Page 1

Az E-misszió Egyesület célja 1., Az E-misszió Egyesület célja, hogy létrejöjjön egy fenntartható természeti és épített környezet, benne a helyi természeti, kulturális és gazdasági - erőforrásokra támaszkodó környezettudatos társadalom. 2., Az E-misszió Egyesület célját kormányzattól, pártoktól, gazdasági szférától független, non-profit, erőszakmentes, demokratikus, emberközpontú, minden korosztály számára szerveződő társadalmi szervezeten keresztül valósítja meg. Társadalmi szervezet jellegéből adódóan minden tevékenységét a lehető legtöbb önkéntes, aktivista bevonásával végzi. 3., A fenti célt a következő eszközök segítségével kívánja elérni: oktatás, nevelés, szemléletformálás, ismeretterjesztés, tájékoztatás; a természeti és épített környezet állapotának javítására irányuló gyakorlati tevékenységek; érdekérvényesítés, erőszakmentes direkt akciók. 4., Az E-misszió Egyesület tevékenységi körei: természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem, nevelés, oktatás, sport képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kutatás, tudományos tevékenység, kulturális örökség megóvása, fogyasztóvédelem, lapkiadás, munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és kapcsolódó szolgáltatások, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenységek. Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szabolcs u. 6. Levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Malom u. 18/a. Tel/Fax: 42/423-818 - 42/504-403 - +36 30/588-0575 Központi e-mail cím: emisszio@e-misszio.hu Honlapcím: www.e-misszio.hu Bejegyzési szám: Pk.60.319/1989 Adószám: 19214555-2-15 Bankszámlaszám: Szabolcs Takarékszövetkezet 68800109-11076302


AKCIÓBAN A SÓSTÓI-ERDŐÉRT Nyíregyháza Natura 2000 oltalom alatt álló parkerdejében tovább folytak 2009 óta rendszeres közösségi természetvédelmi tevékenységeink, amiben egyre nagyobb szerepet játszik önkénteseink önálló, értékteremtő, kreatív hozzáállása. Az erdővel kapcsolatos tevékenységeket 2013-ban többnyire adományokból folytattuk, az év első részében egyes programok a biodiverzitás-védelmi svájci-magyar projekt támogatásával valósultak meg (ennek részleteit ld. a megfelelő fejezetben). Az év során ismét tucatnyi önkéntes erdőpásztor járta önállóan minden hónapban az erdő különböző részeit, temérdek szemetet és értékes adatot gyűjtve eközben. Másrészt havi rendszerességgel szerveztünk akciókat minden érdeklődő önkéntes számára, akik szerettek volna tenni valamit az erdőért. Folyamatos szemétszedésünknek köszönhetően újabb erdőrészletekből távolítottunk el évek, évtizedek óta gyűlő hulladékhalmokat. 2013-ban 36 és fél zsák hulladéktól szabadítottuk meg az erdőt (önkéntes mozgalmunk indulása óta immár 250 zsák fölött járunk). Az Erdei Tornapályán álló óriás-madáretetőnkön több mint egy mázsa eleséggel segítettük a téli napok didergő kismadarait. 50 darabból álló, rendszeresen karbantartott és ellenőrzött mesterséges fészekodú-telepünkön 2013-ban is több tucat fészekalj széncinke, kékcinke, csuszka, seregély, mogyorós pele nevelődött fel, és denevérek tömegei húzták meg magukat. Az erdő élővilágának ismerete újabb védett fajok (kis tavasziaraszoló, kis hőscincér) felfedezésével bővült. Közösségi akcióink keretében a fentieken túl újabb fészekodúkat barkácsoltunk, feltérképeztük az erdő ragadozómadár-fészkeit, a költő macskabagoly párokat, védett növények állományát mértük fel, erdei vadgyümölcsöket gyűjtöttünk, és az ezekből önkénteseink által főzött finomságokból (lekvár, szörp) kóstolót tartottunk, végül decemberben téli madáreleséget készítettünk. Hosszú távra szóló kezdeményezésünk volt 2013-ban 9 darab rögzített fotózási pont kihelyezése az erdő különböző részein. Ezekről az előre beállított „szabadtéri fotóállványokról” bármely erdőjáró azonos szögben készíthet fotót az erdő adott részeiről amelyet egyesületünknek elküldve folamatosan tudjuk dokumetálni az erdő képének változását. Az év során összesen 247 fényképet kaptunk 25 erdőjárótól, ami jelzi a kezdeményezés létjogosultságát. Reméljük a még hosszú éveken keresztül beérkező fotóanyag segítségével - az esztétikai élményen túl az erdészeti/természetvédelmi kezeléshez használható ismeretekhez is jutunk a folyamatos megfigyeléssel.


Az erdőt bemutató www.sostoierdo.hu honlapunk és az ahhoz kapcsolódó közösségi oldal is egyre növekvő népszerűségnek (napi 300 fölötti átlagos honlapletöltés, 575 kedvelő) örvendett az év során. A honlap anyagát önkénteseink rendkívül aktív közreműködésével további színvonalasd szakmai- és fotóanyaggal bővítettük. Sóstóierdő programunk természetesen tovább folytatódik. Dr. Szigetvári Csaba szcsaba@e-misszio.hu www.sostoierdo.hu

NATURA 2000 TERÜLETEK FENNTARTÁSI TERVEINEK KÉSZÍTÉSE ÉS KOMMUNIKÁCIÓJA Az Európai Unió természetvédelmi hálózata, a Natura 2000 rendszer hazánk területének mintegy 21%-át érinti: ilyen nagyságban lettek kijelölve területek a közösségi jelentőségű természetes vagy természetközeli élőhelyek és vadon élő állat- és növényfajok védelmére. Ahhoz, hogy a védelem eredményes lehessen, szükséges minden egyes Natura 2000 területre meghatározni azokat a tevékenységeket, gazdálkodási formákat, fajvédelmi vagy élőhelyhelyreállítási intézkedéseket, amelyek az ott kijelölt fajok és élőhelyek megőrzését szolgálják. Ezért hazánk minden egyes Natura 2000 hálózat által érintett területére vonatkozóan jogszabályok által meghatározott módon fenntartási tervnek kell készülnie, amely részletes természetvédelmi kutatáson, és a helyben gazdálkodókkal, illetve érintett hatósági és egyéb szervekkel való egyeztetés alapján rögzíti a természetvédelmi célok elérését szolgáló eszközöket, javaslatokat, kívánatos korlátozásokat és előírásokat.


