Page 1

PROGRAM PROFESIONALNIH SJEMENA


O KOMPANIJI SE MINIS Seminis je najveća svjetska kompanija za proizvodnju sjemena povrća sa više od 20% udjela u globalnoj prodaji. Hibridi kompanije Seminis imaju poboljšane hranljive vrijednosti, daju veći prinos, imaju smanjeno propadanje plodova i reduciranu potrebu za korištenjem pesticida. Prodaja hibrida se vrši u 156 zemalja svijeta. Sa preko 3.000 komercijalnih hibrida Seminis ima vodeću poziciju u skoro svakoj značajnijoj vrsti povrća. U svom sastavu ima 22 laboratorija za ispitivanje kvaliteta sjemena, 46 distributivnih centara i 51 stanicu za istraživanje i razvoj novih hibrida u 17 zemalja svijeta. Lokacije za proizvodnju sjemena se nalaze u 23 zemlje svijeta. Kombinacijom tradicionalnih tehnika selekcije i moderne znanosti Seminis razvija nove hibride koji će vam svojim osobinama osigurati bolji profit a u isto vrijeme ponuditi bolji ukus i nutritivne karakteristike za lakši plasman vaših proizvoda na tržište. Sjeme koje se nađe u vašim rukama prošlo je kroz stroge laboratorijske kontrole u cilju da proizvod koji kupite bude najvišeg kvaliteta. U ovom katalogu ćete pronaći već dobro poznate hibride, kao i neke potpuno nove koji se nakon probne proizvodnje prvi put nalaze u komercijalnoj prodaju kod nas.

Zastupnik i distributer za BiH: p. z. VINO-DUHAN-VOĆE 88347 Ružići, bb Grude Tel: +387 39 674 074 Fax: +387 39 674 810 www.vinoduhanvoce.com v-d-v@tel.net.ba


SADRŽAJ

RAJČICA.................................................... 5 PA P R I K A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 P L A V I PAT L I D Ž A N .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0 KUPUS..................................................... 21 CRVENI KUPUS........................................... 28 C VJ E TAČ A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 9 B R O K U L I .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 K R A S TAVAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4 K R A S TAVAC E D O N A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4 LUBENIC A ............................................... 41 TIKVICA................................................... 45 C R V E N I LU K.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8 M R K VA.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4 G R A H .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6 G R A Š A K .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 9 KUKURUZ ŠEĆERAC...................................... 60 S A L AT A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2 Š P I N AT .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 4 P O D LO G E Z A K A L E M L J E N J E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 6


RAJČICA

Program rajčice kompanije Seminis je usmjeren prema vrhunskom prinosu i kvalitetu plodova pri različitim uvjetima uzgoja. Posebna pažnja se poklanja razvijanju novih hibrida koji imaju odličan okus kao i kompletnu otpornost na bolesti. U našem programu naći ćete hibride za stakleničku, plasteničku kao i za proizvodnju na otvorenom polju od kojih svaki posjeduje jedinstvene karakteristike koje će odgovarati vašim potrebama.


RAJČICA

I NDE TE RM INANTNI HI B RI DI (neograničenog - visokog rasta)

1 gram sadrži ................................................... 300- 330 sjemen a Međuredno rastojanje u cm . . .......................... 80- 100 Rastojanje u redu cm....................................... 40- 50 Utrošak sjemena za rasađivanje gr/ha ........... 100- 125 Gustoća sadnje po ha . . .................................... 22000- 30000 bil j a k a Optimalna temperatura klijanja . . ................... 24- 27° C Dana do nicanja na 12°C ................................. 27 Dana do nicanja na 20°C ................................. 8 Prosječan prinos u t/ha ................................... 100

Preporučljivo je da noćna temperatura uzgoja rasada bude iznad 16°C. Optimalna temperatura klijanja je 24-27°C. Nakon klijanja temperatura može padati do 16°C noću i 18-20°C danju. Period uzgoja rasada je: zimi 8 tjedana, u proljeće 6 tjedana i ljeti 5 tjedana. Vrlo je važno da se proizvede zdrav i dobar rasad sa prvom internodijom do prve cvjetne grane.

PROIZVODNJA Optimalan razmak između biljaka je 50-55 cm. Navodnjavanje rasada neposredno prije rasađivanja može izazvati lomljenje mladih biljaka. Temperatura bi trebala biti minimum 16°C noću i 18-21°C danju. Temperatura zemljišta treba bi biti minimum 15°C. U početku uzgoja trebalo bi forsirati dobar razvoj korijena i listova (vegetativni porast). Optimalna vlažnost zraka tokom oplodnje je 70% a temperatura 23°C. Ako je vlažnost zraka niža od 60% i viša od 80% može se javiti problem sa rasporedom plodova.

6

Program profesionalnih sjemena


RAJČICA

MELODIA F1 Melodia F1 je vrlo rani hibrid krupnih plodova. Biljka je snažnog i brzog porasta sa kratkim internodijama. Plodovi su težine 200–250g, a odlikuje ih dobar okus, boja i ujednačenost. Pokazala je dobru toleranciju na niske temperature i prilagodljivost na različite uvijete i načine proizvodnje. Preporučuje se za vrlo ranu proizvodnju u tunelima i staklenicima sa i bez grijanja kao i za ranu otvorenu proizvodnju. Rezistencija: ToMV, V, F1, F2, N

OPTIMA F1 Optima F1 je srednje rana indeterminantna rajčica okruglih plodova težine 200 - 250g. Biljke su srednje snažne sa dobrom pokrivenošću. Plodovi su čvrsti, lijepe boje i odličnog okusa. Pogodan je za uzgoj u tunelima, nižim plastenicima i na polju, dakle varijetet za sve uvijete. Rezistencija: ToMV, V, F1, F2, N

GARDEL F1 Gardel F1 je indeterminantna rajčica Beef tipa odličnog okusa. Biljke su vrlo snažne, sa kratkim internodijama što ga čini lakim za berbu i održavanje. Plodovi su ujednačeni, blago spljošteni, dobre čvrstine i lijepe boje u zrelosti. Težina plodova je 190 - 220g. Gardel F1 se zbog svoje izuzetne rezistencije na bolesti podjednako dobro uzgaja se na otvorenom polju kao i u zaštićenom prostoru. Rezistencija: ToMV, V, F1, F2, LM, FCRR, TYLCV

Program profesionalnih sjemena

7


RAJČICA

A M AT I F 1 Amati F1 je rani hibrid plodova srednje krupnoće odličnog okusa i dobre ujednačenosti. Biljke su jake, kompaktnog i otvorenog habitusa. Univerzalan hibrid za proizvodnju u plastenicima, nižim tunelima kao i na otvorenom polju koji daje podjednako dobre rezultate kako u ranoj tako i u ljetnoj i jesenskoj proizvodnji. Rezistencija: ToMV, V, F1, F2, N, LM

BIG BEEF F1 Big Beef F1 je rani indeterminantna rajčica. Biljke su zdrave i snažne. Plodovi su krupni, ovalni, crvene boje, odličnog okusa i srednje dobre sposobnosti čuvanja. Ranostasnost u kombinaciji sa krupnoćom plodova i odličnom otpornošću na bolesti čine Big Beef F1 hibridom pogodnim za različite uvijete proizvodnje. Rezistencija: ToMV, V, F1, F2, N, ASC, St

ALEXSIA F1 Alexsia F1 (LSL) je novi hibrid rajčice visokog porasta sa plodovima krupnoće 180 - 210 g. Ovaj hibrid je karakteriziran kao ekstremno ran i namjenjen je za najraniju proizvodnju u zaštićenom prostoru. Plodovi su blago spljošteni, jako crvene boje i zadržavaju ujednačenost do preko 10 nodija što je više nego dovoljno za rani segment proizvodnje. Rezistencija: ToMV, V, F1, F2, TSWV, ASC, TYLCV

8

Program profesionalnih sjemena


RAJČICA

SHAKIRA F1 Shakira F1 je novi, vrlo rani hibrid rajčice visokog porasta namenjen za proizvodnju na otvorenom polju i plastenicima. Plodovi su krupni, blago spljošteni, prosječne veličine 220 – 260 g lijepe boje, sa blago izraženim režnjevima. Internodije su kratke a potencijal rodnosti je izrazito visok. Rezistencija: ToMV, V, F1, F2,N, TSWV

BRILLIANT F1 Brilliant F1 je hibrid visokog generativnog i vegetativnog potencijala, brzog i snažnog porasta te je kao takav pogodan za dug ciklus proizvodnje tokom proljeća, ljeta i jeseni. Plodovi su okrugli, čvrsti, jako crvene boje i odličnog ukusa. Berba se vrši odsjecanjem cijele rodne grane(Cluster tip) ili pojedinačnih plodova. Krupnoća plodova je 135-150 g, a u slučaju da se žele krupniji plodovi potrebno je reducirati cvijetnu granu na 5 plodova. Rezistencija: ToMV, V, F1, F2, FCRR, TSWV, LM

JAGUAR F1 Jaguar F1 je vrlo rani indeterminantni varijetet rajčice, otvorene, zdrave i snažne biljke izražene pouzdanosti u proizvodnji. Odlična tolerancija na niže temperature čini ga varijetetom vrlo pogodnim za široki raspon proizvodnih metoda i područja. Uniformni plodovi su čvrsti, lijepe crvene boje, težine 180 – 200 g, pogodni za čuvanje i transport. Rezistencija: ToMV, V, F1, F2, N

Program profesionalnih sjemena

9


RAJČICA PREGLED SLUŽI KAO VODIČ PRI IZBORU HIBRIDA Vrijeme sazrijevanja (dužina vegetacije) zavisi od klimatskih uvjeta i tehnologije proizvodnje.

