Nyhedsbrev 2. halvår 2014 - Venneforeningen

Page 1

Nyhedsbrev - 2. halvår 2014

Kunstrejsen til Færøerne • Visioner, Vilde Ideer • Blomsterbogen Malergårdens gamle æblehave kortlagt • At rejse er at se og opleve Sank Hans på Malergården • I Swanernes fodspor Generalforsamling • Foredrag af Anne Gyrite Schütt Renovering af sidefløjen på Malergården • Kunsttur til Silkeborg

Odsherreds Kunstmuseums og Malergårdens Venner


2.

Kunstrejsen til Færøerne

Kunstrejsen til Færøerne Der var 37 rejsende tilmeldt kulturrejsen til Færøerne den 27.08-2.09 2014 og vi fik en uforglemmelig oplevelse. Vi fløj derop og sent på aftenen kom vi frem til det forjættede land og hotel Streym i Tórshavn, hvor vi havde fast base. Herfra drog vi hver morgen ud på den ene kulturelle oplevelse efter den anden. Den første dag spadserede vi igennem Tórshavn og fik en glimrende introduktion af vor gode færøske guide Per Hansen. Vi blev undervejs præsenteret for den ene skulptur i bybilledet efter den anden af Hans Pauli Olsen. Kunstrejsen til Nordatlanten var begyndt og det blev en oplevelse for livet. Alle deltog og bidrog til de gode oplevelser. Fra Tórshavn tog vi på udflugter rundt på øerne i bus og med skib. Vi fik set Færøerne, oplevede det formidable folk og ørige. Og fik et godt indtryk af deres kunst, skulptører og malere. Vi mødte Tróndur Patursson i Nordens Hus, den store glasmester. På Det Nationale Kunstmuseum Listaskálin fik vi en god og bred indføring i færøsk malerkunst med naturen og landskabet som dominerende motiv. Og så mødte vi Barður Jákupsson i hans atelier, en stor færøsk maler. Vi besøgte kirker og så altertavler af bl.a. Sámal Joensen-Mikines. Og så oplevede vi det færøske landskab og besøgte kongsgården i Kirkjubøur og fik nogle gode færøske fortællinger præsenteret. Vi var på Vestmanna og sejlede ind i fuglefjelde. Og vi stod med udsigt til de 55 millioner år gamle Kæmpen og Kællingen (Risin og Kellingin) klip-

pestykker i Nordatlanten ud for et højt fjeld. Vi fik set og oplevet Færøerne. Det var en begivenhedsrig og meget vellykket tur.

Mindelunden Gjógv, Færøerne - foto af Axel Heiberg 2014


3.

Visioner, vilde ideer og e-mailadresser

Visioner, vilde ideer og e-mailadresser af Alice Faber Odsherreds Kunstmuseums og Malergårdens Venners er skabt for at øge kendskabet til kunsten og kunstnerne, hvis kunst er udstillet i Odsherred Kunstmuseum og Malergården og her er vi alle ambassadører for kunsten ved at tale om den, besøge museerne, deltage i arrangementer og støtte ved at forny vores medlemskab. Det er den styrke, der kommer kunsten til gode og forhåbentlig også er til glæde og oplevelser for os som medlemmer. Visioner og vilde ideer er velkomne Bestyrelsen vil gerne være en inspirerende samarbejdspartner for Museum Vestsjælland, som Odsherred Kunstmuseum og Malergården er en del af; og kontakten og ideer til og fra medlemmerne er et godt grundlag for hele tiden at blive bedre til at styrke arbejdet for og med kunsten. Bestyrelsen arbejder med at skabe visioner og nye mål og oplevelser for vores arbejde, og vi vil meget gerne høre om der er medlemmer, der sidder inde med visioner, ideer eller lyst til at deltage som frivillige på et af museerne eller har en eller anden aktivitetsdrøm. Så både visioner, vilde ideer og arbejdslyst er mere end velkomne. Har du ideer så ring eller send en mail til bestyrelsen.

