros Mama bedagasztott lángosát az óvoda nyugdíjas dolgozói sütötték ki. A hangosításról és a „reklámok” bekonferálásáról Dobróka András gondoskodott. Az időjárás is nagyon jó volt, így egy kellemes, hangulatos délutánt töltöttünk együtt. Ezúton mondunk köszönetet támogatóinknak, a Szülői Munkaközösség tagjainak, a szülőknek, a fellépőknek, az óvoda dolgozóinak. Támogatóink: Tóth János és családja; Gala Gábor; Herczeg Zsolt és családja, Purkalt Zoltán, Földvári Nagy Sándor, Papp Sándor és családja, Székácsné Tálas Gabriella, Papp Gergő, Homoki Általános Iskola Kéknefelejcs néptánccsoport, Kossuth Lajos Általános Iskola Csiribiri Bábcsoport, Mosolybirodalom, Dobróka András, Piros Mama, Hollóczki Márk, Homoki Óvoda nyugdíjas dolgozói, Hörnyéki József, Bunge ZRT, Egymásért alapítvány, Fáncsi, Nyuszi, Katica, Süni, Mókus csoport szülei. Mészáros Istvánné


14.

FÖLDVÁRI HÍRLAP SOK VÍZ LEFOLYT A TISZÁN - LUTHER UTÁN ÖTSZÁZ ÉVVEL -

Október 31-én a protestáns felekezethez “kőbányászás” története is megérdemelne egy tartozó egyházak templomaiban felcsendül kis dolgozatot lapunk hasábjain! egy ének, Luther Márton éneke: „Erős váHa valaki kézbe veszi a tiszaföldvári runk nékünk az Isten...” reformátusság történetével foglalkozó S a templom padjaiban ülők elmerenghet- munkákat, vagy a világhálón kutakodik, nek: micsoda ajándék is az, amelyet 1517- elámulhat, hogy mily becses dolgok vannak ben Wittenbergben készített egy tiszta fejjel e “tenyérnyi” történelemben? Hogy a Luther gondolkodó, s így lázadó, tanító prédikátor. utáni évtizedek legjobbjainak egyike, a maga A keresztyénséget dehogyis akarta megvál- korában Európa-szerte híres hitújító-teolótoztatni Luther Márton. Éppen, hogy nem, gus-prédikátor Szegedi Kis István alapítja az hanem csupán az volt a szándéka, hogy a reg- első földvári gyülekezetet. náló, s mindenképp a pénz egyedül üdvözítő Már föltettük e lap hasábjain is a kérdést: mivoltát hirdető, Róma központú egyház térjen vissza Jézus Krisztushoz. A reformáció miért nem viseli semmi Tiszaföldváron Szeszó jelentéstartalma sem egyéb: vissza Krisz- gedi Kis István nevét? Egy dologban viszont tushoz. Aki nem vallásalapító, hanem a bizonyosak lehetünk: a földvári gyülekezet mindenkori világ bűneinek elhordozója. Ez alapítója csakis ő lehetett - minden bizonnyal idő szerint oly mezőtúri működésével gyakran elhanegy időben. Ne feledgzik politikujük, hogy az ő idejében a sok szájából prédikátorok alig voltak is a kereszkonkrét helyhez kötve, tény-keresztyén az őt pappá szentelő szó, ami nem Sztárai Mihály például jelent egyebet: a mai Horvátország Krisztus követő területén, Laskó ember. környékén több, mint 120 gyülekezetet hozott S eltöprenglétre néhány év alatt... A hetünk, hogy “váras helyek” /így Földlakóhelyünk, vár is/ némi védettséget „Erős vár a mi Istenünk...” – otthonunk, biztosítottak az Evangélium Tiszaföldvár és népe a a 46. zsoltár Lutheri feldolgozása vándor terjesztőinek, Szegedi reformáció gyümölcseiből részesült-e? Ha Kis Istvánnak is. szűkkeblűen készítünk e dologban statisztikát, a válasz az, igen, Tiszaföldvár külső Tiszaföldvár tehát igen régi kereszképe is azt hirdeti, hogy a keresztény-keresz- tény-keresztyén települése e vidéknek. Ne tyén egyház itt nagyon is jelen volt/van. A maradjon jámbor óhaj: a hagyományokra tizenkétezer lakosú településen hat, a történel- építeni kellene. A protestáns elődök dús mi magyar egyházak tulajdonában levő tem- vetését hagyni kell szárba szökkenni. plom van arányos felekezeti megoszlásban, két-két református, katolikus, evangélikus. A protestantizmus fél évezredes jubileumán Tizenkétezer lakosra számolva - két-kétezer szükséges elmondani, hogy a kibontakozó ember jut mindegyik templomra, Ha tovább reformációra válaszképp létrejövő ellenrefolytatjuk ezt a nem túl biztató “számtan”-t, formáció s annak évszázados hullámverése is akkor évi 52 Úr napja /vasárnap/és hat tem- csak gazdagította - minden vita ellenére - a plom jut az összes lakosra - hogy legalább magyar nép műveltségét. Egyszerű, de jó pélegyszer évente eljusson az Úr házába. Ez, da erre Somogyi Károly életpályája is, akinek így, már-már komikus, holott valójában így születését a tiszaföldvári református egyház jutunk el a gyászos valóságig. A legutóbbi anyakönyve rögzíti Csizmazia Károly néven, népszámláskor Tiszaföldváron több, mint s aki majd a katolikus egyház főpapjaként hatezren vallották magukat református- lesz a magyar művelődés jeles alakja. nak, s e hatezernek csupán kb. 5 százaléka fizet egyházfenntartást. S itt jegyezzük Sok víz lefolyt az elmúlt ötszáz évben a meg, hogy a belterületi református templom Tiszán: Tiszaföldváron - Soli Deo Gloria értékmentő restaurálásának költségeit a - gyökeret eresztett, s megmaradt a kereszgyülekezet saját erőből olyan 100-120 év tyénség. Újabb ötszáz évek jönnek s szürke alatt tudná megoldani. S gondoljunk bele: ez hétköznapok. a hatalmas, gyönyörű épület, a korabeli kézi erővel, a XVIII. sz. végi anyagokkal és techAz “erős vár” adjon biztonságot...! nikákkal két esztendő alatt épült fel. Saját erőből! Egészen odáig, hogy az alap köveit nem a hegyek közül szállították, hanem V.Sz.J. Tiszakécske határában “bányászták”- E

2017. október

OKTÓBER 1. AZ IDŐSEK VILÁGNAPJA

BOLDOG II. JÁNOS PÁL PÁPA:

S Nagyon szépen kérlek titeket, szeressétek az öregeket. A reszkető kezű ősz apákat, a hajlott hátú anyákat, A ráncos, eres kezeket, az elszürkült, sápadt szemeket, Én nagyon kérlek titeket, szeressétek az öregeket! Simogassátok meg a deres fejeket, Csókoljátok meg a ráncos kezeket, Öleljétek meg az öregeket, adjatok nekik szeretetet Szenvedtek ők már eleget, vigasztalóik ti legyetek! Ne tegyétek őket szűk odúkba, ne rakjátok őket otthonokba, Hallgassátok meg panaszukat, enyhítsétek a bánatukat, Legyen hozzájuk szép szavatok, legyen számukra mosolyotok, én nagyon kérlek titeket, szeressétek az öregeket, fáradtak ők már eleget, hogy ti módosabban éljetek. Ők is elfogadtak titeket, mikor Isten közéjük ültetett, azért kérlek titeket, szeressétek az öregeket! Ha majd az örök szeretet, elhívja őket közületek, ti foglaljátok el helyüket, mert ti lesztek majd az öregek, s mindazt, amit nekik tettetek, azt adják nektek a gyerekek, azért intelek előre titeket, szeressétek az öregeket!


