Silkeborg & Kunstcentret Silkeborg Bad Jorn & Hjorten 2015

Page 1

ODSHERREDS KUNSTMUSEUMS OG MALERGÅRDENS VENNER I BUS TIL SILKEBORG 30.05.2015

MUSEUM JORN KUNSTCENTRET SILKEBORG BAD Asger Jorn Søren Hjorth Nielsen

Til støtte for hukommelsen

Igennem det danske sommerlandskab til kunsten i Silkeborg 2015

1


ASGER JORN - SILKEBORG

Asger Jorn (1914 – 1973) født Asger Oluf Jørgensen fra Vejrum i Jylland. Han var en dansk billedkunstner, grafiker, keramiker og forfatter med international berømmelse. Uhyre flittig. Skabte Cobra bevægelsen. Stort JORN museum i Silkeborg. Han boede som ung i Silkeborg og har nær tilknytning til byen, hvor han er seminarieuddannet. I 1946 tog han kunstnernavnet Jorn. Opholdt sig i Paris i Frankrig og i Albisola i Italien. I 1940erne fandt han sit personlige billedsprog. Medlem af kunstnergruppen Helhesten og medstifter af Cobra og senere Situationistisk Internationale. Sammen med franskmanden Pierre Wemaëre udførte han et 2x14 meter billedtæppe: Den lange rejse skabt til Århus Statsgymnasium og senere ophængt på Silkeborg Kunstmuseum. På Århus Statsgymnasium findes et 3x30 m stort relief af Jorn og en senere version af Den lange rejse. Asger Jorns hovedværk, det store maleri og hans sidste: Stalingrad, stedet som ikke er eller modets gale latter (1956-1972), findes på Museum Jorn, Silkeborg. Asger Jorn koncentrat: Der er to elementer, som karakteriserer Asger Jorns kunstneriske udvikling: Han låser sig aldrig fast på en bestemt form, men fortsætter med at eksperimentere med nye materialer og udtryk livet igennem. Han udvikler sig helst i selskab med andre og etablerer adskillige kunstnergrupper undervejs.

2


En engageret og grundig rundvisning i Jorn museet fangede interessen og gav gode og relevante oplysninger om Jorns virke og betydning. Derudover blev hans eksperimenterende natur vist gennem eksempler og hans brillante maleriske kunnen og hans evne til at fange børns og voksnes opmærksomhed. Jorn skriver i Magi og Skønne Kunster fra 1948: ”Social kunst er det direkte resultat af et reelt socialt fællesskab, og folkelig kunst af et reelt demokrati. ”

3


Og han fortsætter: Hvor det sidste ikke eksisterer (reelt demokrati), kan det første (social kunst) heller ikke trives, og hvor det er en kendsgerning, vokser folkekunsten af sig selv. – Interessante synspunkter i vor tid. Tanker udtænkt i 1948 ovenpå anden verdenskrig. Året hvor Orwell byttede rundt på de sidste tal og skrev sin berømmede bog 1984. Jorn den optimistiske kæmper og aktivist og Orwell den dystre og pessimistiske skribent, som skildrer overvågning og statens stigende indgreb på individets rettigheder. Et dystopisk samfund og en kritik af totalitarismen. For Jorn er al kunstnerisk skaben noget der begynder i folket og vender tilbage dertil. ’Det kunstneriske er det præg af livsglæde, der sættes på vor tilværelse’, skriver Jorn. Kunsten skal anvendes, bruges og skabes. Og Jorn er ude i en stor skabervirksomhed lige til sin tidlige død af tuberkulose.

Vægtekst

4


5


6


FortĂŚlling, lytten og refleksion Asger Jorn kaster tanker af sig

7


Maleri og skulpturer til sammenligning

8


Stalingrad Jorn deltog i en kulturkonference i Havana på Cuba i perioden 1968-71 og på Cuba blev Stalingradbilledet udstillet. Jorn malede væggene i en nationaliseret bank i stedet for at deltage i diskussionerne. Link til Stalingrad, som blev vendepunktet under 2. verdenskrig og kostede 2. mio. døde.

9


Sluttelig den kæmpestore gobelin - Den lange rejse:

Men man slutter aldrig af med at interessere sig for Asger Jorn. Hans virke er så stort og interessant, at der er stof til mange års fordybelse i hans værker. Han er den store internationalt kendte kunstner fra Silkeborg, Danmark. En energisk legende kunstner, hvem glæden ved at skabe betød mest. Sådan bør kunstens budskab være. 10


LINKS: Museum Jorn, Silkeborg: http://www.museumjorn.dk/da/ Jorn Biografi: http://www.museumjorn.dk/da/asger_jorn.asp Jorn & Utzon - Drømmen om et museum: http://www.kunsten.nu/artikler/artikel.php?droemmen+om+et+museum