A Vidékfejlesztési Minisztérium 43/2012-es rendeletében hazánk 250 Natura 2000 hálózatba tartozó területén irányozta elő fenntartási tervek elkészítését 2015 január végéig. Egyesületünk a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság alvállalkozójaként 42, Szabolcs-Szatmár-Bereg illetve HajdúBihar megyében található Natura 2000 terület fenntartási tervének elkészítésében vesz részt. Ezek közül 26 területen (6133 hektáron) a fenntartási tervet megalapozó kutatásokat, a terv szakmai összeállítását, valamint kommunikációját is munkatársaink végzik, a fennmaradó 18 területen pedig csak a kommunikációs feladatokat. 2013-ban az összes érintett Natura 2000 területen megindultak a megalapozó kutatások -(élőhelytérképezés, jelölő növény- és állatfajok és további természeti értékek felmérése) és az előkészítő munkálatok (szakirodalom, térképek, háttérdokumentumok beszerzése). A terepi munkálatokban és a feldolgozásban a szakértők mellett számos önkéntesünk is segített. Kész fenntartási tervet - a megfelelő kommunikációs folyamattal párhuzamosan - összesen 6 területre (1040 hektár) állítottunk össze 2013-ban, melyek elfogadása jelenleg folyamatban van az illetékes minisztériumban. A további tervek elkészítése és kommunikációja 2014ben zajlik le. A fenntartási terv készítés kommunikációja a tervek tartalmáról és a véleményezés lehetőségére való figyelemfelhívásról szólt, falufórum, terepbejárás, plakát, kifüggesztés, levélben történő értesítés, honlapos ismertető és sajtómegjelenés felhasználásával. A társadalmi egyeztetés elején az érintettek jelentős körét postai úton értesítettük a véleményezés lehetőségéről, valamint plakátokat helyeztünk ki az érintett településeken. A terveket letölthetővé tettük az E-misszió Egyesület honlapján, valamint cikk jelent meg a Nyírséghír térségi hírportálon. Falufórumot és terepbejárást tartottunk mindegyik terület esetében, hogy az érintettekkel személyes találkozás keretében ismertessük meg a fenntartási terv tartalmát, valamint a véleményezés lehetőségét. A tervek minden érintett önkormányzaton kifüggesztésre kerültek, így is megadva a lehetőséget a véleményezésre. A beérkezett véleményeket és észrevételeket egy táblázatban összefoglaltuk, amit elküldtünk a tervkészítőnek, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságnak, valamint a területileg illetékes természetvédelmi őrnek, akik mérlegelve azok tartalmát - figyelembe vették őket a tervkészítés folyamatában.


BIODIVERZITÁS-VÉDELMI SVÁJCI-MAGYAR PROJEKT A Magyar Természetvédők Szövetsége és svájci partnere, a több mint száz éves múltra visszatekintő Pro Natura szervezet 2012-13-ban közös projektet folytatott a biológiai sokféleség védelmével kapcsolatban. A tevékenységekben több vidéki környezetvédő szervezet, így Egyesületünk is részt vesz. A projekt célja, hogy a társadalom és a döntéshozók szélesebb köre megértse: a biológiai sokféleség és az ökoszisztéma szolgáltatások megőrzése napjaink egyik legfontosabb gazdasági érdeke, enélkül a társadalmigazdasági egyenlőtlenségek csökkentése nem lehetséges. Egyesületünk munkatársai a projekt keretében több képzésen és 2012-ben Svájci tanulmányúton vettek rész, melyek tapasztalatainak alapján 2013 első felében helyi kampányt szerveztünk Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Ennek keretében öt önkéntes természetvédelmi akciót és a két környék biológiai sokféleségét bemutató kirándulást szerveztünk a Sóstói-erdőben illetve a Szatmár-Beregi tájvédelmi körzetben. A kampány központi eseménye 2013 május 8-án volt Nyíregyházán. Ezen a napon mutattuk be a projekt keretében készült biodiverzitási tematikájú kisfilmet, valamint a kiállítást, illetve rendeztünk fórumot a biológiai sokféleségről. Az eseményen együttműködő partnerünk volt a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola és a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság; akik saját, a témához illeszkedő anyagaikkal gazdagították a kiállítást, illetve a fórumon is előadóként képviseltették magukat.

HULLADÉK-FELSZÁMOLÁS VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEKEN Az E-misszió Természet-és Környezetvédelmi Egyesület a Vidékfejlesztési Minisztérium a védett természeti területeken, barlangokban és azok felszíni védőövezetében elhagyott hulladék felszámolása célú program keretében kötött, „A Turisztikailag frekventált védett természeti területek hulladékmentesítése Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében” című, K-36-1000011N azonosító számú projektje keretében elvégzett tevékenységei. Hulladékfelszámolás a Cégénydányádi Kastélyparkban: A hulladékfelszámolásra 2012. május 10-én került sor. A hulladék összetételére nézve vegyes, főleg kommunális hulladék és lom, valamint építési törmelék és zöldhulladékot is tartalmazott. Mennyisége körülbelül 150 köbméter volt. A felszámolást és szállítást gépi erővel végeztettük. A hulladékot a Nagyecsedi Hulladéklerakóba szállították. Ezen a napon került kihelyezésre a Kastélypark területén egy szemléletformáló információs tábla a hulladékmegelőzéssel kapcsolatban, és 3 db kisméretű hulladéktároló. A munkafolyamatokat a Hortobágyi Nemzeti Park munkatársának jelenlétében és felügyelete alatt végeztük. Tevékenységünkkel kapcsolatban a megyei sajtót is tájékoztattuk. A cégénydányádi


általános iskolában interaktív előadást tartottunk, a hulladékprobléma- és megelőzés témakörében. Eredmények: kb. 150 köbméter illegálisan lerakott vegyes hulladék felszámolása 3 db kültéri, fedeles, tájbaillő, fa hulladéktároló kihelyezése 1 db hulladékmegelőzéssel kapcsolatos információs tábla kihelyezése 1 db iskolai előadás Cégénydányádon 21 gyerek részvételével Hulladékfelszámolás: Barabás, Kaszonyi-hegy: A hulladék felszámolására 2012. október 30-án került sor. A hulladék főleg a lakosság által korábban otthagyott vegyes hulladék, limlomból állt. A felszámolás kézi erővel történt 40 önkéntes segítségével. A felszámolás előtt a sűrű bozótos gyérítését is elvégeztük gépi és kézi eszközökkel annak érdekében, hogy a szemetet össze lehessen szedni. A zsákokba szedett kb. 6 köbméter hulladékot engedéllyel rendelkező hulladéklerakóba szállítattuk. A munkafolyamatokat a Hortobágyi Nemzeti Park munkatársának jelenlétében és felügyelete alatt végeztük. Tevékenységünkkel kapcsolatban a megyei sajtót is tájékoztattuk. A megtiszított természetvédelmi területen szemléletformáló terepgyakorlatot szerveztünk, egy iskoláscsoport részére, 28 fő részvételével. Eredmények: kb. 6 köbméter illegálisan lerakott vegyes hulladék felszámolása 1 db szemléletformáló terepgyakorlat Hulladékfelszámolás: Nyíregyháza, Oláh rét A hulladék felszámolására két részletben került sor 2013. március 9-én és 2013. július 26-án. Március 9.-én kézi és gépi felszámolás történt. Július 26án csak gépi felszámolás zajlott. A hulladék típusa vegyes, lakosság által kihelyezett limlom, amit egyes helyeken már a növényzet is erősen benőtt. A kézi erejű felszámolást 8-10 önkéntes végezte zsákokba gyűjtve a szemetet. A gépi erejű felszámolást markológép végezte. Az összegyűjtött kb. 27 köbméter hulladékot engedéllyel rendelkező hulladéklerakóba szállítattuk. A helyszínen kihelyezésre került egy szemléletformáló információs tábla a hulladékmegelőzéssel kapcsolatban. A hulladékelhagyó magatartás visszaszorítása érdekében az üdülőövezetben szemléletformáló kiadványokat juttattunk el az ingatlantulajdonosokhoz önkénteseink segítségével. A munkafolyamatokat a Hortobágyi Nemzeti Park munkatársának jelenlétében és felügyelete alatt végeztük. Tevékenységünkkel kapcsolatban a megyei sajtót is tájékoztattuk. A megtiszított természetvédelmi területre szemléletformáló terepgyakorlatokat szerveztünk, összesen 3 alkalommal 3 különböző iskoláscsoport részére, átlagosan 30 fő részvételével. Eredmények: kb. 27 köbméter illegálisan lerakott vegyes hulladék felszámolása 1 db hulladékmegelőzéssel kapcsolatos információs tábla kihelyezése 3 db szemléletformáló terepgyakorlat