Ö G

15.

FÖLDVÁRI HÍRLAP

2017. október T

Kovács Judit olvasónk kereste meg a szerkesztőséget, azzal a kérdéssel, hogy megjelenhet-e a lapban, és egyáltalán hírértékű-e egy 91-ik születésnapot megünneplő család? A szép kor miatt már ez is megér egy pár sort, de amiért mindenképpen helyet érdemel az újság hasábjai közt az az, hogy öt generáció szülöttei találkoztak egy helyen, egy időben. Az öt generáció egyenesági leszármazottai a következők családtagok voltak: Üknagypapa: Losonczi László (1926.07.14). Lánya: (dédnagymama) Losonczi Erzsébet Ilona (1951.11.28.) Unokája: (nagymama) Kovács Melinda (1973.08.02.) Dédunokája: (apuka) Kincs Róbert László (1992.07.22.) Ükunokája: Kincs Lenke Szófia ( Szofi) (2017.03.07.)

T

R T

V !

Tájékoztatjuk Tisztelt Felhasználóinkat, hogy a településen megkezdjük az ivóvízhálózat újbóli mosatását. Jelenleg is tart a "Tiszazugi ivóvízminőség-javító Projekt" monitoring időszaka Tiszaföldváron. A beruházás során, kiépült egy új vas,mangán és ammónium-mentesítő technológia, valamint megvalósultak a Település teljes ivóvízhálózatát érintő mechanikai hálózattisztítási munkálatok is annak érdekében, hogy a Település ivóvize megfeleljen a jelenleg érvényben lévő határértékeknek. A TRV Zrt. felelős szolgáltatóként kiemelt figyelmet fordít a megfelelő vízminőség biztosítására. A mintegy féléves kontroll időszak során ellenőrzés alatt áll a vízműtelep, a bevezetésre került technológia és hálózat is. Ezért kezdi meg Társaságunk a településen, a megszokott tisztítási eljárástól függetlenül az ivóvízhálózat szivacsos mosatását. Felhívjuk felhasználóink figyelmét, hogy az új technológiának köszönhetően, az egészségügyi határértékeket meghaladó, víz ízét és színét is befolyásoló összetevők száma jelentősen lecsökkent, ezért a hálózati ivóvíz nemcsak minőségében, de íz- és szaghatásában is eltér a korábban megszokottól. A változás a tisztítási technológia velejárója. Az ivóvíz jellegzetes fémes íze megszűnt, nem hagy sárga-barna rozsdás foltokat a tároló edények falán, szanitereken. Az ivóvízben alkalmanként enyhe fertőtlenítőszer szag, íz jelentkezhet, illetve a vízben forraláskor enyhe lerakódás jelentkezhet, mely az ivóvíz természetes ásványi só tartalmából származik. A fentiek az ivóvíz minőségét kizárólag pozitívan befolyásolják, így a lakosság egészséges, jó minőségű és az előírásoknak minden tekintetben megfelelő ivóvízhez juthat.

fotó: Kovács Judit

Losonczi László és lánya Tiszaföldváron élnek. Unokája családjával a Dunántúlon, Nagyatádon. A dédunokája és családja Angliában, Southamptonban. Szofi már itt, külföldön született. A kislány most, első alkalommal utazott haza a Magyarországon élő családjához, és első útja az üknagypapához vezetett. Az alkalmat megragadva, fotók is készültek, megörökítve e ritka alkalmat. A család legfiatalabb és legidősebb tagjai között 90 év 8 hónap és 7 nap a korkülönbség.

Ugyanakkor a szivacsos mosatási eljárásnak köszönhetően a vízvezetéken esetlegesen lerakódott szennyeződések leválhatnak a cső faláról, és a mosatás alkalmával távozhatnak a rendszerből. A víz minőségével és a szolgáltatással kapcsolatos észrevételeiket, kérjük, jelezzék a Call Center 06/40 180-124 -es telefonszámán. Megértésüket Köszönjük!

Ú A Tiszaföldvár és Térsége Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Alapítvány és a Tiszaföldvár Város Önkormányzata két új, nagyteljesítményű számítógépet és a hozzá tartozó perifériás eszközöket adott át a Tiszaföldvári Rendőrőrsnek.

fotó: Kovács Judit

A felső fotón az 5 generáció egyenes ági leszármazottai, az alsón pedig az egész család szerepel. TK

Bakó Károly Tiszaföldvári őrsparancsnok fogadta Hegedűs István polgármestert és az alapítvány elnökét Lanyikné Molnár Esztert. Az átadón Hernek Hajnalka és Magyar Sándorné, az alapítvány kuratóriumi tagjai is képviseltették magukat. Az új kompjúterek megvásárlásához az Önkormányzat 168.478 Ft-tal, a Tiszaföldvár és Térsége Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Alapítvány alapítvány 100.000 Ft-tal járult hozzá. Az korszerű gépeket a nagyobb kapacitást igénylő feladatok elvégzésére fogják használni, de a lecserélt régebbi PC-k is szolgálatban maradnak az egyszerűbb feladatok elvégzése érdekében. TK


16.

FÖLDVÁRI HÍRLAP T V P E 2017. szeptember

2017. szeptember 02-án a Megyei Polgárőr Szövetség elnökhelyettesének felkérésére 3 fő vett részt a Tiszacsegei Harcsapörkölt főző fesztiválrendezvény biztosításában. A tiszaföldvári polgárőr egyesület tagjai a rendezvényen forgalomirányítást, forgalomelterelést, és közbiztonsági gyalogos járőrszolgálatot láttak el. A minden évben megrendezésre kerülő rendezvény az idén is rendkívüli események nélkül zárta kapuit melyben nagy szerepet vállaltak a rendezvényt biztosító rendőrök és polgárőrök. 2017. szeptember 9-én 4 fő polgárőr vett részt a Tiszaföldvár Ókincsem III. keresztúton lévő Szicsek Szeszfőzdénél, Szicsek János vállalkozó kegyeleti búcsúztatóján. A polgárőrök segítették a búcsúztatón megjelenő személyek parkolását és a zavartalan forgalom biztosítása érdekében forgalom irányítást végeztek. 2017. szeptember 13-án Kecse László járási koordinátorként részt vett Szolnokon a Megyei Polgárőr Szövetség elnökségi ülésén. Az elnökségi ülés témája volt a II. félévi egyesületi támogatások elosztása, beszámoló az elmúlt időszak rendezvényeiről, valamint döntés született az október 23-i ünnepség keretein belül átadásra kerülő jutalmazásokról.

A versenyt az Országos Polgárőr Szövetség és a BRFK Fővárosi Baleset-megelőzési Bizottsága 2017. szeptember 16-án rendezte meg Újpesten a Magyar Autóklub bázisán. Az országos rendezvényt Pausz Ferenc az Országos Polgárőr Szövetség Közlekedési Bizottságának az elnöke nyitotta meg és köszöntötte a 19 megye valamint a főváros versenyzőit. A megnyitó után a versenyzőknek kétféle tesztlapon kellett számot adni az elméleti tudásukról. Az egyik tesztlap a Nemzeti Közlekedési Hatóság által elkészített KRESZ tesztlap volt, a másik tesztlap pedig az Országos Polgárőr Szövetség által összeállított polgárőri ismeretekről (polgárőr törvény, jogi ismeretek, polgárőri alapismeretek) szólt. A gyakorlati feladat is összetett volt. A rendőrség munkatársai által kiépített rutin és vizes pályán kellett számot adni a vezetési tudásukról a polgárőröknek. A vezetési gyakorlat után szituációs gyakorlatot kellett megoldani a versenyzőknek. A szituációs gyakorlat a polgárőr szolgálatellátással kapcsolatos helyzet feladatból állt, melyet szintén időre kellett végrehajtani, megoldani a versenyző pároknak. Ebben az évben is beépítették a szervezők a verseny menetébe a számítógépes egyéni szimulációs vezetést. A 40 induló versenyzőből egyéniben és csapatban is Jász-Nagykun- Szolnok Megye versenyzői a középmezőnyben végeztek.

