Page 1

OPREMA I ALAT ZA VRT


http://w w w.vinoduhanvoce.com

80

419 C

O

420 B

P R E M A

Šifra Naziv proizvoda proizvoda

I

1670 1312

Pakiranje (kom)

Makaze za voće 420 B Makaze za voće 419 C

10 12

A L A T Z A

429 C

429

V R T Šifra Naziv proizvoda proizvoda 1652 2003

Makaze za voće 429 Makaze za voće 429 C

Pakiranje (kom) 12 12


http://w w w.vinoduhanvoce.com

81

Z

A

V

R

429 L

T

429 A

Makaze za voće 429 A Makaze za voće 429 L

12 12

460F

P

R

452 CA

E M A

I

A

L

2007 1822

Pakiranje (kom)

A T

Šifra Naziv proizvoda proizvoda

O

makaze na zglob

Šifra Naziv proizvoda proizvoda 2005 2804

Makaze za voće 452 CA Makaze za voće 460 F

Pakiranje (kom) 12 12


http://w w w.vinoduhanvoce.com

82

501

O P R E M A

Šifra Naziv proizvoda proizvoda 1654

Makaze za travu 501

Pakiranje (kom) 10

I A L A T Z A V R

461 A

461 B

T Šifra Naziv proizvoda proizvoda 1674 2006

Makaze za voće 461 A Makaze za voće 461 B

Pakiranje (kom) 12 12


http://w w w.vinoduhanvoce.com

Šifra Naziv proizvoda proizvoda

Pakiranje (kom)

Puž za makaze

1

A

V

R

T

2200

83

Z

423 C

Makaze za voće 423 C Makaze za voće 469 C

12 12

469 D

O

469 E

P

R

E M A

3175 3617

Pakiranje (kom)

I

Šifra Naziv proizvoda proizvoda

A

L

A T

469 C

Šifra Naziv proizvoda proizvoda 1816 2805

Makaze za voće 469 D Makaze za voće 469 E

Pakiranje (kom) 12 12


http://w w w.vinoduhanvoce.com

84

477 D

477 C

O P R E M A I

Šifra Naziv proizvoda proizvoda

A

2807 2808

Pakiranje (kom)

Makaze za voće 477 C Makaze za voće 477 D

12 12

L A T Z

472 B

A V R T

016

Šifra Naziv proizvoda proizvoda 1809 2008

Makaze za voće 472 B Makaze 016

Pakiranje (kom) 12 12


http://w w w.vinoduhanvoce.com

2 noža Ausonia

85

Makaze za voće 2 noža Ausonia Makaze za voće kovane Ausonia

1 6

P

R

E M A

I

3185 2013

Pakiranje (kom)

A

Šifra Naziv proizvoda proizvoda

L

A T

Z

A

V

R

T

kovane Ausonia

O

98-20 prof. Ausonia

Šifra Naziv proizvoda proizvoda 2893 2012

Makaze za voće Kuker 98-20 Makaze za voće aluminijske prof. Ausonia

Pakiranje (kom) 1 6


http://w w w.vinoduhanvoce.com

86

81-21

O P

72-21

R E M A

Šifra Naziv proizvoda proizvoda 2236 2237

Pakiranje (kom)

Makaze za voće Kuker 72-21 Makaze za voće Kuker 81-21

1 1

I A L A T Z A V M15-10R

R T Šifra Naziv proizvoda proizvoda 1668

Makaze za grane M15-10R

Pakiranje (kom) 10


http://w w w.vinoduhanvoce.com

V

R

T

87

Ĺ ifra Naziv proizvoda proizvoda

12 12

R P

M 10AFN

E M A

I

A

L

Makaze za grane M 4 B 3 Makaze za grane teleskopske M 10 AFN (duĹž 3 m)

O

1741 2451

Pakiranje (kom)

A T

Z

A

M4B3


http://w w w.vinoduhanvoce.com

88

014 NFL

O P R E M A

014 ANFL

I A L A T 020 AJL

Z A V R T 020 AL

Ĺ ifra Naziv proizvoda proizvoda 2454 2455 1739 2010

Makaze za grane 014 NFL Makaze za grane teleskopske 014 ANFL Makaze za grane 020 AL Makaze za grane teleskopske 020 AJL