HULLADÉKCSÖKKENTÉS KOMPOSZTÁLÁSSAL HUSKROUA/1001/175 2013 szeptemberében zárult hivatalosan az a 18 hónapos programunk, melyet „Hulladékcsökkentés komposztálással - a komposztálás népszerűsítése Kárpátalján és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében” címen indítottunk 2012 tavaszán a beregszászi Gordiusz Magyar Diákszövetséggel közösen. A projekt tevékenységei a Magyarország- Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében az Európai Unió támogatásával valósultak meg. Programunk azon a rossz gyakorlaton kívánt változtatni, hogy ahol még lehetőség is van rá, ott sem hasznosítják helyben az úgynevezett zöld javakat. A háztartásokban keletkező szerves hulladékok jelentős része vagy a kommunális hulladék között végzi és lerakókra kerül, vagy égetéssel, füstöléssel próbálnak megszabadulni tőle. Ezen anyagok egyszerű megoldással, komposztálással, újrahasznosíthatóvá válnak, pótolhatjuk vele termőföldjeink tápanyagait, javítva annak termőképességét. Ezt az üzenetet igyekeztünk átadni mindazok részére, akik valamit gyakorlatban szeretnének tenni a környezetükért. A projekt keretében azonos tevékenységeket végeztünk Kárpátalja és Magyarország határ menti megyéiben. Az elkészült több ezer szemléletformáló kiadványt iskolai és önkormányzati előadások, illetve fesztiválok alkalmával terjesztettük, illetve lakossági tanácsadó irodánkban. A két országban felkeresett 100-100 iskola és 30-30 önkormányzat, illetve azok intézményei területén a gyakorlati népszerűsítés jegyében komposztáló kereteket állítottunk fel a helyiekkel közösen, s praktikus tanácsokkal segítettük őket. A másfél év alatt 8 fesztiválon jelentünk meg a komposztálás mikéntjét bemutató anyagainkkal, szemléletformáló játékokkal. Az érdeklődők találkozhattak velünk a Határmenti Világzenei Fesztiválon Panyolán, a demecseri Káposztás Napokon, a Zoárd Napi Sokadalomban Vásárosnaményban, a nyírbátori Szárnyas Sárkány Fesztiválon, illetve Kárpátalján Visken, Beregdédán és Mezőgecsén is. A projekt folyamán rendszeresen konzultáltunk a partnerszervezet tagjaival, a tevékenységeket a támogatási program szellemiségének részét képezve, együttműködésben valósítottuk meg. Valóban azt mondhatjuk, hogy ez így volt: Partnerség határok nélkül!


KÖRNYEZETI TANÁCSADÓ IRODA MpKÖDTETÉSE, SZEMLÉLETFORMÁLÓ AKCIÓK LEBONYOLÍTÁSA Környezeti Tanácsadó Iroda mqködtetése Az iroda tevékenységének fQcélja a környezetvédelem iránti figyelemfelkeltés, a védelem gyakorlati lehetQségeinek terjesztése, valamint a fogyasztási szokások megváltoztatása a környezet- és természetvédelem érdekében. További célunk a lakosság, a vállalkozások és az önkormányzatok környezetvédelmi, energiahatékonysági tevékenységeinek, törekvéseinek támogatása, az aktív tanácsadás és igénykeltés. Tevékenységünk célcsoportja, a lakosság minden korosztálya, önkormányzatok, oktatási intézmények, civil szervezetek, vállalkozások. Az eredmények nyomon követésének módszere az adatfeldolgozás, adminisztráció hívásstatisztika segítségével; megkeresQkszáma, visszajelzések minQsége. A hívásstatisztika a KÖTHÁLÓ - www.kothalo.hu - kategóriái alapján készült.

2013 év rendezvényei: ! 2013. Február 22 - 24. - Kocsonyafesztivál Zöld-sátor (Miskolc) ! 2013. február 02. - Vizes élQhelyek világnapja ! 2013. február 04. - MezQgazdálkodási gyakorlat a magyar iskolai oktatásban - konferencia (Budapest) ! 2013. március 07. - Fórum a génmódosításról (Újfehértó) ! 2013. március 21. - 24. - Zöldszervezetek Országos Találkozója 2013 (GödöllQ) ! 2013. március 28. - Fórum a földtörvény tervezetérQl (Rakamaz) ! 2013. április 4. - Környezetvédelmi nap a víztakarékosságról (Csenger)


2013. április 22. - Föld Napja - 2013 2013. május 5-12. - Napos Napok kampány 2013. május 26. - Gyermeknap - Nyíregyháza, Városliget 2013. június 25 - 30. - Hegyalja Fesztivál 2013 (Tokaj Rakamaz) - Nulla Hulladék Turné 2013. július 12 - 14. - XXI. Szárnyas Sárkány Hete (Nyírbátor) - Nulla Hulladék Turné 2013. augusztus 02 - 03. - Határmenti Világzenei Fesztivál - Panyola - Nulla Hulladék Turné 2013. augusztus 16 - 17. - III. Sóstói Serfesztivál 2013. augusztus 20. - KENYÉRÜNNEP (Sóstó) 2013. augusztus 23. - Alkossunk Várost 2013. augusztus 31. - Ökocsoda 2013. szeptember 20-22. - Critical Mass, Kerékpáros hétvége 2013. szeptember 20. - Almanapok - környezetvédelmi akciónap (Csenger) 2013. szeptember 20. - Európai Együttműködési Nap 2013 2013. szeptember 28. - Magyarország szeretlek! Nagykálló 2013. november 12 - 17. - Szelkó-tavi madárgyűrűzés

NAPOS NAPOK A European Solar Days a napenergia hasznosítást és az elektromos energia környezettudatos hasznosítását bemutató felvilágosító kampány, mely 2002-ben indult el Ausztriából a „Tag der Sonne” rendezvénnyel. 2010-ben a Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózata (Kötháló) is csatlakozott a kampányhoz egy három éves projekt keretében. A Kötháló „NAPOS napok” projektjében arra vállalkozott, hogy ösztönözze és segítse a napenergiát népszerűsítő rendezvények szervezését. Célunk, hogy az elkövetkező három év során számos akcióra, előadásra, média megjelenésre kerüljön sor, így buzdítva egyre több embert a napenergia, mint kimeríthetetlen energiaforrás használatára. Emellett reméljük, hogy programunk hozzájárul a társadalmi környezettudatosság növeléséhez. http://naposnapok.hu/

NULLA HULLADÉK TURNÉ A Humusz Szövetség és tagszervezetei 2013 nyarán indították el az év végéig tartó országos Nulla Hulladék Turnét. A Humusz Szövetség országos kampányának fő célja a lakosság szemléletformálása olyan tanácsokkal, mindennapi tippekkel, amelyek a hulladék keletkezésének megelőzését, más megközelítésben az átgondolt fogyasztást és a hulladékszegény életmód terjedését segítik.