2017. szeptember 16-án 3 fő polgárőr vett részt Jászjákóhalmán a Jászjákóhalmai Polgárőr Egyesület 25 éves fennállásának jubileumi ünnepségén. Az ünnepségre a Jákóhalmi Egyesület elnöke hívta meg személyesen a Tiszaföldvár Városi Polgárőr Egyesület tagjait, tekintettel 2017. augusztus 25-én került megrende- a több évre visszatekintő jó kapcsolatra, a zésre a Szolnoki Városi Rendőrkapitánysá- közös együttműködésekre, barátságokra. gon a Megyei Polgárőr Közlekedési verseny, 2017. szeptember 19-én 2 fő polgárőr melyen a Kunszentmártoni Járást képviselve Kecse László a Tiszaföldvár Városi Pol- a Rácalmási Hankook Tire Gumigyárban gárőr Egyesület elnöke is részt vett, mivel a vette át az egyesület által pályázaton nyert 2017. augusztus 6-án a Kunszentmártonban személygépkocsi gumiabroncs szettet. A Timegrendezett Járási Polgárőr Közlekedési szaföldvár Városi Polgárőr Egyesület már versenyen összetettben a 2. helyezést érte el második alkalommal pályázott sikeresen a és így kivívta a részvételt a Megyei Polgárőr Hankook Tire által kiírt pályázaton az elmúlt évek során. Az egyesület ez által már Közlekedési verseny részvételére. két alkalommal részesült 4 – 4 db gumiabKecse László a megyei polgárőr közleke- roncsban, ami a szolgálati gépkocsi üzemeldési versenyen összetettben kiváló verseny- tetését nagyban elősegítette. zéssel 2. helyezést ért, így az elmúlt évekhez 2017. szeptember hónapban Tiszaföldvár hasonlóan, 2017-ben is kivívta a jogot, hogy Jász-Nagykun-Szolnok Megyét képviselje a illetékességi területén a Tiszaföldvár VáXIII. Országos Polgárőr Közlekedésbizton- rosi Polgárőr Egyesület tagjai 6 alkalommal láttak el közös szolgálatot a Tiszaföldvári sági versenyen Budapesten. Rendőrőrs járőreivel. 2017. szeptember hónapban 9 alkalommal A Megyei Közlekedési Verseny 1. helyezettje a jászkiséri Molnár Tibor polgárőr lett, nyújtottak segítséget az Egyesület tagjai a így a tiszaföldvári és a jászkiséri polgárőrök hazai és idegenben játszott futballmérkőegyéniben és közösen csapatban is képvisel- zések zavartalan lebonyolítása érdekében a hették a XIII. Országos Polgárőr Közleke- tiszaföldvári Labdarúgó Egyesületnek. Az désbiztonsági Versenyen a Jász – Nagykun MLSZ Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Szövetsége az idén 80.000-Ft-os célirányos – Szolnok Megyei Polgárőr Szövetséget.

2017. október támogatást nyújtott az egyesület részére a labdarúgó mérkőzések biztosítása során felmerülő költségek támogatására. A Szomszédok Egymásért Mozgalommal, valamint az egyesületi tagsággal kapcsolatosan további információ kérhető az alábbi telefonszámokon és e-mail címen: 06-30-621-0400; 06-30-621-7032; tfvpolgarorseg@gmail.com Azonnalos intézkedést igénylő eseményeknél a 112-es ingyenesen hívható segélyhívót hívják a lakosok. Itt szeretnénk felhívni minden középiskolás tanuló figyelmét arra, hogy a Tiszaföldvár Városi Polgárőr Egyesület lehetőséget kínál a kötelezően előírt 50 órás Közösségi Szolgálat teljesítésére. A Tiszaföldvár Városi Polgárőr Egyesület értesíti Tiszaföldvár lakosságát, hogy az alábbi telefonszámokon az egyesület elnöksége a nap 24 órájában áll a lakosok rendelkezésére, ügyeleti jelleggel. 06-30-621-0400; 06-30-621-7032 Az ifjú polgárőrök jelentkezése mellett továbbra is tisztelettel várjuk az Egyesület soraiba a 18. életévüket betöltött fiatalokat, hölgyeket, nyugdíjasokat, akik szabadidejükben anyagi juttatás nélkül is tenni szeretnének a közbiztonság javításáért. A tagfelvétel feltételei az alábbiak: - magyar állampolgárság - 18 életév betöltése - büntetlen előélet - írásbeli jelentkezés - tenni szeretnének városuk és környezetük közbiztonságáért Kecse László Elnök

TISZTELT VENDÉGEINK! A TISZAFÖLDVÁRI GYÓGYVIZŰ STRANDFÜRDŐ 2017.október.2-21-ig csőfektetési, karbantartási munkák miatt zárva tart. Az ünnep alatt október 21-22-23-án nyitva 10-18 óráig. Ez után az idényen kívüli nyitvatartás érvényes minden héten péntek, szombat, és vasárnapi napokon 10-18 óráig. Kempingünk folyamatosan nyitva tart. Nagyobb csoportoknak további engedmények.

S

!


T

F

-

M G D .S

17.

FÖLDVÁRI HÍRLAP

2017. október C T , O

V P

Köszöntő E

A Tiszaföldvár Városi Polgárőr Egyesület Elnöke Kecse László és a Tiszaföldvár Városi Sportegyesület Elnöke Aszódi Zoltán, 2013 januárjában a két egyesület között együttműködési megállapodást írtak alá. A Tiszaföldvári Baptista Gyülekezet és Szabó Mihály Balázs lelkipásztor meghívására Tiszaföldvárra látogat Dr. Szebeni Olivér, a baptista teológia nyugalmazott egyháztörténésze, Spurgeon-díjas tanár, a reformáció korának nemzetközileg ismert kutatója. Dr. Szebeni Olivér tagja a mai protestáns Biblia-Szövetségnek és a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának. Évtizedekig tagja volt az Ökumenikus Kutató Központnak, és több más keresztény szervezetnek. Az előadását zenei program színesíti. Az elhangzó műveket fuvola művészek és énekművész adja elő. Előadás kezdete: 2017. október 31., 16:30 Mindenkit nagy szeretettel várunk! "A

A

" címmel Dr. Jankó Ferenc egyetemi docens (NYME - Sopron) tart előadást múzeumunkban.

A Tiszaföldvár Városi Polgárőr Egyesület tagjai a Tiszaföldvár Városi Sportegyesület hazai és vendég mérkőzéseit 2013. tavaszi fordulója óta biztosítják. A biztosításokat az egyesület tagja 4-8 fővel látják el mérkőzésenként. A biztosítások során a mérkőzésen a rendfenntartás és a játékvezetők biztosítása a feladat. 2017. május 31-én a Magyar Labdarúgó Szövetség Jász Nagykun Szolnok Megyei Igazgatósága a Tiszaföldvár Városi Polgárőr Egyesületet, az eddigi labdarúgó mérkőzések biztosítási feladatainak elismeréseként 80.000-Ft-os célirányzott támogatásban részesítette. A célirányzott támogatást az egyesület a labdarúgó mérkőzések biztosításával kapcsolatban felmerülő költségekre, a szolgálati gépkocsi üzemeltetésével kapcsolatos költségekre, valamint szolgálati ruha, rádió akkumulátorok és porral oltók vásárlására fordította. A Tiszaföldvár Városi Polgárőr Egyesület tagjai ezúton is köszönetüket fejezik ki a Magyar Labdarúgó Szövetség Jász Nagykun Szolnok Megyei Igazgatóság tagjainak a kapott pénzbeli támogatás odaítélésért.