Frivillig på museerne Ønsker du at bruge nogle timer som frivillig på et af museerne, så kontakt Inge Frandsen, der er frivillighedskoordinator på de to museer. På mail inf@vestmuseum.dk eller telefon 2552 8337. Din e-mailadresse må du meget gerne oplyse til Inge Frandsen. I bestyrelsen glæder vi os til at byde på et spændende Kunst år 2015. Vi arbejder på at få vores egen hjemmeside i starten af 2015 op at køre, så nyheder og billeder bliver let tilgængelige for alle. I nyhedsbrevet kan du se lidt af det Venneforeningen byder på i det kommende år: spændende kunsttur til Silkeborg den 30. maj 2015 - og foredrag af kunstner Anne Gyrite Schütt efter generalforsamlingen den 2. maj 2015. Sæt kryds i kalenderen.


4.

Forglemmigej - blomsterbog

Forglemmigej - blomsterbog Efter turen afslørede en af de medrejsende, Axel Heiberg sig som en stor kender af naturen. Han havde gået ture og opfanget den færøske flora med sit kamera. Det blev der lavet en lille bog om og den er tilgængelig som e-paper for alle. Heibergs iagttagelser og vidunderlige billeder fra den færøske natur syntes vi skulle være en tilgiftsbog, der måtte laves. Så det foreslog vi Aksel Heiberg, og så var den aftale lavet. På den måde kom vi rundt om kunstturen, naturen og den færøske flora. Og nu blomster Færøerne i vore hjerter.

Kryblyng, Tórshavn - foto: Axel Heiberg - 2014

Link: http://issuu.com/auroraflugt/docs/ axel_heiberg_forglemmigej_f__r__ern Blomsterbogen

Malergårdens gamle æblehave er kortlagt

Malergårdens gamle æblehave er kortlagt Søndag den 7. september var der æblearrangement på Malergården i forbindelse med en bog om æblesorterne i haven, som er blevet bestemt af æblemesteren fra Sonneruplund.dk Flemming Thorninger. Han fortalte om sit arbejde med at skabe nye dansker æblesorter og om sit arbejde med bestemmelsen af æblehaven. Bagefter var der rundvisning i Malergårdens gamle æblehave. Bogen kan købes for tyve kroner og er en fin guide til en tur i den gamle æblehave. I efterårsferien arrangerede æbleforeningen Nonnetit sammen med Venneforeningen æblepresning i haven.

Mange tog børnene med og deltog i det hyggelige arrangement. To gode og velbesøgte dage i æblernes tegn. Stor tak til Nonnetit. Æblebogen kan købes for tyve kroner.

Den gamle æblehave - foto Tommy Flugt


5.

At rejse er at se og opleve

At rejse er at se og opleve Turen til Færøerne var en berigelse for alle de deltagende, det er jeg ikke et sekund i tvivl om. Ikke alene kunne man mærke det på stemningen, men også på interessen efter turen på de skrifter, der er sendt ud og som spontant måtte laves. Den ekstra fine lille bog med Aksel Heibergs flora billeder blev en efter gave til os alle sammen. Og gav en oplevelse mere end der var kalkuleret med i den ellers så vel tilrettelagte tur. Nu er der dukket flere iagttagelser op, som sikkert i fremtiden også vil give os mere at tænke over og lade os inspirere af. På turen til Færøerne var blandt så mange andre kreative to tegnere og malere, som jeg synes skal have et lille ord med på vejen. De fastholder deres iagttagelser på papiret og beriger os med en anden indfaldsvinkel til det sete end fotografiets virkelighed.