Pakiranje (kom) 12 12 12 6


http://w w w.vinoduhanvoce.com

89

A T

Z

A

V

R

T

020 A

E M A

I

A

L

020 AJ

O

P

R

018

018 L

Ĺ ifra Naziv proizvoda proizvoda 1645 1740 1646 2009

Makaze za grane 018 Makaze za grane teleskopske 018 L Makaze za grane 020 A Makaze za grane 020 AJ

Pakiranje (kom) 12 12 12 12


http://w w w.vinoduhanvoce.com

90

O P R E

024-4

M A I

Šifra Naziv proizvoda proizvoda 1648

Makaze za živu ogradu 024-4

Pakiranje (kom) 12

A L A T Z

023-2

A V R

028 WXLG

T Šifra Naziv proizvoda proizvoda 1647 1738

Makaze za živu ogradu 023-2 Makaze za živu ogradu teleskopske 028 WXLG

Pakiranje (kom) 24 12


http://w w w.vinoduhanvoce.com

Šifra Naziv proizvoda proizvoda Makaze za kalemljenje 479

12

A

L

2452

Pakiranje (kom)

A T

Z

A

V

R

479

T

91

O

P

R

E M A

I

Nož za kalemljenje super AS

Aparat za vezivanje Tapner

KNF 02

Šifra Naziv proizvoda proizvoda 2015 2667 2453

Nož za kalemljenje super AS Aparat za vezivanje Tapner Nož za kalemljenje KNF 02

Pakiranje (kom) 12 1 10


http://w w w.vinoduhanvoce.com

92

O P R E M A

Alat ručni 622 G

Alat ručni 626 G

Alat ručni 626 F

Alat ručni 626 A

I

Šifra Naziv proizvoda proizvoda

A

3166 2244 2245 1736

Pakiranje (kom)

L

Alat ručni 622 G Alat ručni 626 A Alat ručni 626 F Alat ručni 626 G

12 12 12 12

A T Z A V R T Alat ručni 637 B Alat ručni 637 R

Alat ručni 626 B

Šifra Naziv proizvoda proizvoda 2246 2247 2243

Alat ručni 626 B Alat ručni 637 B Alat ručni 637 R

Pakiranje (kom) 12 12 12


http://w w w.vinoduhanvoce.com

93

Alat ručni 637 A

Alat ručni 637 A Alat ručni 637 F Lopata papilon 83703

12 12 12

Z L

1680 2242 2285

Pakiranje (kom)

A T

Šifra Naziv proizvoda proizvoda

A

V

R

T

Alat ručni 637 F

I

A

Lopata papilon 83703

12

P

Motičica ravna

O

1328

Pakiranje (kom)

R

Šifra Naziv proizvoda proizvoda

E M A

Motičica ravna

Motičica špicasta

Šifra Naziv proizvoda proizvoda 2678

Motičica špicasta

Pakiranje (kom) 12


http://w w w.vinoduhanvoce.com

94

O

Šifra Naziv proizvoda proizvoda 2190

Motičica teleskopska A21 GL

Pakiranje (kom) 12

P R E M A

Šifra Naziv proizvoda proizvoda 1301

Lopata kovana Muta

Pakiranje (kom) 10

I A L A T

Šifra Naziv proizvoda proizvoda

Z

2727 1300 3226

Lopata univerzal Muta 161/100 Lopata univerzal Muta 161/90 Lopata univerzal S 504-1

Pakiranje (kom) 10 10 12

A V R T

Šifra Naziv proizvoda proizvoda Lopata špicasta Maurer 1299

Pakiranje (kom)

Šifra Naziv proizvoda proizvoda

Pakiranje (kom)

3227

Lopata špicasta S 527

25

12


http://w w w.vinoduhanvoce.com

Lopata crvana S 504

Šifra Naziv proizvoda proizvoda Lopata ašov nasađena

Pakiranje (kom) 6

Šifra Naziv proizvoda proizvoda Lopata ašov ne nasađena

12

Šifra Naziv proizvoda proizvoda Vile ašov nasađene F108D

6

1567

Vile ašov ne nasađene

Šifra Naziv proizvoda proizvoda 3228

Vile 4 roga za gnjoj F002

Pakiranje (kom) 12

Pakiranje (kom) 12

O

Šifra Naziv proizvoda proizvoda

P

R

E

M A

3229

Pakiranje (kom)

