Page 1

Utbildning i familje- och nätverksarbete Påbyggnadskurs för behandlingspedagoger 2012 — 2013

www.stensund.se


Stensunds Folkhögskola, naturskönt belägen vid havet. En plats där människors växt står i centrum För första gången kan vi nu erbjuda en påbyggnadsutbildning på deltid för yrkesverksamma behandlingspedagoger och behandlingsassistenter. Kursen ger dig redskap du kan använda i såväl öppenvård som på behandlingshem, ungdomshem etc.

Du som utbildat dig till behandlingspedagog eller behandlingsassistent, nu har du möjlighet att bygga på din utbildning med en fördjupning i familje– och nätverksbehandling. Kursens mål och syfte: - Utbildningen ska ge kunskaper och färdigheter för att kunna planera och hålla familjesamtal och nätverksmöten. - Utbildningen är processinriktad, dvs med utgångspunkt från deltagarnas personliga erfarenheter får de känna på sitt sociala sammanhangs betydelse och kraft. Utifrån detta generaliseras kunskap till ökad professionalitet. - Deltagarna ska tränas i att föra viktiga samtal med människor i såväl små som stora grupper. - Utbildningen syftar till att öka deltagarnas förmåga att arbeta med problemlösning i de sammanhang där de uppstått. Det kan gälla anhöriga till placerade barn eller vuxna, öppenvård, placering av hela familjer etc.

Erbjudandet gäller naturligtvis även om du har gått din grundutbildning på annan skola än Stensund


Om kursinnehållet: Kursen tar avstamp i deltagarnas egna nätverk, såväl det kollegiala som det privata. En strävan är att deltagarna tränar i att vara nyfikna på varandra i övningar och diskussioner. Det ska bli möjligt att känna på våndan och glädjen i att vara offentlig och vidga synen på vad som är möjligt i större grupper. Ett etiskt perspektiv som genomsyrar utbildningen är att ”klienten kunde vara jag”, att vi alla är människor. Utgångspunkten är att alla tankar, känslor och handlingar är normala och logiska utifrån vad man varit med om. Teoretiskt utgår kursen från en systemteoretisk syn på människan. Vi är alla delar av olika sammanhang som vi ständigt påverkar och påverkas av. Utifrån detta blir det naturligt att lösa problem i de sammanhang där de uppstått. Det är bättre att tala med de berörda än om dem. Ett konventionellt schema där det anges vad som ska ske när, kommer inte att ligga till grund för kursen. Kursgruppens och kursledarnas process av framåtskridande kan inte schemaläggas på det sättet. En grund för nätverksarbete är just att kunna hantera den process som uppstår, med överraskningar och oförutsedda skeenden.

En miljö för alla sinnen — för processinriktat lärande

Under internatdagarna kan du passa på och njuta av Stensunds alla möjligheter till naturupplevelser

Stensunds Folkhögskola utgör en drogfri miljö. I begreppet drog innefattas alkohol i alla dess former. Detta innebär att all förtäring av alkoholhaltiga drycker eller användande av andra droger är förbjudet inom skolans område. Inte heller är det tillåtet att medföra droger eller att vara påverkad inom området. Undantaget är naturligtvis mediciner och preparat förskrivna av läkare.


porto

Kursledare: Roland Hedman, kursansvarig. Lärare på Stensunds behandlingspedagogutbildning Bernt Andersson, familjeterapeut, handledare och utbildare. Kursen riktar sig till personer som arbetar inom socialtjänstens ansvarsområde eller som på annat sätt arbetar med psykosocial problematik. Utbildningskrav: Behandlingsassistent, behandlingspedagog Omfattning: 16 heldagar uppdelade så att kursen inleds med tre dagar internat 8 —10 augusti, 1 dag var 4:e vecka sept – maj samt avslutande seminarium i juni 2013 med tre dagar internat. Datum för kursdagarna meddelas anmälda deltagare senast 30 juni. Antal deltagare: 16 – 32. Vid färre anmälningar än 16 kommer kursen att inställas. Kursavgift: 16 000 kr per deltagare (1000 kr per heldag). Tillkommer kostnad för internat, totalt 4 övernattningar. Hela kursavgiften betalas i förskott.

Kursdagarna börjar kl 9.00 och avslutas kl 16.00. Under internatdagarna kommer deltagarna att ha arbetsuppgifter under kvällstid. Kursintyg ges vid minst 80% närvaro. Anmälan skickas till: Stensunds Folkhögskola, 619 91 Trosa eller e-mail stensund@stensund.se senast 12 06 15 För frågor kontakta Roland Hedman, 0733—64 28 70 .

Familje & Nätverksarbete  

Inbjudan till fortbildning i Familje- & Nätverksarbete 2012-2013