At se eller ikke se, det er sagen Jeg har set nogle af Hans Helge Nielsen’s billeder fra turen og blev glad for at se dem. Han har en lang kunstnerisk karriere bag sig og er stadig aktiv og engageret i udstillinger og kunstens verden. Han er fast tilknyttet Huset i Asnæs. Han er født i 1942 og uddannet på Kunstakademiet i København, hvor han havde professor Egil Jacobsen, Dan Sterup Hansen og Palle Nielsen som lærere. Jeg interviewede ham for nogle år siden, hvor han fortalte mig, at han blev interesseret i farvetuber som lille dreng, der måtte være noget mystisk i tuberne, mente han. Det synes han stadig som voksen at der er og han søger fortsat efter mystikken i tuberne. At finde ind i tingene, se hvad der sker, undersøge omgivelserne, søge efter det nære og hvad der ligger ved siden af. Haven er et motiv hos ham, men som en undersøgelse. Træet kan ses på mange forskellige måder. Og det kan oplevelsen af Færøerne også. Det så vi jo på rejsen derop i kulturlandskabet. Hans Helge er i gang med sin efterundersøgelse. Billederne er fra turen.


6.

At rejse er at se og opleve

Øjet opfatter en gruppering af punkter, former, rumstørrelse, linjer, rytmer og farver. Grundelementer til at give billedet, kunstværket liv. Lære sig at lade billedet fortælle er vigtigt. Vi leder efter os selv igennem billeder efter en eller anden sammenhæng. Som vi leder efter ord til at beskrive den. Når jeg ser Alice Fabers billeder som jeg dagligt omgås må jeg ofte bruge forfatterens journalistiske kneb og gå på research i hendes tegninger og deraf uddrage en fortælling, og metoden har vist sig frugtbar. Der kommer hele tiden nye fortællinger ud af gode billeder, når man går på opdagelse i dem. Også hun havde tegneblokken fremme på turen til iagttagelse og analytisk for-

ståelse af dette mærkelige og i bund og grund fremmedartede land vi ankom til. Selvom vi havde forberedt os alle, så vil jeg vove at påstå at vi blev overraskede over hvad vi så. Og vel også en lille smule forelskede i det vi så, samtidig med at vi også blev lidt forskrækkede. Det er voldsomme kræfter vi overværede, os der kommer fra Danmark er ikke vante til så stærk natur som vi kunne fornemme de har deroppe i Nordatlanten. Alice Faber har tegnet hele livet. Her ses et par af hendes skitser fra Færøerne: Alice Faber er medlem af Tegnerne, Tegnerforbundet af 1919 og udstiller fast i Galleri AURORA på Tuse Næs. For god ordens skyld så er hun gift med forfatteren til denne artikel: Tommy Flugt.


7.

Sankt Hans på Malergården 2014

Sankt Hans på Malergården 2014 Hun brænder igennem og vender spørgsmål om og finder nye konstellationer for tanken. Er heksen der i gamle dage blev brændt på bålet de indvandrere og flygtninge, der er kommet til Danmark siden 60’erne med deres fremmede skikke, madvaner, sprog og guder. Er det bådflygtninge der klarede turen helt til Danmark, eller er heksene de muslimske unge, der brændende øn-

sker et ideal at leve for og havner i et kaos i Syrien som hellige/ uhellige krigere. - Vi er bange for dem, der ikke vil det samme som os. Bange for de fremmede og bange for vores arbejde og børnecheck, vores velfærd. Vi frygter og frygten er sluppet løs. Frygten er vor tids heks, slog Anne-Marie Donslund fast i sin Sankt Hans tale. Igen i 2015 fejrer vi Sankt Hans på Malergården.

Igen i 2015 fejrer vi Sankt Hans på Malergården.


8.