M e lo d i a F1 Vrijeme sazrijevanja: vrlo rano Težina ploda (g.): 200-250 Rezistencije: ToMV, V, F1, F2, N Proizvodnja: tunel, polje Napomena: prilagodljiv različitim uvjetima proizvodnje

O p tim a F1 Vrijeme sazrijevanja: srednje rano Težina ploda (g.): 200-250 Rezistencije: ToMV, V, F1, F2, N Proizvodnja: tunel, polje Napomena: krupan, ukusan

G a rd e l F1 Vrijeme sazrijevanja: srednje rano Težina ploda (g.): 190-220 Rezistencije: ToMV, V, F1, F2, LM, FCRR, TYLCV Proizvodnja: staklenik, tunel, polje Napomena: odlična rezistencija na bolesti, čvrsti plodovi

Am ati F1 Vrijeme sazrijevanja: rano Težina ploda (g.): 180-220 Rezistencije: ToMV, V, F1, F2, N, LM Proizvodnja: staklenik, tunel, polje Napomena: snažna biljka, prilagodljiv, odličan okus

B i g B e e f F1 Vrijeme sazrijevanja: rano Težina ploda (g.): 230-300 Rezistencije: ToMV, V, F1, F2, N, ASC, St Proizvodnja: staklenik, tunel Napomena: ranostasan, krupan, odličan okus

10

Program profesionalnih sjemena


RAJČICA Alexsia F1 Vrijeme sazrijevanja: ekstremno rano Težina ploda (g.): 180-210 Rezistencije: ToMV, V, F1, F2, TSWV, ASC, TYLCV Proizvodnja: staklenik, tunel Napomena: ranostatsnost, ujednačenost plodova, snažna biljka

Sh a kira F1 Vrijeme sazrijevanja: vrlo rano Težina ploda (g.): 220-260 Rezistencije: ToMV, V, F1, F2,N, TSWV Proizvodnja: tunel, polje Napomena: lijepa boja, visok prinos, snažna biljka

B rilli ant F1 Vrijeme sazrijevanja: srednje rano Težina ploda (g.): 135-150 Rezistencije: ToMV, V, F1, F2, FCRR, TSWV, LM Proizvodnja: staklenik, tunel Napomena: cijelogodišnja proizvodnja, visok kvalitet plodova

J a g u a r F1 Vrijeme sazrijevanja: vrlo rano Težina ploda (g.): 180-200 Rezistencije: ToMV, V, F1, F2, N Proizvodnja: tunel, polje Napomena: dobar oblik, boja, okus i raspored plodova

R EZISTENCIJA ToMV - Virus mozaika rajčice Tomato mosaic virus.race 0-2 V - Zeleno uvenuće (Verticilium Wilt) F1 - Fuzariozno uvenuće rajčice vrste 1 (Fusarium oxysporum f.sp. Lycopersici) F2 - Fuzariozno uvenuće rajčice vrste 2 (Fusarium oxysporum f.sp. Lycopersici) TYLCV - Tomato yellow leaf curl virus FCRR - Fuzariozno uvenuće rajčice (Fusarium oxysporum f.sp.radicis-lycopersici) N - Nematode St - Siva pjegavost lišća (Stemphylium solani) LM - Pljesnivost lista rajčice (Cladosporium, Fulvia fulvum C5) ASC - Crna pjegavost (Alternaria alternata f.sp.lycopersici) TSWV - Virus bronzavosti rajčice (Tomato spotted wilt virus) Program profesionalnih sjemena

11


RAJČICA DE TE R M INANTNI HIB RI DI (ograničenog - niskog rasta)

1 gram sadrži.................................................... 300- 330 sjemen a Međuredno rastojanje u cm . . .......................... 100- 150 Rastojanje u redu cm....................................... 40- 50 Utrošak sjemena za rasađivanje gr/ha ........... 150- 200 Utrošak sjemena za direktnu sjetvu gr/ha . . ... 500- 1000 Gustoća sadnje po ha . . .................................... 20000- 100000 b ilja k a Optimalna temperatura klijanja . . ................... 23° C Dana do nicanja na 12°C ................................. 27 Dana do nicanja na 20°C ................................. 8

PROIZVODNJA Determinantna rajčica najčešće se uzgaja na gredicama širine 1,5 m. Svaka gredica ima 2 reda na razmaku 20-30 cm. Sijati 20-30 sjemena po dužnom metru, ovisno od načina sijanja, tipa sijačice i očekivanog nicanja. Gredice za uzgoja su vrlo pogodne za mehaničku berbu. Za ručnu berbu koristi se veći razmak među biljkama 100x30 cm. Prorijediti kada su biljke u fazi drugog ili trećeg pravog lista. Mogu se koristiti i mehaničke i kemijske borbe protiv korova. Borba protiv korova je izuzetno važna da bi se smanjila opasnost od bolesti i povećao prinos. Da bi se izjbegla pojava crnih pjega na vrhu ploda i druge bolesti potrebno je redovno navodnjavati. Prekomjerno navodnjavanje može izazvati bolesti korijena, ali i dugi vremenski periodi između navodnjavanja mogu izazvati smanjenje prinosa. Novu generaciju determinantnih hibrida SEMINIS-a odlikuju ranostasnost, kvaliteta, krupnoća plodova i izuzetna rezistencija na većinu bolesti.

FLORIDA 47 R F1 Florida 47 R F1 je srednje rani hibrid rajčice krupnih, kvalitetnih mesnatih plodova. Biljke su snažne sa dobrom pokrivenošću. Plodovi su okrugli, težine 200 – 250 g, dobre čvrstine i dobre transportabilnosti. Florida 47 R se zbog svojih karakteristika može koristiti podjednako dobro za sviježu potrošnju kao i za preradu. Rezistencija:V, F1, F2, ASC, St 12

Program profesionalnih sjemena


RAJČICA MIRSINI F1 Mirsini F1 je novi determinantni hibrid rajčice, vrlo snažnih, visoko produktivnih biljaka, dobre pokrivenosti plodova i odlične tolerancije na bolesti. Plodovi su čvrsti, krupnoće 210 - 230g, jake crvene boje i odlične otpornosti na pucanje. Mirsini F1 ima konstantno dobro zametanje i produkciju ujednačenih plodova tokom cijelog perioda proizvodnje. Rezistencija:V, F1, F2, N, TSWV, ASC, St, TYLCV

PREGLED SLUŽI KAO VODIČ PRI IZBORU HIBRIDA Vrijeme sazrijevanja (dužina vegetacije) zavisi od klimatskih uvjeta i tehnologije proizvodnje.

Flo rid a 47 R F1 Vrijeme sazrijevanja: srednje rano Težina ploda: 200-250 g. Rezistencije: V, F1, F2, ASC, St Proizvodnja: staklenik, tunel Napomena: ranostasan, krupan, odličan ukus.

M i rsin i F1 Vrijeme sazrijevanja: rano Težina ploda: 210-230 g. Rezistencije: V, F1, F2, N, TSWV, ASC, St, TYLCV Proizvodnja: tunel, polje Napomena: prilagodljiv različitim uvjetima proizvodnje

REZISTENCIJA ToMV - Virus mozaika rajčice - Tomato mosaic virus.race 0-2 V - Zeleno uvenuće (Verticilium Wilt) F1 - Fuzariozno uvenuće rajčice vrste 1 (Fusarium oxysporum f.sp. Lycopersici) F2 - Fuzariozno uvenuće rajčice vrste 2 (Fusarium oxysporum f.sp. Lycopersici) TYLCV - Tomato yellow leaf curl virus FCRR - Fuzariozno uvenuće rajčice (Fusarium oxysporum f.sp.radicis-lycopersici) N - Nematode St - Siva pjegavost lišća (Stemphylium solani) LM - Pljesnivost lista rajčice (Cladosporium, Fulvia fulvum C5) ASC - Crna pjegavost (Alternaria alternata f.sp.lycopersici) TSWV - Virus bronzavosti rajčice (Tomato spotted wilt virus) Program profesionalnih sjemena

13


PAPRIKA Program paprika kompanije Seminis odlikuje izuzetna raznovrsnost, kako po pitanju tipa ploda tako i po pitanju načina uzgoja. Seminis u svojoj ponudi posjeduje širok izbor hibrida od kojih smo izabrali one koji najbolje pogoduju našim uvjetima proizvodnje. Pripremili neke potpuno nove hibride koji će vam pomoći da poboljšate vašu ponudu i nadamo se, omogućiti vam bolji profit.


PAPRIKA

1 gram sadrži.................................................... 120- 200 sjemen a Međuredno rastojanje u cm . . .......................... 70- 95 Rastojanje u redu cm....................................... 40- 50 Utrošak sjemena za rasađivanje gr/ha ........... 250- 350 Utrošak sjemena za direktnu sjetvu gr/ha . . ... 2000- 3000 Gustoća sadnje po ha . . .................................... 25000- 40000 bilja k a Optimalna temperatura klijanja. . .................... 25- 30° C Dana do nicanja na 12°C ................................. 56 Dana do nicanja na 20°C ................................. 22 Dana do nicanja na >25°C . . ............................. 8- 9

PROIZVODNJA Temeljna priprema zemljišta je ključ uspjeha u proizvodnji paprike. Zemljište treba da bude fine strukture sa visokim sadržajem organskih materija. U slučaju da nema, poželjno je unijeti dovoljnu količinu organskog gnojiva. Program gnojidbe treba da je zasnovan na analizi zemljišta, prethodnom usjevu i klimatskim uvjetima. Princip uzgoja je putem rasađivanja. Starost rasada trebala bi biti 35-65 dana. Rasađivanje se obavlja tamo gdje nema više opasnosti od proljetnog leda. Temperatura zraka ne smije da bude niža od 13-15°C, a temperatura zemljišta niža od 10-12°C. Optimalna noćna temperatura za uzgoj paprike je oko 16°C, a dnevna 25-29°C. Paprika ima visoke zahtjeve za vlagom. Manjak ili višak vlage izaziva opadanje cvjetova. Za papriku je potrebno 8-13 navodnjavanja sa količinom od 35-40 l/m2 po navodnjavanju, ovisno od klimatskih uvjeta. Po toplom vremenu biljke treba navodnjavati najmanje svakih 5-7 dana. Preventivne mjere zaštite su strogo pridržavanje plodoreda, uništavanje vektora bolesti (insekata) i redovno tretiranje fungicidima

16

Program profesionalnih sjemena


PAPRIKA

NOVO KAPTUR F1 (SK-5) Novi rani hibrid paprike u tipu “kapia”. Odlikuje ga izuzetna krupnoća, plodovi su težine oko 180 gr. Veličina ploda je od 18-20 cm x 6-7 cm, debljina ploda je 6-6,5 mm. Kapur (SK-5) je specifičan po tome što ima jako brzi prelaz iz zelene u crvenu boju. Visina stabljike je oko 100 cm, habitus biljke je jako čvrst. Uz optimalne uvijete biljka u prosjeku ima prinos 2,3 kg po stabljici. Za naše područje vrijeme sjetve je početkom 3. mjeseca, presađivanje je od polovice 4. mjeseca do polovice 5. mjeseca, berba plodova počinje od polovice 7. mjeseca i traje do kraja 9. mjeseca. Sklop sadnje je od 4-5 biljaka na m². Kapur (SK-5) je pogodna za uzgoj u otvorenom i zatvorenom prostoru.