11


KUNSTCENTRET SILKEBORG BAD

12


Søren Hjorth Nielsen (1901-1983) maler og grafiker. Gårdmandssøn fra Svostrup ved Silkeborg. Han begyndte at radere i 1923 på Grafisk Skole på Kunstakademiet. Motiver: Storbyen og hjemegnen Svostrup ved Silkeborg. Virkelighedsskildringer, iagttagelser og forenkling. Til tider grotesk og satirisk, skildrende fattigdom på bl.a. Christianshavn hos fattige hjemløse. Livet fra værtshuse. Selvportrætter i 1920erne. Både maleri og grafiske arbejder. Socialforudrettelse fx Barnemordersken i 1931. Fremstilling af prostitution i træsnit. I maleriet: Landskaber og bymotiver, vandrette og diagonale kompositioner. Kolonihaver og havnekvarterer. Tilknytning til Odsherred og medstifter af Corner. Link Fra 1954 kompositioner fra taglejlighed i Gl. Strand i Kunstakademiets bygning, som han boede i til sin død. Malede også i Vesterås på Fyn og fra 1960 i Bramsnæs landskabsbilleder. I de sidste år landskaber sommer og vinter i Tempelhuse ved Arnakke. Fra tidlig ekspressionistisk fase til afklaret fornyelse af den danske landskabstradition. Hans grafiske værk er af et stort omfang. Han brugte raderpladen som skitseblok. Derudover var han en produktiv tegner. Brugte gerne oliekridt som forstudie. Tegnede med tusch direkte. Lærer på Kunstakademiet i en lang periode og en afholdt underviser og stilfærdig vejleder blandt de studerende. Modtog Eckersberg Med. 1940 og Thorvaldsens Med. 1972.

13


SØREN HJORTH NIELSEN: Snelandskab fra Tempelkrog. 1978-81 findes på Kunstcentret Silkeborg Bad

Bakker, Bramsnæsvig 1960-61, radering, udlånt af Museum Jorn

14


Her ser vi et andet initiativ fra Asger Jorn. Han anerkendte Hjorth Nielsen som en af de fineste grafikere i landet og bad ham donere værker til museet, hvilket han gjorde og som egnen har stor glæde af. De er jo begge rundet af Silkeborg. Og har begge et socialt sindelag og dyb kærlighed til kunsten. Så Hjorten donerede en stor samling til Silkeborg og en stor udstilling findes på Kunstcentret Silkeborg Bad

Stilfærdig og fin rundvisning i Søren Hjorth Nielsens værker på Kunstcentret Silkeborg Bad

15


Han kone Inger stod for dette store vĂŚrk med registrering af Hjortens grafik.

16


Kunstcentret Silkeborg Bad ligger i en park ned til Ørnsø og er et stort og smukt udstillingssted med sin helt egen historie og tilknytning til Papirfabrikken i Silkeborg som startede det hele. Papirfabrikken grundlagde i sin tid Silkeborg og kurbadet blev skabt i forbindelse med fabrikkens behov for at fastholde sit personale og hjælpe de sygdomsramte i landet og på fabrikken. Der var en helbredende kilde i parken, som løb ud i Ørnsø hed det sig. Nu er kurstedet et kunstcenter. Læs om Silkeborg Papirfabrik. Billedet nederst udsigt til Ørnsø fra kunstcentret.

17


Vinduespanorama fra udstillingssal p책 Kunstcentret Silkeborg Bad, hvor bl.a. Heerup & Sylvester udstillede sammen: Vidunderlige hverdag. Bonusudstillinger for kunstholdet.

18


Transformation - kunstnerisk arbejder på plexiglas var bevægende og smukt i mørkt rum. En fredelig forening. Lys og mørke.

Links: http://www.denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Billedkunst/Danmark_1910-55/S%C3%B8ren_Hjorth_Nielsen https://www.kulturarv.dk/kid/VisWeilbach.do?kunstnerId=200&wsektion=alle Kunstcentret Silkeborg Bad: http://www.silkeborgbad.dk/ Søren Hjort Nielsen: http://silkeborgbad.dk/udstillinger/aktuelle-udstillinger/soeren-hjorth-nielsen.html Heerup & Sylvester: http://silkeborgbad.dk/udstillinger/aktuelle-udstillinger/vidunderlig-hverdag-heerup-og-sylvester.html Transformation: http://silkeborgbad.dk/udstillinger/aktuelle-udstillinger/transformation.html

19


Og så gik turen hjemad for 27 kunstvenner til Asnæs efter en god rejse i kunsten til Silkeborg

Odsherreds Kunstmuseums og Malergårdens Venner http://www.malergaardensvenner.dk/

Tekst & fotos:

Tommy Flugt Mail: tommyflugt@gmail.com Ordhaven: http://www.auroraordhaven.dk/

Aurora 2015

20


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.