Az Alföld erdősítésének gondolata nagyjából egyidős a Tisza szabályozásának megkezdésével. Mindezekkel összefüggésben az 1860-as évek közepi nagy szárazság kapcsán robbantak ki éles viták két fő kérdést állítva középpontba: - Szárazabbá vált/válik-e az Alföld éghajlata a folyószabályozások és lecsapolások révén? - Lehetséges-e erdősítéssel az éghajlat megjavítása, illetve a csapadékmennyiség növelése? A viták a trianoni területvesztés és az induló alföldfásítási program kapcsán újultak ki később, de nem csitultak egészen az 1950-es évekig. Az előadás tudomány-, táj- és társadalomtörténeti szemszögből mutatja be a témát, amelyet napjaink globális éghajlatváltozási problémájával is kontextusba állít. Előadás kezdete: 2017. október 13., 16:00

Kecse László Tiszaföldvár Városi Polgárőr Egyesület Elnöke

T

O

,C

!

Felhívjuk figyelmét, hogy a hírlapunk korlátozott terjedelme miatt előfordulhat, hogy bizonyos írások, cikkek kimaradhatnak. Ezeket a következő lapszámunkban megjelentetjük. Szíves megértésüket köszönjük. Szerkesztőség

Ugrai Balázs András 10 éves születésnapjára "A titkok kamráját most feltárom, hogy rád derű és boldogság várjon. Életed kísérje aranylón ragyogó nap, ki oly sokat adtál, most te legyél aki kap. Legyen szeretet, hol utadat járod, egészséged és sok szép álmod. Legyen mindig gondtalan életed, s egy szív aki őszintén szeret. Egy évvel ismét öregebb lettél, kívánom ezt még százszor megéld! Mit is mondhatnék e jeles napon: Sokáig élj! Boldog Születésnapot! Köszöntünk: Édesapád a csillagok között, Anya, Nevelőapukád és az ő gyermekei, Árvai mami és papa, Manyi mama, Keresztapu és a párja és akik még szeretnek.

KEDVES OLVASÓK! Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy csak a lapzáráig beérkező anyagokat tudjuk leközölni. A határidő után küldött cikkeket csak a következő számban tudjuk megjelentetni! Lapzárta:

minden hónap 25. Szerkesztőség


18.

FÖLDVÁRI HÍRLAP

2017. október

2017 | szeptember | 29. TISZAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY PODMANICZKY ÚT CSAPADÉKVÍZ ELVEZETŐ RENDSZERÉNEK KIÉPÍTÉSE CÍMŰ PROJEKT KEZDÉSÉRŐL (TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00008) Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Terület és Településfejlesztési Operatív Program Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések támogatási rendszeréhez benyújtott „Podmaniczky út csapadékvíz elvezető rendszerének kiépítése” című TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00008 azonosító számú pályázatát a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága támogatásra érdemesnek ítélte. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg, 100 millió forint európai uniós támogatás segítségével. Tiszaföldvár belterületén megjelenő csapadékvíz elvezetésének kérdése régóta megoldandó feladatként jelenik meg a város vezetése számára. A város területe kisebb kiemelkedő magaslatoktól eltekintve, sík fekvésű és csak kis lejtéssel bír a város központjától a város-határ felé. A szélsőséges időjárási és vízjárási adottságok következtében a település fennállása óta folyik a küzdelem a vizek kártételei ellen. A jelen projekt keretében közvetlenül az V. sz. öblözet fő csapadékgyűjtő csatorna kialakítását kívánjuk megvalósítani. A területeken jelenleg kis mélységű földmedrű, illetve felújításra szoruló burkolt árkok találhatók, melyek nem alkotnak összefüggő hálózatokat. Az átereszek közötti árokszakaszok, részben összeköttetésben állnak egymással, de nem képeznek összefüggő elvezető rendszert, mivel több helyen feliszapolódtak, és a magassági vonalvezetés nem megfelelő. A kapubejárók a legtöbb helyen áteresszel vannak kiépítve, de utcánként néhány bejárót csak áttöltéssel alakítottak ki. A részben működő elvezető hálózatok nem jutnak el a meglévő befogadókig, így az árkok, szikkasztó árkok elvén működnek. Ezeken a területeken belvizes foltok keletkeznek. A jelenlévő belvíz a burkolt úton károsítja az útalapot, és épületeket ezáltal terhelhetősége csökken. A csapadékvíz elvezető rendszer kiépítésével a mélyebb területekről is elvezetésre kerülne a felgyülemlett csapadékvíz az ott élők tulajdonának védelme érdekében. A csatornázás a felesleges csapadékvíz elvezetésével biztonságosabbá teszi az ingatlanokat, kiszámíthatóvá a gazdasági tevékenységet. Az utak állapotát jelentősen javítja, hogy csapadékos időben nem áll meg a víz az úttest mentén és nem áztatja az út altalaját. A járdák víztelenítése a gyalogos közlekedést is megkönnyíti. A tervezett beruházás egyben a közterület rendezés eszköze és lehetősége is, tekintettel arra, hogy a kivitelezés során a csatornaépítés befejezését követően tereprendezés is megvalósul, amely a későbbiekben zöldfelület létesítésével egységes és esztétikus utcakép kialakítását teszi lehetővé. A tervezett beruházás megvalósulási helyszíne Tiszaföldváron a 261 hrsz (Podmaniczky út), 5578/1 hrsz (Ószőlő Fő út), 2125/1 hrsz, 2125/2 hrsz (Kossuth Lajos út), 5711 hrsz (Remény út), 0311 hrsz, 0309 hrsz, 0313 hrsz, 0324 hrsz önkormányzati valamint állami tulajdonú területek. A támogatási szerződés aláírását, a beszerzési eljárások lefolytatását követően elkezdődött az engedélyes tervdokumentációk készítése. A kivitelezési munkák várható kezdése 2018. április a jogerős építési, létesítési engedélyek birtokában, a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően. A projekt tervezett befejezése: 2018. október 31.

2017. | szeptember | 29. TISZAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY TISZAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA CÍMŰ PROJEKT KEZDÉSÉRŐL (KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00939) Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez támogatási rendszeréhez benyújtott „Tiszaföldvár Város Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása” című KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00939 azonosító számú pályázatát a Miniszterelnökség támogatásra érdemesnek ítélte. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg, 9 millió forint európai uniós támogatás segítségével. Az ASP projekt segítségével az Önálló Önkormányzati Hivatal, a székhely településen informatikai háttérre alapozott, központi adatkezelő rendszert vezet be. A projekt keretein belül az alábbi feladatokat kívánjuk megvalósítani. Keretrendszer bevezetése, a szakrendszerek zökkenőmentes kiszolgálása céljából. Önkormányzati Adózási alrendszer törvényi megfelelés értelmében, a helyi adóztatási feladtok teljes körű ellátása céljából. Gazdálkodási alrendszert az önkormányzat pénzgazdálkodásának tervezése, könyvvezetés és ellenőrzési feladatok ellátása céljából. Az iratkezelő rendszert a komplex dokumentumkezelés megvalósítása érdekében. Az ingatlanvagyon-kataszter rendszert a meglévő ingatlan nyilvántartás naprakész kezelésének megvalósítására. A hagyatéki leltár rendszert az egységes és naprakész hagyatékkezelés megteremtésére. Az Ipar kereskedelem rendszert az érintett helyi vállalkozások, törvényben nyilvántartásának vezetésére. Az önkormányzati települési portál rendszert az ügyfelek tájékoztatásának naprakésszé tétele érdekében, valamint az az elektronikus űrlap-szolgáltatást az elektronikus ügykezelés bevezetése érdekében. Elektronikus ügyintézési folyamat: Az ASP adó és ipar-kereskedelmi szakrendszerekhez kapcsolódóan 3 ügytípus elektronizációja az ASP Hivatali Portál szolgáltatás bevezetésével. A megvalósítás részeként pályázó az ügyintézési folyamat szabályozását, az érintett ügyek űrlapjainak elkészítését vagy testreszabását, elektronikus ügyintézési segédlet elkészítését, illetve az ügyintézők elektronikus ügyintézési kompetencia fejlesztését, helyi rendelet alkotását, valamint az érintett állampolgárok és vállalkozások tájékoztatását tervezi. A működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása során felülvizsgáljuk és az ASP rendszert kielégítően naprakész- szé tesszük a Hivatalunk által. A rendszer tesztelését és élesítését valamint a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság megteremtését munkatár- s a ink bevonásával valósítjuk meg, míg a projektmenedzsment feladatokat szakértői szolgáltatásként kívánjuk megvalósítani. Te r v e zett tevékenységeinket közbeszerzési kötelezettség nem terheli. A Projekt megvalósításának kezdete: 2017.06.01. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018.06.30. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2018.08.29.