Program profesionalnih sjemena

17


PAPRIKA

MARADONNA F1 Maradonna F1 je vrlo rani hibrid babure, kockastog oblika, svijetlo žute boje sa odličnom ujednačenošću. Plodovi su krupni, pravilni sa četiri komore, težine 170200g i nadprosječne čvstoće. Biljka je snažna, izrazito generativna sa visokom potencijalom prinosa. Preporučuje se za najraniju stakleničku i plasteničku proizvodnju. Rezistencija: TO = Tobamo (Tobamovirus)

BELLADONNA F1 Belladonna F1 je vrlo rana, kockasta, svijetlo žuta, slatka paprika. Plodovi su težine 160 - 200g sa četiri komore, podjednake veličine. Biljke su bujne, izrazito snažnog korijena i brzog porasta, odlične tolerancije na fuzarijum. Belladonna se može podjednako dobro uzgajati u zaštićenom prostoru kao i na otvorenom polju. Zbog snage biljke, sa pravilnom agrotehnikom ne usitnjava plodove u kasnijim branjima. Definitivno lider po prinosu i kvalitetu na našem tržištu. Rezistencija:TO=Tobamo(Tobamovirus),virus mozaika krumpira

18

Program profesionalnih sjemena


PAPRIKA

PREGLED SLUŽI KAO VODIČ PRI IZBORU HIBRIDA Vrijeme sazrijevanja (dužina vegetacije) zavisi od klimatskih uvjeta i tehnologije proizvodnje.

K a p tu r F1 (SK-5) Vrijeme sazrijevanja: vrlo rano Tip ploda: kapia Težina ploda (g.): preko 180 Proizvodnja: plastenik, otvoreno polje Boja: crvena

M a ra donna Vrijeme sazrijevanja: vrlo rano Tip ploda: babura Težina ploda (g.): 170-200 Proizvodnja: plastenik ,staklenik Boja: bijela-žuta

B e lla d o n n a Vrijeme sazrijevanja: vrlo rano Tip ploda: babura Težina ploda (g.): 160-200 Proizvodnja: plastenik, staklenik, otvoreno polje Boja: bijela-žuta

Program profesionalnih sjemena

19


PLAVI PATLIDŽAN

PLAVI PATLIDŽAN Pred vama je patlidžan koji svojim karakteristikama može zadovoljiti vaše zahtjeve u smislu prilagodljivosti različitim načinima proizvodnje.

1 gram sadrži ................................................... 250 sjemen a Međuredno rastojanje u cm . . .......................... 80- 100 Rastojanje u redu ............................................ 40- 60 Utrošak semena za rasađivanje gr/ha ............ 120- 500 Gustoća sadnje po ha . . .................................... 15000- 25000 b iljak a Optimalna temperatura klijanja . . ................... 24- 27°C Dana do nicanja na 5°C ................................... 30 Dana do nicanja na 12°C ................................. 10 Dana do nicanja na 20°C ................................. 6

PROIZVODNJA Najbolji rezultati u proizvodnji plavog patlidžana postižu se na lakšim zemljištima sa adekvatnom gnojidbom i plodoredom. Rasađivanje se vrši kada prođe opasnost od kasnih proljetnih ledova i kada je temperatura zemljišta 15°C na dubini 10-12 cm. Gustoća sadnje 20000-25000 biljaka/ha. Da bi se postigao prinos od 60-80 t/ha poželjno je pored mineralnog dodati i organsko gnojivo. Tokom sezone potrebno je 1012 navodnjavanja u količini 35-40 l/m 2 po navodnjavanju, u zavisnosti od meteroloških uvijeta. S obzirom da je plavi patlidžan prilično toploljubiva biljka nije preporučljivo navodnjavanje hladnom vodom i pri niskim temperaturama zraka.

EPIC F1 Epic F1 je hibrid plavog patlidžana namjenjen za glavnu sezonu. Biljke su snažne, brzog porasta, visine oko 90 cm, dobro prilagođene našim klimatskim uvijetima. Plodovi su u obliku suze, tamno purpurno do crne boje sa prosječnom težinom oko 400 g. Dimenzije ploda se 22x10 cm. U našim uvijetima je već više godina za redom davao visok prinos, sa ujednačenim plodovima najviše klase. Rezistencija: ToMV (virus mozaika paradajza)

20

Program profesionalnih sjemena


KUPUS

Seminis raspolaže sa širokim asortimanom hibrida kupusa. Kao rezultat pažljivog programa selekcije dobiveni su hibridi prilagođeni svim klimatskim zonama. Za ovaj katalog izabrali smo dio hibrida sa najvećom rodnošću, odličnog kvaliteta, otporne na bolesti i sa vegetacionim periodom prilagođenim specifičnostima našeg klimatskog podneblja.


KUPUS

1 gram sadrži ................................................... 250 sjemen a Međuredno rastojanje u cm . . .......................... 50- 75 Rastojanje u redu ............................................ 30- 50 Gustoća sadnje biljaka/ha . . ............................. 25000- 60000

Optimalna temperatura klijanja . . ................... 20°C Dana do nicanja na 12°C ................................. 10 Dana do nicanja na 20°C ................................. 6

PROIZVODNJA Optimalna gustoća sjetve u proizvodnji rasada je 400-500 sjemena/m 2. Dubina sjetve bi trebala da bude 1-1,5 cm. Jako je bitno redovno provjetravanje rasada, odmah nakon izbijanja prvih listova. Trebalo bi pažljivo navodnjavati jer u suprotnom, pri preobilnom navodnjavanju može vrlo lako doći do polijeganja rasada. Pri rasađivanju koristite pravilnu shemu sađenja za dobivanje optimalnog prinosa i obratite pažnju da mlade biljke budu dovoljno duboko rasađene. Na polju obavljajte navodnjavanje samo u slučaju potrebe. U toku berbe izdvojiti oštećene glavice zato što mogu da stvore problem pri skladištenju. Optimalna temperatura skladištenja je 0°C, a relativna vlažnost 98 %. Po svaku cijenu izbjeći promjenu temperature u skladištu.

RANA PROIZVODNJA (svježa upotreba)

PA N D I O N F 1 Pandion F1, je Seminisov hibrid za vrlo ranu proizvodnju. Zadnjih godina se nametnuo kao standard u tom segmentu kod nas. Sazrijeva za 55 dana nakon rasađivanja. Glavice su okrugle, dobro zbijene, glatke spoljašnosti, težine oko 1 kg. Listovi su tanki, svijetlo zelene boje. Ima dobru sposobnost stajanja na polju i odličnu otpornost na pucanje. Zbog svoje adaptibilnosti postiže konstantno dobre rezultate iz sezone u sezonu. Može se uzgajati u ranoj plasteničkoj proizvodnji, kao i na otvorenom polju. 22

Program profesionalnih sjemena


KUPUS G L AV N A S E ZO N A (svježa upotreba)

ROYAL DYNAST Y F1 Royal Dynasty F1 vrlo prilagodljiv na različite uvijete proizvodnje. Može se uspješno uzgajati i za ljetnu i za jesensku berbu. Dužina vegetacije je oko 75 dana. Glavice su okrugle, dobro zbijene, prosječne težine 2-3 kg. u zavisnosti od sklopa u kome se uzgaja. Apsolutno je otporan na pucanje u ljetnoj berbi što ga je zajedno sa stabilno nadprosječnim prinosom zadnjih nekoliko sezona izdvojilo u odnosu na konkurentske hibride. Rezistencija: Fusarium

BLUE DYNAST Y F1 Blue Dynasty F1 je kupus namijenjen za ljetnu sadnju. Krupnoća glavica je 2-3 kg, a dužina vegetacije je 75 dana. Glavice su srednje zbijene, listovi su tanki i potpuno obavijaju glavicu. Korijen glavice je vrlo kratak. Ima odličnu sposobnost čuvanja na polju, a glavice zadržavaju svoju veličinu čak iako se zakasni sa berbom. Preporučljiv je za svježu potrošnju, a i odlično se kiseli kao cijela glavica. Rezistencija: Fusarium, Xanthomonas

P R E R A DA / K R AĆ E Č U VA N J E VESTRI F1 Vestri F1 je visoko kvalitetan hibrid kupusa dužine vegetacije oko 100 dana i krupnoće od 4-8 kg. Odlično se kiseli i ima izuzetno ujednačene glavice sa visokim postotkom suhe tvari. Listovi su tanki, svijetlo zelene boje, a korijen vrlo kratak. Vestri je standard po pitanju ukusa. Dobro se održava na polju i dobro podnosi kraći lager od 3-4 mjeseca. Rezistencija: Fusarium

Program profesionalnih sjemena

23


KUPUS

TOBIA F1 Tobia F1 je Seminisov hibrid vrhunskog kvaliteta bez premca u segmentu za kiseljenje. Glavice su okrugle, krupnoće 5-7kg, tankih listova, kratkog korijena i ujednačene. Dužina vegetacije je ispod 100 dana, a preporučen sklop je 25.000-35.000 biljaka /ha. Tobia F1 posjeduje i odličnu sposobnost održavanja na polju nakon sazrijevanja koja iznosi do 30 dana. Rezistencija: Fusarium

