PETER MARTENSEN

Page 1

FOREDRAG OG LYSBILLEDER Peter Martensen, maler, grafiker og tegner fra Odsherred fortalte med lysbilleder og sin levende fortĂŚlling om sit liv og virke som kunstner

Tommy Flugt Tekst og fotos

PETER MARTENSEN Foredrag i Odsherreds Kunstmuseum i AsnĂŚs Den 25.02.2018


Her i Odsherred bor maleren Peter Martensen

Aurora Tidsskrift Tommy Flugt tommyflugt@gmail.com 5126 5643

1


Peter Martensen Odsherreds Kunstmuseums og Malergårdens Venner havde arrangeret et foredrag med lysbilleder i Odsherreds Kunstmuseum i Asnæs den 25.02.2018 med maleren, grafiker og tegner Peter Martensen. I to fulde timer fortalte han om sit liv og sin maleriske udvikling for en forsamling på et halvt hundrede kunstinteresserede, alt hvad der kunne være i salen. Vi fik en fremragende gennemgang af hans udvikling og hans overvejelser.

”Vi lever i en verden af fortællinger” Efter at formanden for Venneforeningen Alice Faber havde budt velkommen til foredragsholderen og de talrige fremmødte, tog Peter Martensen os med på en rejse igennem barndommens og ungdommens land, over rejser og forelsker til den eneste ene, som var tilstede som tilhører, igennem udviklingen som kunstner til hans anerkendte position i dag.

2


Vi lever i en verden af fortællinger, sagde Martensen. Det er den måde vi forstår verden på. På Darwinistisk vis er den fortælling, der er stærkest, den der overlever. Hvordan man opererer i verden er livshistorierne og verdensbillederne med til at anvise os veje til. I dag med Fake News er fortællingerne ved at blive en absurditet og forvirrende. I moderniteten hvor alt blev erklæret lige vigtigt og lige gyldigt, blev grænsen til det ligegyldige overskredet. Og i det vanskelige sæt up formede Peter Martensen sig som kunstner. Da han startede måtte følelser og det eksistentielle ikke vises. Det hele skulle være linjer, flader og abstrakt billedkunst. Han læste Klee, Kandinsky og den spanske filosof og kunstteoretiker Ortega y Gasset: Menneskets fordrivelse fra kunsten 1925. (Udkom på dansk i 1945 og på Gyldendal 1997) Heri betoner han, hvordan den moderne kunst i sin stræben mod objektiv renhed distancerer sig fra de menneskelige følelsers verden. Han var tidligt ude i analysen og det kulturfilosofiske perspektiv – og det ramte også ind i Peter Martensen. Der stod han og havde lyst til at fortælle alt det som blev erklæret forbudt og han følte sig låst inde bag en mur af forbud. Martensens fynske barndom Han er født i Odense i 1953. Har malet altid. Et fotografi fra hans barndom dokumenterer det.

Den stolte mor kikker ind fra køkkenet til sin lille søn. I øvrigt malede hun også. Såvel som Martensens broder også gør det. Det er en kunstnerisk familie han vokser op i. Som ung rejste han til Marokko og Algier, hvor pengene slap op, men hans talent for at spille musik kom ham til hjælp og han skaffede sig midler til sin hjemrejse. Men hans rejseledsagerske, en pige han var rejst ud med, ville ikke hjem lige med det samme, så han måtte blive til hun ombestemte sig. Han havde lovet at få hende med hjem, men hun var ikke klar endnu. Så pengene slap op og han fik en idé og tog ned til en boghandler og lavede en tegning af ham og børnene og skaffede på den måde penge til rejsen, de skulle til Marseilles, når de havde penge nok og pigen ville med. Efter en måned kunne hjemrejse begynde. Hans ungdoms tidligste værker er inspireret af Hammershøj. Hans tomme billeder af rum sagde ham meget. En anden Francis Bacon rører ved eksistensen i verden og berørte Martensen stærkt. Han begynder at male selvportrætter, som så mange andre kunstnere gør, når de søger efter sig selv og stiller spørgsmålet: Hvem er jeg? Hans lignede i høj grad Trampedachs portrætter. Og da han så en stor udstilling med hans værker, føltes det som han havde gjort alt det, som Martensen netop skulle i gang med. Det var næsten ubærligt. Hvad skulle Peter Martensen så lave, nu det han havde forestillet sig var lavet? 3