2017. október JÉZUS AZ AJTÓ

Jézus mondja: „Én vagyok az ajtó: ha valaki én rajtam megy be, megtartatik és bejár és kijár majd, és legelőt talál.” János evangéliuma 10:9 A Reformáció hónapjában vagyunk és idén 500 éve annak, hogy a Reformáció, mint esemény elindult. A reformáció, vagyis az Isten szerinti megújulás mindig a szívben kezdődik el és változtatja meg az egész életet. Ennek a megújulásnak az egyetlen lehetősége a Jézus Krisztussal való élő kapcsolat. A reformátor hitelődök rámutattak arra, hogy nincs bűnök bocsánata és üdvösség csak Jézus Krisztus által. Solus Christus, vagyis egyedül Krisztus által. Jézusnak ez a mondása, amikor ajtónak nevezi magát is erre a hitigazságra utal, amely sarokpontja keresztyén hitünknek.

Valaki mesélte, hogy amikor egy vidéki üdülőben nyaralt a családjával, az egyik hajnalon nagy jajgatásra ébredt. Ő is és a többi lakó magukra kapkodtak némi ruhadarabot s lesiettek a kertbe, ahonnan a jajgatás hallatszott. Leérve az üdülő kertjébe nevetséges kép fogadta őket. Az üdülő panziójának két férfi lakója kimaradt aznap éjjel és alaposan felöntött a garatra. Hajnali órában, hazajövet zárva találták az ajtót. Az egyik szépen leült a kertajtó küszöbére, s búsan nekidőlve az ajtónak, bóbiskolt. A másik azonban megpróbálkozott az ajtó megmászásával. Fel is jutott a tetejére, de azon hegyes szuronyok voltak. Ő az egyikbe beleakadt és fennakadt rajta. A kerítés ágaskodó szuronyán lógott és jajgatott. De nem is ez volt a derültség igazi oka. A kertajtó közelében ugyanis néhány méterre a kijárattól, a drótkerítésen egy hatalmas rés tátongott, amelyen keresztül a kitaposott út mindkét oldalról világosan mutatta, hogy kényelmesen közlekedni lehet a zárt ajtó ellenére. Nagyon viccesen hatott, amin a szálló lakói hangosan nevettek, ahogyan néhány

19.

FÖLDVÁRI HÍRLAP méterre a kertkaputól és a tátongó réstől az egyik ember elcsigázottan üldögélt s várta a dolgok jobbra fordulását, a másik meg a kapu hegyes szuronyán függve jajgatott. Ez a vidám történet megvilágítja azt a véresen komoly valóságot, ami az emberiség állapotát jelenti a megváltás és az üdvösség tekintetében. Jézus Krisztus ajtónak mondta magát, és be is bizonyította halálával és feltámadásával, hogy önmagán keresztül ajtót nyitott a mennybe, ahová nem tud bejutni magától az ember a bűneset következményeként. Egy ajtó az Édenbe bezárult, de egy másik Jézusban a menny felé megnyílt! Ez jó hír a boldogság utáni hajszában! Mert nem vagyunk arra utalva, mint a történetbeli két fickó, hogy feladjuk és várjuk a dolgok csodás jobbrafordulását. Vagy saját magunk munkálta, kierőlködött boldogságkeresésünk „szuronyaira” fennakadva szenvedünk, jajgatunk. Milyen fontos bemutatkozása Jézusnak, hogy ő az ajtó! Mit jelent ez valójában? A bűneset következtében már nincs bejáratunk az Édenkertbe és az ott található életfájához nincs hozzáférésünk. Az ajtó az örök életre a tökéletes boldogságra bezárult. De Isten egy ajtót nyitott nekünk Jézusban, amelyen keresztül vissza lehet jutni a mennybe. De ezen az ajtón be kell lépni! Mit ér egy ajtó, ha nem használjuk, ha nem lépünk be rajta? Soha nem tudjuk meg hova nyit, ha nem megyünk be rajta! Épületekben láthatjuk azt a vészjelzőkön, hogy egy emberke, menekülő testtartásban egy ajtó felé tart. A nyíl a nyitott ajtó felé irányítja ezt a kis piktogram emberkét. Igen, jól tippeltünk, ez a jól ismert vészkijárat jelző! De amíg nincs veszély, addig csak dekorációnak tűnik az egész jelzés. De veszély esetén életmentő! Hát nem gondoltál még bele, hogy ha nem ismered a vészkijáratot, akkor elpusztulsz? Így lett nekünk Jézus ilyen vészkijárat az elveszettség állapotából! Nem véletlenül mondja Jézus egy másik helyen, hogy „…aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van, sőt ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe.” (János 5:24) Ez az átment Jézusnak éppen az ajtó tulajdonságára utal! Átmentél? Beléptél? Élet-halál kérdésként terhelődött-e rád sorsod alakulása vagy az örök élet kérdése? Jézus szavaiban világosan ott van a sürgetés is, mert nem mindig lesz az üdvösség ajtaja nyitva. A Jelenések könyvében az is elhangzik Jézus szájából, hogy ezt ajtót senki nem zárhatja be (Jel.3:8). De egyszer bezáratik Jézus figyelmeztetése szerint. Nem tudjuk mikor lesz ez, amikor elkezdődik az utolsó ítélet. De egyénileg kinek-kinek, akkor záratik be, amikor valaki nem igyekszik a megtéréssel, úgy megy ki a halál által ebből az világból, hogy nem ment be Jézuson keresztül az üdvösségbe. Micsoda fájdalmas

és késő felismerés, ahogy Jézus erre rámutat, az amikor ráeszmél valaki: ott volt az ajtó és nem ment be! Erre utal, az a mentegetőzés miszerint ott voltak Jézus jelenlétében, még tán az istentiszteleten is, de nem mentek be! Olyan ez a sürgetés, mint a budapesti metró figyelmeztetése: „Kérem vigyázzanak, az ajtók záródnak!” Vigyázzunk, nehogy késő legyen! Emlékszünk még a két fickóra, akik ott voltak a nagy rés közelében? Az egyik feladta a sok próbálkozás után a bejutás lehetőségét, míg a másik a lázas próbálkozásban fennakadt a kerítésen. Miközben ott volt a bejárat pár lépésre! Nekünk is itt van Jézus ma! Hívható, hallható, megszólítható és jelenlévő valóság. Mint ajtó, mint vészkijárat, mint jó döntéseink megadója! Lépj ki a saját megoldásaidból, ami sehova nem vezet és lépj ki önsajnálataidból, ami csak rád tereli a figyelmet, de nem tudsz változni általa. És aztán lépj be Jézusba! Kezdd el és aztán minden nap! Szász Zoltán

AHÍR GÓLY a M

B támogatásával

Üdvözöljük újszülöttjeinket!