AT R I A F 1 Atria F1 je snažan, visokoprinosni hibrid kupusa prvenstveno namijenjen za preradu. Karakteristika koja ističe Atriu je da nakon prerade (prvenstveno sjeckanje) kupus dugo zadržava hrskavu strukturu. Glavice su dobro zbijene, blago spljoštene, krupnoće 4-8 kg, u zavisnosti od sklopa. Preporučen sklop je 25.000-35.000 biljaka/ha. Može odlično da se čuva do 4 mjeseca. Rezistencija: Fusarium

RINDA F1 Rinda F1 je vrlo kvalitetan univerzalan hibrid pogodan za svježu upotrebu, preradu i kiseljenje. Dužina vegetacije je 90 dana nakon rasađivanja. Glavice su okrugle, čvrste, svijetlo zelene boje sa odličnom unutrašnjom strukturom i krhkim korijenom. Ima dobru sposobnost čuvanja na polju, a težine je 4-8 kg. Rinda F1 je hibrid visokog prinosa koji postiže dobre rezultate pri različitim uvjetima uzgoja. Rezistencija: Fusarium

24

Program profesionalnih sjemena


KUPUS D U G O Č U VA N J E

GLORIA Hibrid dužine vegetacije oko 80 dana od presađivanja. Formira uniformne glavice, okruglog oblika, prosječne težine 3 kg. Ovojni listovi glavica su plavozelenkaste boje, dok je unutrašnjost glavice bijela sa srednje tankim listovima. Unutarnji kocen dopire do sredine glavice. Hibrid je namijenjen za kasnu ljetnu i jesensku proizvodnju, pogodan za upotrebu u svježem stanju i za kiseljenje. Uzgaja se u sklopu od 35.000- 40.000 biljaka po ha. Rezistencija: Fusarium

Program profesionalnih sjemena

25


KUPUS

PREGLED SLUŽI KAO VODIČ PRI IZBORU HIBRIDA Vrijeme sazrijevanja (dužina vegetacije) zavisi od klimatskih uvjeta i tehnologije proizvodnje.

Pa n d i o n F1 Vrijeme sazrijevanja (u danima): 55 Oblik glavice: okrugao Težina ploda (kg.): 1-2 Namjena: sviježa potrošna Gustoća sadnje (biljaka / ha): 45000-60000

Roya l D ynast y F1 Vrijeme sazrijevanja (u danima): 75 Oblik glavice: okrugao Težina ploda (kg.): 2-3 Namjena: sviježa potrošnja, kiseljenje Gustoća sadnje (biljaka / ha): 40000-60000

B lu e D yn a s t y F1 Vrijeme sazrijevanja (u danima): 85 Oblik glavice: okrugao Težina ploda (kg.): 2-3 Namjena: sviježa potrošnja, kiseljenje Gustoća sadnje (biljaka / ha): 40000-60000

Ve stri F1 Vrijeme sazrijevanja (u danima): 100 Oblik glavice: blago spljošten Težina ploda (kg.): 4-8 Namjena: sviježa potrošnja, kiseljenje Gustoća sadnje (biljaka / ha): 25000-35000

26

Program profesionalnih sjemena


KUPUS

To b ia F1 Vrijeme sazrijevanja (u danima): 90-100 Oblik glavice: okrugao Težina ploda (kg.): 5-7 Namjena: sviježa potrošnja, kiseljenje Gustoća sadnje (biljaka / ha): 25000-35000

Atria F1 Vrijeme sazrijevanja (u danima): 120 Oblik glavice: blago spljošten Težina ploda (kg.): 4-8 Namjena: kiseljenje Gustoća sadnje (biljaka / ha): 25000-35000

R in d a F1 Vrijeme sazrijevanja (u danima): 90 Oblik glavice: okrugao Težina ploda (kg.): 4-8 Namjena: sviježa potrošnja, kiseljenje Gustoća sadnje (biljaka / ha): 30000-50000

G lo ri a Vrijeme sazrijevanja (u danima): 80 Oblik glavice: okrugao Težina ploda (kg.): 3 Namjena: sviježa potrošnja, kiseljenje Gustoća sadnje (biljaka / ha): 35000-40000

Program profesionalnih sjemena

27


CRVENI KUPUS

CRVENI KUPUS 1 gram sadrži ................................................... 250 sjemen a Međuredno rastojanje u cm . . .......................... 50- 75 Rastojanje u redu ............................................ 30- 50 Utrošak sjemena za rasađivanje gr/ha ........... 200- 250 Gustoća sadnje po ha . . .................................... 25000- 60000 b ilja k a Minimalna temperatura klijanja . . ................... 5° C Optimalna temperatura klijanja . . ................... 20°C Dana do nicanja na 5°C ................................... 27 Dana do nicanja na 12°C.................................. 10 Dana do nicanja na 20°C ................................. 6

RED DYNASTY F1 Red Dynasty F1 je crveni kupus za sviježu potrošnju okruglih glavica,težine 1,5-2,5 kg. Listovi su tanki, odličnog kvaliteta i lijepe boje. Dužina vegetacije je oko 70 dana nakon rasađivanja, a može se uzgajati u proljetnoj, ljetnoj i jesenjoj proizvodnji. Preporučena gustoća sadnje je 4000050000 biljaka/ha Rezistencija: Fusarium

28

Program profesionalnih sjemena


CVJETAČA

Cvjetača kompanije Seminis daje pouzdan prinos i odličan kvalitet tokom cijele sezone. Svi naši hibridi posjeduju dobru sposobnost samopokrivanja. Sa hibridima koji su ovdje predstavljeni pokrili smo cijeli period proizvodnje, od najranije tunelske pa do kasne jesenje. Seminis vam nudi najkompletniju ponudu cvjetače gdje ćete sigurno pronaći onaj koji najviše odgovara vašim potrebama.


CVJETAČA

1 gram sadrži ................................................... 300 sjemen a Međuredno rastojanje u cm.. ........................... 60- 70 Rastojanje u redu cm....................................... 50- 65 Utrošak sjemena za rasađivanje gr/ha ........... 200- 250 Gustoća sadnje po ha . . .................................... 20000- 30000 b ilja k a Minimalna temperatura klijanja . . ................... 5°C Optimalna temperatura klijanja . . ................... 20°C Dana do nicanja na 5°C ................................... 30 Dana do nicanja na 12°C ................................. 10 Dana do nicanja na 20°C ................................. 6

PROIZVODNJA Optimalna dubina sjetve je 1-1,5 cm. Bitno je redovno provjetravanje rasada, odmah nakon izbijanja prvih listova. Pažljivo obavljajte navodnjavanje jer u suprotnom, pri preobilnom navodnjavanju može vrlo lako da dođe do polijeganja rasada. U proizvodnji su kvalitetna zemljišta dobre strukture i pravilan plodored od ključnog značaja u postizanju dobrog prinosa. Poželjno je program gnojidbe uraditi u odnosu na analizu zemljišta. Režim navodnjavanja, pogotovo u ljetnim mjesecima je od velike važnosti za uspješnu proizvodnju. U slučaju da kraće vrijeme skladištite cvjetaču, potrebno je da temperaturu zraka održavati na 2°C.

RANA PROIZVODNJA BALDO F1 Baldo F1 je Seminisov vrlo rani hibrid cvjetače dužine vegetacije oko 65 dana u ranoj proljetnoj proizvodnji. Glavice su kompaktne, lijepe bijele boje, odličnog kvaliteta, težine 1 kg. Namjenjen je za što ranije rasađivanje i odlično reagira na uzgoj u zaštićenom prostoru, tako što značajno smanjuje dužinu vegetacije.

30

Program profesionalnih sjemena


CVJETAČA G L AV N A S E ZO N A

FREMONT F1 Fremont F1 je hibrid cvjetače broj jedan za glavnu sezonu. Lak je za rad i zadržava odličnu kvalitetu pri visokim ljetnim temperaturama. Izuzetno je pouzdan u proizvodnji i to je ono što ga je tokom godina izdvojilo od konkurencije. Glavice su krupne, zbijene, težine do 2 kg, sa dobrim samopokrivanjem i odličnim kvalitetom. Dužina vegetacije je oko 70 dana u ljetnim uvjetima, a oko 78 u jesen.

FREEDOM F1 Freedom F1 je standardni hibrid cvjetače za proizvodnju od ranog ljeta do rane jeseni. Vrijeme dospijeća je: rano ljeto 79 dana nakon transplantacije, ljeto 61 dan nakon transplntacije, rana jesen 79 dana nakon transplantacije. Nije osjetljiv na stres i održat će svoju zrelost pod visokim temperaturama dana i noći. Freedom F1 ima snažnu biljku sa širokim tamno plavim / sivozelenim listom. Prinos je dosta visok, ovisno o gustoći sklopa prosječna masa glavice može ići i do 1,2 kg, bez gubitka kvalitete. Freedom treba manje gnojidbe sa (N) nego ostale sorte. Program profesionalnih sjemena

31


CVJETAČA

PREGLED SLUŽI KAO VODIČ PRI IZBORU HIBRIDA Vrijeme sazrijevanja (dužina vegetacije) zavisi od klimatskih uvjeta i tehnologije proizvodnje.

B a ld o F1 Period branja: rano proljeće Dužina vegetacije (dana): 65 Težina glavice (kg): 1 Preporučena gustoća za sviježu potrošnju biljaka/m2: 3-3,5

Fre m ont F1 Period branja: : ljeto/rana jesen Dužina vegetacije (dana): 70/78 Težina glavice (kg):1,5-2 Preporučena gustoća za sviježu potrošnju biljaka/m2: 3,5-4 Preporučena gustoća za preradu biljaka/m2: 2,5

Fre e d o m F1 Period branja: : rano ljeto/rana jesen Dužina vegetacije (dana): 61/79 Težina glavice (kg): 1,2 Preporučena gustoća za rano ljetnu proizvodnju biljaka/ha: 26000 Preporučena gustoća za ljetnu proizvodnju biljaka/ha: 2,5

32

Program profesionalnih sjemena


BROKULI

BROKULI CHEVALIER F1 Chevalier F1 je hibrid za glavnu sezonu. Glavice su tamno zelene boje, krupnoće do 700 g i dobrog kvaliteta. Dužina vegetacije je oko 65 dana u ljetnoj i oko 75 dana u jesenskoj proizvodnji. Za ljeto je preporučen sklop od 38.000 biljaka/ha, a za jesen 33.000. Chevalier F1 ima dobru produkciju bočnih zaperaka i dobru ujednačenost u veličini ploda. Dobra tolerancija na plamenjaču.

