Page 1

STICKERBOEK

TURNKRING VLAMERTINGE WESTHOEK TURNCENTRUM 2017-2018

POPERINGE


POPERINGE

Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende leveranciers:


Beste gymnasten, trainers en medewerkers van Tunrkring Vlamertinge & Westhoek Turncentrum. Jullie spenderen heel wat tijd in de gymzaal, waardoor turnen een belangrijk onderdeel in jullie leven is. Sommigen onder jullie dromen er misschien van om ooit als gymnast aan een BK, EK of aan zelfs de Olympische Spelen te kunnen deelnemen, anderen leven zich recreatief uit. Je individuele album met je eigen sticker en die van je vriendjes is misschien al een droom die uitkomt… Als zaakvoerders van AD Delhaize Poperinge sponsoren we al jaren TK Vlamertinge. Samen met Westhoek Turncentrum is dit een sterke tandem. Iedereen kan er terecht; van peuter tot 80-plusser, kinderen met een beperking en competitiebeesten. En dit allemaal zonder de ‘kwaliteit’ uit het oog te verliezen. Belangrijk dat ook de vrijwilligers eens in beeld komen die zich al jaren voor & achter de schermen inspannen, zodat jullie je favoriete sport in de beste omstandigheden kunnen uitoefenen. Alvast een schouderklopje voor ieder van hen, chapeau! Het zomerkamp, Paastornooi, de Kerststages, de turnfeesten enz. komen immers niet zomaar uit de lucht gevallen… Om dit unieke album voor elkaar te krijgen hebben een heleboel mensen moeten samenwerken, het resultaat mag gezien worden, bedankt aan iedereen voor hun inzet! Koester dan ook dit album en hopelijk zal je deze bewaren; zo kun je nu en dan op een mooie periode terugblikken. De spaaractie loopt over 8 weken: van donderdag 19 oktober t/m woensdag 13 december 2017. Per aankoopschijf van 15 euro krijgt u een setje van 8 stickers. Dankzij medewerking van onze leveranciers worden er ook elke week extra setjes bij bepaalde producten aangeboden. Je vindt deze iedere week gemakkelijk terug in onze speciale actiezone en hou zeker en vast ook onze facebookpagina in de gaten. Als opa, oma, nonkels, tantes, buren en vrienden mee helpen sparen kan het snel gaan. Indien nodig kan achteraf een ruilbeurs worden georganiseerd zodat iedereen nog de dubbele stickers kan inruilen voor exemplaren die je nog mist. Vergeet aan de kassa niet zelf achter je stickers te vragen... Namens alle medewerkers van uw AD Delhaize Poperinge wensen we jullie veel plezier met het sparen van dit unieke stickeralbum en zoek nu maar snel waar jouw foto komt…

Sportieve groeten, Jurgen & Ann Masselus

Hallo allemaal, Als voorzitter van Turnkring Vlamertinge heb ik de eer om onze club aan jullie voor te stellen. Sinds dag één, lang voor ik in beeld kwam, konden we rekenen op een enthousiaste groep van medewerkers, sympathisanten, ouders, oudercomité en bestuur. Iedereen heeft zijn steentje bijgedragen aan dit prachtige verhaal, waar hopelijk nog lang geen einde aan komt. Dit is dan misschien het moment om iedereen te bedanken die door de jaren heen, op welke manier dan ook, meegeholpen heeft aan de realisatie van dit mooie project. Het huidige team kijkt dan ook enorm fier terug en hoopt in de toekomst even trots te kunnen terugkijken op wat we vandaag aan het realiseren zijn en op wat nog komen zal. Geniet van dit stickerboek, want al onze gymnasten zijn van de eerst tot de laatste kampioenen waar wij trots op zijn.

Grégoire Sohier Voorzitter Turnkring Vlamertinge

Hey iedereen, Meer dan 10 jaar geleden (2006) opende in Vlamertinge een gloednieuwe topturnhal. Dit dankzij een groep enthousiastelingen. Het unieke aan ons project is dat dit haast volledig uit eigen privémiddelen werd opgebouwd. Iets waar heel wat clubs jaloers op zijn. Dit is natuurlijk niet haalbaar zonder de medewerking van velen. Naast het bestuur, oudercomité, trainers en vrijwilligers mogen we ook rekenen op jullie, ouders, sympathisanten en sponsors. Zonder jullie zouden we niet staan waar we nu staan. Deze keer mag je oogappel ook in de kijker staan. Dit stickerboek zal voor velen een mooie herinnering zijn die ze nog jaren zullen koesteren. Het moeten niet altijd topvoetballers zijn, ook wij met onze club behalen mooie resultaten maar moeten steeds ijveren voor een plaatsje in de pers. Met ongeveer 800 leden worden we ieder jaar geconfronteerd met het grote plaatsgebrek in de turnhal en moeten we enthousiaste kinderen weigeren. Toekomstgericht willen we dit oplossen door een recreatieve turnhal aan onze bestaande turnhal te bouwen. Maar hiervoor moeten we nog de nodige fondsen kunnen verzamelen en de administratieve rompslomp doorlopen om zo een goedkeuring binnen Stad Ieper te bekomen. Dus je ziet het huidige team van enthousiastelingen heeft nog steeds dromen die ze willen waar maken!!!!

Tine Sinaeve Voorzitter Westhoek Turncentrum

POPERINGE

Opdrachtgever AD Delhaize Poperinge • Foto’s beschikbaar gesteld door Turnkring Vlamertinge - Westhoek Turncentrum • Concept & realisatie Tomorrow • www.tomorrow-mss.nl

3


TURNKRING VLAMERTINGE In februari 1986 staken Vera Deschildere en Stefaan Platteau de koppen bijeen. Waarom geen turnclub in Vlamertinge? Er werden contacten gelegd met de Ieperse turnclub en er werd een bijafdeling gesticht in Vlamertinge. Het werd een succes en al gauw mocht de club hun 100e lid verwelkomen.

In 2001 kwam onze grote doorbraak. Dankzij de inbreng van talrijke sponsors, van verhuurder Willy Valcke en van vele vrijwilligers hebben we uiteindelijk onze eigen gymruimte. Het ledenaantal draait jaarlijks rond de 400 leden, zowel jong (vanaf 2,5 jaar) en oud vinden hun gading in ons turnaanbod!

In 1989 kwam er echter een trainerscrisis. De één na de ander haakte af en voorzitter Stefaan Platteau zocht contact met Els Vanhaute. Els wou de vervoegen maar wilde dat de club op eigen benen stond. De relatie met KIT werd verbroken en Vlamertinge sloot zich als zelfstandige club aan bij De Vlaamse Turnliga (lid van de Belgische turnbond). Vanaf dan ging de club pijlsnel de hoogte in. Het jaar nadien werd er aangetreden in de Belgische competitie en algauw werden positieve resultaten geboekt.

In 2003-2004 werd opnieuw een nieuwe afdeling opgericht, turnen voor 50+! Een nieuwe trainersgroep behaalde in 2004 hun Bloso diploma én de club behaalde opnieuw het kwaliteitslabel! De club groeit, de kleuters en recreatieve gymnasten vinden makkelijk de weg naar Turnkring Vlamertinge en de competitiegymnasten blijven medailles wegkapen. In 2005 mag Bram Louwije als eerste lid van Turnkring Vlamertinge instappen in de topsportschool in Gent!

In 1992 mocht trainster Els Vanhaute met haar gymnaste Isabelle Nollet naar de Europese kampioenschappen in Nantes (Frankrijk) en in 1995 met gymnaste Lies Deramoudt naar de wereldkampioenschappen in Sabae (Japan). Vlamertinge zorgde voor uitstraling in de provincie en dat was gevoelig merkbaar, want het ledenaantal bleef maar stijgen. Ook buiten de West-Vlaamse muren kreeg de club bekendheid. Iedereen binnen het turnmilieu wist opeens waar het kleine dorpje Vlamertinge zich lokaliseerde. Het bestuur kreeg een vernieuwde aanpak en er werd een VZW opgericht. Een oudercomité kwam de bestuursrangen vervoegen. Het jaarlijks turnfeest groeit wegens enorme successen bijna uit zijn voegen en alzo kwamen er zaalproblemen. Competitie op hoog niveau eist tal van trainingsuren maar de Vlamertingse sporthal had geen vrije uren over en tevens verloor de club heel wat trainingstijd door het steeds opnieuw moeten op- en afslaan van de gymtoestellen. Er werd uitgekeken naar een andere locatie zodat de competitiegymnasten konden uitwijken, kleuters en recreatieve gymnasten bleven trainen in de sporthal. Maar ook voor hen konden we te weinig uren krijgen van de Stad Ieper en alzo werd besloten om een loods om te bouwen tot gymzaal.