A nulla hulladék célkitűzés nem technológiai megoldás vagy szolgáltatás, inkább egy újszerű gondolkodásmód és életstílus. A megelőzés jegyében a fogyasztást és a termelést kell hulladékszegénnyé tenni. Ezt kiegészítő más hulladékcsökkentő módokat is népszerűsítettünk programunkban, így a komposztálást, az újrahasználatot és az újrahasznosítást. Az összetett megközelítés mutatja, hogy nem csak a hulladékgazdálkodók feladatáról van szó. A közös gondolkodásba a társadalom számos csoportját be kell, be lehet vonni. A gondolatokat sem szűkíthetjük le csak a hulladékkezelési módokra, helyette, mellette önismeretre, folyamatos kreatív tanulásra, közösségépítésre, együttműködésre, önellátásra, helyi önrendelkezésre, rugalmas struktúrák kialakítására kell törekednünk. www.humusz.hu/nullahulladekturne

SZELKÓ-TAVI MADÁRGYŰRŰZÉS 2013 novemberében, ismét gyűrűztünk a Szelkó-tó partján. A rovarevő madarak már elvonultak, a téli vendégek még nem érkeztek meg nagyobb számban, így sajnos csak a tavalyi példányszám töredékét jelöltük meg. 13 fajhoz tartozó 78 egyedet gyűrűztünk. Érdekesebb adatok: 2 évvel ezelőtt gyűrűzött ökörszemet és szajkót fogtunk meg újra, illetve olyan vörösbegyet, melyre napra pontosan egy évvel azelőtt került gyűrű. A tavalyi fogásból kézre került még 5 feketerigó is. Ezek az adatok is bizonyítják, hogy rendszeresen ugyanazok a madarak választják telelőhelynek ezt az ezüstfűzzel, náddal szegélyezett tószakaszt. Téli vendégeink a fogáslistán 1 tüzesfejű és 3 sárgafejű királykával, 1 fenyőrigóval és 4 süvöltővel képviseltették magukat. A 2012-es év 20 süvöltőjéhez mérve ez nagyon kevés, de végül a szombati (nov. 16-a) nyílt napon megfogott 2 zsezse mindenért kárpótolt minket. Nagyon ritkán kerül hálóba ez a madár, hiszen tőlünk északra fekvő nyír- és fenyőerdőkben költ, s csak néhány téli hónapra látogat meg minket kis számban. Ráadásul ezek a barna alfajhoz tartoztak, pár éve néhány országban ez a madár már külön fajként szerepel - mint barna zsezse (Carduelis cabaret) s mint ilyen, sokkal ritkább a közönséges zsezsénél. Alig tízszer látták Magyarországon. Öröm, hogy éppen a nyílt napon fogtuk, amikor csaknem 30 látogatónk volt, s majdnem mindenki látta - fotózta is. Említést érdemel még, hogy gyakorta nagy lilik csapatok húztak a tó fölött, több nap is láttunk két réti sast halászni, illetve a fekete harkály is meg-megkörnyékezte a hálónkat, de sajnos elkapni nem sikerült. Jövőre újra próbálkozunk! Köszönet illeti a kitartó, gyűrűzőket és segítőket: Petrilláné Bartha Enikő, Széles Eszter, Nagy Tibor, Gilányi Gábor


Tanácsadói tevékenységünket, rendezvényeinket támogatta: Zöld Forrás - Hulladék Munka Szövetség - Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózata Csenger Város Kézilabda Club - Nyíregyháza MJV Önkormányzata - Nagykálló Város Önkormányzata... Köszönjük! Ezúton is köszönet az 1%-ból származó támogatásokat, melyek nélkül rendezvényeink egy része nem valósult volna meg. Köszönet a sok-sok önkéntesnek a rendezvényeken nyújtott önzetlen segítségért!

A 20 ÉVES SÜVÖLTŐ KÖRNYEZETVÉDELMI FOLYÓIRAT MEGJELENTETÉSE A Süvöltő folyóirat a térség egyetlen kizárólag természet- és környezetvédelemmel foglalkozó információs lapja. A Süvöltő folyóirat átfogó és több szemszögből megvilágított témaköröket dolgoz fel, illetve mutat be, elősegítve a lakosság eligazodását a természet- és környezetvédelem, ökológiai fogyasztóvédelem területén. A lapban közölt írások nemcsak gyakorlati tanácsokkal szolgálnak a környezettudatos magatartás betartásához, hanem rávilágítanak számos összefüggésre a hétköznapi élet és a körülöttünk létező élővilág állapota között. Az összefüggések felismerése, pedig elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy az ember tudatosan figyeljen a hétköznapok során a környezet állapotát javító vagy romboló tevékenységeire, és a helyes utat választhassa. 2013-ban sikerült folytatni azt az immár 20 éve működő programot, melyet Szemléletformáló Programunk koordinál. A programba 15 önkéntest tudtunk foglalkoztatni. Az újságot 500 példányban 2 havonta jelenttettük meg. www.e-misszio.hu/kiadvanyok

Süvöltő újságunkat támogatta a Nemzeti Kulturális Alap

Külön köszönet a nagylelkű adományozóknak, az előfizetőknek, a tagoknak és azoknak, akik adójuk 1%át az Egyesület céljaira adták!!!


KÖRNYEZETI NEVELÉS Egyesületünk életében megalakulásunk óta - kiemelt helyen szerepel a környezeti nevelés, melynek elsődleges feladata a gyerekek és fiatalok környezettudatos szemléletének formálása. Tevékenységeinket és programjainkat úgy alakítjuk ki és valósítjuk meg, hogy a fiataloktól az idősebb korosztályig mindenki találjon érdeklődésének megfelelőt. Programjaink célja a környezettudatos magatartás, valamint a környezetért felelős életvitel kialakítása, a természeti- és társadalmi környezetet tisztelő szokás- és ismeretrendszer erkölcsi-, értelmi-, érzelmi- és esztétikai megalapozása. Környezetnevelési programjaink a Szatmár-Beregben Egyesületünk környezeti nevelési tevékenysége hosszú múltra tekint vissza. 1996-óta folytatunk környezeti nevelési tevékenységet a Szatmár-Beregben található Márokpapi községben. A falu szélén található Csiperke Erdei Iskolánk számos erdei iskolás programnak, nyári tábornak és szakmai osztálykirándulásnak szolgál helyszínéül. Erdei Iskolánk az elmúlt években folyamatos átalakuláson ment keresztül, melynek köszönhetően bővült és megújult meglévő épületegyüttesünk, tovább gyarapodott az oktatást segítő eszközök száma - többek között szakkönyvek, mikroszkópok és kerékpárok kerültek erdei iskolánkba - és számos környezetbarát berendezéssel bővültünk. Az infrastruktúra fejlődése mellett a programok is színesebbekké, szakmailag megalapozottakká váltak, amelynek köszönhetően tovább bővült a szolgáltatásainkat igénybevevők köre.