I Swanernes Hjulspor i Portugal

I Swanernes Hjulspor i Portugal Foredrag på Malergården af Lise Fogh den 5. august ”I Swanernes Hjulspor i Portugal” blev en succes med 70 betalende og deltagende gæster. Og de blev godt underholdt af den fantastiske researchrejse som Lise Fogh og hendes mand Søren Borch havde gennemført. Det blev en spændende fortælling med lysbilleder til illustration af rejsen og opdagelserne undervejs. Deres fælles projekt byggede på Gerda Swanes bog og Sigurd Swane’s dagbøger, som han minutiøst havde nedskrevet. Undervejs på

rejsen og i foredraget blev vi beriget med nye og væsentlige oplysninger om familieforhold og malerrejsens betydning for familien og deres fortsatte kunstneriske udvikling. Foredraget lagde ekstra blade til forståelsen af Swane familien. Fint arrangement på Malergården af Venneforeningen. Link til beskrivelse af foredraget: http://issuu.com/auroraflugt/docs/malerg__rden_i_plejerup_generalfors


9.

Foredrag af Anne Gyrite Schütt - maler og tegner

Foredrag af Anne Gyrite Schütt - maler og tegner

Efter generalforsamlingen den 2. maj 2015 kommer der tegnet foredrag af Anne Gyrite Schütt. Hun har i sin tid været på et af Gerda Swanes kursus og har tegnet til Venneforeningens blad og skrevet om det og tegnet Gerda på en malertur til Sardinien. Hun er medlem af Tegnerne, Tegnerforbundet af 1919. Hun har specialiseret sig i portrætmalerier og er optaget af middelaldertiden både i Danmark og i England har hun forbindelser. Hun har startet det danske ”Sankt Lukas Gilde” som arbejder med historiske maleteknikker helt fra bunden med hjemmelavet gesso på træ-tavler. Hun brænder for at tegne og male. Hun er forelsket i materialerne

omkring sin kunst: Anne Gyrite Schütt har altid arbejdet i den klassiske tradition. Hun kan tegne, har altid sin skitseblok ved hånden, er bredt orienteret omkring tegnekunsten og tegner fx i retssale, hvor de friske streger bliver benyttet på online medier, i aviser og på TV og hendes med stor kunnen udførte malerier gengiver figurative menneskeskildringer med stor indlevelse. Link til tegninger: http://annegyriteschutt.dk/londonmay-2014/ Hun er medlem af udstillingsgruppen Dyreliv: http://dyreliv-kunst.dk/


10.

Renovering af sidefløjen på Malergården

Renovering af sidefløjen på Malergården Byggearbejdet er nu genoptaget Af Hans Erik Andersen, medlem af byggeudvalget Som mange af vore gæster har konstateret er Malergårdens ydre/klimaskærmen i en elendig forfatning, og en gennemgribende renovering er særdeles påtrængende. En gennemgribende renovering kræver imidlertid investering i en størrelsesorden på et tocifret millionbeløb, - midler som den nuværende ejer - Odsherred Kommune - ikke på nuværende er i stand til at fremskaffe. - Så dette arbejde er sat på standby!

reglerne i det nugældende bygningsreglement. - Disse forhindringer blev overvundet, og arbejdet blev sat i gang med det mål, at dette skulle være færdiggjort til sæsonåbningen i 2014.

Kommunen har dog afsat anlægsmidler, så det er muligt at få renoveret sidefløjen - Henriks tidlige bolig, dette til brug for etablering af malerskole m.v. - Gennemførelse af projektet var dog betinget af at den kommunale bevilling blev suppleret med ”LAG-midler” (tilskud fra EU).

Igen løb vi ind i bureaukratiske problemer, - den kommunale bevilling var efterhånden opbrugt, men EU-bevillingen lod vente på sig. - Arbejdet blev derfor stoppet i forsommeren 2014. - Sidst i juli måned modtog vi endelig EUgodkendelsen, så projektet nu med nogle få justeringer kan gennemføres.

Vi glædede os til at få arbejdet igangsat, men stødte i første omgang på forhindringer i det kommunale bureaukrati, her var det et spørgsmål om ”tilgængelighed”, - og i anden omgang om bygningens anvendelse, - dette i forhold til

Så, endelig er arbejdet nu, efter afslutningen af sæsonen 2014, igen igangsat. - Og, det er med begrundet håb, at vi ved sæsonåbningen i 2015 kan byde velkommen til den ny renoverede del af Malergården.