Op 1 september 2006 kan Turnkring Vlamertinge officieel hun intrek nemen in de volledig nieuw ingerichte turnhal Westhoek Turncentrum alwaar zowel de kleuter, recreanten, 50+’er als de competitiegymnast zal kunnen trainen in een zaal om ‘u’ tegen te zeggen! Ondertussen blijven we internationaal scoren met Bram Louwije maar ook onze tumblingafdeling mag een paar kleppers naar de jeugd wereldkampioenschappen sturen. Astrid Lannoy, Melanie Merveillie en Jari Delaey zijn onze drie tumblingtoppers in het A niveau en Jonas Onraet wint alles wat te winnen valt in het B circuit. Een nieuwe zaal biedt nieuwe uitdagingen. De club start met een afdeling voor kinderen met een beperking. Onze kleuter en recreanten afdelingen worden uitgebreid en voor de competitiegymnasten wordt er een samenwerking met de lagere school in Brielen opgestart. Tevens starten we tijdens de vakanties met sportkampen (www.westhoeksportkampen.be).

4

De nieuwe trainingshal zorgde voor een stijging in het ledenaantal (31 december 2006 : 723 leden) en voor uitmuntende competitieresultaten. De tumblers, AGD’ers en AGH’ers behaalden samen bijna 100 titels!


In 2007 moet de club voor het eerst leden weigeren. Wij opteren voor 12 kinderen per 2 trainers (1 gediplomeerde en 1 hulptrainer), dit resulteert in kwaliteit maar ook in verdriet bij hen die niet tijdig konden inschrijven. Op 31/12/2007 telt de club 843 leden. Een nieuwe uitdaging dit seizoen is de aanwerving van 3 deeltijdse professionele trainers (via Vlabuscontract wat nu de naam Sportwerk Vlaanderen draagt). In september 2009 wordt Turnkring Vlamertinge officieel basisschool voor topsportbeloften. Drie jongens Mattis Bouchet, Mihai Dehaeze en Jens Lejeune stappen in dit gymfedproject o.l.v. trainer Vladimir Lieberman. Ellen Rabaut is het eerste Vlamertingse meisje dat in de topsportschool te Gent start. In 2010 gaan Dore Lepla en Eva Naessens clubgenote Ellen Rabaut vergezellen in de topsportschool in Gent. Vladimir Lieberman schakelt het gymfedproject om in een privéproject en Ellen Grillet schakelt op haar beurt het privéproject voor meisjes om naar een gymfedproject. Haar gymnasten: Elly Delaplace, Kayley Meeuw en Emma Verbiese. De club blijft groeien en groeien en in 2011-2012 wordt de afdeling tumbling stopgezet. De club wil zich verder enkel focussen op het toestel turnen voor kleuters, kinderen uit de lagere school en teenagers. Ook voor de kinderen met beperkingen wordt de zaal wekelijks een uurtje gereserveerd en de volwassenen en 50+ krijgen ook hun turnuurtje. De nieuwe uitdaging, om de peuters met mama of papa naar de turnzaal te lokken, is een succes. Ondertussen trekken Ellen Rabaut en Bram Louwije naar de jeugd Olympische Spelen en naar het Europees kampioenschap. Voor Bram wordt dit jeugd EK een schot in de roos, hij behaalt er zilver op het paard met bogen. In september 2012 start de club met een totaal vernieuwde werking. Het

bestuur werd tijdens de Algemene vergadering gewijzigd en goedgekeurd. Greg Sohier, die al enige tijd voorzitter ad interim was, neemt nu definitief de fakkel over. Om de kleuters en recreatieve gymnasten nog meer aandacht te kunnen geven worden ze ondergebracht in een aparte vzw met name Westhoek Turncentrum. Els Vanhaute verlaat als technisch verantwoordelijke en bestuurslid Turnkring Vlamertinge en zal zich toeleggen op het recreatieve turngebeuren. Bij turnkring Vlamertinge neemt Ellen Grillet de fakkel over en Ellen wordt de nieuwe technisch verantwoordelijke. De competitie Vlamertinge werkt in Vlamertinge enkel nog op eigen basis. Dirk Naessens nam ondertussen de PR werking over van ere-bestuurslid Ludwig Lemahieu. 2016: 30 jaar TKV en 10 jaar WT is de titel van het jaarlijkse turnfeest. Een feestjaar maar een jaar waar gewerkt moest worden zoals in de voorbije jaren willen we de club financieel gezond houden... carwash, familieweekend, wijnverkoop, organisatie Westhoek en paastornooi, bloemenmarkt, fuif, hammetje en drankbediening op de oldtimer rally. Onze vrijwilligers zijn steeds op de been en de vrijwilligerscursus (gevolgd door Tine en Els) kan alleen maar helpen om de club nog actiever te maken. Ondertussen zijn er al topsporters die de gymschoenen aan de haak hebben gehangen. Milo Coudyser en Lennert Depoorter trainen onder de gymfedvleugels in de Basistopsportschool te Lauwe. Bram Louwije wijzigde zijn nationaliteit om in Nederlander (waar hij sedert 2012 traint) om zijn Olympische droom waar te kunnen maken. Het doel voor het komende seizoen is uiteraard de kleuter- en recreatiewerking nog te optimaliseren en de G-werking uit te breiden zodat ook aldaar kleuters nog meer de aandacht krijgen. Hiervoor krijgen we de steun van een T–Eddy Bear team die via de Warmste Week van Studio Brussel, verschillende acties onderneemt.

WESTHOEK TURNCENTRUM Hey iedereen, Meer dan 10 jaar geleden (2006) opende in Vlamertinge een gloednieuwe topturnhal. Dit dankzij een groep enthousiastelingen. Het unieke aan ons project is dat dit haast volledig uit eigen privémiddelen werd opgebouwd. Iets waar heel wat clubs jaloers op zijn. Dit is natuurlijk niet haalbaar zonder de medewerking van velen. Naast het bestuur, oudercomité, trainers en vrijwilligers mogen we ook rekenen op jullie, ouders, sympathisanten en sponsors. Zonder jullie zouden we niet staan waar we nu staan. Deze keer mag je oogappel ook in de kijker staan. Dit stickerboek zal voor velen een mooie herinnering zijn die ze nog jaren zullen koesteren. Het moeten niet altijd topvoetballers zijn, ook wij met onze club behalen mooie resultaten maar moeten steeds ijveren voor een plaatsje in de pers. Met ongeveer 800 leden worden we ieder jaar geconfronteerd met het grote plaatsgebrek in de turnhal en moeten we enthousiaste kinderen weigeren. Toekomstgericht willen we dit oplossen door een recreatieve turnhal aan onze bestaande turnhal te bouwen. Maar hiervoor moeten we nog de nodige fondsen kunnen verzamelen en de administratieve rompslomp doorlopen om zo een goedkeuring binnen Stad Ieper te bekomen. Dus je ziet het huidige team van enthousiastelingen heeft nog steeds dromen die ze willen waar maken!!!! Voorzitter Westhoek Turncentrum Tine Sinaeve