I

A

L

A T

2002

Pakiranje (kom)

Z

A

V

1829

12

T

3226

Pakiranje (kom)

R

Šifra Naziv proizvoda proizvoda

95


http://w w w.vinoduhanvoce.com

96

Šifra Naziv proizvoda proizvoda 2740

Lopata za snijeg 5200/B

O

Šifra Naziv proizvoda proizvoda

P

2276

Lopata za snijeg 5200/N

Pakiranje (kom) 12

Pakiranje (kom) 10

R E M A

Šifra Naziv proizvoda proizvoda 2741

Lopata za snijeg 5300/B

Pakiranje (kom) 10

I A

Šifra Naziv proizvoda proizvoda 2456

Lopata za snijeg 5300/N

Pakiranje (kom) 12

L A T Z

Šifra Naziv proizvoda proizvoda 1130

Držalo drveno za lopatu

Pakiranje (kom) 25

A V R

Šifra Naziv proizvoda proizvoda

T

2349

Držalo drveno za motiku

Šifra Naziv proizvoda proizvoda 2232

Držalo drveno za grablje

Pakiranje (kom) 25

Pakiranje (kom) 25


http://w w w.vinoduhanvoce.com

2231

Držalo drveno za kramp

Šifra Naziv proizvoda proizvoda Držalo drveno za sjekiru

25

Pakiranje (kom) 25

Šifra Naziv proizvoda proizvoda Grablje parkovske R4

25

Šifra Naziv proizvoda proizvoda Grablje parkovske R1 AD

36

Grablje metalne 14 zuba Grablje metalne 14 zuba G02

10 12

3621

Grablje metalne 14 zuba G02H

Šifra Naziv proizvoda proizvoda 1168

Grablje pvc

P

Pakiranje (kom) 50

O

Šifra Naziv proizvoda proizvoda

R

E

1169 3620

Pakiranje (kom)

M A

Šifra Naziv proizvoda proizvoda

I

A

L

2806

Pakiranje (kom)

A T

Z

1662

Pakiranje (kom)

A

V

R

2234

Pakiranje (kom)

T

Šifra Naziv proizvoda proizvoda

97

Pakiranje (kom) 20


http://w w w.vinoduhanvoce.com

98

Šifra Naziv proizvoda proizvoda 1445

Sadač 74 C

O

Šifra Naziv proizvoda proizvoda

P

2024

Sadač 74 D

Pakiranje (kom) 10

Pakiranje (kom) 12

R E M A I

Šifra Naziv proizvoda proizvoda 1681

Sadač 71 A

Pakiranje (kom) 12

A L A T

Šifra Naziv proizvoda proizvoda 2286

Motika nasađena

Pakiranje (kom) 5

Z A V

Šifra Naziv proizvoda proizvoda

R T

1080 1078 1079

Četka baltimor 40 cm Četka baltimor 60 cm Četka baltimor 80 cm

Šifra Naziv proizvoda proizvoda 1317 2260 2259

Metla sa drškom Metla srednja Metla mala

Pakiranje (kom) 12 12 12

Pakiranje (kom) 10 10 10


http://w w w.vinoduhanvoce.com

Pila ručna 533 mm Pila ručna 762 mm Pila ručna 914 mm

Šifra Naziv proizvoda proizvoda List pile 533 mm List pile 762 mm List pile 914 mm

Pakiranje (kom) 10 10 10

Pila ručna F9567

12

Pila kuker 205 P

12

Šifra Naziv proizvoda proizvoda Pila ručna F2PP15

12

Pila za željezo

12

O

1599

Pakiranje (kom)

P

Šifra Naziv proizvoda proizvoda

R

E

1661

Pakiranje (kom)

M A

I

3152

Pakiranje (kom)

A

Šifra Naziv proizvoda proizvoda

L

A T

1815

Pakiranje (kom)

Z

Šifra Naziv proizvoda proizvoda

A

V

3389 2746 3390

12 12 12

T

1657 1655 1659

Pakiranje (kom)