Hammershøj & Bacon

Man kan næsten høre skriget i det tomme rum og mærke den unge kunstners vildrede. Der var ikke andet at gøre end at komme på skolebænken, selvom det ville være at låse den frie fugl fast. Men det skulle der til. Han kom på Odense Fynske Kunstakademi & Det Kongelige Danske Kunstakademi Det var i 1971-1977. Her kæmpede han sig igennem al sin tvivl og usikkerhed og eksistentielle krise. Og senere kom han til København og til Dan Sterup-Hansen på Det Kongelige Danske Kunstakademi fra 1982 til 1984. Og meget tidligt debuterede han, nemlig i 1971. Nu var den kunstneriske dannelse ved at være i støbeskeen og i fastlagte rammer. Han kæmpede sig igennem uddannelsesårene og i København fik han sit første atelier i Rådsgade 36 C, hvor han fik et stort rum lige bagved Amalienborgs baghave, som han havde udsigt til. Her skabte han sine første billeder fra København og her mødte han sin kommende kone Margrethe i Bredgade Atelier. Han tegnede hende hver dag. Og sig selv.

Fra sit atelier gik han rundt i byens gader. Det var i tiden med de mange nye cafeer: Café Sommersko, Dan Turell o.a. Han gik rundt og spejlede sig i ruderne og indgangene og så dobbelt. Gæsterne indenfor og byen ude spejlede sig. Og han gik hjem og malede det. Blandede det hele sammen i ruder inde og ude og skabte et trefløjet billede i sort hvidt. Og grunden til nyt var skabt.

4


Tilskuerbilleder i 1990 Han malede androgyne tilskuere, hverken kvinder eller mænd, men blot mennesker. Folk der ser ud og hvor det væsentlige er udenfor billedet. Ens mennesker i grupper og hvide skjorter.

Ingen ved hvorfor vi er her, er et tema i hans værker som tegner sig mere og mere. En eksistentiel ensomhed toner frem i massebillederne. En slags gådefuldhed indfinder sig. Spørgsmål leder efter svar og fortællingerne søger en historie. Vi forstår hvad vi ser, men begriber det alligevel ikke. Vi pirres og forsøger at få billederne til at gå op, uden at de gør det. Det uløselige overfor løsningen.

5


Et svævende træ i billede med en syg mand

&

Mænd i hvide skjorter med en masse papir: Konsekvenser?

Mænd på vej ud i sø og de hvide A4 ark

I Weilbachs Kunstnerleksikon skriver Majken Meinhardt følgende sammentrængte karakteristik af Peter Martensen: ”Peter Martensens billeder spejler verden sådan, som han selv oplever den, splittet og med anonyme menneskers kontaktløshed som det eneste samlende element. Som mange yngre kunstnere låner han stiltræk og motivfragmenter rundt omkring i kunsthistorien, og hans kunst er udviklet på grundlag af inspiration fra flere forskellige forbilleder og epoker, blandt andet barok og romantik. Hans mål er dog ikke stilpastichen, men derimod at give sine billeder en solid basis i den ældre traditions udtryksformer. Den menneskelige skikkelse er et grundlæggende element i hans billedsprog. Han maler mange portrætter og selvportrætter, men beskæftiger sig især med kompositioner, hvor isolerede skikkelser og lukkede ansigter bringes sammen med motivfragmenter, ofte fra en fjern fortid, med et tidløst og alligevel meget nutidigt resultat til følge. Hensigten med disse kompositioner er ikke at fremsætte et idéindhold. De opstår spontant som udtryk for følelser, og Martensen beskriver selv sin kunst som mentalrealisme”.

