Page 1

20-minutters intravenøs infusjon – KUN en gang hver 3. uke

Administrasjon FØR ADMINISTRASJON

> Pasientens blodprøver skal kontrolleres > Javlor® skal løses opp

ELLER

FOREBYGGELSE AV KVALME:

> Kortikosteroider før hver administrasjon av Javlor® for å forbedre pasientens velvære > Forebyggelse av obstipasjon: Kostveiledning og avføringsmidler er påkrevd fra dag 1 til dag 5 eller dag 7 ved hver syklus

STEG 1

ETABLER VENØS TILGANG

1. Desinfiser injeksjonsstedet. 2. Legg drypp i en stor vene (fortrinnsvis øvre del av underarmen langt fra ledd og sener, unngå vener på håndens overside) eller bruk et sentralt venekateter. Javlor® kan gi veneirritasjon hvis infusjonen gis i en perifer vene.

STEG 2

KONTROLLER AT KANYLEN ER I VENEN

ved å trekke blod tilbake En venøs tilgang skal etableres for å injisere 500 ml oppløsning av 0,9 % saltvann eller 5 % glukose.

Solution for infusion 500 ml

Solution for infusion 500 ml

Solution for infusion 500 ml

STEG 3

START DEN VENØSE INFUSJONEN

ved å skylle venen med infusjonsvæske fra 500 ml i.v. posen (natriumklorid 0,9 % eller glukose 5 %) for å vurdere passasjen gjennom venen. Passasjen gjennom venen bør kontrolleres jevnlig,og forholdsregler for ekstravasasjon skal følges under hele infusjonen.

STEG 4

TILSETT JAVLOR®

fortynnet oppløsning til injeksjonsporten som er nærmest 500 ml posen.

STEG 5

JAVLOR® STABILITET AV FORTYNNET OPPLØSNING Inntil 6 dager Hvis beskyttet mot lys i kjøleskap (+2°til +8°C).

Solution for infusion 500 ml

Inntil 24 timer Hvis beskyttet mot lys ved 25°C

STEG 6

INJISER

den resterende infusjonsoppløsningen med en infusjonshastighet på 300 ml/t. Administrasjon av oppløst Javlor® bør alltid etterfølges av minst 100 ml infusjonsvæske.

Referencer: Produktresume

Inntil 1 time Hvis utsatt for lys ved 25°C

JUSTER HASTIGHETEN

På Javlor® infusjonen til en 20-minutters infusjon samtidig som det opprettholdes en minimal flyt fra infusjonsposen

Pierre Javlor  

pierre fabre

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you