R

Šifra Naziv proizvoda proizvoda

99

Šifra Naziv proizvoda proizvoda 3722 1624 1625 1627 1621 1618

Kosa ručna ozska 50 cm Kosa ručna ozska 70 cm Kosa ručna ozska 75 cm Kosa ručna ozska 85 cm Kosa ručna bosanska kovanica 70 cm Kosa ručna bosanska kovanica 75 cm

Pakiranje (kom) 50 50 50 50 50 50


http://w w w.vinoduhanvoce.com

100

Šifra Naziv proizvoda proizvoda 2415

Pakiranje (kom)

Klepac za kosu

1

O P

Šifra Naziv proizvoda proizvoda 1251

Bab za kosu

Pakiranje (kom) 1

R E M A

Šifra Naziv proizvoda proizvoda 2776

Grivna za kosu sa ključem

Pakiranje (kom) 1

I A L A T

Šifra Naziv proizvoda proizvoda 1272

Kosište metalno

Pakiranje (kom) 12

Z A V

Šifra Naziv proizvoda proizvoda

R T

2138 2139 1060

Brus za kosu klesani veći Brus za kosu klesani manji Brus za kosu kameni - Bergano

Šifra Naziv proizvoda proizvoda 1061

Brus za kosu livani

Pakiranje (kom) 10 10 10

Pakiranje (kom) 1


http://w w w.vinoduhanvoce.com

Šifra Naziv proizvoda proizvoda

Pakiranje (kom)

Šifra Naziv proizvoda proizvoda Vezivo za baliranje Drvoplast Tip 320 Vezivo za baliranje Drvoplast Tip 500 Vezivo za baliranje Motovoz Tip 400 Vezivo za baliranje Motovoz Tip 500

5 5 10 10

Z

A

2914 2165 2166 2376

Pakiranje (kom)

T

1

R

Vodir za brus pvc

V

2936

101

Vezivo lik 500 g Vezivo lik 220 g

12 12

4 5 6 8 10 12 14

1 1 1 1 1 1 1

Dimenzija (Ø)

Pakiranje (kom)

3,0 3,5 4,0

1 1 1

M A

Konop sintetički Konop sintetički Konop sintetički Konop sintetički Konop sintetički Konop sintetički Konop sintetički

Pakiranje (kom)

O

P

R

1260 2334 2335 2336 2337 2338 2339

Dimenzija (Ø)

E

Šifra Naziv proizvoda proizvoda

I

A

L

3416 2935

Pakiranje (kom)

A T

Šifra Naziv proizvoda proizvoda

Šifra Naziv proizvoda proizvoda 3364 2988 2989

Konop poteznica Konop poteznica Konop poteznica


http://w w w.vinoduhanvoce.com

102

Šifra Naziv proizvoda proizvoda 3059

Pakiranje (kom)

Guma za kalemljenje

50 g

O P R

Šifra Naziv proizvoda proizvoda

E

4018 3742

Dimenzija (Ø)

Pakiranje (kom/kg)

2 3

12 kg 12 kg

Gumirani konop Gumirani konop

M A I

Šifra Naziv proizvoda proizvoda

A L A T

1974 1976 1506 2150

Špaga tanka Špaga tanka Špaga tanka Špaga debela

Dimenzija (Ø)

Pakiranje (kom)

Težina (gr)

090/2 090/2 090/2 040/3

10 10 6 6

100 200 500 500

Z A V

Šifra Naziv proizvoda proizvoda

R T

1210 2039 1918 1209 1208 2038 1853 2037 1854 2872

Vreća za krompir Vreća za krompir Vreća za krompir Vreća za krompir Vreća za krompir Vreća za krompir Vreća za krompir Vreća za krompir Vreća za krompir Vreća za krompir

Dimenzija (cm)

Pakiranje (kom)

50x80 40x70 40x60 35x65 32x60 31x53 30x52 30x50 26x45 25x40

2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000


http://w w w.vinoduhanvoce.com

3080

Vreća PP za žito 50 kg

Šifra Naziv proizvoda proizvoda Vreća papirne natron 50kg Vreća papirne natron 25 kg

Pakiranje (kom)

50x100

100

Dimenzija (cm)

Pakiranje (kom)

50x100 25x100

25 25

Dimenzija (cm)