11.

Heldagstur til Silkeborg i Maj

Heldagstur til Silkeborg i Maj Af Poul Andersen Venneforeningen har længe haft et ønske om at arrangere en heldagstur til Silkeborg, der har rigtig meget at byde på for kunstvenner. Turen vil foregå den 30. maj, og vi vil i Silkeborg besøge både Jorn-museet og Kunstmuseet Silkeborg Bad. I museerne vil der både være sagkyndig omvisning og mulighed for selv at studere kunstværkerne. Jorn, som er af de få internationalt kendte, danske kunstnere voksede op i Silkeborg og testamenterede 1000-vis af værker til museet. Det drejer sig både om malerier, tegninger, grafik og keramik af denne multikunstner. Kunstcentret Silkeborg Bad ligger i naturskønne omgivelser ud til Ørnsø. Kunstcentrets bygninger stammer oprindelig fra Silkeborg Vandkuranstalt, der fra 1883 og hundrede år frem tilbød helsebringende bade m.m., dog afbrudt i en periode

under krigen, hvor Gestapo havde sit jyske hovedkvarter på stedet. Centret ligger i en smuk park med bl.a. en række skulpturer af kendte danske billedhuggere. En del af det gamle anlæg anvendes nu til kunstudstillinger - når vi besøger kunstcentret vil der være udstilling m. Søren Hjorth Nielsen, Heerup, Leif Sylvester og psykedeliske landskaber. Desuden ejer centret en stor grafiksamling, og Vandkuranstaltens historie kan studeres i et lille museum. Turen til Silkeborg foretages i bus og vil koste 500 kr. pr. deltager, dog 600 kr. for ikke-medlemmer af Venneforeningen. Der vil kunne købes mad på de to museer, og der bliver naturligvis også mulighed for at spise sin medbragte mad. I forbindelse med at vi udsender materiale til generalforsamlingen i løbet af april måned vil der også blive udsendt tilmeldingsblanket til Silkeborg-turen. Vi kan dog afsløre, at turen kommer til at vare fra ca. kl. 7 til ca. kl. 21.


Bestyrelsen

Alice Faber, formand. Kastrupvej 31, 4300 Holbæk Tlf. 28 74 16 36 Email: alicegfaber@gmail.com Hans Ole Svendsen, næstformand. Skovgårdsvej 1, 4560 Vig Tlf. 57 82 29 90 Poul Andersen, sekretær. Kærmindevej 27, 2820 Gentofte Tlf. 53 31 01 05 Hans Erik Andersen, kasserer. Rosenvangen Nord 18, 4500 Nykøbing Sj. Tlf. 21 25 00 90

Inge Frandsen, bestyrelsesmedlem. Engelstrupvej 20, 4571 Grevinge Tlf. 20 43 86 41 Helge Fredslund, bestyrelsesmedlem. Starreklintevej 16 4534 Hørve Randi Nielsen, 1. Suppleant. Villavej 1, 4520 Svinninge Tlf. 59 26 52 51 Niels Merrild, 2. suppleant. Mylius Erichsens Allé 36 2900 Hellerup Marianne Halberg, revisor.

Rita Madsen, bestyrelsesmedlem. Vinkelvej 22, 4540 Fårevejle Tlf. 51 78 95 06

Jens Foglmann, bilagskontrollant. Marianne Poulsen, suppleant for bilagskontrollant.

HUSK Malergården åbner 1. maj 2015 kl. 11.00 At indbetale kontingent til Venneforeningen inden 1. januar 2015 - så du kan få dit nye medlemskort til Museum Vestsjælland. Generalforsamling den 2. maj 2015 på Malergården kl. 11.00 – Herefter foredrag af billedkunstneren Anne Gyrite Schütt Kunsttur til Silkeborg 30. maj 2015 - tilmeldelse nødvendig Sankt Hans på Malergården den 23. juni kl. 17.00

Odsherreds Kunstmuseums og Malergårdens Venner


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.