Erdei iskola Erdei Iskola programunk öt napja során legfőbb célunk, hogy a résztvevők megismerkedjenek a Beregi-sík érintetlen természeti- és kulturális kincseivel, közelebb hozzuk a gyerekeket a természethez és annak szeretetéhez, megismerkedjenek az őket körülvevő világgal és annak szépségeivel, valamint tudatosítsuk bennük, hogy ők is felelősek a természetben zajló folyamatokért. Szemléletformálásunkkal igyekszünk elősegíteni a környezettudatos gondolkodásmód kialakulását és elmélyítését. A programok során kiemelt fontosságúnak tartjuk a játszva tanulást, melynek megfelelően a foglalkozásokat számos ökológiai játékkal színesítjük. Programjaink nagy része a természetben zajlik, ahol a természetjárás, tanösvény túra, éjszakai túrák, csillagászat, diavetítések, valamint gyakorlati foglakozások (madárgyűrűzés, mikroszkópos foglakozás, víz- és talajvizsgálat) alkalmával, ökológiai játékok és drámapedagógiai módszerek segítségével ismerkedhetnek a tanulók a Beregi-sík állat-, növény- és gombavilágával, a mindennapi környezetvédelmi problémákkal lokális és globális szinten, a fenntartható fejlődés gondolataival, valamint a tájegység kultúrtörténeti nevezetességeivel. A szakmai programok sok esetben kiegészülnek kézműves foglalkozásokkal és játékos sorversenyekkel.


A tanév során Szabolcs-Szatmár-Bereg megye (Berkesz, Rozsrétszőlő, Nyírmeggyes) és Hajdú-Bihar megye (Hajdúnánás) általános iskoláiból érkeztek erdei iskolás csoportjaink. A Márokpapin folyó erdei iskolás programjainkon a 2013-as évben több mint 100 gyerek vett részt.

Szakmai osztálykirándulások Néhány éve hívtuk életre szakmai osztálykirándulás programunkat, melynek célja, hogy az iskolai kirándulások alkalmával a gyerekek tartalmas kikapcsolódásban részesüljenek. Az elmúlt évekhez hasonlóan a 2013-as évben is a legnépszerűbb programjaink között szerepelt a 2-3 napos szakmai osztálykirándulás, ahol az ellátás mellett természetismereti programokon is részt vettek a hozzánk érkező csoportok. A 2013-as évben a szakmai osztálykirándulás programunkat 200 gyerek és pedagógus látogatta, ahol is a programok között szerepelt a virágnéző tanösvény túra a kerékpáros és lovaskocsis kirándulás a csillagászat, valamint a mikroszkópos vizsgálat is. A tavasz folyamán Tuzsér, Nyíregyháza, Mátészalka, Hajdúdorog és Debrecen városából fogadtuk az alsós és felsős évfolyam több osztályát. Hogy segítsük a pedagógusok munkáját, különböző programcsomagokat állítottunk össze, melyek erdei iskolánk honlapján (http://csiperkeerdeiiskola.hu) megtekinthetőek.

Tábor A 2013-as évben is szeretettel láttuk a természet iránt érdeklődő fiatalokat, akik tartalmasan kívánták eltölteni a szünidő egy kis szeletét. A természetbarát általános- és középiskolás diákokat természetjáró- és kalandtáborainkba fogadtuk, ahol az egy hetes turnusok során megismertettük a résztvevőket a Szatmár-Bereg növény-, állat- és gombavilágával, a Beregi-sík kultúrtörténeti nevezetességeivel, valamint lehetőségük nyílt a környezettudatos életvitel megtapasztalására is. A programok megvalósítása során előtérbe helyeztük a játszva tanulás módszerét, mely során figyelembe vettük a gyerekek életkori sajátságait is. Elsődleges célunk a gyerekek tudásbővítése mellett, hogy számos élménnyel gazdagodjanak. Ennek megfelelően a programok között szerepelt tanösvény túra, nyomolvasás, éjszakai túra, csillagászat, gyógynövény- és gombaismeret, mikroszkópos foglalkozás, íjászat, számháború, számos sport és ügyességi játék, valamint kézműves foglalkozás. A táborainkba érkező kisdiákokat megismertettük a környezetbarát életmód lehetőségeivel, a szelektív hulladékgyűjtés, a komposztálás, a víztakarékosság, valamint a megújuló energiaforrások alkalmazásának lehetőségével is. Nyári táborainkon több mint 60 gyerek vett részt, akik az ország számos pontjáról érkeztek hozzánk.


Terepi szakvezetés a Szatmár-Beregben A szabadidő aktív eltöltése céljából egyre több család és baráti társaság látogat el a Szatmár-Beregbe, legyen szó ünnepnapról, munkaszüneti napról, vagy egy szimpla hétvégéről. Évek óta sikeresen működő programunk célja, hogy a diákok mellett családoknak, kisebb baráti társaságoknak is lehetősége nyíljon a szervezett keretek között zajló természetjáró programokon való részvételre. Az elmúlt évekhez hasonlóan a 2013-as évben ismét megszervezésre került - tavaszváró kirándulássorozatunk keretein belül - a Kárpáti sáfrány és a Kockás liliom túra. A kirándulásokra egyénileg és szervezett busszal érkeztek a túrázni vágyó természetbarátok. Kárpáti sáfrány túránkon közel 60 fő vett részt, egy hónappal később szervezett Kockás liliom túránkon pedig több mint 70 résztvevő képviseltette magát. A túra jó időzítésének köszönhetően a sáfrányok és liliomok teljes színpompájukban várták a természetkedvelők kis csoportját.

Csiperke Tanösvény Csiperke Tanösvényünk - melyet a Csoportos Csiperkéről neveztünk el - 2007 tavaszán került átadásra. Az elmúlt évek során tanösvény útvonalunk egyre ismertebbé vált. Így a 2013-as évben a szervezett csoportok mellett, egyéni látogatók is egyre gyakrabban járták végig a közel 5 km-es, ismertetőtáblákkal szegélyezett körutat. Hogy ne csak az emlékekben éljen ez a rövid séta, tanösvény vezető füzettel egészítettük ki az ismertetőtáblák tartalmát. Ezen segédlet erdei iskolánkban - mely egyben tanösvényünk kiindulási pontja is - beszerezhető. A diákok és természetjáró vendégeink mellett mi a környezeti nevelési program munkatársai is szívesen vagyunk a természetben, így nagy örömünkre szolgált, hogy a teljes vegetációs időt átívelő terepi környezeti nevelést folytathattunk. Márokpapi házunk a kárpáti sáfrány virágzásától, a tárnicsok és kikericsek őszbúcsúztatója mellett már télen is fogadta vendégeit.