Pakiranje (kom)

50x100

50

Šifra Naziv proizvoda proizvoda Folia natur 4000x0,15 PE Folia regenerat 4000x0,15 PE

1 1

10 12 9 4 4 4 4

M A

4x3 4x4 4x5 4x6 5x6 5x8 6x8

E

Cerada višenamjenska PE Cerada višenamjenska PE Cerada višenamjenska PE Cerada višenamjenska PE Cerada višenamjenska PE Cerada višenamjenska PE Cerada višenamjenska PE

Pakiranje (kom)

O

P

2743 2744 3027 1071 2745 3743 1072

Dimenzija (m)

R

Šifra Naziv proizvoda proizvoda

I

A

1158 2529

Pakiranje (rolna/kg)

Z

Vreće pvc 0,15 mikrona

A T

1211

L

Šifra Naziv proizvoda proizvoda

A

V

R

2512 2513

Dimenzija (cm)

T

Šifra Naziv proizvoda proizvoda

103

Šifra Naziv proizvoda proizvoda 1313

Maska zaštitna higijenska

Šifra Naziv proizvoda proizvoda 1314

Maska zaštitna higijenska sa filterom

Pakiranje (kom) 50

Pakiranje (kom) 10


http://w w w.vinoduhanvoce.com

104

Šifra Naziv proizvoda proizvoda

O

1449 1448 1447 1446 1604 1603 2256 3153 3159

Sajla za plastenik Sajla za plastenik Sajla za plastenik Sajla za plastenik Sajla za plastenik Sajla za plastenik Sajla za plastenik Sajla za plastenik Sajla za plastenik

Promjer (mm)

Dužina (m)

Pakiranje (kom)

2 3 4 5 6 8 10 12 14

100 100 100 100 100 100 100 100 100

1 1 1 1 1 1 1 1 1

P R E

Šifra Naziv proizvoda proizvoda

M A

2823 2824 2188 1767 2189

Šelna Šelna Šelna Šelna Šelna

Pakiranje (kom)

8X12 12X22 16X27 32X51 50X70

200 200 200 50 50

Promjer (mm)

Pakiranje (kom)

50x50

6

I

Dužina (mm)

A L A T

Šifra Naziv proizvoda proizvoda 1543

Traka prozirna ljepljiva

Z A V R T

Šifra Naziv proizvoda proizvoda 1524

Stalaža siva

Pakiranje (kom)

Dimenzije (cm)

1

100x40xh186


http://w w w.vinoduhanvoce.com

Šifra Naziv proizvoda proizvoda Stalaža crvena

Pakiranje (kom)

Dimenzije (cm)

1

100x40xh186

Pakiranje (kom)

Dimenzije (cm)

8 6 5 16 12 10

40x30xh59 40x30xh81 40x30xh101 48,5x28,6xh59 48,5x28,6xh81 48,5x28,6xh104

Z

1

E

Čeka za željezo obična

Pakiranje (kom)

Šifra Naziv proizvoda proizvoda 1090

Čeka za željezo mesingana

Šifra Naziv proizvoda proizvoda 1242 1244 1245

Katanac 30 Katanac 50 Katanac 60

1

Pakiranje (kom) 10 10 10

P

R

1091

Pakiranje (kom)

O

Šifra Naziv proizvoda proizvoda

M A

I

A

L

Stalaža plastična ravna 3 nivoa Stalaža plastična ravna 4 nivoa Stalaža plastična ravna 5 nivoa Stalaža plastična kutna 3 nivoa Stalaža plastična kutna 4 nivoa Stalaža plastična kutna 5 nivoa

A T

Šifra Naziv proizvoda proizvoda

A

V

R

T

1523

105


http://w w w.vinoduhanvoce.com

106

Šifra Naziv proizvoda proizvoda 1749 1747 1746 1748

Lonac 15 lit Lonac 20 lit Lonac 30 lit Lonac 40 lit

Šifra Naziv proizvoda proizvoda

O P R E M A I

1124 1129 1131 2224 2622 2389 2390 2730 2391 3192 3193 3194

Ekser Ekser Ekser Ekser Ekser Ekser Ekser Ekser Ekser Ekser Ekser Ekser

A L

Šifra Naziv proizvoda proizvoda

A T

3157 3158

Elektroda Esab Elektroda Esab

Z

Šifra Naziv proizvoda proizvoda

A V R

2160 1284 1285 2196 1286

Pakiranje (kom)