IRONMAN F1 Ironman F1 je hibrid koji se može uzgajati tokom cijele sezone. Biljke su snažne, a glavice podignute vrlo visoko, tako da skoro uopće nemaju lišće vezano za vrat glavice što ga čini izuzetno lakim za berbu. Ima odličnu toleranciju na stres i bakterioze. Glavice su krupnoće do 750 g, plavozelene boje sa manjim brojem bočnih zaperaka. Dužina vegetacije je 82 dana u proljeće, 64 u ljeto i 73 u jesen. Ima odličnu toleranciju na plamenjaču.

Brokoli kao kultura iz godine u godinu zauzima sve važnije mjesto u proizvodnji kod nas. Predstavljamo vam izbor brokoli koji će zadovoljiti vaše potrebe po pitanju vremena sazrijevanja, perioda berbe, boje cvijeta i produkcije bočnih zaperaka.

Program profesionalnih sjemena

33


KRASTAVAC

Krastavac kao kultura ima veoma široku upotrebu. Uzgaja se od najranije proizvodnje, preko ljetne proizvodnje na otvorenom polju, pa do jesenske proizvodnje u zaštićenom prostoru. Koristi se podjednako za svježu potrošnju (salatar) kao i za industrijsku primjenu (kornišon). Svaka od tih primjena, kao i sam period uzgoja ima svoje specifičnosti, pa je shodno tome izbor hibrida izuzetno bitan. U selekciji kompanije Seminis naći ćete odličan izbor za svaku pojedinačnu primjenu, a naši hibridi će vam omogućiti da postignete visok prinos i dobijete vrhunsku kvalitetu u vašoj proizvodnji.

KRASTAVAC EDONA


KRASTAVAC

1 gram sadrži.................................................... 30- 40 sjemen a Utrošak sjemena za rasađivanje gr/ha ........... 1000 Utrošak sjemena za direktnu setvu gr/ha ...... 3000 Gustoća sadnje po ha. . ..................................... 15000- 55000 b ilja k a Optimalna temperatura klijanja . . ................... 26° C - 30° C Dana do nicanja na 20°C.................................. 14

PROIZVODNJA Krastavci se mogu uzgajati na skoro svim tipovima zemljišta sa dobrom aeracijom i drenažom. Trebalo bi se strogo držati plodoreda i izbjegavati da se radi na istoj površini u okviru od 4 godine zbog povećanog rizika od bolesti. Zbog svoje intenzivne produkcije krastavac traži redovnu i dobro izbalansiranu ishranu kvalitetnim gnojivima. Sam program gnojidbe varira u zavisnosti od tipa proizvodnje pa bi trebalo obratiti veliku pažnju da bi se dobio maksimalan prinos i kvalitetu. Potrebe krastavca za vodom su vrlo visoke, tako da je neophodno redovno zalijevanje dovoljnim količinama vode. Krastavac je toploljubiva kultura te je također bitno osigurati mu optimum grijanjem ili dogrijavanjem, a na otvorenom polju pravilnim tempiranjem momenta sjetve i sadnje.

Zaštićen prostor Dugački salatar Mini salatar Kornišon Otvoren prostor Mini salatar Salatar Kornišon

Količina sjemena

Shema sadnje

Gustoća sadnje

20.000-25.000 sjemena/ha

150-160 x 45-50 cm

1,3-1,8 biljka/m2

25.000-30.000 sjemena/ha

120 x 40 cm

1,8-2,2 biljke/m2

2-3 kg/ha 2-3 kg/ha 2-3 kg/ha

100 x 40-50 cm 120 x 30 cm 150 x 30 cm

2-2,5 biljke/m2 2,5 biljke/m2 2 biljke/m2

Program profesionalnih sjemena

35


KRASTAVAC Krastavac salatar kratki bradavičasti DARINA F1 Darina F1 je već dugo godina standard u proizvodnji gdje se održala svojim prinosom, kvalitetom i prilagodljivošću različitim uvjetima proizvodnje. Ovo je hibrid sa pretežno ženskim cvjetovima pogodan za uzgoj na otvorenom i u zatvorenom prostoru. Darina je ranostasan hibrid dužine ploda od 20-23 cm, sa odličnom prilagodljivošću nižim temperaturama tokom proizvodnje. Rezistencija: PM, CMV, Sc, CVYV

EDONA F1 Edona F1 je rani partenokarpni hibrid salatara, namijenjen za najraniju zimsku i proljetnu proizvodnju. Ima odlično zametanje u hladnijim uvjetima, bez puno bočnih zaperaka što ga čini idealnim za proizvodnju u uvjetima manjeg osvjetljenja. Produkcija plodova je odlična, kvalitete najviše klase, ujednačen sa privlačnom tamno-zelenom bojom. Edona je hibrid koji je posljednjih godina zauzeo vodeće mjesto na našem tržištu. Rezistencija: PM, CMV, CVYV, TLS

S O L AT I O F 1 Solatio je F1 novi srednje rani partenokarpni hibrid krastavca salatara, tamno zelenih plodova odličnog kvaliteta, srednje bujne biljke malih listova, kratkih internodija i bočnih zaperaka. Solatio je prilagođen najranijoj proljetnoj i kasnoj jesenskoj proizvodnji sa ili bez grijanja, zbog dobrog zametanja i produkcije plodova u uvjetima nižih temperatura i slabije osvijetljenosti. Plodovi su pravilnog cilindričnog oblika, dobrog ukusa i odlične sposobnosti čuvanja nakon branja.

36

Program profesionalnih sjemena


KRASTAVAC

PREGLED SLUŽI KAO VODIČ PRI IZBORU HIBRIDA Vrijeme sazrijevanja (dužina vegetacije) zavisi od klimatskih uvjeta i tehnologije proizvodnje.

Da rin a F1 Vrijeme sazrijevanja: rano Habitus biljke: snažan Boja ploda: srednje zelena Dužina ploda (u cm): 20 - 23 Dužina ploda (u cm): PM, CMV, Sc, CVYV

Ed o n a F1 Vrijeme sazrijevanja: rano Habitus biljke: snažan Boja ploda: tamno zelena Dužina ploda (u cm): 20 - 22 Dužina ploda (u cm): PM, CMV, CVYV, TLS

S o lati o F1 Vrijeme sazrijevanja: rano Habitus biljke: snažan Boja ploda: srednje zelena Dužina ploda (u cm): 20 - 24 Dužina ploda (u cm): Sc

REZISTENCIJA CMV - Virus mozaika krastavca Sc - Krastavost - Scab Cladosporium cucumerrinum PM - Pepelnica - Powdery mildew Sphaerotheca fuliginea DM - Plamenjača - Downy mildew US race Pseudomonas cubensis CVYV - Žuti virus krastavca - Cucumber vein yellowing virus TLS - Tačkavost lišća - Corynespora cassiicola ZYMV - Virus žutog mozaika krastavca WMV - Virus mozaika krastavca PRSV - P apaya ringspot virus

Program profesionalnih sjemena

37


KRASTAVAC

Kornišoni sa pretežno ženskim c vijetovima tz v. mix hibridi

LEVINA F1 Levina F1 je standardan Seminisov mix kornišon za proizvodnju na otvorenom polju. Biljka je bujna sa brzim porastom i dobrom produkcijom plodova. Stizanje je srednje rano, a odnos dužine i širine plodova je 3:1. Rezistencija: Sc, CMV, PM

NADESHDA F1 Nadeshda F1 je novitet na našem tržištu. Pripada novoj Seminisovoj selekciji i pokazala je fantastične rezultate u ovom segmentu. Prvenstveno je namijenjena uzgoju na otvorenom polju u klasičnoj proizvodnji na foliji uzgoju. Najraniji je i najprinosniji hibrid u ovom segmentu. Zametanje je perfektno, regeneracija plodova je nadprosječna i ima odličnu toleranciju na plamenjaču. Broj 1 za vanjsku proizvodnju. Rezistencija: Sc, CMV, PM

38

Program profesionalnih sjemena


KRASTAVAC

Partenokarpni (samooplodni) hibridi MIRABELLE F1 Mirabelle F1 je vrlo rani patenokarpni bradavičasti hibrid snažnog habitusa i visokog prinosa. Prednost Mirabelle je da u odnosu na druge hibride u ranoj proizvodnji zameće veći broj plodova po kolencu. Plodovi su odnosa 3,3:1 dužina naspram širine, bez gorčine su i imaju jako lijepu zelenu boju i pravilan cilindrični oblik. Rezistencija: Sc, CMV, PM

MERENGUE F1 Merengue F1 je novi bradavičasti vrlo rani hibrid namIjenjen za proljetnu i ljetnu sjetvu i uzgoj na otvorenom polju i u plastenicima ili staklenicima. Biljka je visokog prinosa, otvorenog habitusa (laka za branje). Pokazuje visoku otpornost na bolesti do kraja proizvodnog ciklusa, malu podložnost botritisu i šupljikavosti plodova. Plodovi su pravilnog oblika, bez deformacija, odnosa dužine i širine 3,2:1 sa odličnom bojom. Rezistencija: Sc, CMV, PM

POTOMAC F1 Potomac F1 je srednje rani hibrid kornišona pogodan za uzgoj u otvorenom polju, kao i u plasteniku. Habitus biljke je dosta snažan. Plodovi su odlične kvalitete, pravilnog su oblika bez deformiranja odnos dužine i širine ploda je 2,9:1. Boja ploda je tamno zeleno zelena. Rezistencija: A1, ALS, CLA, CMV, DM, PM

Program profesionalnih sjemena

39


KRASTAVAC PREGLED SLUŽI KAO VODIČ PRI IZBORU HIBRIDA Vrijeme sazrijevanja (dužina vegetacije) zavisi od klimatskih uvjeta i tehnologije proizvodnje.