5


Mini starters

Fien Sucaet

6

Nicola Mulot

Trainster Mini starters

Juul Rooze

Trainster Mini starters

Otis Nolf

Mini starters

Mini starters

Iliana BourĂŠe

Mini starters

Mini starters

Mini starters

Turnkring Vlamertinge - Westhoek Turncentrum

Griet Monkerhey

Booike Remmery


Pre competitie meisjes

Pre competitie meisjes

Pre competitie meisjes

Turnkring Vlamertinge - Westhoek Turncentrum

Tilde Descamps

Marie Ghillebert

Hayley Dequidt

Trainster pre competitie meisjes

Pre competitie meisjes

Pre competitie meisjes

Pre competitie meisjes

Fleur D’Alleine

Clara Schutyser

Merline Beele

7


Pre competitie jongens

Obe Pareyn

8

Trainer pre competitie jongens

Pre competitie jongens

Pre competitie jongens

Pre competitie jongens

Turnkring Vlamertinge - Westhoek Turncentrum

Gilles Pattyn

Jules Lemahieu

Rune Putman


Basisclub plus topsport

Milo Coudyser

Basisclub plus topsport

Basisclub plus topsport

Basisclub plus topsport

Turnkring Vlamertinge - Westhoek Turncentrum

Lennert Depoorter

Bram Louwije

9


10

Mats Nolf

Endy Mkhitaryan

Staf Redant I niv. + AB niv. jongens

Cashile Capgras

Trainer I niv. + AB niv. jongens

Warre Demyttenaere I niv. + AB niv. jongens

I niv. + AB niv. jongens

I niv. + AB niv. jongens

Jasper Callewaert

I niv. + AB niv. jongens

I niv. + AB niv. jongens

I niv. + AB niv. jongens

I niv. + AB niv. jongens

I niv. + AB niv. jongens

I niv. + AB niv. jongens

I niv. + AB niv. jongens

I niv. + AB niv. jongens

Turnkring Vlamertinge - Westhoek Turncentrum

Milan Delporte

Andreas Verroye Josse Demyttenaere

Liam Gesquière

Mathis Lenoir

Vladimir Lieberman


I niv. meisjes I8

I niv. meisjes I8

Turnkring Vlamertinge - Westhoek Turncentrum

Kim Verdru

EstĂŠe Verscheure

I niv. meisjes I8

Louise Mahieu

Trainster I niv. I8

Heike Knockaert

Trainster I niv. I8

Dora Lou Derycke

I niv. meisjes I8

I niv. meisjes I8

Fran Debyser

I niv. meisjes I8

I niv. meisjes I8

I niv. meisjes I8

Margot Debel

Ellen Grillet

Griet Monkerhey

11


12

Olwen Leleu

Jeanne Rooze

Trainster I niv. m I9 & AB 10 jaar

I niv. meisjes I9 & AB 10 jaar

I niv. meisjes I9 & AB 10 jaar

I niv. meisjes I9 & AB 10 jaar I niv. meisjes I9 & AB 10 jaar

I niv. meisjes I9 & AB 10 jaar I niv. meisjes I9 & AB 10 jaar

I niv. meisjes I9 & AB 10 jaar Turnkring Vlamertinge - Westhoek Turncentrum

Hayley Depoorter

Amber Espeel

Rani Goeman

Maria Verroye

An Verkindere


Jade Verlinde

Emely Vulsteke

Trainster B niv. vanaf 6e lj meisjes

B niv. vanaf 6e lj meisjes

B niv. vanaf 6e lj meisjes

B niv. vanaf 6e lj meisjes

B niv. vanaf 6e lj meisjes

B niv. vanaf 6e lj meisjes

B niv. vanaf 6e lj meisjes

B niv. vanaf 6e lj meisjes

B niv. vanaf 6e Ij meisjes

Turnkring Vlamertinge - Westhoek Turncentrum

Alyx Leleu

Rachel Rooze

Jade Ternier

Riene Wydhooge

Emma Verbiese

Ellen Grillet

13


14

Margaux Paelinck

Ines Garrein

MaitĂŠ Pattyn

Jade Verlinde

Hulptrainster C niv. 3e en 4e lj

Trainster C niv. 3e en 4e lj

Anais Gesquière

C niv. 3e en 4e lj

C niv. 3e en 4e lj

C niv. 3e en 4e lj

C niv. 3e en 4e lj

C niv. 3e en 4e lj

Axelle Decherf

Hulptrainster C niv. 3e en 4e lj

Hulptrainster C niv. 3e en 4e lj

Trainster C niv. 3e en 4e lj

C niv. 3e en 4e lj

C niv. 3e en 4e lj

C niv. 3e en 4e Ij

Turnkring Vlamertinge - Westhoek Turncentrum

Anais Duthois

Emma Paelinck

Tsige Pype

Emely Vulsteke

Cathy Becquaert

Tine Brabant


Marthe Lanszweert

Nelle Carly

Jana Mortier

Trainster C niv. 5e en 6e lj en 1e mb

Axelle Braem

C niv. 5e en 6e lj en 1ste mb

C niv. 5e en 6e lj en 1ste mb

C niv. 5e en 6e lj en 1ste mb

C niv. 5e en 6e lj en 1ste mb

C niv. 5e en 6e lj en 1ste mb

C niv. 5e en 6e lj en 1ste mb

C niv. 5e en 6e lj en 1ste mb

C niv. 5e en 6e lj en 1ste mb

C niv. 5e en 6e lj en 1ste mb

C niv. 5e en 6e Ij en 1ste mb

Turnkring Vlamertinge - Westhoek Turncentrum

Kyara Aeck

Eva Battheu

Jilke Decroos

Silke Vanwachtendonck

Jill Goeman

Cathy Becquaert

15


Tel. 057 42 43 66 - Gsm 0475 52 26 66

Meiboomstraat 9 - 8900 Ieper

Poperingseweg 347 - 8908 Vlamertinge

www.truike.be


CONSTRUCTION ISOLERENDE SANDWICHPANELEN

Koen Verdru 0478/ 29 82 29 • info@k-construction.be • www.k-construction.be

ook verkoop 2de hands - en 2de keus sandwichpanelen

VEURNSEWEG 16 8900 IEPER

B.V.B.A.