V

B

I

2017. 09.04. 8 óra 5 perc súly:3620g hossz: 52 cm Anya neve: Molnár Mária Apa neve: Varga István „ Azért mert szerettek , jöttem a világra. S lettem új fény, csillag, szülők boldogsága. Szeressetek mindig, igaz szeretettel, A kincsetek vagyok, pici kincs, de Ember!” ***

N

I

Z

2017. 09. 17 9 óra 5perc súly:3310g hossz:53 cm Anya: Gonda Erika Apa: Nagy István Zoltán "Mikor megszületik egy várva várt gyermek, az élet dolgai új értelmet nyernek. Apaszív, anyaszív dobban meg egy párban, új fénnyel ragyognak a világra hárman."


20. T

FÖLDVÁRI HÍRLAP !

A Magyar Honvédségben hivatásos, szerződéses és önkéntes tartalékos katonák teljesítenek szolgálatot. 2017. áprilisa óta már az önkéntes területvédelmi tartalékos (ÖTT) rendszerbe is lehet jelentkezni! ÖTT, azaz önkéntes területvédelmi tartalékos szolgálat, az önkéntes tartalékos szolgálat új formája a rendszer továbbfejlesztéseként ez év elejétől jelent meg a honvédelem és a társadalom kapcsolatának erősítése céljából. A területvédelmi alapokra épülő tartalékos rendszerben az ország valamennyi járásában és fővárosi kerületében megalakítanak területi elven szervezett tartalékos századokat, melyek szükség esetén helyben állnak rendelkezésre honvédelmi feladatok végrehajtására, rendvédelmi, katasztrófavédelmi feladatok támogatására. Mit jelent az, hogy önkéntes területvédelmi tartalékos? Az önkéntes területvédelmi tartalékosok, olyan önkéntes tartalékosok, akik civil foglalkozásuk vagy felsőfokú tanulmányaik mellett, önkéntesen vállalják a katonai szolgálatteljesítést, veszélyhelyzetben sem riadnak vissza attól, hogy komoly segítséget nyújtsanak hazánknak. Az alábbi feltételeknek kell megfelelnem, ha önkéntes műveleti tartalékos szolgálatra jelentkezem.

2017. október

- önkéntesen jelentkezem, - magyar állampolgár vagyok, - betöltöttem a 18. életévemet, de még nem értem el az öregségi nyugdíjkorhatárt (65. életév betöltése) - büntetlen előéletű és cselekvőképes vagyok, - állandó belföldi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezem, - a beosztáshoz meghatározott iskolai végzettséggel (szakképesítéssel) rendelkezem, - egészségileg, pszichológiailag és fizikailag alkalmas vagyok. Jelentkezhet minden nagykorú, magyarországi lakóhellyel rendelkező, büntetlen előéletű és cselekvőképes magyar állampolgár a mindenkori öregségi nyugdíjkorhatár beöltéséig. Az érdeklődők az alábbi elérhetőségek közül választhatnak: Cím: 5000 Szolnok, Táncsics Mihály út 5–7. Levelezési cím: 5001 Szolnok Pf. 10 Telefon: 06 (56) 505-159 E-mail: szolnok.toborzo@mil.hu A Tiszaföldvár Városi Önkormányzat és a TOBORZÓ ÉS ÉRDEKVÉDELMI KÖZPONT között folyik az egyeztetés így a közeljövőben a Városi Művelődési Ház ad majd otthont toborzással egybekötött tájékoztatónak. TK

FELHÍVÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSRE Ehhez az információgyűjtéshez készítettünk egy feltáró adatlapot, amelynek segítségével ezeket az információkat rendszerezni lehet. Az összegyűjtött adatok hozzájárulnak ahhoz, hogy a Művelődési Intézet közösségfejlesztő folyamatokat tudjon elindítani JászNagykun-Szolnok megye településein, így Tiszaföldváron is. Az NMI Művelődési Intézet 2017. október 1. és 2017. október 30. között valósítja meg “Településfeltáró vizsgálata” című országos kutatását, amelyben Tiszaföldvár és az itt élő lakosok közreműködésére is számít. Olyan személyeket keresnek fel, akik szakmai, közéleti munkásságuk révén nagyobb rálátással bírnak a település kulturális és közösségi életére, így fontosnak tartjuk az Ön véleményét is. A kutatás célja, hogy képet kapjunk a települések közösségi életének színes múltjáról és a múlt hagyományainak ápolásáról, melyhez az adatokat 1920-tól napjainkig gyűjtjük. Jelen felméréssel az a célunk, hogy képet kapjunk arról, hogy milyen helyi tudás van a településeken a közösségi lét múltjáról.

A fent feltüntetett időszakban megbízólevéllel rendelkező kulturális közfoglalkoztatott munkatársak fogják személyesen felkeresni Tiszaföldvár egyes személyeit, és a kérdőív kitöltésében együttműködésüket kérni. Kérem, segítse kollégánkat olyan személyek és elérhetőségeik megadásával, akik információval rendelkeznek a település történetéről és közösségi életének múltjáról! A válaszadás minden kérdés esetében önkéntes. A válaszokat bizalmasan kezeljük. Telefonszám: 06-56/470-020 Városi Művelődési Ház. Együttműködését előre is köszönjük!

APRÓHIRDETÉS Kőművest, Asztalost, Festőt, Segédmunkást alkalmaznék. Érdeklődni a következő telefonszámon. 06-70/3910-226 * * * * *

Eladó! Villamossági szakkönyvek. 15 db feszültségszabályozó árammérő és feszültségmérő. 50 db szimering fém is. 6 tekercs köpenyszalag. 6 db 250 w-os infraizzó . 3 kg varnis vászon 0,20-as. 10 kg triflexil szigetelő papír. 3 db kapcsoló óra. Hajszárítók, 1 db mikrométer, 1 db állványos fúrógép, akkumulátor töltők: 6A-es, 10 A-es, 30 A-es. Fáziskeresők, 10 pár tekercselő sablon, citera húr, gitár húr, hegedű húr. Öcsödi út 6. Telefon: 06-56-472-547 * * * * *

Patkányfogó készítés! Saját készítésű, jól bevált, olcsó és egyszerű készülék. Állatbarát megoldás! Hívjon bizalommal! 56/472-135 vagy 0630/523-2054 * * * * *

Eladó! Női 26-os méretű, szürke színű, fölszerelt kerékpár. Megtekinthető: Tiszaföldvár, Toldi út 21. Telefon: 06-56-472-563 Rácz Jánosné

APRÓHIRDETÉS FELHÍVÁS Tiszaföldvár Város weblapján, az alábbi linken tájékozódhat a várossal kapcsolatos információkról, hirdetményekről: http://tiszafoldvar.hu/

Dobróka András intézményvezető


2017. október M

FÖLDVÁRI HÍRLAP

Ú T

Úszóversennyel búcsúzott a nyártól a helyi strandfürdő nagymedencéje és a Városi Úszóklub. A Marton Imre vezető edző és Matúz Judit egyesületi elnök által vezetett fotó: Dobróka András Tiszaföldvári Úszóklub 2017. szeptember 23-án rendezte meg városunkban az idei utol- földváron, de a mostani verseny után ez bezár. só megyei úszóversenyt. Ezen a helyi úszópa- A strandfürdő ugyanakkor - egy rövid őszi átlántákon túl szolnoki és mezőtúri versenyzők állás után - továbbra is várja majd az érdekis részt vettek. A 33 és 66 méteres távokon lődőket és kikapcsolódni vágyókat /a gyógymellúszásban és gyorsúszásban mérték össze medencékben és egyéb szolgáltatásokkal/. A ügyességüket a sportolók. A sok szép ered- nagymedence legközelebb csak jövőre, 2018. mény közül kiemelkedő, hogy a tiszaföldvári május 1-jétől lesz majd használható újra. úszóváltók (két fiú és két lány csapat) négy Egy vidám pillanat a versenyről: számban is a dobogó harmadik fokára állA napot záró eredményhirdetéskor egy érhattak. (További eredmények a Tiszaföldvári met az egyik - már utcai ruhában lévő - díjaÚszóklub Facebook oldalán olvashatók.) zott egy balul sikerült zsonglőrszámot követően beleejtett a nagymedencébe. Azt onnan az EGYETLEN még úszónadrágban lévő társa hozta ki - egy tábla csokoládéért. Ezt a közönség vastapssal és hatalmas kacagással jutalmazta. (Dobróka A.)