Le vi n a F1 Vrijeme sazrijevanja: rano Habitus biljke: jak Boja ploda: svijetlo zelena Rezistencija: CMV, Sc, PM

Na d e s hda F1 Vrijeme sazrijevanja: vrlo rano Habitus biljke: srednje jak Boja ploda: zelena Rezistencija: CMV, Sc, PM

M i ra b e lle F1 Vrijeme sazrijevanja: vrlo rano Habitus biljke: srednje jak Boja ploda: zelena Rezistencija: CMV, Sc, PM

M e re ngue F1 Vrijeme sazrijevanja: vrlo rano Habitus biljke: srednje jak Boja ploda: zelena Rezistencija: CMV, Sc, PM

Po to m a c F1 Vrijeme sazrijevanja: rano Habitus biljke: jak Boja ploda: tamno zelena Rezistencija: A1, ALS, CLA, CMV, DM, PM

REZISTENCIJA CMV - Virus mozaika krastavca Sc - Krastavost - Scab Cladosporium cucumerrinum PM - Pepelnica - Powdery mildew Sphaerotheca fuliginea DM - Plamenjača - Downy mildew US race Pseudomonas cubensis 40

Program profesionalnih sjemena


LUBENICA

Lubenice imaju dugu tradiciju uzgoja kod nas. Iako sezonskog karaktera, u tom periodu zauzimaju veliki dio tržišta. U Seminisovoj selekciji naći ćete veliki izbor hibrida prilagođenih raznovrsnom uzgoju i specifičnoj primjeni. Bilo da tražite rani ili kasni, za duži transport ili lokalnu prodaju, u našoj ponudi su hibridi za koje sigurno ima mjesta u vašoj proizvodnji. Pored već poznatih hibrida spremili smo vam i nekoliko potpuno novih koji po karakteristikama i prikazanim rezultatima spadaju u sam vrh u svojim kategorijama. Želja nam je da ih probate i uvjerite se u njihov kvalitetu.


LUBENICA

LUBENIC A 1 gram sadrži.................................................... 10- 15 sjemen a Međuredno rastojanje u cm.. ........................... 170- 230 Rastojanje u redu u cm ................................... 70- 120 Utrošak sjemena za rasađivanje gr/ha ........... 1000- 1500 Utrošak sjemena za direktnu setvu gr/ha ...... 2000- 3000 Gustoća sadnje po ha . . .................................... 4000- 4500 biljak a Gustoća sadnje po ha (kalemljene biljke) . . .... 2000- 2500 biljak a Minimalna temperatura klijanja . . ................... 12°C Optimalna temperatura klijanja . . ................... 20- 25° C Dana do nicanja na 20°C ................................. 14

BONTA F1 Bonta F1 je novi vrlo rani hibrid lubenice okruglih plodova težine do 10 kg. Biljka je snažna, bujna, sa odličnom pokrivenošću i dosta dobrom ujednačenošću. Meso je tamno crvene boje, slatko i hrskavo. Bonta se u proizvodnji kod nas pokazala izuzetno dobro zato što je u odnosu na druge hibride iz ovog najranijeg segmenta pristizala do 5 dana ranije, a pružala bolji kvalitetu i lakše se prodavala na tržištu zbog svoje vanjske privlačnosti.

42

Program profesionalnih sjemena


LUBENICA COLOSSEO F1 Colosseo F1 je potpuno nova lubenica na našem tržištu koja je u probnoj proizvodnji pokazala izuzetne rezultate. To je hibrid u srednje ranom segmentu sa plodovima krupnoće 12 – 14 kg, lijepe vanjske boje i crvenog mesa odličnog kvaliteta. Biljka je snažna i bujna tako da su plodovi odlično pokriveni i zaštićeni. Ima dobru toleranciju na hladnoću i dobro zametanje pri hladnijim uvjetima. Definitivno jedinstven po kombinaciji prinosa i kvaliteta koji daje.

EMPEROR F1 Emperor F1 je dobro poznat hibrid srednje ranog segmenta, plodova krupnoće 13-15 kg, odlične bujnosti biljke. Ovo je hibrid sa pouzdanim prinosom u različitim uvjetima proizvodnje. Plodovi su privlačni, sjajne boje sa dobrom mogućnošću transporta. Rezistencija: F1

D E LTA F 1 Delta F1 je hibrid koji je već poznat našim proizvođačima. Spada u srednje rani segment. Krupnoća plodova je 10-12 kg i odlične je tranportabilnosti. Ono što izdvaja Deltu od ostalih lubenica je izuzetan ukus, po kome je i najpoznatija. Biljka je bujna, snažna, a plodovi su dosta ujednačene veličine sa mesom jako crvene boje. Rezistencija: F1

Program profesionalnih sjemena

43


LUBENICA

PREGLED SLUŽI KAO VODIČ PRI IZBORU HIBRIDA Vrijeme sazrijevanja (dužina vegetacije) zavisi od klimatskih uvjeta i tehnologije proizvodnje.

B o nta Vrijeme sazrijevanja: vrlo rano Težina (u kg): okrugao Težina (u kg): 7 - 10 Boja mesa: tamno crvena

D e lta Vrijeme sazrijevanja: srednje rano Težina (u kg): blago izdužen Težina (u kg): 10 - 12 Boja mesa: jako crvena

Em p e ro r Vrijeme sazrijevanja: srednje rano Težina (u kg): blago izdužen Težina (u kg): 13 - 15 Boja mesa: crvena

Co lo ss eo Vrijeme sazrijevanja: srednje rano Težina (u kg): ovalan Težina (u kg): 12 - 14 Boja mesa: crvena

REZISTENCIJA F1, F2 - Fusarium ( Fusarium oxysporum, f.sp.niviem) A - Antraknoza rase 1 ( Collectotrichum orbiculare)

44

Program profesionalnih sjemena


TIKVICA

1 gram sadrži ................................................... 6- 7 sjemen a Utrošak sjemena za rasađivanje gr/ha ........... 1000- 2000 Utrošak sjemena za direktnu sjetvu gr/ha . . ... 3000- 5000 Gustoća sadnje po ha . . .................................... 11000 b iljak a Međuredno rastojanje u cm . . .......................... 150- 200 Rastojanje u redu u cm ................................... 60


TIKVICA ESKENDERANY F1 Eskenderany F1 je vrlo rana, svijetlo zelena tikvica pravilnih plodova dužine od 16-19cm. Biljka je generativna, otvorenog habitusa, snažna i izuzetno dobre produkcije koja dostiže 1 plod po biljci dnevno. Može se uzgajati tokom cijele godine, ali je najzastupljenija u najranijoj proljetnoj proizvodnji gdje je po prinosu i kvalitetu vodeći hibrid kod nas.

S C I L LY F 1 Scilly F1 je novi, rani hibrid iz Seminisove selekcije tikvica. Plodovi su svijetlo zelene boje, vrlo lijepog oblika, dužine 18-21cm. Biljka je bujna, otvorenog habitusa sa lakim pristupom plodovima. Produkcija je odlična, a kao jedna od bitnih karakteristika je otpornost na viruse koji postaju sve veći problem u ljetnoj i jesenskoj proizvodnji. Rezistencija: ZYMV - Virus žutog mozaika tikvice WMV - Virus mozaika lubenice

AMBASSADOR F1 Ambassador F1 je vrlo rani hibrid tamno zelene tikvice, visokog prinosa i otvorenog habitusa, lak za berbu. Plodovi su 18-20 cm dužine sjajne boje i cilindričnog oblika. Ambassador je pogodan za uzgoj u zaštićenom prostoru, a također i na otvorenom polju.

CIGAL F1 Cigal je vrlo rani hibrid tamno zelene boje. Habitus biljke je otvoren, srednje snažan, uspravan i kompaktan. Plodovi su valjkastog, stožastog i ravnog oblika imaju voštanu prevlaku.

46

Program profesionalnih sjemena


CRVENI LUK


CRVENI LUK

1 gram sadrži.................................................... 250- 300 sjemen a Međuredno rastojanje u cm . . .......................... 25- 35 Rastojanje u redu u cm.................................... 5- 10 Utrošak sjemena za setvu kg/ha . . ................... 3,5- 4 Minimalna temperatura klijanja . . ................... 2° C Optimalna temperatura klijanja . . ................... 12- 25° C Dana do nicanja na 12°C ................................. 21 Dana do nicanja na 20°C ................................. 12

PROIZVODNJA Luk nije posebno zahtjevan po pitanju tipa zemljišta, važno je da bude osigurana dobra drenaža i aeracija zemljišta. Pri sjetvi ključna je priprema zemljišta. Površina bi trebala biti ravna, rastresita i ne suviše vlažna. Organska gnojiva se unose u jesen. U proljeće se preporučuje unošenje azotnih gnojiva u razmjeri 2/3 pred sjetvu i 1/3 kad biljke dostignu visinu između 10 i 15 cm. Sljedeća ključna stvar u proizvodnji je pravilno zalivanje koje u pojedinim godinama počinje već nakon same sjetve u rano proljeće i završava se dvije do tri nedjelje prije vađenja. Pored toga je izuzetno bitna i borba protiv korova koja također počinje praktično već od same sjetve.

GLOBE YELLOW DANWERS F1 Globe Yellow Danwers F1 je je srednje rani novi hibrid luka, sa visokim prinosom, namijenjen je za prezimljavanje. Ima jako snažan korijenov sustav: Tamno zelene je boje. Lukvice imaju tanak vrat i ne dolazi do skidanja ljuske. Odlikuje ga to što je dobro otporan na polijeganje tijekom zime. Sjetva ovog luka počinje od sredine 8. mjeseca, a vađenje luka je polovicom 5. mjeseca.