Glas Haubourdin Ouderdomseweg 24 8970 POPERINGE

info@haubourdin.be Tel. 057 33 35 07

www.haubourdin.be


18

Noor Flamey

Merel Naeye

Jara Goeman

Tessa Van Dongen

Trainster C niv. vanaf 2e mb

C niv. vanaf 2e mb

Maria Dehondt

C niv. vanaf 2e mb

C niv. vanaf 2e mb

C niv. vanaf 2e mb

C niv. vanaf 2e mb

C niv. vanaf 2e mb

Yeliz Capgras

Trainster C niv. vanaf 2e mb

C niv. vanaf 2e mb

C niv. vanaf 2e mb

C niv. vanaf 2e mb

C niv. vanaf 2e mb

C niv. vanaf 2e mb

Turnkring Vlamertinge - Westhoek Turncentrum

Lobke Christiaen

Eva Dekervel

Marie Gotelaere

Els Vanhaute

Louise Maekelberg

Elsy Voorspoels


D niv. jongens

D niv. jongens

D niv. jongens

Turnkring Vlamertinge - Westhoek Turncentrum

Ward Lepla

D niv. jongens

D niv. jongens

Douwe Lanszweert

Vince Masschelein

D niv. jongens

D niv. jongens

Niels Masschelein

Lewis Snick

Uwe Vermeersch

Lars Pectoor

Trainer D niv. jongens

Trainer D niv. jongens

D niv. jongens

D niv. jongens

Emiel Nouwynck

Jens Lejeune

Rune Putman

19


20

Jana Mulot

Flore Dejonghe

Nina Snick

Trainster D niv. 1e en 2e lj meisjes

Frauke Deberdt

Trainster D niv. 1e en 2e lj meisjes

D niv. 1e en 2e lj meisjes

D niv. 1e en 2e lj meisjes

D niv. 1e en 2e lj meisjes

D niv. 1e en 2e lj meisjes

D niv. 1e en 2e lj meisjes

D niv. 1e en 2e lj meisjes

D niv. 1e en 2e lj meisjes

D niv. 1e en 2e Ij meisjes

Turnkring Vlamertinge - Westhoek Turncentrum

LaĂŻs Barbiez

Nina Goethals

Sanne Houwen

Axana Meurisse

Elien Knockaert


Zita Steurs

Nina M’body

Louka Vancaeyzeele

Trainster D niv. 3e en 4e lj meisjes

Nona Logie

D niv. 3e en 4e lj meisjes

D niv. 3e en 4e lj meisjes

D niv. 3e en 4e lj meisjes

D niv. 3e en 4e lj meisjes

D niv. 3e en 4e lj meisjes

D niv. 3e en 4e lj meisjes

D niv. 3e en 4e lj meisjes

D niv. 3e en 4e lj meisjes D niv. 3e en 4e lj meisjes

D niv. 3e en 4e Ij meisjes

Turnkring Vlamertinge - Westhoek Turncentrum

Jolien Deneckere

Fay Durnez

Axelle Meurisse

Aster Wydhooge

Helena Schutyser

Mazarien Perneel

21


22

Kato Verscheure

Michelle Loonis

Marlies Verstraete

Hulptrainster D niv. 5e en 6e lj m

Imme Dubois D niv. 5e en 6e lj meisjes

D niv. 5e en 6e lj meisjes

D niv. 5e en 6e lj meisjes

D niv. 5e en 6e lj meisjes

Iyona Claeys

Trainster D niv. 5e en 6e lj m

D niv. 5e en 6e lj meisjes

D niv. 5e en 6e lj meisjes

D niv. 5e en 6e lj meisjes

D niv. 5e en 6e lj meisjes

D niv. 5e en 6e lj meisjes

D niv. 5e en 6e Ij meisjes

Turnkring Vlamertinge - Westhoek Turncentrum

Aliyah Akkouchi

Romy De Brabander

Eline Parrein

Ines Garrein

Ines Polley

ZoĂŤ Coffyn


Niels Compernolle Margot Popelier

Jill Room

Lore Fiey D niv. mb meisjes

D niv. mb meisjes

D niv. mb meisjes

D niv. mb meisjes

D niv. mb meisjes

ZoĂŤ Coffyn

Trainster D niv. mb meisjes

Janne Putman D niv. mb meisjes

D niv. mb meisjes

D niv. mb meisjes

Elise Pattou

Trainster D niv. mb meisjes

Trainster D niv. mb meisjes

Trainer D niv. mb meisjes

D niv. mb meisjes

D niv. mb meisjes

D niv. mb meisjes

D niv. mb meisjes

Turnkring Vlamertinge - Westhoek Turncentrum

Eva Laperre

Kaat Moermans

Emma Parrein

Leonie Provoost Louise Provoost

Maud Suffys

Hanne Vanwachtendonck

Sarah Vandenweghe

23


Jury D niveau

Jurylid D niveau

Turnkring Vlamertinge - Westhoek Turncentrum

Jurylid D niveau

Vincent Demyttenaere

Elien Knockaert

24

Kaat Moermans

Jurylid D niveau

Jurylid D niveau

Jurylid D niveau

Jurylid D niveau

Sanne Houwen

Griet Monkerhey

Marte Putman


Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende leveranciers:

POPERINGE


Recrea 2e Ij

Recrea 2e lj

Turnkring Vlamertinge - Westhoek Turncentrum

Manon Teixeira

26

Maren Vanbesien

Recrea 2e lj Recrea 2e lj

Michèle Kerckhof

Heike Simoen

Trainster recrea 2e lj

Jotte Rubben

Trainster recrea 2e lj

Tila Parein

Recrea 2e lj

Recrea 2e lj

Bo Kestier

Marie Delanote

Recrea 2e lj

Lisa Dejonckheere

Recrea 2e lj

Recrea 2e lj

Flavie Debruyne

Recrea 2e lj

Recrea 2e lj

Recrea 2e lj

Mila Butin

Babs Cornette

Marina Devos


Recrea 3e Ij A

Recrea 3e lj A

Turnkring Vlamertinge - Westhoek Turncentrum

Noor Sucaet

Rani Vanhaute

Recrea 3e lj A

Alice Heughebaert

Trainster recrea 3e lj A

Estelle Dumelie

Trainster recrea 3e lj A

Leonie Dumelie

Recrea 3e lj A

Recrea 3e lj A

Eryn Declerck

Recrea 3e lj A

Recrea 3e lj A

Recrea 3e lj A

Noor Bruneel

Ruth Develtere

Noa Sohier

27


Recrea 3e Ij B

Recrea 3e lj B

Turnkring Vlamertinge - Westhoek Turncentrum

Recrea 3e lj B

Joëlle Boedts

Julie Denut

28

Lea vandenbroucke

Recrea 3e lj B

Amélie Vermander

Trainster recrea 3e lj B

Skye Wyckaert

Trainster recrea 3e lj B

Sienna Depovere

Recrea 3e lj B

Recrea 3e lj B

Leander Decramer

Recrea 3e lj B

Recrea 3e lj B

Recrea 3e lj B

Manon Decramer

Sonja Demey

Silke Monkerhey


Recrea 4e Ij

Recrea 4e lj

Turnkring Vlamertinge - Westhoek Turncentrum

Recrea 4e lj

Lisa Braem

Hanne Tanghe

Lisa Verfaillie

Recrea 4e lj

Lieke Parein

Trainster recrea 4e lj

Jessie Lemot

Trainster recrea 4e lj

Marylise Descamps

Recrea 4e lj

Recrea 4e lj

Fe Degroote

Recrea 4e lj

Recrea 4e lj

Recrea 4e lj

Yana Decroos

Anais Bertier

Jessie De Bosschere

29


Recrea 5e Ij

Recrea 5e lj

Recrea 5e lj

Turnkring Vlamertinge - Westhoek Turncentrum

Marit Carreyn

Recrea 5e lj

Recrea 5e lj

Arwen Declerck

Felien Dessein

Jenne Rubben

30

Margaux Van Daele

Recrea 5e lj

Lisa Pauwels

Trainster recrea 5e lj

Kato Parret

Trainster recrea 5e lj

PhĂŠbe Osaer

Recrea 5e lj

Recrea 5e lj

Alexia Garreyn

Recrea 5e lj

Recrea 5e lj

Recrea 5e lj

Luka Depovere

Ella Decroos

Booike Remmery


Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende leveranciers:

B ie r

ar e

Charlatan

M e

tan a l ar bièr Ch à la

Charlatan

U

KA AS

t

MO ËR ES an at rl ha C

• FROMAGE DES

C ha rl at an

IT

N ERE MO DE

Charlatan

ij er rd oe asb Ka

C ha rl at an

De

e De Mo

re

na

an at rl ha C

m oe re na ar. be

POPERINGE

de M w. oe Charlatan ren ww aar e• BVB urn A•M 0 Ve iddenweg 7 - 863


Recrea Mix 5e 6e Ij

Recrea Mix 5e 6e lj

Turnkring Vlamertinge - Westhoek Turncentrum

Recrea Mix 5e 6e lj

Fleur Bataille

Recrea Mix 5e 6e lj

Uta Boeten

Lisanne De Roo

32

Kim Gheldof

Recrea Mix 5e 6e lj

Recrea Mix 5e 6e lj

Recrea Mix 5e 6e lj

Recrea Mix 5e 6e lj

Jana Caen

Tessa Mulot

Mirthe Popelier


Marlies Pectoor

Yori Vanbesien

Zita Verhoest

Trainster recrea mix 5e 6e lj

Trainster recrea mix 5e 6e lj

Recrea Mix 5e 6e lj

Recrea Mix 5e 6e lj

Margaux Rommens

Nora Vermeersch

Aukje Regheere

Ida Williams

Iris Roegiers

33

Recrea Mix 5e 6e lj

Recrea Mix 5e 6e lj

Recrea Mix 5e 6e lj

Recrea Mix 5e 6e lj


Recrea jongens

Recrea jongens

Recrea jongens

Turnkring Vlamertinge - Westhoek Turncentrum

Ferre Depovere

34

Recrea jongens

Jules Destickere

Recrea jongens

Nand Cauwelier

Recrea jongens

Recrea jongens

Obi Bervoet

Victor Destickere

Mil Inghelaere


Brent Soete

Siemen Van Holme

Trainer recrea jongens

Recrea jongens

Recrea jongens

Recrea jongens

Luca Nollet

Lennert Vandenberghe

Reinout Schutyser

Tibo Lenoir

35

Recrea jongens

Recrea jongens


Recrea Teenagers

Lily Desmet

36

Lotte Gheldof

Recrea Teenagers Recrea Teenagers

Odiel Debruyne

Edith Demeulenaere

Recrea Teenagers

Nyah Deleye

Recrea Teenagers

Bieke Delanote

Recrea Teenagers

Recrea Teenagers

Ester Debuysere

Babs Cornette

Recrea Teenagers

Jarno Cordenier

Recrea Teenagers

Recrea Teenagers

Eva Callens

Hannah Bossant

Recrea Teenagers

Joren Blondeel

Recrea Teenagers

Recrea Teenagers

Jona Blondeel

Recrea Teenagers

Recrea Teenagers

Recrea Teenagers

Turnkring Vlamertinge - Westhoek Turncentrum

Manou Knockaert

Britt Leuridan


Lore Wyffels

Anna Vermeersch

Anais Bertier Recrea Teenagers

Desteny Vankemmel

Trainster Teenagers

Hélène Verhee Recrea Teenagers

Recrea Teenagers

Recrea Teenagers

Aukje Regheere

Trainster Teenagers

Trainster Teenagers

Recrea Teenagers

Recrea Teenagers

Recrea Teenagers

Recrea Teenagers

Recrea Teenagers

Esther Leuridan Silke Monkerhey

Evelyn Demey

Chloé Pinket

Delphine Vanraes Emma Verhaeghe

Anouck Versaevel

Ine Versaevel

Iris Roegiers

37

Recrea Teenagers

Recrea Teenagers

Recrea Teenagers


38

Lucas Vandenberghe

Myenna Menu 1ste kleuter woensdag

1ste kleuter woensdag

1ste kleuter woensdag

Dille Bruneel

Flor Geldof

Lily Plamon

Iben Wolfs

Trainster 1ste kleuter woensdag

Jules Deplaecie

1ste kleuter woensdag

1ste kleuter woensdag

1ste kleuter woensdag

Guillian Bovy

Trainster 1ste kleuter woensdag

1ste kleuter woensdag

1ste kleuter woensdag

1ste kleuter woensdag

1ste kleuter woensdag

1ste kleuter woensdag

1ste kleuter woensdag

Turnkring Vlamertinge - Westhoek Turncentrum

June Decaestecker

Leontien Lievrouw

Lowie Steelandt

Tine Brabant

Jessie De Bosschere


Sahira Stubbe

Frieke Haghedooren

Isa Paes

Trainster 2e kleuter woensdag

Marcel Devrieze

Trainster 2e kleuter woensdag

2e kleuter woensdag

2e kleuter woensdag

2e kleuter woensdag

2e kleuter woensdag

2e kleuter woensdag

2e kleuter woensdag

2e kleuter woensdag

2e kleuter woensdag

2e kleuter woensdag

2e kleuter woensdag

2e kleuter woensdag

Turnkring Vlamertinge - Westhoek Turncentrum

Jelle Parret

Els Dehouk

Lune Bottecchia

Rory Debaene Karolina Depuydt

Marlieke Houtehier

Manou Masson

Margot Popelier

39


40

Fien Sucaet

Otis Nolf

Benthe Veryser 3e kleuter A woensdag

Iliana Bourree

Trainster 3e kleuter A woensdag

Sienna Derycke 3e kleuter A woensdag

3e kleuter A woensdag

3e kleuter A woensdag

Inora Aeck

Trainster 3e kleuter A woensdag

3e kleuter A woensdag

3e kleuter A woensdag

3e kleuter A woensdag

3e kleuter A woensdag

3e kleuter A woensdag

3e kleuter A woensdag

Turnkring Vlamertinge - Westhoek Turncentrum

CĂŠleste Delplaecie

Juul Rooze

Anouk Baekelandt

Emiel Steelandt

Laura Casier


Winter Simoen

Nelle Vangheluwe

Trainster 3e kleuter B woensdag

Trainer 3e kleuter B woensdag

3e kleuter B woensdag

3e kleuter B woensdag

3e kleuter B woensdag

3e kleuter B woensdag

3e kleuter B woensdag

3e kleuter B woensdag

3e kleuter B woensdag

3e kleuter B woensdag

3e kleuter B woensdag

Turnkring Vlamertinge - Westhoek Turncentrum

Anna Delanote

Tibo Lenoir

Laurien Demonie

Estelle Deprey Marise Dochy

Douwe Geldof

Nelis Haghedooren

Maud Vandeputte

41


Filip Maekelberg Poperinge


Hippe à la carte gerechten, eigentijdse maandmenu’s en toffe dag- en weeklunch. Elke dag tearoom met huisbereide pannenkoeken en wafels tussen 14 & 18 uur. ARIANE HOTEL SLACHTHUISSTRAAT 58 - IEPER Openingsuren en alle info op onze website. Volg ons op facebook! T 057 218 218 | INFO@ARIANE.BE WWW.ARIANE.BE