EGYÉB KÖRNYEZETNEVELÉSI PROGRAMOK Vetélkedők 2013-ban XI.-ik alkalommal került megszervezésre „Zöld Szemfüles” Természetismereti Vetélkedőnk, melynek fő célja, hogy a gyerekekben kialakítsuk a környezet- és természetbarát szemléletet, megismertessük és megláttassuk velük a természetben lévő összefüggéseket. Országos vetélkedőnkre 292 csapat regisztrált, akik a feladatokat a www.csiperkeerdeiiskola.hu oldalon keresztül érhették el. A háromfordulós vetélkedő során a feladatlapokat úgy állítottuk össze, hogy a gyerekek szélesebb körben megismerkedjenek hazánk állat- és növényvilágával, az aktuális természet- és környezetvédelmi problémákkal, valamint azok megoldási lehetőségeivel. A három forduló végeztével a


pontszámok összesítését követően a legjobb eredményt elért 5 csapat juthatott a döntőbe, melyet Márokpapin, Csiperke Erdei Iskolánkban tartottunk. A 3 napos döntő alkalmával a csapatoknak az elméleti tudásuk mellett gyakorlati tudásukról is számot kellett adni. Így az elméleti feladatok mellett terepi kutatásban, növényhatározásban, térképolvasásában is bizonyítania kellett a döntős csapatoknak. A döntő menetét úgy állítottuk össze, hogy az érdekes és izgalmas feladatok megoldása mellett, lehetőséget kapjanak a gyerekek arra is, hogy egy-egy kirándulás alkalmával megismerkedjenek a Szatmár-Bereg élővilágával, valamint kulturális- és gasztronómiai nevezetességeivel. A XI. Zöld Szemfüles Vetélkedő első három helyezett csapata: I. Tavaszi héricsek - Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Bag II. Citromlepke - Festetics Pál Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Böhönye III. Tigrisek - Arany János Általános Iskola Ináncs 2013-ban a SZATMÁRIKUM HÁZAI Közhasznú, Értékmegőrző és Fejlesztő Egyesület, Kolcs Község Önkormányzatával partnerségben az „ECO METHODS” elnevezésű projekt keretein belül internetes vetélkedőt hirdetett. A vetélkedőt Magyarországon Egyesületünk, míg Romániába az Erdélyi Kárpát Egyesület Szatmárnémeti bonyolította le. A megmérettetésen olyan 5-8. osztályos tanulók vettek részt, akik Magyarországon Szabolcs-Szatmár Bereg megye, Romániában Szatmár megye általános iskoláinak tanulói. A versenyre 5 fős iskolai csapatok, baráti társaságok nevezhettek, iskolánként akár több csapattal és vegyes korosztállyal is. A vetélkedő három levelezős fordulóból és egy 6 napos döntőből állt. A vetélkedőre 42 romániai és 37 magyarországi csapat jelentkezett. Az interneten elérhető feladatokat, valamint a döntő feladatait úgy állítottuk össze, hogy a gyerekek a feladatokon keresztül megismerkedjenek a két résztvevő megye természeti értékeivel, a legfőbb környezetvédelmi problémákkal és azok megoldási lehetőségeivel. A versenyző csapatok postai úton küldték meg a vetélkedők megoldásait. A döntőbe a legjobb 3 magyarországi és a legjobb 3 romániai csapat került be. A döntőbe került csapatok a döntő keretein belül mérhették össze tudásukat a Márokpapi községben található Csiperke Erdei Iskolánkban 2013. május 10-15. között. Az Eco Methods Vetélkedő első három helyezett csapata: I. helyezett: Képes Géza Általános Iskola Hérics nevű csapata Mátészalka I. helyezett: Arany János Általános Iskola Barangolók nevű csapata - Kemecse III. helyezett: Képes Géza Általános Iskola Szalamandra nevű csapata Mátészalka 2013. március 22-én a Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány által szervezett Madarak és Fák Napja Országos vetélkedő területi fordulójának szervezésében és lebonyolításában is részt vett Egyesületünk, melyen Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből Biri, Csaroda, Csengersima, Kálmánháza, Laskod, Mátészalka, Tuzsér és Vásárosnamény általános iskoláinak diákjai képviseltették magukat. A területi fordulón a mátészalkai Képes Géza Általános Iskola, Armageddon csapata győzedelmeskedett így ők képviselték megyénket az országos döntőben.


Az internetes vetélkedők mellett 2013-ban is több iskola keresett meg minket azzal a kéréssel, hogy szervezzünk a diákok számára környezet- és természetvédelmi vetélkedőket. A felkeresett iskolák között elsősorban Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Hajdú-Bihar megye általános iskolái szerepeltek.

Terepi szakvezetés A Szatmár-Beregben szervezett túrák mellett a 2013-as évben több nyíregyházi iskola is megkeresett minket azzal a kéréssel, hogy kirándulással egybekötött szakmai programot szervezzünk az iskola tanulóinak. Az esetek többségében a Nyíregyháza határában lévő Oláh-rét Természetvédelmi Területre, vagy a Szelkó-tóhoz látogattunk el a diákokkal. A terület megismerése mellett játékos formában igyekeztünk a környezettudatos szemléletet megismertetni és elmélyíteni a gyerekekben.

Könyvtár Az évek óta működő könyvtárunkat 2013-ban is szeretettel látogatták a pedagógusok és diákok. A környezetvédelmi-, környezeti nevelési-, természetvédelmi-, fogyasztóvédelmi, hulladék- és vízgazdálkodási témákban, valamint állat- és növényrendszertan, földrajz és életmóddal kapcsolatos témakörökben íródott könyveket és kiadványokat a tanárok elsősorban az iskolai tanórákhoz való felkészüléshez veszik igénybe a diákok pedig elsősorban a környezet- és természetvédelmi versenyekre való felkészüléséhez és szakdolgozatuk elkészítéséhez kölcsönöznek nálunk szakkönyveket és folyóiratokat. Könyvtári állományunk közel 3500 db könyvet, folyóiratot és DVD-t foglal magába, melyek listája könnyen elérhető Egyesületünk honlapjáról is. (http://e-misszio.hu/index.php/koernyezeti-neveles/koenyvtar) Könyvtárunk mindenki számára hozzáférhető. Tagjaink számára a kölcsönzés ingyenes, míg a többiek számára az éves kölcsönzési díj 400Ft/fő.

Előadások Környezeti nevelési programjaink közül igen népszerűek a környezetvédelemhez és természetvédelemhez kapcsolódó iskolai előadások és rendezvények. A 2013-as évben több iskola és óvoda részéről is felkérést kaptunk egy-egy előadás megtartására, mely azt bizonyítja, hogy sok oktatási intézmény nagy hangsúlyt fektet a környezeti nevelésre, valamint arra, hogy a gyerekek jobban megismerjék közvetlen környezetüket és azok természeti értékeit. Előadásaink témáit elsősorban természet- és környezetvédelem, egészségtan, valamint a fenntartható fejlődés gondolatköré csoportosítottuk, melyek célja, hogy megismertessük az érdeklődőkkel hazánk élővilágát, természeti kincseit valamint, hogy felhívjuk a figyelmet a leggyakoribb környezeti problémákra. Előadássorozatunk 70 témakört ölel fel, melyek megtalálhatóak Egyesületünk honlapján. (http://e-misszio.hu/koernyezeti-neveles/eladassorozat) Előadásainkat oktatási intézményeknek, baráti társaságoknak, nyugdíjas kluboknak ajánljuk, illetve mindazoknak, akik szívesen foglalkoznak, ezen témákkal. Az elmúlt évben a Nyíregyházi Főiskola több alkalommal kereste meg Egyesületünket, azzal a kéréssel, hogy előadás formájában ismertessük meg a pedagógia szakos hallgatókat környezeti nevelési tevékenységeinkkel, valamint az Egyesület munkájával és felépítésével. A tematikusan összeállított előadások mellett örömmel tettünk eleget a Nyíregyházi Főiskola kérésének is.


Továbbképzés 2013. júniusában a Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetsége (KOKOSZ) az „Égigérő Tanterem” című projekt keretein belül erdei iskoláztatással kapcsolatos tanártovábbképzést szervezett, melynek Egyesületünk Csiperke Erdei Iskolája adott otthont. Az akkreditált továbbképzésen több mint 60 pedagógus vett részt, akik az ország minden pontjáról érkeztek.