6


Quo Vadis kunne billedet kaldes. Hvor sejler mennesket hen uden ror og rorgænger? Medbringende alt sit habengut i komprimeret form. Nedtrykte, gråt i gråt. Hvorfra og hvorhen? Når man kikker nærmere på nogle af Martensens iscenesættelser, ser vi fx i Nürnbergbilledet en viden og desperation over, hvad Holocaust afstedkom, men i Peter Martensens portræt er personerne anonymiserede og kunne være hvem som helst, her og nu iblandt os. Et rystende billede. Hvem var de, er de som dig og mig endnu iblandt os, clongjorte mennesker:

7


Et billede som dette, Camp eller Lejren giver stærke associationer til Hieronymus Bosch værker fra 1500 tallet. Maskerne, grundigheden, detaljerigdommen og fortolkningsmulighederne: Hvad foregår der lige her. Bortset fra at farverne mangler i forhold til Bosch, så er der spor tilbage i tiden i dette billede. Der er noget mærkeligt dragende ved billedet. Hvad pokker har alle de mennesker gang i? Naturen optræder i Martensens værker som en åndelig stimuli. Ligesom vandet – følelser – trænger sig på i tolkningsprocessen og det at give slip på noget. Recovery. Renselse. For nogle år siden, omkring 7 år var det nødvendigt for maleren at rejse fra København, da atelieret var blevet angrebet af skimmelsvamp og han skulle have et andet sted at bo. Hans kone Margrethe fandt et sted i Odsherred, et sandt Paradis for en Københavner maler. Og her opdagede han naturen og den grønne farve igen. Grunden er stor og der er skov og sø i nærheden. Ren romantik. I starten overvældende romantisk, og han gik i skoven og sang som en anden Poul Reichardt, men så begyndte han at male og opdagede at det blev for pænt med alt det grønne, der skulle mere til for

8


at skabe et billede, det var til at holde ud at se på. Og så kom mændene i de hvide skjorter til igen. Og med dem den moderne civilisations problemstillinger. Han bruger sin grund med søen som baggrund for mange af de store lærreder og fortællinger. Odsherred er igen med i fortællinger om verden, ikke som en paradisisk tilstand, men som en fortælling om, at der måske er noget galt i og med naturen og menneskene. Billederne siger det ikke, men de stiller spørgsmålstegn til tilværelsen. Er det nu den bedste af alle verdener? Er alt som det skal være?

Peter Martensen har allerede nu skabt et stort og imponerende værk. For nylig udstillede han i New York med succes: The Power of Silence. Her kom naturen til New York og han solgte godt. Et dødsfald i galleriet har lukket det og han er på udkik efter et nyt galleri derovre. Imens kan han glæde sig over succes i Frankrig, hvor et stort Museum har købt værk af ham, så han nu hænger ved siden af de store. Han har også gallerikontakt i Sverige og lige nu en succesfuld udstilling i Galleri MøllerWitt i Århus. Han har været i Grønland og male portrætter og lavet Bataljemaleri om somaliske pirater sammen med skibet Peder Skram og værket hænger i Det Nationalhistoriske Museum Frederiksborg Slot i Hillerød.

9


Fransk Museum

New York

I atelieret

10


Fra Artist talk i Huset i AsnĂŚs 17.09.2017

11


Grønlandske

portrætter

Portrætmaleren Peter Martensen CV: http://gmw.dk/fileadmin/Kunstnere/Peter_Martensen/PMCV.pdf

12


De higer og søger – mon sandheden er derude et sted?

13


Peter Martensen bliver takket af formanden Alice Faber for et par udbytterige timer pĂĽ Odsherreds Kunstmuseum

14


MANDEN BAG DE HVIDE SKJORTER OG DE HVIDE KITLER MØDER ODSHERRED

Søndag den 25. februar kl. 14 på Odsherreds Kunstmuseum, Rødhøj 11, 4550 Asnæs

Maler og grafiker Peter Martensen fortæller om sin kunst og mødet med Odsherred, hvor maleren nu bor

Pris for medlemmer 100 kr. pr. person – ikke medlemmer 125 kr. plus entré til museet. Begrænset plads – foredragsentré kan indbetales til konto: reg. nr: 0537 konto nr: 0000144452 – skriv navn evt. medlems nummer – ”Foredrag Martensen”

Se nærmere om arrangementer på hjemmesiden: www.malergaardensvenner.dk Bliv medlem af Venneforeningen 150 kr. for enkelt- og par medlemskab 250 kr. årligt Formand Alice Faber, mail alicegfaber@gmail.com – telefon: 2874 163

15