1ste Ij woensdag

1ste lj woensdag

1ste lj woensdag

Turnkring Vlamertinge - Westhoek Turncentrum

Ode Bruneel

1ste lj woensdag

Aske Reynders

44

Yanara Stubbe

Juul Lievrouw

Trainster 1ste lj woensdag

Sien Leroy

Trainster 1ste lj woensdag

Eloise Knockaert

1ste lj woensdag

1ste lj woensdag

Tuur Dewilde

1ste lj woensdag

Fran Denys

1ste lj woensdag

1ste lj woensdag

Louise Debaillie

1ste lj woensdag

1ste lj woensdag

Rachel Boussier

Lisa Kaya

An Verkindere


G-gym

G-gym

G-gym

Turnkring Vlamertinge - Westhoek Turncentrum

Ulricke Debruyne

G-gym Trainster G-gym

Tine Brabant

Trainster G-gym

Trainster G-gym

Jessie De Bosschere

Quinten Scheldeman

Iris Verghote

Trainster G-gym

Merle Vanderbeke

Trainster G-gym

Marthe Sercu

Robbe Houwen

Eline Persyn

G-gym

Marie Lou Verbeke

G-gym

G-gym

Marjolein Kestelyn

G-gym

G-gym

G-gym

Bram Dehondt

Marina Devos

Delphine Verbeke

45


46

Julia Willems

Lore Pauwels

Julien Steen

Eva Dekervel 1ste kleuter A zat 10u

Emma Dezeure

Trainster 1ste kleuter A zat 10u

Mane Delvaux

1ste kleuter A zat 10u

1ste kleuter A zat 10u

1ste kleuter A zat 10u

1ste kleuter A zat 10u

1ste kleuter A zat 10u

1ste kleuter A zat 10u

1ste kleuter A zat 10u

Ielke Bourgois

Trainster 1ste kleuter A zat 10u

Trainster 1ste kleuter A zat 10u

1ste kleuter A zat 10u

1ste kleuter A zat 10u

1ste kleuter A zat 10u

1ste kleuter A zat 10u

Turnkring Vlamertinge - Westhoek Turncentrum

Liza Clarebout

Tove Noppe

Marina Devos Elise Ollevier

Luke Van Exem

AmĂŠlie Verhaeghe

Sita Goussey


Arthur Thoré

Solène Pecqueux

Dominique Gilliaerd 1ste kleuter B zat 10u

Daan Fonteyne

Trainster 1ste kleuter B zat 10u

Lune Ketels 1ste kleuter B zat 10u

1ste kleuter B zat 10u

1ste kleuter B zat 10u

Marie Dury

Trainster 1ste kleuter B zat 10u

Trainster 1ste kleuter B zat 10u

1ste kleuter B zat 10u

1ste kleuter B zat 10u

1ste kleuter B zat 10u

1ste kleuter B zat 10u

1ste kleuter B zat 10u

1ste kleuter B zat 10u

1ste kleuter B zat 10u

Turnkring Vlamertinge - Westhoek Turncentrum

Annette Decru

Emme Fonteyne

Noor Flamey Jade Fonteyne

Gaëlle Rutgeerts

Julie Theite

Celine Verhee

47


48

Elune Timperman

Nelle Durnez

Thure JĂśrg

Jael Tresy 2e kleuter A zat 10u

Ashley Degandt

Trainster 2e kleuter A zat 10u

Lexie Decaestecker

2e kleuter A zat 10u

2e kleuter A zat 10u

2e kleuter A zat 10u

2e kleuter A zat 10u

2e kleuter A zat 10u

2e kleuter A zat 10u

Marie BossĂŠe

Trainster 2e kleuter A zat 10u

2e kleuter A zat 10u

2e kleuter A zat 10u

2e kleuter A zat 10u

2e kleuter A zat 10u

2e kleuter A zat 10u

Turnkring Vlamertinge - Westhoek Turncentrum

Baue Clarebout

Cliff Denut

Jinte Ketels

Merel Naeye

Jene Onraet

Nele Vandermarliere


Ilana Vermoere

Mathis Ollevier

Camille Verstraete 2e kleuter B zat 10u

Ella Kestelyn

Trainster 2e kleuter B zat 10u

Jerome Mahieu 2e kleuter B zat 10u

2e kleuter B zat 10u

2e kleuter B zat 10u

Lenna Fonteyne

Trainster 2e kleuter B zat 10u

2e kleuter B zat 10u

2e kleuter B zat 10u

2e kleuter B zat 10u

2e kleuter B zat 10u

2e kleuter B zat 10u

2e kleuter B zat 10u

2e kleuter B zat 10u

2e kleuter B zat 10u

2e kleuter B zat 10u

Turnkring Vlamertinge - Westhoek Turncentrum

Mauritz Carbon

Ulricke Debruyne

Lisa Depyper

Lauren Lefebvre Casey Lermyte

Stien Vandamme

Madelène Vanrenteghem

Jara Goeman

49


50

Linde ThorĂŠ

Michelle Menu

Orrin Noppe

Sanne Van De Walle 3e kleuter A zat 10u

Senne Knop

Trainster 3e kleuter A zat 10u

Imke Dewachter

3e kleuter A zat 10u

3e kleuter A zat 10u

3e kleuter A zat 10u

3e kleuter A zat 10u

3e kleuter A zat 10u

3e kleuter A zat 10u

3e kleuter A zat 10u

Casper Cailliau

Trainster 3e kleuter A zat 10u

3e kleuter A zat 10u

3e kleuter A zat 10u

3e kleuter A zat 10u

3e kleuter A zat 10u

3e kleuter A zat 10u

Turnkring Vlamertinge - Westhoek Turncentrum

Marie-Lou Decru

EsmĂŠe Lacante

Lore Fiey Aileen Lahoutte

Kiriana Ostyn

Chiel Steen

Sarah Vandenweghe


Laura Verhaeghe

AurĂŠlie Hennebel

Laura Casier 3e kleuter B zat 10u

Sienna Derycke

Trainster 3e kleuter B zat 10u

Anouk Dumelie 3e kleuter B zat 10u

3e kleuter B zat 10u

3e kleuter B zat 10u

Emma Deneckere

Trainster 3e kleuter B zat 10u

Trainster 3e kleuter B zat 10u

3e kleuter B zat 10u

3e kleuter B zat 10u

3e kleuter B zat 10u

3e kleuter B zat 10u

3e kleuter B zat 10u

3e kleuter B zat 10u

3e kleuter B zat 10u

3e kleuter B zat 10u

Turnkring Vlamertinge - Westhoek Turncentrum

Nienke Bourgois

Elien Knockaert

June Delvaux

Xander Descamps Amber Dezeure

Julia Kerckhof

Emmy-Lou Nolf

Hannelore Suffys

51


Johan_Wallays_logos.pdf

1

18/02/13

09:46


1ste Ij A zat 10u

1ste lj A zat 10u

Turnkring Vlamertinge - Westhoek Turncentrum

Marte Vandaele

54

1ste lj A zat 10u

1ste lj A zat 10u

June Fonteyne

AurĂŠlie Wyffels

Elise Destickere

Jens Ollevier

Trainster 1ste lj A zat 10u

Marie Himpe

Trainer 1ste lj A zat 10u

1ste lj A zat 10u

1ste lj A zat 10u

Louise Dumelie

Lotte Clarebout

1ste lj A zat 10u

Kato Clarebout

1ste lj A zat 10u

1ste lj A zat 10u

Julie Clarebout

1ste lj A zat 10u

1ste lj A zat 10u

1ste lj A zat 10u

Ida Caron

Tibo Lenoir

Mazarien Perneel


Laura Verfaillie

Eve Linseele

Josefien Vermander 1ste lj B zat 10u

Finn Denut

Trainster 1ste lj B zat 10u

Sien Leroy 1ste lj B zat 10u

1ste lj B zat 10u

1ste lj B zat 10u

Eleonora De Smul

Trainster 1ste lj B zat 10u

1ste lj B zat 10u

1ste lj B zat 10u

1ste lj B zat 10u

1ste lj B zat 10u

1ste lj B zat 10u

1ste lj B zat 10u

1ste lj B zat 10u

1ste Ij B zat 10u

Turnkring Vlamertinge - Westhoek Turncentrum

Rachel Boussier

Wanne Durnez

Tine Brabant Thyra JĂśrg

Axelle Theite

Lenn Timperman

ZoĂŤ Coffyn

55


56

Ferre Norman

Martha Verdonck

Joelle Rommelaere

Noor Flamey

Trainster 1ste kleuter A zat 11u15

Xander Gauquie

1ste kleuter A zat 11u15

1ste kleuter A zat 11u15

1ste kleuter A zat 11u15

1ste kleuter A zat 11u15

1ste kleuter A zat 11u15

Obe Debeuf

Trainster 1ste kleuter A zat 11u15

Trainster 1ste kleuter A zat 11u15

1ste kleuter A zat 11u15

1ste kleuter A zat 11u15

1ste kleuter A zat 11u15

1ste kleuter A zat 11u15

Turnkring Vlamertinge - Westhoek Turncentrum

Fries Descamps

Noah Legein

Mia Syoen

Dominique Gilliaerd

Merel Naeye


Vic Vanderjeugt

Giliyan Ossieur

Jessie De Bosschere

Trainster 1ste kleuter B zat 11u15

ChloĂŠ Legrand

Trainster 1ste kleuter B zat 11u15

Trainster 1ste kleuter B zat 11u15

1ste kleuter B zat 11u15

1ste kleuter B zat 11u15

1ste kleuter B zat 11u15

1ste kleuter B zat 11u15

1ste kleuter B zat 11u15

1ste kleuter B zat 11u15

1ste kleuter B zat 11u15

1ste kleuter B zat 11u15

1ste kleuter B zat 11u15

1ste kleuter B zat 11u15

Turnkring Vlamertinge - Westhoek Turncentrum

Tiziano Callewaert

Eva Dekervel

Amadine De Jonghe

Feline Dejonghe Julia Devos

Juliette Rouseu

Pepijn Vandenberghe

Sita Goussey

57


2e kleuter A zat 11u15

2e kleuter A zat 11u15

Turnkring Vlamertinge - Westhoek Turncentrum

2e kleuter A zat 11u15

Manu Christiaen

EmmÊe D’hooghe

58

Morgane Ryckeghem

Trainster 2e kleuter A zat 11u15

Trainster 2e kleuter A zat 11u15

2e kleuter A zat 11u15

2e kleuter A zat 11u15

Margo Christiaen

Laura Casier

Hannelore Suffys


Lisa Vandenameele Louis Hoorelbeke

Aurora Notredame

Elien Knockaert 2e kleuter B zat 11u15

2e kleuter B zat 11u15

2e kleuter B zat 11u15

2e kleuter B zat 11u15

2e kleuter B zat 11u15

2e kleuter B zat 11u15

Tiele Delombaerde

Trainster 2e kleuter B zat 11u15

Trainster 2e kleuter B zat 11u15

Trainster 2e kleuter B zat 11u15

2e kleuter B zat 11u15

2e kleuter B zat 11u15

2e kleuter B zat 11u15

2e kleuter B zat 11u15

2e kleuter B zat 11u15