Média megjelenések 2013-ban számos alkalommal kerültünk a média középpontjába. Környezeti nevelési tevékenységeinkről több alkalommal is beszámolhattunk a Kölcsey TV műsoraiban, a Kelet-Magyarország oldalain, hallhattak minket a Szent István, a Rádió Som és az Európa Rádió műsoraiban is nyilatkozni, de az egyes internetes honlapokon is sok esetben megjelentek híreink és tevékenységeink. A beszélgetések, hírek, beszámolók során számot adtunk Zöld Szemfüles és Eco Methods vetélkedőnkről, erdei iskolánkról, táborainkról, Kárpáti sáfrány és Kockás liliom túránkról, valamint több alkalommal nyilatkoztunk környezetvédelmi és fenntarthatósági témákban is.

„KEZEDBEN A JÖVŐ!” - FENNTARTHATÓSÁGI VISELKEDÉSMINTÁK FEJLESZTÉSE AZ IFJÚSÁG KÖRÉBEN Egyesületünk 2013 tavaszán „Kezedben a jövő!” címmel egy új programot indított. A Svájci-Magyar Együttműködési Program keretein belül megvalósuló projekt célja a középiskolák 9-10. évfolyamos diákjainak szemléletformálása, fenntarthatósággal kapcsolatos ismereteinek bővítése, fejlesztése, valamint bevonása a helyi civil szervezetek önkéntes tevékenységeibe a társadalmi szerepvállalás növelése céljából. További célunk még, hogy a résztvevő diákokon keresztül fejlesszük családjuk, osztálytársaik és iskolatársaik fenntarthatósági szemléletét is. A program során igyekszünk a tanulók elméleti és gyakorlati ismereteit bővíteni, képességeiket és készségeiket fejleszteni, a természettudományos témák iránt való elkötelezettségüket elmélyíteni. A pályázat keretein belül két fő tevékenység vette kezdetét, mely elsősorban a középiskolák 9-10. évfolyamos diákjait célozta meg. Az egyik egy természettudományos tehetséggondozó program a másik egy természet- és környezetismereti vetélkedő. „Kezedben a jövő!” Természettudományi tehetséggondozó program A 2013-as tavaszi és őszi tanév során Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Hajdú-Bihar megye és Borsod-Abaúj-Zemplén megye középiskoláiban programismertető előadásokat tartottunk, mely során bemutattuk a tehetséggondozó program céljait, előnyeit a foglalkozások menetét és a jelentkezés lehetőségét. Az iskolai programismertetők mellett programunkat Egyesületünk honlapján (http://e-misszio.hu/index.php/kezedben-a-joev) és a „Kezedben a jövő!” facebook oldalán (https://www.facebook.com/KezedbenAJovo?fref=ts) is népszerűsítettük. A jelentkezések beérkezését követően Nyíregyháza, Vásárosnamény, Mátészalka, Nagyecsed, Kisvárda, Tokaj és Hajdúnánás középiskoláiban kerültek kialakításra


csoportok. A programba összesen 60 diák került beválogatásra, akik mentorok irányításával 8-10 fős csoportokban kezdték meg a közös munkát. A mentorok megválasztásánál fontos szempont volt, hogy olyan természettudományban jártas emberek legyenek, akik évek óta foglalkoznak iskolás korú gyerekek oktatásával és szemléletformálásával. A 2015 február végéig tartó program során havonta két alkalommal nagyjából 4 órát felölelő időintervallumban kerül sor a foglalkozások megtartására, melyek egy része gyakorlati, terepi munkát jelent majd. A programban való részvétel számos előnnyel jár együtt. Így a természettudományi érdeklődés és továbbtanulási szándék esetén az iskolai tananyagot kiegészítő, elméleti és gyakorlati ismeretanyagot sajátíthatnak el a résztvevők. A témákhoz kapcsolódó felmérések, kutatások elvégzése során gyakorlati készségeket sajátíthatnak el a gyerekek, melyek egyrészt alkalmasak tudományos diákköri munkák kidolgozásához, másrészt a felsőfokú tanulmányok esetén megkönnyítik a szakdolgozat vagy diplomamunka elkészítését. A résztvevők félévente részt vehetnek egy ingyenes egyhetes kiránduláson, valamint teljesítményük a program során folyamatosan értékelésre kerül, mely során a legjobban teljesítők félévente tárgyi jutalomban részesülnek. „Kezedben a jövő!” Természet- és Környezetismereti Vetélkedő 2013 decemberében tehetséggondozó programunkkal párhuzamosan meghirdetésre került egy természet- és környezetismereti vetélkedő, melyre az általános- és középiskolák 78-9-10. évfolyamos diákjai jelentkezhettek Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területéről. A versenyfeladatok témája felöleli a természettudományos ismeretanyag számos területét, illetve más tudományterületekkel való kapcsolatát. Versenyünk célja, hogy a diákok a feladatokon keresztül megismerjék hazánk élővilágát, a természetben zajló összefüggéseket, a természet- és környezetvédelem főbb kérdéseit. További célunk, hogy a tanulók megismerjék a lakóhelyükön és annak környezetében működő civil szervezetek, valamint helyi termelők munkáját és népszerűsítsék azokat iskolájukban és településükön. A 2014 áprilisában záruló vetélkedőre a három megye általános és középiskoláiból összesen 165 csapat regisztrált, akik közül a legjobb 5 csapat egy 3 napos élő döntőn vehet majd részt Egyesületünk Csiperke Erdei iskolájában.


TANYAPEDAGÓGIA Programunk célja, hogy hazánkban minden gyerek ismerje meg a hagyományos, falvainkban még fellelhető gazdálkodási módokat egy tudatos, életre nevelő pedagógiai programon keresztül. Hosszú távon szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy visszaadjuk a vidéki, kétkezi munka becsületét, javítsuk elismertségét a társadalomban, valamint tudatos fogyasztókat neveljünk a résztvevő gyerekekből a megélt tapasztalatok által. Az elmúlt év elején, február 4-én sikeresen megrendeztük a Tanyapedagógiai konferenciát Budapesten, a Vidékfejlesztési Minisztériumban. A rendezvényt Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter és Dr. Hoffmann Rózsa oktatáspolitikai államtitkár nyitotta meg, majd a további előadásokban bemutattuk a kísérleti év tevékenységeit, valamint az államigazgatás részéről felkért előadóink is elmondták gondolataikat a témában. A konferencia után márciusban összehívtuk a Tanyapedagógia iránt érdeklődő szakmai civil szervezeteket és magánszemélyeket egyeztetésre. Az év további részében lobby tevékenységet folytattunk az oktatási és az agrár tárcák különböző szereplőinél annak érdekében, hogy megtaláljuk a program helyét és finanszírozását a rendszerben. Nyáron felkérést kaptunk arra, hogy készítsük el a Tanyapedagógia kerettantervi anyagát. Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet azt tervezi, hogy a Tanyapedagógia már a 2014-15-ös tanévtől választható tantárgy lesz a kerettantervi dokumentumban leírtak alapján. 2013 végén és 2014 elején tovább folytattuk az egyeztetéseket a program finanszírozási lehetőségeiről az Emberi Erőforrások Minisztériummal, a Vidékfejlesztési Minisztériummal és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával.