Lanac Lanac Lanac Lanac Lanac

1 1 1 1

Dimenzije (mm)

Pakiranje (kg)

Transportno pakiranje (kg)

3x1,8 4x2,2 5x2,3 6x2,5 7x2,8 8x3,2 9x3,4 10x3,6 12x4,2 15x5,0 18x6,0 21x7,0

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Dimenzije (mm)

Pakiranje (kom)

2,0x300 2,5x300

1 1

Dimenzije (mm)

Pakiranje (kom)

2,2 3,4 3,8 4,5 5,0

100 100 100 50 50

T Šifra Naziv proizvoda proizvoda 1422

Rešo plinski 3 noge

Pakiranje (kom) 1


http://w w w.vinoduhanvoce.com

Šifra Naziv proizvoda proizvoda

Pakiranje (kom)

Rešo plinski 4 noge

1

T

1421

107

Regulator plina 8 kg

R

1

Šifra Naziv proizvoda proizvoda

Pakiranje (kom)

Regulator plina 3,5 kg

1

1

E

47x35

R

Roštilj kromirani

Pakiranje (kom)

P

3028

Dimenzije (cm)

O

Šifra Naziv proizvoda proizvoda

M A

I

A

L

1420

A T

Z

A

1419

Pakiranje (kom)

V

Šifra Naziv proizvoda proizvoda

Šifra Naziv proizvoda proizvoda 3785 3786 3784

Roštilj mali Roštilj srednji Roštilj veliki

Dimenzije (cm)

Pakiranje (kom)

27 x 37 35 x 40 40 x 45

1 1 1


http://w w w.vinoduhanvoce.com

108

Šifra Naziv proizvoda proizvoda 1412

Pakiranje (kom)

Pumpa ručna sa barometrom

1

O P

Šifra Naziv proizvoda proizvoda

R

1407

Pakiranje (kom)

Pumpa nožna 1 cilindar

1

E M A Šifra Naziv proizvoda proizvoda

I

1408

Pakiranje (kom)

Pumpa nožna 2 cilindra

1

A L A T

Šifra Naziv proizvoda proizvoda 1800

Pakiranje (kom)

Poljoprivredna kolica Limex

1

Z A R

1754 1755

T

V

Šifra Naziv proizvoda proizvoda Paletar za pakete Paletar za pakete

Šifra Naziv proizvoda proizvoda 1744 1745

Guma sa zračnicom 3,5x8 ( 4 platna ) Guma sa zračnicom 4,0x8 ( 4 platna )

Pakiranje (kom)

Boja

1 1

Plavi Crveni

Pakiranje (kom) 10 10


http://w w w.vinoduhanvoce.com

Šifra Naziv proizvoda proizvoda

Pakiranje (kom)

Zračnica za gumu

10

Šifra Naziv proizvoda proizvoda Točak poljoprivredna kolica

1

50 100

Bijela Bijela

24 12

Dimenzija (cm)

Boja

Pakiranje (kom)

50 100

Smeđa Smeđa

24 12

Dimenzija (cm)

Boja

Pakiranje (kom)

Bijelo

12

Boja

Pakiranje (kom)

Smeđo

12

Dimenzija (cm)

Boja

Pakiranje (kom)

50

Bijela

4

A

Pakiranje (kom)

Dimna cijev Dimna cijev

Šifra Naziv proizvoda proizvoda Dimno koljeno

R

E

1427

M A

I

A

2694 2695

L

Šifra Naziv proizvoda proizvoda

A T

Z

Dimna cijev Dimna cijev

Boja

P

1425 1426

Dimenzija (cm)

O

Šifra Naziv proizvoda proizvoda

V

R

1536

Pakiranje (kom)

T

1569

109

Šifra Naziv proizvoda proizvoda 2696

Dimno koljeno

Šifra Naziv proizvoda proizvoda 1128

Dimenzija (cm)

Difuzer za dimnu cijev

Oprema i alat za vrt  

Oprema i alat za vrt

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you