Turnkring Vlamertinge - Westhoek Turncentrum

Nio Gryson

Booike Remmery

Hanne Gurdebeke

Lio Lowagie Lylia Meftah

Eliana Notredame

Vik Vandecandelaere

Celine Verhee

59


60

RenĂŠe Dupont

Ireen Syoen

Nicola Mulot

Ida Verdonck

Trainster 3e kleuter A zat 11u15

Nina Cafmeyer

3e kleuter A zat 11u15

3e kleuter A zat 11u15

3e kleuter A zat 11u15

3e kleuter A zat 11u15

3e kleuter A zat 11u15

Gaelle Bostyn

Trainster 3e kleuter A zat 11u15

3e kleuter A zat 11u15

3e kleuter A zat 11u15

3e kleuter A zat 11u15

3e kleuter A zat 11u15

3e kleuter A zat 11u15

Turnkring Vlamertinge - Westhoek Turncentrum

Louise Bruynsteen

Liam Denuwelaere

Alixe Rommelaere

Lore Fiey

Sarah Vandenweghe


Lauren Vanderhaeghe

Thore Pareyn

ZoĂŤ Coffyn

Trainer 3e kleuter B zat 11u15

Trainster 3e kleuter B zat 11u15

Trainster 3e kleuter B zat 11u15

3e kleuter B zat 11u15

3e kleuter B zat 11u15

3e kleuter B zat 11u15

3e kleuter B zat 11u15

3e kleuter B zat 11u15

3e kleuter B zat 11u15

3e kleuter B zat 11u15

3e kleuter B zat 11u15

3e kleuter B zat 11u15

Turnkring Vlamertinge - Westhoek Turncentrum

Amina Berten

Babs Cornette

Rosie Boone

Jitte Delombaerde Julie Merlevede

Victor Rouseu

Elise Vanacker

Pierre Lenoir

61


64

Camille Verdonck

Fenna Lowagie

Tine Brabant

Trainster 1ste lj A zat 11u15

Simon Hauspie 1ste lj A zat 11u15

1ste lj A zat 11u15

1ste lj A zat 11u15

1ste lj A zat 11u15

Enissa Berten

Trainer 1ste lj A zat 11u15

Trainster 1ste lj A zat 11u15

1ste lj A zat 11u15

1ste lj A zat 11u15

1ste lj A zat 11u15

1ste Ij A zat 11u15

Turnkring Vlamertinge - Westhoek Turncentrum

LoĂŻc Geldof

Eden Rousseeuw

Tibo Lenoir

Tess Vandaele

Mazarien Perneel


Demo

Trainster Demo

Trainster Demo

Turnkring Vlamertinge - Westhoek Turncentrum

Emma D’hondt

Ines Garrein

Demogroep

Demogroep

Demogroep

65


Ouder-Kind

Trainster Ouder-Kind

Trainster Ouder-Kind

Turnkring Vlamertinge - Westhoek Turncentrum

Janne Putman

66

Mieke Vanhoudt


Bestuur Westhoek Turncentrum

Secretaris en PR man

Voorzitter

Tine Sinaeve

68

Technisch verantwoordelijke

Turnkring Vlamertinge - Westhoek Turncentrum

Dirk Naessens

Els Vanhaute


Bestuur Turnkring Vlamertinge

Actief ex bestuurslid

Ellen Grillet

Ludwig Lemahieu

Vrijwillgersverantwoordelijke

Tine Sinaeve

Jessie De Bosschere

Prev. en medisch verantwoordelijke

Greg Sohier

Sonja Demey

Administratieve hulp

Voorzitter

Secretaris

Technisch verantwoordelijke

Turnkring Vlamertinge - Westhoek Turncentrum

Brent Louwije

69


70

Pedro Paelinck

Annelies Deweerdt

Angie Poissonnier

Oudercomité Turnkring Vlamertinge

Jessie De Bosschere

Oudercomité Turnkring Vlamertinge

Oudercomité Turnkring Vlamertinge

Oudercomité Turnkring Vlamertinge

Oudercomité Turnkring Vlamertinge

Oudercomité Turnkring Vlamertinge

Oudercomité Turnkring Vlamertinge

Oudercomité Turnkring Vlamertinge Oudercomité Turnkring Vlamertinge

Oudercomité Turnkring Vlamertinge

Oudercomité Turnkring Vlamertinge Turnkring Vlamertinge - Westhoek Turncentrum

Vincent Demyttenaere

Leen Busschaert

Severien D’Haene

Hermien Vandoorne

Petra Nevejans

Philippe Verhaeghe


Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende leveranciers:

POPERINGE


Groepsstickers Turnkring Vlamertinge - Westhoek Turncentrum

Conditiegym volwassenen

Conditiegym volwassenen

Conditiegym volwassenen

Toestelturnen volwassenen

Toestelturnen volwassenen

Toestelturnen volwassenen

72


50+ turnen

50+ turnen

50+ turnen

73


Spaaroverzicht Turnkring Vlamertinge - Westhoek Turncentrum

Mini starters o o o o o o o

Iliana Bourée Otis Nolf Juul Rooze Fien Sucaet Nicola Mulot Griet Monkerhey Booike Remmery

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

Fleur D’Alleine Hayley Dequidt Tilde Descamps Marie Ghillebert Clara Schutyser Merline Beele Obe Pareyn Gilles Pattyn Jules Lemahieu Rune Putman

o o o o o o o o o

Margot Debel Fran Debyser Dora Lou Derycke Heike Knockaert Louise Mahieu Kim Verdru Estée Verscheure Ellen Grillet Griet Monkerhey

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

Hayley Depoorter Amber Espeel Rani Goeman Olwen Leleu Jeanne Rooze Maria Verroye An Verkindere

Pre competitie meisjes

Basisclub plus topsport

Milo Coudyser Lennert Depoorter Bram Louwije

I niv. + AB niv. jongens

Jasper Callewaert Cashile Capgras Milan Delporte Josse Demyttenaere Warre Demyttenaere Endy Mkhitaryan Liam Gesquière Mathis Lenoir Mats Nolf Staf Redant Andreas Verroye Vladimir Lieberman

I niv. meisjes I8

I niv. meisjes I9 & AB 10 jaar

B niv. vanaf 6e lj meisjes

Alyx Leleu Rachel Rooze Jade Ternier Emma Verbiese Jade Verlinde Emely Vulsteke Riene Wydhooge Ellen Grillet

C niv. 3e en 4e lj

Axelle Decherf Anais Duthois Anais Gesquière Emma Paelinck Margaux Paelinck Maité Pattyn Tsige Pype Cathy Becquaert Ines Garrein Jade Verlinde Emely Vulsteke Tine Brabant

74

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

C niv. 5e en 6e lj en 1ste mb

Kyara Aeck Eva Battheu Axelle Braem Nelle Carly Jilke Decroos Jill Goeman Marthe Lanszweert Jana Mortier Silke Vanwachtendonck Cathy Becquaert

C niv. vanaf 2e mb

Yeliz Capgras Lobke Christiaen Maria Dehondt Eva Dekervel Noor Flamey Jara Goeman Marie Gotelaere Louise Maekelberg Merel Naeye Tessa Van Dongen Els Vanhaute Elsy Voorspoels

D niv. jongens

Douwe Lanszweert Ward Lepla Niels Masschelein Vince Masschelein Emiel Nouwynck Lars Pectoor Lewis Snick Uwe Vermeersch Jens Lejeune Rune Putman

D niv. 1e en 2e lj meisjes

Laïs Barbiez Frauke Deberdt Flore Dejonghe Nina Goethals Axana Meurisse Jana Mulot Nina Snick Sanne Houwen Elien Knockaert

D niv. 3e en 4e lj meisjes

Jolien Deneckere Fay Durnez Nona Logie Nina M’body Axelle Meurisse Helena Schutyser Zita Steurs Louka Vancaeyzeele Aster Wydhooge Mazarien Perneel

D niv. 5e en 6e lj meisjes

Aliyah Akkouchi Iyona Claeys Romy De Brabander Imme Dubois Michelle Loonis Eline Parrein Ines Polley Kato Verscheure Marlies Verstraete Ines Garrein Zoë Coffyn

D niv. mb meisjes

Zoë Coffyn Eva Laperre Emma Parrein Elise Pattou Margot Popelier Leonie Provoost

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

Louise Provoost Janne Putman Jill Room Maud Suffys Hanne Vanwachtendonck Niels Compernolle Lore Fiey Kaat Moermans Sarah Vandenweghe

Jury D niveau

Vincent Demyttenaere Sanne Houwen Elien Knockaert Kaat Moermans Griet Monkerhey Marte Putman

Recrea 2e lj

Mila Butin Flavie Debruyne Lisa Dejonckheere Marie Delanote Michèle Kerckhof Bo Kestier Tila Parein Jotte Rubben Heike Simoen Manon Teixeira Maren Vanbesien Babs Cornette Marina Devos

Recrea 3e lj A

Noor Bruneel Eryn Declerck Leonie Dumelie Estelle Dumelie Alice Heughebaert Noor Sucaet Rani Vanhaute Ruth Develtere Noa Sohier

Recrea 3e lj B

Joëlle Boedts Manon Decramer Leander Decramer Sienna Depovere Skye Wyckaert Amélie Vermander Julie Denut Lea vandenbroucke Sonja Demey Silke Monkerhey

Recrea 4e lj

Lisa Braem Yana Decroos Fe Degroote Marylise Descamps Jessie Lemot Lieke Parein Hanne Tanghe Lisa Verfaillie Anais Bertier Jessie De Bosschere

Recrea 5e lj

Marit Carreyn Arwen Declerck Luka Depovere Felien Dessein Alexia Garreyn Phébe Osaer Kato Parret Lisa Pauwels Jenne Rubben Margaux Van Daele Ella Decroos Booike Remmery

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

Recrea Mix 5e 6e lj

Fleur Bataille Uta Boeten Jana Caen Lisanne De Roo Kim Gheldof Tessa Mulot Mirthe Popelier Margaux Rommens Yori Vanbesien Nora Vermeersch Ida Williams Marlies Pectoor Zita Verhoest Aukje Regheere Iris Roegiers

Recrea jongens

Obi Bervoet Nand Cauwelier Ferre Depovere Jules Destickere Victor Destickere Mil Inghelaere Luca Nollet Reinout Schutyser Brent Soete Siemen Van Holme Lennert Vandenberghe Tibo Lenoir