POLYÁN PROGRAM Programunkat folytattuk 2013-ban. Kárpáti borzderes állományunk gyarapodott, szarvasmarháinkkal szerepeltünk Debrecenben a Farmer Expón, valamint az OMÉK kiállításon. Továbbra is együttműködünk a Debreceni Egyetem állattenyésztési tanszékével a fajta kutatásában és más szakmai kérdésekben. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján célunk, hogy Mikóházán, Miklós Rudiék gazdaságában egy kisebb állománnyal bemutató tanyát alakítsunk ki, az állomány többi tagját pedig kihelyezzük érdeklődő gazdákhoz. Az állatok tartásával foglalkozó munkatársaink közül Bence más munkát talált, illetve két fiatal önkéntesünk is elhagyta a gazdaságot. Természetvédelmi szempontú legelőgazdálkodás és a Kárpáti borzderes szarvasmarha megőrzése a Bereg határon átnyúló régiójában Szerződésszám: HUSKROUA/1101/094 Az ukrán-magyar pályázatunk a Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében év végén mégis támogatást nyert várólistáról. Így az eredeti költségvetés 80%os csökkentése mellett 2013 decemberében szerződést kötöttünk a megvalósításra. Ukrán oldali partnerünk a Terra Dei Alapítvány. A projekt keretében beszerzünk a határ mindkét oldalán 40-40 Kárpáti borzderes szarvasmarhát Romániából, készítünk kiadványokat, tervezünk rendezvényeket gazdálkodók számára a fajta bemutatására, valamint elindítjuk az állatkihelyezési programot. Erről eddig Túristvándi település vezetőivel egyeztettünk, akik lelkesen fogadták a kezdeményezést. IV. Hegyközi Helyi Termék Fesztivál Palacka fesztivál Civil partnereinkkel, az Inspi-Ráció Egyesülettel és a Polyán Egyesülettel negyedik alkalommal is megrendeztük a Hegyközi Helyi Termék Fesztivált. Ahogyan korábban is, most is volt kézműves termékek vására, hagyományos állatfajták bemutatója és állatszépségverseny, helyi ételek főzőversenye csapatok számára, népdal és néptánc bemutató, fából készült körhinta, lovagoltatás, betyár bemutató, kóstoló asztal helyi termékekből, valamint zsűrizett verseny számos étel kategóriában.


TÉRSÉGI TÁJ- ÉS VÍZGAZDÁLKODÁST MEGALAPOZÓ VÍZI INFRASTRUKTÚRA KIALAKÍTÁS A TÖRÖKÉRI-FŐCSATORNA ÖBLÖZETÉBEN A projekt keretében 2012 elején elkészítettük beadtuk a kivitelezésre irányuló második körös pályázatot. Ezúttal a kiírás szabályai miatt már nem az E-misszió Egyesület volt a főpályázó, hanem a Bodrogmenti Vízgazdálkodási és Talajvédelmi Társulat. A pályázat elbírálásának eredményéről hivatalosan még nem kaptunk értesítést. A projekt rövid összefoglalása A tájrehabilitációs beavatkozást a Bodrogköz területén tervezzük. Annak elvi alapja, hogy az egykori ártéri területeken a jelenlegi, vízelvezetésen alapuló és az időjárási szélsőségeknek erősen kitett monokultúrás gazdálkodás helyett egy mozaikos, a vizek visszatartásán alapuló tájhasználatot hozzunk létre. A kistáji vízkörforgások helyreállítása, valamint a táji és élőhelyi sokféleség hozzájárulhat a biológiai sokféleség növekedéséhez, ezen felül alkalmazkodóbbá teszi a tájat és a gazdálkodást az időjárási és vízjárási szélsőségekkel szemben. Véleményünk szerint a természetközeli tájhasználat az ártéri öblözetben ilyen sokféleségre alapozza haszonvételeit, így az ember gazdálkodási tevékenysége segít fenntartani a természeti szempontból is értékesebb, mozaikos tájat. A tervezett beruházás részben vízvisszatartó és vízkormányzó műtárgyak létrehozását, részben pedig a táj tagolását célozza. A táj tagolása egyrészt szintbeli tagolást jelent tavak és magasabb területek kialakításával, a jelenlegi domborzati viszonyok kihangsúlyozásával, másrészt jelenti a változatos, mozaikos növényborítást, a szintbeli adottságoknak megfelelően. A projekt az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Programjában (KEOP), „A tájgazdálkodást megalapozó vízi infrastruktúra kiépítése (VTT)” tárgyú felhívás keretében részesült támogatásban. A szerződés száma: KEOP-7.2.1.3/10-11-2011-0001


ZÖLDÖVEZET - Környezetbarát termékek boltja Termékeink: - növényi alapú, állatkísérletmentes kozmetikumok: arckrémek, testápolók, szappanok, kéz- és lábápolók, fürdő- és masszázsolajok, fogporok, - környezetbarát tisztítószerek: bórax, mosószóda, szódabikarbóna, nátriumperkarbonát, súrolópor, wc-olaj, mosogató- és mosószerek - parajdi és tengeri sótermékek (sószappan, étkezési só, fürdősó, ivókúra, sótabletta) Az Egyesület honlapján - www.e-misszio.hu - megtalálhatják környezetbarát termékeink listáját és használati javaslatainkat.

Boltunk megtalálható E-misszió Egyesület Irodája 4400 Nyíregyháza, Szabolcs u. 6. (Nyíregyházán a Szabolcs és Malom u. sarkán, Bejárat a Malom u. felől) Nyitva tartás: Hétfő, Péntek: 8.30-13.30; Kedd, Szerda, Csütörtök: 8.30-16.30 Nyíregyházi Búza téri Piaccsarnok (a csarnok épületében a szabadtéri bejárattól balra, a virágárusok mellett) Nyitva tartás: Szerda, Péntek, Szombat: 7.30-13.30 Elérhetőségeink Tel./fax: 06-42/423-818, 504-403, E-mail: emisszio@e-misszio.hu, Honlap: www.e-misszio.hu Postacím: 4400 Nyíregyháza, Szabolcs u. 6. Adószám: 19214555-2-15 - Számlaszám: 68800109-11076302

A bolt teljes bevételét környezetvédelmi célokra fordítjuk!


A Tagság elsősorban egyfajta anyagi támogatás, segítség, személyes megerősítés környezetvédelmi céljaink elérésében, feladataink véghezvitelében. A Tagok ingyenesen használhatják környezetvédelmi könyvtárunkat - használhatják az Egyesület mérőműszereit (pl.: elektromos fogyasztásmérő), - szavazati joggal vehetnek részt az Egyesület közgyűlésén... Tagdíj, adomány befizetésére lehetőség van személyesen (Nyíregyháza, Szabolcs u. 6.) vagy átutalással*:

Tagdíjunk 2014-ben

1.000 - 5.000 Ft Süvöltővel: 2.500 - 10.000 Ft (Postai költséget is tartalmazza) * Megjegyzésben kérjük feltüntetni: “2014 Tagdíj” vagy “2014 Tagdíj és Süvöltő”)

Szabolcs Takarékszövetkezet: 68800109-11076302 Előre is köszönjük!

Evesjelentes2013  
Evesjelentes2013  
Advertisement