Program profesionalnih sjemena

49


CRVENI LUK

DAMASCUS F1 Damascus F1 je novi hibrid luka, visokog prinosa, odlične sposobnosti čuvanja i izuzetno dobre čvrstoće. Glavice su krupne, okrugle sa bronzanom bojom ljuske. Vrlo je ujednačene veličine što mu omogućava izuzetno lako klasiranje. Pogodan je za strojno vađenje i dobro zadržava ljusku nakon manipulacije. Rezistencija: FBR, PRR

ANTELOPE F1 Antelope F1 je novi hibrid luka blago spljoštenih glavica, lijepe bronzane boje. Glavice su srednje krupnoće, ali je prinos izuzetno visok što je pokazao u probnoj proizvodnji. Odlično zadržava ljusku na sebi nakon vađenja i klasiranja, vrlo je čvrst sa dobrom ujednačenošću. Vrat je tanak, a posjeduje i dobru sposobnost lagerovanja od preko 5 mjeseci. Rezistencija: FBR, PRR

COLUMBIA F1 Columbia F1 je luk novije generacije sa izrazito velikim prinosom, okruglih, vrlo krupnih glavica. Ljuska je lijepe bronzane boje i odlično se zadržava nakon manipulacije. Vrlo je čvrst sa visokim sadržajem suhe tvari i odličnom sposobnošću čuvanja. Pogodan je i za strojno vađenje, a debljina vrata je vrlo tanka. Rezistencija: FBR, PRR

50

Program profesionalnih sjemena


CRVENI LUK

CANDY F1 Candy F1 je vrlo rani hibrid sa okruglim i vrlo krupnim glavicama. Ljuska je zlatno žute boje, a kratki čvrsti vrhovi i uzak vrat omogućuju brzo sušenje. Prinos je vrlo visok, ukus je blag, a boja mesa bijela. Preporučuje se za svježu upotrebu. Kombinacija brzine i prinosa omogućuju da Candy stiže prije ostalih lukova kada tržište nije opterećeno tako da omogućava vrlo lak plasman. Rezistencija: PRR

RED ZEPPELIN F1 Red Zeppelin F1 je crveni luk odlične crvene boje ljuske, a također dobro obojene unutrašnjosti. Glavice su srednje krupnoće, vrlo ujednačene i okrugle. Prinos je visok, a sposobnost čuvanja vrlo dobra. Vrat je tanak, a ljuska se dobro održava na glavici. Rezistencija: FBR, PRR

STERLING F1 Sterling F1 je luk sjajne bijele boje, okruglih glavica i visokog prinosa. Ima dobru sposobnost skladištenja. Glavice su krupne, čvrste, sa vratom srednje debljine. Dužina vegetacije je oko 130 dana. Rezistencija: FBR, PRR

Program profesionalnih sjemena

51


CRVENI LUK PREGLED SLUŽI KAO VODIČ PRI IZBORU HIBRIDA Vrijeme sazrijevanja (dužina vegetacije) zavisi od klimatskih uvjeta i tehnologije proizvodnje.

Da m a sc us F1 Dužina vegetacije: 114 Veličina glavice: krupna Boja ljuske: tamno bronzana Skladištenje (mjeseci): 6-7

Ante lo p e F 1 Dužina vegetacije: 115 Veličina glavice: srednje krupna Boja ljuske: tamno bronzana Skladištenje (mjeseci): 5

Co lu mbia F1 Dužina vegetacije: 116 Veličina glavice: vrlo krupna Boja ljuske: tamno bronzana Skladištenje (mjeseci): 6

Ca n d yF1 Dužina vegetacije: 106 Veličina glavice: vrlo krupna Boja ljuske: zlatno-žuta Skladištenje (mjeseci): 2

Ste rli ng F1 Dužina vegetacije: 129 Veličina glavice: krupna Boja ljuske: bijela Skladištenje (mjeseci): 5

Re d Ze p p e lin F1 Dužina vegetacije: 118 Veličina glavice: srednje krupna Boja ljuske: crvena Skladištenje (mjeseci): 5

REZISTENCIJA FBR - Fuzariono uvenuće PRR - Ružičasta trulež korjena luka 52

Program profesionalnih sjemena


MRKVA

1 gram sadrži ................................................... 750- 1250 sjeme na Međuredno rastojanje u cm.. ........................... 18- 80 Utrošak sjemena za setvu kg/ha . . ................... 1- 10 Broj sjemena po metru dužnom ..................... 80- 200 Minimalna temperatura klijanja . . ................... 2° C Optimalna temperatura klijanja . . ................... 20° C Dana do nicanja na 5°C ................................... 46 Dana do nicanja na 12°C ................................. 16 Dana do nicanja na 20°C ................................. 9


MRKVA

PROIZVODNJA Mrkva ima visoke zahtjeve u pogledu zemljišta, koje mora biti rastresito, dobro drenirano, ali sposobno da zadrži vlagu. Veliki značaj ima osnovna obrada zemljišta pri kojoj se mora izvršiti razbijanje dubljih slojeva zemljišta, koji u protivnom ometaju pravilan razvoj korijena. Ravnomjerna gustoća sjetve je veoma važna za dobivanje korjena pravilnog oblika i ujednačenog kvaliteta. Seminis vam olakšava postizanje ravnomjerne sjetve tako što isporučuje kalibrirano sjeme. Proizvodnja se obavlja na gredicama ili u trakama na ravnoj površini.

ALMARO F1 Almaro F1 je rani, već dobro poznat, hibrid mrkve za svježu upotrebu. Dužina vegetacije je 95 dana, plodovi su glatki, sjajni i pravilnog cilindričnog oblika. Ukus plodova je odličan, a njihova dužina je od 19-21 cm. Širina ploda je oko 2,5cm. Almaro se odlično pokazao za ranu proizvodnju namijenjenu tržnicama, gdje svojom bojom i veličinom ima odličnu prolaznost.

NANTES 2 - FORTO Nantes 2 - forto je Seminisova univerzalna sorta mrkve. To je standardna nantes sorta poboljšana kroz Seminisovu selekciju da bi se dobio viši prinos i ujednačeniji plod. Pogodna je za različite uvijete uzgoja i standardno postiže dobre rezultate. Dužina vegetacije je oko 110 dana.

Program profesionalnih sjemena

55


GRAH

GRAH PROIZVODNJA Za sjetvu je potrebno 60-125 kg sjemena po hektaru. Točna količina ovisi od težine tisuću sjemena i konačnog rastojanja među biljkama. Grah se sije u redove. Međuredno rastojanje je 40-45 cm, rastojanje u redu je je 5 -6 cm, a dubina sjetve 2-3 cm. Preporučena gustoća sjetve je 30 -35 biljaka/m 2. Za grah je izuzetno važan plodored (minimum 4 godine) kao i program gnojidbe. Dobar predusjev za grah su krumpir i žitarice. Grah je spreman za berbu 10-11 tjedana nakon sjetve. Za upotrebu u svježem stanju berba se obavlja u 3-5 navrata. Za preradu se obavlja jednokratna berba, a sve naše sorte su pogodne za strojnu berbu.

1 gram sadrži.................................................... 3- 5 sjemen a Međuredno rastojanje u cm.. ........................... 40- 55 Rastojanje u redu u cm ................................... 5- 6 Norma sjetve kg/ha ......................................... 60- 125 Gustoća sjetve po ha . . ..................................... 300.000- 350.000 bi l j a k a Minimalna temperatura klijanja . . ................... 5° C Optimalna temperatura klijanja . . ................... 20°C Dana do nicanja na 12°C ................................. 30 Dana do nicanja na 20°C ................................. 11

GOLD MINE Gold mine je grah već široko raširen u proizvodnji kod nas i predstavlja standard za tipu žute olovke. Pogodna je za svježu potrošnju i preradu. Prinos je visok, a boja mahune je atraktivne žute boje. Rezistencija: BCMV, PSP, A

56

Program profesionalnih sjemena


GRAH ETNA Grah Etna F1 tip niskog šarenog graha, koji se koristi u zrnu. Dobro podnosi sušu i visoke temperature. Vrijeme sazrijevanja od sjetve je 88 dana. Ima lijepu crveno- bijelu zrna, odličan je za kuhanje, zadržava kompaktnost. Rezistencija: BCMV, PSP, A

TEMA Tema je referentni varijetet u tipu zelene olovke. Pogodna je sa sviježu upotrebu i preradu. Odlično podnosi visoke temperature i sušu. Većina mahuna je koncentrirana u gornjem dijelu biljke pa je stoga pogodna za strojnu berbu. Sporo formira sjeme unutar mahune i mahuna ostaje dugo sviježa, duže od ostalih grahova iz ovog tipa. Pogodna je za proljetnu i ljetnu sjetvu. Rezistencija: BCMV, PSP, BCTV, A

Naziv

Sazrijevanje Visina biljke (dana od sjetve) (cm)

Mahuna boja

dužina

Prečnik mahune (u %) Rezistencija

Ispod 6,5 mm

6,5-8 mm 8-9 mm 9-10,5 mm

Zeleni grah Tema

78

40

tamno zelena

13-15

BCMV, PSP, BCTV, A

76

45

žuta

12-13

BCMV, PSP

15

70

15

10

40

Žuti grah Gold Mine

50

REZISTENCIJA BCMV - Virus običnog mozaika (Beam common mosaic virus) PSP - Oreolna pjegavost lišća i masna pjegavost mahuna (Pseudomonas syringae pv. phasolocola) A - Antraknoza (Collectothrichum lindemuthianum) R - Hrđa (Uromyces appendiculatus) WM - Bijela trulež (Sclerotina sclerotiorum) BCTV - Beet culy top virus Program profesionalnih sjemena

57


GRAŠAK 1 gram sadrži ................................................... 3- 10 sjemen a Optimalna temperatura klijanja. . .................... 15- 18°C Norma sjetve kg/ha ......................................... 100- 300 Shema sjetve ................................................... 15- 25x3 c m Gustoća sjetve po ha . . ..................................... 90.000- 120.000 bilja k a

AVOLA Avola je najranija sorta graška. Stiže za 57 dana nakon sadnje. Predstavlja industrijski standard po pitanju ranostasnosti, prinosa i kvaliteta. Visina biljke je 65 cm, zrna su krupna i sadržaj šećera je visok. Rezistencija: F1

REZISTENCIJA F1 - Fusarium DM - Plamenjača PM - Pepelnica BYMV - Virus žutog mozaika

Im e s o r te : Avo la Dužina vegetacije (dana): 57 Visina biljke (cm): 65 Prvo cvijetno koljeno (cm): 9-10 Broj mahuna po koljenu: 1-2 Frakcije-veličina zrna u mm (u postocima od prinosa): do 8,2: 5 od 8,2 do 8,75: 10 od 8,75 do 9,2: 20 od 9,2 do 10,3: 35 preko 10,3: 30 Napomena:rani standard, za industriju zamrzavanja, za sviježu potrošnju. rezistencija: F1