Recrea Teenagers

Jona Blondeel Joren Blondeel Hannah Bossant Eva Callens Jarno Cordenier Babs Cornette Odiel Debruyne Ester Debuysere Bieke Delanote Nyah Deleye Edith Demeulenaere Lily Desmet Lotte Gheldof Manou Knockaert Britt Leuridan Esther Leuridan Silke Monkerhey Chloé Pinket Aukje Regheere Desteny Vankemmel Delphine Vanraes Emma Verhaeghe Hélène Verhee Anna Vermeersch Anouck Versaevel Ine Versaevel Lore Wyffels Anais Bertier Evelyn Demey Iris Roegiers

1ste kleuter woensdag

Guillian Bovy Dille Bruneel June Decaestecker Jules Deplaecie Flor Geldof Leontien Lievrouw Myenna Menu Lily Plamon Lowie Steelandt Lucas Vandenberghe Iben Wolfs Tine Brabant Jessie De Bosschere

2e kleuter woensdag

Lune Bottecchia Rory Debaene Karolina Depuydt


Spaar nu alle 548 stickers! o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

Marcel Devrieze Frieke Haghedooren Marlieke Houtehier Manou Masson Isa Paes Jelle Parret Sahira Stubbe Els Dehouk Margot Popelier

3e kleuter A woensdag

Inora Aeck Iliana Bourree Céleste Delplaecie Sienna Derycke Otis Nolf Juul Rooze Emiel Steelandt Fien Sucaet Benthe Veryser Anouk Baekelandt Laura Casier

3e kleuter B woensdag

Anna Delanote Laurien Demonie Estelle Deprey Marise Dochy Douwe Geldof Nelis Haghedooren Winter Simoen Nelle Vangheluwe Tibo Lenoir Maud Vandeputte

1ste lj woensdag

Rachel Boussier Ode Bruneel Louise Debaillie Fran Denys Tuur Dewilde Eloise Knockaert Sien Leroy Juul Lievrouw Aske Reynders Yanara Stubbe Lisa Kaya An Verkindere

G-gym

Bram Dehondt Robbe Houwen Marjolein Kestelyn Marie Lou Verbeke Eline Persyn Quinten Scheldeman Marthe Sercu Merle Vanderbeke Iris Verghote Tine Brabant Jessie De Bosschere Ulricke Debruyne Marina Devos Delphine Verbeke

1ste kleuter A zat 10u

Ielke Bourgois Liza Clarebout Mane Delvaux Emma Dezeure Tove Noppe Elise Ollevier Lore Pauwels Julien Steen Luke Van Exem Amélie Verhaeghe Julia Willems Eva Dekervel Marina Devos Sita Goussey

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

1ste kleuter B zat 10u

Annette Decru Marie Dury Daan Fonteyne Emme Fonteyne Jade Fonteyne Lune Ketels Solène Pecqueux Gaëlle Rutgeerts Julie Theite Arthur Thoré Dominique Gilliaerd Noor Flamey Celine Verhee

2e kleuter A zat 10u

Marie Bossée Baue Clarebout Lexie Decaestecker Ashley Degandt Cliff Denut Nelle Durnez Thure Jörg Jinte Ketels Jene Onraet Elune Timperman Jael Tresy Merel Naeye Nele Vandermarliere

2e kleuter B zat 10u

Mauritz Carbon Lisa Depyper Lenna Fonteyne Ella Kestelyn Lauren Lefebvre Casey Lermyte Jerome Mahieu Mathis Ollevier Stien Vandamme Madelène Vanrenteghem Ilana Vermoere Camille Verstraete Ulricke Debruyne Jara Goeman

3e kleuter A zat 10u

Casper Cailliau Marie-Lou Decru Imke Dewachter Senne Knop Esmée Lacante Aileen Lahoutte Michelle Menu Orrin Noppe Kiriana Ostyn Chiel Steen Linde Thoré Sanne Van De Walle Lore Fiey Sarah Vandenweghe

3e kleuter B zat 10u o o o o o o o o o o o o o o

Nienke Bourgois June Delvaux Emma Deneckere Sienna Derycke Xander Descamps Amber Dezeure Anouk Dumelie Aurélie Hennebel Julia Kerckhof Emmy-Lou Nolf Laura Verhaeghe Laura Casier Elien Knockaert Hannelore Suffys

1ste lj A zat 10u o Ida Caron o Julie Clarebout o Kato Clarebout

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

Lotte Clarebout Elise Destickere Louise Dumelie June Fonteyne Marie Himpe Jens Ollevier Marte Vandaele Aurélie Wyffels Tibo Lenoir Mazarien Perneel

1ste lj B zat 10u

Rachel Boussier Eleonora De Smul Finn Denut Wanne Durnez Thyra Jörg Sien Leroy Eve Linseele Axelle Theite Lenn Timperman Laura Verfaillie Josefien Vermander Tine Brabant Zoë Coffyn

1ste kleuter A zat 11u15

Obe Debeuf Fries Descamps Xander Gauquie Noah Legein Ferre Norman Joelle Rommelaere Mia Syoen Martha Verdonck Noor Flamey Dominique Gilliaerd Merel Naeye

1ste kleuter B zat 11u15

Tiziano Callewaert Amadine De Jonghe Feline Dejonghe Julia Devos Chloé Legrand Giliyan Ossieur Juliette Rouseu Pepijn Vandenberghe Vic Vanderjeugt Jessie De Bosschere Eva Dekervel Sita Goussey

2e kleuter A zat 11u15

Manu Christiaen Margo Christiaen Emmée D’hooghe Morgane Ryckeghem Laura Casier Hannelore Suffys

2e kleuter B zat 11u15

Tiele Delombaerde Nio Gryson Hanne Gurdebeke Louis Hoorelbeke Lio Lowagie Lylia Meftah Aurora Notredame Eliana Notredame Vik Vandecandelaere Lisa Vandenameele Elien Knockaert Booike Remmery Celine Verhee

o Nicola Mulot o Alixe Rommelaere o Ireen Syoen o Ida Verdonck o Lore Fiey o Sarah Vandenweghe 3e kleuter B zat 11u15 o Amina Berten o Rosie Boone o Jitte Delombaerde o Julie Merlevede o Thore Pareyn o Victor Rouseu o Elise Vanacker o Lauren Vanderhaeghe o Zoë Coffyn o Babs Cornette o Pierre Lenoir 1ste lj A zat 11u15 o Enissa Berten o Loïc Geldof o Simon Hauspie o Fenna Lowagie o Eden Rousseeuw o Tess Vandaele o Camille Verdonck o Tine Brabant o Tibo Lenoir o Mazarien Perneel Demo o Emma D’hondt o Ines Garrein oo Demogroep Ouder-Kind o Janne Putman o Mieke Vanhoudt Bestuur Westhoek

Turncentrum o o o

Tine Sinaeve Dirk Naessens Els Vanhaute

o o o o o o o

Greg Sohier Tine Sinaeve Ellen Grillet Ludwig Lemahieu Jessie De Bosschere Sonja Demey Brent Louwije

Bestuur Turnkring Vlamertinge

Oudercomité Turnkring Vlamertinge o Vincent Demyttenaere o Leen Busschaert o Jessie De Bosschere o Annelies Deweerdt o Severien D’Haene o Petra Nevejans o Angie Poissonnier o Pedro Paelinck o Hermien Vandoorne o Philippe Verhaeghe Ploegstickers oo Conditiegym volwassen oo Toestelturnen volwassenen oo 50+ turnen

3e kleuter A zat 11u15

Gaelle Bostyn Louise Bruynsteen Nina Cafmeyer Liam Denuwelaere Renée Dupont

75


POPERINGE

Ieperseweg 10-12-14, 8970 Poperinge Tel: 057 33 46 34 --------------------------------------Openingsuren: Maandag 12.00 - 19.00 Dinsdag > Donderdag 08.00 - 19.00 Vrijdag 08.00 - 20.00 Zaterdag 08.00 - 19.00 Zon- en feestdagen 08.00 - 12.00

Turnkring Vlamertinge / Westhoek Turncentrum  

Turnkring Vlamertinge / Westhoek Turncentrum Verzamelalbum

Turnkring Vlamertinge / Westhoek Turncentrum  

Turnkring Vlamertinge / Westhoek Turncentrum Verzamelalbum

Advertisement