ERŐS EMBER VERSENY fotó: Dobróka András

A szeptember 2-án megrendezésre kerülő, A versenyt Tiszaföldvár Város Önkor"Szolnok Legerősebb Embere" versenyre mányzata és Hegedűs István polgármester, a kaptam meghívást. Strandfürdő és vezetője Csinádi László, az Hat versenyző indult az erőpróbán. Az Úszóklub és a tiszaföldvári úszók szülei, vaország idei legerősebbje Sebestyén János, lamint a Városi Művelődési Ház és vezetője az idei harmadik legerősebb ember Varga Dobróka András támogatták. Ferenc, a 2010-es bajnok Hrozik Gábor, a 2010-es páros bajnok Biró István , a 2014-es 100 kg alatti VB 7. helyezettje Biró László és jómagam. Öt versenyszámban mértük öszsze erőinket. Az első egy úgynevezett vegyes nyomó szám volt. Itt 100 kg-os rönk, 100 kgos Apolló és 100 kg-os zsák fej-fölé nyomása volt 1 perc alatt, minél többször.

21. val. Az utolsó megpróbáltatás a vegyes pakolás. 135 kg-os kőgolyót 120 cm-es állványra kellett felrakni, és egy 120 kg-os zsákot kellett vállra venni 1 perc alatt, ahányszor csak lehet. Ezen a versenynapon a hatodik helyet sikerült megszereznem. Elégedett vagyok ezzel is, hiszen a legjobbak ellen versenyeztem Czampel László

TISZAFÖLDVÁRI VSE HÍREI

Városunk labdarúgó csapatának sajnos nem teljes mértékben alakult úgy a szezonkezdet, ahogy arra sokan számítottak. A csapat hazai környezetben maradt alul Újszász gárdájával szemben (1:2). Majd az ezt követő fordulóban a listavezető Besenyszöghöz látogatott csapatunk. A tabellán eltöltött poziciók alapján várható volt az első szezonbéli győzelmünk, ám sajnos ez még mindig váratott magára, hiszen az ellenfél kiütéses győzelmet aratott felettünk(5:1).

fotó: Dobróka András

Marton Imre vezetőedző elmondta, hogy elégedett az idei szezonnal. Sok új tehetséges gyermek sportolóval bővült a klub és sok olyan szülő is a látótérbe került, aki a gyermeke egészségének és sportkarrierjén fejlesztésén túl az Úszóklub fejlődéséért is tenni akar. A helyben megszervezett versenyek eredményesen zárultak, és sok más helyszínére is eljutottak a tiszaföldváriak. Nem egy esetben meglepték a jobb adottságokkal rendelkező klubokat és ezek versenyzőit - ennél jobban nem is kívánhatna edzőként. Az edzések egy ideig (amíg az időjárás engedi) a helyi strandon folytatódnak majd a középső medencében, később pedig martfűn, a fedett uszodában erősítik tovább a földvári úszókat. Csinádi László strandvezető elmondta, hogy az ország egyik legszebb szabadtéri, 1500 köbméteres medencéje található Tisza-

fotó: Czampel László

A második számban egy autót kellett elhúzni harminc méterre. A harmadik próba az Apolló felhúzás. Három súlyt lehetett meg adni, 130 kg volt az alap teher. Ebben a számban külön nehezíti a gyakorlatot, hogy az Apolló rúd 60 mm átmérőjű, míg a megszokott súlyemelőrúd csak 30 mm-es. A negyedik gyakorlat a 120 kg-os bőröndcipelés volt maximum távra, 20 m-es forduló-

A 6. forduló mérkőzése, a Tiszaföldvár Fegyvernek párharc az időjárási viszonyok miatt elhalasztódott az eredeti időponthoz képest. De ez a mérkőzés végre meghozta az áttörést. Megszületett az első győzelem a szezonban. Külön nagy öröm volt, hogy erre a mérkőzésre a Révay György iskola diákjai is kilátogathattak, és a kezdőrugást is az iskola egyik tanulója, Csuti Dezső végezte el. A fiatalok nagyon kellemes hangulatot teremtettek az egész mérkőzés alatt, amely plusz erőt adott a játékosoknak a siker kiharcolásában. Az ezt követő fordulóban a bajnokesélyes Törökszentmiklóshoz látogattunk. A hazai gárda akarata érvényesült a mérkőzésen. Teljesen sikerült felőrölniük csapatunkat (6:0). A nehézkes rajt ellenére minél többen szurkoljunk és biztassuk csapatunkat a sikerek felé, H T ! Pápai Mihály


22.

FÖLDVÁRI HÍRLAP

EMLÉKEZÉS

EMLÉKEZÉS Fájó szívvel emlékezünk drága jó nagyszüleinkre

MEGEMLÉKEZÉS

FODOR LÁSZLÓ

ID. BENE FERENC

1889-1971 halálának 46. évfordulójára

1925-1997 halálának 20. évfordulójára.

FODOR LÁSZLÓNÉ (született: Babik Juliánna) 1891-2000 halálának 17 évfordulójára „ Életük a munka, a jóság volt és a szeretet, Melyet még élünk, elfelejteni nem lehet. Kérünk Téged Urunk, Drága Jó Istenünk, áldd meg őket és nagyon vigyázz rájuk! Haláluk után mi úgy szeretjük őket és büszkék vagyunk rájuk, hogy ilyen nagyszüleink lehettek. Emlékük és szeretetük örökké szívünkben él."

Emlékezik Felesége, gyermekei, unokái, egy dédunokája. "Ott pihensz ahol már nem fáj semmi… Nyugalmadat nem zavarja senki… De emléked ragyog mint a fényes csillag, amíg élünk emlékezünk rád."

EMLÉKEZÉS

Emlékeznek unokáid: Jutka, Erzsike, Bálint és azok családjai.

EMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk drága szüleinkre édesapánk

P

M

114. születésnapján és édesanyánk

P Fájó szívvel emlékezünk drága jó szüleinkre Süveges Bálintné ( született: Fodor Irén) 1917-1975 halálának 42. évfordulójára Süveges Bálint 1913-2005 halálának 12 . évfordulójára. „ Veletek volt teljes az életünk, Elmentetek, elvittétek az örömünk. Nélkületek oly üres a házunk, Ennyi év után, még most sem hisszük el, hogy hiába várunk. Hozzátok már csak a temetőbe megyünk, Sírotokra virágcsokrot vagy pár szál virágot tehetünk. Küzdöttetek de már nem lehetett, Most a csend ölel át benneteket és a szeretet. Kérünk Téged Urunk, Drága Jó Istenünk, Álld meg őket, és nagyon vigyázz rájuk! Haláluk után is mi úgy szeretjük őket és büszkék vagyunk rájuk, hogy ők lehettek a mi szüleink.”

Emlékük és szeretetük örökké szívünkben él. Emlékeznek gyermekei: Jutka, Erzsike, Bálint és azok családjai.