KUKURUZ ŠEĆERAC

1 gram sadrži ................................................... 6- 8 sjemen a Optimalna temperatura klijanja. . .................... 20- 25°C Shema sjetve.................................................... 19- 21x75 c m Gustoća sjetve po ha . . ..................................... 60.000- 80.000 b ilja k a


KUKURUZ ŠEĆERAC

SHEBA F1 Sheba F1 je vrlo rani super slatki hibrid šećerca već dobro poznat na našem tržištu kao hibrid broj 1 za ranu sjetvu. Namijenjen prvenstveno za svježu potrošnju. Ima izvrstan ukus. Dužina vegetacije je 72 dana. Visina biljke je 1,8 m, dužina klipa 20 cm. Klip je odlično popunjen do vrha. Broj redova je 14-16. Preporučena shema sjetve je 21x 75 cm u sklopu 60.000-65.000 biljaka/ha. Rezistencija: SCLB, SBW

CHALLENGER F1 Challenger F1 je super slatki hibrid, namijenjen prvenstveno za industrijsku upotrebu (zamrzavanje i konzerviranje), iako je zbog svog visokog kvaliteta pogodan i za svježu potrošnju. Dužina vegetacije je 78 dana, visina biljke 1,8 m a dužina klipa 20 cm. Klipovi su laki za branje i pogodni za strojnu berbu. Daje pouzdan prinos i pod stresnim uvjetima. Preporučena shema sjetve je 19x75 cm sa do 80.000 biljaka/ha. Rezistencija: SBW, A, CCR, NCLB, SCLB

REZISTENCIJA SCLB - Southern corn leaf blight (Bipolaris maydis) SBW - Stjuartova bakterija uvenuća (Pantoea stewarti sp.stewartti ) CCR - Hrđa kukuruza (Puccinia Sorghi) A - Antraknoza (Colectotrichum graminicola) NCLB - Palež lista (Excerohiliumturcicum) MDMV - Virus patuljastog mozaika kukuruza (Maize dwarf mosaic virus)

Program profesionalnih sjemena

61


SALATA


SALATA 1 gram sadrži ................................................... 800- 1000 sjemen a Međuredno rastojanje u cm . . .......................... 25- 35 Rastojanje u redu u cm ................................... 25- 35 Utrošak sjemena za rasađivanje gr/ha ........... 200- 300 Broj biljaka po ha ............................................ 100.000- 140.000 b il j a k a Minimalna temperatura klijanja . . ................... 4° C Optimalna temperatura klijanja. . .................... 20° C Dana do nicanja na 5°C ................................... 47 Dana do nicanja na 12°C.................................. 8 Dana do nicanja na 20°C ................................. 4

TOUAREG Touareg je nova salata na našem tržištu. Glavice su vrlo krupne, dobro zbijene, svijetlo zelene boje, odličnog kvaliteta. Touareg je univerzalna salata za uzgoj tokom cijele godine, a posebno je pogodna za period jesen-zima. Rezistencija: NL 1 -25, LMV (mozaik virusa salate)

SALAKIS Salakis F1 je novi tip kristalke salate, namijenjena za sadnju u ljeto i jesen u otvorenom polju. Dobro je otporna na visoke temperature pri zametanju, ima dobru toleranciju na nekroze. Prilikom transporta glavice ne gube lišće. Glavice su dosta krupne. Gustoća sadnje je 110 000/ha, odnosno 30x30 cm. Rezistencija: DM, LMW

Ime Sorte

Period uzgoja

Glavica

Rezistencija

proljeće

ljeto

jesen

zima

veličina

boja

Touareg

+++

+++

+++

++

9

svijetlo zelena

NL 1-25, LMV

Salakis

++

+++

+++

8

svijetlo zelena

DM, LMW

Program profesionalnih sjemena

63


ŠPINAT


ŠPINAT

1 gram sadrži ................................................... 100- 200 sjemen a Optimalna temperatura klijanja . . ................... 10°C Utrošak sjemena za sviježu upotrebu ............ 10- 15 kg / h a Za preradu .. .................................................... 30- 35 kg / h a

MARISKA F1 Mariska F1 je vodeći hibrid špinata kod nas. Pogodan je za sjetvu u proljeće i jesen. Uspješno prezimljava, vrlo je ran, brzog je porasta, a pogodan je kako za svježu upotrebu tako i za preradu. List je krupan, gladak, okruglo ovalnog oblika i srednje zelene boje. Lisna rozeta je uspravna što olakšava ručnu i strojnu berbu. Rezistencija: plamenjača rase 1-4

FALCON F1 Falcon F1 je novi hibrid španata na našem tržištu. Pogodan je za jesensku, zimsku i proljetnu proizvodnju. Biljka je snažna, krupnih listova srednje zelene boje, pogodan za svježu potrošnju i preradu. Rezistencija: plamenjača rase 1-7

M ATA D O R Matador je dobro poznata univerzalna sorta španata. Prilagodljiva različitim uslovima uzgoja. Sa Matadorom koji je proizveden od strane Seminisa dobivate pouzdanu sortu špinata dobre klijavosti i čistoće sjemena.

Program profesionalnih sjemena

65


PODLOGE ZA KALEMLJENJE

PODLOGE ZA KALEMLJENJE Suvremena intenzivna proizvodnja sa sobom nosi potrebu za efikasnijom borbom protiv bolesti i boljom prilagodljivošću usjevima uzgoja. Proizvođači konstantno teže većem prinosu, boljoj ranostasnosti i višem kvalitetu plodova. Seminisove podloge za kalemljenje su upravo način da se sve to postigne. U ponudi postoji veći broj podloga posebno prilagođenih za pojedine kulture a ovom prilikom vam predstavljamo jedan dio iz Seminisovog bogatog programa.

BOMBO IMPROVED F1

STRONG F1

Bombo improved F1 je odlična podloga za krastavce, lubenice i dinje. Daje značajno bujnije i snažnije biljke. Povećava otpornost na hladnoću i stres, a također i čvrstinu plodova. Višestruko poboljšava toleranciju na bolesti.

Strong F1 je podloga namijenjena za kalemljenje krastavca, lubenice i dinje. Osnovna prednost podloge Strong F1 u odnosu na ostale podloge je izuzetno dobra tolerancija na niske temperature što je čini dobrim izborom za ranu proizvodnju na otvorenom polju. Ima ujednačeno nicanje i dosta debelu stabljiku pa je proces kalemljenja dosta lak.

Rezistencija: Focu (1-2),Fom, FORC, FOC, V, PS, RS, N

Rezistencija: Focu(1-2), Fom, FORC, FOC 66

Program profesionalnih sjemena


INDEX

Index sjemena B RO K UL I CHEVALIER F1...................................................... 33 IRONMAN F1........................................................ 33

K UK URUZ ŠEĆER AC CHALLENGER F1................................................. 61 SHEBA F1.............................................................. 61

C R V EN I K UP US RED DYNASTY F1............................................... 28

K UPUS ATRIA F1................................................................ BLUE DYNASTY F1............................................. GLORIA.................................................................. PANDION F1......................................................... RINDA F1............................................................... ROYAL DYNASTY F1.......................................... TOBIA F1............................................................... VESTRI F1..............................................................

24 23 25 22 24 23 24 23

LUB ENIC A BONTA F1.............................................................. COLOSSEO F1...................................................... DELTA F1............................................................... EMPEROR F1........................................................

42 43 43 43

C R V EN I LUK ANTELOPE F1....................................................... CANDY F1............................................................. COLUMBIA F1...................................................... DAMASCUS F1.................................................... GLOBE YELLOW DANVERS F1........................ RED ZEPPELIN F1............................................... STERLING F1........................................................

50 51 50 50 49 51 51

C VJE TAČ A BALDO F1............................................................. 30 FREEDOM F1........................................................ 31 FREMONT F1........................................................ 31 G R AH ETNA....................................................................... 57 GOLD MINE.......................................................... 56 TEMA...................................................................... 57 G R AŠ AK AVOLA.................................................................... 59 KR A S TAVAC DARINA F1............................................................ EDONA F1............................................................. LEVINA F1............................................................. MERENGUE F1..................................................... MIRABELLE F1..................................................... NADESHDA F1.................................................... POTOMAC F1....................................................... SOLATIO F1..........................................................

36 36 38 39 39 38 39 36

M R K VA ALMARO F1.......................................................... 55 NANTES 2 - FORTO............................................ 55 PAPR IK A BELLADONNA F1............................................... 18 KAPTUR F1 (SK-5)............................................... 17 MARADONNA F1................................................ 18 PL AVI PATLIDŽ AN EPIC F1................................................................... 20 PO DLO GA Z A K ALEM L JENJE BOMBO IMPROVED F1..................................... 66 STRONG F1........................................................... 66

Program profesionalnih sjemena

67


INDEX

R A J Č IC A ALEXSIA F1............................................................. 8 AMATI F1................................................................. 8 BIG BEEF F1............................................................ 8 BRILLIANT F1......................................................... 9 FLORIDA 47 R F1................................................. 12 GARDEL F1............................................................. 7 JAGUAR F1.............................................................. 9 MELODIA F1........................................................... 7 MIRSINI F1............................................................ 13 OPTIMA F1.............................................................. 7 SHAKIRA F1............................................................ 9 SA L ATA SALAKIS................................................................. 63 TOUAREG.............................................................. 63 ŠP I N AT FALCON F1............................................................ 65 MARISKA F1......................................................... 65 MATADOR............................................................. 65 T I K V IC A AMBASSADOR F1............................................... CIGAL..................................................................... ESKENDERANY F1.............................................. SCILLY F1...............................................................

68

46 46 46 46

Program profesionalnih sjemena


BILJEĹ KE

Program profesionalnih sjemena

69


BILJEĹ KE

70

Program profesionalnih sjemena


Zastupnik i distributer za BiH:

88347 Ružići, bb Grude Tel: +387 39 674 074 Fax: +387 39 674 810 www.vinoduhanvoce.com v-d-v@tel.net.ba

Katalog profesionalnih sjemena  
Katalog profesionalnih sjemena  

Katalog profesionalnih sjemena

Advertisement