2017. október

M

P

BAKOS IZABELLÁRA Születésnapja alkalmából emlékezünk rád ! "Annyira kínoz, annyira fáj, Hogy nem láthatlak már. Nem foghatom meg kezed, Nem simogathatom meg fejed, Nem ölelhetlek már. Annyira kínoz, annyira fáj! Nem hallom hangodat, Nem hallom léptedet, Akárhogy fülelek. Nézem fényképedet, Drága mosolyodat, Könny áztatja arcomat, S így sem látlak már, Mert szememet elfedi a homály, S hangokat sem hallok Mert hangos zokogásom Megtöri a csendet. Már csak egyre vágyom: Átöleljelek és elmondjam Neked mennyire, mennyire szeretlek!" Fájó szívvel emlékeznek Rád: szerető gyermekeid Mercédesz és Patrik, szüleid és húgod.

103. születésnapján. „ Ülj le egy percre, s gyújts egy gyertyát, Gondolj most arra, ki fentről vigyáz rád. A halállal a létnek nem szakad vége, Emlékezz Rájuk, s veled maradnak örökre.”

Ilona, Erzsébet, Julianna és Öcsi fiuk, valamint vejeik és unokáik.

ÚCSÚZUNK BH ALOTTAINKTÓL

2017. szeptember: Blaskó Mihályné, Törtei Irén élt 78 évet Bosnyák Gábor élt 85 évet

EMLÉKEZÉS

Eszteró Margit élt 57 évet

SZŐKE ZSIGMOND

Kazai Zsuzsanna élt 90 évet

halálának 7. évfordulójára és

SZŐKE ZSIGMONDNÉ (született: Tóth Rozália) halálának 9. évfordulójára "Elmentek tőlünk mint a lenyugvó nap, de szívünkben élnek és örökké ott maradnak." Szerető lányuk és vejük.

Bíró Sándorné, Csekő Krisztina élt 80 évet Cser János élt 59 évet Kazai Sándor élt 92 évet


2017. október

Közérdekű Információ

EMLÉKEZÉS „ Istenek Országa legyen a Te hazád, Nyugodjál Békében Édesapám”

Teljes körű kegyeleti szolgáltatással áll a tiszaföldvári lakosok rendelkezésére

Varga Sándor és a Tiszaföldvári Temetkezési Vállalat

ID. BOSNYÁK GÁBOR 1932 - 2017 "Csillagfényes mennyei útján, bölcsőjét az Angyalok ringatják már. Könnyes szemmel, halvány mosollyal búcsúztál, mert beszélni már nem tudtál. A szeretetem végtelen, Amit tőlem SOHA SENKI el nem vehet. Köszönöm, hogy felneveltél, s szerettél, az én Édesapám Te lettél."

Irodánk a Malom út 22. szám alatt található /a Malom út és a Nefelejcs út sarkán/. Információ és telefonos elérhetőség: 06/30/299-2799

lakossÁgi tÁjÉkoztatÓ

Örökké tartó tisztelettel: Lányod: Mária és családja

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

ID. BOSNYÁK GÁBORT utolsó földi útjára elkísérték, a tisztelet virágait elhelyezték.

MEGEMLÉKEZÉS FEKETE ISTVÁN halálának 19. évfordulójára. „ Az élet elmúlik, de az emlékek élnek, még élünk őrizzük őket.”

EMLÉKEZÉS

Felesége és családja

EMLÉKEZÉS

PATKÓS ZOLTÁN ( Pather ) volt orvostanhallgató halálának 11. évfordulójára, aki 34 évesen távozott az élők sorából. „Elvitted a derűt,fényt,meleget, csak egy sugarat hagytál itt, az emlékeket. Bennem él egy arc, végtelen szeretet, amit tőlem soha senki el nem vehet. Hiányodat feldolgozni nem lehet, csak próbálkozom élni nélküled.” Szeretettel a te édesanyád, aki soha nem feled.

23.

FÖLDVÁRI HÍRLAP

A Keresztesi és Társa Bt. teljeskörű temetkezési szolgáltatással áll a tiszaföldvári lakosság rendelkezésére. Irodánk: KERESZTESI JÓZSEF Cibakháza, Szolnoki út 5. Telefonszámok: 56/577-018 és 56/477-052 - rendelésfelvétel - temetéshez szükséges kellékek megvásárlása - ravatalozás - özvegyi nyugdíj igénylésének intézése - irodánk melletti virágüzletünkben koszorú megrendelés kiszállítással Halál estén éjjel-nappal hívható ügyeleti elérhetősségeink: Keresztesi József ( 06/30/330-5949) ifj. Keresztesi József (06/70/310-4204) E-mail: keresztesibt2012@freemail.hu FIGYELEM! Ez úton értesítjük Önöket, hogy cégünk már harmadik éve elnyerte a Megbízható Cég TANÚSÍTVÁNYT

FÖLDVÁRI HÍRLAP

LUKÁCS JÁNOS 1938-2015 „ Mint egy gyertyaláng lobban el az élet, Mint egy gyors folyó rohannak az évek. A múltba visszanézve valami fáj, Valakit keresni aki nincs már. „ halálának 2. évfordulóján emlékezik fájó szívvel Feleséged, Lányaid, Fiaid, Vejeid, Unokáid és Dédunokáid.

Tiszaföldvár Város Önkormányzatának havilapja - ISSN: 1419-9092 Szerkesztőség: Tiszaföldvár, Malom út 1. Telefonszám: 56/470-020 (munkaidőben) Felelős szerkesztő: Tömösközi Károly Szerkesztőbizottsági tagok: Ferenczi György, Gálik András, Mónus Zoltán, Szabó János E-mail: foldvarihirlap@gmail.com Kiadja:Tiszaföldvári Városüzemeltető Nonprofit Kft. Felelős Kiadó: Ollé László Kiadó Címe: Tiszaföldvár, Rákóczi út 2-4. Kiadó telefonszáma: 56/470-160


Földvári Hírlap

HIRDETÉS

2017. október

XVI. ੉ਵਥਮਫਸਠਬ 10. ਲਹੂਬ

Ára: 200 Ft

FÖLDVÁRI HÍRLAP

TISZAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HAVILAPJA - 2017. ਮਪਲ਼੒ਡਤ਱

HARMÓNIA MASSZÁZS STÚDIÓ! Választható masszázsok: - Talpmasszázs állapotfelméréssel, - svéd (frissítő)-, - alakformáló (cellulit elleni)-, és indiai fejmasszázs. Szeretettel várok minden felfrissülésre, harmóniára, egészségesebb életre vágyó Kedves Érdeklődőt!

Bővebb információt kaphatnak a 06-20/99-88-499-es telefonszámon.

ELBÚCSÚZTATTÁK SZICSEK JÁNOST

SZÁMÍTÓGÉPEKET KAPOTT A RENDŐRSÉG

HATVAN ÉVES ÁLTALÁNOS ISKOLAI TALÁLKOZÓ

OPERETTET HALLGATHATTAK AZ IDŐSEK OTTHONA LAKÓI

SZIVACSOS MOSATÁST VÉGEZNEK A TRV ZRT SZAKEMBEREI

MEGYEI ÚSZÓVERSENYT RENDEZETT A TISZAFÖLDVÁRI ÚSZÓKLUB

NÉPMŰVELŐK IX. ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJA

MEGHÍVÓ A 70 ÉVES HAJNÓCZY ÜNNEPI MŰSORÁRA

SZÜRETI MULATSÁG A HOMOKI ÓVODÁBAN

TELEPÜLÉSFELTÁRÓ VIZSGÁLAT A LAKOSOK KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL

BECSENGETTEK AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁKBA

MEGÚJULTAK A KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖLTÖZŐI

Földvári Hírlap 2017. Október  
Földvári Hírlap 2017. Október  
Advertisement